Harald Fleischer

43

Landeplager

I Bibelen kan vi lese om frosker og andre landeplager, Arnulf Øverland pekte på kristendommen som den tiende landeplagen, i vår tid har enkelte pekt på islam som den ellevte landeplagen. Kanskje er det på tide å peke på den tolvte: kapitalismen.

Publisert: 21. jul 2016

I Bibelen kan vi lese om de ti landeplagene som Gud sendte over Egypt etter at Han selv hadde forherdet faraos hjerte slik at han ikke skulle sette Guds utvalgte folk fri. Gud hadde tatt den frie viljen fra farao, gjort ham til en viljeløs marionett for sine egne planer, og straffet ham deretter for at han handlet slik Gud ville at han skulle handle. Hva etikken i en slik fremgangsmåte måtte være, kan vi diskutere en annen gang, men dette tar seg ikke godt ut på Guds CV.

De ti landeplagene var blodig vann, frosker (!), mygg, klegg, kvegpest, byller, hagl, gresshopper i store svermer, stummende mørke og at det førstefødte barnet til alle egyptere skulle dø, altså massedrap som hevn over sakesløse egyptere fordi farao viljeløst fulgte Guds vilje. Den som kjenner norsk kulturhistorie godt, vet at dikterhøvdingen Arnulf Øverland lagde en oppdatert versjon av den tiende landeplagen. I hans versjon er den tiende landeplagen kristendommen: «Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år. Og det kan være nok.» Resten er, som det heter, historie.

Øverlands angrep på kristendommen førte selvfølgelig ikke til dens fall, men bidro til en moderering og humanisering av det kristne budskap, slik det i dag fremstilles fra i alle fall en del predikanters side. Som kjent har enkelte predikanter i vår tid utropt en ellevte landeplage og den plagen skal i følge dem være islam. Disse predikantene, som både finnes i religiøse og sekulære miljøer, forsøker, med bristende kunnskaper, å sette søkelys på de meste negative sidene ved islam. På et nivå er deres angrep en gjentagelse av Øverland sitt, slik han fremførte det for 85 år siden. Som ham mener de å angripe de mørke sidene ved en religion, men de klarer ikke å gjøre det uten samtidig å avdekke mørke sider ved sin egen sjel.

Noe av angrepene på islam handler om det forstokkede mørke som ligger over en del muslimers religiøse tro og virkelighetsoppfatning, og dermed kunne innholdet i «islamkritikernes» retorikk hatt en viss interesse som noe annet enn uttrykk for det mørke de islamofobe selv lever i. De kunne eksempelvis i redelighetens navn samtidig rettet søkelyset mot det tilsvarende mørket som enkelte kristne menigheter beklageligvis fortsatt befinner seg i, og ikke bare dem, dette mørket finnes også i enkelte relativt sekulære miljøer.

I Dagsavisen for 21. juli har Nils August Andresen, redaktør for Minerva, bladet for dem som har liberalkonservative bjelker i øynene, en artikkel der han tar for seg retorikken til to kvinner ved navn Hege: Ulstein, sentrumsorientert journalist i Dagsavisen og Storhaug, ytterliggående statslønnet produsent av fordommer mot islam og muslimer. Ikke uventet er hans oppgjør med Storhaug mest med for balansens skyld, det bærer da også preg av en ren pliktøvelse.

Oppgjøret med Ulstein følger forutsigelige mønstre. At hun peker på strukturelle årsaker til ekstremisme faller Andresen tungt for brystet. At det i våre vestlige samfunn finnes sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk, bestrider han ikke, men han er selvfølgelig blind for at disse forskjellene først og fremst har strukturelle årsaker. Samfunnsstrukturene sørger for at klassetilhørighet blir reprodusert. Ønsket om å sikre privilegiene for seg selv, egen gruppe og egen slekt er noe av bakgrunnen for at det politiske miljøet han tilhører ønsker å bygge ned velferdsordninger, overføre enda mer av verdiskapningen i samfunnet til dem som har mest fra før, og sørge for at forholdene for innvandrere er såpass besværlige at de vanskelig kan bli en del av den etablerte overklassen i Europa.

En ting har Andresen rett i, han skriver: «Vi står overfor komplekse problemstillinger, og komplekse årsaker til radikalisering.» Til det er å tilføye at så lenge han ikke øyner de strukturelle og borgerlig-ideologiske årsakene til at vår virkelighet er som den er, så vil han slite med å se det store bildet.

Når han som siste setning i sin artikkel skriver at vi huske på «at det er ti av (landeplagene)», kan vi undres over om han med det vil minne oss om de plagsomme froskene egypterne slet med, eller de plagene han selv trekker frem. Det er grunn til å frykte at han ikke sikter til den tiende landeplagen Øverland trakk fram; kristendommen. Eller sagt på en annen måte; vår egen kultur og dens tilkortkommenhet; det klassesamfunnet vi lever i; eller for å si det med ett ord: kapitalismen. Men å problematisere kapitalismen har aldri vært Minervas anliggende. Troen på kapitalismens fortreffelighet er miljøet av de liberalistiske og konservative ideologers fremste trosdogme.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

209 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Harald Fleischer. Gå til den siterte teksten.
I Bibelen kan vi lese om frosker og andre landeplager, Arnulf Øverland pekte på kristendommen som den tiende landeplagen, i vår tid har enkelte pekt på islam som den ellevte landeplagen. Kanskje er det på tide å peke på den tolvte: kapitalismen.

Gjeldsindustrien, kapitalismens utvekst nr en, og eksempelet på menneskelig villfarelse og grådighet , som både tynger enkeltemenneskets frihet og som har skapt menneskehetens uendelige vandringer i tunge motbakker - er utvilsomt en landeplage ja.

Og deretter den trettende.

Avvisingen av guds eksistens , forakten mot kristen  tro og livsanskuelse, og avvisningen av ham som ba oss om å elske vår neste som oss selv. Jesus Kristus, han som døde på et kors for oss alle - både motorsykkelentusiaster og fritenkere.

 

Kommentar #2

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En av de mest perverse løgner.....

Publisert over 4 år siden
Harald Fleischer. Gå til den siterte teksten.
Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år. Og det kan være nok.» Resten er, som det heter, historie.

Arnulf Øverlands utrop i 1933 er i realiteten at av de mest perverse løgner fremsatt noen gang på den offentlige arena i Norges land. Den realpolitiske bakgrunn i hele Europa i 1933, ikke bare deler av den men hele, var i 1933 blodige kupp, rasisme, utryddelse av sosiale lag, marxisme og nasisme.  I sitt angrep på det kristne livssyn gjorde da Arnulf Øverland entydig felles sak med disse.  "Resten er historie", for sitere trådstarter og da snakker vi om menneskehetens mørkeste kapitler noen gang, iscenesatt av Europeisk akademia og intellektuelle.  Fleischer er mildt sagt svært lemfeldig ovenfor ofrene til det kristnes livssyns alternativer i 1933. Om det er med eller uten vilje kan Fleischer gjøre rede for selv. 

  Veien fremover for Europa/Norge er et oppgjør med forrige århundrets gjennomgripende feilgrep på livssynsarenaen. Da er en avstandstagen og et oppgjør med Øverland et av de viktigste og mest nødvendige, i tillegg til en rekke andre oppgjør. Da snakker vi ikke om noen lusne kroner til taperforeningen o.l.  Vi snakker da om den ateismens mange utskudd i utilstrekkelige ideologier.

Forøvrig er kapitalisme en glimrende sak, som et verktøy i hendene på polikere som evner å styre land og folk.  Problemene oppstår fordi polikere og deres ideologiske miljøer forholder seg overfladisk til de nødvendige livssyn-spørsmål og følgelig mister de etisk fotfeste.  Det er ikke aksje-eiernes skyld for de aller, aller fleste av disse er redelige, arbeidsomme, ærlige og skapende mennesker og bærer velferdsafunnet på sine skuldre.  De er fundamentet for statens skattegrunnlag og uten kapitalismen forvitrer velferdsamfunnet.  Men det ser ut til at enkelte blander rikdom og "rikdom". Man skal huske på at de aller fleste som er fattige i Norge i dag er ikke fattige fordi de ikke har tilgang til penger.  De er fattige fordi de ødsler sin penger og/eller ikke evner å styre sine penger.

Så landplagene i nyere tid er defintivt ikke kristendommen og den har aldri vært det. Ut fra Øverlands ordlegging kan det se ut som om han hadde en viss forkjærlighet for helvete, for det var det de representerte de samfunnsbærende ideologier i 1933 som gjorde at Europa kollapset i henholdsvis 1945 og 1989.

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Øverland og "perverse løgner"

Publisert over 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Arnulf Øverlands utrop i 1933 er i realiteten at av de mest perverse løgner fremsatt noen gang på den offentlige arena i Norges land. Den realpolitiske bakgrunn i hele Europa i 1933, ikke bare deler av den men hele, var i 1933 blodige kupp, rasisme, utryddelse av sosiale lag, marxisme og nasisme. I sitt angrep på det kristne livssyn gjorde da Arnulf Øverland entydig felles sak med disse

Norske frontkjempere forsvarte seg gjerne i ettertid med at deres motiv var å bekjempe kommunisme. Just saying!

Dessuten var det kommunistene i øst som både tok støyten og slo tilbake da "Gott mit uns"-soldatene invaderte Øst-Europa og Russland.

Når det gjelder nazismens syn på verdien av religiøs tro, tillater jeg meg nok en gang å sitere Hitler i forhandlingene som førte til Nazi-Tyskland/Vatikan-konkordatet i 1933:

“Secular schools can never be tolerated because such a school has no religious instruction and a general moral instruction without a religious foundation is built on air; consequently, all character training and religion must be derived from faith . . . We need believing people.”

For å oppsummere: Verden er ikke så enkel og svart-hvit som du hele tiden argumenterer for.

Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

I 1933 var den det.

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
For å oppsummere: Verden er ikke så enkel og svart-hvit som du hele tiden argumenterer for.

I 1933 var verden akkurat så svart/hvitt som jeg foreskriver.  Det handler om politisk gangsyn men det spiller ingen rolle nå allikevel for Øverland er død. Problemet er at få vil innse at Øverland fremsatte en pervers løgn gitt at resten av historien kjenner vi.  Om Øverlands motiver er det ikke så veldig mye mer å si men det er mer enn tåpelig å unnskylde ham. Han tok grenseløst feil og hvorfor skal Øverland æres mer enn Hamsun? For Øverland gjorde det som var verre enn Hamsun. I ærbødighet for ofrene fra 1933 og til 1989 bør Øverland avsettes som et human-ikon plasseres der han hører hjemme, blandt nidingene.  Ofrenes skjebner og lidelser hadde minske betydelig dersom kristendommens alternativer i det minste hadde hatt tiltatt seg det kristne menneskesyn og de verdier Jesus Kristus gjorde seg til talsmann for. Dette vet vi det meste om i dag og det er i lys av dette Øverland skal vurderes. 

Kommentar #5

Dan Lyngmyr

209 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Harald Fleischer. Gå til den siterte teksten.
I hans versjon er den tiende landeplagen kristendommen: «Den tiende landeplage var et mørke, som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år. Og det kan være nok.» Resten er, som det heter, historie.

Øverlands idemessige allianser, både nåtidige og historiske, kan speile seg i hverandres selvskapte kaos, og den historiske skraphaugen har egnede områder for disse.Kapitalismens minussider, grådighet og utnyttelse, har trolig også sin reserverte del på den samme haugen.Men, i hendene på politikere som evner å forvalte land og folk skaper den tøylede kapitalismen varige verdier.  

Kommentar #6

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Når smør først skal sies

Publisert over 4 år siden

Det er liten grunn til å tro at islamistiske eksesser utenfor Europa og Nord-Amerika skyldes kapitalistiske strukturer. Derimot gjelder dette sikkert for eksessene innenfor disse geografiske områdene. Likevel turde det være klinkende klart at kristendommen i disse områdene - på godt og ondt - er en strukturell bølgedemper mot slike eksesser, mens islam (ja, nettopp det såkalte "moderate islam") er det motsatte. Kristendommen er bygd på de samme tankeformer som fremmet kapitalisme og borgerlighet, og peker derfor positivt ut over disse formene, på samme måte som kapitalisme og borgerlighet selv gjør. Det er så sannelig ikke tilfelle med islam - en ren undertrykkelsesreligion, en konstant oppfordring til å lynsje all tankevirksomhet den finner i sin nærhet.

Kommentar #7

Ola Bog

286 innlegg  67 kommentarer

Applaus!

Publisert over 4 år siden

_____________________

AVLEDNINGSMANØVEREN

det var ikke jødene
det er ikke muslimene
det var og er kapitalistene
______________________ 

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Men Fleischer tror han har kunnskapene ??

Publisert over 4 år siden
Harald Fleischer. Gå til den siterte teksten.
Som kjent har enkelte predikanter i vår tid utropt en ellevte landeplage og den plagen skal i følge dem være islam. Disse predikantene, som både finnes i religiøse og sekulære miljøer, forsøker, med bristende kunnskaper, å sette søkelys på de meste negative sidene ved islam. På et nivå er deres angrep en gjentagelse av Øverland sitt, slik han fremførte det for 85 år siden. Som ham mener de å angripe de mørke sidene ved en religion, men de klarer ikke å gjøre det uten samtidig å avdekke mørke sider ved sin egen sjel.

Noe av angrepene på islam handler om det forstokkede mørke som ligger over en del muslimers religiøse tro og virkelighetsoppfatning, og dermed kunne innholdet i «islamkritikernes» retorikk hatt en viss interesse som noe annet enn uttrykk for det mørke de islamofobe selv lever i. De kunne eksempelvis i redelighetens navn samtidig rettet søkelyset mot det tilsvarende mørket som enkelte kristne menigheter beklageligvis fortsatt befinner seg i,

Hvis Fleischer mener seg å vite at Storhaug og andre"predikanter" har "bristende" kunnskaper om hva som er fremtidens landeplager,kan han kanskje fortelle oss hvorfor islam IKKE vil bli et problem for vestens land ?

Hvilke "mørke sider" sikter han til i f.eks. Storhaugs sjel ?

Fleischer : "Vår egen kultur og dens tilkortkommenhet...det klassesamfunnet vi lever i"..."eller for å si det med ett ord..kapitalismen"

Så Norge som i mange år har ligget helt på topp i kåringen av verdens beste land å bo i,er altså lite å være stolt av i Fleischers verden ? 

Kommentar #9

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Se forskjell på grådig kapitalisme og GOD

Publisert over 4 år siden

Det finnes de som møysommelig har spart penger til eldre dager og lever nøysomt og ved det har oppspart stor kapital

 Så finnes det OGSÅ kristne som har oppspart kapital og som lever så nøysomt at det grenser til askese

 Som har gitt og gir i mange år til prosjekter som tilgodeser de som er fattige og lider.

Jeg kan også beklage enkelte kristne som gjør urett. De verste eksempler på de som kalte seg kristne og som var rene dkevler og demoner. Det var nazi-ledere under siste krig.  De kom fra dypt kristne hjem. Så vi har utallige eksempler på de som vil sverte Jesus-navnet. 

Du får unnskylde hvis du føler deg krenket men jeg synes kristendommen slik Jesus Kristus viste oss - den beste leve-måte i verden. 

Som kristen er jeg potte full av feil og fordommer.  Men hvem er ufeilbarlig.  Selv  ikke DE hr Fleischer.  Og jeg innrømme r at jeg frykter både islam og muslimer.  Det er endel av det menneskelige som jeg er en del av

 Ønsker Dem ellers Alt godt og at vi iallfall IKKE opplever Landeplager av NOEN slag. 

Kommentar #10

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Kapitalismen er ikke en landeplage.

Publisert over 4 år siden
Harald Fleischer. Gå til den siterte teksten.
I Bibelen kan vi lese om frosker og andre landeplager, Arnulf Øverland pekte på kristendommen som den tiende landeplagen, i vår tid har enkelte pekt på islam som den ellevte landeplagen. Kanskje er det på tide å peke på den tolvte: kapitalismen.

Det er kapitalismen som har skapt innovasjon, teknologi, vestens rikdom og dermed også velferd.

Selvfølgelig er det lett å mislike kapitalismen, men jeg skal ikke si mye om hvorfor. Men det kunne være interessant å få en begrunnelse for hvorfor kapitalismen skulle være en landeplage.

Kommentar #11

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Sosialismen, den moderne landeplagen ?

Publisert over 4 år siden

-eller er det kommunismen ?

Blodig sannhet i dag, tåpelig misforståelde i morgen ?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere