Linda Noor

16

Fahad Qureshi erklærer jihad

Publisert: 7. aug 2016

Lørdag ved lunsjtid, får jeg en SMS om at Islam Net har lagt ut en video adressert til meg, Ali Chishti og Shoaib Sultan. Den nesten timelange videoen er en eneste lang krigserklæring mot ”den progressive utbrytersekten” som jeg blir kategorisert som en sentral del av.

Videoen er en soleklar dokumentasjon på hvor ytterliggående Islam Net er, og hvor langt Fahad Qureshi er villig til å gå for å dehumanisere sine meningsmotstandere. Polemikken han bruker overlater ingen tvil om at han definerer oss som fiender av islam, som må bekjempes. Det er en konspiratorisk og krigersk tone hele veien, med den ene selvmotstridende utlegningen etter den andre. 

Hele denne iscenesettingen bunner i kritikk han har møtt fra blant annet meg og mange andre, som simpelthen påpeker det faktum at Fahad Qureshi ikke har monopol på islam og at han må slutte å sette likhetstegn mellom seg selv og religionen. Kritikken har også handlet om hvordan han møter meningsmotstandere som utfordrer han ideologisk, med å benevne de med en rekke aggressive betegnelser med sekterisk fortegn. Qureshi skal selvfølgelig få lov til å ha sine ytringer, men han må tåle å bli motsagt som alle andre som deltar i offentligheten.

Det er merkelig at en person som fremhever seg selv som konservativ, praktiserende muslim, tar så lett på redelighet. Fremstillingen han gir av meg, er fullstendig virkelighetsfjern. Jeg er ingen utbryter, men en helt vanlig sunni-muslim, som tar klar avstand fra sekterisme og andre former for overlegenhets-tenkning. Jeg har bakgrunn fra flere års frivillig arbeid i Rabita moskeen (hvor jeg fortsatt er medlem) og flere år som moderator på nettsiden Islam.no.

Å fremstille meg som en som kjemper mot muslimers rettigheter er direkte usannferdig. Jeg har engasjert meg sterkt mot diskriminering og hets av kvinner som bærer hijab og jeg har forsvart hijab i politiet og gått hardt ut mot forbud av barnehijab og niqab. Jeg har støttet at muslimske elever må kunne få be på skolen, som kristne elever har adgang til. Jeg har gjentatte ganger ropt varsko om hatkriminalitet mot muslimer og økt muslimhat og frykt for muslimer, samt kritisert medienes og enkelte politikeres ensidige fokus på islam og muslimer. Jeg har gått i utallige debatter med muslimfiendtlige stemmer. Jeg har tatt til orde for å styrke fellesskolen som vi alle har tilgang til, men har presisert at jeg ikke er imot muslimske skoler så lenge vi har kristne skoler. Jeg har støttet og gitt rådgivning til tilbudet om muslimske sjelesørgere på sykehus og fengsler, og etterlyst tilpasset eldreomsorg for minoriteter.

Kvinners rettigheter i islam har vært det temaet ved siden av ekstremisme, jeg har skrevet mest om. Blant annet med et kapittel i boken ”Gud er tilbake”, om ”Kvinnekamp med Koranen i hånden”, og en rekke andre artikler som argumenterer mot at islam er en kvinneundertrykkende religion.

Jeg har tatt til orde for at å lære seg å svømme er en rettighet for alle, og har på møte i Stortinget oppfordret foreningene som tilbyr svømmeundervisning til også å ha kjønnsdelte tilbud der det er behov for det. Jeg har forsvart homofiles rett til å leve slik de ønsker, som også generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge gjorde når han deltok på Bergen Pride i fjor sommer. Det bør være en selvfølge at vi som muslimsk minoritet i solidaritet også støtter opp om andre minoriteter. 

Jeg har vært aktiv i 10 år i norskmuslimske organisasjoner. Jeg vært medarrangør til en rekke seminarer og debatter i Rabita moskeen, og senest i vinter holdt jeg foredrag på IRNs nasjonale ungdomskonferanse. I Minotenk har vi også invitert til arrangementer med fremstående muslimske akademikere og lærde, blant annet Khalid Latif, Abdal Hakim Murad, Abdul Aziz Ahmed, Muhammad Khalid Masud og Humera Khan. Jeg har hjulpet til med å etablere det muslimske initiativet Minareten, og er med i foreningens forsamlingsorgan. 

Jeg har engasjert meg sterkt i kampen mot terror og vold som begås i islams navn, samtidig er jeg er også brennende opptatt av den uretten som har blitt begått mot uskyldige under den såkalte krigen mot terror. Jeg og Shoaib Sultan har blant annet i direkte møte med USAs justisminister Eric Holder kommet med krass kritikk av at ikke Guantanamo har blitt stengt og gitt klar beskjed om hvor skadelig slik politikk er for arbeidet mot radikalisering. Jeg har kritisert amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten og den medvirkende rollen den har spilt i fremveksten av de blodige konfliktene vi i dag er vitne til, under min tale på toppmøtet i State Department i Washington DC. Jeg har deltatt på et heldagsmøte i Det Hvite Hus, med muslimske representanter fra hele verden, hvor vi ga innspill til President Obama om hvordan man bør omtale terror og ekstremisme, og ikke knytte det til islam og gi grupper som ISIS rett i at det er en krig mellom vesten og islam. Jeg har også holdt innlegg på europeisk-konferanse hos den svenske integreringsministeren om hvordan vi kan mobilisere mot økende muslimhat i Europa. 

I Minotenk promoterer vi menneskerettigheter og demokrati, for alle. Også for Islam Net. Vi er ikke en religiøs organisasjon, og er politisk uavhengige. Vi består av personer med ulike livssyn, som forenes i vårt ønske om å styrke det norske samfunnet med kunnskap og dialog rundt flerkulturelle utfordringer, gjennom blant annet å løfte frem nye stemmer i samfunnsdebatten.

Jeg har gått hardt ut mot Islam Nets promotering av konevold og steining, og vist til lærde innen sunni-islam som også tar avstand fra det. Jeg ønsker i likhet med Mohammed Usman Rana, og mange andre norskmuslimske samfunnsdebattanter å vise at det ikke er en motsetning mellom å være norsk og muslim. Det er helt uforståelig at det fører til krigserklæring fra Islam Nets leder.

Min islamske overbevisning tillater meg ikke til å synke på samme nivå som Fahad Qureshi, så jeg avslutter med dette verset av en teolog og poet som er høyt verdsatt i hele den muslimske verden, Jalaluddin Rumi:

Vær som elven i sjenerøsitet og hjelpsomhet

Vær som solen i medlidenhet og ynde

Vær som natten i å skjule andres feil

Vær som døden i sinne og raseri

Vær som jorden i beskjedenhet og ydmykhet

Vær som havet i toleranse

Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Pytt, pytt!

Publisert rundt 5 år siden

Politikere, journalister, redaktører, forskere, byråkrater og andre som fortsatt er av den oppfatning at det vil «gå seg til» bare vi oppdrar innvandrere i våre suverene, sekulære verdier, og at integrering av konservative muslimer vil ordne seg bare vi får bukt med sosioøkonomisk «utenforskap» og par andre saker i samme gate, bør ta seg tid til å se den IslamNet-videoen Linda Noor lenker til:

https://www.youtube.com/watch?v=DxXk0APBdHs

Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Det finnes ennå noen som tror på berikelse og fremtidig fargerikt fellesskap i Europa.  Denne talen eller vidofremføringen til  Fahad Qureshi bør være til ettertanke for de mest naive.

1 liker  
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Pre-moderne autoritetstenking

Publisert rundt 5 år siden

Qureshi appellerer til "absolutt lojalitet" mot islam, Muhammed, tolkingstradisjonar. Dette er på mange vis parallelt til lojalitetstenking i resten av den abrahamittisk-profetiske tradisjon. Også Jesus kravde absolutt lojalitet, med bakgrunn i at han tala på vegne av Gud. Men Jesus hadde som kjent ein del andre verdiar og agendaar og handlingar enn Muhammed. 

Uansett. Det er vitskapleg påvisbart at det tradisjonelle koran-synet (Allah har gjeve Koranen på arabisk, orda er Guds eigne ord, Koranen har ein himmelsk kopi etc.) ikkje kan aksepterast. Dette er ikkje Islam Net informert om - og heller ikkje deira fylgjarar. Det er å håpe at dei som er ekspertar på dette, samt særleg også muslimske leiarar sjølve, tek offentlege samtalar om dette. Det er veldig viktig at fundamentalisme ikkje får vekse fram utan å brynast mot kritisk diskusjon og samtale.

På eit djupt plan trengst det diskusjon av kva det kan innebere å vere ein tilhengar av religiøse tradisjonar i vår tid, når såpass mykje må reformerast, i ljos av moderne kunnskap. Ikkje minst gjeld dette reform at den sterke heteronomien i dei religiøse tradisjonane, i møte med modernitetens autonomi-ideal. Eg har trua på nye syntesar her, slik ein ser til dømes i moderne katolsk tradisjon etter Vaticanum II. 

1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Qureshi appellerer til "absolutt lojalitet" mot islam, Muhammed, tolkingstradisjonar. Dette er på mange vis parallelt til lojalitetstenking i resten av den abrahamittisk-profetiske tradisjon. Også Jesus kravde absolutt lojalitet, med bakgrunn i at han tala på vegne av Gud. Men Jesus hadde som kjent ein del andre verdiar og agendaar og handlingar enn Muhammed.

Absolutt lojalitet ser ikke ut til å være det som slår an i vår tid. Heldigvis. I de unntakstilfellene hvor det slår an kaller vi det radikalisering og tar avstand fra det. 

Muslimer flykter i hopetall fra menn som Quereshi. Dette er intet nytt foretak. Lenge før jihad ble et moteord dro elitene ut fra Midt-Østen og bosatte seg i USA, Storbritannia og Frankrike, de mest liberale landene mht islam. Dagens opprørske tilstander er rettet nettopp mot profeter av Quereshis kaliber. De er uopplyste, uvitende og snevre i sin tankegang. Mennesker i hopetall lar seg ikke objektifisere lenger. Mennesket som religiøs eller politisk gruppe lar seg ikke dominere under dehumaniserende regimer lenger. 

Enda later det til at noen aksepterer denne formen for lydighet også i kristne kretser, men vårens og sommerens oppgjør med ekstremkristendom setter kanskje en stopper for de verste utslagene. Vi ser det tydeligst når det kommer fra islam i denne forkastelige radikale formen. 

Quereshi har ikke så mange valg. Han må tilbake til skolebenken hvor han må få en leksjon i menneskesyn, at det er mennesket og dets liv som er hellig, ikke lydigheten og døden. Mennesket har mening og verdi i seg selv, og denne er ukrenkelig være seg fra bøker eller andre mennesker. Døden skal vike, og det må også Quereshi lære seg. Å dø er noe man gjør når andre muligheter er oppbrukt. I seg selv intet å trakte etter, og det skjer når det skjer. Døden skal ikke forvoldes av andre uansett årsak. Patriarkatet og døden må under samfunnsmessig kontroll. Håndhevelsen av makt må ligge hos sekulære myndigheter og ikke hos Quereshier eller Erdoganer. Quereshi må ut av den primitive sfæren han går i og finne sine mer byggende og skapende krefter for å reise det gode samfunn han vil. Med slike uttalelser som dette er det tydelig at han trenger ganske lang tid på skolebenken for å forsto verfden godt nok til å få mer enn et ytterst privat handlingsrom. Hans tanker er skadelige og det må han få finne ut av i fred og ro før han igjen ytrer seg, og når det skjer må det være med en annen forståelse av livet og menneskene. 

Kommentar #5

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Fundamentalismen er i fremgang

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Muslimer flykter i hopetall fra menn som Quereshi.

Det stemmer sikkert at mange flykter fra menn som Qureshi, men det er også mange som begeistres  av hans budskap. Hans video-budskap bør ikke bagatelliseres og avfeies som lettvint synsing fra en formørket sjel som henger fast i middelalderske forestillinger. Denne videoen bør være et wake up call for dem som fortsatt forkynner fred og ingen fare.

Jeg tror vi gjør en alvorlig feil om vi undervurderer tiltrekningskraften i fundamentalisme. Ulike former for fundamentalisme (både sekulære og religiøse) er i vekst over hele den vestlige verden, og jeg er redd vi har bare så vidt sett begynnelsen på hva dette vil føre til av samfunnsmessig oppsplitting og redusert sammenhengskraft - og i verste fall terror, død og ødeleggelser.

«Det norske samfunn generelt og norske intellektuelle i særdeleshet mangler forutsetning [for] å forstå alvoret i den utfordring fundamentalismen, og særlig den muslimske fundamentalismen, representerer i dagens verden, hevder Terje Tvedt, professor i utviklingsstudier.» Det er Halvor Tjønn som i 2004 (!) skrev dette i kronikken - Intellektuelle forstår ikke fundamentalisme.

For mer kjøtt på beinet, se f.eks. disse to lenkene:

http://www.honestthinking.org/no/arkiv/HT.index.2016.07.html#Fundamentalisme

http://honestthinking.org/no/Fundamentalisme/index.html

1 liker  
Kommentar #6

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Professor Terje Tvedt om fundamentalistiske tenkemåter

Publisert rundt 5 år siden

På sin Facebook-vegg (og senere også i Aftenposten) har Terje Tvedt nylig (juli 2016) lagt ut bl.a. følgende, som en kommentar til Tjønns kronikk fra 2004.

Sitat:

Når vi nå kan se amatørvideoene av den hvite lastebilen på promenaden i Nice som kjører sikksakk for å drepe flest mulig uskyldige barn og voksne og vet at IS hyller sjåføren, når vi hører om bloggere som hakkes i hjel av islamister i Dacca, om tyskere som angripes med øks på tog av en gutt på 17 år mens han roper ”Allah er stor”, om AKP i Tyrkia, og om hundrevis muslimer som nesten ukentlig blir sprengt av islamister i Baghdad, vil en erkjennelse etter hvert bli uunngåelig: mange av oss har tenkt grunnleggende feil både om verdens utvikling og om historiens tyngde, noen riktignok mer enn andre, og noen mer standhaftig galt enn andre, men vi har alle i større eller mindre grad filtrert verden og fortolket den innestengt i vår epokes grunnleggende perspektiver og tenkemåter. Vår samtid er blitt offer for dens fordommer.

Den bestemte fremtidstroen som vant dominans med borgerskapets triumf på 1800-tallet og på nytt, med opprettelsen av FN etter Den andre verdenskrigen og med Vestens politiske suksess ved å sette de europeiske menneskerettighetene på tronen, viser seg å ha et bestemt historisk feste. [...]

Ikke bare den vestlige sivilisasjon, men sivilisasjonen overhodet er truet av islamismen, en form for fanatisme og dogmatikk som ikke krever fromhet i livsførselen (som noen later til å tro) og som det er svært vanskelig å forstå logikken bak, men som utallige studier like fullt viser er i stand til å motivere mange til å ta andres liv og sitt eget på de mest bestialske måter; det dreier seg altså om mennesker som uavhengig av sosial bakgrunn er blitt inspirert av en ideologi som avviser prinsipielt alt av fremskritt i humanitet, likestilling, religionsfrihet og individuell livsutfoldelse fordi det oppfattes som vestlig og anti-islamsk.

Tenkemåter som hevder at problemet er forbigående; og som tror at det kan løses så å si ved ikke å bli benevnt, hviler grunnleggende på overbevisningen om at de har Historien på sin side. Det snakkes gjerne om terror generelt, eller om tragedier, i noen tilfeller om ISIL, som om det er religiøs bevegelse med et begrenset geografisk feste i Levanten som er trusselen, eller som om vi står overfor en anomali, en sosial sykdom, eller individuelle tapere. Men det er nettopp denne ahistoriske tiltroen til historiens evne til å rydde opp, som har brakt oss dit vi er. Problemet er derfor ikke bare islamismen, men først og fremst den europeiske og norske offentlighets evne til å forholde seg til den.

Det dreier seg om et vedvarende trekk ved dominerende verdensanskuelser. Jeg tok opp dette i Aftenposten i 2004, http://goo.gl/ecB912 og intervjuet og den påfølgende diskusjonen er trykket i ”Norske Tenkemåter” (https://goo.gl/xYL60C). Jeg mener det nå er helt avgjørende å forstå hvordan disse tenkemåtenes makt har skapt både handlingslammelse og overreaksjoner.

Sitat slutt.

Fra Terje Tvedts FB-vegg. Tvedts FB-kommentar er nå også publisert i Aftenposten.

1 liker  
Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvilken Terje Tvedt?

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Men det er nettopp denne ahistoriske tiltroen til historiens evne til å rydde opp, som har brakt oss dit vi er. Problemet er derfor ikke bare islamismen, men først og fremst den europeiske og norske offentlighets evne til å forholde seg til den.

Hvorfor refereres det til Terje Tvedt? Hvem er dette og hva kvalifiserer til å lytte til ham? Hvis det er den Terje Tvedt jeg antar det er, er det en Tvedt med fortid i AKP-ml, en av de største skampletter i norsk historie.  Tvedt og det miljøet han i sin tid promoterte er en del av problemet.  Ærlig talt: Å refere til dagens intelligensia i Norge med en fortid med væpnet revolusjon fremstår som en rimelig bisarr sak. Terje Tvedts og hans generasjon med sekulærateister vil aldri evne å håndtere islam. Deres egen fortid stigmatiserer dem og ødelegger deres troverdighet for ofre for deres egen ungedoms ideologi er mangedobbelt av hva IS noen gang kommer til å etablere. For det andre er deres sekulære livssyn så fragmentert og utilstrekkelig at refleksjonsnivået ser ut til å bare inneholde selvfølgeligheter andre har sett for lengst. Det var tidlig på -90 tallet jeg leste de første forfatterne som advarte mot det vi ser i dag. Problemet er at Tvedt representerer ingen løsning, bare svartmaling over det andre har sett mange år før ham.  Det du referer til fr Tvedt er i sakens anledning bare tøv og uinteressant. Tvedt har ikke en gang gangsyn for egen verdensdels historie.  Begrepene om at : Vestenes politikere har satt FNs menneskerettigheter på tronene, er bare vrøvl å hevde. Det er en begrenset del av vestens politikere som har satt FNs menneskerettigheter på tronen og de har IKKE vært dominerende i Europa. 

   

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer sikkert at mange flykter fra menn som Qureshi, men det er også mange som begeistres av hans budskap. Hans video-budskap bør ikke bagatelliseres og avfeies som lettvint synsing fra en formørket sjel som henger fast i middelalderske forestillinger. Denne videoen bør være et wake up call for dem som fortsatt forkynner fred og ingen fare.

Jeg hverken avfeier eller tar lett på. Jeg ser at dette ikke er bare en formørket sjel, men en av mange formørkede sjeler. La meg heller si at hensikten med det jeg skrev var å gi et slags incitament til å trekke teppet ut under de som vil hegne om terroren og mørket. Jeg savner den humanistiske innstillingen enkelte muslimer har i uttrykket i denne videoen. Jeg forsøker å peke på at dette ikke er levedyktig eller fremtidsrettet for muslimer. Selve ryddejobben må likevel muslimene selv gjøre. De må selv ønske seg og gjennomføre en sekulær reformasjon. Det er ikke opplagt at dette vil skje eller er mulig, men det må over tid gjøres. Jeg tror heller ikke på noen gjennomgripende seier før helgen. Her har vi med et generasjonsprosjekt å gjøre. Det siste halvåret har diskusjonene på VD i stor grad dreiet seg rundt tilsvarende mørke syn som man startet å frigjøre seg fra i Norge på attenhundretallet. Dessverre vil det ta minst like lang tid å få omvendt islamister og den nære historien indikerer snarere at de heller dør før de omvender seg. 

Jeg har lyst til å nevne et emne til i forbindelse med dette. Etter et angrep ser vi at muslimsk sorg er lik all annen sorg. Fortvilelsen er like bunnløs og trist som for alle som har mistet sine kjære. I tillegg er terroren og skrekken hver enkelt føler etter et angrep. Disse følelsene er like uansett tro. Jeg ønsker en bredere forståelse blandt muslimer for å utvise humanitet, at man må ta noe bredere hensyn til helheten i sin kultur fremfor å tilfredstille de få utvalgte av sekterisk oppfatning. 

Et sted må det hele starte. Jeg ønsket å gi et bidrag ut fra det jeg tror på og så får det være så virkningsfullt som det vil. 

Kommentar #9

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Ikke merke, eller skal vi merke "dem"?

Publisert rundt 5 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Jeg har deltatt på et heldagsmøte i Det Hvite Hus, med muslimske representanter fra hele verden, hvor vi ga innspill til President Obama om hvordan man bør omtale terror og ekstremisme, og ikke knytte det til islam og gi grupper som ISIS rett i at det er en krig mellom vesten og islam. Jeg har også holdt innlegg på europeisk-konferanse hos den svenske integreringsministeren om hvordan vi kan mobilisere mot økende muslimhat i Europa.

Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Linda Noor innledningsvis stempler sin opponent med  "merkelapper".
Forstår Linda dit at hun mener slik stempling av grupper (og enkeltpersoner?) medfører hat mot disse. Sitater fra det som burde vært å se for alle som ser videoen, men som her ooverraskende beskrives slik at vi skal slippe å gjøre oss opp våre egne meninger:

"Videoen er en soleklar dokumentasjon på hvor ytterliggående Islam Net er, og hvor langt Fahad Qureshi er villig til å gå for å dehumanisere sine meningsmotstandere."

Det er Linda Noors personlige mening. Det mange andre kanskje ser, er at dette dreier seg om stridigheter innad i det norsk-muslimske miljøet, hvor man kjemper om definisjonsmakten uten å anerkjenne "den andres" selvfølgelige rett til å ha sin - i ens egne øyne - urteite definisjon av felles religion. 

"Det er en konspiratorisk og krigersk tone hele veien, med den ene selvmotstridende utlegningen etter den andre."
Er det virkelig det? Jeg ser gjerne eksempler på dette. (Med vilje sier jeg ikke hva jeg selv ser og mener, fordi jeg nå kritiserer debattformen noen av landets mest fremtredende muslimer benytter.)

"han må slutte å sette likhetstegn mellom seg selv og religionen"
Hvorfor? Har han ikke like stor rett til sin tolkning av religionen som dem han polemiserer mot?

"benevne de med en rekke aggressive betegnelser med sekterisk fortegn"
Dette gjøres etter min oppfatning fra begge sider.
Mitt spørsmål er derfor hvilken side som vil vise seg som den klokeste, og som gir seg med betegnelsene Linda Noor advarer mot, som bare avsporer debatten. "Du er" og nei-jo, det er jeg ikke fører ikke noe sted hen, og har egentlig ingen offentlig interesse. Jeg håper minst en av partene vil gjøre debatten reell uten stempling av opponentene.

Forøvrig ser jeg at Linda Noor nå deler mitt syn på uenighet, og det synes jeg er bra:

"Qureshi skal selvfølgelig få lov til å ha sine ytringer, men han må tåle å bli motsagt som alle andre som deltar i offentligheten" og "Det er merkelig at en person som fremhever seg selv som konservativ, praktiserende muslim, tar så lett på redelighet. Fremstillingen han gir av meg, er fullstendig virkelighetsfjern". Etter det jeg forstår, kritiserer Qureshi sine opponenter for det samme, hvilket beskriver mitt poeng: slutt med stemplingen. 

Jeg håper vi får se en mer redelig debatt fremover fra begge sider, og at alle stemmer, også de man misliker, får slippe til i debatten. Det er ikke godt å bli hengt ut som noe man ikke er. Her viser Linda Noor sitt eget helt forståelige og legitime behov for forsvare seg og korrigere når hun er blitt uriktig stemplet:

"Jeg er ingen utbryter, men en helt vanlig sunni-muslim, som tar klar avstand fra sekterisme og andre former for overlegenhets-tenkning. Jeg har bakgrunn fra flere års frivillig arbeid i Rabita moskeen (hvor jeg fortsatt er medlem) og flere år som moderator på nettsiden Islam.no. (...)"

Kommentar #10

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg synes de begge er farlig nær `an Raymond.

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Mitt spørsmål er derfor hvilken side som vil vise seg som den klokeste,

"Erù helt tett, eller?"

"Tettære enn deg, vaffall!"

Så får de slåss videre om hvilken av dem som henholdsvis spør og svarer.

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Uansett. Det er vitskapleg påvisbart at det tradisjonelle koran-synet (Allah har gjeve Koranen på arabisk, orda er Guds eigne ord, Koranen har ein himmelsk kopi etc.) ikkje kan aksepterast. Dette er ikkje Islam Net informert om - og heller ikkje deira fylgjarar. Det er å håpe at dei som er ekspertar på dette, samt særleg også muslimske leiarar sjølve, tek offentlege samtalar om dette. Det er veldig viktig at fundamentalisme ikkje får vekse fram utan å brynast mot kritisk diskusjon og samtale.

Vi kan jo håpe at både muslimske og ikke-muslimske lærde kan videreformidle dette til dem som trenger informasjonen. Samtidig var det jo en svært stor debatt om disse tingene i den islamske verden for ca 1000 år siden (tror jeg det var!) der den "konservative" sida vant, og siden har den vel vært ganske ubestridt på offisielt muslimsk hold. Men enkelte muslimske forskere i Tyrkia bl.a. arbeider vel med stoff som vil ryste den muslmiske verden når/hvis det kommer ut. Så skal det også sies at den rene Koran-tro islam som enkelte grupper i dag forkynner ikke står seg særlig godt i et historisk perspektiv, der tolkningstradisjonen alltid har vært sentral (selv om Koranens ord har vært regna som diktert tøddel for tøddel).

Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Hans video-budskap bør ikke bagatelliseres og avfeies som lettvint synsing fra en formørket sjel som henger fast i middelalderske forestillinger. Denne videoen bør være et wake up call for dem som fortsatt forkynner fred og ingen fare.

Absolutt! Jeg møter på individer, både på gata og på nett, fra vidt forskjellige bakgrunner, som står for disse tingene. Det er all mulig grunn til å tro at disse retningene vil fortsette å vinne terreng, i alle fall på kort sikt. Så lenge de rike oljelandene finansierer dem, og internett brukes ukritisk av uinformerte mennesker, vil dette leve videre. Men vi ser kanskje også begynnelsen på slutten for noe av dette? Jeg tenker da på Syria og Irak som nå ser et massefrafall, der flere går over til andre religioner (f.eks. kristendom) og andre blir ateister. Islamismens ansikt i disse landene har åpenbart ikke sjarmert alle...

Kommentar #13

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Det er vitskapleg påvisbart at det tradisjonelle koran-synet (Allah har gjeve Koranen på arabisk, orda er Guds eigne ord, Koranen har ein himmelsk kopi etc.) ikkje kan aksepterast. Dette er ikkje Islam Net informert om - og heller ikkje deira fylgjarar. Det er å håpe at dei som er ekspertar på dette, samt særleg også muslimske leiarar sjølve, tek offentlege samtalar om dette

Problemet er at Isam Net ikke er alene og dette koransynet ("Allah har gjeve Koranen på arabisk, orda er Guds eigne ord, Koranen har ein himmelsk kopi etc."), dette er mainstream Islam. Hvor er de muslimske lederne som våger å fronte et historisk-kritisk koransyn?

Kommentar #14

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Dette gjelder alle deltakerne, gjør det ikke?

Publisert rundt 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Tvedt med fortid i AKP-ml, en av de største skampletter i norsk historie. Tvedt og det miljøet han i sin tid promoterte er en del av problemet. Ærlig talt: Å refere til dagens intelligensia i Norge med en fortid med væpnet revolusjon fremstår som en rimelig bisarr sak. Terje Tvedts og hans generasjon med sekulærateister vil aldri evne å håndtere islam. Deres egen fortid stigmatiserer dem og ødelegger deres troverdighet for ofre for deres egen ungedoms ideologi er mangedobbelt av hva IS noen gang kommer til å etablere.

Tør jeg minne om at de av Qureshi omtalte hver og en er anklaget (og enkelte har innrømmet) å ha en ekstrem(istisk) fortid?

Trådstarter Linda Noor mente i den perioden hvor hun var moderator på nettstedet islam.no og aktiv i Rabita-moskeen i Oslo, at dødsstraff var greit ved apostasi. I dag har hun ytret at hun er "prinsipielt i mot dødsstraff"

Jeg er ikke prinsipielt i mot dødsstraff, jeg er helt i mot dødsstraff til sammenligning. Jeg har intet problem med å proklamere mitt standpunkt på området. For meg er slike standpunkter som Linda Noor tidligere har forfektet, ekstreme. Jeg synes også det er ganske drøyt å reservere seg gjennom å "prinsipielt" være i mot at andre mennesker skal fratas livet, altså drepes, for sin tro eller opphøret av denne.

Andre kan mene andre ting. Mange mener at siden hun i dag er prinsipielt i mot dødsstraff, så er ikke hennes fortid noe å snakke om. Jeg synes vi skal holde Terje Tvedt-kritikken utenfor denne tråden, inntil han eventuelt selv velger å tre inn i den og avspore fra det opprinnelige temaet, som etter min forståelse er at interne norsk-muslimske stridigheter nå er kommet ut offentlig. 

Vi bør også hjelpe partene med å finne en god måte å være uenige på. Personangrep, hetsing, stempling, organiserte kampanjer mot hverandre - folkens, vi tar avstand fra det, gjør vi ikke, og vi støtter alle forsøk på saklig debatt for avklaring av hvor partene står i forhold til den religion de deler.

Selv Qureshi skriver at "De har selvsagt sin rett til å mene at alle andre muslimer er feil og at denne nyopprettede progressive sekten har enerett på sannheten og at alle andre muslimer i verden er villedet eller vantro". Kjør debatt! :)

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er interessant

Publisert rundt 5 år siden

Kristin ser jo at dette er interne muslimske stridigheter. Da burde alle vi andre bare lene oss tilbake og finne ut hvor de forskjellige parter står!

Kommentar #16

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Kjør debatt, dropp stemplinga

Publisert rundt 5 år siden

Jeg har sett bedre innlegg fra Kvinlaug, altså ;)

Kommentar #17

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jada

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Jeg har sett bedre innlegg fra Kvinlaug, altså ;)

Det var ikke noe innlegg, det var bare en observasjon. Av de nevnte grunner har jeg ikke tenkt å delta noe mer på denne tråden her.

Kommentar #18

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Hvor er de lærde i debatten?

Publisert rundt 5 år siden

Linda Noor har valgt å tolke Qureshis budskap på sin egen måte, og ser bort fra hva han selv sier. Advokat Jon Wessel-Aas skriver i en debattråd at Qureshi ikke truer med drap, men oppfordrer muslimene til å skrive motinnlegg og kronikker som jihad, og det støttes Qureshi fullt ut i. Den jevne muslim er altfor lite til stede, hvilket gjør at noen få som kanskje ikke representerer flertallet, blir vanlige folks symboler for muslimer.

Det er uheldig at lederen for en minoritetspolitisk tenketank drar offerrolle-kortet. Linda Noors Koran-tolkning fra hennes Facebook-side fikk ihvertfall interessante innspill, og så vil det kanskje bli spennende å se flere sider av det muslimske miljøet, som jeg tror er langt mer mangfoldig enn man lett får inntrykk av i disse evige anklage-og-offer-konkurransene som jeg synes vi har sett litt mange av. 

"Fahad Qureshi sier til Aftenposten at han er overrasket over "Noors tolkning" av Koran-verset han bruker for å erklære jihad mot navngitte meningsmotstandere, og beskylder meg for å "gjøre det bevisst".

Jeg har ikke tolket verset, jeg har kun sendt journalisten klassisk tafsir - tolkning av verset.

Her er verset forklart med Ibn Kathir (den mest kjente Koran-kommentatoren blant sunni-muslimer) som referanse:
(Selv om dere føler motvilje) betyr at å kjempe er vanskelig og tungt for hjertene våre. Sannelig er å kjempe slik verset beskriver det, som innebærer å bli drept, såret, streve mot fienden og holde ut besværet med å reise. Allah sa så: (Det kan være at dere føler motvilje mot noe som tjener dere til beste) som betyr at å kjempe gir følgende seier, dominans over fienden ved overtagelse av deres land, penger og avkom. Allah fortsetter: (Det kan være at dere liker noe som er til skade for dere)

Dette verset har en generell betydning. Man kan like noe som ikke er godt eller til fordel for en, som og ikke være med i Jihad, for dette kan føre til at fienden tar over landet og styresmakten.
Så sa Allah: (Gud vet, men dere vet det ikke) som betyr at Han har bedre kunnskap enn oss hvordan ting ender og hva som er til fordel for oss i jordelivet og i det neste. Derfor adlyd Han og heng deg fast til Hans ordre, slik at vi kanskje får den sanne veiledningen." 

Her kommer en god kommentar fra Linda Noors Facebook-debatt, og så kan vi håpe at de ikke-lærde vender tilbake til en god debattkultur, og slutter å prøve å fremstille seg som det største offeret, som dette nå ser ut til å ha blitt en konkurranse om:

"Måten å tolke tekstene i koranen på, er utifra de historiske hendelsene den er skrevet i. Det blir helt feil å kun tolke de ulike ordene språklig (som oftest som ikke arabisk-talende, fra en engelsk oversettelse). Dette da arabisk er bygd opp rundt rotord, som kan avledes til ulike ord i ulike settinger.

Ordene og tekstene må derfor som oftest settes inn i en sammenheng, for å forstås.
I suraen over, så er det ikke snakk om at de mislikte å kjempe (eller streve eller hva noen liker å oversette dette med), for det er jo det man gjør hvis man er i kamp. Men hva var det de mislikte ? Jo de mislikte å drepe !

Det tror jeg gjelder de fleste mennesker. Mohammed måtte rett og slett enten true dem med evig straff, eller love belønning for at de skulle gjøre det som ble forventet av dem. Her er det ikke snakk om tolkning, det er rett og slett å kjenne historien rundt dette utsagnet som Mohammed kom med."

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157232818665557&set=a.258250815556.301638.833275556&type=3

Forøvrig full støtte til debatten, som jeg håper kommer forbi stempling og offer-konkurranser. 
Et stikkord er "pakkis"-stuntet fra en av våre aller mest oppegående politikere, som er en muslim som Linda Noor og de andre debattantene, og en utrolig flott rollemodell både for muslimske og andre jenter: sylskarp, poengtert, raus, humoristisk. Og jeg har til gode å se henne i offerrollen.

Kommentar #19

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Angår det meg

Publisert rundt 5 år siden

Etter å ha gløttet på videoen og smålest på trådstarters innlegg slår det meg at dette angår meg omtrent like mye som familiefeider i norske rom-miljøer. Som enkulturell nordmann med kulturellt ståsted godt plantet i det norsk sosialdemokratiets tradisjoner blir denne debatten lett surrealistisk. Er dette informasjon nyttig for meg? Er jeg deltagende i dette og ikke minst bør jeg i det hele tatt her ta stilling til den interne kranglingen i et miljø og en gruppe jeg selv ikke deler annet med enn at vi bor i samme land og har samme statsborgerskap.

Det snakkers mye om dialog og kjennskap men her er det for meg en helt annen verden som møter min, et helt annet tankesett og måte å se verden og medmennesker på. En verden jeg ikke egentlig ønker meg for meg selv og derav heller ikke helt ser at jeg ønsker å forstå eller sette meg inn i. Mange vil sikkert si at dette er arrogant og lite inkluderende men inkludering fordrer tross alt at man har en del til felles og ikke bare et statsborgerskap og at man bor i samme landet. For det er vel ikke slik at bare den ene part skal inkludre og den andre skal kunne være avvisende ovenfor den som inkluderer men like fullt ha full innpass hos denne.

Det er nok lett å ha mer sympati for trådstarter enn videogutten men like fullt er det som trådstarter sier langt mer likt mellom dem enn det som skiller dem. Det som forener meg og dem er som sagt statborgerskap og at vi bor i samme landet ergo langt mindre enn de to har til felles. 

Kommentar #20

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha gløttet på videoen og smålest på trådstarters innlegg slår det meg at dette angår meg omtrent like mye som familiefeider i norske rom-miljøer. Som enkulturell nordmann med kulturellt ståsted godt plantet i det norsk sosialdemokratiets tradisjoner blir denne debatten lett surrealistisk. Er dette informasjon nyttig for meg? Er jeg deltagende i dette og ikke minst bør jeg i det hele tatt her ta stilling til den interne kranglingen i et miljø og en gruppe jeg selv ikke deler annet med enn at vi bor i samme land og har samme statsborgerskap.

Jeg antar dette er en kommentar ment som satire over alle de andre kommentarene på tråden som skribles ned uten interesse for trådens tema? :-)

Kommentar #21

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nei ikke noe satire

Publisert rundt 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg antar dette er en kommentar ment som satire

Jeg ser bare rett og slett ikke at noe som helst relevas til meg og mitt liv her. At det kan blir en relevans til meg og mitt liv er så sin sak, men det kan veldig mye annet også bli.

Det jeg kan bidra med er å ikke hause opp en ny leir eller gruppe som roper og skriker på hva andre må gjøre og ikke gjøre ut fra hva de har lest at denne gruppen gjør eller ikke gjør.

For her kan jeg foreta en liten sjekkliste. 

Kjenner jeg noen i denne gruppen

Deler jeg livssyn med denne gruppen

Deler jeg kulturell bakgrunn med denne gruppen

Omgås jeg denne gruppen, eller de meg

Har jeg ønske om å lære mer om denne gruppen

Har jeg behov for å lære mer om denne gruppen

Det kan sikkert tilføyes en del flere punkter og ut fra antall ja eller nei vil vel relevansen for meg og mitt tre frem.

Det betyr ikke at jeg er totalt likegyldig til de det gjelder men jeg vil konsentrere meg om noe jeg faktisk har innflytelse på eller mulighet til å gjøre noe med.

Trådstarten er jo ikke egentlig noe å debattere det er mer å se på som et internt tilsvar til videoen produsert av en av hennes trosfeller. Med trosfeller mener jeg ikke en hun er enig med men en hun tross alt deler en religion med. Slike feider har vi jo hatt mange av både her inne på Verdidebatt og ute i det kristne miljøet i Norge. Legg merke til at jeg sier det kristne miljøet i entall selv om det finnes veldig mange avarter av troen blant de troende, det gjelder vel alle religioner. 

Kommentar #22

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Angår det oss?

Publisert rundt 5 år siden

Enig i at konkurransene om hvem som er det største offeret er uten interesse for den offentlige opinion, og man kan lure på hvorfor saken er tatt inn hit uten oppfølging av trådstarter.

(Konkurransen om offerrollen vil enhver vakker kvinne vinne om hun fremstår som såret nok.
100-0 til trådstarter for den, videomannen har ikke en sjanse. 
Enhver mann som hadde postet dette ville for lengst vært "dissekert" og konfrontert: jeg har bladd litt rundt i kommenterte tråder siste døgn, og ser at ingen slipper unna. Unntatt trådstarter. Dere kan bedre enn dette, gutter!) 

Derimot angår det storsamfunnet at også islam har forskjellige skoler, og sine mer ekstreme og mer moderate representanter. Enkelte muslimer påstår at det kun finnes EN måte å forstå Koranen på, og det er deres måte.
Dette vrangsynet blir tatt opp av mange islamkritiske. Det er uheldig, og kan nære forestillingene om islams krig mot Vesten.

Sannsynligvis snakkes disse trollene ihjel like godt som alle andre troll: gi dem sollys, vis hvor dumme anklagene og påstandene er gjennom fornuftig, saklig argumentasjon. Og for alle guddommers skyld: dropp tårene, dropp offerrollen!

Så langt i konflikten er mitt inntrykk at partene mangler trening i å lufte sin uenighet direkte med dem de er uenige med. At trådstarter selv uteblir fra egen debattråd, bekrefter det.
Av den grunn er det fint at saken tas ut i et forum hvor de ikke kan blokkere stemmene de føler ubehagelige, og hengi seg til konsesusen de ellers pakker seg inn i. En åpen debatt med eksterne røster vil gi dem hjelpen de trenger til å slukke brannen som sies å herje i islams hus nå. 

Som trådstarter selv påpeker: hun har vært hos selveste sjefen, Obama, og forklart ham at islam og terrorisme selvsagt ikke hører sammen, og at å snakke om terrorangrep gjort i islams navn, vil være å gi Daesh medhold i at Vesten og islam er i krig. 

Slike utsagn skulle trådstarter vært konfrontert med. Dette er en kvinne som snakker til verdensledere, og så mener dere at det er for synd på henne til at hun bør konfronteres! "Rådene" til Obama er ikke det eneste som er problematisk i hennes uttalelser.

Storsamfunnet bør bidra med å ta stilling til tankegodset som nødvendigvis må ligge et sted i støyen som de stadig mer fornærmede partene roter seg bort i.

Når de nå har tatt steget ut i offentligheten, bør de ansvarliggjøres: det er på tide at disse bretter opp ermene og legger løsningsforslag på bordet.
Alle må nødvendigvis være innstilt på å gi noe for å få noe.

Eksempelvis har jeg lenge lurt på når også disse skal øve seg på å anerkjenne "den andres" rett til andre meninger, til forskjellighet til tross for likhet (i religionens navn, om ikke annet), til å forstå felles religion på en helt annen måte enn en selv gjør, og til å gjøre det man selv synes er riktig i henhold til sin tro - innenfor norsk lovverk.

Jeg håper at trådstarter har lagt ut innlegget her på Verdidebatt for å søke råd, og ikke for å søke medlidenhet. Medlidenhet er som å gjøre sitt fornødne i buksen på en vinterdag: et øyeblikks lise, og så er man verre stilt.

Ingen er ofre i den konflikten som nå er bragt til torgs, og hva vi nå ønsker er at deltakerne blir løsningsorientert. 

1 liker  
Kommentar #23

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Javisst angår det oss

Publisert rundt 5 år siden

Forhåpentligvis  mener de fleste nordmenn at meningene  til Fahad Qureshi er å ligne med ren galskap som vi ikke vil  ha i vårt samfunn.  " Påstander fra et formørket  sinn "  sier noen.   Nei, han bare følger den hellige og ukrenkelige bok.  Personlig synes jeg forøvrig at  Linda Noors meninger er ille nok.

Noen venter sikkert på massiv fordømmelse fra de angivelig store masser  av moderate muslimer i landet. I allefall fra deres ledere, fra imamer, fra Islamsk Råd og  kjendiser som mener seg å være muslimer og av staus har en viss innflytelse. -    Jeg tror vi skal få vente lenge på skikkelig motbør.   Fordi de fleste vet at de blir slått i hodet med Koranen  og sitater fra og om Muhammed.  Og måtte stå til rette for stormullahene nede i ørkenområdene. Fahad Qureshi vil vinne denne kampen på sikt.  Hvis ikke norske styresmakter tar et tak. 

Kommentar #24

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Håper ikke det

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Fahad Qureshi vil vinne denne kampen på sikt. Hvis ikke norske styresmakter tar et tak.

Jeg håper du tar feil, men frykter at du har rett fordi trådstarter og andre har vært med på å gjøre det vanskelig å diskutere, å opponere, og å mene noe om denne særgruppen. Vi får ikke lov til å si at islamsk terror er islamsk terror fordi at om vi sier det, så vil det øke fremmedfrykt og islamofobi, etter det jeg forstår.

Qureshi vil kunne vinne makt om ingen fronter ham, og om storsamfunnet lar småsektene få holde på i sine mørke kroker. Sånn sett er det forbilledlig at konflikten er tatt ut i det offentlige rom, men fortsatt er partenes håndtering av den offentlige debatt i SAMME forum som de publiserer sin side av saken, under enhver kritikk. Det slettes i kommentarfelt der de selv regjerer, og det blokkeres slik at de eneste røster som slipper til, skaper et sprøtt bilde for dem som sitter utenfor, og derfor øker avstanden mellom grupperinger i samfunnet.

Alles ønske er i prinsippet at alle inkluderes, men vi må se i øynene det mange innvandringsfiendtlige har snakket om i flere år, og som Qureshi bekrefter i en annen video: en del ønsker ikke integrering og inkludering. 

Trådstarter Linda Noor skrev i 2011 at dagens unge er mer bevisst sine rettigheter. For alt vi vet, kan vi ha korrumpert en hel generasjon av "dem", slik at de blir stående utenfor og leve på og av sine "rettigheter". Jeg ser på mye som gjøres i beste hensikt, som mer rasistisk enn tåpelige kommentarer på nett. 

(Når det gjelder hatprat mener jeg at det skal være fargeblindt. Slik det er i dag, så er det blitt straffbart om mottaker har en hudfarge som sosialt sett rangeres "lavere" enn avsender. Har partene lik hudfarge kan man spy ut hatprat så mye man vil. Det er virkelig å sette utenforskap i system etter min mening.)

Kommentar #25

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Du får dette til å høres ut som

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Derimot angår det storsamfunnet at også islam har forskjellige skoler, og sine mer ekstreme og mer moderate representanter. Enkelte muslimer påstår at det kun finnes EN måte å forstå Koranen på, og det er deres måte. Dette vrangsynet blir tatt opp av mange islamkritiske. Det er uheldig, og kan nære forestillingene om islams krig mot Vesten.

et visst politisk partis slag på "Dolkesjø", eller salige Håkon Lie sitt utsagn:"Arbeiderpartiet er faen ingen søndagsskole".

For de involverte her er dette langt alvorligere, enn som så.  Det er faktisk et spørsmål på LIV og DØD. Intet mindre.  Om ikke nødvendigvis i dette livet, så i alle fall i livet etter dette.   Det er det som er det fatale.

Når f.eks. alle de 4 lovskolene i sunni-islam og den ene i sjia-islam foreskriver dødsstraff for ( i alle fall praktiserende) homofile, må nødvendigvis Noor & co. få vansker med å manøvrere seg bort fra dette med teologiske argumenter.  Er dette ekstremt så er i såfall islam ekstrem.  Og det er den jo...

For meg er de begge så "far out" i utgangspunktet, at jeg ikke ser noen praktisk forskjell på dem. 

Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Dialog og lillefingre.

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper du tar feil, men frykter at du har rett fordi trådstarter og andre har vært med på å gjøre det vanskelig å diskutere, å opponere, og å mene noe om denne særgruppen.

Nordmenn, kristne som sekulære bør vel ikke gi seg inn i en diskusjon om Fahad Quershi og hans islamistiske verden ?  Like lite som vi er villige til å diskutere  nazisme, nord-koreansk kommunisme og andre ismer og dødskulter hinsides våre verdier.  Eller mere rett,  diskutere om noen av disse ismene skulle inneholde verdier som  kan gi grunnlag for dialog.  Det vi må ha tindrende klart for oss, er at lillefingeren fort kan forsvinne i takt med økende antall  muslimer i  Norge,  hvis vi gir den og etterhvert store deler av handa.

Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg så Linda Noor var på banen med et nytt innlegg hvor hun utfordret Fahad Qureshi til å forsvare noen kontroversielle uttalelser fra Islam Net. Innlegget ble slettet.

Jeg vet ikke hvorfor det ble slettet, men den debatten får du aldri ut i offentligheten. Ingen konservative muslimer kan fire på noe uten å miste ansikt. Derfor blir det bare fastlåste meningsytringer og en kommer ingen vei. Det er ingen god reklame fordi mange nordmenn finner ut hva de egentlig mener, og blir sjokkert.

Kommentar #28

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Å debattere offentlig er vanligvis på liv og død

Publisert rundt 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
For de involverte her er dette langt alvorligere, enn som så. Det er faktisk et spørsmål på LIV og DØD. Intet mindre. Om ikke nødvendigvis i dette livet, så i alle fall i livet etter dette. Det er det som er det fatale.

Kort replikk: jeg er av de mange som mottar draps- og voldstrusler med ujevne mellomrom. Man venner seg til det. De kommer utelukkende fra etnisk norske, altså hvite menn, og ytterst få kvinner av samme opphav. Ingen muslimer.

Kommentar #29

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Luft dem ut, alle sammen

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Nordmenn, kristne som sekulære bør vel ikke gi seg inn i en diskusjon om Fahad Quershi og hans islamistiske verden

Veldig dumt å dele ut roller, jeg tror heller på å ansvarliggjøre ALLE partene i den debatten. Jeg har ikke til hensikt å gjøre meg til noens nyttige idiot, ei heller å løpe den veien en eller annen leder peker. :)

Kommentar #30

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

At du mottar draps- og voldstrusler er høyst beklagelig, Bruun.

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Kort replikk: jeg er av de mange som mottar draps- og voldstrusler med ujevne mellomrom. Man venner seg til det. De kommer utelukkende fra etnisk norske, altså hvite menn, og ytterst få kvinner av samme opphav. Ingen muslimer.

Det er ikke noe du skal venne deg til.  Anmeld dem.

Nå tenkte jeg i min kommentar først og fremst på muslimers tro på Dommedag, og Allahs endelige dom over hver enkelt av dem.  Hans valg er å enten oppta dem til et evig liv i sine paradisiske hager, eller å sende dem til evig pine i Hellfire.  Det er noe de er pålagt å tenke på 24/7, og påvirker derfor hvordan de oppfører seg i det daglige.

Når det gjelder straff og trusler her i det jordiske er Islam, praktisert av muslimer, ikke helt borte der heller.  Dødsdommer i form av Fatwaer er en ting, dødsdommer på grunnlag av Koranen, sunna og hadith en annen.  Fullbyrdelsen av disse anses faktisk som en religiøs plikt for mange.  Det er du neppe utsatt for.

At vi  i det hele tatt diskuterer og har dette som en "utfordring" i Norge anno 2016, får meg til å undre på hvor det gikk galt. Å skulle diskutere "grader og tolkninger" av dette gjør meg rett og slett kvalm.

Jeg får si som Magnus Uggla : "Då går min gräns för vad jag pallar med, då lägger jag en pizza och går ut..." 

Kommentar #31

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Forskjell på folk

Publisert rundt 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
muslimers tro på Dommedag, og Allahs endelige dom over hver enkelt av dem. Hans valg er å enten oppta dem til et evig liv i sine paradisiske hager, eller å sende dem til evig pine i Hellfire. Det er noe de er pålagt å tenke på 24/7, og påvirker derfor hvordan de oppfører seg i det daglige.

Det er forskjell på muslimer, akkurat som det er forskjell på kristne.

Forleden kom jeg over en ekstrem pastor fra en ekstrem liten kirke, som sammen med Knutsen og Nessa trengte seg inn på abortklinikker og etter det jeg forstår er dømt eller ihvertfall tiltalt i syv saker.

Han mener det er Guds bud til ham å ignorere alle signaler han får fra virkeligheten, å kaste nestekjærligheten og tenkeevnen over bord, for å gjennomføre noe ingen gjenkjenner som budskap fra Vårherre som selv snakket om kjærlighet, og at det du gjør mot den minste, gjør du også mot Ham.

Denne pastoren har opphøyd seg selv til gud, slik jeg oppfatter at enkelte ekstreme muslimer også gjør, og at deres forskrudde tolkninger av ditt og datt går på tvers av de normale muslimers oppfatning og ønsker, på samme måte som disse forskrudde og uempatiske, ukjærlige pastorene og prestenes handlinger og fortolkninger avviker fra hva vi andre mener og føler.  

(Tre av pastorens nå voksne barn har forøvrig uttalt seg om ekstremismen og oppvekstforhold fra langt varmere steder enn vi ønsker at barn skal utsettes for. Symptomatisk nok har far siden alliert seg med barnevernshaterne, hvor han tas i mot med åpne, ukritiske armer.)

PS: forholdene anmeldes selvsagt fortløpende. At det fortsetter, sier sitt om politiet som klager over at man inngir så MANGE anmeldelser. De blir ikke blidere når man påpeker at det jo burde holdt med en om politiet hadde gjort jobben sin. :)

Kommentar #32

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Her?

Publisert rundt 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Linda Noor var på banen med et nytt innlegg hvor hun utfordret Fahad Qureshi til å forsvare noen kontroversielle uttalelser fra Islam Net. Innlegget ble slettet.

Merkelig. Om Linda Noor publiserer mer om saken her, er det meningsløst: hun deltar ikke i tråden hun starter, så hvorfor? Søker hun etter sympati - på denne måten?

Har inntrykk av at folk er mer oppegående her enn i Facebook-ekkokamrene hvor disse "diskusjonene" vanligvis tas etter at alle ubehagelige (les: kritiske) stemmer er luket ut gjennom blokkering.

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Et spørsmål til moderator

Publisert rundt 5 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Merkelig. Om Linda Noor publiserer mer om saken her, er det meningsløst: hun deltar ikke i tråden hun starter, så hvorfor? Søker hun etter sympati - på denne måten?

Hvorfor ble innlegget til Linda Noor slettet?

Var det fordi noen klaget på det, eller var det fordi Verdidebatt ikke vil ha denslags debatter?

Kommentar #34

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Kanskje Linda Noor kan ...

Publisert rundt 5 år siden

Kanskje Linda Noor kan redegjøre for postingene sine, og hensikten med dem? Det er vel alminnelig høflighet når man bringer et tema til torgs at man følger opp. 

Kommentar #35

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ble innlegget til Linda Noor slettet?

Innlegg kan også bli slettet som følge av at brukeren selv kontakter debattredaktøren, f.eks. pga. at han/hun synes det er ubehagelig at det ligger ute.

Men dette blir bare spekulasjoner.

Kommentar #36

Verdidebatt Moderator2

0 innlegg  59 kommentarer

Svar

Publisert rundt 5 år siden

Noor sendte selv melding om feilpublisering, derfor ble innlegget slettet. Ingen grunn til å drive med konspirasjonsteorier Kvinlaug. 

Kommentar #37

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det var det jeg trodde

Publisert rundt 5 år siden
Verdidebatt Moderator2. Gå til den siterte teksten.
Noor sendte selv melding om feilpublisering, derfor ble innlegget slettet. Ingen grunn til å drive med konspirasjonsteorier Kvinlaug.

Det skal ikke så mange kalorier til å forstå at det har foregått en streng intern justis her. Så lar vi det ligge.

Kommentar #38

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Så trist

Publisert rundt 5 år siden
Verdidebatt Moderator2. Gå til den siterte teksten.
Ingen grunn til å drive med konspirasjonsteorier

Søren, altså, nå som vi var så godt i gang! ;)

Kommentar #39

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Bestemme seg?

Publisert rundt 5 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Jeg har deltatt på et heldagsmøte i Det Hvite Hus, med muslimske representanter fra hele verden, hvor vi ga innspill til President Obama om hvordan man bør omtale terror og ekstremisme, og ikke knytte det til islam og gi grupper som ISIS rett i at det er en krig mellom vesten og islam.

"Det drepes og undertrykkes i vår religions navn, det er ikke nok å ta avstand. Vi må skape en endring!" 

Ali Chishti er Linda Noors ektemann, og man kan undre om ektefellene har noen dialog. Linda Noor vil at man ikke skal knytte terror i islams navn til islam, og Ali Chishti sier det som det er: det drepes og undertrykkes i islams navn.

Det er fint om noen kan komme på banen og avklare det som ser ut som  et schizofrent virkelighetssyn - i religionens navn. 

Siterer videre fra ektemannens uttalelser:

"Vi er en generasjon muslimer vokst opp i en tid der ekstremisme og terror i islams navn har fått satt dagsorden, og vi ser muslim-hat og fremmedfrykt vokse i både Norge og resten av Vesten. Det er en ond sirkel, og vi muslimer må ta vår del i å bryte den. Muslimer flest mener at gjensidig respekt og fredelig samkvem mellom muslimer og ikke-muslimer er et av islams hovedperspektiver. De vet at når man ser forbi etniske og religiøse skillelinjer er vi alle mennesker med de samme sorgene og behovene

Og når alt kommer til alt – er det som betyr noe. Klarer vi å se på hverandre som likeverdige mennesker vil vi ikke klare å de-humanisere hverandre og hate hverandre."

 Han skriver bra. 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/islam-debatten/kampen-om-islams-sjel/a/23752924/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere