Trond Bollerud

8

Knut Arild Hareide og Pride, nok en gang

Publisert: 6. aug 2016

Enkelte ganger føles holdningene og ytringene hos enkelte kristne som direkte pinlige. Som om  det ut fra "bibeltroskap"er viktigere å kritisere og rive ned enn å oppmuntre og bygge opp. Jeg kan ikke fri meg fra den tanken etter de negative reaksjonene på Knut Arild Hareides deltagelse i Pride-opptoget og i forlengelsen av det å trekke Krf's verdigrunnlag i tvil.

Det er helt ufattelig at Knut Arild Hareide alene blir kritisert for deltagelsen i Pride. Statsminister Erna Solberg både talte til deltagerne og gikk selv i toget sammen med flere Høyrefolk. Likestillingsminister Solveig Horne sammen med Frp-tilhengere gjorde det samme. Begge partiene godkjenner abortloven og likekjønnet "ekteskap." Ja, i Frp vil man også bli kvitt sexkjøpsloven. Men kritiserer de "bibeltro" dem? Det finnes til og med konservative kristne som heller slutter seg til de partiene fremfor Krf! Vel, det er nå deres valg. Men etter min oppfatning vitner det om dobbeltmoral.

Hva om de ivrigste kritikerne, (ja, jeg kaller dem det), som står på Skriftens grunn, brukte tid på å be for Knut Arild Hareide og Krf i stedet for å proklamere sin forargelse og advarsel? Ikke be om at de blir "omvendt" til deres syn, men at Gud får bruke ledelsen i Krf her og nå slik Han vil og til beste for land og folk. Men en fordomsfri bønnetjeneste er ikke så enkel og liketil som man skulle tro og forvente.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Hva om de ivrigste kritikerne, (ja, jeg kaller dem det), som står på Skriftens grunn, brukte tid på å be for Knut Arild Hareide og Krf i stedet for å proklamere sin forargelse og advarsel? Ikke be om at de blir "omvendt" til deres syn, men at Gud får bruke ledelsen i Krf her og nå slik Han vil og til beste for land og folk. Men en fordomsfri bønnetjeneste er ikke så enkel og liketil som man skulle tro og forvente.

Tanken er så vakker, og for all del, be ofte og mye for Hareide og Krf, men husk at Krf ikke er et bibelsk redskap men et politisk parti i en sekulær stat.  

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Her er du vel litt på tur.....

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Ja, i Frp vil man også bli kvitt sexkjøpsloven. Men kritiserer de "bibeltro" dem?

Sexkjøp velsignes ikke i kirken.

Kommentar #3

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Svar til Njål Kristiansen og Petter Kvinlaug

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har aldeles ikke skrevet at Krf er et bibelsk redskap. Og jeg gjentar at jeg savner en klarere holdning fra såkalte konservative eller bibeltro kristne, på Høyre og Frp's godkjenning av abortloven, likekjønnet "ekteskap" og Frp,s ønske om å kvitte seg med sex-kjøpsloven. Det synes som om kristne med positivt forhold til disse partiene ikke liker å bli minnet om det jeg her har nevnt.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldeles ikke skrevet at Krf er et bibelsk redskap. Og jeg gjentar at jeg savner en klarere holdning fra såkalte konservative eller bibeltro kristne, på Høyre og Frp's godkjenning av abortloven, likekjønnet "ekteskap" og Frp,s ønske om å kvitte seg med sex-kjøpsloven. Det synes som om kristne med positivt forhold til disse partiene ikke liker å bli minnet om det jeg her har nevnt.

Jeg er i mot abort i annet enn spesielle tilfeller, men det lar seg ikke gjøre å stoppe loven. Jeg lever med at det må være adgang til abort for de som ønsker det, men ønsker at det alltid drives et arbeide for å redusere antallet. 

Det likekjønnede ekteskap er nå godtatt gjennom norsk lov. Folkekirken har bestemt seg for å legge til rette for vigsel av alle slik loven åpner for. Folkekirken har valgt å ikke tro i saken, men være en nøytral tilrettelegger for kirkebryllup. Min oppfatning er at alle skal gifte seg borgerlig, men at de som ønsker det må kunne få kirkelig velsignelse. Ingen kirke bør tvinges til å ekte eller godta ekteskap de ikke tror på.

I mine øyne er sexkjøpsloven en utdatert ordning som ikke kan håndheves godt nok. Det er bare en del av prostitusjonen som lar seg dekke av begrepet. Jeg ser det derfor meningsløst å forfølge tilbydere og kundere innen prostitusjon. En annen sak er at det bør gjøres en stadig sterkere innsats for å bekjempe menneskehandel og kriminalitet i den forbindelse. Dette må likevel ikke brukes som skalkeskjul for et dobbeltmoralsk prostitusjonsforbud. 

Det står deg fritt å minne om hva du vil, men vi blir nok ikke enige om dette om det er ditt mål. 

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldeles ikke skrevet at Krf er et bibelsk redskap. Og jeg gjentar at jeg savner en klarere holdning fra såkalte konservative eller bibeltro kristne, på Høyre og Frp's godkjenning av abortloven, likekjønnet "ekteskap" og Frp,s ønske om å kvitte seg med sex-kjøpsloven. Det synes som om kristne med positivt forhold til disse partiene ikke liker å bli minnet om det jeg her har nevnt.

Det er ikke bibeltro/konservative kristne sin oppgave å drive politikk, først og fremst. Se på Jesus og disiplene, blandet de seg med det? Nei, de påla ingen lover regler og bud på de som ikke trodde. Det er ikke kristne sin oppgave. Oppgaven er først og fremst og forkynne evangeliet. Det er den iveren du først og fremst må etterlyse. Hva det sekulære samfunn bedriver, burde være fullstendig uinteressant for kristne. De som ikke tror på Gud, følger heller ikke Gud's bud og ingen har rett til å pålegge dem å gjøre det. Så enkelt er det.

Kommentar #6

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Kommentar til kommentarene

Publisert nesten 5 år siden

Mitt mål er ikke at vi skal bli enige, Njål Kristiansen. Du har din mening og jeg har min, og for meg er min mening riktig.

Det samme kan jeg si til Petter Kvinlaug, og legger til at jeg etterlyser hva jeg vil og avviser et hvert forsøk på korrigering. Det jeg skrev, det mener jeg og står på det.

Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel..

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Det samme kan jeg si til Petter Kvinlaug, og legger til at jeg etterlyser hva jeg vil og avviser et hvert forsøk på korrigering

Hvorfor deltar du her da?

Er vi ikke her for å de-battare?

Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ikke så ufattelig

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Det er helt ufattelig at Knut Arild Hareide alene blir kritisert for deltagelsen i Pride.

Det er ikke ufattelig at Knut Arild Hareide alene blir kritisert for deltagelse i Pride. Han er den eneste partilederen som har et punkt i partiprogrammet sitt om at de ønsker å reversere den nye ekteskapsloven. De andre partiene mener ikke noe slikt. En del av KrF sine velgere stemmer på KrF fordi partiet har et kristent verdigrunnlag. Når dette grunnlaget blir mer og mer anonymt, kan de like gjerne stemme på parti de synes har en bedre politikk enn KrF på andre områder enn abort og sexkjøp som du viser til. Må man forresten mene at sexkjøpsloven er en velfungerende lov selv om man er motstander av sexkjøp?

Kommentar #9

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Ikke så ufattelig?

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er ikke enig med deg, Arny Thyved, og for meg holder ikke dine argumenter. Frp og Høyre vil også stå for vår kristelige og humanistiske arv. Men det er taust, helt taust om deres deltagelse i Pride.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Frp og Høyre vil også stå for vår kristelige og humanistiske arv. Men det er taust, helt taust om deres deltagelse i Pride.

Vi har ikke hatt noe mas om dette i Høyre siden åttitallet en gang. I Høyre har vi ikke bekjennelsesplikt som Krf har. 

Kommentar #11

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Vi har ikke hatt noe mas om dette i Høyre siden åttitallet en gang. I Høyre har vi ikke bekjennelsesplikt som Krf har.

Publisert nesten 5 år siden

Den kommentaren holder ikke.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Den kommentaren holder ikke.

Har du noen argumenter det går an å skrive ut fra?

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Svenske soldater beordres til å delta i Pride

Publisert over 4 år siden

En svensk soldat som nektet å delta i den stockholmske Pride-Paraden  i sommer er tiltalt for ordrenekt i følge SVT.  Hvilken  lov som gir hjemmel for slik tjeneste vites ikke, men det er vel ikke så mye som overrasker lenger av det som foregår i broder-, søster- eller hen-landet.  Et stadig minkende politikorps og en stor og dominerende kultur av mennesker som sterkt misliker den økende pride-relaterte kulturen gir grunn til bekymring, og føre var ovenfor mulig terror og angrep.   Men å beordre soldater som  deltagere i Pride, det synes noe sterkt, selv etter svensk standard. 

En soldat vid Livgardet hade till uppgift att delta som förare i Prideparaden i Stockholm i somras – men han vägrade. Nu anmäls han till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere