Ola Didrik saugstad

12

Et kaldt gufs fra en nær fortid

Aksel Braanen Sterri tegner et bilde av seg selv som en totalitær ­person som ikke tåler andre meninger.

Publisert: 23. aug 2016

I Vårt Land 20. august ble Aksel Braanen Sterri intervjuet om tro og livssyn. Her gir han uttrykk for en beundring for den australske filosofen Peter Singer, en filosof han forteller han er blitt «forelsket i». Blant annet mener han at Peter Singer mener alle mennesker er like mye verdt.

Peter Singer har i mange år hevdet at nyfødte ikke nødvendigvis har rett til liv. I boken Should the baby live? skriver han rett ut: «We think that some infants with severe disabilities should be killed.» («Vi mener at noen nyfødte med alvorlige misdannelser burde bli drept.»)

Ta livet av. Singer mener altså ikke bare at enkelte barn med misdannelser ikke bør leve, vi har en plikt til å ta livet av dem. Singer forvarer også bruk av ufrivillig dødshjelp av personer som har mistet evnen til å fortsette å ønske sin egen eksistens. Et ekspertpanel skal i tilfelle vurdere om livet kan forventes å medføre en overvekt av lidelse for individet selv eller for omsorgspersonene.

Da Singer ble ansatt ved Princeton i 1999 ble han møtt med demonstrasjoner av blant annet funksjonshemmede som beskyldte ham for å være nynazist.

Det er derfor ikke riktig når Sterri hevder at Singer mener at menneske­liv har lik verdi. Det er først når visse grupper av oss er eksludert, at de gjenværende ifølge Singer skal få samme verdi.

Tilsvarende ufyselige meninger har Sterri fremført i Dagbladet. Vi kjenner slike tanker fra Europas mørke historie da svarte mennesker, jøder og sigøyn­ere ble foraktet og forfulgt og ikke sett på som fullverdige mennesker.

Sterri tegner et bilde av seg selv som en totalitær person som ikke tåler ­andre meninger. En kulturinstitusjon som Det teologiske fakultet, som fremmer et livssyn han ikke deler, skal stenges.

Urovekkende. Det er urovekkende i lys av dagens kulturelle situasjon når Sterri i intervjuet forteller at han selv mangler evnen til affektiv empati, det vil si å bli berørt av andres følelser. Jeg vil tro det inkluderer andres lidelse. Det er mer enn tankevekkende at slike holdninger gis fast spalteplass i den liberale avisen Dagbladet.

Mange mennesker tror de er liberale og fremtidsrettete. I virkeligheten kan de ha en tendens til å formidle et kaldt og autoritært gufs fra en fortid av vår kultur jeg trodde vi hadde lagt bak oss.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 23.8.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Effektiv altruist

Publisert nesten 5 år siden

"...å finne de mest effektive måtene å forbedre verden på... Prinsippene ved effektiv altruisme tilsier at alle konsekvenser er relevante, og ved å estimere den samlede effekten kan man finne hvilke handlinger som gir størst positiv effekt" (https://no.wikipedia.org/wiki/Effektiv_altruisme). Med andre ord vurdere hva som gir det beste resultatet.

Jeg skremmes av effektive altruister. At et barn tas livet av, er vel både til det beste for barnet selv, offentlig økonomi og en lidende verden? Empati har ingen avgjørende betydning for dem. (Til og med beskriver Braaten Sterri seg slik uten den minste beklagelse.) Selv hvor positive mål de enn måtte ha i sitt engasjement for en lidende verden. De som ikke har affektiv empati som en viktig del av sin personlighet bidrar ikke til det gode. (intervju Vårt Land http://www.e-pages.dk/vaartland/594/) 

Bare de som kan unnskylde seg, kan forstå, forandre seg og bidra med det gode. Det har all historie vist med gru.

Kommentar #2

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Empati i barnehager og skoler viser avtakende tendens -

Publisert nesten 5 år siden

Stor dansk undersøkelse med 13 000 for 5-9 åringer viser at fremmedkulturelle barn har lavere evne til empati og samarbeidsdyktighet, enn barn av tradisjonelle danske familier. 

Dette materialet utfort under ledelse av en forsker fra Oregon Univ i samarbeid med departementet for barn og oppvekst, framviser alvorlige framtidsutsikter for skolen i våre nordiske land,

 https://www.information.dk/indland/2016/08/rapport-ikkevestlige-boern-mindre-empatiske-danske

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere