Torgeir Tønnesen

89

Når Strømmestiftelsen driver politikk, - kan de da forvente våre penger?

Strømmestiftelsens generalsekretær Øyvind Ådland går i dag friskt ut på verdidebatt og agiterer for at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, - da har de har valgt politisk side.

Publisert: 30. aug 2016

Etter min mening så kan ikke religions-nøytrale eller politisk nøytrale organisasjoner velge en klar politisk profil, og deretter henvende seg til det brede lag av folket og be om penger. Strømmestiftelsens absolutte toppleder går nå altså hardt ut og oppfordrer til at vi som nasjon må vise "medlidenhet og barrmhjertighet" , og ta imot flere kvoteflyktninger.

Med den ukontrollerte flyktmingstrømmen over Storskog friskt i minne, synes jeg det er nesten frekt av en leder for en politisk uavhengig organisasjon, å ta slike klare politiske standpunkt. For det finnes vitterlig to fløyer her i Norges land, av meningsbærere i denne saken hva gjelder flyktninger, -de som er for - og de som er imot å ta inn flere.

"Alle vet" at venstresiden,  liberalister, humanister, og kultureliten er positivt innstillt til innvandring uten å frykte konsekvensene. På den andre siden er det kristenkonservative, verdikonservative og anti -eu/Schengen fraksjonen sterke motstandere av både moderat og ukontrollert innvandring.

Hvordan kan da generalsekretær Øyvind Aadland gå frimodig ut og gjøre seg til politisk motstander av "halve Norge?" -Og samtidig appellere til vår dårlige samvittighet for verdens fattige,- og be om flere givere og gaver?

Så spør jeg meg selv om Aadlands motiver. Hvorfor vil han fylle opp igjen mottakene og hente enda flere innvandrere til Norge?

Det sier seg jo selv at arbeidet til Strømmestiftelsen i den tredje verden møter finansieringproblem. Verden omkring oss er blitt farligere. I disse dager da vi i Norge årlig mottar og bosetter ti-tusenvis av flyktninger til Norge, er vel ikke akkurat hjelp til den tredje verden det vi først åpner lommeboken vår for å gi til. Nordmenn holder gavene sine tettere til brystet- vi er skeptisk til hva vi gir til.

For det andre så er det betydeligere vanskeligere å arbeide i mange land. Nasjonalismen er sterkere enn den har vært tidligere i mange land, og vestlige hjelpere blir sett på som inntrengere med egne agendaer. Et åpent spørsmål er da om Strømmestiftelsen prøver å flytte sitt hjelpearbeid til Norge, og at de derfor driver lobby-virksomhet for å få inn enda flere flyktninger.

Strømmestiftelsen har allerede støtte fra Norad, - men er de nå ute og fisker i opprørt vann, for å få nye økonomiske oppdrag og berike seg på flyktningkriser? Eller er det som Strømmestiftelsen sier: "Norge har overvettes av ressurser og økonomisk evne til å ta inn og bosette flyktninger?

Uansett - jeg kan ikke gi økonomisk støtte til en,-som jeg oppfatter som en politisk motstander. Da er jeg blitt krenket. Da vil jeg heller advare andre om å gi gaver og penger.

Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Utrolig

Publisert over 5 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Etter min mening så kan ikke religions-nøytrale eller politisk nøytrale organisasjoner velge en klar politisk profil,

Har lest igjennom innlegget til Aadland på nytt, og kan ikke finne på noen måte at han skriver her på vegne av sin organisasjon, eller at dette er en betenkning fra selve Strømmestiftelsen.

Så da er spørsmålet enkelt: Skal ansatte i slike organisasjoner som du nevner ikke ha lov til å målbære egne pivate meninger og observasjoner, selv om det er generalsekretærer det her er snakk om.

Vi har ytringsfrihet i Norge - heldigvis, og så vidt jeg vet er det bare Kongen som skal være forsiktig med private politiske innspill.

Ansatte i slike organisasjoner har ofte nærkontakt med nøden og elendigheten i verden. Skjønner ikke helt at du vil nekte dem å gi tilbakemldinger, sammen med egne private meninger som er farget av opplevelser og erfaringer de har fått.

Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Snikinnføring av barmhjertighet?

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Har lest igjennom innlegget til Aadland på nytt, og kan ikke finne på noen måte at han skriver her på vegne av sin organisasjon, eller at dette er en betenkning fra selve Strømmestiftelsen.

Nei ikke enig med deg Leirgulen. Dette har ikke noe med å begrense yttringsfriheten. En Generalsekretær kan ikke agitere for politisk propaganda og samtidig ha statsstøtte- Her dreier det seg om økonomiske fordeler ved å motta flyktninger til Norge.

Hvorfor driver Strømmestiftelsen 90 % av sitt arbeide blandt fattige og barn i utlandet, for så og ville begynne og integrere flyktninger i Norge? Det må jo bety at de vil styrke innenlands-engasjementet sitt?

Hva ville du sagt hvis feks Røde kors gikk ut og sa at Arbeiderpartiet er desidert beste partiet for Røde-kors medlemmer? Eller om Generalsekretæren i NAF sa at AP er beste parti for bilførere?

En gir enkelt og greitt ikke penger til politiske meningsmotstandere-

Økonomi er makt - og makt er økonomi. Dette vet ledere nå for tiden, og mange gjør mye, for å karre til seg midler fra staten. Vi hørte jo om den såkalte flyktning-adelen ifjor sommer da hotelleiere og flyktningbaroner håvet inn ti-tals millioner på flyktningkrisen. Vil Strømmestiftelsen komme under denne kategorien med Generalsekretærens utspill? Det virker jo som Aadland vil blåse nytt liv i en ny flyktningkrise?

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Dette blir feil

Publisert over 5 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Økonomi er makt - og makt er økonomi. Dette vet ledere nå for tiden, og mange gjør mye, for å karre til seg midler fra staten. Vi hørte jo om den såkalte flyktning-adelen ifjor sommer da hotelleiere og flyktningbaroner håvet inn ti-tals millioner på flyktningkrisen.

Her blander du etter min mening, hummer og kanari.  Men som sagt, skal ikke en generalsekretær eller hvilkensomhelst leder ha lov til egne private meninger uten at det alltid skal klistres til den organisasjon eller bedrift han/hun står i ledelsen for ? 

Slikt mener jeg er tunnellsyn og tunnelltenkning. Jeg regner med at Strømmestiftelsen i seg selv er nøytral i denne materien.  Medarbeidere på alle plan må ha rett til å tenke, og å ytre seg. Og trolig nok er det mange der som har et annet syn enn Aadland.                                                                      En må kunne skille mellom organisasjon/bedrift, og stab på alle nivåer i slike sammenhenger også.

Kommentar #4

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Jeg har ikke tillit til ledere

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
skal ikke en generalsekretær eller hvilkensomhelst leder ha lov til egne private meninger uten at det alltid skal klistres til den organisasjon eller bedrift han/hun står i ledelsen for ?

Du glemmer ett perspektiv her, Leirgulen. Det vi kaller for tillitt-

En nødhjelpsorganisasjon må ha tillit, dvs  at vi må stole på de menneskene som leder arbeidet.

Du husker vel hvordan Norsk folkehjelp og flyktninghjelpen mistet tilliten hos mange kristne da Israel-foraktet disse organisasjonene viste, skinte daglig gjennom?

Kommentar #5

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Og jeg har tillit til ledere som har meninger,

Publisert over 5 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Du husker vel hvordan Norsk folkehjelp og flyktninghjelpen mistet tilliten hos mange kristne da Israel-foraktet disse organisasjonene viste, skinte daglig gjennom?

og våger å stå for dem, selv om de ikke alltid skulle harmonere med mine egne meninger. Da er det vanskeligere å ha tillit til meningsløse ledere.

Forøvrig er sammenligningen din ovenfor helt "out of office".   Der var det snakk om organisasjoners opptreden og holdninger i det hele.

Dersom du kan dokumentere at Aadland i sitt innlegg her skriver for, og på Strømmestiftelsens vegne,  Da kan vi diskutere fra en annen plattform enn nå.

Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

forstår poenget ditt,- men du mener det ikke

Publisert over 5 år siden

Jeg er jo glad for at noen mener noe, i mine tråder, men her mener du ikke det du selv sier:

Du sier du har "tillit" til ledere som mener noe, -eller står for noe.

Har du da tillit til Trumf, eller Putin , Erdogan , eller lederen for Islamsk hellig krig?

Kommentar #7

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Et lite poeng der har du kanskje der,

Publisert over 5 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Har du da tillit til Trumf, eller Putin , Erdogan , eller lederen for Islamsk hellig krig?

men jeg tror vi begge er vel inforstått med i hvilken kontekst vi beveger oss i.  så la oss nå holde oss der. Ellers kan det fort bli - ikke bare meningsløst, men også grenseløst.

Ha en god natt !

Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden

beklager dobbeltpostingen

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere