Torgeir Tønnesen

89

Hareide vil ha flere -

Er KRF med Hareide i spissen i ferd med å avkristne hele KRF? Svaret er ja, ifølge Apgj. 17

Publisert: 17. aug 2016

Idag kunngjorde Dag Arid Hareide at han vil ha større innvandring på kvote, og han har ifølge avisene slåss med Listhaug ihele dag.

 Bibelen sier klart at hvert folkeslag skal bo innenfor sine grenser. Om det er en god eller ond leder i det landet forandrer ikke Guds vilje. Gud skapte de forskjellige språk som en varig ordning:

Dette sier Paulus til Atenerne(de vise)

"Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss. 28

Når bibelen taler om å ta seg av fremmede, er det en ordning med begrenset omfang. En kan ikke ta inn hele folkslag som lider eller har krig. Da måtte en ta imot 2 milliarder mennesker på jorden til Norge. Disse vet om Norge og ønsker seg hit.

Vil Hareide først integrere de vi har, som ikke har bolig og jobb, eller koner (for vi tar inn omtrent bare menn) eller sosialt nettverk?

Svaret er nei: Han vil ta inn enda flere flyktninger til øde norske bygder som ikke har råd til helsepersonell eller et bibliotek, eller råd til appelsiner til de som sitter på gamlehjemmet.

Er Hareide en uansvarlig leder? Mitt svar er ja.

Er Hareides politikk kristelig? Nei, ukristelig og ubibelsk

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hareide er for veik

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Er Hareides politikk kristelig? Nei, ukristelig og ubibelsk

Han holder seg til humanismen for å prøve å tekkes mennesker.

Harald Eias parodi på Hareide treffer bedre enn mange liker.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen sier klart at hvert folkeslag skal bo innenfor sine grenser. Om det er en god eller ond leder i det landet forandrer ikke Guds vilje. Gud skapte de forskjellige språk som en varig ordning:

En ny versjon av kreasjonisme? Gud skaper språk? Gud nekter folk å hjelpe mennesker fra et annet land?

Hvilken nytte har en av en slik gud?

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hareide er uansvarlig.

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Vil Hareide først integrere de vi har, som ikke har bolig og jobb, eller koner (for vi tar inn omtrent bare menn) eller sosialt nettverk?

Svaret er nei: Han vil ta inn enda flere flyktninger til øde norske bygder som ikke har råd til helsepersonell eller et bibliotek, eller råd til appelsiner til de som sitter på gamlehjemmet.

Er Hareide en uansvarlig leder? Mitt svar er ja.

Det er ikke mye kristelig å innby fremmede og la de gå foran våre egne gamle som ikke alltid får det de trenger i sine siste år på jorden.

Hareide tror han gjør dette av godhet,men skjønner ikke hva slags virkninger det har på Norge på sikt. 

Kommentar #4

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen sier klart at hvert folkeslag skal bo innenfor sine grenser.

Dette var en meget kreativ tolkning av det bibelverset som siteres. Jeg kan ikke se at det er noen sammenheng mellom det som påstås og noe som står i skriften. Og ingen slik sammenheng utledes heller, det bare påstås at et tilfeldig bibelvers skulle bety noe slikt.

Så settes det opp noen falske dikotomier: integrere eller ta in flere og ta seg av eldre eller flyktninger. Det er intet som tyder på at dette er reelle motsetninger. Et historisk rikt land har råd til dette, og på lang sikt lønner det seg økonomisk.

Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Ekstremistisk humanisme

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Så settes det opp noen falske dikotomier: integrere eller ta in flere og ta seg av eldre eller flyktninger. Det er intet som tyder på at dette er reelle motsetninger. Et historisk rikt land har råd til dette, og på lang sikt lønner det seg økonomisk.

Sett på bakgrunn av erfaringene mange land i Europa nå gjør seg i den aktuelle migrasjon- og flykningsituasjon, kan det ovenstående av Solli etter min mening bare karakteriseres som humanistisk ekstremisme som elegant overser virkeligheten.

Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

intellektualitet er en styggedom for Gud

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Dette var en meget kreativ tolkning av det bibelverset som siteres. Jeg kan ikke se at det er noen sammenheng mellom det som påstås og noe som står i skriften. Og ingen slik sammenheng utledes heller, det bare påstås at et tilfeldig bibelvers skulle bety noe slikt.

Her angriper du skriften ,Solli, og ikke meg. Jeg tror ikke du har giddet å lese apgj. 17 engang hvor Paulus stadfester den gamle pakts åpenbaring til den nye pakt-

Jeg ser at du vil fremstå som intellektuell, en akademiker, og vi trenger vel slike også. Problemet ditt er at du er en liberaler, og du vil gjerne stå i indremisjonen og i frelsesarmeen. Jeg vet ikke hva slags indremisjon dere har i Oslo, men her i Bergen er vi spart for slike liberale fortolkere av Guds ord. Teologien din passer i det ytterste venstre i statskirken. Du seiler under falskt flagg, og jeg tipper det ikke er lenge før du har ambisjoner innefor politikken sammen med Hareide.

Kommentar #7

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Hareide er globalist, en antikristelig ide

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
En ny versjon av kreasjonisme? Gud skaper språk? Gud nekter folk å hjelpe mennesker fra et annet land? Hvilken nytte har en av en slik gud?

Hareides ideer er bab(b)el "forvirring" i dobbel forstand.

Når du inne på ett halv-kristelig forum, Morten, må du regne med å møte mennesker som tror at Gud skapte språket.

Fortellingen om Babels tårn er blant de mest velkjente. Menneskeslekten hadde ett språk( fra Adams stamtre) inntil de foretok seg denne handlingen med Babels tårn. Da sa Gud at var best å gjøre det slik at det ble flere språk, slik at menneskene ikke skulle forenes om å gjøre slike onde ting som å bygge dette tårnet. Gud ville ikke at de skulle forenes i ondskap, -forenes i ett språk.

Derfor forvirret Gud dem( Babel betyr forrvirrelse på Hebraisk)

På dette grunnlag er det mange kristne, med meg, som mener at forenelse-tanker slik som EU, FN og globalisme generellt, ikke tjener menneskeheten, men er i prinsippet ideer som øker ondskapen på jorden. Dette har vi sett i praksis også med Hitler som skulle samle hele jorden i ett rike. FN gjør ofte forhold verre og hindrer effektive løsninger, likdan EU.

Kommentar #8

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Her angriper du skriften ,Solli, og ikke meg.

Jeg angriper selvsagt aldri Skriften, kristne gjør ikke slikt. Jeg ba derimot om en utlegning av Skriften fra deg. Det har du ikke gjort. Du har derimot kommet med en tolkning av et skriftsted som ingen av selv de mest konservative organisasjonene i Norge, er enig i.  Dermed ville det, slik jeg ser det, være naturlig at du begrunnet din forståelse.

Hvilket flagg seiler jeg under og hvorfor skulle det være falskt? Og hvorfor går du på person og ikke holder deg til saken? Personangrep strider jo mot retningslinjene på forumet her. Jeg har forøvrig truffet mange teologisk liberale personer tilhørende ymse konservative organisasjoner den tiden jeg bodde i Bergen. Det at man tilhører en organisasjon, betyr ikke at man representerer den eller er enig med den teologisk i et og alt.

Og at "intellektualitet er en styggedom for Gud" er en tanke jeg finner fullstendig absurd. Den er like lite i samsvar med Skriften som at globalisme er antikristelig.

 

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

!

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Du seiler under falskt flagg

Maken til usaklighet, Tønnesen!  Du er uenig med Solli.  Det er saken.  Det er ikke verre enn det.

Kommentar #10

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Du er ikke loyal til indremisjonen(storsalen?)

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Hvilket flagg seiler jeg under og hvorfor skulle det være falskt?

Du opptrer som frelsessoldat og er medlem av storsalen( indremisjonen) - en uvanlig, men helt grei kombinasjon.

Dine synspunkt ligger derimot langt fra indremisjonens grunnverdier - du er en liberaler, på linje med biskopene i mange spørsmål. Du sier selv at tvil og vantro er endel av ditt gudsbilde. Her er noe du sier om deg selv:

"Det siterte er vel en slags kjerne av hva som skiller oss ad i teologi. Jeg ville ikke ønske å tro på en Gud som gir fra seg en utvetydig, klar skrift. Da kunne han like godt skrevet rett på himmelen slik at man fjerner grunnlaget for å tro og lar oss alle få full visshet om hans eksistens og leveregler. Ville jeg syntes.

Uansett så vår Gud uforståelig, tvetydig, men fullkommen.  Iallfall slik jeg ser vår kristne dogmatikk. Og så synes jeg det er interessant at våre forskjeller kan skyldes fysiske forskjeller i hjernen. Så enige om dette blir vi vel trolig aldri."

Les Heb. 11.1 så ser du at dette er ubibelsk tankegang.

Du sier Gud er uklar, uforståelig. Du sier ulike oppfatninger kan skyldes forskjeller i hjernen? Her kommer din matematiske intellektualisme inn.

Du kan ikke være liberaler i en konservativ kristen retning - det er en umulig  kombinasjon.

Det vil være som å stå i FRp og i skjul jobbe for AP sine verdier.

Jeg respekterer deg for dine meninger, men ikke i en indremisjonssammenheng.

Kommentar #11

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg respekterer deg for dine meninger, men ikke i en indremisjonssammenheng.

Lojalitet er en dyd som særlig konservative har en forkjærlighet for. Jeg siterer herfra om hvordan liberale ser på lojalitet "lojalitet er ensbetydende med nasjonalisme og andre vederstyggeligheter som vekker dårlig samvittighet." Jeg forstår deg dit hen at det faktum at jeg er medlem i Storsalen (Normisjon) og soldat i Frelsesarmeen skulle medføre en forpliktelse (lojalitet) til å følge deres teologi (som er nokså forskjellige) og utad alltid forsvare denne. Dette synes jeg intet om og finner intet logisk eller bibelsk grunnlag for. Lojalitet  til et trossamfunn er ikke blind lydighet eller underkastelse. Tvert imot er jeg for slik det er i Frelsesarmeen, der det er soldater fra mange trossamfunn, også katolikker og ortodokse. Vi er frelst for å frelse, ikke for å dele oss inn i grupper etter enkelte teologiske oppfatninger. 

Å påstå at tvil og vantro er en del av gudsbildet mitt var å ta hardt i. Men jeg er uenig med deg i at vi kan forstå Gud fullt og helt og alltid vite hva han mener. Og jeg antar at du fra "Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser" utleder et eller annet om at Gud er klar og utvetydig. Hvordan denne utledningen fra Skriften kan gjøres vites ikke, jeg ser ikke mulighet for det hverken i min eller din fortolkningstradisjon. Jeg ser på dette verset som en måte å si at det faktum at vi har en tro er et lite bevis på at det er noe å tro på, ellers ville troen dødd ut. At troen styrker håpet i Kristus.

Og takk for det flotte komplimentet om matematisk intellektualisme. Det varmer en gammel matematiker.

Ellers så noterer jeg meg at dine bibeltolkninger og politiske konklusjoner ikke begrunnes eller utledes, men at oppmerksomheten ledes over til motstanderne. Skal jeg se det som en innrømmelse av at du ikke kan forsvare og begrunne dine standpunkter? For det er jo det som det vanligvis betyr når en går på person og ikke den opprinnelige saken.

Kommentar #12

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Rykk tilbake til start

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Ellers så noterer jeg meg at dine bibeltolkninger og politiske konklusjoner ikke begrunnes eller utledes, men at oppmerksomheten ledes over til motstanderne. Skal jeg se det som en innrømmelse av at du ikke kan forsvare og begrunne dine standpunkter? For det er jo det som det vanligvis betyr når en går på person og ikke den opprinnelige saken.

Her var det masse ironi og sarkasme. Min intellektualitet sier meg at ironi  er tegn på aggresjon.

"Rykk tilbake til start"   - Solli, og hold deg til temaet i min tråd:

-ønsker du som Hareide og befolke Norge med mennesker fra andre land og kulturer og religion? Uten noe tak på hvor mange?

Ser du noen som helst fare for at den norske velferdsmodellen kan bryte sammen, ved evt økonomiske kollaps?

Ser du begrensinger for hvor mange innflyttere vi kan skaffe arbeid og bolig til, alt betalt av NAV?

Ser du noen farer med parrallelle samfunn, med hard kriminalitet, bandekriger, trusler og utpressing?

Ser du noen farer i at etnisk norsk befolkning kan komme i mindretall i løpet av få tiår? -med tanke på at mange innvandrere får gjerne 5-6 barn?

Ser du for deg at vi skal løse lett alle utfordringer, og vi skal alle leve lykkelig,- i en flerkulturell harmoni, i glede lykke og fred? - for alltid?

Kommentar #13

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Her var det masse ironi og sarkasme.

Det var faktisk hverken ironi eller sarkasme i mitt innlegg. Og det var du som sporet av og begynte å diskutere min bakgrunn. Det er fint hvis du kan holde deg til saken fremover.

Svaret på spørsmålene (og jeg deler ikke din påstand om Hareides syn) er ja til befolke uten tak.
Nei til alt annet frem til det siste spørmålet. Der svaret er ja, men at det ikke nødvendigvis blir lett. Og så en kommentar at innvandrere ikke får flere barn enn andre, i 2. generasjon og utover. 

Kommentar #14

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Nei, profetiene er en ting, humanisme en ting

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Og det var du som sporet av og begynte å diskutere min bakgrunn. Det er fint hvis du kan holde deg til saken fremover.

Nå har du ihverfall gjort helt klart hva du mener, og det er bra.

Du ser ingen potensielle konflikter, eller problemer som kan oppstå, og du vil ikke se for deg noen negative scenarier på på dine egne eller på Norges vegne. Du ser ingen problem i Malmøs bakgater og smau. Du ser ikke terrror og frykt i Europa hvor de har avlyst tusenvis av festivaler i Frankrike. Du ser ikke de økonomiske kostnadene på hundrevis miiliarder euro som kreves i politioppbud og sikkerhetstiltak.Du ser ikke at etniske nordmenn flytter fra Grønland,Tøyen og Grorruddalen.Du ser ikke 30-50000 innvandrere spredt rundt i Norge, uten identitet, eller falsk, som lever i skjul.Du ser ikke at våre unge jenter ikke kan trygge alene lenger, og må holde seg unna øde stier i frykt for voldtekt?Du ser ikke at Norge engang var ett trygt og fredelig land pga vår kristendom, mens vi nå begynner å leve i frykt fordi vi avkristnes.

Kommentar #15

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Dette er en snodig tråd. Den starter med en påstand om at innvandringen (og Hareide) til Norge er ukristelig og ubibelsk. Ved spørsmål om begrunnelse for dette gikk trådstarter over til å diskutere min person. Til sist er fokuset flyttet til de vanlige argumentene mot innvandring. Det er jeg egentlig ikke interessert i å diskutere i enda en tråd. Frykt ikke! Det er mitt utgangspunkt og det er noenlunde bibelsk. Anekdotisk argumentasjon, oppblåsing av tall og manglende statistisk begrunnelse for generelle påstander er hva jeg generelt finner i innvandringskritiske innlegg. 

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
. Til sist er fokuset flyttet til de vanlige argumentene mot innvandring. Det er jeg egentlig ikke interessert i å diskutere i enda en tråd. Frykt ikke! Det er mitt utgangspunkt og det er noenlunde bibelsk. Anekdotisk argumentasjon, oppblåsing av tall og manglende statistisk begrunnelse for generelle påstander er hva jeg generelt finner i innvandringskritiske innlegg.

Det enkleste og tryggeste er nok å late som om man ingen ting ser og ingen ting hører.

Da kan man lulle seg inn i en illusjon av hvordan man drømmer om at virkeligheten er.

"Frykt ikke"låter det fra Solli,og på den måten prøver å bruke et bibelsk alibi for den samme uansvarligheten som Hareide praktiserer. 

Jeg er 100 % sikker på at Jesus også vil at vi skal bruke de hjernecellene vi fikk utdelt. 

Kommentar #17

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Vi må diskutere innvandring mer enn noen gang

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Til sist er fokuset flyttet til de vanlige argumentene mot innvandring. Det er jeg egentlig ikke interessert i å diskutere i enda en tråd.

Hvorfor i all verden rotet du deg inn på denne tråden da? Her er det jo nettopp innvandring vi diskuterer?

Og mens folk som du blir "lei" innvandringsdebatter, auler det nå av "nye landsmenn" over alt. Det har økt noe enormt nå siste halvåret pga familiegjenforening i stor stil. En blir plutselig til fem. De er overalt og driver priser og boligmarkedet opp. Vi blir innvadert -men sakte-dag for dag.

Vi må derfor diskutere innvandring mer enn noen gang - det er for sent å snyte seg, når nasa e vekk.

Kommentar #18

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Her er det jo nettopp innvandring vi diskuterer?

Nei, dette var en tråd som startet med et påstått bibelsk argument mot innvandring. Ingen har videre diskutert innvandring i denne tråden, men jeg har stilt spørmål ved det bibelske i startinnlegget. Det er ikke besvart, så denne tråden er egentlig fri for debatt.

Innvandring blir diskutert mye mer enn noen gang tidligere. Jeg fremholder at innvandring er en sann glede, en god berikelse og at vi er heldige som lever i en tid hvor vi får lov til å ta imot noen (altfor få) innvandrere. Det er det jeg har å si om den saken. 

Kommentar #19

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Jeg tror du provoserer

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg fremholder at innvandring er en sann glede, en god berikelse og at vi er heldige som lever i en tid hvor vi får lov til å ta imot noen (altfor få) innvandrere. Det er det jeg har å si om den saken.

Jeg begynner å lure på om du provoserer. Måten du formulerer deg på minner meg om 90 tallets AP og kultursosialister som snakket om "berikelsen" og "gleden" med innvandring. Når du nå gjentar dette mantraet er du litt gått ut på dato. Det er få slike som deg som er opptatt av berikelsen ved innvandring. De fleste er opptatt at farene, terroren og parralellsamfunnet, og mislykket integrering. Jeg skjønner ikke at du kan se en "glede", som du sier, i mislykket integrering.

Så gjentar jeg det jeg har sagt før: I denne tråden er kjernen hva Bibelen sier, altså igjen: -hva Gud mener, ikke hva du mener. Du har ikke lagt ett eneste bibelvers som grunnlag for dine meninger.

Kommentar #20

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Så gjentar jeg det jeg har sagt før: I denne tråden er kjernen hva Bibelen sier, altså igjen: -hva Gud mener, ikke hva du mener. Du har ikke lagt ett eneste bibelvers som grunnlag for dine meninger.

Du har ikke sagt det før, hva kjernen i denne tråden er. Denne tråden har nok ingen kjerne, bare mange rare krumspring.

Det å komme med noen bibelvers er ikke det samme som å argumentere med hva Bibelen sier eller Gud mener. Du har slengt ut et par vers, uten at jeg ser noen sammenheng med innvandringen i noen av dem. Du har heller ikke forklart hvordan du tolker disse versene og hva de skal bety for deg. Du har altså ikke kommet med noen bibelsk argumentasjon mot invandring overhodet, men jeg utfordrer deg til å gjøre det. 

Ellers er vi vel fortsatt et flertall som er enig med meg i saken. Vi er ikke få, som du hevder. Men dere innvandringskritiske er høyrøstede og svartmalende for tiden. Men vi lar oss ikke provosere av påstander som du fremssetter slik "du kan se en "glede", som du sier, i mislykket integrering.". Vi er enige i at integrering er vanskelig og ressurskrevende men at den er mislykket i Norge er en ubegrunnet påstand jeg ikke finner hold i. Det er vel bare Fugelli som med klar og fornuftig tale når ut med en motstemme. At du lar deg provosere av hva et flertall ser er sant, er ditt problem. 

Kommentar #21

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

rykk tilbake til apgj 17

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke sagt det før, hva kjernen i denne tråden er.

monopol igjen. rykk tilbake til start. apgj 17 i min første post

Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Sært

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
monopol igjen. rykk tilbake til start. apgj 17 i min første post

Du bruker altså Apgj. 17 for å begrunne nasjonalisme som en "guddommelig ordning".  En sær tolkning som du har få kristne med deg på (håper jeg).

Kommentar #23

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
En sær tolkning som du har få kristne med deg på (håper jeg).

Ja, jeg har ikke hørt om noen andre som gjør det. Dermed er det dobbelt sært at han ikke utleder skriftstedet, men later som om det er opplagt at dette verset betyr det samme for alle andre som for ham.

Kommentar #24

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Alle kan utlede ett skriftsted

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Dermed er det dobbelt sært at han ikke utleder skriftstedet, men later som om det er opplagt at dette verset betyr det samme for alle andre som for ham.

Jeg ventet på at noen andre kan utlede skriftestedet. Slik er jo forumets dynamikk. Men hvis du er oppriktig  interessert kan jeg godt utlede det til dere begge to, både deg og Johannesen.

Bakgrunnen er Paulus som er på reise og har dialog med Atenerne på torgplassen. Han kommer i noe som virker en positiv diskusjon, siden grekerne var kjent for å diskutere og ville være vise.

Når Paulus merker tiden er moden, begynner han og forklare grekerne helt grunnleggende ting om den Gud han tror på. Han sier at Guddommen finns ikke i ein stein eller av noe som menneskehender har vært borti, men bor i himlene. Så går Paulus videre og forteller at det er Gud som har skapt jorden vi bor på og at han har skapt menneskene som bor her.

Legg merke til Paulus sin pedagogikk - han taler som til barn i søndagsskolen.

Så går Paulus litt dypere og forklarer at menneskene kommer fra ett blod, altså en slekt -med Adam som stamfar.

Denne slekten GAV GUD "faste tider og grenser" . Det betyr at Gud har innrettet hele skaperverket; -døgnet med dag og natt, 24 timer, 1 uke , en måned, ett år osv. Dette er noe Gud har gjort ikke mennesker. Så kommer vi til grensene. Hvorfor grenser? Vi tror altså  at i begynnelsen ble det etablert stammesamfunn, fra Adams mange barn og barnebarn. Disse ble til folkeslag eller nasjoner. Byer og konger finner vi nå mange navn på. Fremdeles er det kun ett språk, når menneskene begynner å bygge Babels tårn, som symboliserer at synden og opprøret imot Gud er aktivt og konstant.

Men Gud har sine utvalgte, bla Noa. Babels tårn gjør Gud vred på menneskene og virker ved DHÅ slik at det oppstår flere språk og menneskene blir forvirret. Nå går vi fra stammesamfunn til komplette nasjoner. Dette er styrt og regisert av Gud, med den hensikt å holde synden nede på et akseptabelt nivå, om en kan si det slik.

GRENSENE var altså Guds virkemiddel for å holde kontroll på en syndig og ustyrlig menneskemasse.

Denne ordningen har aldri opphørt med Kristus og den nye pakt. Noen utlegger pinsefestens dag som at nå er vi alle "Ett i Kristus igjen", men det er en helt feil utlegging.

Idag er menneskeheten like ustyrlig og syndig som den alltid har vært, derfor er det Guds suverene vilje å holde folkeslag innefor sine grenser. Det bidrar til muligheter for fred og dialog, og ikke kaos, slik vi idag ser bla innenfor EU systemet.

Grenser, språk og identitet virker avspennende på syndige masser av mennesker. Å blande alle raser og etnisiteter i en suppe er symbolsk sett en gjentagelse av Babels tårn og opprør mot Gud.

Paulus går så videre og sier at folkeslagen skal innenfor sine grenser LETE etter GUD og se om de kan FØLE OG FINNE Ham.

Her kommer misjon inn i bildet - Guds utsendinger går ut til alle nasjoner og ser om de finner søkende mennesker, for de finnes overalt og til alle tider i alle nasjoner.

Jeg håper det er noen søkende mennesker her på forumet også som vil ha sannheten, og ikke stoler på sin egen smale og begrensede forstand.

Kommentar #25

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg fremholder at innvandring er en sann glede, en god berikelse og at vi er heldige som lever i en tid hvor vi får lov til å ta imot noen (altfor få) innvandrere

Nå er det råd med å få del i berikelsen bare ved å flytte til  Malmø, spesielt bydelen Rosengård. Eller legge ferien til de trakter.  Det finnes forøvrig over 50 andre steder i Sverige som kan være gode alternativ.

Kommentar #26

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Takk for din oppklarende teologiske utlegging. Det er slikt som er lærerikt å lese. Selv om jeg ikke er enig i alt setter jeg pris på at det er en ordentlig begrunnelse for ditt syn. 

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

I Sverige får de det til.

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nå er det råd med å få del i berikelsen bare ved å flytte til Malmø, spesielt bydelen Rosengård. Eller legge ferien til de trakter. Det finnes forøvrig over 50 andre steder i Sverige som kan være gode alternativ.

Det må jo være helt i Solli`s ånd å følge deres oppskrift for å lykkes med integreringen.

Ta imot flest mulig for å få kjenne på den gode samvittigheten.

At det vises takknemlighet fra de nyankomne for gjestfriheten ved å sysselsette seg med å tenne på biler unnskyldes nå med at de ikke har noe meningsfullt å drive med som f.eks en jobb...

De ca 100 000 som ikke har jobb i Norge har foreløpig ikke oppdaget hvordan de skal få ut sine frustrasjoner på linje med slik de gjør det i nabolandet....

 

Kommentar #28

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Sær tolkning av Apostgj.17?

Publisert nesten 6 år siden

Oddbjørn Johannessens kommentar omtaler Tønnesens tolkning av Apgj. 17 som sær og hevder at Tønnessen på denne måten legitimerer «nasjonalisme» med alt det negative han legger i det. Tønnessen legger sikkert noe helt annet i det enn Johannesen, vil jeg tro.

I tillegg hevder Johannessen at han tror at få kristne vil dele Tønnesens tolkning, i alle fall håper han det. Et helt greitt ønske, men jeg tror Johannessen tar feil i at den er sær, men at den tvertimot er den vanligste tolkningen , særlig blan kristne på «grasrota» Blant kristne ledere med større samfunnsinnflyelse eller lederverv er nok Tønnesens tolkning mindre stueren og tolkningen strider jo mot den globalismetenkning som er rådende blant politikere, journalister,kirkeledere osv.

Nå trenger en jo ikke gå til Bibelen for å få en pekepinn på om høy innvandring og det grenseløse samfunn er av det gode eller ikke. De negative konsekvenser blir dokumenter daglig gjennom TV, aviser og internett. Men når kristne argumenterer for en større innvandring, og bruker Bibelen og Jesu ord i sin argumentasjon for at dette er både noe det enkelte kristne må stå for, og også våre politikere, dokumenterer Tønnesen gjennom sin tolkning, at så enkelt er det nødvendigvis ikke. Hareide har vel vært en av de mest ytterliggående politikere i den aktuelle situasjon i å gjøre kristendommen til en lovreligion i så henseende. Dette vil han selfølgelig benekte på det sterkeste.

Jeg kom over en artikkel skrevet i Dagen i 2003 av Åge Åleskjær. Etter eget sigende uttalte han seg aldri om partipolitikk eller politiske spørsmål i menigheten. Men han gjorde ett unntak: Han engasjerte seg i EU-kampen. I den forbindelse kunne det være relevant å sitere noen avsnitt fra artikkelen som går litt inn på trådens tema:

Nasjon eller union?

"Under forrige EU-runde skrev jeg et hefte med den tittelen. Det budskapet er fortsatt like aktuelt!

I min forståelse finnes det visse institusjoner som er gitt oss av Gud. Den ene er familien, den andre er nasjonen, den tredje er menigheten. Familien utgjør rammen rundt det daglige liv, nasjonen er rammen rundt samfunnslivet, mens menigheten er rammen for det åndelige liv.

Vi ser i vår tid et massivt angrep på alle disse størrelsene! Tenk på all den ulykke det har medført at ekteskap og familie har raknet som en trygghet for barn og unge.

Men nå gjelder det nasjonen. Bibelen sier tydelig i Apg 17:26 at Gud har satt landegrenser mellom nasjonene. Det er meningen at nasjonene skal leve fredelig med hverandre, og rammen for hver enkelt nasjon faller naturlig ut fra språk, kultur og geografi. Babels språkforvirring kom jo nettopp fordi de bygde et tårn som skulle gjøre dem større i makt og innflytelse enn det som rett var, derfor ble folkene spredt ved at Gud forvirret deres språk. Språket er derfor en viktig indikasjon på den naturlige størrelsen på den enkelte nasjon. Hver gang man tukler med dette, ber man om problemer.

Derfor ser man at alle unioner, verdensriker og stormakter som forsøker å dominere over nasjonens frihet, faller etter en tid. Det har skjedd med alle de gamle verdensrikene, enten det var Assyria,Egypt eller Romerriket."...

..."Unioner er ikke en bra løsning, mens nasjoner er det. Derimot er det fint med fredsavtaler, samarbeidsavtaler og gode relasjoner. Men ved å danne en union, vil snart maktstrukturer komme som overkjører nasjonens frihet og suverenitet."....

Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Grasrota"

Publisert nesten 6 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I tillegg hevder Johannessen at han tror at få kristne vil dele Tønnesens tolkning, i alle fall håper han det. Et helt greitt ønske, men jeg tror Johannessen tar feil i at den er sær, men at den tvertimot er den vanligste tolkningen , særlig blan kristne på «grasrota»

La meg da gjøre Kvangarsnes oppmerksom på at de fleste kristne jeg kjenner, er kristne "på grasrota".  Jeg mener dermed at jeg har mine ord i behold - men forstår at Kvangarsnes og Tønnesen har et avvikende syn på saken.

Kommentar #30

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Men Gud har sine utvalgte, bla Noa. Babels tårn gjør Gud vred på menneskene og virker ved DHÅ slik at det oppstår flere språk og menneskene blir forvirret. Nå går vi fra stammesamfunn til komplette nasjoner.

Ok, da ser jeg at dette er noe som faktisk flere kristne trekker ut av noen bibelvers. Det er dog en tolkning som strekker de aktuelle versene vel langt i tillegg til at de evt kan bli "opphevet" av NTs hendelser. Uansett ser jeg problemer med å trekke linjer fra Babel til Norge. Norge og nordmenn fantes da vitterlig ikke før lenge etter Babel, og de grensene vi har i Europa i dag har meget lite å gjøre med folkeslagene på Babels tid. Les forøvrig en diskusjon om temaet.

Når det gjelder siteringen av Åleskjær så ser jeg et problem med å gjennomføre hans "Språket er derfor en viktig indikasjon på den naturlige størrelsen på den enkelte nasjon. Hver gang man tukler med dette, ber man om problemer." I og med (sitat fra Wikipedia) :

Norge har flere offisielle språk. Det er to offisielle målformer av norsknynorsk og bokmålSamisk, som er offisielt språk i flere norske kommuner, har tre målformer, nordsamisksørsamisk og lulesamisk. I tillegg har kvensk,romaniromanes og norsk tegnspråk offisiell status.

Det er vel lite som tyder på at Hårfagre gjorde Guds jobb ved Babel da han samlet Norge til den unionen vi er i dag? De fleste europeiske språk har kommet til lenge etter Babel. Er EU et prosjekt for å komme tilbake til Guds vilje slik det manifestere seg på Babels tid? 


 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere