Odd Anders With

54

Gult dømt til blått på nytt?

Det er svært overraskende at KrFU-ledelsen, som har tradisjon for å fornye moderpartiet, deler norsk politikk endimensjonalt inn i to blokker; sosialister og ikke-sosialister.

Publisert: 15. aug 2016

De sementerer et intimt forhold til de blåblå, og er ikke interessert i om det finnes bedre alternativ. Det er trist og lite ambisiøst.

KrF sier (i god KrF-tradisjon) at det er politikken og ikke partinavn som teller – og at tyngdepunktet må være i sentrum. Dette fremstår lite troverdig når man ikke engang åpner for sonderinger for å sjekke realismen i andre alternativer hvor sentrum kan få større samlet innflytelse.

I sin landsstyreuttalelse velges mange gode og viktige saker å teste samarbeidstanken på, med en underlig konklusjon. Jeg har aldri sett et KrFmed så små ambisjoner­ at man sier seg fornøyd med et gjennomslag som styres og begrenses av en blåblå regjering – en regjering som i dag lar et egosentrisk, fremmedfiendtlig, materialistisk og liberalistisk Frp ha vetorett for graden av KrF-innflytelse. Jeg er glad for at mindretallet i landsstyret var stort.

Før siste valg låste man seg til et løfte som åpnet en dør for Frp i regjering, til tross for at man aldri har gjort dette før, og til tross for at en H/KrF/V-regjering «var å foretrekke». Det har i ettertid skapt store problemer for KrF, både hva identitet og oppslutning angår. Høyre bør tydelig utfordres til å droppe Frp. Noe annet bør gi grønt lys for sondering av andre relasjoner. Ap er avgjort nærmere sentrum enn Frp, og samarbeidskulturen der har vært i positiv utvikling.

KrF omtaler den store avstanden til Frp. Likevel settes regjeringsdøra på gløtt! Det gir et stort forklaringsproblem. Tidligere statsminister Jan P. Syse sa at «det beste i Høyre kommer til uttrykk i samarbeid med KrF». Han sa ikke det samme om Høyres forhold til det stortingspartiet som er lengst fra sentrum; Frp.

Vil KrF aldri vite om det beste i nabopartiet­ på venstresida (Ap) kommer til uttrykk i samarbeid med KrF og sentrum? Man trenger ikke forhandle før man har sondert terrenget. Den som leter i dette terrenget etter innhold, han finner. Men da må man komme seg ut i friluft.

FØRST PUBLISERT I VÅRT Land 12.8.2016

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Det er svært overraskende at 
KrFU-ledelsen, som har tradisjon for å fornye moderpartiet, deler norsk politikk endimensjonalt inn i to blokker; sosialister og ikke-sosialister.

De sementerer et intimt forhold til de blåblå, og er ikke interessert i om det finnes bedre alternativ. Det er trist og lite ambisiøst.

Så svinger den gamle ringreven With med svansen igjen. Ungdomspartiet vil ha forankring, forutsigbarhet og trygghet. Dette ser jeg som tradisjonelle Krf-verdier. Krf er ikke akkurat kjent for å være partiet med de store krumspring. Donald Trump ville hatt få chanser til å bli valgt i Krf. 

Ser man på kritenvelgere generelt og den debatten om Krfs sjel som har vært i det siste ser man tydelig tradisjonalismen som et sterkt element. Folk blir fra seg av sinne over nyvinninger som formannens deltagelse i Paraden. Dette raseriet fra gressroten oser det ikke akkurat revolt av. Jeg vil tolke dette slik at det er god grobunn for konservatisme i Krf, ikke bare i politikk men i kultur og holdninger. 

Jeg gadd vite hvilke konkrete saker som With ser for seg AP ville gitt mer til Krf. Jeg er ikke ute etter runde formuleringer, men rett og slett konkrete svar på hvor og hva ville Krft fått mer om de hadde støttet seg til Withs linje. Jeg tror det snarere er bedre for With om han søker til AP enn at han forsøker å ta partiet sitt dit. Hvis AP-politikk er hva han ønsker er det enkleste å gå til kilden fremfor å skyve partiet foran seg. Men se det, det tør han ikke! Han vil ikke gå alene, men det er nok det enkleste. 

Kommentar #2

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
De sementerer et intimt forhold til de blåblå, og er ikke interessert i om det finnes bedre alternativ. Det er trist og lite ambisiøst.

Eller kanskje dei synst dette er det beste alternativet? Kanskje dei ikkje er interessert i samarbeid med AP? Kan det vere at nokon gjer andre vurderingar enn deg i politikken? Er det mogeleg å fatta?

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 5 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri sett et KrFmed så små ambisjoner­ at man sier seg fornøyd med et gjennomslag som styres og begrenses av en blåblå regjering – en regjering som i dag lar et egosentrisk, fremmedfiendtlig, materialistisk og liberalistisk Frp ha vetorett for graden av KrF-innflytelse.

With har kommet med sine feilaktige påstander om Frp mange ganger før,og de blir ikke sannere om han gjentar dem.
Hvis With har så stor tro på AP og deres sosialistiske ideologi,kan han bare melde seg inn i det partiet.

Han bør også vite at et parti som har 16 % av stemmene naturlig nok bør ha mer innflytelse på politikken enn et med 5 %.

Krf er heller ikke i regjering,og dermed blir det frekt å tro at de kan styre retningen. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere