Sølve E Salte

23

Vigselstriden: Våger vi å utfordre Herren?

Vigselsvedtaket er et opprør mot Guds bud. Våger vi å være med på det? Foreløpig ser det «lovende» ut for opprørerne. De har bred støtte i folket og selv de som er imot synes å godta utviklingen.

Publisert: 12. aug 2016

 

Men hva tenker Gud? Er Han innstilt på overbærenhet og samarbeid? Vil Han godta et annet syn ved siden av sitt eget? Eller vil Gud kanskje gå i seg selv og erkjenne at det budet som nå blir vraket var for strengt og avleggs? Vil Han akseptere å være avsatt som Herre i eget hus, og tenke at det viktigste nå er å bevare arbeidsro og god stemning i de helliges samfunn?

Paulus skriver: La oss ikke utfordre Herren! 1 Kor 10:9. Israels vandring i ørkenen beskrives her som et advarende eksempel for oss. Svært mange av de som ble frelst ut av Egypt, ble senere forkastet av Gud. Dette skjedde fordi de underveis utfordret Herren og gjorde opprør mot Hans bud. Våger vi å følge i deres fotspor? Våger vi å utfordre Herren?

Er vi sterkere enn Han?

Etter at Paulus har skildret Guds handlemåte mot Israel i ørkenen, skriver han: Eller våger vi i vekke hans vrede? Er vi sterkere enn han? 1 Kor 10:22

Tror vi at Gud vil handle helt annerledes mot oss enn det hvert eneste eksempel i Bibelen viser? Sa Gud til Adam og Eva: Jeg er skikkelig skuffet over dere, men dere skal få bli i hagen! Eller sa Gud til Korah og de andre opprørerne: Så flott at dere har egne meninger og våger å gå imot mitt ord! Selvsagt skal dere få de samme oppgavene som Moses og Aron! Når Gud så gullkalven utbrøt han da: Så kreativt og fint utført arbeid! Den kan vi bruke i gudstjenesten sammen med lovtavlene! Nei, Adam og Eva ble jaget ut av hagen, jorden åpnet seg å slukte Korah og de som fulgte han og gullkalven ble knust. Dette er skrevet til veiledning for oss, slik at vi ikke skal våge å utfordre Herren!

Jeg er redd mange tror løgntanken som sier: Gud vil ikke straffe! Bare se hvor godt alt går, hvor mye bra arbeid vi har! Gud vil aldri gi slipp på alt dette, han vil ikke dømme oss. Nei han vil velsigne oss slik at vi blir til velsignelse! Dette høres jo forlokkende ut, og ting er allerede i ferd med å gå seg til. Selv «bibeltro bedehusfolk» sitter rolig i kirkebenkene, så da har vel Gud også forsont seg med utviklingen?

Tror vi Gud tenker slik: Ikke så farlig om de har forkastet ett av mine bud, jeg har jo ni igjen!

De bibelske historiene nevnt ovenfor, og mange flere, taler svært tydelig om dette: Gud tenker ikke slik. Han holder oss ansvarlige og vil dømme. Våger vi å vekke hans vrede? Er vi sterkere enn Han?

Hvordan våger vi?

Mange er med på opprøret, fordi de ikke regner seg som medansvarlige for det som skjer. De konservative biskopene hadde i egne øyne ikke noe annet valg enn å stemme for det de egentlig var imot, for det ville uansett gått slik! De gjorde det for å bevare enheten og for å sikre sann tro et rom i kirken! Landets konservative proster vil bare gjøre jobben sin! Med den største frimodighet skal de legge til rette slik at alle får den seremonien de har krav på! «Vi følger bare ordre. Dersom ikke vi gjør det, så vil noen andre gjøre det!» Slik lyder unnskyldningene. Vil Gud godta den forklaringen?

Flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret, men vil de i praksis gjøre motstand? Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke de sterke ordene slik at ord som vranglære, synd, opprør og splittelse strykes fra vokabularet? Får menighetene de vokter noen advarsel? Blir de i stedet villedet av de «bibeltro» prestene fordi deres rolige tilstedeværelse gir inntrykk av at situasjonen vi befinner oss i er ufarlig? Forkynner de i praksis fred, fred, når de i stedet skulle ropt fare, fare?

Hva med oss «vanlige» kristne, uten prestekjole og bispedrakt? Kan vi holdes medansvarlige for kirkeopprøret? Vil Gud forstå dersom vi uten å gjøre motstand lar våre barn og barnebarn bli gjennomtrengt av surdeigen som nå får ligge i kirken? Tar vi sjansen på at kommende generasjoner skal bli dradd inn i et opprør mot Gud, fordi vi selv ikke ville lage bråk og få problemer med mennesker? Står vi i fare for å bli delaktige i opprøret dersom vi passivt forblir i kirken og resignerer for utviklingen?

Noen forlanger «skriften på veggen» før de vil foreta seg noe. De holder seg i ro og overser alle varsellamper som blinker rødt i Skriften.

Våger vi i vekke hans vrede? Våger vi å satse alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt ord? Tror vi mer på ekspertenes meninger enn på Bibelens advarende eksempler? Dersom Bibelen er sann, har ledelsen i Dnk utfordret Gud og vakt hans vrede. Mange står i fare for å bli dratt med i opprøret. Situasjonen vi befinner oss i er konfliktfylt. Ingen av oss kan unngå vanskeligheter, men vi må velge hvem vi vil stå i konflikt med. Hvem vil vi trosse, Gud eller mennesker? (Lesetips Judasbrev og 1 Kor 10:1-22)

 

For flere artikkler gå til vigselstriden.no

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Tempelet

Publisert nesten 6 år siden
Sølve E Salte. Gå til den siterte teksten.
Dersom Bibelen er sann, har ledelsen i Dnk utfordret Gud og vakt hans vrede. Mange står i fare for å bli dratt med i opprøret. Situasjonen vi befinner oss i er konfliktfylt.

Jeg er jo enig i mye av det du sier, men Jesus og disiplene gikk i tempelet selv om det var mye "urent trav" der også.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Av naturen er vi skapt forskjellig liksom dyrene

Publisert nesten 6 år siden
Sølve E Salte. Gå til den siterte teksten.
Vigselsvedtaket er et opprør mot Guds bud. Våger vi å være med på det? Foreløpig ser det «lovende» ut for opprørerne. De har bred støtte i folket og selv de som er imot synes å godta utviklingen.Men hva tenker Gud? Er Han innstilt på overbærenhet og samarbeid? Vil Han godta et annet syn ved siden av sitt eget? Eller vil Gud kanskje gå i seg selv og erkjenne at det budet som nå blir vraket var for strengt og avleggs? Vil Han akseptere å være avsatt som Herre i eget hus, og tenke at det viktigste nå er å bevare arbeidsro og god stemning i de helliges samfunn?

Tror neppe Gud bryr seg i det hele tatt for i følge Rom.8.6-8 bekrefter Paulus at Gud ikke er interessert i mennesker av kjøtt og blod;For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det.De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Guds interesse for menneskene dreier seg om kun oppstandene mennesker som har blitt forvandlet til en ny skapning. (2.Kor.5.17, Gal.6.15 ) Mark.12:19-27:  

«Mester!» sa de, «Moses har gitt oss denne forskriften: Om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ætt oppe. Nå var det sju brødre. Den eldste tok seg en kone, men døde uten å etterlate seg barn.Den nest eldste giftet seg da med henne, men også han døde barnløs, og på samme vis gikk det med den tredje.

Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist av dem alle døde kvinnen.Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem av dem skal da ha henne som kone? Alle sju har jo vært gift med henne.»Jesus svarte dem: «Dere farer vill! Og skjer ikke det fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt?  For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen. 

Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.» 

Og oppstandelsen er i følge Jesus selve livet: Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.  

Vigelsesstriden beviser bare at vi ikke er skapt i Guds bilde, fordi den som er født av Gud synder ikke. (1.Joh.5.18, 3.9)

Det heter hos Jak.3.7 at vi er skapt av naturen /evolusjonen: Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.

Kommentar #3

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølve E Salte. Gå til den siterte teksten.
Våger vi i vekke hans vrede? Våger vi å satse alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt ord? Tror vi mer på ekspertenes meninger enn på Bibelens advarende eksempler? Dersom Bibelen er sann, har ledelsen i Dnk utfordret Gud og vakt hans vrede.

Hvordan mener du at vi mennesker vil merke om Gud er vred? Vil det ha fysiske konsekvenser her på Jorden?

Kommentar #4

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Hvordan vet du

Publisert over 5 år siden

Hvordan vet du at Paulus hadde korrekt og fullstendig oppfatning om Guds vilje da han skrev disse brevene?

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Salte?

Publisert over 5 år siden

Kommer du til å svare på spørsmål og innvendinger fra bl.a. Foshaug, Salte?

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gud gjør ikke forskjell på folk

Publisert over 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Kommer du til å svare på spørsmål og innvendinger fra bl.a. Foshaug, Salte?

Noen stiller bare sine spørsmål uten å bry seg mer om tråden sin, og det gir jo ikke så god komentarkarakteristikk.

I Rom.2, nevner Paulus menneskenes ansvar ovenfor Gud.

Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo det samme selv,2 og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. 3 Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom? 

4 Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? 5 Med ditt harde hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. 6  Han skal lønne hver og en etter det han har gjort:

 7 De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv. 8 Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. 9 Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker.10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker.11 For Gud gjør ikke forskjell på folk.

Kommentar #7

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.

skulle akkurat til å skirve samme sak!

Hvis jeg sier til en kristen at jeg helst vil ha ett samfunn hvor folk ikke utförer ekteskap i det hele tatt så kaller de meg en vranglärer og til og med demonisk og i beste fall bare en lovbryter! Regner med å ikke se noen av disse i himmelen da.

Kommentar #8

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølve E Salte. Gå til den siterte teksten.
Våger vi i vekke hans vrede? Våger vi å satse alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt ord?

En ting er sikkert, vi har ikke samme Gud.

Kommentar #9

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sølve E Salte. Gå til den siterte teksten.
Jeg er redd mange tror løgntanken som sier: Gud vil ikke straffe!

Tvert imot så tror jeg mange föler seg fri til å utforske andre ikke-tradisjonelle ideer uten å väre redd for guds straff. Og de föler vel også, som jeg, at å peke på advarsler om guds straff og vrede som eneste argument til å ikke "utfordre" tradisjonellt bibelsyn hörer hjemme i middelalderen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere