Roald Øye

Pensjonist
410

Tidenes groveste historiske skivebom?

I forkant av årets israelske feiring av Jerusalem dagen den 5. juni sa statsminister Benjamin Netanyahu at Israels historiske bånd til Tempelhøyden og Vestmuren i Jerusalem ikke trengte noen rettferdiggjøring eller unnskyldning.

Publisert: 23. jul 2016  /  695 visninger.

I følge Jerusalem Post uttalte han på et møte i Knesset: «Det er så absurd, så latterlig, at jeg nesten ikke kan komme over det. Er det noen som vil påstå at egypterne ikke har noen tilknytning til pyramidene i Giza? Det ville ha vært en like latterlig påstand.»

Han uttalte dette i forbindelse med De forente nasjoners «Educational, Scientific and Cultural Organization» (UNESCO) sin resolusjon noen dager tidligere, som inneholdt formuleringer som ignorerte jødenes tilknytning til Tempelhøyden, Vestmuren og Øst-Jerusalem. Statsministeren viste til at de jødiske bånd til Jerusalem og byens hellige steder går tilbake til kong Davids tid og den etterfølgende periode med det Første og det Andre Tempel, som ble rasert til grunnen i år 70 e.Kr. På møtet i Knesset tok Netanyahu i tillegg opp den arabiske volden og oppmuntringen til vold i tilknytning til Tempelhøyden. Han sa at han ville ikke tillate volden å eskalere.

Han har gjentatte ganger sagt at Israel vil respektere den «israelsk/jordansk/palestinske «status quo-avtalen» om Tempelhøyden, som forbyr jødene å be på «de hellige» stedene, men han understreket samtidig: «Voldshandlinger vil ikke avskrekke oss, eller få oss til å gi fra oss kontrollen over selve Jerusalem.» Det var en interessant og kanskje viktig distinksjon.

Siden 2014 da den amerikanske politietterforskeren og arkeologen, Robert Cornuke, publiserte sin bok «Temple» med nye og overraskende opplysninger om templenes plassering i oldtiden, har hans funn blitt kjent både blant israelere og en del historisk interesserte mennesker: Templene lå ikke på Tempelhøyden, men noen hundre meter lenger syd nede i Davids byen, der det i dag foregår arkeologiske utgravinger, og der det stadig blir gjort nye funn.

Dette er hva Cornuke har avdekket og skrevet om i sin bok, som kom ut på norsk i år: «På jakt etter Salomos tempel»: Tempelhøyden er ikke stedet der templene lå i oldtiden, slik alle i Europa har trodd siden korsfarerne ble kastet ut av Det hellige land på 1100-tallet.  Deres oppfatning av tempelets beliggenhet ble bestemt av «den store muren», Gråtemuren, hvor de kanskje hadde sett overlevende jøder stod og gråt. De trodde følgelig at det måtte være grunnmuren til Herodes den mektiges tempel. Slik oppstod misforståelsen i tusenvis av landsbyer i Europa, skriver Cornuke.

Etter hvert som hundrårene passerte etter jødenes endelige nederlaget mot romerne i år 137 e. Kr, glemte den stedlige jødiske og arabiske befolkingen hvor templene hadde ligget. De fleste hadde heller ikke hørt Jesu profeti om tempelet «der det ikke skulle levnes sten tilbake på på sten." Derfor trodde også de at «den store muren,», måtte være grunnmuren til Herodes den stores mektige tempel. At dette ble en akseptert «sannhet» er tidenes groveste historiske skivebom, skriver Cornuke. Det er ikke enkelt i en håndvending å endre et paradigme om tempelplassen i Jerusalem, som har rådet grunnen i jødedommen i nesten 2000 år og i kristendommen halve tiden.

Om statsminister Netanahus uttalelse i Knesset den 5. juni signaliserte en åpning for å overlate Tempelhøyden til muslimene mot at jødene beholder resten av byen, er tvilsomt. «La fare hen la gå! De kan ei mere få,» klinger i mine ører - og kankje også i hans. Aksept av det nye paradigmet vil i alle fall gjøre byggingen av det 3. tempel mye enklere for jødene. Å bygge på Tempelhøyden ville i dag ha utløst 3. verdenskrig. Nå kan de rolig overlate Templhøyden til muslimene, og ønske dem lykke til! Hvilke følger Cornukes arkeologiske funn ellers kan få for israelernes syn på seg selv, skal bli interessant å se. 

2 liker  
Kommentar #1

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Haram al Sharif

Publisert over 5 år siden

Det er jo interessant at du er blitt så overbevist om dette, Øye. Viser at du har et åpent sinn.

Jeg har ikke lest boka, men har sett noen av de arkeologiske argumentene før.

Men jeg har et spørsmål: I følge al Walid bin Muslim, som levde i Damaskus på slutten av 700-tallet etter Kristus ba kalif Umar etter erobringen av Jerusalem i 637 om å bli ført til Salomos tempel. Da ble han tatt med til Tempelhøyden. De kristne hadde de gjort Tempelhøyden til søppelplass. Jødene hadde en kort tid under persernes okkupasjon fra igjen fått be på Tempelhøyden. Kalif Umar bestemte at det skulle bygges en moske der. Det er opphavet til al Aqsa-moskeen.

Også en jødisk historiker fra 900-tallet forteller denne historien og navngir jøden som viste Umar stedet han burde bygge moskeen.

Denne tradisjonen skulle indikere at Haram al Sharif ligger på det stedet hvor det jødiske tempelet hadde stått.

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hmm, dette høres rart ut

Publisert over 5 år siden

Står der ingenting i GT hvor Salomons tempel lå?

Det virker jo litt rart, at de ortodokse jødene, som har bodd der hele tiden, ikke har kontroll på dette?

Kommentar #3

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Det høres rart ut!

Publisert over 5 år siden

Takk til Erling Rimehaug og Petter Kvinlaug for kommentarer til min trådstarter om en historisk skivebom. Jeg satte pris på deres kommentarer. Jeg kjenner meg igjen i motforestillingene.

På verdidebatt har jeg i flere innlegg gjort rede for min «glidende oppfatning» om dette arkeologiske problemet, som har blitt sterkt påvirket av å ha lest Robert Cornukes bok «På jakt etter Salomos tempel». Hans kontroversielle fremstilling av dette og et annet bibelsk tema, israelittenes eksodus, har overbevist meg om historiske forhold som jeg har stilt spørsmålstegn ved i hele mitt yrkesaktive liv, som historielærer i gymnas og videregående skole. Kanskje jeg nå har fått et fasitsvar? Legg merke til at jeg likevel hektet på et spørsmålstegn etter overskriften på min trådstarter! Helt sikker blir jeg visst aldri.

Det som jeg fremfor alt syns er tillitsvekkende ved Cornukes revolusjonerende funn, er at han bruker både GT og NT som utgangspunkt for sin forskning. Hans funn blir bekreftet av Bibelens forfattere og av en sekulær jøde, Flavius Josefus. Jesu profeti om tempelet «der det ikke skulle levnes sten tilbake på på sten" er likevel kronargumentet for tempelets plassering for de som tror på Bibelens budskap.

Til Erling Rimehaug: I en kommentar her på verdidebatt etterlyste du for en tid siden av meg et alternativ til tostatsløsningen. Jeg svarte med å henvise til Caroline Glicks bok «The Israeli Solution: A One State Plan for Peace in The Middle East», og sa at vi kunne fortsette samtalen etter at du hadde lest boka. Den ble det aldri noe av. Nå utfordrer jeg deg igjen til å lese en bok, «På jakt etter Salomos tempel» før vi går videre i samtalen.

Til Petter Kvinlaug: Det står noe i GT om hvor Salomos templ lå. Det er mye som virker rart, både på jødene og oss andre som har vært hjernevasket så lenge. Etter å ha lest Cornukes bok virker det ikke så rart på meg lenger.

1 liker  
Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Haram al Sharif II

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men jeg har et spørsmål: I følge al Walid bin Muslim, som levde i Damaskus på slutten av 700-tallet etter Kristus ba kalif Umar etter erobringen av Jerusalem i 637 om å bli ført til Salomos tempel. Da ble han tatt med til Tempelhøyden. De kristne hadde de gjort Tempelhøyden til søppelplass. Jødene hadde en kort tid under persernes okkupasjon fra igjen fått be på Tempelhøyden. Kalif Umar bestemte at det skulle bygges en moske der. Det er opphavet til al Aqsa-moskeen.

Jeg googlet litt på dette, men fant kun en kort kommentar på Wikipedia, som sier følgende (egen overs.):


"Under sitt opphold i Jerusalem ble Umar ført av Sophronius til ulike hellige steder, inkludert Tempelhøyden. Da han så den elendige forfatningen på stedet hvor Templet en gang sto, beordret Umar området ryddet for avfall og søppel før han fikk bygget en moské på stedet."


Det er vel kanskje ikke utenkelig at over fem århundrer etter at Templet var jevnet med jorden, så var det allerede den gang en feilaktig men generell oppfatning om at Haram al Sharif var stedet hvor Salomos Tempel sto?

Kommentar #5

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Ikke så viktig

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Nå utfordrer jeg deg igjen til å lese en bok, «På jakt etter Salomos tempel» før vi går videre i samtalen.

Vi får se når jeg får tid til å sette meg inn i denne boka.

Jeg er forsåvidt enig med deg i det du skriver i Vårt Land, at dette ikke er så viktig for det politiske spørsmålet om Israels rett til å eksistere.

Og i dagens virkelighet er det nok slik at oppfatningen av hvor tempelet lå er en viktigere realitet enn hvor det faktisk lå. Når jødene i mer enn tusen år har oppfattet Vestmuren som hellig, blir den et hellig sted uansett.

Kommentar #6

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

En liten tanke

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Også en jødisk historiker fra 900-tallet forteller denne historien og navngir jøden som viste Umar stedet han burde bygge moskeen.

Kan det tenkes at denne jøden som viste Umar stedet der moskeen burde bygges gjorde dette bevisst I den hensikt å skjule det opprinnelige stedet for Templet for muslimene? 

Jeg har ikke lest om dette, det var bare en tanke som slo meg.

Kommentar #7

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Lang tradisjon

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er vel kanskje ikke utenkelig at over fem århundrer etter at Templet var jevnet med jorden, så var det allerede den gang en feilaktig men generell oppfatning om at Haram al Sharif var stedet hvor Salomos Tempel sto?

Selv om jødene ble forvist fra Jerusalem i 135 e.Kr., bodde det jo folk i den romerske byen som ble gjenreist der. Der tempelet hadde stått, ble det reist to keiserstatuer. Og allerede hundre år senere fikk jødene tillatelse til å komme å be på Tempelplassen en gang i året. Det bodde jo jøder i resten av landet hele tiden. Det er ikke slik noen synes å tro, at jødene forsvant fra Israel etter at tempelet var ødelagt.

Det må derfor ha vært mange som har visst hvor tempelet lå. At det skulle oppstå en feilaktig oppfatning, eller at man bevisst lurte muslimene med hensyn til hvor det skulle være, virker ikke særlig sannsynlig.

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tradisjonen..

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Det må derfor ha vært mange som har visst hvor tempelet lå. At det skulle oppstå en feilaktig oppfatning, eller at man bevisst lurte muslimene med hensyn til hvor det skulle være, virker ikke særlig sannsynlig.

De kunne umulig "vite" det annet enn gjennom tradisjoner og overleveringer. Spørsmålet som må stilles er hvorfor det ikke finnes et eneste jødisk skrift som peker på at den nøyaktige lokasjonen av Templet var samme sted som romerne hadde sin festning Antonia? Samtidig som det finnes jødiske beskrivelser av hvor Tempelet lå som utelukker den romerske festningen.

Men debatten om hvor Tempelet egentlig lå har vært omdiskutert opp gjennom århundrene, og den jødiske rabbineren Benjamin fra Tudela (i Baskerland) så det nødvendig å få fred om spørsmålet, og erklærte  omkring år 1170 at festningen Antonia skulle være stedet hvor Tempelet skal ha stått.

Men kuratoren ved biblioteket i Cesarea, biskop Eusebius, hadde allerede mange hundre år tidligere skrevet at "..høyden som kalles Sion og Jerusalem, bygningene der, dvs. Templet, Det aller helligste, Alteret og alt annet som var innviet til Guds ære, var fullstendig fjernet eller rystet, etter Ordets oppfyllelse.."

Den skolerte Eusebius stedfester altså Tempelet til Sion (eller "Davids by"), sør for dagens "Tempelhøyden".

Historikeren Hekataios fra Abdera i Hellas forteller at Tempelet ikke bare lå i Sion ("Davids by"), men lå i selve senteret av Davids by.


Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for nye opplysninger.

Publisert over 5 år siden

Jeg venter hele tiden på at nye oppdagelser vil skje i Jerusalem og områdene rundt. I dag har vitenskapen nye metoder til å se hulrom og lignende i murer og husvegger. Det skulle ikke forundre meg, om en stund, så oppdages det foreksempel gamle kart hvor det vises hvor tempelet sto. Det hadde jo vært fantastisk, at dersom bevisen var sterke nok, kunne tempelet vært ferdig bygget i løpet av ganske få år! 

Jeg tror også at vitenskapen finner de originale skriftene til bibelen. Og ikke bare det, men også skrifter som har blitt borte. Kanskje finner de også paktens ark og de 2 steintavlene...Ingenting er umulig, spennende er det...

https://www.facebook.com/Evangeliekirken-Arendal-637020326454303/

Kommentar #10

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Vanntilgjengelighet som tempelbevis.

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror også at vitenskapen finner de originale skriftene til bibelen. Og ikke bare det, men også skrifter som har blitt borte. Kanskje finner de også paktens ark og de 2 steintavlene...Ingenting er umulig, spennende er det...

De forholdene som du nevner ovenfor, kan komplisere entreprenørvirksomhet både på Tempelhøyden og i Davidsbyen, trolig mest på Tempelhøyden.

Robert Cornuke har ofret mye tid og penger på å finne det riktige sted hvor templene lå i oldtiden for å styrke Bibelens troverdiget som kan ha overføringsverdi til andre områder der det i vitenskapelige kretser råder avvisende holdninger til Bibelens beretninger om utrolige fremstillinger, som grenser til det overnaturlige, f.eks. israelittenes overgang over Rødehavet.

Cornuke tillegger verdien av vanntilføslen fra en vannkilde sentralt beliggende i Davidsbyen, og ikke på Tempelhøyden, som en avgjørende forutsetning for at et tempel kan ha ligget på Tempelhøyden i oldtiden, og heller ikke et nybygget tempel i dag kan bli lagt på denne høyden, på grunn av vannbehovet i forbindelse med dyreofringene som ikke kan dekkes der oppe. Konstruktørene av et nytt tempel som mange jøder drømmer om, vil få problemer med en slik praktisk vanninstallajon. I Davidsbyen ligger alt vel til rette med vannforsyningen, slik det gjorde i Oldtiden. 

Et annet spørsmål, som blir stilt av mange, er om det er behov for å bygge et tredje tempel. Det er et teologik spørsmål som jødene selv må finne svar på.

1 liker  
Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo, Kanskje

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror også at vitenskapen finner de originale skriftene til bibelen. Og ikke bare det, men også skrifter som har blitt borte. Kanskje finner de også paktens ark og de 2 steintavlene...Ingenting er umulig, spennende er det...

Kanskje de også finner den hellige gral i det toget som er påvist i Polen, med nazistenes hemmelige skatter?

Vi får se når de graver det ut. Det er nok mye spennende der......

Ellers synes jeg det er rart at det kommer en eller annen"feit" amerikansk politi og finner ut noe som de ortodokse jødene burde visst i årevis. Hva mener der ortodokse jødenene selv om dette?

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvorfor skal vi tro på en amerikaner?

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Robert Cornuke har ofret mye tid og penger på å finne det riktige sted hvor templene lå i oldtiden for å styrke Bibelens troverdiget som kan ha overføringsverdi til andre områder der det i vitenskapelige kretser råder avvisende holdninger til Bibelens beretninger om utrolige fremstillinger, som grenser til det overnaturlige, f.eks. israelittenes overgang over Rødehavet.

Det har alltid kommet så mye feil fra USA når det gjelder tro. Jeg tenker på Mormonere, Jehovas Vitner, Adventistene og Scientologikriken, for å nevne noe. Alle har fått tilhengere i Europa. Har de noen gang gjort noe riktig, bortsett fra å frigjøre Europa og sette en mann på månen? Det sistnevnte var jo også på grunn av europeere, "renvaskede" nazister.

Du sier at det ikke skulle bli stein på stein tilbake av tempelet. Det ble jo helt ødelagt, så profetien er gått i oppfyllelse. På samme måte som det står at Babylon skulle bli helt knust. Byen ble ødelagt, men det eksisterer noe av den enda, noe er til og med gjenoppbygd av Saddam Hussein.

Jeg har mest tro på hva de ortodokse jødene kommer fram til. De burde ha best forutsetninger til å finne ut av det.

Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, hvorfor skal vi tro på en amerikaner?

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det har alltid kommet så mye feil fra USA når det gjelder tro.

Jeg har fremdeles den selvlærte superarkeologen Ron Wyatt friskt i minne, han hadde visst "funnet" både paktens ark og Noahs ark, og tusenvis av kristne svelget hans bøker og videoer mer eller mindre rått for 20-30 år siden.

Hans høyeste faglige kvalifikasjon var at han var utdannet anestesisykepleier, og mange av hans "oppdagelser" er senere blitt tilbakevist som fantasi og humbug.


https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyatt "Ronald Eldon Wyatt (2 Jun 1933 – August 4, 1999) was an adventurer and former nurse anesthetist noted for advocating the Durupınar site as the site of Noah's Ark, along with almost 100 other alleged Bible related discoveries. His claims were dismissed by scientists, historians, biblical scholars, other Creationists and by leaders in his own Seventh-day Adventist Church, but his work continued to have a following among some fundamentalists[who?] and evangelical Christians."

Kommentar #14

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Spørsmål om troverdighet.

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Og i dagens virkelighet er det nok slik at oppfatningen av hvor tempelet lå er en viktigere realitet enn hvor det faktisk lå. Når jødene i mer enn tusen år har oppfattet Vestmuren som hellig, blir den et hellig sted uansett.

Jeg konstaterer at skepsisen til Robert Cornukes faglige kvaliteter, som arkeolog og sannhetsvitne i et vanskelig spørdmål, er til stede på tråden, og kanskje med rette.

For min del koker spørsmålet om hva som er sant i forbindelse med tempelets beliggenhet i oldtiden, ned til et spørsmål om troverdighet. Hvilke kilder stoler jeg på? Jeg har lyttet til et timelangt intervju med Cornuke på hans hjemmeside (se nedenunder!) Det var troverdig. I tillegg har jeg vurdert personene i forlaget Ventura som står bak oversettelsen og utgivelsen av boka «Temple». Personene har min uforbeholdne tillit som sannferdige og helstøpte kristne mediefolk, som jeg tror har satt seg grundig inn i forfatterens faglige kvaliteter og teologiske ståsted. Her er min dokumentasjon av Cornuke og forlaget Ventura:

Ventura forlag AS ble stiftet 20. januar 2016. Bak forlaget står 14 personer som har et ønske om å utbre kristen og verdibasert litteratur i Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom og voksne. Vi vil søke både norske og utenlandske forfattere i forlaget.  Eivind Sætrang er ansatt på heltid som forlagssjef, han har fire års erfaring fra Proklameda. Er utdannet elektro ingeniør, med fire års erfaring som selger i Microtronica på 90 tallet. Deretter har han jobbet som informasjonleder i Ungdim i Oppdrag i 10 år. For deretter fem år som driftsleder på Ungdom i Oppdrags hovedssenter Grimerud i fem år. De siste fire årene har han drevet Proklamedia forlag. Kristian Kapelrud er ansatt som grafisk formgiver på deltid.Han har bred erfaring som grafikker i avisen Magasinet og har i tillegg utgitt 8 bøker.  I tillegg er to av våre oversetter/språkvaskere med som eiere av forlaget. Forlaget vil primært bruke eksterne redaktører for norske forfattere.  Målet er å utgi ca. 15 bøker i 2016. For deretter å øke sakte, men sikkert. 

From Wikipedia, the free encyclopedia:

Bob Cornuke (born 1951) is an American writer and president of the Bible Archaeology Search and Exploration Institute (BASE), which is operated from his home in Colorado Springs, Colorado.[1] He describes himself as a Biblical archaeologist, but has no degree or training in archaeology.

Erling Rimehaugs påstår at betydningen av å finne tempelets opprinnelige plassering egentlig er uvesentlig i forhold til å holde på stedet der jøder feilaktig har tilbedt sin Gud i snart 2000 år. Den tanken har ikke slått meg, for jeg har trodd at sannhetssøkende mennesker, også jøder, i lengden ikke ville akseptere en åpenbar feiltakelse.

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ortodokse jøder

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har mest tro på hva de ortodokse jødene kommer fram til. De burde ha best forutsetninger til å finne ut av det.

Hvorfor må de være ortodokse ?? Det er etterhvert blitt en god del jødiske arkeologer som er overbevist om at Tempelet umulig kunne ligge på Tempelhøyden, men derimot i Davids by. Arkeolog Eli Shukron er en av dem og ledet utgravningene ved Davids by i over 20 år, og oppdaget bl.a. Siloa-dammen hvor Jesus helbredet en blind mann. Shukron er jøde, men såvidt vites ikke ortodoks.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eli_Shukron

1 liker  
Kommentar #16

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Well spoken

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Erling Rimehaugs påstår at betydningen av å finne tempelets opprinnelige plassering egentlig er uvesentlig i forhold til å holde på stedet der jøder feilaktig har tilbedt sin Gud i snart 2000 år. Den tanken har ikke slått meg, for jeg har trodd at sannhetssøkende mennesker, også jøder, i lengden ikke ville akseptere en åpenbar feiltakelse.

Kanskje det er med dette som med konspirasjonsteorier som aldri vil dø, samme hvor mye fakta om saken som presenteres? Slik som i Sions Vises Protokoller, hvem som sto bak mordet på JFK (det var i alle fall ikke Lee Harvey Oswald), Månelandingen av Apollo som egentlig ble filmet i et studio i Arizona, Bilderbergerne, president Obama som er en kommunist-muslim fra Kenya..

Ett spørsmål er kanskje på sin plass: Hvem kan ha interesse i å holde fast på tradisjonen om at Tempelet en gang lå der hvor den romerske festningen Antonia lå?

Kommentar #17

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Svar utbes!

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ett spørsmål er kanskje på sin plass: Hvem kan ha interesse i å holde fast på tradisjonen om at Tempelet en gang lå der hvor den romerske festningen Antonia lå?

Et godt spørsmål, som jeg tror det fins mange svar på. Jeg skal kontakte noen av mine venner i Israel slik at jeg for min del kan få større klarhet. Jeg kan lansere en teori, men skulle ønske noen her på verdidebatt kunne ha utfylt den, for det fins sikkert mange andre forklaringer. Her er en, som neppe/kanskje blir støttet av flertallet i Israel.

En stemme fra folkedypet, Efraim Wolpert, skrev for en tid siden i Arurz Sheva, kjent som «Israel National News», et israelsk medianettverk, opprettet i 1988 og talerør for religiøs sionisme. Der kan vi lese Wolperts støtteerklæring til Yehuda Glick, Tempelhøydens femste talsmann i Israel, da han fikk en ledig plass i Knesset i mai 2016:

«Han som kontrollerer Tempelhøyden, kontrollerer staten. Det bør være tindrende klart for alle. Vi trenger en leder som endelig vil forkynne for verden at Tempelhøyden og Judea og Samaria er vårt for all fremtid. Vi kan deretter begynne å bygge det Tredje tempel og innvarsle siste stadium i den messianske tidsalder. Jødisk suverenitet vil bringe fred fordi araberne til slutt vil innse at det aldri vil komme enda en mislykket arabisk stat mellom Jordan og Middelhavet. Araberne vil blomstre opp økonomisk under jødisk suverenitet (og jeg tror de fleste av dem vet det). De med høyest «life expectancy» blant arabere bor i dag i Israel, så hva er problemet? Annekter nå og anvend israelsk suverenitet!»

1 liker  
Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo, det er et interessant spørsmål du stiller

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ett spørsmål er kanskje på sin plass: Hvem kan ha interesse i å holde fast på tradisjonen om at Tempelet en gang lå der hvor den romerske festningen Antonia lå?

Hvem har interesse av dette?

Først må jeg si at jeg har veldig respekt for Øye sin åpenhet. Kanskje det ligger noe i navnet her:)

Jeg er litt mer skeptisk til Gullberg sin fastlåsthet. For min del betyr det ikke så mye hvor tempelet lå, men det betyr nok mye for mange andre. Selvfølgelig er jeg interessert i å vite det, men hvem betyr det mest for?

Muslimene har sine hellige steder, Mekka og Medina. Så vil de i tillegg ha Jerusalem, et sted Muhammed aldri var. For dem er det selvfølgelig interessant å forsvare et sted hvor de har en moske.

Det som gjør meg skeptisk er at det kommer en amerikansk politi og påviser at tempelet lå et annet sted, en som ikke kan hebraisk engang. Jeg har mye mere tro på de ortodokse jødene som har studert de gamle skriftene på hebraisk.

Det er ingen tvil om at jødene har en tilknytning til Jerusalem, som ikke muslimene har. Den moskeen de har i Jerusalem hører ikke hjemme der. På den annen side kunne det være en fordel hvis tempelet lå et annet sted. Da kan de bygge det opp igjen uten å starte en verdenskrig. Det hadde jo faktisk vært veldig bra!

Jeg er åpen for dette spørsmålet og håper at det lå et annet sted, men jeg blir veldig skeptisk når jeg ser hvor sterkt muslimene ønsker dette og at resultatene, som her vises til, kommer fra en amerikansk politimann som ikke er oppvokst med hebraisk. Det har kommet så mye galskap fra den siden før.

Jeg legger min lit til det jødene selv kommer fram til

Kommentar #19

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

En politietterforskers troverdighet.

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det som gjør meg skeptisk er at det kommer en amerikansk politi og påviser at tempelet lå et annet sted, en som ikke kan hebraisk engang. Jeg har mye mere tro på de ortodokse jødene som har studert de gamle skriftene på hebraisk.

Takk for positiv tilbakemelding, Petter Kvinlaug! Sunn skepsis er bra. Vi bombarderes av tvilsom informasjon døgnet rundt. Kriteriet for hva som blir vurdert av meg som seriøs informasjon, er kildens opphav, avsenderens troverdighet, som jeg skrev om i en tidligere kommentar på denne tråden. 

Hvis du hadde lest boken av Robert Cornuke, ville du ha oppdaget at han har bygget sine funn på samarbeidspartnere som har både den språklige og arkeologiske ekspertisen som han selv ikke besitter. Kart over tempelplassen og anvisning av steder der en politietterforsker/arkeolog bør være ekstra på vakt, fant han i Bibelen og i Flavius Josefus' bøker "Den jødiske oldtid" og "Den jødiske krig".  Cornuke har som tidligere politietterforsker nettopp den ekspertisen som arkeologiske fagfolk trenger for å gjøre de uventede gjennombrudd i sin forskning. Det gjør Cornuke så spennende som "arkeolog", og som har ført til publikasjon av boken "På jakt etter Salomos tempel". Han har også hatt samarbeid med ortodokse jøder "som har studert de gamle skriftene på hebraisk". Gå inn på hjemmesiden hans der han blir intervjuet hjemme i Colorado av to ortodokse jøder, begge israelere! De mente at kart og terreng nå passet som hånd i hanske. 

Kommentar #20

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Jeg venter på Rimehaug.

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Vi får se når jeg får tid til å sette meg inn i denne boka

Som redaktør av Vårt Land med historie i fagkretsen og forfatter av en fantastisk interessant bok med et historisk tema fra norsk 1900-tallshistorie, er din oppfatning, Erling Rimehaug, av Robert Cornukes bok om israelsk oldtidshistorie av stor interesse for meg.

Det hadde vært en verdig avslutning på denne tråden å høre din mening om tempelplassens beliggenhet, før og etter at du hadde lest boka av amatør-arkeologen Cornuke. Og om funnene hans etter din mening kan eller bør få teologiske og politiske følger for de som bor i Jerusalem og i Ramalla og som sådan er beslutningstakere om Tempelhøyden.

Den såkalte tempelmuren egner seg, etter min mening, utmerket som et fremtidig historisk monument over dem som i hundrevis av år har dyrket sin Gud på dette sted mens de ventet på at Messias skulle komme tilbake første gang. De ultraortodokse jødene i Israel vil være de siste som oppgir Gråtemuren. For det store flertall av israelere vil muren etter hvert kanskje miste sin betydning i takt med avdekkingen av tempelfundamentene nede i Davidsbyen. 

Kommentar #21

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Må nok vente

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Som redaktør av Vårt Land med historie i fagkretsen og forfatter av en fantastisk interessant bok med et historisk tema fra norsk 1900-tallshistorie, er din oppfatning, Erling Rimehaug, av Robert Cornukes bok om israelsk oldtidshistorie av stor interesse for meg.

Jeg takker for tilliten.

Jeg er nok slik saken nå står mest overbevist om at tempelet sto der Klippedomen står i dag. Jeg er åpen for at denne boken kan overbevise meg om noe annet. Men det er ikke et spørsmål som står øverst på listen over priorterte gjøremål.

Så vi får komme tilbake til saken når jeg får bedre tid.

Kommentar #22

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Feit amerikansk politimann

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Ellers synes jeg det er rart at det kommer en eller annen"feit" amerikansk politi og finner ut noe som de ortodokse jødene burde visst i årevis.

Jeg forstår ikke helt hvorfor du forlengst ikke har klikket på lenken "Slutt å følge denne debatten", siden du selv sier at det for deg betyr så lite hvor det gamle Tempelet lå. Øye har imidlertid sett signifikansen av dette spørsmålet.

Her er imidlertid et par lenker til litt informasjon om den feite amerikanske politimannen:

http://www.baseinstitute.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Cornuke

Kommentar #23

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Jakten på Salomos tempel

Publisert over 5 år siden

The Bible Archaeology, Search & Exploration (BASE) er et institutt i Colorado Springs i Calefornia som har som formål å lete etter og finne arkeologiske bevis som kan være med å sannsynliggjøre for verden at Bibelen taler sant, og at den representerer et nøyaktig, ikke-oppdiktet budskap om at Gud ønsker å bringe denne verden tilbake til fellesskap med Ham.

BASE-instituttet gjennomfører sitt oppdrag ved å engasjere seg i aktiviteter som forskning, ekspedisjoner og folkeopplysning for å presentere troverdig informasjon som holder mål vitenskapelig sett, og som samtidig er interessant og motiverende for folk flest.

Det gjorde instituttet mens krigen raste i Gaza sommeren 2014. Da hendte det noe i «underverdenen» i Davids by i Gamlebyen i Jerusalem. Arkeologene fant noe som kan forandre historiens gang, i følge Robert Cornuke.

Israels hellige by er som kjent dominert av den 36 mål store Tempelhøyden der «the Dome of the Rock» eller Omars moske befinner seg. Den har ligget der siden kort tid etter den muslimske erobringen av Jerusalem i 638 e.Kr. og ble reist og ferdigstilt i 692 e.Kr. Bygningen står på toppen av et massivt fundament som ble anlagt for mer enn 2000 år siden.

Det har vært en allmenn oppfatning i Europa siden Korsfarertiden på 1000-tallet at Tempelhøyden var stedet der flere templer har ligget, først Salomos tempel, som babylonerne ødela i 638 f. Kr., deretter noen mindre templer, og så til slutt Herodes den stores tempel, som den romerske keiser, Titus, ødela i år 70 e.Kr.

Vestmuren eller«Gråtemuren» utgjør en del av strukturen på Tempelhøyden, som jødene feilaktig tror er den eneste seksjonen som er igjen etter Herodes tempel. Problemet er imidlertid at Bibelen på flere steder tydelig sier at begge de berømte templene ble reist i Davids by på Zion, som er et langt mindre, 12 mål stort, område, som arkeologer i disse dager holder på å eskavere omlag 200 m. syd for Tempelhøyden i Davids by i «Jerusalem Walls National Park».

Implikasjonene av utgravningene kan bli store, i følge det Robert Cornuke skriver i forordet til originalutgaven av «Temple» fra 2014. Jesu profeti om tempelets ødeleggelse kommer i et underlig lys: Var det en skikkelig skivebom også fra hans side? Vestmuren ligger der så uberørt av Titus.

Cornuke blir beskrevet som «en kristen Indiana Jones», en FBI-utdannet etterforsker og tidligere SWAT- team medlem som i årevis har forsøkt å finne steder der det i følge Bibelen har skjedd ekstraordinære hendelser. I forordet berømmer Cornuke Dr. Paul Feinberg for å ha gjort ham oppmerksom på det banebrytende arbeid som ble utført av den avdøde arkeolog og forfatter Dr. Ernest L. Martin, som først satte frem teorien om at Bibelen peker bort fra Tempelhøyden som stedet for Israels store templer.

Skal Vårt Land bli første avis i Norge som slår opp nyheten om tidenes største historiske skivebom?

1 liker  
Kommentar #24

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Unnskyld da!

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke helt hvorfor du forlengst ikke har klikket på lenken "Slutt å følge denne debatten", siden du selv sier at det for deg betyr så lite hvor det gamle Tempelet lå. Øye har imidlertid sett signifikansen av dette spørsmålet.

Den feite amerikaneren , var fra min side, ment som en... hva heter det for noe igjen, jo en metafor.

Jeg var forøvrig ikke veldig imponert over den linken du ga til Wikipedia. Der står det jo, implisitt, at han gikk i Ron Wyatt sine fotspor.

Jeg elsker USA, men jeg har sett mye falsket derfra også. Det kommer igjen og igjen.

For min del, personlig, betyr det ikke så mye hvor tempelet lå. Av den grunn kunne jeg sluttet å følge tråden her. Det som interesserer meg er at det betyr så mye for mange, Hvorfor?

Hvem betyr det mest for?

Jeg har lyst til å lese boken, når jeg får tid.

I dag sitter jeg i Canada. Jeg elsker å snakke med folk, å se Norge utenfra. Jerusalem ser jeg jo alltid utenfra, bortsett fra når jeg er der.....

Det som gjør meg skeptisk, i denne sammenheng, er når det kommer en feit amerikaner, som ikke kan hebraisk, og mener å vite bedre enn jødene. Vel, jeg skal være åpen. Jeg har ingenting å tape på å være det. Som jeg sa, ingenting hadde vært bedre om tempelet lå et annet sted!

Kan jeg lese denne boken online?

Kommentar #25

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Kjøp boken!

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Kan jeg lese denne boken online?

Det kan jeg ikke tenke meg, for den har nettopp kommet ut på norsk. Kanskje originalutgaven på engelsk har blitt lagt ut et eller annet sted. Den heter kort og godt "Temple". Boken er verdt pengene du må legge ut for den, for forfatteren sier at informasjonen han formidler, kan endre historiens gang. Det skulle jeg ønske han hadde begrunnet. Paradigmet i forbindelse med Tempelhøyden er en tusenårig sementert tradisjon og vil bli vanskelig å slå sprekker i. Det som skjer når den sprekker, kan kanskje endre historiens gang.  

1 liker  
Kommentar #26

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Filosofiske betraktninger av Michael Laitman

Publisert over 5 år siden

Click Here for å se hans vita.

Romerne ødela Jerusalem og tempelet den 4. august 70 e.Kr. og knuste sålede det store jødiske opprøret som hadde begynt i år 66 . I forbinelse med minnemarkeringen i disse dager av templenes øeleggelse skrev Michael Leitman en lengre utredning der dette er avslutningen.

Å bygge tempelet på innsiden.

Mens vi gjør oss våre tanker om tempelruinene, burde vi også tenke litt på fremtiden. «The Book of Zohar» gir retningslinjer for hvordan Det tredje tempel skal bygges, men sier intet om bygningsmaterialer eller arkitektur. Den sier derimot noe om menneskelig fellesskap og foreskriver hvordan knuste hjerter og sykdommer, som er forårsaket av ubegrunnet hat kan leges. Boken forklarer hvordan hele verden vil komme til å omfavne fullkommenheten som stråler frem fra Israels forente folk. Byggingen av Det tredje tempel vil bli utført inni oss og mellom oss og føre til legedom for våre brutte relasjoner, som vil erstatte vårt hat med kjærlighet, eller som kong Salomo skrev, «Kjærligheten kan skjule en mangfoldighet av synder».

På samme måte som vi inviterer en negativ kraft når vi adskiller oss fra hverandre, inviterer vi en positiv kraft når vi knytter kontakt med hverandre. Denne kraften omkaper vår gjensidige mistenksomhet til gjensidig omsorg, og vår isolasjon til gjensidig ansvar for hverande. Skjønnheten i denne kraften er at vi bevarer vår individualitet og fullender våre iboende egenskaper, samtidig som vi bidrar til fellesskapet og høster fruktene av andres bidrag. På denne måten «vever vi et teppe», som symboliserer vårt samhold og dekker vår adskillelse.     

Fellesskapsgenet

Dagens judaisme er oppstykket og fragmentert i flere deler enn noen kan forestille seg. Men fellesskapsgenet ligger latent inni enhver av oss, og vi kan bringe det til live igjen hvis vi ønsker det. Vi forakter våre knuste egoer. Vi vil anstrenge oss og slutte oss til kreftene som arbeider henimot vårt felles mål, som er en jødisk nasjon. Vi ønsker å tilby menneskeheten et forbilde på samhold og enhet, som den så sårt tenger. Vi vil leve opp til vårt guddommelige kall.

Nå er tiden inne til å være proaktiv, fremovervirkende. Verden er inne i en nedadgående spiral, og det er helt åpenbart at egoet har en del av skylden for denne dalende kurven. Men ingen vet hvordan den kollektive suisidale adferd skal stoppes. Vi, jødene, som er budets forvaltere, «elsk din neste som deg selv», må reise oss og ta utfordringen, legge våre egoer bak oss, og se bort fra dem. Dette er det sanne og positive budskap vi burde ta til oss i forbindelse med «De tre ukene» vi nå skal markere i forbindelse med templenes ødelegglse.    

Kommentar #27

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Mer om tempelplassen.

Publisert over 5 år siden

Det er ikke så mange år siden arkeologer fant det riktige kong Davids Jerusalem, Davidsbyen. De har gravd ut trappene som folket gikk på opp til tempelhøyden fra Davidsbyen og funnet mange "mikve", renselsesbad, i forbindelse med trappene, som ble benyttet for å rense seg på veien til tempelet. Disse trappene ble brukt før Herodes satte opp den veldige muren som går rundt fjelltoppen der Abraham ofret Isak. Denne fjelltoppen er synlig også i dag under Al Aksa domen. Vestmuren er en del av dette veldige byggverket til kong Herodes. Det har ingen ting med det opprinnelige tempelet å gjøre. At kong Herodes bygde om og utvidet det templet som jødene reiste etter at de kom tilbake fra eksilet i Babylon, er nå vanligvis omtalt som det andre tempelet. Noen mener det er det tredje. Det var en utvidelse og en omfattende ombygging av det andre tempelet.

Det står i NT at Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger inntil hedningenes tider er til ende. Luk. 21:24. Nå vet vi at Sion og Jerusalem brukes synonymt. Hvor er da Sion? På alle kart så pekes det på en høyde som kalles Sion. Det er mye som tyder på at det er feil. Ingen har kunnet slå fast at det som i dag kalles Sion, er det Sion som omtales på Jesu tid. Det er bare en antakelse siden de ikke visste hvor Davidsbyen var. Den ble funnet for ikke så mange årene siden. Sion lå rett nord for Davidsbyen, og der er Tempelhøyden. Noen mener at det Sion som omtales i NT, er Tempelhøyden med tempelet som stod der på Jesu tid.

Mange ortodokse jøder er opptatt av å bygge et nytt tempel (det fjerde ?) på stedet som de kaller Tempelhøyden. Det er ikke mulig for noen israelsk regjering å begynne å bygge et nytt tempel der, og det er verken nødvendig eller det riktige stedet å gjøre det på.

Det prosjektet tror jeg ikke jødene gir opp før de har oppdaget sin andre store feiltakelse, den om Jesus. Kampen om Tempelhøyden der Klippedomen i dag ligger kan egentlig avblåses.

1 liker  
Kommentar #28

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Fin tråd

Publisert over 5 år siden

Jeg syntes denne tråden er veldig fin. Og det er fordi jeg I alle år har blitt fortalt at templet skal bygges opp igjen. Det har pinsevennene holdt fast på siden jeg var en guttunge. Som voksen har jeg undret meg over dette, fordi Gud avsluttet de blodige ofringene I templet på Golgata. Så sørget han for at deg ble revet I år 70, selvfølgelig for å fortelle jødene (og pinsevenner?)  at nå måtte de slutte med all denne blodsutgytelse. Hvorfor I alle dager skulle han da ha noe behov for et nytt tempel? 

Kommentar #29

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Behovet for et nytt tempel

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor I alle dager skulle han da ha noe behov for et nytt tempel?

Det er nok et enkelt svar på dette spørsmålet: Gud har ikke noe behov, men jødene har for å kunne gjenoppta dyreofringene.

Til min og manges forskrekkelse, er det også mange kristne som siden 1967 har bidratt med både økonomisk og moralsk støtte til et nytt tempel i Jerusalem. Det har i løpet av disse 50 årene siden ikke blitt noe av, mye til dels på grunn av hva denne tråden også handler om:  De aller fleste tror i likhet med de fleste jøder at dette tempelet må bygges på dagens Tempelhøyden. Dermed ville det være nærmest som å initiere en 3. verdenskrig. Øye har lansert denne tråden i et forsøk på å argumentere for at den tradisjonelle lokaliseringen av Templet er et av historiens største misforståelser.

Som du påpeker, så er også tanken om et nytt tempel noe som har blitt fremholdt av dispensasjonalistene (som omfatter langt flere enn pinsevennene) og andre futurister. Selv er jeg av den overbevisning om at i den grad Gud griper inn i historiens gang, ble det en gang for alle sagt et stort NEI til et nytt tempel allerede i år 70 e.Kr. For kristne å medvirke til et slikt prosjekt er derfor futilt i tillegg til å motarbeide Guds planer og vilje.

Jesus sa selv at han kunne bygge et nytt tempel på tre dager. Ikke bare kunne han, men han gjorde det også.

2 liker  
Kommentar #30

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er nok et enkelt svar på dette spørsmålet: Gud har ikke noe behov, men jødene har for å kunne gjenoppta dyreofringene.

For den presiseringen. Det var det jeg ville sagt, men som jeg ikke fikk sagt.

Kommentar #31

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Tempelet

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er nok et enkelt svar på dette spørsmålet: Gud har ikke noe behov, men jødene har for å kunne gjenoppta dyreofringene.

Det er riktig som Gullber her sier, at det er jødene som ivrer for dette.

Jeg lærte at tempelet måtte bygges opp igjen fordi Antikrist skulle sette seg der, for senere å oppdage at det står ikke noen steder i Bibelen. Det står at han skal avskaffe det daglige offer og sette opp den ødeleggende styggedom, men hvem er - han? Jesus avskaffet jo det daglige offer, fordi han innførte en ny pakt, men han satte ikke opp noen ødeleggende styggedom. Det er mange tolkninger ute å går her, både i fortid og framtid.

Jeg har på en måte følelsen av at Tempelet kommer til å bli bygd opp igjen, jeg vet ikke hvorfor. Israel fikk jo sitt land tilbake, få år etter at det så helt umulig ut. Hvis det nå viser seg at Tempelet lå et annet sted, er det kanskje mulig å bygge det opp igjen ganske fort. Mange jøder ivrer for det.

Kommentar #32

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Anmeld boken!

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er åpen for at denne boken kan overbevise meg om noe annet. Men det er ikke et spørsmål som står øverst på listen over priorterte gjøremål.

Så vi får komme tilbake til saken når jeg får bedre tid.

Per Eriksen har i sin trådstarter 6. august "Litteraturen Vårt Land glemte", skrevet: "Det er da jeg virkelig ikke skjønner prioriteringene. Viktige temaer. Gode bøker. Vårt Lands eget kjerneområde. Overses."

Det er en bok i denne kategorien som jeg tror hittil har blitt oversett av Vårt Land: "På jakt etter Salomos tempel", Ventura forlag AS, skrevet av Robert Cornuke i 2014, første opplag oversatt til norsk av Andreas Kristiansen og utgitt  i juli 2016. "Boken er uunnværlig for alle som ønsker å se Israel og Midtøsten i Bibelens profetiske lys", står det på bokomslaget, og det er jeg enig i. "Den har sendt sjokkbølger gjennom den jødiske, muslimske og kristne verden". 

Jeg tror den har mer betydning for tanken enn for troen for oss kristne, for tempelets opprinnelige beliggenhet har hovedsakelig historisk og arkeologisk interesse for oss. De arkeologiske funn styrker imidlertid Bibelens troverdighet.

Det hadde vært fint om Erling Rimehaug kunne ha bevirket at boken ble anmeldt av noen i Vårt Land, aller helst av ham selv, når han får lest boken.     

2 liker  
Kommentar #33

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg kom utilsiktet over dette innlegget, som snart kan feire ettårsbursdag. 

Forfatteren av boken "Temple" er ikke arkeolog. Han har knapt peiling på hva han driver med. Likevel har han skrevet flere bøker og fått mye oppmerksomhet og positiv omtale.

De som er interesserte, kan finne en erfaren arkeologs kommentar her. (Jeg håper det virker. Adressen er denne:   https://www.lifeandland.org/2015/11/cornuke-temple/) Her kan man også finne henvisninger til en vurdering av Cornukes virksomhet og troverdighet forøvrig.Kommentar #34

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Robert Cornukes troverdighet.

Publisert over 4 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Her kan man også finne henvisninger til en vurdering av Cornukes virksomhet og troverdighet forøvrig.

"Forfatteren av boken "Temple" er ikke arkeolog. Han har knapt peiling på hva han driver med. Likevel har han skrevet flere bøker og fått mye oppmerksomhet og positiv omtale."  

Det var litt av en salve! Jeg har nå lest dine henvisninger, Kjell Arne Norum, og  er imponert over hvor godt Robert Cornuke har greid å skrive sin eventuelle løgnhistorie om tempelet i Jerusalem.  Jeg blir sittende på gjerdet en stund til før jeg detter ned på en av sidene. 

3 liker  
Kommentar #35

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Forfatteren av boken "Temple" er ikke arkeolog. Han har knapt peiling på hva han driver med.

Dette er vel eit stjerneeksempel på å ta mannen i staden for ballen! Er det ikkje påstanden som skal vurderast - kva sanningsgehalt det kan vera i den, - ikkje mannen som kjem med utsegna - kva truverde han har og kva land han kjem frå?

Cornuke støtter seg lite til ekspertisen, - dei med titlane og prestisjen. Heile tida støttar han seg til relevante Skrift-belegg, - og dei er det mange av og alle er heilt eintydige. Dessutan er han ein skarp observatør med klår logisk sans og rasjonell tilnærming til saka - med relevant bakgrunn og erfaring: politietterforskar.

Eg synest hendinga frå NT med Paulus i tempelet er nok til å velta heile Tempelplass-plasseringa: Soldatane kom ned trappa frå Antoniaborga og berga Paulus. Så bar dei han bort frå jødane opp trappa til borga. Då borga ha lege høgare enn tempelet. Altså på Tempelhøgda, og tempelet lågare - på Sionsberget i Davidsbyen! 

Det er Bibelen som er den arkeologiske kjelda og fasiten her - og det er den Cornuke hentar argumenta frå.

3 liker  
Kommentar #36

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Helt presis

Publisert rundt 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Jesus sa selv at han kunne bygge et nytt tempel på tre dager. Ikke bare kunne han, men han gjorde det også.

Tempelet i den nye pakt skal være inne  i oss, den enkelte Kristustroende. "Vet dere ikke at dere er et tempel for den Hellige Ånd"

Kanskje er det en mening med at Templene i den gamle pakta er vanskelig å lokalisere. 

De var vel bare forhåndsbilder/allegorier på det åndelige tempelet som Jesus bygget på de tre dagene.

1 liker  
Kommentar #37

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Boken til Cornuke holder ikke mål

Publisert nesten 4 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Forfatteren av boken "Temple" er ikke arkeolog. Han har knapt peiling på hva han driver med.

Dette er vel eit stjerneeksempel på å ta mannen i staden for ballen! Er det ikkje påstanden som skal vurderast - kva sanningsgehalt det kan vera i den, - ikkje mannen som kjem med utsegna - kva truverde han har og kva land han kjem frå?

Cornuke støtter seg lite til ekspertisen, - dei med titlane og prestisjen. Heile tida støttar han seg til relevante Skrift-belegg, - og dei er det mange av og alle er heilt eintydige. Dessutan er han ein skarp observatør med klår logisk sans og rasjonell tilnærming til saka - med relevant bakgrunn og erfaring: politietterforskar.

Eg synest hendinga frå NT med Paulus i tempelet er nok til å velta heile Tempelplass-plasseringa: Soldatane kom ned trappa frå Antoniaborga og berga Paulus. Så bar dei han bort frå jødane opp trappa til borga. Då borga ha lege høgare enn tempelet. Altså på Tempelhøgda, og tempelet lågare - på Sionsberget i Davidsbyen! 

Det er Bibelen som er den arkeologiske kjelda og fasiten her - og det er den Cornuke hentar argumenta frå.

Det er helt riktig at jeg har tatt mannen i stedet for ballen. Av og til er det nødvendig. Jeg gjorde det fordi jeg ønsket å gjøre anskrik overfor en mann som tilsynelatende får alt til å stemme, og som derfor overbeviser mange - men som ved nærmere ettersyn farer med faktafeil, misforståelser av kildene, utelatelser og løselige antagelser i en mengde som forbløffer. Dette gjelder dessverre enten han skriver om arkeologi eller om bibelstoff. Jeg kan ikke huske å ha sett maken i noen sakprosabok jeg har lest.

Cornuke forteller om sin bakgrunn som politietterforsker og mener at han på grunn av den er kvalifisert til å drive med arkeologi. Da er det fristende å foreslå at vi i så fall også kan gå motsatt vei og ansette arkeologer i politiet. Det er neppe noen god idé. 

Cornuke vil overbevise oss om at Tempelplassen i Jerusalem aldri rommet tempelet, men at det var der den romerske Antoniaborgen lå. Det han skriver om hendelsen med Paulus i tempelet er et stjerneeksempel på hvordan han legger tingene frem. Det er helt riktig at Antoniaborgen har ligget høyere enn tempelet, men det betyr ikke at tempelet lå nede i Davidsbyen, slik Cornuke mener. Arkeologene forteller oss at borgen lå på en forhøyning i terrenget ved tempelets nordvestre hjørne. Dermed var det nødvendig med en trapp ned til Tempelplassen. Så enkelt! Denne bergplattformen kan fortsatt sees. Men Cornuke nevner ikke denne muligheten med et eneste ord. Det er dessverre typisk for ham.

Den jødiske historieskriveren Josefus var født i Jerusalem og opplevde raseringen av tempelet i år 70. Han skriver: «Antoniaborgen lå i det nordvestre hjørnet av templets ytre forgård. Den var bygget av kong Herodes og reiste seg 40 alner fra en steinplatting som igjen lå 50 alner over grunnen. (...) Trapper ledet ned på tempelets søyleganger der de og Antonia møttes. Det var her vaktene steg ned.» (Gjengitt etter den forkortede utgaven «Josefus hovedverk» fra Hermons forlag. Jeg har lest det tilsvarende avsnittet i den fullstendige utgaven og har sett at sitatet stemmer med innholdet der.)

Cornuke vil ha det til at  Antoniaborgen kunne romme en legion, altså 10000 mann medregnet alle hjelpemannskaper. Derfor holdt det ikke med en relativt liten borg i nordenden av Tempelplassen, mener han. Han viser til at Josefus bruker det greske ordet tagma om hærstyrken i borgen og han sier Josefus brukte dette ordet «for å beskrive antall menn som var stasjonert på fortet, cirka 6000 menn pluss tjenere, slaver og ansatte». Men ordet tagma betyr rett og slett hæravdeling og sier ikke noe om hvor mange mann den består av. Det kan godt brukes om en kohort på 480 mann. Størrelsen på borgen kunne passe til en slik fast avdeling. Det betyr ikke at denne avdelingen var den eneste som fantes i området.

I følge Cornuke skriver Josefus at det var en avstand på 180 meter mellom Antoniaborgen og tempelet. Herodes skal da ha bygd to parallelle broer (beskrevet av Josefus som lemmer) som strakte seg over en 180 meter lang kløft mellom fortet og tempelet. Og så skriver Cornuke: «De fleste forskere nevner ikke disse to broene i det hele tatt fordi det ikke passer inn i deres virkelighetsforståelse. Noen mener at Josefus tok feil eller at han bare fant på de to broene.»  Men dessverre: Josefus skriver ikke et ord om broer eller lemmer. Han skriver om søyleganger. Søyleganger er ikke broer. Dessuten skriver han ikke om søyleganger ned til Davidsbyen, men om kollonadene som omga Tempelplassen. Der var det dobbelte søyleganger på alle fire sider. Josefus skriver at Antoniaborgen lå der hvor den vestre og den nordre søylegangen møttes. 

I boken er det kartskisser over Jerusalem. Her er de to påståtte broene tegnet inn mellom Tempelplassen og tempelet. I teksten under skissen står det: «Legg merke til de to 180 meter lange broene som Josefus beskrev.» Vi bør heller legge merke til at proporsjonene i tegningen er feilaktige. Når vi sammenligner de inntegnede broene med størrelsen på Tempelplassen, ser vi at de er bare halvparten så lange som 180 meter. 

Cornuke siterer fra en bok som er skrevet av den kjente israelske arkeologen Eilat Mazar: «Hvor leiren til den tiende legionen i Jerusalem egentlig lå er ikke avklart. Delen av leirens mur, de offentlige bygningene og de mange funnene knyttet til den tiende legionen i utgravninger indikerer at leiren befant seg i området ved foten av det sørvestlige hjørnet av tempelplassområdet, i tillegg til selve Tempelhøyden, selvsagt.» Cornuke føyer til: «Man har åpenbart avdekket nok bevismateriale til å rettferdiggjøre et slikt utsagn.» Her ser det ut til at Mazar gir Cornuke rett ved å mene at det var Antoniaborgen og ikke tempelet som lå på det vi kaller Tempelplassen. Det ville i så fall ha vært sensasjonelt. Jeg prøvde å finne ut mer om boken til Mazar. Den heter «The Complete Guide to the Temple Mount Excavations». Det er ikke engang nødvendig å åpne den. Forsiden viser et bilde av Herodes´ tempel, og det ligger akkurat der hvor Tempelplassen ligger den dag i dag. Eilat Mazar er ikke i nærheten av å mene noe annet enn at dette er tempelets riktige plassering.

Josefus skriver at hærføreren Titus rev ned Antoniaborgen under opprøret i år 70, slik at soldatene lettere kunne komme frem til tempelet hvor jødene hadde forskanset seg. Dette gir god mening hvis borgen lå rett nord for tempelet oppe på tempelhøyden, men det ville vært meningsløst dersom Antoniaborgen lå på det vi nå kaller Tempelplassen, slik Cornuke mener, mens tempelet lå nedenunder på den lavere ryggen ved Davidsbyen. Cornuke skriver et sted at han elsker øyenvitner. Josefus var et øyenvitne.

I følge Cornuke skrev Josefus at man ikke kunne se tempelet når man sto nord i byen. Altså kan det ikke ha ligget på Tempelplassen. Det Cornuke ikke forteller, er at Josefus beskrev utsikten fra baksiden av en kolle. Hva mer er, Josefus skriver at denne kollen formet i nord den eneste hindringen for synet av tempelet! 

La oss se nærmere på noen bibelsteder. Cornuke mener at siden Jesus sa at stein ikke skulle bli tilbake på stein av tempelet, så kunne ikke tempelet ligge på Tempelplassen. Store deler av fundamentet for plassen er nemlig bevart, og fundamentet for plassen må regnes med, sier Cornuke. De fleste vil anta at Jesu profeti bare gjaldt tempelbygningene, men det vil ikke Cornuke gå med på. Han siterer Matteus-evangeliet. «Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene og pekte på tempelbygningene. Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.» Her er det at Cornuke fester seg ved ordene om at Jesus forlot tempelet, hvorpå han skriver: «Det Jesus snakker om er hele tempelkomplekset, sett på avstand. Jesus  står på avstand og sier at alt skal rives ned.» Men dette tar han ut av luften. Det står jo vitterlig at Jesus var på vei ut. Det er noe annet enn at han sto på avstand. Det var da han var på vei ut at disiplene kom og pekte på tempelbygningene. Etter alt å dømme er det altså snakk om nettopp det – bygningene! Og dersom vi leser den samme fortellingen hos Lukas, ser vi helt tydelig at Jesus var på tempelplassen da han snakket om dette. Han selv og noen andre ser på tempelet, hvor fint det er utsmykket. Cornuke har definitivt ikke bevist at murfundamentet til tempelplassen er regnet med, tvert imot. Men Cornuke gjengir ikke Lukas ...

La oss nå se på 1 Kong 8,1-5. Her står det om hvordan paktskisten ble satt på plass ved innvielsen av Salomos tempel: «Så samlet Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene, overhodene for familiene, hos seg i Jerusalem. De skulle føre Herrens paktkiste opp fra Davidsbyen, det er Sion. (...) Da alle Israels eldste var kommet, løftet prestene kisten, og de førte Herrens paktkiste opp sammen med telthelligdommen og alle de kar som var i teltet». Cornuke mener at  tempelet lå i Davidsbyen. Men her står det at paktkisten ble ført opp fra Davidsbyen. Opp! Det er åpenbart opp til Tempelplassen. I 2 Kr 8,5 er det samme uttrykket brukt: « ... opp fra Davidsbyen, det er Sion.» Cornuke viser også til dette stedet i 2 Kr, men han gjengir det annerledes: « ... opp fra Davidsbyen, tilSion.» Han prøver seg med at paktkisten ble satt på et høyere nivå eller i en høyere bygning i Davidsbyen, og mener at det kan forklare ordet «til». Det er ganske søkt, etter min oppfatning. Men jeg har slått opp i mitt gamle testamente på hebraisk, og der står det overhode ikke «til». Den norske oversettelsen er riktig, og jeg tenker: Hvor har Cornuke dette fra? Hvordan er det mulig å skrive så feil? 

Cornuke sier helt korrekt i boken sin at Sion var navnet på Davidsbyen, som lå på en mindre rygg inn mot Tempelhøyden. Når det så står mange steder at tempelet lå på Sion, mener han at det avgjør saken og at tempelet lå i Davidsbyen. Det han ikke har forstått, er at når tempelet ble bygd og byen utvidet seg, så fulgte etter hvert navnet Sion med. Sion ble navnet på Tempelhøyden og den utvidede byen.

Cornuke siterer to ganger fra den siste delen av salme 48. Derimot siterer han ikke fra den første delen, der det står: «Stor er Herren og verdig lov og pris i vår Guds by, på hans hellige fjell. Fagert og høyt, en glede for hele jorden er Sion-fjellet lengst i nord, den store kongens by.» Ingen som ser den lille fjellryggen der den opprinnelige Davids-byen lå, kan si at den ligger fagert og høyt, så den kan være en glede for hele jorden. Denne ryggen ligger inn mot fjellet med Tempelplassen. Bare der oppe på høyden passer disse ordene for tempelets plassering. Salme 68,30 understreker det samme: «Fordi ditt tempel rager over Jerusalem, kommer konger til deg med gaver.» Et fotografi i Cornukes bok er til hjelp for å vise dette. Det eneste fotografiet i boken viser området for Davidsbyen innunder Tempelberget og illustrerer veldig godt det jeg skriver her. 

Jeg forstår godt at folk kan la seg overbevise av Cornuke, og jeg bebreider ingen, for han skriver så engasjert og tilforlatelig. Likevel kunne jeg fortsette å skrive lenge om feilene i boken hans. Det kommer jeg ikke til å gjøre. I stedet vil jeg henvise til andre som har gjort det.

Den grundigste imøtegåelsen jeg har sett, er skrevet av arkeologen Gordon Franz. Han skriver om mynten som ble funnet under vestmuren av tempelplassen, om plasseringen av Ornans treskeplass, om Gihon-kilden, størrelsen på tempelet i forhold til den disponible plassen i Davidsbyen, selvmotsigelser om størrelsen i boken til Cornuke, pilegrimen fra Bordeaux osv. Han går også grundigere inn på noen av bibeltekstene som Cornuke anfører, blant annet de eskatologiske tekstene, altså de tekstene som handler om tempelet i endetiden.

Den lange og grundige artikkelen er her: https://www.lifeandland.org/wp-content/uploads/2015/11/Review-of-Cornuke-Temple-12-Twelve.pdf

Franz har også skrevet en mye kortere og enklere artikkel her: https://www.lifeandland.org/2015/11/cornuke-temple/

Cornuke bygger på en bok fra 90-tallet av arkeologen Ernest Martin. Boken imøtegås av arkeologen Leen Ritmeyer, en av de mest anerkjente fagfolkene fra undersøkelsene av tempelområdet: https://prophecywatchers.com/response-dr-ernest-l-martin/

Kildene jeg her har vist til, svarer på det meste. Selv har jeg ikke anledning til å føre denne samtalen videre, så nå må jeg bare si takk for meg. 


Kommentar #38

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Jeg har ennå ikke falt ned på en av sidene av gjerdet.

Publisert nesten 4 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det var litt av en salve! Jeg har nå lest dine henvisninger, Kjell Arne Norum, og  er imponert over hvor godt Robert Cornuke har greid å skrive sin eventuelle løgnhistorie om tempelet i Jerusalem.  Jeg blir sittende på gjerdet en stund til før jeg detter ned på en av sidene

Jeg gikk inn på Cornukes  hjemmeside for noen dager siden for å se om hvordan det gikk i Israel med troverdigheten til hans påstander om tempelets beliggenhet. Jeg ble overrasket over hvor mange  seriøse israelske arkeologer, som ikke lenger  holdt Cornukes funn som løst snakk. Det fikk meg nesten til å falle ned fra gjerdet. 

For meg har det blitt et viktig  spørsmål: Hvilken feiltakelse vil jødene først bli tvunget til å innrømme: at Jesus var deres lovede Messias,  eller at tempelet lå på Sions berg i Davidsbyen. Kanskje innrømmelsene kommer samtidig;  den første kanskje  som en følge av den andre innrømmelsen. De har vel litt med hverandre å gjøre. Jeg er mest opptatt av når de innser at Jesu annet komme er underveis. 

1 liker  
Kommentar #39

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Kjell Arne Norum argumenterer godt for sitt syn.

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Kildene jeg her har vist til, svarer på det meste. Selv har jeg ikke anledning til å føre denne samtalen videre, så nå må jeg bare si takk for meg. 

Jeg kommer til å bli sittende på gjerdet ennå en stund etter de fakta du har presentert, Kjell Arne Norum.  Jeg håper at et eller annet arkeologisk funn  snart blir gjort, som tar bort all usikkerhet om tempelets plassering. Et sted må det jo ha ligget og dermed nødvendigvis  ha etterlatt seg noen avgjørende spor. Takk for ditt bidrag på denne tråden, Kjell Arne Norum!

1 liker  
Kommentar #40

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Aktuelt sted for et 3.tempel

Publisert nesten 4 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Templene lå ikke på Tempelhøyden, men noen hundre meter lenger syd nede i Davids byen, der det i dag foregår arkeologiske utgravinger, og der det stadig blir gjort nye funn.

Interessant innlegg.

Et vesentlig moment i Bob Cornuke/ Ernest Martins beliggenhets-forståelse, vil kunne støttes ved forståelsen av hvordan Gihonkilden fungerer som et bilde på Guds Ånd.

Det siste jeg kom over tidligere av informasjon om temaet en tid tilbake, var hvordan kilden var som en geysir og en for for vannreservoar med tidvise "utbrudd".  Noe som bidro til at slaktofringene kan ha fungert godt også praktisk.

I sum skulle det ikke forbause meg om disse "utspring"-tidspunktene samsvarer med tidspunktene for offer:  Var det kl 9-12-15?  (Eller 9-15-21?) ( Eller 6-12-18?)

Mt.Moriah er interessant ved at den er en tre-delt fjellrygg; og med øverste topp 777 m over havet, iflg gamle kart lagt ut på nettet.

Med basis i forståelse av frelsesverket:
1. del: Guds dom over Kjeruben Lucifer/ Djevelen/ Synd/ Død kan regnes som skjedde på hodeskalleberget Golgata, og kan det ha vært øverste del. "Over og ut med" Pakten med de falne englene.  Jfr.Jes 28.14-18. og Esek.28.12-19. Djevelen ble ikke legal fyrste uten en legal, juridisk pakt på et eller annet nivå.  Alvorlig nok til å omstyrte Adams rettmessige fyrstelige rett over menneskenes jord.
2.del:  Jesu (frivillige) rettsprosess på stedet hvor "sjelenes brønn"/ klippen var - dvs i senter av Klippedomen.
3 del:  Stedet for salvingen v/ Ånden ved Gihonkilden.  Tilknyttet Getsemanehagen?  Analogt bilde med den første Hagen i Eden?
----------
Vår Skaper og Gud er et matematisk geni i tillegg til alt annet.  Livslovene henger sammen på alle plan. - Til og med i plasseringene av de 3-delte høytidene.
Assosiasjon helhetlig utledet:
"Å be i Jesu Navn" er derved synonymt å med leve i pakt med livslovene).
Alt henger sammen; i det fysiske og det åndelige; i det fysiske og det menneskelige landet.
Derfor er også nøkkelen til plassering av et tredje tempel ikke nødvendigvis at det skal ligge på samme sted som tidligere; - men nær Guds hjerte - nær livskilden - nær Gihonkilden?  
Kanskje vil Gud la et nytt fysisk jordskjelv åpne Gihonkilden igjen; - som et synlig paktstegn for all verden.  Kanskje i år.  Et år for gjenopprettelse av alle ting?


1 liker  
Kommentar #41

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Jesu annet komme er underveis: Tempelet er unødvendig.

Publisert nesten 4 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Derfor er også nøkkelen til plassering av et tredje tempel ikke nødvendigvis at det skal ligge på samme sted som tidligere; - men nær Guds hjerte - nær livskilden - nær Gihonkilden?  

Et spørsmål gjelder templenes beliggenhet i oldtiden, et annet er spørsmålet om et nytt 3. tempel nødvendigvis skal bygges, og hvor det eventuelt da skal ligge. Det første spørsmålet er det eneste som opptar meg. Fins det noen lutherske eller katolske teologer,  som mener at det er riktig av oss kristne å støtte troende jøder, som planlegger å bygge et nytt tempel et eller annet sted? Som et historisk minnesmerke, en tro kopi av Herodes'  tempel,  kunne ha vært interessant for tilhengere av  alle trosretninger. For sanne kristne burde ofringenes tid for alltid være forbi. 

1 liker  
Kommentar #42

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Templet m/ hjertet som alter

Publisert nesten 4 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Tempelet er unødvendig.

Hjerteblodets offer gjennom frivillig erkjennelse av at man er en synder, er det ultimate offer.  Genialt planlagt og oppsatt av Gud for alle tider; fremover - eller bakoverskuende. Ved individets aksept og identifikasjon med Guds lov, Jesu frivillige rettsprosess samt dommen v/det det åndelige samt det sekulære samfunn.  Og Gud. Alt er representert som grunnmal.

Det er interessant også hvordan Pinsebevegelsen i det 20. århundre kan sies å være et nytt skritt i Gudsrikes utvikling.
En 3,5 år lang vekkelse rett før 1.verdenskrig; - med utgangspunkt i en stall i Azusastreet, en slavesønn og en flokk bedende kvinner.  De laveste på den sosiale rangstigen på ulike måter.  Og Gud gjentok sin klassiske arbeidsmetode:  Komme i svakhet  for å gjøre det vise i verden til skamme.  
Fantastisk mht det menneskelige templet og vår mulighet til individuell påkobling til Gihonkilden åndelig sett :-).  

Sånn sett kan man også si noe om at Gud har bygget en ny fysisk Ark ved Israel som nasjon, men også sin "åndelige ark" i menneskenes ånd.  Ved sin egen Ånd utgytt i et nytt "geysirutbrudd".  Før Jesu komme for å hente sin brud hjem.

Ble å bruke litt tid på temaet i dag; og vedlegger i tillegg en av de linkene som sier noe om Cornuketeorien.  Har fra tidligere syns den har vært fasienerende og troverdig; men denne gjennomgangen har også mange vesentlige moment i avvisende retning.
Jeg sitter også fortsatt "på gjerdet".

https://www.youtube.com/watch?v=l-k38U1-HLY&feature=share


1 liker  
Kommentar #43

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Tempel i 3 faser

Publisert nesten 4 år siden

Dersom man tenker at jødenes tilknytning bl.a starter med Abrahams offer av tiende til konge fra gammel tid Melchizedek - som igjen administrerte brød og vin til ham; så er det 3 interessante faser.  Dette skjedde i kongedalen; sannsynligvis ved Gihonkilden og/eller i Getsemanehagen.  Dermed knyttes Jesus i sin rettsprosess til jødene også ved dette moment.

Dernest gjennom kong David.  
Dernest ved Tidens Fylde v/både Johannes & Jesus.  
Dermed knyttes også de kristne og jødene "likeverdig" sammen.  
(Gud sendte også Johannes i tidens fylde; sammen med Jesus som 2 halvdeler av et hele.  Som møtes i individets hjerte og vilje. Ofte avglemmes Johannes grunnvollsrolle i vår kristne tradisjon).

Om jødene - og hedningene - kan se alle disse 3 aspektene; inklusive Guds Ånd på pinsedag manifestert som ett og samtidig på samme dag som de 10 bud opprinnelig var gitt, er det håp for fremtiden. Det tar ikke vekk noe fra nåden.

Jødene - og hele den sekulære verden - trenger kanskje et fysisk tempel 3,5 år for å få levendegjort/ synliggjort behovet for blodsoffer for synd.  Kanskje derfor Gud har ordinert det slik i avslutningen av endens tid.  

Forøvrig interessant at hos jøder regnes "enden" som "en ny begynnelse". Delvis parallelt overlappende - jfr tanken om de 7 siste versus de 7 første.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere