Øystein Søvikreit Magerøy

5

21 kjennetegn på en falsk lærer

Alle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker.

Publisert: 21. jul 2016

Popularitet
1. Hvis vedkommende samler store mengder med mennesker, frelste som ufrelste, bør en være på vakt og spørre: Hva er det som tiltrekker tilhørerne? Husk, Satans tjenere har, ifølge Guds ord, den evnen at de kan omskape seg til rettferdighetens tjenere, (2 Kor 11:15). Den som appellerer til kjødet trekker ofte fulle hus, mens den som forkynner et rent og sant evangelium blir som regel ikke særlig populær. «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke langer omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil dere også gå bort?», Joh. 6:66-67.

Avertering av helbredelser
2. Hvis vedkommende averterer med fysisk helbredelse, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Som oftest ved de også å ta seg betalt for sine «tjenester» på en eller annen måte. «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matt 10:8. «Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Vik bort fra meg dere som gjorde urett!», Matt. 7:22-23.

Luksus på andres bekostning
3. Hvis vedkommende forkynner lever et liv i luksus, og bruker mye tid på å suge penger ut av folk som har mye mindre å rutte med enn det han selv har, kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld», Judas brev v 16.

Hypnose
4. Bruk av hypnose ved musikk og gjentagelser av ord er en typisk fremgangsmåte for en falsk lærer. For at falske helbredelser skal få en kortvarig virkning, er det viktig å få opp stemningen. Høy musikk, gjentatte strofer, dans og bevegelse skaper en stemning som gjør at kroppen produserer hormonet endorfiner, som er kroppens egen morfin. Dette igjen gjør at mennesker virkelig opplever at smerten i skulderen eller i foten er borte. Når smerten kommer tilbake, timer eller dager etterpå, merkes skyldfølelsen hos ubefestede skjeler: Jeg hadde ikke nok tro. Når kommer neste helbredelse predikant på besøk? «Deres øyne er fulle av skjøgen og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerter er oppøvd i grådighet . .» 2 Pet. 2:14.

Skilsmisse
5. Hvis vedkommende er skilt, trenger ikke det i seg selv å være synd, men så snart en innleder et nytt forhold, er det synd, og da diskvalifiseres en ifølge Guds ord til videre lederskap i Guds rike. Om de likevel fortsetter tjenesten som leder eller forkynner er vedkommende forført, og i ferd med å forføre andre. Ikke alle falske lærere er skilte og gjengifte, men ofte er det en sammenheng mellom åndelig hor og legemlig hor. «Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig (dvs. diskvalifiseres for videre tjeneste), 1 Kor 9:27. «Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann», 1 Tim. 3:2.


Helbredelse fokus

6. Hvis vedkommende forkynner, etter at du har sett og hørt ham i flere taler, taler mer om helbredelse enn det sentrale i Skriften, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Sykdommer de ”helbreder” er ofte av et slag som er vanskelig å kontrollere. Mennesker med synlige sykdommer holdes ofte på avstand. Alle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker. «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere», 2 Kor 11:13-15.

Eventyr
7. Hvis vedkommende tar vers ut av sin sammenheng, og kanskje leser bare det ene verset, mens resten av «talen» består av fortellinger som fremhever en selv, da har du ofte med en falsk lærer å gjøre. «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende seg bort fra sannheten, og vende seg til eventyr», 2 Tim. 4:3-4.

Spott av høye åndsmakter
8. Hvis vedkommende spotter høye åndsmakter da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Må Herren straffe deg! Disse menneskene derimot spotter det de ikke kjenner . . », Judas brev v 9-10. «Disse selvsikre vågehalser! De skjelver ikke for å spotte høye åndsmakter, mens engler, som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor Herren. Men disse mennesker ligner ufornuftige dyr, som av naturen er født til å fanges og forgå. De spotter det de ikke kjenner, og skal forgå i sitt forfall», 2 Pet 2:10-12.

Helse og rikdom
9. Hvis vedkommende er opptatt av hva som appellerer til kjødet, som f.eks rikdom, makt, penger, ære og berømmelse, i stedet for å være opptatt av hva Guds ord sier, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet», Judas brev v 11.

Å lære å tale i tunger
10. Hvis vedkommende skal legge hendene på deg for å gi deg nådegave til å tale i tunger, eller «lære» deg å tale i tunger ved at du skal åpne munnen og tale det som kommer ut, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«Ettersom enhver har FÅTT en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde», 1 Pet 4:10.

Å falle i ånden

11. Hvis vedkommende er mer opptatt av at mennesker «faller i ånden», enn at mennesker reises opp og utrustes av Den Hellige Ånd, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Å falle i ånden foregår i religioner som f. eks Hinduismen. Hvis du søker etter Kundalini og Shakti på Internett, vil du finne at mengder av mennesker i New Age og Østens religioner opplever disse kraftige manifestasjoner. Ofte er dette ved hjelp av en Guru, som berører dem på pannen, slik at de kan oppleve en “Kundalini Awakening”. Møtene som mystiske Hindu guruer holder kalles
“Darshan”. På disse møtene kan troende hinuder gå frem for å motta en åndelig opplevelse. En Guru berører dem på pannen med håndflaten, kjent som Shakti Pat eller guddommelig touch. Den åndelige opplevelsen kalles Kundalini reisning. Etter at den som søker dette har nådd en viss åndelig høyde begynner de å riste, får rykninger, eller begynner å hoppe eller vri seg ukontrollert. Noen ganger kommer det ukontrollerte dyrelyder eller latter som når de blir ekstatisk høy. Disse manifestasjoner kalles ‘Kriyas’.

Dette er det som også har kommet inn i menigheter rundt om i hele verden. Kundalini ånden, som er en falsk hellig ånd, har vært til stede i norske menigheter i over hundre år. Dette er såkalt kristen okkultisme som i den vestlige verden hadde sin opprinnelse i Azusa Street «vekkelsen» i USA i 1906 hvor ifølge øyenvitner, de samme manifestasjoner forekom da som nå med dyrelyder og folk som falt i ånden.

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne», 2 Kor 11:4. «Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder», 1 Kor 10:20.

Å profetere over mennesker
12. Hvis vedkommende, i stedet for å forkynne evangeliet, og forkynne til oppbyggelse for troende mennesker, bruker store deler av møtet til å profetere over mennesker, profetier om at det sitter noen i salen som har en vond skulder, eller en vond fot etc. da kan du være ganske sikker på at vedkommende også har mange av de andre kjennetegnene i listen, og at vedkommende da er en falsk lærer. «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden», 1 Joh 4:1.

Sekterisme
13. Hvis vedkommende sier direkte eller indirekte at du ikke kan bli frelst uten at du tilhører hans gruppe eller menighet, da har du med en falsk sekt å gjøre og derfor en falsk lærer. «Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager», Åp 18:4. «Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden», Åp 17:5. Hvem er denne skjøgen? Skjøgen er alle endetidens samlede økumeniske religioner, med Rom som hovedkvarter. Hvem er skjøgedøtrene?Det er alle «trossamfunn» som avviker fra Skriftens sanne lære.

Vanndåp
14. Hvis vedkommende sier at: a) det er frelse i vanndåpen, eller at b) du ikke kan bli frelst uten at du blir døpt på en riktig måte, da har du med en falsk lære og en falsk lærer å gjøre. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave», Ef. 2:8. «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved GUDS ORD, som lever og blir», 1 Pet 1:23. «Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord . .», Jakob 1:18a.

Second blessing
15. Hvis vedkommende lærer at det finnes to klasser Kristne på Kristi legeme, der den ene typen kristne er de som er Åndsdøpte og taler i tunger, og som får bli med i bortrykkelsen, og den andre type kristne er de som ikke har blitt åndsdøpt og ikke får bli med i bortrykkelsen, men må gå igjennom den store trengsel, da har du med en falsk lærer å gjøre. At de finnes forskjellig grad av åndelighet blant bekjennende Kristne er riktig, men det har med åndsfylde å gjøre, ikke med åndsdåp. «For med én Ånd ble vi ALLE døpt til å VÆRE ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke», 1 Kor 12:13.

Åpenbaringer ved siden av Skriften
16. Hvis vedkommende lærer at det finnes alternative autoriteter og alternativ inspirasjon ved siden av Guds ord, at «budskap» eller «kunnskapsord» kan sidestilles med Guds ord, da har du med en falsk lærer å gjøre. Det var apostlene som fikk i oppgave å formidle Guds ord til menigheten, ingen andre. «For den (menigheten) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalter-oppdrag Gud har gitt meg for dere: å FULLFØRE Guds ord», Koll. 1:25.

Manifestasjoner
17. Hvis vedkommende skryter av å ha erfart åndelige manifestasjoner, blitt tatt med til himmelen, etc. da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«desto fastere har vi det Profetiske ord som dere gjør vel i å akte på», 2 Pet. 1:19.

Ny lære
18. Hvis vedkommende kommer med en lære som er et tillegg til det Skriften selv lærer, da kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet», 1 Kor 4:6. «Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger», Johannes 2. brev vers 9-11. «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd», 2 Pet. 1:20-21.

Drukken i ånden
19. Forkynnere som er påvirket av fremmede ånder har ofte en rå, kneggende, ukontrollert, såkalt hellig latter. Dette er ofte et kjennetegn på en falsk lærer selv om ikke alle falske lærere har dette.Når de hevder at de er «drukken i ånden», så stemmer det, men det er ikke i Den Hellige Ånd de er drukne, for Den Hellige Ånd er imot all slags form for drukkenskap. Ingen var «drukken i Ånden» på Pinsedag. «De ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk» Apg 2:6. «Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!», Apg 2:11. «Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin», Apg 2:13. De var ikke en ravende oppførsel som gjorde at apostlene ble beskyld for drukkenskap, men fordi de hørte dem tale på forskjellige språk. Påstanden om drukkenskap kom fra vantro mennesker som måtte ha en unnskyldning for ikke å tro. Guds ord sier ikke at apostlene oppførte seg som drukne. Det er de falske læreres påstand.

Forbannelser

20. Hvis vedkommende forbanner andre kristne som sier en imot, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers i Bibelen som sier “Hvis du ikke liker dem drep dem. Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers» -Benny Hinn-
«Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet», Rom 3:13-14.

Like fellestrekk
21. Hvis en lærer har de samme trekkene som de «store» og kjente innenfor «healing industrien», slike som Kenneth Hagin, Kenneth & Gloria Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Rodney Howard Browne og Todd Bentley, etc. da kan du være sikker på at det er hos noen av disse han/hun har hentet sin lære, for all slik falsk lære har sin opprinnelse fra Satan og hans medarbeidere. «Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. DISSE er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden», Judas brev vers 17-19.

Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Amerikanske kristne tilber Satan?

Publisert over 5 år siden

21. Hvis en lærer har de samme trekkene som de «store» og kjente innenfor «healing industrien», slike som Kenneth Hagin, Kenneth & Gloria Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Rodney Howard Browne og Todd Bentley, etc. da kan du være sikker på at det er hos noen av disse han/hun har hentet sin lære, for all slik falsk lære har sin opprinnelse fra Satan og hans medarbeidere. 

Det betyr at de fleste av de amerikanske kristne lytter på Satans budbærere og vil havne i helvete.

Mange kristne i USA hevder det stikk motsatte. Til himmelen med amerikansk kristendom, men til helvete med europeisk kristendom.

Jeg synes det er lite konstruktivt med  en slik demonisering.

Jeg har den enkle oppfatning at hvis deres forkynning er i overensstemmende med skriften så bruker Gud også disse menneskene.

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

21 viktige punkter til ettertanke

Publisert over 5 år siden
Øystein Søvikreit Magerøy. Gå til den siterte teksten.
det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker.

Takk for et godt gjennomarbeidet innlegg med mye god direkte og indirekte kritikk av diverse vilfarelser i dagens kristen-Norge; kanskje aller mest representert ved TV Visjon Norge og deres diverse støttespillere. Det du egentlig sier er at store deler av kristenfolket velger å lytte til falske lærere, og dette tror jeg faktisk du har uhyggelig og skremmende mye rett i. Jeg går ikke nødvendigvis god for alt innholdet men du har listet opp 21 viktige punkter til ettertanke.

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Dette innlegget

Publisert over 5 år siden
Øystein Søvikreit Magerøy. Gå til den siterte teksten.
Alle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker.

var "hård tale". Men desto mer nødvendig tale. Så kan enhver forkynner prøve seg selv, i tllegg også has tilhengere.

Er nok redd for at de som burde føle seg truffet på et eller annet punkt her, feier det bort med satsen: "Den som forkynner Evangeliet skal møte motstand". Da høres dette så sant og tilforladelig ut, at tilhengere roper "halleluja, amen" i kor, og vi som har betenkeligheter med disse ting som er beskrevet her blir karakterisert som surpomper og bakstrevere. Dette er registrert tidligere, og kommer igjen.

Det jeg skulle ønske var at innleggsforfatteren skrev litt kortere. Det er vanskelig å få med seg alt når en ikke alltid har så god tid. Derfor er det mulig jeg har oversett noe. Men hvert punkt i dette innlegget burde vert gjenstand for innlegg og debatt. Da kunne det vert mulig å utdype nærmere, og nå et større publikum.

Takk for et grundig og gjennomtenkt innlegg.

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg slutter meg til Tengesdal og Leirgulen og takker for et fyldig og høyaktuelt innlegg. Det er såpass langt og omfattende at jeg på stående fot ikke vil slutte meg til samtlige poenger, men her er det uansett mye viktig og godt, og jeg håper at de som bør føle seg truffet faktisk erkjenner det og forsøker å rette opp i ting..

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Skal vi dømme andre?

Publisert over 5 år siden

Ja, vi må være var på falske lærere, men hvem har sannheten på det? Bibelen har denne sannheten, gjennom Jesu Kristi ord. Vi må selv lese disse ordene og bli kjent med sannheten, og ta imot den visdommen og kunnskapen fra Herren, og ikke la oss påvirke av andre. Husk Herren sier i Matt kap 7

1 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt.

2 For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere.

3 Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke bjelken i ditt eget øye?

4 Eller hvordan kan du si til din bror: «La meg ta flisen ut av øyet ditt!» og se, bjelken er i ditt eget øye?

5 Hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da skal du se klart så du kan ta flisen ut av din brors øye.

Det er vår Herre som skal dømme. Vi har for mange feil og mangler til at vi kan egentlig stå frem si klart og tydelig at den og den driver falsk lære, for det vet egentlig bare Herren. Ja vi kan med våre konsepter tro at andre tror feil, og det er derfor Herren advarer oss fra å dømme andre.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #6

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dømme og bedømme

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
1 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt

Det er en vesensforskjell på dømme og bedømme. Kristne ledere må finne seg i å bli bedømt. Som oftets er de ikke ledere fordi de er fremfor andre bedre egnet til å lede, har bedre forstand og innsikt i skriften. De er ledere fordi de har talegaver og det er en nyttig gave. De må innse at i forsamlingene sitter det folk uten talegaver men med bedre forstand enn dem selv i tillegg til annen og viktigere erfaring.  Magerøy har en trådstart det er verdt å legge merke til, spesielt for kristne ledere og andre ledere med talegaver.

Kommentar #7

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

de 21 kjennetegn

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Det er en vesensforskjell på dømme og bedømme.

Populitet - er dette nødvendigvis et tegn på falsk lære? Kan ikke det være et tegn på Herrens velsignelse, Herren trenger evangelister som bringer mennesker til Hans legeme.

Når det gjelder dette med avertering av helbredelse, luksus på andres bekostning med mer, så er jeg nok enig med innleggsfoffatter at det kanskje er en del falske lærere der ute, men selv på Herrens tid fantes det mennesker som ikke var med ham, som gjorde ting i Hans navn og dette sier herren om dem, at de skal få sin lønn

Markus 9:

38 Johannes tok til orde og sa til Ham: «Mester, vi så en som ikke er i følge med oss, drive ut demoner i Ditt navn. Og vi forbød ham det siden han ikke er i følge med oss.»

39 Men Jesus sa: «Forby ham det ikke, for ingen som gjør en kraftig gjerning i Mitt navn, kan tale ondt om Meg i neste øye-blikk.

40 For den som ikke er imot oss, er for oss.

41 For den som gir dere et glass vann å drikke i Mitt navn, fordi dere tilhører Kristus, sannelig sier Jeg dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.

Derfor ville jeg ha vært forsiktig med å peke finger. Kan godt hende du mener det er å bedømme, men jeg synes det ligner mer på fordømmer, spesielt da navn nevnes.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Korrigering, ikke dømming og fordømming

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er vår Herre som skal dømme. Vi har for mange feil og mangler til at vi kan egentlig stå frem si klart og tydelig at den og den driver falsk lære, for det vet egentlig bare Herren. Ja vi kan med våre konsepter tro at andre tror feil, og det er derfor Herren advarer oss fra å dømme andre.

Dette blir fullstendig feil min godeste Larsen. Å prøve åndene, om de er fra Gud eller ikke, er en nødvendig del av den verdensvide menighet. Dette er en en nådegave som mange får, men som kanskje få tør å bruke. Årsaken må være den sure kritikken som ofte er belønningen for å si fra. I den mørke middelalder kostet det gjerne livet for dem som stod frem.

Vi ser hvordan det utviklet seg i den tiden. Alle som forkynner evangeliet må være forberedt på å bli prøvd på sin lære. De som bærer sannheten i sitt hjerte er ydmyke nok til å la seg korrigere om det er nødvendig ut fra bibelske sannheter. Rett skal være rett. De som utøver nådegaven med å prøve åndene skal også prøves om de taler rett. De er ingen eksklusiv gruppe.

Dette har null og nix med dømming og fordømming å gjøre, men rett og slett en Gudgitt korreksjosnsmulighet for rett utvikling av Guds menighet på jorden. Og her er også Bibelen eneste rettesnor.

Kommentar #9

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hvem er jeg som skal si hva som er rett eller galt? Sannheten er at jeg ønsker bare å være forsiktig med å si hvem som er bærere av falsk lære. Jeg er opptatt av sannheten i Guds ord. Jeg ønsker ikke å fornærme noen, bare å vise til at sannheten er ikke bare å peke på 21 kjennetegn, så har du sannheten om hva falske lærere er. Gud er mer konsekvent enn det. Han sier mye mer om hva vi behøver å utdype oss om. Jeg håper det kan komme frem mer av det.

Til for eks så er dåpen et eksempel som har skapt mange splittelser i gjennom tiden, likeså tungetale, og gavene omtalt i 1 Korinterbrev. Veldig mange er svært opptatt av disse gavene. Noen mennesker ser sannheter i disse, og får med seg mennesker inn i troen på dette.

Er det feil? Gud har tydeligvis åpnet for at noen er svakere i troen enn andre, og trenger å bli bært av andre. De som er sterker trenger derfor å bære de som er svakere Rom. 15:1-7, hvis ikke kan de som er sterkere i troen bli en snublestein for de som er svakere.

Siden man da peker ut visse punkter som falsk lære, kan dette bli som snublesteiner for de som er svakere, og de avslutter sin relasjon til Gud.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Punkt 22

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, vi må være var på falske lærere, men hvem har sannheten på det? Bibelen har denne sannheten, gjennom Jesu Kristi ord. Vi må selv lese disse ordene og bli kjent med sannheten, og ta imot den visdommen og kunnskapen fra Herren, og ikke la oss påvirke av andre.

Her har du egentlig laget et slags oppsummerende punkt 22, som sier at hver enkelt må finne ut av dette på sin egen vei i troen. Som punkt 22 er dette et glimrende poeng.

Ellers er der ingen av de første 20 kjennetegnene som spesifikt nevner navn og dermed er det heller ikke snakk om dømming eller fordømming av enkeltpersoner (vår neste); kun innspill til kjennetegn for falske lærere. At enkelte svært profilerte forkynnere nevnes i punkt 21 har lite med dømming og fordømming å gjøre. Dermed er det opp til leserne å bedømme om forkynnere har de nevnte kjennetegn.

Altså - igjen; et glimrende innlegg fra Øystein!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere