Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

Klespolitiet FrP

Aina Stenseren, leiar i Oslo FrP, tek til ordet for at Norge skal forby burkini på stranda slik Frankrike har gjort. Det er rart korleis eit parti som er så opptekne av å oppheve såkalla «dusteforbod» vil innføre nye.

Publisert: 26. aug 2016

Etter terroren i Nice i sommar bestemte Frankrike seg for å bøtelegge bruk av burkini på stranda med 30 euro (tilsvarer rundt 250 NOK). Dette er landet kor uttrykket «Fridom, likskap, brorskap» har sitt opphav og som allereie på slutten av 1700-talet laga ei grunnlov med liberale, demokratiske verdiar som me i dag finn igjen i menneskerettane. Å bestemme kva klede som kan brukast på stranda ergrunnleggjande illiberalt og er i strid med verdiar som demokrati verda over har importert frå Frankrike. Det kan i beste fall bli sett på som eit forhasta svar på kravet om handlekraft etter dei grusomme og blodige terroråtaka landet har vore råka av dei siste åra – utført av ekstreme islamistar. 

Me har allereie sett døme på korleis forbodet blir praktisert. Denne veka skreiv fleire norske nettaviser om fire væpna politimenn som vekka ei kvinne som låg og sov med burkini på ei strand i Nice. Ho måtte vrenge av seg overdelen og fekk ei bot for klesbruken. Eg trudde mange ville sjå kor godt denne saka viser at kampen mot ekstremisme kan bikke over til det ekstreme, men tydelegvis er det ikkje alle som er av den oppfatninga. Dagen etter saka vart kjent, gjekk Aina Stenersen frå Frp ut og krevde eit liknande forbod i Noreg  berre med dobbelt så høg bot. Ho slår dermed følge med illiberale regime som Iran, Saudi-Arabia og Taliban-styret i Afghanistan.

Før valet 2013 gjekk noverande justisminister Anders Anundsen (Frp) ut i media og viste til tretti «dusteforbod» FrP ville fjerne om dei skulle kome i regjering etter valet. Lista omfatta blant anna oppheving av forbod mot lakrispiper, segway, poker, rakettar med styrepinne, drikking på offentleg stad, hjørnekjøleskap og sundagsopne butikker. «Når du skal innføre forbud i et land, bør du tenke gjennom om det egentlig er behov for det», sa Frp-politikaren til TV2. Akkurat det burde han kanskje fortalt til partikollega Stenersen i Oslo? I programmet til partiet står det formuleringar som: «Hvert enkelt menneske kan selv best bestemme hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Det betyr også at den enkelte i større grad må ta ansvar for sitt liv og sine handlinger. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises verdighet.» Det kan òg leggast til at då FrP vart stifta i 1973 heitte partiet «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Mykje ser ut til å vere gløymd sidan den gong.

Bruken av religiøse symbol offentleg er ikkje noko enkel sak. Skal staten regulere det, og i så fall: Kor skal grensa gå? Det er mykje som kan diskuterast her, men eg meiner at det er eit hav av skilnad mellom å diskutere bruk av niqab på norske utdanningsinstitusjonar og bruk av burkini på stranda. Det er skilnad på å forby offentlege tenstepersonar som dommarar og politi å gå med hijab og det å gi bot for at nokon går meir tildekka når dei bader. Å seie ja til burkini er å seie ja til at dei av ei anna religiøs oppfatning enn seg sjølv skal få lov til å vere på stranda og leike i vatnet på lik linje med alle andre. Eg trur heller det er integreringsfremmande enn integreringshemmande å la det vere lovleg å bruke plagget. Eller som Framstegspartiet formulerer deg sjølv når dei skriv om fridom: «Blant de mest grunnleggende friheter er ytringsfrihet, religionsfrihet og eiendomsrett. Frihet innebærer også retten til å gjøre andre valg enn hva politikerne ønsker, så lenge ikke andre mennesker eller samfunnet påføres skade.»

Så, Aina Stenersen, korleis meiner du at å gå inn for eit forbod mot burkini heng saman med den liberale profilen FrP viser på nettsidene sine og i handlingsprogrammet? Og korleis kan FrP vere mot «dusteforbod» og for illiberale og ekstreme forbod? 

Kommentar #101

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er ikke frivillig ikke i det hele tatt!

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har en håpløs sak her Bye. Det er synd at en voksen mann skal være så opphengt i noe så meningsløst som dette. Jeg er sikker på at det finnes mer fruktbare ting å bry seg om.

Du er sikkert enig i at det er da merkelig at det er bare muslimer som går i hijab eller burkini. Hvorfor det. Jo fordi de MÅ. Det er på det jeg reagerer.

Det er ikke frivillig, ikke i det hele tatt! 

Kommentar #102

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Mens vi venter på Godot

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er sikker på at det finnes mer fruktbare ting å bry seg om.

Om ikke direkte fruktbare, så er jeg enig i at det er andre forhold som bør prioriteres.

Det pågår en debatt for tiden om niqab, burka - og hijab på jentunger.  Det finnes ikke-muslimske nordmenn som synes at plaggene er greie og at de må aksepteres i frihetens navn. Og det finnes muslimer som synes at disse plaggene illustrerer en tvang, primært pådyttet individet av gamle æresbegreper og forkjær tolkning av islam.  Og hør,  de siste uker har det kommet muslimer her på VD og  ellers som sier at islam og den kulturen som følger med, den trenger virkelig en moderisering og tilpasning til norske forhold. Skulle ikke dette være et fint sted å begynne ?   Selvfølgelig vil våre mest tolerante nordmenn, deriblant flere VD - debattanter stille seg på imamer og mullahers side, til stor glede fra de muslimer som ikke ønsker endring.  Vi andre bør støtte de nytenkende.

NB: Jeg vet selvfølgelig ikke hvike reformer de angivelig mange nytenkende muslimer vil fremme.   Men, mens vi venter på konkrete utspill bør vi arbeide for å få dem med oss på dette, en relativ grei sak skulle jeg tro, hvis en mener alvor.   Men  ikke overspille.  Akkurat burkini  har nok også med inngrodd bluferdighet å gjøre.  Tilpasning her kan nok komme etterhvert.

Kommentar #103

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Hva vet

Publisert nesten 5 år siden

Bye-Pedersen om frivillighet? Har han foretatt en omfattende intervjurunde? Selvsagt ikke, han bare vil at det skal være slik, fordi det passer med hans bilde av muslimer. Nå vil jeg tro at det kun er et tidsspørsmål før vi får se andre enn muslimer både med hijab og med burkini. Ikke fordi de er tvunget, men fordi de finner det praktisk, pent eller hensiktsmessig. Og igjen, en fjerner ikke tvang ved å fjerne (det noen mener er) symbolene på tvang. Tvert imot en bekrefter symbolverdien akkurat slik nazistene oppnådde ved å forby toppluer under krigen.

Kommentar #104

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Og hør, de siste uker har det kommet muslimer her på VD og ellers som sier at islam og den kulturen som følger med, den trenger virkelig en moderisering og tilpasning til norske forhold. Skulle ikke dette være et fint sted å begynne ? Selvfølgelig vil våre mest tolerante nordmenn, deriblant flere VD - debattanter stille seg på imamer og mullahers side, til stor glede fra de muslimer som ikke ønsker endring. Vi andre bør støtte de nytenkende.

Jeg ser ironien men snerten mangler. Hvis man skal reformere den islamske verden er det patriarkatet som bør taes. I hvilken rekkefølge man skal motarbeide det er jeg ikke sikker på, men patriarkatet er kjernen i de islamske samfunns virkemåte. 

Når det gjelder kvinnene og deres bruk av klesplagg bør vi støtte frivillighet og oppfordre kvinner til å kle seg som de selv vil. Vi bør støtte dem på deres selvstendighetslinje og la dem gå i det tempo de selv ønsker. Ingen kan møte opp hjemme hos noen av oss å bestemme hva dagens antrekk skal være. Slik er et i et hvert hjem hvor som helst i Norge. 

I mange muslimske land er det i dag lavere tetthet av hodeplagg enn hva det har vært i tidligere tider. Det er lett å feste seg med bilder i mediene hvor kvinner bærer hodeplagg, men det er også mange som ikke gjør det, og som sagt, andelen er lavere i dag. 

Det er viktigere ting å tenke på en politisk-religiøse klesfetisher blandt redde nordmenn. Plaggene har sannsynligvis større mytologisk betydning for et lite knippe motstandere som ytrer seg her på VD enn for de det angivelig angår og går ut over. 

Kommentar #105

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du er sikkert enig i at det er da merkelig at det er bare muslimer som går i hijab eller burkini. Hvorfor det. Jo fordi de MÅ. Det er på det jeg reagerer.

Det er ikke frivillig, ikke i det hele tatt!

Du kan ikke ha vært utendørs 17. mai, vært i bryllup eller feiret en stor personlig dag i Norge de siste tredve år med oppblomstringen av norske drakter som krever hodeplagg for å være komplett. Nå må du ærlig talt slutte med dette røret, Pedersen. Dette er ikke et samfunnsproblem men ditt personlige. 

Kommentar #106

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis man skal reformere den islamske verden er det patriarkatet som bør taes. I hvilken rekkefølge man skal motarbeide det er jeg ikke sikker på, men patriarkatet er kjernen i de islamske samfunns virkemåte.

Om hijab og andre plagg som går av moten:

Hva De vet, som Kristiansen ville ha sagt det. Jeg har prøvd å finne gruppebildet av kvinnelige tyrkiske studenter anno 1950, og det av i dag. Nei.  Men vi husker det vel, de fleste av oss som ikke lider av fortrengelsessyndrom.

Men dette er da også noe ?

Thorbjørnsrud forteller at et økende antall unge norske kvinner begynner med hijab selv om deres mødre kanskje aldri har dekket til hodet. Hun sier forskningen viser at hijabbruk har mange årsaker.

- De som bruker hijab kan være påvirket av den generelle dreiningen mot religion som man ser i verden i dag.


Ellers, med blikk på det siterte, jeg vet heller ikke riktig hva vi skal prioritere. Men kan du være behjelpelig med en liste over aktuelle forhold der vi har muligheter til å  hjelpe reformatorene ?

Kommentar #107

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Toppen av tåpeligheter fra Kristiansen.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke ha vært utendørs 17. mai, vært i bryllup eller feiret en stor personlig dag i Norge de siste tredve år med oppblomstringen av norske drakter som krever hodeplagg for å være komplett. Nå må du ærlig talt slutte med dette røret, Pedersen. Dette er ikke et samfunnsproblem men ditt personlige.

Å dra inn bunader i denne debatten bekrefter bare hvor tomt det er der NK prøver å finne nye argumenter i sitt forsvar for den undertrykkende ideologien islam.
Han skriver i et annet innlegg her om at problemet er patriarkatet i denne kulturen...og det er helt riktig.

Men hvorfor er det da så innmari viktig for ham å røre sammen alt til en usalig røre i debatten ?

Noen her sier at kvinner i den kulturen gjør det frivillig....Tror dere virkelig på julenissen ?? 

Kommentar #108

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Noen her sier at kvinner i den kulturen gjør det frivillig....Tror dere virkelig på julenissen ??

Da unge Holt ikke lenger kunne påpeke at jeg stadig går til enda lavere bunnmål ble det altså toppen av tåpeligheter. Ikke store forandringen på repertoiret her skjønner jeg. Vel, vel. En dag finner du vel et korn du også. 

Kommentar #109

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Ellers, med blikk på det siterte, jeg vet heller ikke riktig hva vi skal prioritere. Men kan du være behjelpelig med en liste over aktuelle forhold der vi har muligheter til å hjelpe reformatorene ?

Nei. Dette kan du like gjerne finne ut av selv. Jeg har gjort mitt for å fore trollene lenge nok nå, ja faktisk på overtid. 

Kommentar #110

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke ha vært utendørs 17. mai, vært i bryllup eller feiret en stor personlig dag i Norge de siste tredve år med oppblomstringen av norske drakter som krever hodeplagg for å være komplett.

Så du mener det er en arabisk bunad?

Så det er derfor de må bruke hijab eller burkini?

Beklager, du trenger ikke svare på spørsmålene. De blir vel teite!

Kommentar #111

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da er vi inne på spørsmålet om hvorfor skal en ligge på stranden i burkini?

En våt burkini kan være avkjølende i varmen. Mer avkjølende enn å ligge i sola med en tørr vanlig bikini på seg. En burkini kan også beskytte huden mot sola, og det anbefales å trekke i skyggen eller dekke kroppen med mer klær når sola står på som verst på dagen. 

Skal man begynne å henge seg opp i alt folk har på seg på stranda og ellers som man selv vil finne ubehagelig, så er vi inne på ekstremt mange spørsmål om svært mange klesplagg. 
Jeg for min del har hatt min verste opplevelse så langt i år pga en bh. I min søsters bryllup måtte jeg ha på bh hele dagen under kjolen jeg hadde på meg. Når kvelden kom og jeg endelig kunne ta den av, så hadde jeg et "søkk" rundt kroppen under brystene som var der i minst et døgn etterpå. Det var både sårt og vondt, og slik sett kunne jeg jo ha startet en diskusjon om hvorvidt damer burde få lov til å bruke bh.  
Eller lage en diskusjon for å komme inn på hvorfor damer skal bruke bh. Eller for den saks skyld bikini-overdel på stranda dersom det er ubehagelig.

Eller burde klær, uansett om det er undertøy, badetøy, eller yttertøy, være en privatsak så lenge man ikke løper rundt naken på offentlig sted?

 

Kommentar #112

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du er sikkert enig i at det er da merkelig at det er bare muslimer som går i hijab eller burkini.

Hijab er en ting. Men burkini eller tilsvarende drakt som dekker kroppen er det langt fra bare muslimer som bruker. Jeg har selv sett damer i tilsvarende bekledning på stranda lenge før jeg i det hele tatt hadde hørt ordet muslim for første gang. 
Så burkini er ingen nymotens greie for muslimer. Burkini har eksistert i vesten i mange titalls år allerede.  

Kommentar #113

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ps: Hvorfor skal du gå i vonde høyhelte sko?

Fordi jeg eventuelt har lyst. Hvorfor jeg eventuelt har lyst er det jo ingen som har noe med. Og ønsker de en forklaring så kan det fort bli en lang avhandling med mange og sammensatte årsaker. Så slik sett er det like greit å bare si det som det er dersom noen spør meg om hvorfor jeg har på meg "et eller annet" som de lurer på hvorfor jeg går med, nemlig at jeg har lyst til det. 

Jeg fikk sist i dag et spørsmål om noe jeg hadde på meg. Og helt ærlig så svarte jeg at det var fordi jeg hadde lyst, og at det i tillegg handlet om å ha på noe som var komfortabelt.

Og dersom vi først skal snakke komfort, så lurer jeg på hvorfor ikke flere mennesker bare beholder pysjen på hele dagen :)  

Kommentar #114

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Beklager, du trenger ikke svare på spørsmålene. De blir vel teite!

Det er vel i utgangspunktet litt "teit" å dra alle over en kam. Enten det er blonde damer i bittesmå bikinier på stranda, eller det er muslimske damer i burkini. Vi må ikke glemme at alle disse damene faktisk er enkeltindivider, alle med lovfestet rett (her i Norge) til å kle seg slik de selv ønsker på stranda. 

Hvor mange, og eventuelt hvem av dem som ikke frivillig eller bare delvis frivillig har på seg det de har på seg på stranda, vet vi ikke. Men undertrykking av kvinner får vi ikke bukt med ved å kle av dem eller å kle på dem noe de selv ikke ønsker. Og selv om andre bryter loven ved å tvinge dem til å gå med noe de ikke vil, eller at de ikke får gå med noe de faktisk selv ønsker, så kan ikke vi som ønsker å hjelpe dem begå det samme lovbruddet mot disse damene. Da synker vi ned på nivået til de mennene vi ønsker å frata all makt over disse kvinnene, og begår akkurat den samme krenkende adferden som disse mennene begår daglig.  

Kommentar #115

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel i utgangspunktet litt "teit" å dra alle over en kam. Enten det er blonde damer i bittesmå bikinier på stranda, eller det er muslimske damer i burkini. Vi må ikke glemme at alle disse damene faktisk er enkeltindivider, alle med lovfestet rett (her i Norge) til å kle seg slik de selv ønsker på stranda.

Hvor mange, og eventuelt hvem av dem som ikke frivillig eller bare delvis frivillig har på seg det de har på seg på stranda, vet vi ikke

Nei vi vet ikke det. Og det er det vi snakker om. Du mener at muslimske kvinner og barn går med dette frivillig. 

Undertegnede mener absolutt ikke det. Det er et muslimsk symbol som viser hvem de er.

Vi kan diskutere dette til det uendelige uten å komme et skritt videre da ingen av oss er muslimer. Derfor kommer vi ikke et skritt videre. Hemmeligheten om hva muslimske jenter og kvinner føler vil alltid være en hemmelighet, da sannheten aldri vil bli sagt. Det er nemlig Islam.

Den er total da en ikke skal si noe, dessverre. Den er for vond jevnf Koranen og Muhammed sitt liv. 

Kommentar #116

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan diskutere dette til det uendelige uten å komme et skritt videre da ingen av oss er muslimer

Vi kommer ingen vei fordi ingen av oss er noen andre enn dem vi er. Og du kan ikke bestemme hva noen andre skal ha på og ikke, og det kan ikke jeg heller. Så slik sett er det ingen vits i å diskutere hva folk har på seg. 


Vi kan jo heller sette fokus på det vi sannsynligvis er enige i, nemlig at ingen menn skal få bestemme over kvinner når det kommer til hva de skal få ha på seg eller ikke få ha på seg. Uansett kultur, land, nasjonalitet, så vil jeg tro vi er enige i at vi må jobbe for at alle kvinner skal få bli frie individer. Også når det kommer til utdannelse, valg av ektefelle, jobbkarriere, antall barn, mat de spiser, osv, osv. 
Og da mener jeg helt frie, slik at både jeg og mine medsøstre fra andre kulturer kan gå og bade i pysjen dersom det er det vi faktisk har lyst til. Og forhåpentligvis uten at menn trenger å blande seg hverken i forkant, underveis, eller i etterkant.  Eller ikke forhåpentligvis, for det at vi kan det helt uten innblanding er et absolutt krav. 

Kommentar #117

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kritikk og forbud er to forskjellige ting

Publisert nesten 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Fordi jeg eventuelt har lyst. Hvorfor jeg eventuelt har lyst er det jo ingen som har noe med. Og ønsker de en forklaring så kan det fort bli en lang avhandling med mange og sammensatte årsaker. Så slik sett er det like greit å bare si det som det er dersom noen spør meg om hvorfor jeg har på meg "et eller annet" som de lurer på hvorfor jeg går med, nemlig at jeg har lyst til det.

Jeg fikk sist i dag et spørsmål om noe jeg hadde på meg. Og helt ærlig så svarte jeg at det var fordi jeg hadde lyst, og at det i tillegg handlet om å ha på noe som var komfortabelt.

Og dersom vi først skal snakke komfort, så lurer jeg på hvorfor ikke flere mennesker bare beholder pysjen på hele dagen :)

Vi må ikke glemme at vi lever i et åpent samfunn med full ytringsfrihet! Kritikk av andres klesvalg må derfor anses som fullt legitimt!

Og det er et langt steg fra å kritisere andres klesvalg til å ville forby dem.

Jeg er personlig ikke tilhenger av å forby hijab og/eller burkini, men ansikstdekkende klesplagg kommer i en annen kategori, synes jeg.

Burka og finlandshette bør være forbudt å kle seg med i offentligheten fordi det bør være et krav at man skal kunne identifiseres med sitt ansikt - ganske enkelt. Det har intet med religion, smak eller synsing å gjøre, men ganske enkelt å gjøre med at ansiktet bør vises frem i det offentlige rom.

Muslimer som eventuelt hevder at de utsettes for religiøs undertrykkelse fordi de ikke får bruke burka, tar helt feil. Det har kun å gjøre med offentlighetens rett tl å kunne identifisere ethvert menneske ved å se deres ansikt!

Mvh Sverre

Kommentar #118

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Burka og finlandshette bør være forbudt å kle seg med

Enig, men ta med niqab også.

Dette er skrekk og gru!

Kommentar #119

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan jo heller sette fokus på det vi sannsynligvis er enige i, nemlig at ingen menn skal få bestemme over kvinner når det kommer til hva de skal få ha på seg

Enig og avsluttet!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere