Christian Lomsdalen

Lektor
24

Kunnskapsdepartementet vraker KRLE-reformen

Jeg kan vanskelig tolke Kunnskapsdepartementet på noen annen måte etter uttalelsene til Magnus Thue i mandagens Vårt Land.

Publisert: 8. aug 2016

Etter å ha forsket på KRLE-faget i sin masteroppgave har Madeléne Leidland uttalt seg til Vårt Land om det problematiske ved KRLE-endringen. At detaljstyringen og kravet til tidsbruk for kristendomsandelen av faget som kom i fjor sommer er svært uheldig. Det kommer nok ikke uventet at jeg er enig med henne i dette, det mer uventede er nok heller at Vårt Land enda ikke har fått med seg skjevheten tidligere og at Kunnskapsdepartementet ser ut til å avlyse KRLE-reformen i sitt svar til avisen.

På tross av at regjeringen selv har innført en lovendring som sier at KRLE-faget MÅ inneholde omtrent halvparten kristendom så uttaler Magnus Thue følgende til Vårt Land 08.08.2016:

”Thue har tro på at lærerne selv kan vurdere hvor mye tid de skal bruke på kompetansemålene, og at det er opp til hver enkelt lærer å vurdere hvor mye tid et kompetansemål trenger.

– Dette stoler vi på at lærerne håndterer på en grei måte i det enkelte klasserom, skriver han. ”

Med tanke på at det er kompetansemålene som er lærernes kontrakt på hva som skal undervises i klasserommet og Kunnskapsdepartementet her uttaler at det er opp til lærerne å vurdere hvor mye tid som skal brukes kompetansemål, også når det gjelder kristendommen, så kan jeg ikke lese dette på noen andre enn to måter. Enten oppfordrer Kunnskapsdepartementets politiske rådgiver landets KRLE-lærere til lovbrudd gjennom å bryte opplæringslovens §2-4 eller så avlyser Kunnskapsdepartementet KRLE-reformen. Det er ikke mange andre måter å tolke dette på. 

Dessverre blir ikke tolkningsoppgaven lettere av Thues videre uttalelser. Hvor det igjen understrekes at det skal brukes om lag halvparten av undervisningstiden på kristendom. Uten at det ser ut til at Kunnskapsdepartementets egen rådgiver ser ut til å fatte sammenhengen mellom kompetansemål, faginnhold, tid til temaer eller læreplanens sammenheng. For selv om lærerne blir gitt en viss fleksibilitet i beregningen av fagtiden er det fremdeles slik at læreplanens 12 kompetansemål om kristendommen skal ha rundt regnet 50% av fagtiden. De 42 andre kompetansemålene må dele på den andre halvparten. Opplæringsloven og læreplanen er dessverre klare på dette punktet. Dette betyr at det ikke er opp til læreren å vurdere hvor mye tid de har til de forskjellige kompetansemålene. Stikk i strid med Magnus Thues tidligere uttalelser og stikk i strid med alle andre fag i den norske skolen. Nettopp fordi fagets kompetansemål må gjennomføres og nettopp fordi det er satt en tidsbegrensning slik det har blitt gjort. Hvis jeg i tillegg avslører at KRLE er en av de fagene som har flest og tyngst kompetansemål blir det ekstra tydelig – At dette er et forsøk på å lure seg unna fakta fra Kunnskapsdepartementets side. Heldigvis utdanner Menighetsfakultetet gode KRLE-lærere som kan forske på KRLE-faget når departementet ikke ser ut til å ville gjøre det. 

Læreplanen og opplæringsloven er min kontrakt med elevene, arbeidsgiver og AS Norge – det er det som sier noe om hva jeg skal lære bort og hva jeg skal fokusere på. Da er det viktig at Kunnskapsdepartementet også ser sammenhengen mellom kompetansemål og krav til hvor mye undervisningstid jeg skal bruke per tema. Magnus Thue beviser ikke at han ser sammenhengen, men det er fint å høre at jeg ikke må beregne tidsbruken ned til minuttet…

Kommentar #1

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Hele faget er moden for en kraftig reform !

Publisert nesten 6 år siden

Hele KRLE fagtet er moden for en kraftig reform !! Med en solid gjennomgang av læreplanmålene , samt en navne endring som alle kan føle seg hjemme under !! Det er desverre blitt en kasteball mellom faglig sett kunnskapsløse politikere som legger med prestisje i å ha sin bokstav i navnet i stedet for å se på det reelle innholdet !!! Faget grenser hele tiden til å bli misjonerende , og vil så lenge det ikke er nøytralt være gjenstand for krangel !

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Rekruttert fra hvor?

Publisert nesten 6 år siden

Rundt kvinnefrigjøringen var de fleste kvinneyrkene f.eks lærer/ spl. og mannsyrkene prest/lege/politi rekruttert fra såkalt kristne hjem d.v.s ikke- kapitalistiske- familieverdier. Det var mye mobbing av "kristne" barn. Hvis lærerne selv skal styre kristendommen i dag, er jeg bekymret for at faget blir utvannet. Vi ser hva som har skjedd i sykehusene. Tro er ikke noe man snakker høyt om der i gården. Skillet går antagelig mellom menn og kvinner også, for det er flere kvinner enn menn som bekjenner seg til den kristne tro. I sykepleien er det grunnfestet i faget, men mange velger og overse den biten når lovet røyner på, og mot slutten.

Å overlate ansvaret for vår tro til den enkelte kan være en viktig frihet, men som Ottosen sier; Mange, også muslimer, har vendt om i møte med ytremisjonen. Vi får ikke mennesker med tro hvis man ikke lærer om det fra barnsben av. Hvor kommer vi fra?

Kommentar #3

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Tove, jeg synes argumentasjonen din er merkelig. Jeg tviler på at du kan vise til noe som dokumenterer at det var mer mobbing av kristne barn enn andre barn. Ei heller er det skolens oppgave å misjonere til barn eller sørge for en kristen tro. Skolene skal lære bort om forskjellige religioner, ikke stå for trosopplæring.

Kommentar #4

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Trosopplæring

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Ei heller er det skolens oppgave å misjonere til barn eller sørge for en kristen tro. Skolene skal lære bort om forskjellige religioner, ikke stå for trosopplæring.

I ett fag der omlag 50 % av faget skal være kristendom og der denne religionen MÅ HA sin egen bokstav i navnet , fremkjempet av ett kristelig parti ( selv etter at de hadde inngått ett bredt forlik om navnet RLE)  , mot alt og alles anbefalinger , må man både være blind og døv for ikke å få med seg at dette virker både forkynnende og trosopplærende ! Faget slik det er i dag er en dårlig spøk !

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

NPM - teoretisk tull i skulen

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Med tanke på at det er kompetansemålene som er lærernes kontrakt på hva som skal undervises i klasserommet og Kunnskapsdepartementet her uttaler at det er opp til lærerne å vurdere hvor mye tid som skal brukes kompetansemål, også når det gjelder kristendommen, så kan jeg ikke lese dette på noen andre enn to måter. Enten oppfordrer Kunnskapsdepartementets politiske rådgiver landets KRLE-lærere til lovbrudd gjennom å bryte opplæringslovens §2-4 eller så avlyser Kunnskapsdepartementet KRLE-reformen.

Kompetansemål forstår eg som ei beskriving av kva kunnskap/kompetanse eleven skal ha etter gjennomført undervisning. Ei slik målstyring kan ha praktisk nytte i somme sektorar, men "New Public Management" er heilt ueigna innan skule, helsevesen o.l. Eg skal garantere at det fremjar korkje læring eller godt helsestell. Det er eit utprega skrivebordtiltak. Dei færraste av elevane endar opp med dei kunnskapar og forståing som blir beskrive i slike vegleiingar, iallfall etter at dei er ferdig med evt prøve i faget. I beste fall kan det tene som orientering for lærebokforfattarar.

Tidlegare var pensum definert av "det som stod i læreboka". Det var ei grei ordning og lett å forstå. Så er det opp til Departementet å sjå til at lærebøkene innheld det som er nødvendig å vite. Bruk av slike teoretiske kompetansemål til å sabotere stortingsvedtak, smakar av formalprosedyre. Elementær kunnskap av kristendommen, som har konstituert vår vestlege kultur, er stor mangelvare i dagens samfunn. Det er derfor vi legg oss flate for islam.

Kommentar #6

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Godkjenningsordningen for lærebøker i skolen forsvant tidlig på 2000-tallet. Med Bondevik...

Jeg har forøvrig ikke fått med seg at noen legger seg flate for islam, men sånn bortsett fra det kan jeg ikke se at manglende kunnskaper om kristendom skulle være noen årsak til dette.

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Nyanser

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forøvrig ikke fått med seg at noen legger seg flate for islam,

Jeg ser med forståelse  på at kristne av den gamle garde  er mildt sagt er skeptiske til vielse og velsignelse  av homofile ekteskap ved det kirkelige alteret - . Men denne "problematikken" gjenspeiles  jo med full tyngde i de fleste debattfora.

Derimot, at islam og korantro muslimer mener at dødsstraff er det rette for homofile mennesker, det forbigåes med den størsta tystnad - eller stemples som  muslimhets. 

Nyanseforskjeller ;-)   Av en eller qannen merkverdig grunn - men la oss kalle det nettopp - flatleggng. 

Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Rundt kvinnefrigjøringen var de fleste kvinneyrkene f.eks lærer/ spl. og mannsyrkene prest/lege/politi rekruttert fra såkalt kristne hjem d.v.s ikke- kapitalistiske- familieverdier.

At de fleste prester kom fra kristne hjem er vel ikke akkurat overraskende....

Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
I sykepleien er det grunnfestet i faget, men mange velger og overse den biten når lovet røyner på, og mot slutten.

På hvilken måte er den kristne troen "grunnfestet" i sykepleierfaget?

Kommentar #10

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Dokumentasjon

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forøvrig ikke fått med seg at noen legger seg flate for islam, men sånn bortsett fra det kan jeg ikke se at manglende kunnskaper om kristendom skulle være noen årsak til dette.

Det sentrale i kristendommen er Guds kjærleik til menneska, medan berre ordet "islam", som tyder underkasting, seier kva som er viktigast for muslimar. Så lenge kristen kultur rådde grunnen i Noreg, såg ein på muslimar som avgudsdyrkarar, slik dei ser på oss i dag. Prega som dei er av vår tids multikultur omtalar ikkje berre det offisielle Noreg, skulen inkludert, men alle media og kulturinstitusjonane dei ulike religionane i beste fall nøytralt, utan å ta stilling til trusgrunnlaget. Like ofte blir framande religionar omtalt positivt og kristendom kritisert. Det blir som ein fotballkamp der eine laget prøver å treffe motstandarens mål, medan andre laget berre sparkar ballen i hytt og ver og jamvel har dommaren mot seg. Då veit ein kven som vinn. 

Ein god del av innlegga mine på VD har nettopp vore ein dokumentasjon på at vi legg oss flate for, dvs underkastar oss, islam. Eg kan t.d. vise til Åndsfridom, likeverd og solidaritet - religiøse fellesverdiar?Einvegstoleranse, "Gråt, mitt elskede land", Steinar for brød - om lærebøker i KRL og RLE, Globalisering, urbanisering og multikultur - Guds agenda?, Å underkaste seg islam, Kulturkollisjon på Ullevål og kanskje i Ålesund, Ingen "SNIK-islamisering", nei!, Ut og stele sivilisasjonar, Tilslørande og avslørande om dommen i Dubai, Er muslimane dagens "jødar"?, Det avisene ikkje fortel om overgrepsskandalen i England, Gjer narr av kristne, fordømer jødar, men unnskylder og respekterer muslimar,

Kommentar #11

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Om det ene eller det andre er avgudsdyrkelse er for min del revnende likegyldig og skal være det for skolen også. Det er ingenting som tilsier den ene siden har mer rett i sin forklaringsmodell enn den andre.

Skolen skal ikke undervise i tro, den skal undervise OM religion.

Jeg tror forøvrig at vi har forskjellige definisjoner på ordet "dokumentasjon"...

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Grunnloven

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Om det ene eller det andre er avgudsdyrkelse er for min del revnende likegyldig og skal være det for skolen også. Det er ingenting som tilsier den ene siden har mer rett i sin forklaringsmodell enn den andre.

Skolen skal ikke undervise i tro, den skal undervise OM religion.

Når grunnloven sier at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv, forplikter ikke det skolen på noe?

Kommentar #13

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Petter, jeg vil anbefale deg å lese hele den paragrafen:

"Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene."

Dette finner du igjen i opplæringsloven:

"Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane."

Menneskerettighetene skal ikke bare følges, de skal atpåtil fremmes. Trosopplæring i fellesskolen er brudd med menneskerettighetene.

Kommentar #14

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det skjønte jeg ikke....

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Menneskerettighetene skal ikke bare følges, de skal atpåtil fremmes. Trosopplæring i fellesskolen er brudd med menneskerettighetene.

Hvorfor er trosopplæring i fellesskolen er brudd med menneskerettighetene?

Kommentar #15

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Fordi det vil vise at staten fremmer en religion som den riktige/normale/høyverdige. Til forkleinelse for de andre. Det vil gå ut over trosfriheten til alle de som ikke tilhører samme kristne retning som den offisielt anerkjente kristne retningen og til alle de ikke-troende eller annerledes-troende elevene. Eller avgudsdyrkerne som noen over her kalte dem.

Det er en grunn til at KRL-faget ble dømt...

Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Grunnloven igjen

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Fordi det vil vise at staten fremmer en religion som den riktige/normale/høyverdige. Til forkleinelse for de andre. Det vil gå ut over trosfriheten til alle de som ikke tilhører samme kristne retning som den offisielt anerkjente kristne retningen og til alle de ikke-troende eller annerledes-troende elevene. Eller avgudsdyrkerne som noen over her kalte dem.

Når det står i grunnloven at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv, så forplikter det for skolen.

Det ligger en prioritering i det i grunnloven, og da hjelper det ikke om du er uenig. Du får i såfall endre grunnloven, eller skifte statsborgerskap. Selv om grunnloven prioriterer dette, går ikke det ut over trosfriheten. Du er fri til å tro hva du vil.

Når menneskerettighetene skal fremheves må en også lære elevene at islam ikke er kompatibel med menneskerettighetene, hverken i teori, eller praksis. Det ser vi jo. Hvor mange lærere er villige til det?

Kommentar #17

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Einvegstoleranse

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Om det ene eller det andre er avgudsdyrkelse er for min del revnende likegyldig og skal være det for skolen også. Det er ingenting som tilsier den ene siden har mer rett i sin forklaringsmodell enn den andre.

Skolen skal ikke undervise i tro, den skal undervise OM religion.

Jeg tror forøvrig at vi har forskjellige definisjoner på ordet "dokumentasjon"...

Eg har forlengst forstått kvar du står når det gjeld livssyn. Det er greitt nok. Det er likevel eit faktum at frå 1700-talet og fram til mi skuletid på 50- og 60-talet hadde skulen som si oppgåve å gje elevane ei kristen oppdraging i samarbeid med heimen. Når så ikkje er tilfelle lenger, skuldast det generell sekularisering, lobbyverksemd frå HEF og ei menneskerettstenkning som passar som hand i hanske med dagens multikulturelle ideologi, som rår grunnen i vestlege land. Ateistar ser det sjølvsagt som "nøytralt" at skulen oppdrar til praktisk ateisme; likeeins muslimar, så lenge dei er i minoritet. Dei har uansett sin koranskule i moskéen. Men i muslimske land, og i svært mange andre, er det majoritetsreligionen som set premissane. Somme land driv også statsfinansiert misjon for sin religion eller ideologi.

Eitt av forslaga frå Integreringsutvalet til Agenda kjem inn på den slags mangel på gjensidigheit. Dei vil at norske trussamfunn (les: muslimske) skal kunne ta i mot støtte berre frå land som praktiserer religionsfridom (dvs ikkje frå t.d. Saudi-Arabia).

Dagens føremålsparagraf for skulen, som du refererer i ein annan kommentar, inneheld ein påstand som alle med eit minimum av kunnskap om kvinnediskrimineringa innan hinduisme og islam må vite er gal, nemleg at likeverd er ein felles verdi for alle religionar.

Eg veit ikkje kva du legg i "dokumentasjon", men det eg ville føre bevis for, var at media, akademia og til dels offentlege instansar ikkje er nøytrale, men har ei anna og meir positiv haldning til innvandrarar og minoritetar enn til resten av befolkninga, også når det gjeld omtale av deira livssyn. Viss du tek deg bryet med å lese dei artiklane eg viste til, vil du finne mange eksempel på dette. Men det gjer du nok ikkje; for eg reknar med at du er av dei som ikkje vil bli utfordra på din eigen tankegang.

Kommentar #18

Christian Lomsdalen

24 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Petter: Menneskerettighetsdomstolen er uenig med deg. Faktum er at trosopplæring faktisk er forbudt i skolen, særlig i KRLE-faget...

Per Steinar: Det er jo ikke akkurat som om jeg har prøvd å skjule hvor jeg står i livssynsspørsmål...

Det spiller heller ingen rolle at skolens historiske rolle var å lære bort kristentro. Slik er det ikke lenger. Det er heller ikke slik at skolen lærer bort ateisme. Skolen skal presentere verden og fakta. Om det ligger en skaper bak dette eller ikke skal ikke skolen ta stilling til.

Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forøvrig ikke fått med seg at noen legger seg flate for islam, men sånn bortsett fra det kan jeg ikke se at manglende kunnskaper om kristendom skulle være noen årsak til dette.

Det kræver godt nok stor beslutsomhed at overse at eliten, som du lyder til at ønske at tilhøre, og Staten er på islams side imod flertallet af den oprindelige befolkning.

Alene racelovgivningen viser dette.

Manglende kundskaber om kristendom, som du her demonstrerer, gør mennesker forsvarsløse overfor andre missionerende tankekonstruktioner, som oplysningsideologerne og islam - fordi man uden kristen dannelse er et let offer for utopier (ideologier) og konkurerende religioner/ideologier som islam og det ikke mindst, når såkaldte 'eksperter' i MSM udbreder sig om de to religioners lighed - i lodret modstrid med kendsgerningerne.

Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Det spiller heller ingen rolle at skolens historiske rolle var å lære bort kristentro. Slik er det ikke lenger. Det er heller ikke slik at skolen lærer bort ateisme. Skolen skal presentere verden og fakta. Om det ligger en skaper bak dette eller ikke skal ikke skolen ta stilling til.

Jo, Skolen lærer ateisme.

Når du ikke forstå det, er det fordi, du ikke forstår mennesker - ikke forstår at de ikke lever uden andre tanker end dem de indgives. Du forstår ikke at mennesker i og med at være levende stilles overfor en lang række spørgsmål, som ikke besvares af en naturalistisk verdensanskuelse og som børn såvel som voksne derfor vil beskæftige sig med.

Når Skolen præsenterer den naturalistiske verdensanskuelse som 'fortællingen/sandheden' om denne verden - 'det, der er at sige' - så indgiver man implicit en ateistisk verdensanskuelse.

Iøvrigt præsenterer Skolen ikke bare fakta - den kolporterer tillige oplysningsideologiske fejltænkninger, hvor fornægtelsen af Arvesynden eller i naturalismen, menneskets biologi, forties og hvor tankekonstruktionen bygger videre og videre på dette falske gunndlag.

Denne antividenskabelige naturalisme kostede over 100 mill. mennesker livet i sidste århundrede og ser ud til at ville overgå sig selv i dette - med hjælp fra folk som dig.

Kommentar #21

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Petter: Menneskerettighetsdomstolen er uenig med deg. Faktum er at trosopplæring faktisk er forbudt i skolen, særlig i KRLE-faget...

Den anvender såkaldt 'dynamisk fortolkning' og er således kun udtryk for sig selv og EU og har altså ingen demokratisk legitimitet.

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
På hvilken måte er den kristne troen "grunnfestet" i sykepleierfaget?

Hele hospitals-konceptet er kristent - voksede ud af klostervæsenet.

Det hænger formentlig sammne med at kristne samfund er åbne samfund - i andre kulturer er familien ikke lagt ud i samfundet.

Derfor er kristne samfund så attraktive at udnytte.

Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingenting som tilsier den ene siden har mer rett i sin forklaringsmodell enn den andre.

Jo, det gør din egen naturalisme - den siger at mennesket er et biologisk-kulturelt væsen, som dermed altså også har de egenskaber biologiske væsener har - det vil sige selvbevarende og ekspansive.

Det kaldes i kristendommen for Arvesynden.

Islam og oplysningsideologierne (som du tror på) fornægter denne helt banale sandhed og er dermed vranglærer, som medfører krig og død.

Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Menneskerettighetene skal ikke bare følges, de skal atpåtil fremmes. Trosopplæring i fellesskolen er brudd med menneskerettighetene.

Sådan er det, ja - men det betyder ikke nødvendigvis at det bør være sådan.

At indskrive MR i lovtekster er en misforståelse, der skubber os i retning af lovreligion, idet MR's tekster slet ikke har den kvalitet og præsition, der kræves af tekster for at kunne indgå i et juridisk system.

MR er altså ikke udtryk for rationel tænkning, som du ellers hylder, men for irrationel dogmatik.

Dertil kommer at MR med sin overbetoning af individuelle rettigheder og underbetoning af kollektive kommer til at krænke sig selv i sin behandling af (medlemmer af) kollektiver.

MR ignorerer altså også at mennesket er et socialt væsen - afhængigt af sit samfund og af sin kultur.

MR forstår mennesket lige så 'godt' som kommunismen og vil føre til lignende resultater, om de ikke kommer under rationel kontrol.

Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Fordi det vil vise at staten fremmer en religion som den riktige/normale/høyverdige. Til forkleinelse for de andre.

Så er Den danske Grundlov imod MR. Vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed. Kristendommen har en priviligeret stilling og understøttes af staten.

Det vil gå ut over trosfriheten til alle de som ikke tilhører samme kristne retning som den offisielt anerkjente kristne retningen og til alle de ikke-troende eller annerledes-troende elevene. Eller avgudsdyrkerne som noen over her kalte dem.

Dette er en meningsløs overfortolkning af begrebet - det er også helt historieløst og friholdt for viden om menneskelige samfund ud over tid og sted.

Religionsfrihed kan ikke sættes lig med religionslighed.

Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Christian Lomsdalen. Gå til den siterte teksten.
Om det ligger en skaper bak dette eller ikke skal ikke skolen ta stilling til.

Skolen tager stilling i dette spørgsmål.

Det er det normale i skolen er at de kundskabs- og dannelsesløse lærere stiller tro på Gud og på Big Bang overfor hinanden som gensidigt ekskluderende alternativer.

Elever udtaler sig, som følge af lærernes mangler, typisk som: 'Om jeg tror på Gud, nej er du gal mand, jeg er da ikke idiot - jeg tror da på BB, på videnskaben'.

Totalt vildførte af lærere, der er det samme af deres unilærere - de aner ikke, hvad de taler om.

Men energiske missionærer er de - det må man give dem.

Kommentar #27

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Vet ikke hvordan det er i Danmark , men ...

Publisert nesten 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er det normale i skolen er at de kundskabs- og dannelsesløse lærere

Vet ikke hvordan det er i Danmark , men med såpass tåpelig og generaliserende kommentar som dette oppnår du i Norge ikke noe annet enn å latterliggjøre deg selv ! 

Forøvrig oppfordrer jeg det til å lete etter ordet ateisme i kompetansemålene til faget KRLE , og se hvor mange ganger du finner det ? Lykke til !! 

Kommentar #28

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig oppfordrer jeg det til å lete etter ordet ateisme i kompetansemålene til faget KRLE , og se hvor mange ganger du finner det ? Lykke til !!

Det ligger, givet menneskets tendens til at stille sig eksistentielle spørgsmål, implicit i den énsidige naturalistiske synsvinkel i Skolen.

En fortælling man, igen implicit, siger er, hvad der er at sige om denne verden - alt fornødent.

Kommunistiske regimenter indlærer heller ikke nødvendigvis ateisme - de indlærer kommunisme og dermed implicit ateisme - 'polyteknisk dannelse' kaldte de det.

Den kunne Skolen iøvrigt lære noget af (alene på det naturfaglige område), hvor naturvidenskabelig almendannelse har været for nedadgående de sidste årtier i Skolen i Vesten.

Manglen på kundskaber og almen såvel som videnskabelig dannelse gør det nemt at binde eleverne vidtløftige fortælinger fra de varme lande på ærmet.

Dette igen bruges for alt det er værd til at dæmonisere og bagtale eleverne og deres ophav.

Der er brug for saglig og sand undervisning og ikke implicit indgivelse af meninger.

Kommentar #29

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Evolusjon

Publisert nesten 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det ligger, givet menneskets tendens til at stille sig eksistentielle spørgsmål, implicit i den énsidige naturalistiske synsvinkel i Skolen.

Skal skolen da slutte å undervise i foreksempel evolusjon ?? 

Skolen skal da være fakta basert ? 

Kommentar #30

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Skal skolen da slutte å undervise i foreksempel evolusjon ?? Skolen skal da være fakta basert ?

Nej da - det er jo videnskabens bedste bud i vor tid.

Ja da, Skolen skal være faktabaseret.

Men det er ikke kun fakta, der skal indlæres. Skolens opgave er også at reproducere/overlevere kulturen.

Her kommer kristendommen mildest talt ind og det gør generel historisk viden og viden om Verden (geografi, fysik, biologi) også og også her svigter skolen groft og har gjort det i årtier.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere