Thor Helge Ligård

12

Pinsebevegelsen på ville veier?

Det var også mange som ble skuffet og sårer og trakk seg tilbake når Jesus ble for radikal. Likevel forandret Han ikke budskapet sitt på neste konferanse og ba om unnskyldning for at noen ble skuffet og valgte å gå

Publisert: 7. jul 2016

Jesus var en radikal som ikke passet inn i et åndsfattig lunkent religiøst levesett. I dag er det knapt noen pinsemenighet som hadde våget å slippe Ham til på sin prekestol – Hadde Barratt også fått et nei? De hadde vært redd for omdømmet – noen kunne bli støtt. Hva vil pressen si?

Evangeliet er det glade budskap - men det er radikalt. Det er kun det glade budskap for dem som tar imot – for de andre er det et varsel om dom. Så radikalt er evangeliet at noen faller av lasset. Demas forlot Paulus, Jesus ble for radikal for Judas, de fikk kjærlighet til denne verden – Jesus eller Paulus kom ikke med en unnskyldning.

Det er alltid noe såkorn som faller langs veien, på steingrunn eller blant torner. Det var ikke alt som falt i godt jord og bar frukt. Det at noe blir spist opp av fugler, svidd av solen, kvalt av torner, betyr ikke at det er noe galt med såkornet eller såmannen. Jordsmonet må være omvendt for at kornet skal spire. Alle som blir kristne i en vekkelse vender ikke om. De kan være med en tid, men såkornet får ikke rotfeste.

Det var også mange som ble skuffet og sårer og trakk seg tilbake når Jesus ble for radikal. Likevel forandret Han ikke budskapet sitt på neste konferanse og ba om unnskyldning for at noen ble skuffet og valgte å gå (Joh.6:63-71) – Han lot dem gå. Så snudde han seg til den indre kjernen og spurte om de også ble skuffet og ville trekke seg. Han ba ikke om unnskyldning for hva som hadde blitt sagt og gjort. Peter kommer med sin sterke bekjennelse, ”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord” – Ordet hadde slått rot, men ikke hos alle ( v71).

Så kalte Jesus til seg folket (pressekonferanse) sammen med sine disipler, og Han sa til dem: ”Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det” (Mark 8:34-35). Hvem forstander våger å ha den overskriften over prekestolen….?

Pinsebudskapet er radikalt, det har det alltid vært. Det er et omvendelses budskap, omvendelse fra et liv i synd og til et liv i Ånd og ild (Mat.3:11). På pinsedag lød Peters budskap ” Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.” For mange pinspastorer er det for radikalt. Omvendelsesbudskapet er borte i forkynnelsen, likeledes dåp i vann og dåp i Den Hellige Ånd og ild. Dermed blir såkornet liggende bart og blir spist opp, overgrodd med torner eller brent i solen.

Det nytter ikke å synge noen lovsanger med tre toner og fem ord på møtet, gå på byen og ta en øl med samboeren, for så å avslutte kvelden med sex på hybelen, og tro at såkornet blir bevart i god jord. Den livsstilen er bygget på løgn og bedrag. Dere pastorer våger ikke engang å ta opp den livsstilen i frykt for å støte noen fra dere. Husk, ”Uten helliggjørelse skal ingen se Herren” – Har dere pastorer tenkt over det?

Nå vil dere be om unnskyldning for at noe av såkornet ble brent. Hvor er hyrdene som våger å si, ”Dette er veien vandre på den”? Hvor er de som våger å stå når ulven, les avisene, kommer med noen som tornene har kvalt eller solbrente?

De færreste som blir frelst i dag blant pinsevenner blir åndsdøpt - det blir ikke forkynt.  Mange pinsepastorer, eldstebrødre og menighetstjenere er heller ikke åndsdøpt. Jeg våger den påstanden at de fleste pinsevenner i dag ikke har sett noen bli døpt i Ånd og ild. Dere hadde trodd de var fulle av søt vin, kalt det svermerisk og usunn karismatikk. Dere hadde sprunget på dør.

Det evangeliet som ikke får kritikk og har avhoppere, som ikke får negativ omtale i pressen, inklusiv den kristne, er ingen ting verd. De er ikke fornøyd før dere pinseforstandere har byttet ut Guds Ord, vekkelsens  ild, omvendelse og lovsang med visa til Prøysen.

”Såseile vi på Mjøsa i en sprøkkin holk, vi kjinne øss på moten, legg ut i frå Toten.Årepinna knirke, og æillt er hipp som happ…”

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Bra innlegg!

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er - som vanlig - noe uenig i tankene om praktisk tillemping av det bibelske budskap. Ellers er dette nettopp det folk trenger å høre. Kristne er blitt så tilpasset denne verdens tenkning at det er helt ekkelt.

De kristne blir en del av tidens paradigmer, og så tilpasser de den kristne troen til dette.

En del kan ikke noe for det. De skjønner ikke bedre. Mange kan imidlertid noe for det!

Noe av problemet er at at evangeliske kristne og pinsevenner har forkastet intelligent tenkning. Dessverre er kristen tro mer enn det enkle evangeliet og utfordringene i verden alt annet enn enkle. Også dette MÅ kristne forholde seg til.

Hvorfor biter kristne på antikristen liksomvitenskapelig klinisk psykologi?
Hvorfor biter de ukritisk på ikke-kristen opprinnelig marxistisk inspirert velferdsstat-tenkning?
Hvorfor biter de på et familiefientlig barnevern?
Hvorfor biter de på historieforfalskning fra sekularistene?
Hvorfor aksepterer de hjernevasken av barn i den norske enhetsskolen? 

Fordi de ikke har latt sitt sinn fornyes og er en del av tidens paradigmer.

Det sanne, det gode og det rette henter de fra VERDEN og mangler motforestillingene.

På den annen side: Avdekket virklighet (av verdslige) eller empiri utfordrer tradisjoneller kristne tolkninger. Man kan ikke kaste barnet ut med badevannet. Sannheter/virkligheten skal vi lære å forholde oss til. Også om det kommer fra verden. For dette trenger man bare EN bok med ellementær vitenskapskritikk på gymnasnivå. Vanskligere er det ikke. Det handler om sannhet.

"Sannhet", er blandt de aller viktigste bibelske begrep. Sammen med "kjærlighet", "helliggjørelse", "tro", mm.

Kommentar #2

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Dynamikk

Publisert nesten 5 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
De færreste som blir frelst i dag blant pinsevenner blir åndsdøpt - det blir ikke forkynt. Mange pinsepastorer, eldstebrødre og menighetstjenere er heller ikke åndsdøpt. Jeg våger den påstanden at de fleste pinsevenner i dag ikke har sett noen bli døpt i Ånd og ild. Dere hadde trodd de var fulle av søt vin, kalt det svermerisk og usunn karismatikk. Dere hadde sprunget på dør.

Pinsebevegelsen går igjennom den samme utviklingen som alle vekkelser har gjort, inklusive urkirken vi finner beskrevet Skriften, i det den gikk over til å bli oldkirken i etterapostolisk tid.

Det er en egen dynamikk som fører til institusjonalisering og hierarkisering. Jeg mener det er nytteløst å kjempe mot. "Ny vin i nye skinnsekker", sa Jesus.

I stedet bør vi forsøke å realisere det vi ser på som bibelske idealer og verdier, - den bibelske læren - i fellesskap med mennesker om deler samme visjon. Og det kan vi gjøre uten store omkostninger.

Men inntil det kommer et nytt Åndens vær over Norge, må vi nok finne oss i å tilhøre den lille flokk.

Kommentar #3

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Hva sier Guds Ord?

Publisert nesten 5 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Det nytter ikke å synge noen lovsanger med tre toner og fem ord på møtet, gå på byen og ta en øl med samboeren, for så å avslutte kvelden med sex på hybelen, og tro at såkornet blir bevart i god jord. Den livsstilen er bygget på løgn og bedrag. Dere pastorer våger ikke engang å ta opp den livsstilen i frykt for å støte noen fra dere. Husk,

Hva er galt med å ta en øl med samboeren, og deretter ha sex på hybelen? Det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille (Matt 19:6). Bibelen stiller ingen krav til at en prest eller forstander skal vie et par for at Gud skal sammenføye dem. Er det vi mennesker som bestemmer hvem Gud skal sammenføye?

Hvilke såkort er brent?

Hvor står det i Bibelen at man må bli Åndsdøpt?

En lære uten et fast og konkret holdepunkt til Guds Ord er en falsk lære.

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Hva er galt med å ta en øl med samboeren, og deretter ha sex på hybelen?

Les dette en gang til, Tengesdal. Her skulle disse komme fra et "salig" møte, går så og tar en øl eller kanskje tre og så går på hybelen og har sex. Først kunne vel dette ikke være noe særlig salig møte de kom i fra, og så skulle rusen erstattes med øl, og tilslutt skulle et par ha sex utenfor et ekteskap. Trist å høre at du ikke forstår at slik levemåte blant kristne ikke hører det åndelige livet til. Det er ikke noe rart at møtene blant unge er bare et skuespill når vi har slike holdninger i blant oss som vi hører Tengesdal har. Har du noen gang hørt om helliggjørelse?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere