Sofia Rana

1

Qureshi vil ikke tenke selv

Lederen av Islamnet, Fahad Qureshi er farlig. Han er farlig fordi han i kraft av sin autoritet hevder muslimer ikke skal tenke selv. Man skal ikke ta stilling til om det er galt å henrette homofile før noen lærde kan si om det er riktig.

Publisert: 8. jul 2016

Skrevet av Sofia Rana & Kenneth Arctander

Lederen av IslamNet, Fahad Qureshi, deltok nylig i en debatt på Dagsnytt 18 med SVs leder Audun Lysbakken. Programleder Fredrik Solvang viste et opptak hvor Qureshi holder en appell på en konferanse som Islam Net arrangerte i 2013. Der støttet han uten forbehold dødsstraff for homofili og utroskap. Qureshi fikk en hel forsamling til å si seg enig “fordi det står i Koranen”. Han hevdet videre at det å henrette folk for homofili og utroskap er noe som er akseptert av alle muslimer, og som ikke bør ses som ekstremt.

Til NRK sa han nå at disse uttalelsene kan misoppfattes. Han burde ordlagt seg bedre. Han sier det pågår en debatt blant lærde innen Islam om disse spørsmålene, og at han derfor ikke kan ta stilling til dem. Qureshi har altså ingen mening om det er galt å steine homofile til døde før noen andre har tatt stilling for ham. Men budskapet i det Qureshi uttrykte på fredskonferansen kan ikke sies veldig annerledes. Steining av homofile er steining av homofile.  Ifølge Qureshi skal man som muslim tydeligvis ikke tenke selv, bare gjøre som man får beskjed om av muslimske lærde, uavhengig av hva budskapet måtte være.

Det er positivt at han tilsynelatende går tilbake på uttalelsene. Men Qureshi fremstår samvittighetsløs, og er trolig også det. Han ser ikke det problematiske i at han gjør seg selv til et instrument - en som bare utfører de pliktene han mener muslimer pålegges. Han har ingen egen vilje, eller han undertrykker den. Slik fraskriver Qureshi seg skylden for det han selv gjør. Og slik illustrerer han en av menneskets farligste ferdigheter, nemlig fraværet av tankegang. Her er ikke Qureshi enestående. I Hannah Arendts artikler i «The New Yorker» ble det forventet at hun skulle fremstille Adolf Eichmann, en mann ansvarlig for drap på flere hundre tusen jøder, som et «monster». Men hun beskrev ham som en byråkrat, en som bare utførte ordre. Ondskapen bestod i evnen til å gjøre det som systemet pålegger en - «å gjøre som man får beskjed om». Dersom man bes om å klippe en plen, så gjør man det. Dersom man kommanderes til å drepe flere tusen mennesker, så gjør man det også. Dette betegnet hun som «ondskapens banalitet». Jens Bjørneboe påpekte at det var vanlige familiefedre som bygget konsentrasjonsleirene. Var disse familiefedrene onde? Ja, det kan man si. Deres ondskap lå i den manglende evnen til å tenke over konsekvensene av hva de gjorde, hvilket ledet dem til å gjøre dette groteske. 

1 liker  
Kommentar #1

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Skremmende holdning

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Lederen av IslamNet, Fahad Qureshi, deltok nylig i en debatt på Dagsnytt 18 med SVs leder Audun Lysbakken. Programleder Fredrik Solvang viste et opptak hvor Qureshi holder en appell på en konferanse som Islam Net arrangerte i 2013. Der støttet han uten forbehold dødsstraff for homofili og utroskap. Qureshi fikk en hel forsamling til å si seg enig "fordi det står i Koranen". Han hevdet videre at det å henrette folk for homofili og utroskap er noe som er akseptert av alle muslimer, og som ikke bør ses som ekstremt.

Ja, takk, jeg så også denne debatten på Dagsnytt 18 og har også sett dette opptaket hvor Fahad Qureshi forsøkte å alminneliggjøre steining og dødsstraff og fikk forsamlingen med seg. Her har muslimer en viss vei å gå for å ta til motmæle mot slike skremmende holdninger.

1 liker  
Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ikke oppdratt til å tenke selv

Publisert nesten 6 år siden

Mange ville vel i naivitet trodd at Islamsk Råd burde satt i gang sitt informasjonsapparat ovenfor den uskolerte almenhet i anledning disse horrible holdningene. Når så ikke har skjedd, regner jeg med at meningene og forsamlingens bifall ikke er så avskyelige likevel. Å gå ut med motforestillinger ville gi gjenlyd langt nede i de muslimske tankesmier, eller riktigere, i de fora der Koranen og de hellige skrifters ufeilbarlighet overvåkes. Slikt setter ikke en godt skolert muslim spørsmål ved, og de menige muslimer blir ikke oppdratt til å tenke selv.

Dette er fremtiden for alle som ser fram mot den multikulturelle nasjon. Der den del av befolkningen som bidrar mest til multikulturen er er fullstendig underlagt en uforanderlig 1400 år gammel ureformert overtro.

Kommentar #3

Kenneth Arctander Johansen

8 innlegg  1 kommentarer

Completely missed the point?

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
ser fram mot den multikulturelle nasjon. Der den del av befolkningen som bidrar mest til multikulturen er er fullstendig underlagt en uforanderlig 1400 år gammel ureformert overtro.

Nå er det for det første ikke ritkig at den del av befolkningen som bidrar mest til multikulturen er fullstendig underlagt en uforanderlig 1400 år gammel ureformert overtro.

Den ene av artikkelforfatterne er muslim.

Just sayin'

Kommentar #4

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Man skal ikke ta stilling til om det er galt å henrette homofile før noen lærde kan si om det er riktig.

Hva med deg, Rana? Hvis det ikke eksisterer rom for å la utøvende homofile få leve under islam, hvordan skal DU løse et slikt problem? Opplever du at det er rom noe sted i koranen, Sira eller Hadith til å leke buffet med islam? Tenke 100% selv, velge de deler fra Allah og Muhammed som DU er enig med og avvise de deler du er uenig med? Henvis meg isåfall til de skriftstedene, så jeg kan lese selv. Hvis det eksisterer selvmotsigelser i islam(som det gjør mange steder) som både sier at det er tvang og frivillighet i islam, så har alle et problem, for da kan man VIRKELIG leke buffet med islam og da er dette en uløselig konflikt. Du kan aldri dømme andre muslimer, feks Daesh for å følge en islam du selv ikke følger, for Muhammed og Allah har da gitt dualistiske lover. Min påstand er at ingen følger Muhammed så nøye som Daesh gjør, så hvordan kan en muslim fordømme Daesh? Basert på hvilke ENTYDIGE deler av islam?

1 liker  
Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kenneth Arctander Johansen. Gå til den siterte teksten.
Den ene av artikkelforfatterne er muslim.

Ja, trolig.  All ære til henne og andre enslige svaler som har mot til si fra, slik at vi også i fremtiden kan beholde den norske sommeren.  Men hvem vil den grå masse følge når det røyner på  ?  Den grå masse sier ikke noe i dag, og blir derfor tatt til inntekt for de moderate. Men er det sant ? Jfr. karikaturstriden.

Kommentar #6

Tor Ebelthoft

0 innlegg  5 kommentarer

Det skjer noe med kritikken av islam

Publisert nesten 6 år siden

Det er en ny vind som blåser. Exmuslimer organiserer seg og kommer med velberettiget kritikk av islam. Disse exmuslimene risikerer trakassering fra sine egne og utestangelse fra familien. Nå er jeg ikke sikker på om Sofia Rana er muslim eller exmuslim. Hun skal uansett ha kudos for å våge og si fra

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et problem innen alle religioner - også for kristne

Publisert nesten 6 år siden

Meget prisverdig av Sofia Rana å ta opp dette problemet. Svært mange av debattene her på VD handler jo også om at Guds ord må lede oss, og mange mener det kun er det som står i bibelen vi som er kristne skal rette oss etter.

Her er altså muslimene og Quereshi i nøyaktig samme båt som svært mange kristne. Man skal heller ikke som kristne, i følge mange kristne, tenke selv, men rette seg etter "Guds ord", dvs det som står i bibelen.

Her kan vi kanskje si at kristne i dag er heldigere stilt enn muslimene, fordi kristne kan sette et skille mellom GT og NT, og således går de klar av GTs påbud om steining av ulydige, Guds oppfordring om å utrydde sine fiender fiender, Guds egne massedrap på menneskeheten osv.

Muslimene har visst ikke den muligheten, men må forholde seg til HELE koranen.

Ellers blir det noe merkelig å se svært bibeltro kristne kritisere korantro muslimer for å være nettopp det samme som de selv er; Underlagt sin hellige skrift i ett og alt.

En kristne som kritiserer muslimer for å være skrifttro, burde etter min mening forkaste hele dette konseptet, å la seg styre av fortidens skrifter, og heller la sin egen nåtidsfornuft få lede seg i vasneklige religiøse og moralske spørsmål.

DNK er såvidt begynt på en nye vei, der de akespterer at skriften ikke alene kan sette normer for menneskenes liv i 2016, vi må også begunne våre synspunkter med erfaringer fra det levde livet.

Men her har de mange rasende kristne mot seg, som mener det er å gå vekk fra Guds ord og gi etter for modernitens midertidige synspunkter.

Selv mener jeg vi mennesker gjennom våre liv kun står ansvarlig overfor vår egen indre samvittighet i alle tros- og moralspørsmål. Og så i siste ende står vi ansvarlig overfor Gud når vi skal gjøre rede for om vi stolte på vår egen tro, eller om vi lot andres trospåbud og tvangsdogmer få styre oss, selv om vi følte det ikke var riktig for oss selv.

Mvh Sverre

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Finnes det i det hele tatt en religion som har "tenk selv" som et hovedprinsipp?

Publisert nesten 6 år siden

Nei, dessverre. Og her ligger religionenes store problem begravet. Enhver hittill eksisterende religion har som hoveprinsipp og krav at man skal tilslutte seg de trospåbudene og dogmekravene som eksisterer i religionen.

Jeg vet bare om en eneste trosretning som går motsatt vei, og ber sine tilhengere om å IKKE bygge sin tro og sine prinsipper på andre menneskers meninger og tanker, og denne trosretningen presenteres i boka Vandre mot Lyset!

I følge Vandre mot Lyset! er vår eneste sikre rettesnor i livet vår egen samvittighet - vår egen indre overbevisning om hva som er rett og galt. Og følger vi denne gudegitte samvittigheten i alle spørsmål, vil vi aldri trå feil.

Og er vi i tvil, gjør vi mye lurere i å be en bønn til Gud om indre hjelp og viledning, enn å lese i en eller annen bok for å finne ut hva "Gud" mener. Gud taler nemlig direkte til hver og en av oss i vårt indre!

Mvh Sverre

Se forøvrig: www.vandrermotlyset.net

Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Den store forskjellen

Publisert nesten 6 år siden

Hvor mange sekter og retninger utsprunget fra kristendommen har vi i Norge ?  25 ?  I hele verden - 100 eller flere ?  Jeg tror neppe jeg overdriver når det gjelder kristne enkeltindivider og grupperinger som "har tenkt selv "   Poenget er imidlertid at alle slags utbrytere som lever under protestanter og katolikkers tak får drive på med sitt uten at det går på livet løs.  Stort sett nå for tiden,  Slik er det ikke i de land der islam regjerer over sjelene.

Kommentar #10

Sofia Rana

1 innlegg  1 kommentarer

Yes

Publisert nesten 6 år siden
Islam utfordrer til konstant å tenke selv, stille spørsmål om alt og ikke ta etablert dogma for god fisk. Har man ikke fått med seg dette sentrale konseptet bør man ikke stille som leder for noe som helst. Jeg er ikke eks muslim, til den som lurte på over her.
Kommentar #11

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Islam utfordrer til konstant å tenke selv

Så du sier at islam er minimum tvetydig eller multitydig og ikke entydig/dogmatisk? Man kan egentlig gjøre som man selv vil, islam er bare rådgivende? Det blir ingen straff om man ikke følger islam?

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Islam utfordrer til konstant å tenke selv, stille spørsmål om alt og ikke ta etablert dogma for god fisk. Har man ikke fått med seg dette sentrale konseptet bør man ikke stille som leder for noe som helst. Jeg er ikke eks muslim, til den som lurte på over her.

Så du kaller deg selv for muslim,men mener altså at en hver muslim kan skape seg sin egen variant av islam helt uavhengig av hva koranen og imamene sier ?

Hva er da vitsen med å være muslim ? 

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så du kaller deg selv for muslim,men mener altså at en hver muslim kan skape seg sin egen variant av islam helt uavhengig av hva koranen og imamene sier ?

Hva er da vitsen med å være muslim ?

Det samme spørsmål kan vel stilles til kristne tilhørende et stort antall av sekter og trosretninger ?

Men som vi husker, ikke en gang Islamsk Råd kan ( tør ? ) tenke selv.

Kommentar #14

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Fint at du tør tenke selv, men....

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Lederen av Islamnet, Fahad Qureshi er farlig. Han er farlig fordi han i kraft av sin autoritet hevder muslimer ikke skal tenke selv. Man skal ikke ta stilling til om det er galt å henrette homofile før noen lærde kan si om det er riktig.

Hva skjer i muslimske land? Henrettes ikke homofile der? Så vidt jeg vet utføres dette i de fleste land (11 land har jeg hørt) hvor muslimer er i flertall. Det burde kanskje være et tankekors? Hva baseres så disse avgjørelsene om henrettelser på og hvem tar slike avgjørelser? Jeg vil tro det er lærde Imamer og andre skolerte muslimer som får sliste ord.
Om man spør lærde muslimer i Norge vil de naturligvis si at man må følge Norsk lov. Den dagen muslimer er i flertall er jeg redd resultatet blir det samme som i andre muslimske land.
At det finnes mange fornuftige muslimer som deg som tør tenke selv, er vel og bra. Men hva hjelper det når de som sitter med makten må forholde seg til Koranen og Hadith(i det minst de som regnes som troverdige). Konklusjonen må bli at på lang sikt er det ikke Fahad Qureshi som er farlig for homofile, utro kvinner og menn, voldtatte kvinner(som straffes i muslimske land), kristne og andre "vantro", men Islam. Fahad blir bare et lite forvarsel på hva som kommer.
Ikke misforstå meg nå. Jeg har ingenting i mot muslimer. Har selv mange muslimske venner og kollegaer. Det jeg misliker er Islam og de konsekvenser vi realistisk sett vil få hvis Islam blir en rådende makt i "vårt lille land", på samme måte som jeg misliker kommunisme, fascisme, Nazisme og andre ideologier hvor det å tenke og leve fritt blir et fremmedord. Nok om det.

Siden du er åpen for å tenke selv vil jeg anbefale at du leser gjennom et av mine tidligere innlegg. Det handler om evangeliet som Jesus fikk, ifølge Koranen(injeel), og hvilke tanker jeg gjør meg rundt det.
Her er linken: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11637818/#post_11637818

I tillegg vil jeg også oppfordre deg til å se en video som handler om koranen, dvs dens originalmanus. Nyere forskning utført av to lærde tyrkiske muslimer har avdekket spennende ting der.
https://www.youtube.com/watch?v=J-4RH6Xv_Vs

Helt til slutt vil jeg bare si at jeg leste nylig en bok som het "Dialog mellom en kristen og en muslim" eller noe slikt. Det jeg vil frem til her er at muslimen hevder at Jesus kalte Gud for alaaha. Dette har jeg også diskutert med en på nett. Han hevdet at Jesus ropte på Alaaha på korset. Som kristne lærer vi at Jesus ropte ut enten Eli/Eloi eller Elahi og dette navnet bruker Jesus kun en gang i Bibelen. Men det er ikke poenget. Muslimer kan ikke bruke dette som et argument siden Jesus ifølge Koranen(4:157, 4:156 i min Koran) aldri ble hengt på korset.
Enda et lite tankekors muligens?

For å avslutte positivt vil jeg igjen si at det er fint du tør tenke selv! Som regel er fornuften bedre enn å tolke gamle skrifter feil.

Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Interessant svar!

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Islam utfordrer til konstant å tenke selv, stille spørsmål om alt og ikke ta etablert dogma for god fisk. Har man ikke fått med seg dette sentrale konseptet bør man ikke stille som leder for noe som helst. Jeg er ikke eks muslim, til den som lurte på over her.

Jeg har aldri før hørt en muslim som sier at muslimsk tro oppfordrer muslimer konstant til å tenke selv og aldri ta et dogme for god fisk.

Jeg er veldig interessert i å høre mer om en slik utgave av islam. For jeg tolker Ranas svar dithen at hun er muslim?

Kan jeg spørre deg om du kan fortelle noe om hva slags grunnlag du finner i muslimenes hellige skrifter for ditt ståsted? Og er det virkelig sant at muslimer oppfordres til å tenke kritisk ved alt, også være kritisk til profeten, til hans lære og til hvordan Allah fremstilles i Koranen og andre hellige skrifter?

Kreves det i følge deg ikke en eneste ting av muslimer? De kan være kritiske til alt, gjøre seg opp sin egen mening om alt, droppe fasten og eid dersom de finner at det ikke føles riktig? De kan kritisere Muhammed helt fritt og hevde at han hadde flere koner, var gift med en 9-åring og ledet sine tilhengere i angrepskriger der motstandere ble slaktet ned?

Er alt dette noe som oppfordres til å gjøre seg opp sine egne meninger om?

Om det virkelig er tilfelle, er jeg veldig opptatt av det teologiske grunnlaget du kan finne for slike meninger. Og jeg håper du vil dele dine skriftsteder med oss som gjerne vil lære mer om en slik utrolig åpen og tolerant islam.

Den overgår jo til og med kristendommen i åpenhet, slik den praktiseres av de aller mest liberale teologene i Norge.

Kjenner du til noe land hvor den utgaven av islam som du beskriver praktiseres av flertallet?

Beklager alle spørsmålene, men håper du vil ta det tid til å besvare dem. Dette er noe helt nytt for meg. Har aldri hørt muslimer uttale seg som deg.

De fleste muslimer fastholder at fasten er en plikt, eid-feiringen likeså, og Muhammed blir fremholdt som syndfri, akkurat som Jesus. At han skal ha begått voldelige handlinger blir avvist av alle muslimer jeg har diskutert med. Men likevel oppfordres muslimer, i følge deg, til å tenke helt fritt og være kritisk OGSÅ til Muhammed?

Mvh Sverre

Kommentar #16

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Hvor er alle homoaktivistene?

Publisert nesten 6 år siden
Sofia Rana. Gå til den siterte teksten.
Lederen av IslamNet, Fahad Qureshi, deltok nylig i en debatt på Dagsnytt 18 med SVs leder Audun Lysbakken. Programleder Fredrik Solvang viste et opptak hvor Qureshi holder en appell på en konferanse som Islam Net arrangerte i 2013. Der støttet han uten forbehold dødsstraff for homofili og utroskap.

I min logiske verden burde dette utløse et ramaskrik blant alle landets homoaktivister, både de moderate og mer ekstreme.

Det burde vært skrevet tonnevis av sinte, på grensen til hatefulle, leserinnlegg fra alle de som har kjempet for homofiles mulighet til å bli kalt for rette ektefolk i Den norske kirke. Sinnet burde vært så intenst at man så å si kunne merke det på kroppen, dette ville fulgt hundre prosent logisk av forholdsmessigheten mellom - på den ene siden - et trossamfunn som inntil relativt nylig ikke ønsket å ansette samlevende homofile i vigslede stillinger - langt mindre å vie dem, og - på den andre siden - et eller flere trossamfunn som fortsatt - i 2016 - ikke klart og åpent tar avstand fra skriftlærde som foreskriver at homofile bør drepes av Staten.

Kjente teologer og biskoper som har jobbet for kjønnsnøytral vigselsrituale, burde skrevet en ramsalt felleserklæring der de på det sterkeste fordømte en religion og en religionsutøvelse som ikke tydelig avgrenset seg fra så hatefulle, ukjærlige og fordømmende tanker som dette. De ville med største naturlighet oppfordret alle landets moskeer til å gjøre nettopp som dem - å inkludere homofile på alle arenaer. Samtidig ville de, i kraft av sin brennende tro, benyttet anledningen til å reklamere for Jesu ikkevolds- og kjærlighetsbudskap, samt den grensesprende frigjørende kraften som ligger gjemt bak at Gud ble til et menneske som lot seg henrette av mennesker. Og - gjerne - holdt dette opp mot lovens trelldom i andre religioner, i dette tilfellet islam.

Men slik er det altså ikke.

Det er unge muslimske jenter, i mer eller mindre vellykket samarbeid med middelaldrende, heterofile, islamkritiske norske menn, som skal ta denne kampen. Homoaktivistene løfter ikke en finger, for de har vunnet den store livskampen sin. De ligger fortsatt og sover ut seiersrusen, og legger ikke merke til at det er nå den egentlige kampen begynner.

Kommentar #17

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
I min logiske verden burde dette utløse et ramaskrik blant alle landets homoaktivister, både de moderate og mer ekstreme.

I form av praksis og toleranse er det med all tydelighet fastslått at islam har en helt annen respekt blant de venstreorienterte enn det som var kristendommen til del.   At  den jevne sosialist skulle beundre selve læra,  det er vanskelig  å forstå, men  det skyldes trolig  lidelsen rasisme og  "underdog-medlidenheten" .  At  mange supervridde finner sin nye lykke innen  islam er mere til å skjønne,  trangen til å underlegge seg den totalitære makt.

En av forumets tungvektere, Ole Jørgen Anfindsen,  synes å merke at pendelen svinger til en større interesse  for religion.  Jfr. tråden " Kristenliv - fra hode til handling" .  Ja, nettopp.  Religion var tidligere av ikke-religiøse  sett på med en viss forakt fra hopen.  Men det går ikke lenger an når islam er kommet for å bli.

Kommentar #18

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Foreslår å lese deg opp på kristen teologi.

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
DNK er såvidt begynt på en nye vei, der de akespterer at skriften ikke alene kan sette normer for menneskenes liv i 2016, vi må også begunne våre synspunkter med erfaringer fra det levde livet.

Jeg tror nok du skal gjøre deg et forsøk på å lese deg opp på kristen teologi. GT var for jødene og det var aldri meningen at jødedommen skulle være almenn for alle mennesker.   Det er synd at du ikke har fått med deg at denne måten som ovenfor siterte er med og fordummer denne debatten hinsides vett og forstand. Du deltar i realiteten i Arnulf Øverlands løgner om kristendommen.

  I det store bildet har ikke sekularistene bidratt nevneverdig til humaniseringen av Europa. Det sekulære Europa har gang på gang spilt fallitt.  Nåtidens kjønnsdebatt , hvis det er den du tenker på, er dømt til bli et nytt sekulært nederlag for det er de sekulære ateistene som kommer til drepe homofile, like mye som evt. deler av islam har gjort det. Slik har det vært tidligere og slik vil det være i fremtiden. Det kommer ikke til å være de kristne og aller minst de konservative kristne dissentermenighetene.  Det kan bli DNK fordi den er forsåvidt politisert. Det avhenger av biskopene eller de biskopene staten til envher tid velger til beste for seg selv.  Jeg rimelig trygg på at fremtidens konflikter vil komme mellom sekulære Europeere og islam men der vil neppe sekulære fremstå som et mer humant alternativ enn muhammedanerne for det her de sjelden gjort. Hva er det som får noen til å tro at ateister/sekularister skulle være så mye mer humane i dag enn for 100 år siden?

Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

La oss diskutere trådstarterens artikkel!

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror nok du skal gjøre deg et forsøk på å lese deg opp på kristen teologi. GT var for jødene og det var aldri meningen at jødedommen skulle være almenn for alle mennesker. Det er synd at du ikke har fått med deg at denne måten som ovenfor siterte er med og fordummer denne debatten hinsides vett og forstand. Du deltar i realiteten i Arnulf Øverlands løgner om kristendommen.

Jeg vil anta at hverken du eller jeg vet noe om hva Gud vil med GT, Bratlie. Om det er Guds vilje at GT ikke skal være kjent for menneskeheten, er det rart at det ikke for lengst er fjernet fra Bibelen. Men i stedet så trykkes GT opp sammen med NT i millionopplag og spres til hele verden.

Noen kristne mener at NT opphever GT som autoritet, mens andre forsvarer også det som står om "Gud" i GT, f eks at han oppfordrer til steining av ulydige, oppfordrer til blodig hevn og til å utrydde sine fiender.

Hva som er mest fordummende av disse holdningene, vet ikke jeg. Selv har jeg ingen tro på at det er "Gud" som oppfordret til steining, hevn og krig, men djevelen, som klarte å narre isrealittene til å tro at han var Gud, eventuelt brutale ledere som hevdet å uttale seg i Guds navn, men som kun søkte makt for egen del. Det gir jo en viss autoritet dersom man klarer å innbille sine tilhengere at det er Guds ord som kommer ut av ens munn.

I små glimt ses dog den kjærlige Gud også i GT. Og når det gjelder DNKs utsagn om at man ikke utelukkende kan bygge dagens synspunkter på gamle binelsitater, kom, såvidt jeg vet fra bispekollegiet selv. De mer de gamle, ofte strenge moralreglene fra fortiden ikke kan overføres helt ukritisk mot dagens situasjon, men må veies opp mot livserfaring. Om du synes dette er fryktelig dumt, er ikke jeg rette adressat for den kritikken, men de norske biskopene.

Men denne debatten gjelder noe helt, nelig om hva islam er. Trådstarteren mener at islam er en religion som oppfordrer tilhengerne til å tenke selv og danne seg sine egne meninger om alt mellom himmel og jord - også sin egen religion, vil jeg anta?

Jeg har stilt Sofia Rana en del spørsmål om det teologiske grunnlaget for å hevde at det er dette islam ER, og har også spurt om denne måten å oppfatte hva islam ER blir praktisert i mange muslimske land, eller i mange offisielle muslimske organisasjoner rundt omkring i verden, for den del.

Alle kristne kan jo også påstå å vite hva kristendom ER, men man bør kunne redegjøre for hvorfor man mener dette er kristendommen, hvilke kristne tradisjoner og skriftsteder man bygger på og hvilke avveiningen man gjør mellom skriftens ulike påbud og forbud sett opp mot dagens humane og tolerante klima i vårt samfunn.

Man må vel kunne si med en viss rett, at det ikke virker som Sofia Ranas mening om hva islam ER, synes sammenfallende med særlig mye av det vi ser av islam fra rundt omkring i verden.

Men det er jo meget gledelig, synes jeg, at hun åpenbart står for en annen type islam enn den ortodokse, autoritære og intolerante.

Men hva som er den "riktige" islam, er vel egentlig et meget stort spørsmål, som ikke lar seg besvare kune ved noen korte påstander.

Når det gjelder hva vi kan forvente av humanister i fremtiden, så er det egentlig ganske uinteressant hva ikke-troende har foretatt seg før i verden. Vi har en stor gruppe mennesker i Norge som slutter seg til humanismens idealter, og det vi kan forvente av dem, er at de vil følge disse idealene også i fremtiden.

Ingen grunn til å tro at Bratlie vil støtte fortidens kristne barbarier, og like liten grunn til å tro at dagens humanister vil støtte f eks kommunismens ugjerninger i Sovjet, Kina eller andre steder der blodige ugjerninger er utført av ikke-troende.

Men jeg håper først og frems på et svar fra Sofia Rana. Det er HENNES artikkel vi først og fremst bør diksutere her.

Mvh Sverre

Kommentar #20

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er du så sikker på det

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
I form av praksis og toleranse er det med all tydelighet fastslått at islam har en helt annen respekt blant de venstreorienterte enn det som var kristendommen til del

Kan det heller skyldes at mange så langt rett og slett har sett på islam i Norge som noe helt marginalt som knapt nok har utgjort noen som helst forskjell for noen bortsett fra muslimer selv da. Det skal sies at diverse terrorgrupper som har blitt dannet i muslimske land nå får mange til å se litt skrekkslagne mot denne religionen islam. Men like fullt er den fortsatt en bitte liten religion i Norge og det er jo knapt nok like mange organiserte muslimer som det er medlemmer i HEF og det er jo ikke mange. 

Så jeg heller heller til forklaringen som ligger i at mange på venstresiden rett og slett ikke har sett på muslimer i Norge som likeverdige og derav heller ikke har kjørt dem like hardt som de har kjørt andre. Hadde samme holdning klarere vist seg ovenfor folkegrupper og ikke ovenfor en religion ville nok dette blitt kaldt rasisme av verste sort.

Nå kommer det jo inn unge norske muslimer i debatten og en del av dem vil bli stående i debatten. De har god kjennskap til norsk kultur og er selv preget av den selv om mange av dem har en delt kulturoppvekst mellom det offentlige norske og det hjemlige kulturspråket.

Disse muslimske debattantene vil man etter hvert bryne seg på og man vil ikke like lett avfeie dem slik man gjerne gjør med skjeggfolket fra islamnet eller en del talsmenn fra IRN som står der med sine posebukser, flagrende dresslignende jakker og sandaler midvinters mens de på heller dårlig norsk prøver å forklare hva islam er. Da nikke venstresiden tolerant men tenker nok som så at her er det noen som ikke helt har forstått hvor de er og hvem de taler til. 

Denne muslimske generasjonen vil nok være ganske så stein død om en generasjon eller to. Tilbake vil vi sitte med en fornorsket muslimsk befolkningsgruppe og ikke minst en hel rekke ikke-religiøse med muslimske aner.

Kommentar #21

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Men dermed har man sviktet minoritetene i minoriteten

Publisert nesten 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Så jeg heller heller til forklaringen som ligger i at mange på venstresiden rett og slett ikke har sett på muslimer i Norge som likeverdige og derav heller ikke har kjørt dem like hardt som de har kjørt andre. Hadde samme holdning klarere vist seg ovenfor folkegrupper og ikke ovenfor en religion ville nok dette blitt kaldt rasisme av verste sort.

Jeg tror du har helt rett i at venstresiden først og fremst har oppfattet innvandrere og flyktninger, uansett religion, som en minoritet, som de har ønsket å solidarisere seg med og beskytte overfor storsamfunnet.

Det er jo i og for seg en nobel holdning å ville beskytte alle minoriteter mot å bli utsatt for utilbørlig behandling, men derved har venstresiden kommet i skvis mellom det å anse hele gruppen som behovstrengende for beskyttelse, og det å ville innse at også minoritetene har sine minoritetsgrupper som blir undertrykket av sin majoritet.

Derved har venstresiden sviktet de svake gruppene innad i minoritetsgruppene, de som blir undertrykket og utsatt for tvang og overgrep fra maktmennesker i sin egen gruppe.

Venstresiden har tradisjonelt ansett all kritikk av innvandrer og flyktninger som ondsinnet og rasistisk, og har først nylig begynt å innse, at det er helt legitimt å viktig at også minoritetsgruppenes dominerende krefter blir utsatt for maktktitikk, ikke fordi man ønsker å ramme hele innvandrerbefolkningen, men fordi man ønsker å BESKYTTE de svakere gruppene mot tvang og undertrykking.

Dette har vært ytterst problematisk å forholde seg til for venstresiden, som altså ser ut til å ville beskytte ALLE innvandrere og flyktninger mot storsamfunnet, og dermed får en noe endimensjonal oppfatning av disse gruppenes indre dynamikk.

Når det gjelder kritikk av islam, så er det absolutt berettiget å kritisere alle maktovergrep og tvang som skjer i regi av islam, men samtidig må man fastholde at alle muslimer må anses som enkeltindivider, som ikke nødvendigvis støtter utdaterte og forhistoriske troskrav og dogmer, og artikkelforfatteren er et godt eksempel på en muslim, som overhode ikke passer inn i det stereotype bildet mange har av den "typiske" muslim.

Like lite som man kan påstå at kristendom er en ensartet religion uten variasjoner, kan man påstå at islam ER vold og terror, fordi variasjonene er stå store, kanskje særlig i Norge, hvor en stor gruppe unge, nytenkende gruppe muslimer ser ut til å ha vokst frem.

Meget gledelig, forøvrig!

Mvh Sverre

Kommentar #22

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

For meg framstår Sofia Rana som en "typisk" muslim.

Publisert nesten 6 år siden

Typisk fordi hun ikke ser ut til å ville diskutere hva og hvorfor(rent teologisk) hun mener Qureshi tar feil i sin "Islam-tolkning".

Dette synes å være et fellestrekk særlig for dem, som i mine øyne, utad framstår som lite praktiserende. Selv om jeg skal være forsiktig i å uttale meg om deres praktisering.  Kanskje framstår de slik nettopp fordi de har en annen "tolkning".

Men i alla fall.  Hun må nødvendigvis kjøpe Islams univers med Allah, Satan, engler, demoner, Paradis, Hellfire, Koranen og Profetens ufeilbarlighet osv. Eller? 

Det får vi aldri vite.  Kanskje fordi hun "typisk" bare er et menneske og at kun Allah vet best?  Eller at hun "typisk" er ferdig snakka?

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert nesten 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det samme spørsmål kan vel stilles til kristne tilhørende et stort antall av sekter og trosretninger ?Kristne har en felles tro på Jesus som Guds sønn født av en jomfru.Det er det viktige.

Hvis noen kaller seg kristne og samtidig ikke vil godta dette,har de selv fjernet seg fra troen.

Når det gjelder muslimer som Rana,har vi ikke fått klarhet i hva hun tror og ikke tror på.

Det er som Wold sier litt typisk når muslimer debatterer at de unngår å gå inn på selve telogien i det de har tenkt ut sjæl.

Og da hjelper det uhyre lite at hun tar avstand fra ekstremister som lederen av Islamnet.For det gjør stort sett alle med normalt vett.

Vi får se om Rana bryter trenden og forteller om hva hun egentlig tror på. 

Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En mulighet

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du har helt rett i at venstresiden først og fremst har oppfattet innvandrere og flyktninger, uansett religion, som en minoritet, som de har ønsket å solidarisere seg med og beskytte overfor storsamfunnet.

Men selv tror jeg nok ikke at den konstruerte venstresiden er mer human eller snillere enn andre. Det jeg tror er at mange som nok faller inn under betegnelsen venstresiden så langt ikke har sett på muslimer som likeverdige eller at man kommer til å gjøre det. Man har ikke solidarisert seg med dem men marginalisert dem og langt på vei tenkt som så at de rett og slett ikke får til ting bedre og det ligger i deres kultur å fremstå som de gjør uten den kapasistet som må til for å nå opp til den norske kulturforståelsen og levemåten. Denne er jo for de fleste av oss den beste i verden ikke ulikt det syn ganske mange andre kulturer har om egen kultur.

Renspikket nedvurdering av en gruppe men ikke på noen som helst måte et uvanlig syn på mange grupper i vårt samfunn enten det er narkoman, romfolk, bokstavtro kristne, Frpere eller annet.

Men dette sies selvfølgelig ikke høyt, man snur ryggen til og går på de man mener er likeverdige eller størren enn en selv. Som sagt det er ikke mye å bry seg om en skjeggete innvandrer med dårlige tenner som på dårlig norsk babler om profeter og en religion som forteller at svineribba ikke er menneskføde og at hundehold er noe dritt.

For man kan da ikke ta på alvor homofobe menn som går rundt i nattkjole med et forstørret lommetørkle på hodet. Eller kvinner som vandrer rundt med tøystykker som dekker håret fordi de er så glade i en gud de tror på og som bedyrer at man må ta dem seriøst intellektuelt og som likeverdige. Beklager men når du er så opptatt av denne guden får du ta til takke med den og la oss andre være i fred. Pose og sekk er det sjeldent man får. Er man kun villig til å dele livet med mennesker som holder seg med en spesiell gud og som helst tilhører ens egen kulturkrets er det rimelig frekt å forlange at andre skal ta nevneverdig hensyn til enn. Tross alt har man valgt å stå utenfor selv. 

Når det nå kommer nye stemmer inn i debatten som forstår den norske debattmetodikken stiller det seg annerledes. Mørkemennene vil man fortsatt vende ryggen og le av men dog ikke åpenlyst, de nye debattantene vil man etter hvert gå i klinsj med slik man her inne og andre steder ber om andre argumenter enn at noe står i en bok eller at noen er overbevist om at en gud har sagt ditt eller datt og at det er argumentet for at man skal mene det ene eller det andre eller gjøre slik eller sånn.

Men enn så lenge er det få som har kommet på banen og disse vil nok lenge slite langt mer med egne rekker enn venstresidens debattanter. Det er som det sies, tankene mine får du aldri.   

Kommentar #25

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hvordan lærer muslimer om sin tro?

Publisert nesten 6 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Typisk fordi hun ikke ser ut til å ville diskutere hva og hvorfor(rent teologisk) hun mener Qureshi tar feil i sin "Islam-tolkning".

Jeg har flere kollegaer(muslimer) som jeg vil tro er omtrent dobbelt så gammel som Sofia Rana. De har ikke lest Koranen eller fortellingene om Muhammed(Hadith). Slik jeg har forstått det har de fått sitt syn på Islam fra sine foreldre, muslimske venner og i enkelte tilfeller fra en eller flere Imamer.
Om Sofia er i denne kategorien skal jeg ikke påstå, men usannsynlig er det ikke. Det er vel med muslimer som kristne. Det man vet om sin tro, som ung, har man lært av en forkynner, prest, Imam o.l.

Dersom den enkelte muslim hadde blitt oppfordret til å tenke kritisk og bruke fornuft når de leser, hadde nok verden sett annerledes ut idag.

Inntil Sofia Rana kan komme med en teologisk begrunnelse for at Qureshi har misforstått hva sann Islam er, blir hennes utsagn bare en løs påstand.

Jeg så et program om Taliban igår kveld. Taliban hevder IS følger sann Islam, men at de er mer voldelige enn Taliban. Muslimer hevder Jesus var muslim. Man har derfor store kontraster i hva som er riktig tolkning av skriftene. Ville en sann Gud vært så uklar i sitt direkte ord(Koranen)? Ville ikke en sann Gud valgt et språk som lar seg enkelt oversette til alle språk? Jeg har hørt at det finnes enkelte ord i Koranen som kan ha så forskjellige betydninger som det er mulig å ha. Er det forklaringen på de ulike forståelser?

Så lenge man som muslim holder fast ved at Koranen kommer fra den ene og sanne Gud, vil man ikke, tror jeg, klare å se dens innhold med et kritiske blikk. Så lenge man som muslim bare forholder seg til "glansbilde"- fortellingene om Muhammed, vil man fornekte alt som strider mot dette. Samtidig er konsekvensen bedre for "vantro" samfunn at veldig få muslimer følger hele Muhammeds lære.

Kommentar #26

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Må det være meg tillatt:

Publisert nesten 6 år siden

å klippe og lime litt fra mine tilsynelatende uimotsigelige kommentarer og kilder, når denne problematikken kommer på stadig nye tråder.Her er noen:

Koranen inneholder skriftsteder som er som sakset fra IS´ "Curricullum Vitae", f.eks. denne: "Jeg vil spre frykt i hjertene til dem som ikke tror. Derfor, kapp hodene og fingrene av dem" (Koranen 8:12).

Nettopp dette å "spre frykt i hjertene til dem som ikke tror" - gjør IS når de halshugger mennesker i tusenvis av menneskers påsyn, og legger videoene ut på sosiale media og nettsteder?

Koranen utgir seg for å være "Guds åpenbarte ord" - og slikt er farlig i hendene på enhver som tar dens guddommelige status på alvor.

Usman Rana skrev i sin prisbelønte artikkel: "....bør ha i mente at det naturlig nok behøves adekvat akademisk pondus innenfor islamsk vitenskap og troverdig bekjennelse til islamsk lære for å bidra til tolkning av teologien." I hvilken grad er så en tilfeldig muslim kvalifisert til å få noe godt ut av koranlesing?

Høyrepolitikeren i Stavanger Summer Ejaz, som er muslimenes representant i byens innvandrerråd og STL, har nå stått ærlig fram med sin tro i Stavanger Aftenblad 11. desember, i forbindelse med valg av ny leder i nevnte innvandrerråd:

"Du har erklært deg som en klar motstander av homofiles rettigheter? – Det går på min religiøse overbevisning. Jeg har min religion som konservative kristne har sin religion. Jeg kan ikke gi meg til å tolke det som står i Koranen og velge bort det ene eller det andre.

Forholdet til sharia

– Hvordan stiller du deg til straffemetoder i sharia-loven, som for eksempel steining av kvinner og menn som har vært utro? –Det er ikke lover som kan brukes i Norge eller Vesten.

Jeg kan ikke som muslim ta avstand fra at dette er straffer som kan anvendes i islamske land . I den islamske verden i dag råder kaos, vanstyre og korrupsjon. Heller ikke i slike stater er det grunnlag for å innføre sharialover. Før det skjer må det være innført full respekt for mennesker og menneskerettighetene (de islamske`? mitt spørsmål her). Det kan ikke være slik at konger, sjeiker og statsledere som stikker alle pengene i egen lomme. skal dømme andre mennesker til slike straffer, sier Ejaz –Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap? – Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz"

På dialogmøter svarer ikke muslimene på kontroversielle spørsmål om sin tro uten å spørre en, som regel innleid, imam. I et tilfelle ble det gitt eksempler på forskjellig praksis i et regimer der det ifølge Ejaz råder "kaos vanstyre og korrupsjon" Er tema for vanskelig - som f. eks. Likestilling i religionene - møter ingen muslimer opp.

Mohamed  Omar:

I ett inlägg den 16 februari i år här på Det Goda Samhället förklarade jag varför det inte är helt lätt för troende muslimer att ta avstånd från stening som något barbariskt och förfärligt. De befinner sig i ett dilemma. Det är nämligen så att profeten Muhammed, i texter som både sunni- och shiamuslimer håller för äkta, lät stena kvinnor.

En troende muslim kan inte gärna kalla profeten Muhammed för barbar eller ens medge att han skulle ha gjort något fel. Enligt islamisk mainstreamteologi är Muhammed ofelbar och en absolut moralisk förebild i alla tider och på alla platser. Samtidigt är det många moderna muslimer som känner att stening är något hemskt. Vad ska jag följa, mitt samvete eller min religion? Vissa låtsas att den här samvetskonflikten inte finns, andra är medvetna om den men är tysta och hoppas att den ska försvinna av sig själv. Så har vi muslimer som erkänner att de här texterna finns och inte går att blunda för men menar att villkoren för att stena någon är så stränga att det i praktiken är omöjligt. Detta förändrar dock inte grundproblemet: man tror på en profet som lät stena kvinnor, som ansåg att detta straff var något gott.

Stening är alltså inte ett uttryck för ”extremism” utan finns i islams huvudfåra. Det är inget som bara talibaner eller jihadister tror på. En opinionsundersökning som utfördes av Pew Research Center år 2013 fann att 86 procent av muslimerna i Pakistan stödde stening, liksom 84 procent i Afghanistan, 81 procent av palestinierna, 80 procent av egyptierna, 65 procent av jordanierna och 57 procent av irakierna. Detta är alltså hela befolkningen, varav majoriteten är lekmän. Tittar man bara på de religiösa ledarna torde siffrorna vara högre.

... Dessa negativa attityder finns också hos muslimer som lever i väst. Många av de som är troende och engagerade i det religiösa livet upplever sig som en del av världsvid, islamisk gemenskap. Man är inte isolerad utan delar attityder och värderingar som är vanliga bland muslimer i islamvärlden...."

"Men kanskje mener Bilan att tekstene om steining är falske? Det er i så fall meget kontroversielt i islamsk sammenheng. For i samme samling finness også tekstene om hvordan man ber, faster og mye annet. Dersom tekstene om steining er falske, hvordan blir det da med desse andre tekstene? Hvorfor er kun noen tekster falske? En stor del av religionsutøvelsen beror på disse tekstene. Koranen utgjør bare en liten del av islams samlede tekstunderlag""

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Stille.

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Vi får se om Rana bryter trenden og forteller om hva hun egentlig tror på.

Foreløpig er det tyst fra Rana.

Vi får håpe hun svarer etter hvert. 

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et problem.

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Foreløpig er det tyst fra Rana.

Vi får håpe hun svarer etter hvert.

Her hadde Rana en gylden anledning til å klargjøre hva en såkalt moderat muslim står for og mener om det islam hun tror på....

Men som vi har sett et antall ganger nå.

Enten vil de ikke eller de tør ikke.

Hvordan i all verden skal vi få vite noe når de ikke forklarer ?? 

Kommentar #29

Jarle Børgnebb

0 innlegg  1 kommentarer

Muslimer tas på med silkehansker

Publisert rundt 4 år siden

Hvor mange var det som satt i salen? 100? 300? 1000? Og alle var enige med Qureshi.
Hadde dette vært et møte med høyreekstreme eller nynazister, hadde det endt med at mange av dem ble dømt til fengselsstraff, og hele gjengen hadde blitt fordømt og omtalt i norske mainstream medier i ukesvis, ja månedsvis. Men artikkelforfatterene mener tydeligvis at det kun er Qureshi som er problemet, ikke islam.

 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere