Erling Grape

57

Misbruk av statistikk

Gruppelederen i Fredrikstad FRP har i et blogginnlegg, som florerer blant innvandringsmotstandere, funnet ut at NAV forskjellsbehandler innvandrere i forhold til nordmenn.

Publisert: 27. jul 2016

Dette gjør han på bakgrunn av en artikkel i NAV sitt blad, Arbeid- og velferd nr. 3-2015, hvor det i artikkelen Stønadsutbetalinger fra nav til innvandrere står følgende: "I gjennomsnitt mottok en innvandrer fra disse landene 10 000 kroner i økonomisk sosialhjelp i 2014, mot 1 000 kroner blant norskfødte." Gruppen dette gjelder, erinnvandrere mellom 18 og 66 år fra Øst-Europa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika.

Betyr ikke dette i klartekst at innvandrere forskjellsbehandles, at de får 10 ganger så mye økonomisk sosialhjelp som det innfødte nordmenn gjør?

Ja, slike feiloppfatninger kan en få dersom en ikke kan eller ønsker å lese hva statistikken egentlig forteller.

Fakta er at innvandrere i denne gruppen i større grad trenger økonomisk sosialhjelp til livsopphold enn det nordmenn gjør. Spesielt innvandrere fra Asia og Afrika mangler jobb ved ankomst og har i mindre grad hatt utdanning og kvalifikasjoner som står i forhold til arbeidslivets krav i Norge.

Ettersom innfødte nordmenn i større grad klarer seg selv og er en mye større gruppe enn innvandrerne, så blir den gjennomsnittlige stønaden per person mye lavere enn hos innvandrere. Faktisk så er det slik at innfødte nordmenn som mottok slik stønad i gjennomsnitt fikk 10 000 kroner mer per person enn det gjennomsnittet av innvandrerne tilsvarende fikk. Innfødte nordmenn som mottok denne stønaden, fikk 2014 i gjennomsnitt 75 000 kroner mens tilsvarende innvandrere i denne gruppen, mottok 65 000 kroner.

Innvandrings- og asylpolitikk er et viktig og hett tema i disse dager. Men debatten må føres på bakgrunn av fakta og kunnskap og ikke på feilaktige premisser.

Kommentar #1

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Av en eller annen grunn fungerer verken lenken til den omtalte artikkelen eller overskriften som vises til denne teksten, det vil si at det kommer inn et mellomrom: Stønadsutbetalinger blir til Støna dsutbetalinger. Dette på tross av flere forsøk på redigering.

Den riktige lenkeadressen er:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/st%C3%B8nadsutbetalinger-fra-nav-til-innvandrere

Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Innvandringsmotstand

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Av en eller annen grunn fungerer verken lenken til den omtalte artikkelen eller overskriften som vises til denne teksten, det vil si at det kommer inn et mellomrom: Stønadsutbetalinger blir til Støna dsutbetalinger. Dette på tross av flere forsøk på redigering.

Gjør oppmerksom på at jeg har betalt tilbake all sosialhjelp da jeg som selvstendig næringsdrivende ble syk - over en periode på ca 3 år. Siste beløpet på 20 000 ble betalt denne måned. Så for meg var hjelpen et lån - men jeg er jo nordmann:)

Jeg er innvandringsmotstander. For meg er det hele et massivt skuespill, iscenesatt av kyniske krefter med målsetninger så horrible at jeg grøsser. Du og andre kan gjerne la dere lure, jeg går ikke på bløffen.

Det har med penger å gjøre, ja, men enda mer med kulturoppløsning av et samfunn som vårt, relativt stabilt. Når prosessen er ferdig får vi se om vi tåler belastningen. Går det så galt som jeg tror, eller som målsetningen med prosessen peker mot, må noen stå til rette. Kanskje spesielt de som i selvbestaltet hellighet deler ut penger i øst og vest - og her. Nå har det hele blitt en særdeles innbringende industri for mange.

Jeg anser ikke et giftermål med en fra et annet land som innvandring, eller en eller annen nærmest tilfeldig person som ønsker å bosette seg her. Den migrasjonen som det ble åpnet for tilbake på 70 tallet, og som eskalerer massivt, trenger en FRP politiker som kan bremse galskapen.

Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Les hva innlegget handler om

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er innvandringsmotstander. For meg er det hele et massivt skuespill, iscenesatt av kyniske krefter med målsetninger så horrible at jeg grøsser. Du og andre kan gjerne la dere lure, jeg går ikke på bløffen.

Nå er det ikke innvandringsmotstand eller ei dette innlegget handlet om. Det handlet rett og slett om at innvandringsmotstandere feilbruker eller ikke forstår den statistikken de selv bruker.

Hva jeg selv måtte mene om innvandring, er en annen sak.

Kommentar #4

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
nnvandrings- og asylpolitikk er et viktig og hett tema i disse dager. Men debatten må føres på bakgrunn av fakta og kunnskap og ikke på feilaktige premisser.

Er det ikke du som blander her?

Det første forholdet (10.000 vs. 1.000) gjelder økonomisk sosialhjelp som du helt korrekt påpeker har sine årsaker. Det må vel også FrP få lov å påpeke.

Det andre forholdet (75.000 vs. 65.000) gjelder total stønad, inkludert alderspensjon. Uten alderspensjon (fra 18-66), faller det norske gjennomsnittet til 59.000. For å få frem poengene mange reagerer på ift. innvandring må en trolig se på en nærmere segmentering. Libanon, Irak, Marokko, Tyrkia og Somalia ligger alle over 90.000 i snitt, mens Latvia, Japan, Estland, Litauen og Romania ligger under 30.000.

Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Poenget

Publisert rundt 5 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke du som blander her?

Det første forholdet (10.000 vs. 1.000) gjelder økonomisk sosialhjelp som du helt korrekt påpeker har sine årsaker. Det må vel også FrP få lov å påpeke.

Greit at du kommer med utdypinger og nyanseringer.

Men poenget er at det forsøkes å skape det feilaktige inntrykket av at innvandrere mottar mer i støtte enn for etniske nordmenn i en tilsvarende situasjon. Altså at det foregår en forskjellsbehandling av innvandrere i forhold til nordmenn. Statistikken som brukes feilaktig av nevnte FRPer, gir ingen dekning for en slik påstand, tvert i mot.

En annen sak er at prosentvis større andel av innvandrere, spesielt fra Asia og Afrika, mottar slik støtte, er en annen sak.

Kommentar #6

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Men poenget er at det forsøkes å skape det feilaktige inntrykket av at innvandrere mottar mer i støtte enn for etniske nordmenn i en tilsvarende situasjon. Altså at det foregår en forskjellsbehandling av innvandrere i forhold til nordmenn. Statistikken som brukes feilaktig av nevnte FRPer, gir ingen dekning for en slik påstand, tvert i mot.

Ikke tvert imot - den gir ikke dekning for å hevde at det er forskjellsbehandling.

Etter det jeg kan se er innlegget en litt dårlig sammenblanding av håndtering av enkeltsaker i kommunen og en generell oppfatning av at en bruker for mye penger på innvandrere med behov for spesiell tilpasning. Kan støtte deg på at en slik bruk av statistikk ikke vekker den helt store tillitten, noe han også får pepper for i kommentarene :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere