Arnfinn Clementsen

45

Helbredelse

Er det noe som har påført folk mer frustrasjon og sår enn forkynnelse av helbredelse? Slik spør Erling Rimehaug i sin artikkel i Vårt Land og på Verdidebatt 22. juli. Rimehaug skriver godt og tar opp viktige sider. Likevel blir det ubalansert.

Publisert: 29. jul 2016

Det er mange årsaker til uro og usikkerhet om helbredelse. I vårt land kan noe av grunnen være at vi gjennom århundrer har hatt en statskirke som har fokusert lite på dette i forkynnelse og paksis. Dermed har ikke helbredelse blitt sett på som en naturlig del av kristenliv og menighetsliv, men i stedet ofte som noe ekstremt og litt på siden av ”den sunne lære”. En annen årsak kan være at en del helbredelsesvirksomhet har vært usunn og spektakulær, og også skapt en del skuffelser hos de som ikke ble helbredet, fordi predikanter ”lovet for mye” eller den syke fikk opplevelsen av å ha ”for liten tro”.

Med pinsebevegelsen tidlig på 1900-tallet kom det nytt fokus på helbredelse. Blant pinsevennene har dette blitt sett på som en naturlig del av forkynnelse og praksis i en ”nytestamentlig menighet”. Det har også ført til noen overdrivelser fra tid til annen, kanskje spesielt i ”ytterkantene” eller utenfor den offisielle pinsebevegelsen. Troens Bevis og Aril Edvardsen var også en sterk eksponent for helbredelse fra midten på 60-tallet og i flere tiår. I dag er kartet et helt annet i kristen-Norge. Den karismatiske bevegelsen på 70 og 80-tallet brakte med seg en helt ny åpenhet for  Den Hellige Ånds gaver innen alle trossamfunn, og tungetale, helbredelse, tegn og under kom på dagsorden på en ny måte. I dag er det ikke lenger bare ”pinsevenner som er pinsevenner”. Oasebevegelsen og IMI-kirken i Stavanger er eksempler på dette.

Jesus helbredet de syke. Den første kirken på jord formidlet helbredelse i Jesus navn, og det er ingen tvil om at helbredelse hører med i evangeliet og Jesu forsoningsverk. Sykdom kom inn i verden gjennom syndefallet og er derfor en del av syndefallets følger. Det betyr ikke at sykdom er et resultat av den enkeltes personlige synd. Selvsagt kan vi pådra oss sykdom ved et dårlig levesett, men det er ikke slik at Gud dømmer eller belønner våre liv og handlinger med enten sykdom eller helse. Sykdom rammer mennesker uforståelig og urettferdig. Selvfølgelig kan vi lære noe av sykdom og Gud gir oss kraft til å gå gjennom alle slags prøvelser, men heldigvis slipper vi å tenke at vår sykdom er Guds straff over våre liv. Det er i seg selv befriende. At Gud skulle gi sine barn sykdom, vil skape et forvirrende gudsbilde. Hvis vi trodde at sykdom kom fra Gud ville vi aldri gå til lege. På den annen side, hvis helbredelse blir et ”trospress” som får syke til å føle at det er noe galt med dem fordi de ikke blir helbredet, har noe i forkynnelse og prakis feilet.

Ofte fokuseres det for mye på ”helbredelsespredikanter”, eller på mennesker med spesiellle nådegaver og tjenester. Det er del av bildet. Men Jesus sa ikke at vi skal ”følge etter spesielle predikanter”, men han sa at ”helbredelse skal følge etter de som tror”. Vi takker Gud for spesielle redskap han bruker, men helbredelse må bli en naturlig del av kristenliv og menighetesliv i gudstjenester og ikke minst i hverdagen. Vi kan alle legge hendene på syke og be i Jesu navn. Vi kan alle kalle til oss menighetens åndelige ledere når vi blir syke, slik at de kan salve oss med olje i Jesu navn og be for oss, slik Jakob skriver i sitt brev. Jeg tror at forkynnelse av Guds ord om helbredelse og praktisering av forbønn for syke på en naturlig måte vil forløse en bølge av helbredelser.

Vi forstår ikke alt når det gjelder helbredelse. Men vi vet at Jesu frelsesverk gjennopprettet syndefallet, og at en dag - i den nye verden - skal forsoningsverket slå 100% igjennom, og det skal aldri mer være sykdom, nød, krig, fattigdom eller død! Samtidig har vi et kall som kirke til å forkynne evangeliet til frelse som er det viktigste av alt, men også til å møte menneskene i denne verden med all den godhet og kjærlighet som behøves og som vi er i stand til å gi. Forbønn og helbredelse er en viktig del av dette.

Den sjelesørgeriske siden er viktig i vårt møte med syke. Men dette står ikke i motsetning til frimodig forkynnelse om helbredelse og praktisering av forbønn, slik Bibelen sier. Jo, feilaktig fokus og usunn forkynnelse og praksis av helbredelse har nok påført en del mennesker sår, men vi må ikke glemme alle som har fått hjelp og blitt helbredet! Vi må ha et naturlig forhold til dette, ikke alle blir helbredet via legevitenskapen heller. Som aldri før må leger og de troendes forbønn stå sammen i tjenesten for å helbrede og lindre nød. Jeg anbefaler frimodig bønn for syke uten å legge byrder på de syke!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

76 innlegg  582 kommentarer

Vi forstår omtrent ingenting når det gjelder helbredelse

Publisert over 4 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Vi forstår ikke alt når det gjelder helbredelse.

Vi forstår ikke alt når det gjelder helbredelse, sier Clementsen. Dette virker som en litt ydmyk og from uttalelse, men praksisen i Trosbevegelsen er ikke særlig from og ydmyk,- etter min erfaring.

Jeg vil heller si: -Vi forstår omtrent ingenting, - av helbredelse.

Hvis helbredelse var så viktig for Gud, hvorfor skjer det så lite av det?

Hvis helbredelse var så viktig, når skal evt helbredelse ikke gjelde?

Hvis helbredelse er så viktig, hvorfor takker mange Gud for sin sykdom?

Hvis helbredelse er så viktig, følger det som en naturlig konsekvens at den som ikke blir helbredet er en annen rangs kristen? Det må bli sånn? logisk sett?

Trospredikantenes lære om helbredelse dreier seg i første rekke om metoder. De bruker teknikker, metoder, oppskrifter og oppkontruerte praksiser. De tenker ikke at Gud kan helbrede ved stille bønn, hvisking og sukk. De tenker at den "salvede predikanten" må komme med sine hender og legge dem på den syke. De tenker også at det må være musikk og stemning, og "Guds nærvær" må være tilstede, hva de enn måtte mene med det. Trospredikanter tenker ikke at Gud helbreder langs veien vi går, med sunt kosthold og sunt levesett. Jeg har observert hvordan trospredikanter ber for overvektige mennesker om at livstilssykdommene skal forlate dem, mens det de heller skulle fått. var påspandert treningsabbonnement på SATS.

Trospredikanter ber også for 90 år gamle mennesker om at ryggen skal rettes ut, synet skal bli som i ungdommen, hørselen skal komme tilbake, og at de skal kunne springe 100 meteren på 10 sek. blank.

Trospredikanter ber for mennesker som aldri har giddet å jobbe, om at de skal få penger av Gud. At Gud skal på mirakuløst vis skaffe penger til mennesker som overhodet ikke er istand til å forvalte 1000 kr engang. Gjeld skal forsvinne av seg selv, eller at de skal motta en mystisk arv fra en onkel i Amerika.

Desse eksemplene er ikke tull, men bygger på ideen om at vi kan produsere mirakler uten Guds egen beslutning. Trospredikantene mener at Gud allerede har gitt sin beslutning i Jesu verk på Golgata. Det er jo den teologien Clementsen sier selv forfekter  i innlegget sitt her.

"frelst ved tro (trenger ikke forstå synden eller nåden),

døpt ved tro (bare vær lydig, hopp i bassenget)

Åndsdøpt ved tro (bare begynn og formuler tungetalen)

helbredet ved tro (ta imot og se foten vokse ut) "

Clementsen er en type leder som mener han har svarene og kunnskapen om teologiske emner, men vil ikke selv delta i forum og debatten. Så selv om han helt sikkert ikke kommer inn på denne tråden med flere kommentarer, så velger jeg likevel å kommentere, slik at andre kan ha nytte av det.

Kommentar #2

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja eg e øvejidde eg!

Publisert over 4 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Men vi vet at Jesu frelsesverk gjennopprettet syndefallet, og at en dag - i den nye verden - skal forsoningsverket slå 100% igjennom, og det skal aldri mer være sykdom, nød, krig, fattigdom eller død!

Men her i denne verden var følgende ikke til å komme forbi: Ubegrenset skapermakt + Ubegrenset kjærlighet = Meningsløs lekestue?

Hvorfor skaptes ikke da alle menneskene rett inn i himmelen?  spurte jeg på søndagskolen, da det siterte ble fortalt meg.

Når du blir voksen vil du forstå, var svaret jeg fikk. Kanskje det lå skjult i svaret: dersom noen da ber for deg som 90-åring, om at du snart må bli voksen?

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helbredelse ved energioverføring!

Publisert over 4 år siden

Jeg har gjennom mer enn 30 år arbeidet som helbreder i Guds og Jesu navn! Jeg kan fortelle at mirakler ikke forekommer. Helbredelse kan skje ved at helbrederen tilfører den syke så mye av sin energiutstråling at den, sammen med den sykes egen styrke, overvinner sykdommen. Det er hverken noe mirakel eller hokus pokus når en syk tilfriskner. Det er kun et tegn på at sykdommens ikke har klart å overvinne personens immunforsvar. Og dersom helbrederen også ber Gud om å gi den syke øket styrke, vil sjansen for helbredelse bli enda større. Gud tilfører lysstyrke og energi til alle man ber for, i like stor grad!!!

Helbredelsen avhenger overhode ikke av den sykes tro eller helbrederens tro. Den avhenger av hvor sterkt den syke er angrepet av sykdommen.

Det er altså den sykes eget immunforsvar som må styrkes. Og det er meningsløst å tro at det er styrken av den sykes tro som helbreder. Gud er fullkomment rettferdig, men kan ikke gripe inn ved å utføre mirakuløse helbredelser. Helbredelser følger visse lovmessigheter der sydommens styrke og den enkeltes immunforsvar spiller den viktigste rollen.

Ingen helbreder kan utføre mirakler, og Gud gjør det heller ikke. Men bønn, energioverføring og den enkeltes immunforsvars styrke til å overvinne sykdommen kan gjøre at noen kan oppleve helbredelse.

Jesus utførte heller ikke mirakler. Han helbredet på samme måte som mange healere gjør den dag i dag. Når Jesu samtidige trodde Jesus vekket opp de døde, kan det sammenlignes med mennesker i vår tid, som er skinndøde, og som så våkner opp igjen. De ser ut til å være døde, men livet har ennå ikke forlatt dem, og de kan vekkes til live ved ulike gjenopplivningsmetoder. Det var fryktelig mye overtro da Jesus levde. Jesus skjønte at enkelte skinndøde egentilig ikke var døde, og vekket dem opp slik mange med kjennskap til førstehjelp gjør den dag i dag!

De overtrliske menneskene oppfattet dette helt feilaktig som at Jesus vekket døde mennesker til live. Det gjorde han ikke! INGEN kan få døde mennesker til å leve igjen. Bare de skinndøde, de som egentlig ikke ER døde, kan vekkes til live igjen, av kvalifiserte førstehjelpsfolk. Jesus var en usedvanlig dyktig healer og førstehjelper!!!!

Mvh Sverre

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvorfor sa da Jesus?

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Helbredelsen avhenger overhode ikke av den sykes tro eller helbrederens tro

Din tro har frelst deg?

Han sa også til disiplene, så lite tro dere har, da de ikke klarte å drive ut onde ånder.

Han snakket også om å ha tro nok til å flytte fjell!

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.
Ofte fokuseres det for mye på "helbredelsespredikanter",

Ja, det er svindel. Det bør det fokuseres på.

Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

76 innlegg  582 kommentarer

Du er i godt selskap, Sverre

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Helbredelse kan skje ved at helbrederen tilfører den syke så mye av sin energiutstråling at den, sammen med den sykes egen styrke, overvinner sykdommen.

Jeg støtter ikke det du driver med Sverre, men du er i godt selskap med trospredikanter som Clementsen dersom det er energioverføring dere driver med.

Maldonaldos show og visjon Norges mange trospredikanter er vel godt støttet av Clementsen. Det vi ser på TV er vel ren energioverføring hvor miraklet skal skje gjennom predikantens kraft og salvelse. Disse predikantene selv sier jo at kraften har forlatt dem etter at de har gått av scenen, - det er samme som healere sier. Dersom kraften var av Gud -bruker Gud dem da bare på en talerstol eller scene?

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det vet jeg ikke!

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Din tro har frelst deg?

Han sa også til disiplene, så lite tro dere har, da de ikke klarte å drive ut onde ånder.

Han snakket også om å ha tro nok til å flytte fjell!

Jeg vet ikke hvorfor disse utsagnene står i bibelen og er tillagt Jesus. Jeg har som sagt 30 års erfaring i å gi healing til folk, og det har absolutt intet å si for resultatet hva den som får behandling tror eller ikke tror.

Jeg stoler på det jeg opplever.

Mvh Sverre

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kraften forsvinner aldri!

Publisert over 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg støtter ikke det du driver med Sverre, men du er i godt selskap med trospredikanter som Clementsen dersom det er energioverføring dere driver med. Maldonaldos show og visjon Norges mange trospredikanter er vel godt støttet av Clementsen. Det vi ser på TV er vel ren energioverføring hvor miraklet skal skje gjennom predikantens kraft og salvelse. Disse predikantene selv sier jo at kraften har forlatt dem etter at de har gått av scenen, - det er samme som healere sier. Dersom kraften var av Gud -bruker Gud dem da bare på en talerstol eller scene?

Kraften er med meg hele tiden. Jeg trenger kun å fokusere på hendene, så starter energistrømmen opp. Ofte ber jeg Gud sende energien dit han mener den kan gjøre nytte. Hva som videre skjer med energien, vet jeg ikke, annet enn at jeg stoler på at den kommer til nytte et eller annet sted dit Gud har ledet den.

Jeg synes jeg driver med noe helt annet enn disse mirakelpredikantene. Jeg tjener intet, jeg lager ikke noe show, jeg driver på i det stille, jeg lover ingen helbredelse, men forklarer at energien kan medføre at kroppens eget immunforsvar styrkes, jeg tror ikke på mirakler.

Så jeg føler jeg med rette kan si at jeg driver med noe ganske annet.

Mvh Sverre

Kommentar #9

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Noe helt annet enn mirakelpredikantene

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Kraften er med meg hele tiden. Jeg trenger kun å fokusere på hendene, så starter energistrømmen opp. Ofte ber jeg Gud sende energien dit han mener den kan gjøre nytte. Hva som videre skjer med energien, vet jeg ikke, annet enn at jeg stoler på at den kommer til nytte et eller annet sted dit Gud har ledet den.

Jeg synes jeg driver med noe helt annet enn disse mirakelpredikantene. Jeg tjener intet, jeg lager ikke noe show, jeg driver på i det stille, jeg lover ingen helbredelse, men forklarer at energien kan medføre at kroppens eget immunforsvar styrkes, jeg tror ikke på mirakler.

Så jeg føler jeg med rette kan si at jeg driver med noe ganske annet.

Takk for tre flotte kommentarer Sverre!

Jeg tror absolutt at du er inne på viktige aspekt ved helbredelser i det du skriver. Og for meg var det verdifullt å lese.

Og selvsagt driver du med noe helt annet enn disse mirakelpredikantene. Jeg syns det er utrolig at noen kan sammenligne dette.

Kommentar #10

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Advarer samtidig mot propaganda leverandører

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Kraften er med meg hele tiden. Jeg trenger kun å fokusere på hendene, så starter energistrømmen opp. Ofte ber jeg Gud sende energien dit han mener den kan gjøre nytte. Hva som videre skjer med energien, vet jeg ikke, annet enn at jeg stoler på at den kommer til nytte et eller annet sted dit Gud har ledet den.

Fellestrekket ved sanne helbredelser er at det er alle dem som har blitt helbredet henviser til den person som de ble helbredet av - men det var ingen av apostlene som fikk helbredelsens nådegave som sa: "Kom til oss, vi har helbredelsens nådegaver."

Det var ryktene fra folket selv som fortalte om Hvem som helbredet dem og hvem av Guds tjenere som hadde fått helbredelsens nådegave.

Det var ingen personlig kunngjøring av apostlene selv (ut fra det jeg har lest og oppfattet fra Skriftene  hittil) at  de hadde fått helbredelsens nådegave slik at denne nådegaven måtte få ekstra sterkt fokus rettet mot seg. Ingen av apostlene framhevet at de var utrustet med helbredelsens nådegave, for dem var det en nådegave noe som innebar utrustning til å gå inn i de ferdiglagte gjerningene som Gud på forhånd hadde tilrettelagt, med tilpasset utrustning for hver enkelt. En utrustning som også økes og tilpasses underveis på Livets veg.

Fellestrekket er også at all takk og Ære stiger opp til Gud.

11 Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år; hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12 Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra din sykdom.» 13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud.Luk 13,11-13

Må den som virkelig har helbredelsekraften i seg være bevist dem som kommer til det mennesket en håper kan gi helbredelse?:

24 Jesus gikk med ham, fulgt av en stor flokk som trengte seg inn på ham. 25  Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år.
 26 Hun hadde vært behandlet av mange leger og lidd mye, og alt hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det var heller blitt verre med henne. 27 Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra.

 28 For hun tenkte: "Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk." 29 Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet for plagen. 30 I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa: "Hvem rørte ved klærne mine?"

 31 Disiplene sa: "Du ser hvordan folk trenger seg på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg." 32 Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. 33 Kvinnen skalv av frykt, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og falt ned for ham og fortalte ham alt som det var. 34 Da sa han til henne: "Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred; du skal være fri for din plage." Mark 5,24-34

Og hvor han kom, til landsbyer, byer eller grender, ble de syke satt ut på torget, og de bad om at de i det minste måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble friske. Mark 6,56

2 En mann som hadde vært lam hele sitt liv, ble hver dag båret dit opp og satt ved den tempelporten som kalles Fagerporten. Der tigget han almisser av dem som gikk inn på tempelplassen.

 3 Da han så Peter og Johannes på vei inn, bad han om en almisse. 4 De så fast på ham, og Peter sa: "Se på oss!" 5 Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. 6 Men Peter sa: "Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn befaler jeg deg: Reis deg og gå!"
 7 Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, 8 han sprang opp, kunne stå og gikk så omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han lovpriste Gud. 9 Og alle så ham løpe omkring og prise Gud. 10 De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om almisser, og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. Apg 3,2-10

Ser dere, ingen fokusering på helbredelsens nådegave men de forkynner Jesus Kristus og at det ikke er frelse i noen annen. Apostlene var mest opptatt av at mennesker ble frelst, undergjerningene var jo også oppfyllelsen av Guds løfter om de tegn som skulle følge dem som tror. Enhver som  har fått troens gave på Jesus, setter forkynnelsen av Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors som første prioritet. Heller ikke alle utrustes med de samme nådegavene, heller ikke alle taler i tunger eller profeterer. Like mye innlemmet i Jesu Kristi Legeme er de som har liten utrustning og de som er sterkt utrustet, det avgjørende er at vi er gjenfødt. Født på nytt takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, Jesus som bar og sonte for alle våre synder der og gav oss tilgivelse for alle våre synder totalt ufortjent. Alt av Guds barmhjertighet, nåde og miskunn, Takk og lov og pris for det. Alt til Guds Ære!

Så den beste veien til fullkommen helbredelse (om enn ikke før en er hjemme hos Gud ikledd Jesu Kristi herlighetslegeme) er å omvende seg til Kristus Jesus, bekjenne sine synder og angre oppriktig på dem og overlate alt sitt i Jesu hender. Da skjer det aller største underet et menneske personlig kan oppleve her på jorden når dette skjer og alt det dette innebærer: Blir gjenfødt og berget ut av denne verden som en dag skal forgå ved ild, og berget inn i Guds Rike, alt til Guds Ære!

Les grundig det som står her:

7 De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem: "Hvilken kraft og hvilket navn gav dere makt til å gjøre dette?"
 8 Da ble Peter fylt av Den Hellige Ånd og svarte dem: "Folkets rådsherrer og eldste!
 9 Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann, og spurt hvorledes han ble helbredet, 10 så skal dere alle og hele Israels folk vite dette: Denne mannen står frisk foran dere i kraft av Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde.
 11 Han er
 den steinen dere bygningsmenn vraket,
 men som er blitt hjørnestein.
 12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved."

13 De undret seg over å se den frimodighet Peter og Johannes viste, for de forstod at de var ulærde lekfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. 14 Og da de så mannen som var helbredet, stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. 15 De sendte dem ut av rettssalen og begynte å rådslå sammen: 16 "Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenbart under; det er klart for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte det.
 17 Men dette må ikke få lov til å bre seg mer blant folk, og derfor skal vi true dem til ikke å tale til noe menneske mer i dette navn." 18 De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og lære i Jesu navn.
19 Men Peter og Johannes svarte dem: "Dere får selv avgjøre om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn ham.
 20 Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt." 21 De truet dem da enda mer, men lot dem gå. For de fant det ikke mulig å straffe dem så lenge hele folket priste Gud for det som var skjedd. 22 Mannen som var blitt helbredet ved dette under, var jo over førti år. Apg 4,7-22

Betyr ikke det at de som virkelig har fått helbredelsens nådegave ikke behøver å opplyse om den selv? Slik kan en også avsløre ekte helbredelser framfor humbug som gjør meget stor skade og med mange destruktive følger i dets kjølvann, for her er det lett å assosiere helbredelse med placebo effekt. Det betyr ingen helbredelse men en effekt av å vært med på noe eller tatt noe som en tror leger kroppen, forhold som også benyttes innen New Age som også benytter massesuggesjon. Konsekvensene av å komme innunder onde åndsmakter kan også være at forskjellige tegn og unormale hendelser skjer, husk på Farao`s vismenn og trollmenn som også ble kalt spåmenn som etterlignet Moses og Aron:

9 «Når farao ber dere gjøre et under, da skal du si til Aron: Ta staven din og kast den ned foran farao, så skal den bli til en slange!» 10 Så gikk Moses og Aron fram for farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aron kastet staven sin ned foran farao og mennene hans, og staven ble til en slange.11  Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og så gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine.12 Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger. Men Arons stav slukte stavene deres. 13 Det gikk som Herren hadde sagt: Farao gjorde seg hard og ville ikke høre på dem.2 Mos 7,9-13

Sårende helbredelse

Ja du skrekk og du gru

Publisert 23 juli Kommentar #3

Mye skjedde i 30-årene. Tuberkulosen herjet, og tok mange ungdommer. Jeg kan fortelle om et meget sørgelig, og for tenkende mennesker i omgivelsen gudstrodrepende, tilfelle. En 18-års jente lå for døden. En omstreifende bedehuspredikant og "helbreder"kunne trøste: Hun ville bli frisk. Det berodde bare på hennes evne og vilje til å tro. Da kom hun ut på veien om kveldene; hoppe gledestrålende. Hun hadde fått krefter og fortalte at Gud hadde frelst og helbredet henne. Et par uker holdt hun det gående; så falt hun sammen. Kroppens aller siste reservekrefter var oppbrukt. Min onkel besøkte henne og kom meget fortvilet hjem. Det er ikke rett det er ikke rett sa han høyt, og satte seg bedende ned ved et bord. Han hadde funnet jenta i sterk dødsangst. Fortvilelsen over at hun ikke var blitt frisk var ikke det verste. Nei, det verste var at hun trodde det skyltes at hun ikke var sterk nok i troen. Og da holdt vel ikke troen til frelse fra helvete heller slo hun fast. Hun døde et par dager etterpå i denne forferdelige angsttilstanden, i følge familien."

 http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11652432/#post_11652432

Dette er smertefull lesning, det er grusomt å tenke på at x-antall mennesker har blitt lurt og forført av falske helbredelsesaktører, i de siste tider skal det jo bli mange av dem sammen med falske profeter. Det ser vi jo på nettet og store propagandakampanjer til massemønstringer av "mirakel" og "helbredelsesmøter", om hva som står i fokus innen den mer ytterliggående og sekteriske karismatiske retningen. Spesielt Norge i Dag og Dagen er propaganda leverandører for slik humbug, for artiklene framstår ofte som oppfordringer og propaganda for slikt, sammen med Visjon Norge og lignende kanaler. Har inntrykk av at VL er mer skeptisk til slikt enn foran nevnte, det er spesielt de foran nevnte jeg assosierer mest med en slik propaganda.

Guds vilje skje og da er det til Guds Ære!

Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

From the mouth of a Ulster grown up....

Publisert over 4 år siden

Van Morrison, f. 1945 i Belfast gjestet Bergen i går og får sånn midt på treet i anmeldelsene.  Jeg er ingen konsertgjenger, men Morrison har hatt noen sanger som har fungert nærmest som terapi for meg - som denne 

https://www.youtube.com/watch?v=_lyve_egY8o 

Det er tydelig at Van er en bærer av mye bibelkunnskap og sannheter - denne trosbekjennelsen er bortimot ... fullkommen... beskrevet av anmeldelsene som "a testament of faith" - "Whenever God Shines his light" fremført sammen med Cliff Richard.

https://www.youtube.com/watch?v=uuzVwiL1i5M 

Whenever God shines his light on me
Opens up my eyes so I can see
When I look up in the darkest night
I know everything's going to be alright
In deep confusion, in great despair
When I reach out for him he is there
When I am lonely as I can be
I know that God shines his light on me

Reach out for him, he'll be there
With him your troubles you can share
If you live the life you love
You get the blessing from above
He heals the sick and heals the lame
Says you can do it too in Jesus name

He'll lift you up and turn you around
And put your feet back on higher ground

Reach out for him, he'll be there
With him your troubles you can share
You can use his higher power
In every day and any hour
He heals the sick and heals the lame
Says you can do it too in Jesus name

He'll lift you up and turn you around
And put your feet back on higher ground. 

Vi lever nå i 2016 og sikkert og visst har verden flyttet på seg siden oppveksten til Van.  Vi lever nå i en tid der det å skru av kraften som er gitt oss i og gjennom Jesu blod forsøkes å bli skrudd helt av.  Skjønner du ikke hva jeg mener?  Dette var noe Van fikk med seg fra den tiden han vokste opp og som tydeligvis har satt sine spor - "See me through part II (just a closer walk with Thee)   

https://www.youtube.com/watch?v=Dqx3gf_5BKU

Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Give it to the people!

Publisert over 4 år siden

Vi lever i en tid der de fleste som kaller seg kristne strunter i det Oppdraget som ble gitt til alle troende.  Her er en snutt fra noen som tar Ordet ut til folket.  Vi i Bergen har hatt besøk av Todd White et par ganger.  Det som ligger i hans hjerte er å aktivisere tro og dele den med andre.  Ikke alle er kjent med metalmusikerene i Korn fra Bakersfield.  Her deltar medlemmene Brian "Head" Welch og Reginald "Fieldy" Arvizu der White leder an med kunnskapsord, forbønn og invitasjon til frelse.

https://www.youtube.com/watch?v=dgD65Tg_hzU

Kommentar #13

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

Helbredelse.

Publisert over 4 år siden

Bruker Clemetsen selv ingen medisiner? Går han , hans familie eller venner aldri til lege?   Jeg jobber i helsevesenet og har hatt opptil flere kjente predikanter som pasienter. De er jo like syke som alle andre.

Ellers merker jeg meg at folk gjerne mener seg helbredet fra sykdommer som i seg selv har et svingende forløp, som migrene, asthma, eksem, mavesmerter etc.

Man kan oppleve at rullestolsavhengige kjøres opp i midtgangen på møter, da sikkert i et desperat håp om å bli helbredet.  Har noen opplevd at de faktisk har skjedd, slik at rullestolen har blitt stående igjen,l vedkommende har gått på sine ben , avlyst alle legetimer og startet i full jobb igjen?

Kommentar #14

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Fullstendig uten dokumentasjon

Publisert over 4 år siden

Helbredelser mangler fullstendig vitenskapelig dokumentsjon. Det finnes ikke et fnugg av bevis for at disse har noe som helst virkning utover ren placebo.

James Randi har jo et voksende fond på godt over 1 million dollar liggende til den som kan vitenskapelig demonstrere dette.

Og siden vi her snakker om helbredelse fra Gud selv, så kan vi forutsette at det er ingen begrensning for hva som skal helbredes. F.eks. få en avkappet arm til å fullstendig gro ut helt perfekt ut igjen (under observasjon) så skal jeg love dere at det ville ha vært en sensasjon!

Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det du gjør, gjør fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

Publisert over 4 år siden

Ingen amputasjoner vokser ut. Ingen blinde kan se. Ingen lamme får full rørlighet.

Ingen synlige handicap fikses.

Det vi får, er mennesker som sier: "Jo, ja, jeg ble kanskje litt bedre. Migrenen kom seg litt. Jeg klarer å stå oppreist i noen sekunder hvis noen står klare til å ta imot når jeg faller."

Vi er jo så redde tor å skuffe de langveisfarende "snille" helbrederne. Vi er så redde for å skuffe Jesus. Vi er så redde for å innrømme at vi ikke ser keiserens klær. Det er så pinlig med nakne menn i offentligheten.

Kommentar #16

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg reagerer også på markedsføringen  og ikke minst pengebruken. Hva er det en velfødd amerikaner med crew skal si som ikke en norsk predikant kan si? Er de popartister det det gjelder å få de mest berømte til landet? Hva hadde Jesus gjort? Kanskje skaffet bolig og helsehjelp til romfolk? Eller stoppet  markedsføring for totalt  uvirksom "helsekost"? Eller gjort noe med alt jukset i mat? Jeg kan aldri tro at Kristus hadde flydd inn  folk fra den andre siden av verden, folk som da bruker 95 % av taletiden på sitt eget preik og da for sikkerhets skyld leser et par linjer fra Bibelen, før de hesbleser videre og holder den samme talen om igjen?

Kommentar #17

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Når det gjelder tro og helbredelse .......

Publisert over 4 år siden

så er jo bl.a. det å forlate fornuftstenkning en del av prosessen.  En ikke-troende vil selvsagt være utenfor kontekst for forståelse av hva som ligger i konseptet.  Denne tar det inn i sin subjektive forståelse av fornuft.  Fornuft i seg selv kan føre mennesket til alle slags konklusjoner. 

Vi, som troende, har ulike konsept vi forholder vår relasjon og trosforvaltning ut i fra.  Har du gjennom et liv vært en trofast kirkegjenger på fast plass ytterst på rad 14 - så er det gjerne ut fra denne kirkegang og tilhørighet du danner deg et utgangspunkt for din subjektive trosoppfatning.  Har du et katolsk .. har du et frikirkelig o.s.v., så vil det trolig gi utslag for vår trosvandring gjennom livet - hvis noen forsket på det og det ble funnet en manual for å måle verdier dertil knyttet - noe jeg tror er svært så vanskelig - så ville de mest sannsynlig funnet forskjeller/avvik.   

Nå er det jo ikke slik at en troende som inviterer til forbønn og Guds medvirking til det bedre - helst fullstendig helbredelse - er annet enn en som tjener Herren og ønsker at det han har på innsiden og de tjenester han utfører overføres til den og de som tar de til seg. Hans tjeneste er å gi videre til andre tjenestegaver. Vi har alle samme tilgang, men vi sitter ofte fast i våre begrensninger og tankesett.

Hvis vi går til 2. Kor. fra v. 3 til 6 så står det .. for våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud ...

Våre tankebygninger gir mening til vår virkelighet. Når noen - eksempelvis Ny gaard - vil fortelle deg noe, så vil du ha et argument - ut fra din virkelighet. Dine tankebygninger er jo dine og hvis noen forteller deg annet, så ...

Dine tankebygninger er det som leder deg .. Hvordan kan et kjødlig menneske bidra til å forandre en opplevd tankebygning hos et annet kjødelig menneske? Med kunnskap som eksempelvis positiv tenkning - fornuftstenkning og kilometer med bøker.

Vi lever i en tid der det skjer utskiftninger. Menigheten er dessverre ikke det den var tenkt å være - vi bare møtes og det er ingen eller svært lav forventning om at det skjer helbredelser, tegn og under. Det er på god vei til å fremstå som en klubbvirksomhet og menigheten ser dessverre ut til å ville ha det slik. En av de utskiftninger som har foregått og foregår i kristenNorge er å parkere tro og sette fornuftskunnskap i høysetet. Vi ser derfor altfor sjelden noe overnaturlig som levendegjør en tro ... vår tro.

Kommentar #18

Arnfinn Clementsen

45 innlegg  22 kommentarer

Om helbredelse

Publisert over 4 år siden

Takk for mange innlegg etter min artikkel om helbredelse.

Min artikkel hadde sin bakgrunn i redaktør Rimehaugs artikkel om helbredelse 22. juli, som jeg lsnet å kommentere og belyse.

Debatten i kjølvannet av min artikkel har for det meste handlet om "mirakelpredikanter" og "healing". Flere har også fått tydelig fram at de ikke tror på helbredelse eller noe overnaturlig. Det er selvsagt greit og jeg respekterer det.
Andre har sterke påstander som jeg ikke gjenkjenner meg i, og det får stå for deres egen regning.

Jeg ønsket å oppmuntre oss som kristne til å tro på det Bibelen sier om helbredelse og la det være en naturlig del av liv og kirke. Håper jeg nådde fram til en del med det.

Kanskje noen bør gå tilbake og lese mitt opprinnelige innlegg en gang til?

Håkon Jensen-Tveit spør om jeg og min familie går til lege? Svaret gir seg selv ut fra min artikkel. ingen motsetning mellom leger og forbønn, slik jeg tenker.

Kommentar #19

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Den som leter finner

Publisert over 4 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.
Helbredelser mangler fullstendig vitenskapelig dokumentsjon. Det finnes ikke et fnugg av bevis for at disse har noe som helst virkning utover ren placebo.

Adressa 23.3.16.  Artikkelen "Til Levanger for å møte Jesus."

Professor Idar Kjølsvik blir intervjuet:

"Han beskriver seg selv som skeptiker i forhold til enkelte historier om forbønn og helbrerdelse, men skratter brått og blidt og innrømmer:

Bønner har kurert skuldreren min.  Jeg ville ikke bli bedt for.  Men rakk ikke å si nei da en gruppe fra bønnesentreret insisterte på å be.  De visste ikke om skulderplagene mine.  Smerten forsvant.  Senere CT - bilder viste også at skaden var leget."

Luk 11, 9

For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Ytterligere en bekreftet helbredelse ved bønn

Publisert over 4 år siden
Erik Berg. Gå til den siterte teksten.
Helbredelser mangler fullstendig vitenskapelig dokumentsjon. Det finnes ikke et fnugg av bevis for at disse har noe som helst virkning utover ren placebo.

Er placebo vitenskapelig bevist - eller er det kun en påstand?  Noe de tror er årsaken?

Denne kan du tro på med god samvittighet.

Når Adrian Nygård Stornes ikke lå i senga, satt han i rullestolen. Nå løper tolvåringen rundt sammen med kamerater. Legene forstår ingenting.

Familien Stornes/Nygård

Thomas Stornes (43) er utdannet mekaniker. Fram til Adrian ble syk jobbet han med å tilrettelegge hjelpemidler for funksjonshemmede. Har blitt lønnet med pleiepenger fra Nav de siste elleve årene.

Marian Nygård (41) jobber for Bufetat. Hennes hovedoppdrag er knyttet til to barn som er i fosterhjem hos familien.

Familien har vært aktive i Sandnes Frikirke i 20 år, men er nå medlem av IMI-kirken i Stavanger. Menigheten i Redding i California. Den tilhører pinsebevegelsen i USA. Menigheten har 450 ansatte, av disse er 175 på full tid. Ledere fra IMI-kirken, Oase og Filadelfia Oslo har besøkt menigheten.

Menigheten har også en stor bibelskole om spesielt legger vekt på overnaturlige hendelser; Bethel

SANDNES: – Gud har grepet inn. Vi gir Gud æren for at Adrian er blitt så frisk, sier foreldrene Marian Nygård og Thomas Stornes.

På Frikirkens sommerstevne Visjon fortalte de fra scenen om det som var skjedd med sønnen deres. Historien om Adrian ble den store snakkisen blant stevnedeltakerne.

Mat ble gift. Historien om Adrians sykdom er lang og vond. Etter å ha være gift i åtte år, bestemte ekteparet seg i 1999 for å prøve å få barn. Snart ble Marian gravid. Etter et normalt svangerskap ble Adrian født i mai 2000.

– Vi var lykkelige. Vi hadde fått et velskapt og friskt barn. Den første tiden forløp også normalt, men da jeg etter fem måneder skulle begynne å gi ham grøt i tillegg til morsmelken, startet problemene, forteller Marian.

– Fra han begynte med annen næring enn morsmelk fikk han smerter. Det var ikke snakk om ubehag og smågrining. Det var grusomme smerter og voldsomme vræl. Den lille kroppen stod i en bue, forteller de.

Velmente råd fra helsestasjon og leger gjorde bare vondt verre. Først da han fikk næring direkte i blodet, roet han seg.

Ett fram, to tilbake. Thomas og Marian sammenlignet Adrian med andre barn, og de var stolte og glade de han lærte å gå omtrent samtidig med sine jevnaldrende. På samme måte var det med andre ferdigheter.

– Ofte ble han lagt inn på sykehus i all hast. Hver gang gikk han tilbake i utvikling. Ett skritt fram ble erstattet av to tilbake. Han klarte ikke å ta inn igjen det tapte i de gode periodene. Han var slapp og syk det meste av tida. Selv om han egentlig kunne gå, ble han likevel helt avhengig av rullestol, sier Thomas.

Måtte flytte. Livet ble etter hvert så krevende for Adrian og foreldrene at det ble nødvendig med mye ekstern hjelp. I samarbeid med Sandnes kommune ble det organisert nattevakter som hadde tilsyn med ham på nettene. Alt ble lagt til rette for at han skulle kunne bo under samme tak som foreldrene.

Familien Nygård/Stornes bor nå i et nytt hus sentralt i Sandnes.

– Vi hadde et annet hus som var totalt uegnet for rullestoler og sykehussenger. Vi fikk en god pris da vi solgte det, og i tillegg har vi tatt opp et stort lån, sier Thomas Stornes.

USA-tur. – Dere forteller at Adrian er blitt friskere. Har har skjedd?

– I fjor høst begynte vi å snakke om at vi hadde lyst til å reise på en stor ferietur. Til da hadde vi stort sett vært forhindret fra det, men nå hadde Adrian hatt en forholdsvis lang periode uten akutte sykehusinnleggelser. Vi var optimistiske og bestemte oss for å reise til USA, nærmere bestemt til Redding i California.

– Et litt sært reisemål for en familieutflukt?

– I Redding ligger en kirke som heter Bethel. Thomas og jeg lengtet etter å oppleve mer av Guds nærvær. Barna har også hørt mye på musikk fra Bethel og hadde også lyst til å reise dit. På grunn av helsetilstanden til Adrian var tradisjonelle feriemål med badestrender og fornøyelsesparker ikke aktuelle alternativer. Samtidig som vi besøkte denne byen og denne menigheten, fikk vi også oppleve California, forteller Marian.

21. juni. 21. juni er D-dagen. Det var en konferanse, Kingdom Culture, i Bethel Church mens familien Nygård/Stornes var der. På et av møtene ba møtelederne de som ønsket forbønn for sykdom om å rekke opp en hånd.

– Adrian satt som vanlig i rullestolen sin. Uten at vi visst noe, rakte han opp hånda. Noen av dem som stod rundt oss så det, og en av dem spurte hva han feilte. Siden han hadde så mange problemer, måtte vi si at han hadde problemer med fordøyelsen og magen. Så ba de for ham, helt enkelt og greit. Han ble ikke trillet fram til en eller annen forbønnsguru. Det var noen helt vanlige kristne som ba for ham, sier Thomas.

Mens foreldrene forteller, kommer Adrian tuslende inn i stua. Han hilser høflig, setter seg og lytter.

Brødpinne. Det skjedde ikke noe spesielt under selve møtet. Etterpå gikk hele familien på en restaurant i nærheten. Mens de ventet på maten, spurte Adrian om han kunne ta en brødpinne som stod midt på bordet.

– Det var ikke noe uvanlig. Selv om Adrian ikke spiste, likte han å ha mat på tallerkenen. Vi tenkte ikke noe mer på det, for vi var opptatt av å snakke om møtet vi nettopp hadde vært på. Plutselig spurte han om han kunne få en til. Da forstod vi ingenting. Vi ble temmelig sjokkerte, for av erfaring visste vi at nå kom han til å få vanvittige smerter ut over kvelden og natten, sier Marian.

– Etter restaurantbesøket maste vi veldig på Adrian: «Har du fått vondt nå?» og «Kjenner du smertene igjen?».

Men ingenting skjedde. Adrian spiste til og med en halv brødskive før natten falt på.

– Fordøyelsessystemet hans ble momentant helbredet. Resten av kroppen er blitt bedre i raskt tempo, sier foreldrene.

Opptur. Den tiden familien var i USA etter forbønnshandlingen, viste Adrian klare framskritt. De seks månedene som er gått siden de kom hjem til Norge, har vært en sammenhengende opptur. Adrian, som før måtte ha hjemmeundervisning, går nå i 7. klasse på Sandnes Friskole. Foreløpig har han 24 timer i uken, men hvis alt går etter planen skal han følge undervisningen som alle andre elever etter nyttår.

– Rullestolene er satt vekk. Sykehussenga bruker han ikke lenger. Adrian spiser sammen med resten av familien. Han har ikke lenger bruk for nattevakter. Alt er forandret, sier Marian og Thomas.

Legeundersøkelser. Gutten som stort sett satt i rullestol eller lå i senga, er nå en aktiv tolvåring som både sparker fotball, deltar i gymsalsbursdager og er med i vanlig lek.

– Tror dere at Adrian er blitt helbredet som følge av forbønn?

– Ja, det tror vi. Det er ikke noe vi eller andre har gjort som kan forklare den ekstreme framgangen. Hvis vi hadde visst hvordan vi kunne få ham frisk, hadde vi selvfølgelig gjort det for mange år siden, men dette kan ikke forklares på annen måte enn at Gud har grepet inn, sier Thomas Stornes og Marian Nygård.

Legene forstår ikke. Gjennom hele oppveksten har Adrian vært til jevnlige kontroller hos overlege Knut Øymar ved Stavanger Universitetssykehus og overlege Edda Olafsdottir ved Haukeland Universitetssykehus. Begge har medisinsk doktorgrad på barnesykdommer.

– Jeg har ingen medisinsk forklaring på bedringen, men vi vet jo at det kan inntreffe ting i kroppen som ikke lar seg forklare medisinsk. Det hender jo for eksempel at barn vokser av seg allergi overfor enkelte matvarer. Jeg kan ikke si at det er det som har skjedd med Adrian, men det kan være en forklaringsmodell, sier Olafsdottir.

– Vi kan ikke forklare framgangen medisinsk, og vi har vanskelig for å forstå at det har skjedd en så rask endring. En tarm som har vært uten mat i lang tid vil i stor grad miste evnen til å ta opp næring og fungere normalt, sier Øymar, som i tillegg til å være overlege på Barneavdelingen ved Universitetssykehuset også er forskningsleder samme sted.

Kommentar #21

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

"Helbredelse" i et logisk perspektiv!

Publisert over 4 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror absolutt at du er inne på viktige aspekt ved helbredelser i det du skriver. Og for meg var det verdifullt å lese.

Takk til Tengesdal for hyggelig kommentar. Jeg synes det er meningsfyllt å se på healing eller helbredelse i et logisk perspektiv.

Og logikken, slik jeg ser det, ligger i å betrakte mennesket som en "organisme" som inneholder livsenergi i større eller mindre grad. Har man mye livsenergi, er man frisk vital og livsglad. Svikter livsenergien på visse områder, kan man bli rammet av ulike sykdommer, fysisk og psykisk. Det betyr ikke at den "supefriske" ikke kan bli syk, men han/hun vil ha et immunforsvar som letter bekjemper sykdommen enn personen med lite livsenergi.

Noen mennesker er velsignet med en så stor utstråling av livsenergi, at de kan "fylle på" andre menenskers livsenergi. Denne evnen er medfødt som et "talent" eller en "egenskap", på linje med andre talenter. Man kan ikke gå på kurs for å lære å bli healer.

"Helbrederen" kan ikke utføre mirakler, men kan altså tilføre energi til mennesker med lite livsenergi. Det samme kan man oppnå ved å be for andre mennesker. En bønn til Gud for et annet menneske, vil trekke livsenergi til det mennesket man ber for. Det er ikke det å tro riktig, som er avgjørende, men oppriktigheten og dybden i bønnen. en overfladisk bønn har mindre effekt enn en inderlig, dyptfølt bønn av oppriktig medfølelse.

Gjenn slik "helbredelse" eller bønn, kan man altså oppnå at den syke får styrket sin livsenergi og således kan oppleve en styrking av sitt immunforsvar slik at kroppen selv kan bekjempe sydommen.

Healing har også en viss psykisk påvirkningskraft. Deprimerte mennesker kan oppleve en heving av sitt stemningsleie og vil kunne se lysere på livet og sin egen livssituasjon.

De aller fleste av dem jeg har gitt healing og som jeg ber for jevnlig, forteller at de opplever at de føler et "løft" i sin livssituasjon, kommer i gang med forsetter de har hatt lenge, og ser lysere på livet.

Hva angår helbredelse av sykdommer, så kommer dette gjerne som en "bonus" over tid.

Jeg tror ALDRI Gud helbreder noen for å "bevise" sin eksistens eller at noen tror riktig eller sterkt nok. Eventuell helbredelse kommer som et resultat av øket livsenergi kombinert med den sykes eget immunforsvar! Og tilfriskning av sykdommer skjer gjerne over tid og ikke som plutselige, mirakuløse helbredelser. Mirakler eksisterer ikke. Men kjærlighet, innlevelse, bønn og medfølelse finnes så absolutt, og har stor innvirkning på menneskene rundt oss, enten vi ber for dem, eller bare omslutter dem med vår kjærlighet, varme og omtanke.

Kjærligheten er universell og tilhører ikke en bestemt trosretning. Det gjør heller ikke helbredelse gjennom bønn og/eller overføring av energi ved håndspåleggelse.

Mvh Sverre

Kommentar #22

Arnfinn Clementsen

45 innlegg  22 kommentarer

helbredelse

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ALDRI Gud helbreder noen for å "bevise" sin eksistens eller at noen tror riktig eller sterkt nok.

Her er jeg enig med Avnskog. Gud er Gud og han behøver ikke å bevise seg selv ved at noen blir helbredet.

Kommentar #23

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg tror at Gud kan gripe inn i menneskers liv slik han også har grepet inn i mitt.

Min solidaritet er med de som ikke blir helbredet. Blir de fulgt opp på noen måte? Tar predikanten seg tid til å komme med en god forklaring på at de ikke ble helbredet denne kvelden heller?  Hva med det etiske i dette?

Kommentar #24

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Mirakels

Publisert over 4 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
helt annet enn disse mirakelpredikantene.

Jeg har sluttet å høre på "mirakelpredikanter". Jeg går ikke på "mirakelmøter" heller lenger. Jeg har sett så mye surr fra disse typene at jeg ikke orker mer av dem. Det samme gjelder "endetidspredikanter" som forkynner om EU og Israel og gamle damer som har drømt om russere. 

Men jeg hører gjerne om Jesus. 

Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Min nåde er nok fikk Paulus til svar

Publisert over 4 år siden
Håkon Jensen-Tveit. Gå til den siterte teksten.
Tar predikanten seg tid til å komme med en god forklaring på at de ikke ble helbredet denne kvelden heller? Hva med det etiske i dette?

Det er ingen automatikk i helbredelse. Det er misforståelse og den er dessverre tydeligvis utbredt.

Det gjaldt også for Paulus. Gud ga Paulus klar beskjed. Også Paulus hadde sine svære plager. Men svaret var klart: Min nåde er nok. Den fantastiske nåde og det paradis som er gjort klart for de som tror.

2. Kor 12, 8-10

8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk

Kommentar #26

Kjetil Hamre

2 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen automatikk i helbredelse. Det er misforståelse og den er dessverre tydeligvis utbredt.

Så sant.

Bibelen forteller om en annen Gud enn den det undervises om av trospredikanter, en Gud som riktignok svarer på bønn, men ikke alltid slik vi ønsker. Flere eksempler på ubesvarte bønner i Bibelen:

I Filipperene 2:25 skriver helbredelses-predikanten Paulus om hvordan han ikke kunne helbrede den trofaste tjeneren Epafroditus som nesten døde. Han forteller at det var Gud i sin nåde som hjalp ham såvidt å overleve. 

I første Timoteus 5:23 leser vi om hvordan Timoteus bør ta litt vin for å hjelpe sine mageproblemer. Ikke en veldig from medisin, kan man vel tenke for en broder så from som selveste Timoteus. 

I Andre Timoteusbrev 4:20 leser vi videre om hvordan Paulus måtte reise fra den syke Trofimos i Miletos, selv om det ikke er noen indikasjon på at vedkommende hadde synd eller vantro. 

Paulus refererer også til Lukas, den kjære legen i kolosserbrevet 4:14. Hvorfor referere til hans yrke, hvis den trofaste Lukas var blitt arbeidsløs? Og listen fortsetter.

Kilden er en teologi basert på utenombibelske åpenbaringer, om blant annet helbredelse. Åpenbaringene har Rhemas grunnlegger, Kenneth Hagin, hatt med Jesus på gutterommet. Og den har blitt plukket opp av diverse trospredikanter rundtom.

Det er nå mange år siden at en McConnell kom ut med boken «A Different Gospel», basert på en masteroppgave ved Oral Roberts University School of Theology 1982. 

Boken skapte store bølger, særlig fordi den gir inngående dokumentasjon av hvordan Hagin har plagiert minst åtte av sine utgitte bøker ikke konsept for konsept, men setning for setning, ord for ord. 

Særlig har dette gått utover en viss E. W. Kenyon, hvis datter har hatt stor sorg over manglende del av royalties. 

Konfrontert med fakta, ristet dog Hagin på skuldrene og sa Den Hellige Ånd har åpenbart det samme til flere. Det er dessverre vanskelig å tro at Den Hellige Ånd skulle gjøre det slik, og dermed enda vanskeligere å ha tillit til noen av Hagins øvrige «Jesus-samtaler».

Det hadde vært fint om man virkelig kunne kontrollere sin egen helse. Men det er vanskelig å lese Bibelen slik, og all erfaring sier at virkeligheten heller ikke er slik. 

Det kan kanskje til og med være at en slik tilnærming i det lange løp gjør skade på sjelen når det ikke fungerer. Man kan få sår som gjør at man ikke bare trekker seg bort fra trosbevegelsen, men faktisk alt som har med kristendom å gjøre.

De fleste blir syke og dør. Også Hagin døde av sykdom. Gud har satt oss i en fallen verden med tistler og torner, og man gleder seg alltid over mirakler som gir en liten forsmak på himmelen.  Perfekt helse her på jorden med tro og teknikker klør i øret, men troen reduseres dermed straks til trolldomsformler. 

Kommentar #27

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

"Leger og de troendes forbønn skal stå sammen."

Publisert over 4 år siden

Skal da forbønnen overta der legevitenskapen ikke strekker til? Eller er forbønnen en slags støtteterapi?

Hva hjelper best, legebehandlingen eller forbønnen?

Gjør forbønnen behandlingen mere effektiv?

Jeg arbeider hver eneste dag med svært alvorlig syke mennesker. Henimot halvparten av dem dør. Vil færre av dem dø dersom jeg ber for dem? Er det mere effektivt at mange ber enn om bare en ber? Er effekten bedre om man ber over tid eller hjelper det like bra å be bare en gang? Finnes det forskning på dette?

For en pasient vil det sikkert hjelpe at vedkommende vet at mange ber og på den måten viser omsorg.

Vi må også huske på at selv om man blir frisk fra mange sykdommer, har pasientene ofte ulike plager likevel og vil kanskje for alltid være avhengig av medikamenter og stadige oppmøter på sykehus og legekontorer. Det er vanskelig å tenke seg at Jesus helbreder bare delvis.

Så er det jo slik at endel plager gjerne går over av seg selv, f.eks vondt her og der, forkjølelser, hodepine etc. Går de fortere over om man blir bedt for?

Hva sykdommer som kreft angår, er det jo gjerne slik at pasienten blir langt bedre- for en stund. Vedkommende kan tro seg helbredet. Men mitt inntrykk er at ofte blir pasienten plutselig svært mye dårligere- og dør.

Forøvrig: Mange medisiner har liten og ingen effekt. I beste fall tror pasienten at de hjelper, og føler seg bedre.

Kommentar #28

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja til legebehandling!

Publisert over 4 år siden
Håkon Jensen-Tveit. Gå til den siterte teksten.
Skal da forbønnen overta der legevitenskapen ikke strekker til? Eller er forbønnen en slags støtteterapi?

Hva hjelper best, legebehandlingen eller forbønnen?

Gjør forbønnen behandlingen mere effektiv?

Personlig ber jeg, som healer eller "helbreder", alltid mine "klienter" om å oppsøke sin fastlege og det medisinske støtteapparatet dersom de ikke allerede har gjort det!

For meg er det helt åpenbart at legevitenskapen er et "verktøy" i Guds tjeneste, og vi som har fått den gaven det er å kunne "lade opp" andre menneskers livsenergi med vår energiutstråling bør utelukkende oppfattes som et supplement til legebehandling!

Healing og dyptfølt bønn til Gud om hjelp kan fungere som et godt supplement til den behandlingen legevitenskapen kan gi, og det er en grov forsømmelse fra helbrederens side dersom han/hun innbiller seg at han/hun kan gjøre legehjelpen overflødig!

Jeg er overbevist om at Gud ønsker at menneskene skal benytte seg av legevitenskapen, like mye som Gud ønsker at vi skal gi vår kjærlighet, omtanke og omsorg i overflod til våre medmennesker! Ektefølt omtanke for andre oppfattes av Gud som en bønn om hjelp uansett hvilken trosretning den som føler omtanken bekjenner seg til!

Mvh Sverre

Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg har sluttet å høre på "mirakelpredikanter". Jeg går ikke på "mirakelmøter" heller lenger. Jeg har sett så mye surr fra disse typene at jeg ikke orker mer av dem. Det samme gjelder "endetidspredikanter" som forkynner om EU og Israel og gamle damer som har drømt om russere.

Men jeg hører gjerne om Jesus.

Enig!

Jeg syns også det er trist å se at så mange følger sendingene og støtter opp om den ukristne TV kanalen Visjon Norge og lar seg påvirke av de forskjellige falske og pengegriske mirakelpredikantene som opptrer der. Det minner lite om Jesus!

Kommentar #30

Torgeir Tønnesen

76 innlegg  582 kommentarer

Jeg håper blinde skal begynne å se

Publisert over 4 år siden
Kjetil Hamre. Gå til den siterte teksten.
bønner i Bibelen:

I Filipperene 2:25 skriver helbredelses-predikanten Paulus om hvordan han ikke kunne helbrede den trofaste tjeneren Epafroditus som nesten døde. Han forteller at det var Gud i sin nåde som hjalp ham såvidt å overleve.

I første Timoteus 5:23 leser vi om hvordan Timoteus bør ta litt vin for å hjelpe sine mageproblemer. Ikke en veldig from medisin, kan man vel tenke for en broder så from som selveste Timoteus.

I Andre Timoteusbrev 4:20 leser vi videre om hvordan Paulus måtte reise fra den syke Trofimos i Miletos, selv om det ikke er noen indikasjon på at vedkommende hadde synd eller vantro.

Paulus refererer også til Lukas, den kjære legen i kolosserbrevet 4:14. Hvorfor referere til hans yrke, hvis den trofaste Lukas var blitt arbeidsløs? Og listen fortsetter

 

Her har du giddet å lese din bibel og viser til utmerkede bevis på at helbredelese ikke er noe vi kan forlange av Gud over en lav sko.

Disse uthevede versene ignoreres enkelt av Clementsen  og Co. De underviser i to minutt om problemene Paulus hadde med syke mennesker, men de kan preke i to timer om hvordan skyggen av Peter massehelbredet mennesker. Det finnes ikke balanse i trosbevegelsen. Trykket er alltid på noen få utvalgte vers som de er hjernevasket med, men slike vers som du viser til her, de har de ikke lest engang, - de vet ikke om dem- Å hvor jeg skulle ønske at disse blinde kunne se:-

Kommentar #31

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Den barmhjertige samaritan

Publisert over 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Disse uthevede versene ignoreres enkelt av Clementsen og Co. De underviser i to minutt om problemene Paulus hadde med syke mennesker, men de kan preke i to timer om hvordan skyggen av Peter massehelbredet mennesker. Det finnes ikke balanse i trosbevegelsen. Trykket er alltid på noen få utvalgte vers som de er hjernevasket med, men slike vers som du viser til her, de har de ikke lest engang, - de vet ikke om dem- Å hvor jeg skulle ønske at disse blinde kunne se:-

Ja, tenk hvis flere hadde kunnet lese sin Bibel og prøve hva som forkynnes på Skriftene. Egentlig burde det være betydelig mer oppfordringer til å prøve dem i høye og lave stillinger på Skriftene, det er jo et vitnesbyrd om vi tar Guds Levende og virkekraftige Ord på alvor og forholder oss til det.

"Pussig" nok fra "herlighets-, framgangsteologisk" hold, så er det lite forkynnelse om dette:

27 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»
28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.»
29 Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok spørsmålet opp og sa:
 En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød.
[fra Jerusalem til Jeriko: en øde strekning på ca. 30 km, der røvere ofte holdt til.] 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk rett forbi. 32 Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: «Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» 36  Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du bort og gjør likeså.» Luk 10,27-37

Dette er også nestekjærlighet i praksis, både praktisk og økonomisk hjelp samtidig. Mens presten og levitten overså den som var skadet av røvere, kom en med ekte hjertelag forbi og handlet med en gang.

Den gode samaritan kan jo lett assosieres med Jesus, så her var det heller ikke tale om spontan helbredelse. Her sier Jesus at vi skal gjøre det samme.

Kommentar #32

Johan Lothe Okkenhaug

9 innlegg  184 kommentarer

Forskning om forbønn

Publisert over 4 år siden
Håkon Jensen-Tveit. Gå til den siterte teksten.
Gjør forbønnen behandlingen mere effektiv? Jeg arbeider hver eneste dag med svært alvorlig syke mennesker. Henimot halvparten av dem dør. Vil færre av dem dø dersom jeg ber for dem? Er det mere effektivt at mange ber enn om bare en ber? Er effekten bedre om man ber over tid eller hjelper det like bra å be bare en gang? Finnes det forskning på dette? For en pasient vil det sikkert hjelpe at vedkommende vet at mange ber og på den måten viser omsorg.

HJT etterspør (sitatet) om det finnes forskning. Ja, det er forsket på mulig effekt av forbønn; en artikkel om en slik undersøkelse finnes i det anerkjente tidsskriftet The Lancet (16.07.05), gjengitt i "Forskning.no" og omtalt i BT 25.07.05 (kan googles). Her ble ca. halvparten av en stor gruppe pasienter som skulle ha hjerteoperasjon og videre hjertebehandling bedt for av eksterne forbedere, den andre halvparten ble ikke bedt for. Ingen pasienter eller klinikere visste hvem som mottok forbønn eller ikke (kun forskerne). Det ble ikke funnet forskjell på gruppene under pågående behandling og ved etterundersøkelse et halvt år senere.

Det uttrykkes likevel klokelig at bønn / forbønn kan ha positiv innvirkning, men at det er vanskelig å vite om dette i så fall skyldes forbønnen i seg selv eller økt håp / optimisme når man vet seg omsluttet av omtanke / omsorg (bl.a. ved forbønn).

Selv har jeg i mer enn 60 år båret svært synlige tegn på et polio-skadet venstre ben og en full restitusjon av dette ved forbønn ville ha vakt oppsikt. Men helbredende forbønn har jeg aldri søkt, vel vitende om at spektakulære helbredelser i våre dager er lite sannsynlig og neppe noensinne overbevisende dokumentert. Dessuten med kjennskap til at en manglende helbredelse i visse miljøer ville blitt  tolket som en for "svak" tro - et skadelig og traumepåførende syn som jeg tar avstand fra. Jeg har likevel (tross mitt handicap) opplevet meg velsignet av Gud på mange måter gjennom livet.

Jeg ber jevnlig for flere syke i min vennekrets - om at Gud må holde dem i sin hånd; være med dem og gi styrke gjennom sykdommen med sin fred og sin trøst. Det vil også være det viktigste for meg selv - både som frisk og som syk. "Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer" (Tekst E.Tobiassen, Mel. S Lunde).

Kommentar #33

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er etter hvert kommet til at det troen handler om er Jesus, noe jeg tolker at også Clementsen mener. Så få eventuelle mirakler komme som en følge av dette. Jeg har hørt mye forkynnelse, og jeg gidder ikke høre på predikanter som forkynner mirakler, det er feil fokus etter min mening. Noen av dem har en agenda, om ikke annet, det å få fram folk til forbønn I ettermøtet. Det er I noen sammenhenger avgjørende for om de får komme igjen. Nå er det jo sånn, at også predikanter er skrøpelige mennesker, så vi skal ikke dømme for hardt. Men det er noen grenser for hva som er akseptabelt. Jeg tenker at den går ved manipulasjon og når mirakelpredikantene og hans team overtar hele showet. Det strider mot jak. 5.13 - 15 

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. 14 Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Kommentar #34

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Bønn påvirker også den som ber for andre

Publisert over 4 år siden
Johan Lothe Okkenhaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber jevnlig for flere syke i min vennekrets - om at Gud må holde dem i sin hånd; være med dem og gi styrke gjennom sykdommen med sin fred og sin trøst. Det vil også være det viktigste for meg selv - både som frisk og som syk. "Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer" (Tekst E.Tobiassen, Mel. S Lunde).

Jeg vil ikke minst påpeke at jeg er overbevist om at mennesker som ber kjærlig for andre hver eneste dag gjennom mange år, selv blir gode mennesker. Det å tenke på andre med kjærighet, omtanke og godhet påvirker i høy grad en selv.

Nå tenker jeg ikke at dette bør være det som motiverer oss, for om man ber for andre kun for å oppnå noe selv, blir jo bønnen i realiteten selvisk.

Bønnen må bes av oppriktig godhet.

Og tilliten til at Gud kan hjelpe dem man ber for er en vakker egenskap som i seg selv er verdifull. Men som andre har vært inne på, så kan den hjelpen Gud gir, like så godt være å bidra til trøst og og mental styrke til å utholde en vanskelig situasjon, som den kan være helbredelse. Ofte er sykdomsangrepene så sterke at verken bønn eller medisinsk hjelp kan redde liv.

Gud jobber i det stille og å lage store pengeshow av gudstro er etter min mening uverdig. De som står på scenen og utbasunerer sine mirakuløse evner, burde heller gå inn i sitt lønnkammer, lukke døren og be i stillhet uten å få penger for det.

Mvh Sverre

Kommentar #35

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jesus

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Bønnen må bes av oppriktig godhet.

Slik jeg mener å huske tidligere delinger av tro med deg. så mister jeg (vi) deg når vi kommer til treenigheten og i særdeleshet - Jesus. 

Allerede i Bibelens første kapitler finnes klare vitnesbyrd om Guds enhet og treenighet. Flerheten av personer i guddommen antydes ved at gudsbetegnelsen Elohim er en flertallsform. I de tre første vers omtales Gud - Faderen, Guds ord, "Gud sa" jfr. Joh. 1:1-3: "I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til."

Ordet brukes her om Jesus Kristus. Ordet har evig eksistens. Han er en selvstendig guddommelig person i samfunn med Gud.

I Kol. 1:15-17: "Han (Kristus) er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er ved ham og til ham. Han er i alle ting og alt består ved ham."

"I ham" - Kristus - er både den som skaper og den som holder skapningen i eksistens. I begynnelsen talte han alt i eksistens og nå bærer han alt ved sin krafts ord. Både som skaper og opprettholder er han kilden til av du og jeg er til.

"Ved ham" - Kristus er skapelsesformidleren. Gud sa: "La oss gjøre mennesker" og Kristus er den som iverksetter Guds tanke.

"Til ham" - han som er begynnelsen er også enden. Skaperverket skal være hans evige, uoppgivelige eiendom. Da hans skapning gikk tapt ved synden, kom Kristus selv for å vinne den tilbake og en gang skal lammet som ble slaktet overrekkes skjøtet på det gjenløste skaperverk.

Vi, som tror, ber til Gud - vår Far - i Jesu navn.  Jesus overførte til oss, som tror, sine egne rettigheter hos sin Far. Jesus lærte og at vi, som tror, kan rette våre bønner til ham - Jesus - Joh. 14: 4 "Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!"  

Slik som Todd White praktiserer her - radikal helbredelse av ører i Jesu navn - som et forbilde for oss andre, som tror, til etterfølgelse.  Det er for sjelden vi hører vitnespyrd om Guds inngripen - idet ligger og et vitnespyrd om Han som skal komme.

https://www.youtube.com/watch?v=VDKLYFYc40Q

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere