Kjetil Hustoft

2

Refleksjon fra KrFs grunnfjell

Utmeldte KrF-medlemmer bør melde seg inn igjen etter KrF-lederens deltakelse i Pride.

Publisert: 28. jul 2016

Som en del av Kristelig Folkepartis grunnfjell med mer enn omtrent 30 års medlemskap og mange tillitsverv i organisasjonen (blant annet tidligere leder i Hordaland KrFU, KrFs pappagruppe og leder i Time KrF) er jeg stolt av at KrFs leder kan markere at KrFs politikk uttrykker at alle mennesker har likt og ukrenkelig menneskeverd, uansett religion, etnisitet eller preferanser i forhold til om man blir glad eller får ekte kjærlighet til noen av eget eller motsatt kjønn.

To grunnleggende spørsmål oppstår når jeg leser at gode tidligere medlemmer av KrF velger å avslutte sitt medlemskap i partiet fordi vår fremragende leder velger å markere sin avstandstaken fra en bestialsk handling i Orlando, Florida, i juni der 49 mennesker ble drept fordi de var ute sammen på et lokale der de traff medmennesker de kunne identifisere seg med en vanlig kveld. 

Det første spørsmålet jeg stiller meg er: Hvis våre nå utmeldte KrF-ere hadde barn, søsken, tanter eller onkler eller venner som ble utsatt for den samme ondskap – ville man ikke da følt det godt i sorgen at politiske ledere fra alle demokratiske parti, inklusiv KrF, viste sin medfølelse og sorg over at noe slikt forferdelig kan skje? Ville man ikke opplevd det som en enda forsterkende handling hvis KrF-lederen markerte dette offentlig? Særlig hvis de som ble rammet av ondskapen utgjorde en mindretallsgruppe som i seg selv strevde med å bli hørt, sett og respektert i samfunnet?

Det andre spørsmålet er hvorfor man melder seg ut av et så stødig og godt parti som KrF når saken i seg selv omhandler gode mennesker med en annen kjærlighetsdrift enn det en del KrF-ere vanligvis utad er vant med. Jeg har som lege og psykiater møtt mange mennesker i kriser, både personer som strever med sin legning/kjønnsidentitet/kjærlighetspreferanser, og kristne foreldre som har vansker med å håndtere dette. Det kan se ut som – uten at jeg har klar forskning å legge til grunn – at særlig vi menn har større vansker med å håndtere at andre menn utvikler kjærlighetsliv og partnerskap med andre menn. Jon Kvalbein meinte nylig i Vårt Land at det fikk være nok at KrFs leder uttrykker avstand fra vold og trakassering av homofile etter Orlando-tragedien. Sivert Løvseth skriver 21. juli at det var uklokt å delta i Pride-paraden, man må skille mellom misjon og politikk.

Jeg tror at de som nå eventuelt har meldt seg ut av KrF, burde revurdere sin handling. Ofte handler vi i affekt uten å gi tid for refleksjon. Jeg ønsker å utfordre de utmeldte til å beskrive hvordan de vil forvalte menneskeverdets ukrenkelighet gitt at man selv var KrF-leder. Min holdning er at KrFs menneskesyn kan man ta med seg både i Pride-parader, demonstrasjonstog i regi av andre organisasjoner som kanskje politisk er lengre vekk fra «mainstream KrF» eller steder der det fra et politisk ståsted trengs å markere både støtte til mennesker som utgjør minoriteter i samfunnet, og dermed i seg selv har større belastninger enn folk flest, eller at ondskapsfulle hendelser skjer som medfører at mange mennesker er i sorg. I tillegg vil jeg utfordre kristne menn til å reflektere mer over hvorfor de mener at noen menn skal få utleve sin kjærlighet til andre, mens andre ikke skal få det.

KrFs stemme trengs i alle politiske sammenhenger. Det er viktig at våre politiske meningsmotstandere som ynder å kalle oss «mørkemenn» og ukjærlige, blir vist at KrF står opp for alle som undertrykkes. KrF bygger på politiske vedtak og forslag til samfunnsstyring som skal dekke alle medborgere i vårt land, og vårt utenrikspolitiske ståsted er nettopp å stå opp for de som lider også internasjonalt. Jeg vil heller ha en modig og utfordrende KrF-leder – enn en leder som ikke tør utrykke KrFs kjerneverdier verbalt – og i denne saken fysisk – ved å delta i Pride-paraden. Pride betyr «stolthet.» Et hvert menneske skal kunne være stolt over eget menneskeverd, identitet og kjærlighetsliv ut fra eget verdigrunnlag og forankring. Der føler i alle fall jeg at Bibelen jeg tror på er tydelig. 

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Stråmann

Publisert rundt 5 år siden
Kjetil Hustoft. Gå til den siterte teksten.
To grunnleggende spørsmål oppstår når jeg leser at gode tidligere medlemmer av KrF velger å avslutte sitt medlemskap i partiet fordi vår fremragende leder velger å markere sin avstandstaken fra en bestialsk handling i Orlando, Florida, i juni der 49 mennesker ble drept fordi de var ute sammen på et lokale der de traff medmennesker de kunne identifisere seg med en vanlig kveld.

Jeg har enda til gode å høre om noen tidligere KrF-ere som gikk ut av partiet nå nylig på grunn av dette som du beskriver her. Ingen har så langt jeg her hørt uttrykt motstand mot KrF eller Hareide fordi han markerte avstand mot den bestialske handlinga i Orlando. Det er ikke det saken handler om... Når du påkoster deg å skrive et innlegg om saken er det skuffende at du setter opp denne stråmannen. Så hva er grunnen til at en del KrF-ere valgte å forlate partiet etter Hareides opptreden? At han markerte avstand til massakren på homofile? Nei, selvfølgelig ikke. Derimot er én av hovedgrunnene som anføres at denne avstandstaken kunne markeres på andre måter enn ved å gå i en Pride-parade. Jeg kan ikke se for meg at noen av disse tidligere KrF-erne ble sinte fordi Hareide markerte motstand mot terroren...

Kommentar #2

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Hvilke andre måter?

Publisert rundt 5 år siden

"Derimot er én av hovedgrunnene som anføres at denne avstandstaken kunne markeres på andre måter enn ved å gå i en Pride-parade" - hvilke andre måter da, for eksempel? Skrive et leserinnlegg? Ryste på hodet og si "uff så fælt"?
Knut Arild Hareid viste både mot og integritet ved å gå i Pride-paraden; både et større mot og en sterkere integritet i alle de som "selvfølgelig" tar avstand fra vold, og lar det bli med det. 

Kommentar #3

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Ta vare på barnas menneskeverd.

Publisert rundt 5 år siden
Kjetil Hustoft. Gå til den siterte teksten.
Et hvert menneske skal kunne være stolt over eget menneskeverd,

Takk for et godt og viktig innspill til KrF-progammet.

Etter å ha jobbet som lege innen forebyggende helsearbeid i 30-40 år ønsker jeg å sette et spesielt fokus på barnas menneskeverd. Deres fremtidige liv avhenger mye av hvordan de ble verdsatt som barn. Selvfølelsen/livsgleden/stoltheten preges også av hvordan foreldrene blir vurdert i samfunnet. Å være flau over sine foreldre gir ingen god start i livet.

I Norge regner vi med at det er et femsifret antall barn som vokser opp med likekjønnede foreldre. Disse barna har i aviser tildels blitt omtalt som "den uskyldige part". - Da formidles det at det var galt av foreldrene å ta initiativ til at de ble født. - Foreldrene er altså "skyldige" for at de lever.

For få år siden skjedde det at den lokale presten i en norsk kirke ikke ville døpe et tvillingpar fordi han mente det var galt at de var blitt født, - fordi de hadde to mødre. Se forøvrig mine innlegg på verdidebatt.no 12. sept. og 28. nov. 2015.       

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
hvilke andre måter da, for eksempel? Skrive et leserinnlegg? Ryste på hodet og si "uff så fælt"?

kommer du virkelig ikke på flere forslag?

Kommentar #5

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Ballen liger vel hos deg?

Publisert rundt 5 år siden

Til Magnar Husøy - ballen ligger vel hos deg når det gjelder å foreslå andre måter å reagere på? Det var du som bebudet at Hareide kunne vist sin reaksjon på andre måter. Bare å mene noe om hvordan ting ikke skal gjøres krever som kjent ikke mye kreativitet.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skikkelig bom.

Publisert rundt 5 år siden
Kjetil Hustoft. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil heller ha en modig og utfordrende KrF-leder – enn en leder som ikke tør utrykke KrFs kjerneverdier verbalt – og i denne saken fysisk – ved å delta i Pride-paraden. Pride betyr «stolthet.»

Stolthet over hva da ?

Kjerneverdier som å si at drap på mennesker er fullstendig uakseptabelt uansett hva eller hvem de er ja...

Men det som gjør Hareides tankeløse stunt helt håpløst,er at han går i et tradisjonelt tog som ÅRLIG demonstrerer og aksjonerer for sin seksuelle legning.

Dette toget hadde gått selv om drapene ikke hadde skjedd.Derfor har dette ingen ting med hverandre å gjøre !

Du tar fullstendig feil når du sier at GRUNNEN til at folk melder seg ut er Hareides reaksjon på drapene på homofile.
Det kunne han sagt krystallklart UTEN å gå i et propagandatog for homofili. 

Kommentar #7

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Til Magnar Husøy - ballen ligger vel hos deg når det gjelder å foreslå andre måter å reagere på? Det var du som bebudet at Hareide kunne vist sin reaksjon på andre måter. Bare å mene noe om hvordan ting ikke skal gjøres krever som kjent ikke mye kreativitet.

Magnus, er navnet.. Det var bare noen med den sarkastiske tonen i kommentaren din som ikke akkurat sjarmerte meg til å prioritere debatt med deg.. Men siden du betrakter Hareides valg som monolittisk får jeg komme med noen andre forslag til deg: Han (og andre politikere, partier etc.) kunne ha tatt initiativ til en annen markering, kanskje utafor Stortinget, eller utafor den amerikanske ambassaden (der det faktisk var ei markering like etter angrepet). Han kunne ha stilt opp på offisielle samlinger i regi av LLH, og kanskje tatt et initiativ overfor dem. Han kunne ha vært offensiv på pressekonferanser eller TV-sendinger i forbindelse med angrepet. Mange andre muligheter finnes også.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere