Arne Danielsen

329

Det verste er uredeligheten

Avisen Vårt Land er tydelig i forandringmodus. Men hvorfor gjøre seg så forutsigbar og kjedelig – og til slutt så lite interessant?

Publisert: 27. jun 2016

Vårt Land har vært god og relevant i fht sin visjon eller misjon om å forvalte kristen tro og tanke, og i å bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg. Avisen har stadig utfordret i fht Kristen-Norge og samfunnet – og slik ligget i forkant. Men noe av det som avisen var dristig på for tretti års iden, kan naturlig nok fortone seg som gammelmodig i dag. Slik er det bare – med utviklingen.

Men så har det skjedd noe. De siste årene kan det synes som om VL har ramlet ned i den politisk korrekte grøfta, og dermed i den trøttende forutsigbarhetens jammerdal. Dette er skumle greier – spesielt for en avis.

Rett som det er skriver nå VL så politisk korrekt at det registreres med et skuldertrekk av leserne eller eventuelt med et gjesp. Andre ganger er den politiske korrektheten så tydelig at det ender i det parodiske. Leserne hever øyebrynet eller trekker på smilebåndet – eller slutter helt å bry seg. Det siste er det verste.

Etter Brexit har det vært presentert mange interessante analyser blant politiske kommentatorer og eksperter. På tvers av politisk ståsted nevnes to viktige årsaker til at det ble som det ble; innvandringen og økonomiske usikkerhet – eller mer presist usikkerhet i arbeidsmarkedet og sosial usikkerhet. Samlet er det også en protest mot overnasjonalitet og elitenes overstyring av typisk nasjonal forhold og interesser – og dermed overstyring av den gemene hop.

En meningsmålingen, som er gjort etter valget med 12.000 respondenter, viser at innvandring nevnes først av mellom femti og sytti prosent av velgerne – alt etter hvordan målingen leses. Ettersom det er en sammenheng mellom innvandring, sosial dumping og større usikkerhet i arbeidsmarkedet, kan derfor målingen oppfattes slik at opp mot sytti prosent har den store og til dels ukontrollerte immigrasjonen som den grunnleggende utfordringen og motivasjonen for Brexit.

Som sagt, i ettertid har mange kommentert. De fleste, spesielt britiske medier tar utgangspunkt i det ovenstående. Dette har for så vidt også vært den vanligste analysen her i Norge.

En såpass kaotisk situasjon kan imidlertid utnyttes av de som ønsker å utnytte den. Bjørgulv Braanen i Klassekampen skiver derfor om at dette er et tydelig arbeiderklasseopprør. Basert på stemmegivningen er dette ikke riktig. Foraktene for eliten viser seg å være temmelig tverrpolitisk. Helt motsatt skriver andre at Brexit er opprør fra ytterste høyre. Slikt er ikke lett å bli klok på.

I stedet for en ærlig og redelig politisk analyse, velger altså noen å la sitt politiske ståsted være det avgjørende – eller å fiske i rørt vann med en skjult agenda, som det også kan kalles.

Vårt Land velger nettopp et slik utgangspunkt for sin kommentar. Avisens forklaringsmodell går rett inn i den politisk korrekte konsensus. Trøste og bære.

«Dette er ikke mulig å forklare uten å ta med den politiske høyredreiningen i Europa,» skriver avisen. Men så motsier den seg selv: «Flyktningkrisen – og EU’s manglende evne til å finne felles løsninger – er bare ett eksempel som har skapt frustrasjon og usikkerhet. I Storbritannia har arbeidsinnvandringen skapt misnøye og uro. Alt tyder på at dette har bidratt sterkt til resultatet».

Ok. Men hvor kommer den politiske høyredreiningen inn? Det er da ikke en høyredreining å være frustrert og usikker på framtida over en reell situasjonen og slik også være misfornøyd og urolig?

Men at usikre tider også utløser krefter i politikkens ytterkanter – både til og høyre og til venstre, er jo riktig. Det er for så vidt en naturlov. Dersom en høyredreining i poltikken skulle være årsaken til Brexit, for øvrig altså det motsatte av Klassekampens forklaringsmodell, så måtte det ha vært at disse kreftene hadde konstruert en sitasjonen og en syndebukk som egentlig ikke er reel (ref. f.eks. nazismen og jødene), men som det går an å lure folket med. At også ytre høyre hisser til strid, er jo riktig, men at det skulle være utlagsgivende for Brexit, synes å være en avsporing – og eventuelt for noen en passende avsporing.

Videre skriver Vårt Land: «Årsaken ligger ikke minst i det faktum at resultatet delvis skyldes nasjonalisme og frykt. Brexit er kanskje det mest dramatiske utslaget av slike krefter i Europa på mange år.»

Akkurat som ordet «fremmedfrykt» brukes bevisst av de som er for en liberal innvandringspolitikk, bruker de samme kreftene også «nasjonalisme» og «frykt» i samme hensikt og ofte også i samme åndedrag. Ordet "frykt" viser til noe urasjonelt, feigt, avstumpet og egoistisk – helt uten visjoner og rom for et godt og raust menneskesyn. Med andre ord en fobi. Og dermed har man også en diagnose på uvesenet.

Men dersom det faktisk forholder seg slik som VL skriver, at det er EU’s manglende evne til å finne felles løsninger og at innvandringen skaper misnøye og uro, ja, så handler ikke dette om en irrasjonell fobi, men om en frustrasjon og uro som er begrunnet i en reel situasjon og som altså skaper misnøye og uro – for å sitere VL. Hvor PK går det an å bli, spør vi oss.

Men så glimter VL til med viktigheten av EU som fredsprosjekt og at EU må gå i seg selv og revurdere deler av prosjektet og bl.a. at landenes selvbestemmelse må styrkes. Om dette er vi skjønt enige. Men igjen. Det er nettopp det sistnevnte som gjorde at britene valgte Brexit.

Dette viser at britene ved sitt Brexit ikke var styrt av «høyrekrefter». For det skriver jo også Vårt Land når vi tolker det som skrives mer inngående. Avisen analyserer seg fram til at britene faktisk har et poeng og at de derfor ikke er styrt av lumske krefter til høyre i poltikken – når altså alt kommer til alt.

Et annet eksempel på parodisk politisk korrekthet kan vi lese i ingressen i Berit Aalborg sin kronikk sist lørdag «Ernas mørke frykt» (fryktbegrepet er åpenbart en favoritt hos landets PK’ere): «Erna Solberg mener hun stagger framveksten av ekstremisme gjennom samarbeid med Frp. Brexit viser at kreftene kan bli for sterke.» Akk og ve!

Det som kan utlegges av dette er at Erna Solberg sitt regjeringsprosjekt er en redningsaksjon for nasjonen. Hun hadde egentlig tenkt å samarbeid med andre, men ofret hele regjeringsprosjektet for å redde oss alle fra ekstremismen. Følgelig holdt hun seg for nesen, tok tyren ved hornene og inngikk et samarbeid med Frp. Og vips har hun stagget ekstremismen i Norge. Ergo: Frp = ekstremisme eller et arnested for slikt – forsøker altså Aalborg iherdig å skape et inntrykk i sin utrettelige kamp mot Frp og for at KrF skal inngå et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet i 2017.

Det er et tankekors, eller kanskje bare er det et kors at Vårt land ikke forsøker seg på noe nytenkende, noe som kan føre menneskeheten framover, men samtidig også ha respekt for tradisjoner og det beste i våre nedarvede verdier. Rett og slett være litt konservativ oppe i all nytenkningen. Men slikt krever mot.

Den moderne politiske korrektheten, som har sitt utspring i syttitallsradikalismen, var en gang progressiv, men har som så mye annet endt opp som en konserverende anakronisme og en parodi på seg selv. Det verste med den er uredeligheten.

Denne jammerdalen må være et klamt sted å være, et sted som gjør blind og som åpenbart fratar ellers kloke og reflekterte mennesker sunt vett og en rasjonell vurderingsevne.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Rett som det er skriver nå VL så politisk korrekt at det registreres med et skuldertrekk av leserne eller eventuelt med et gjesp. Andre ganger er den politiske korrektheten så tydelig at det ender i det parodiske. Leserne hever øyebrynet eller trekker på smilebåndet – eller slutter helt å bry seg. Det siste er det verste.

Det er mye i innlegget som kunne vært kommentert, men i denne omgang - i all hast - kun det siterte avsnittet. 

Du skriver "leserne" i bestemt form flertall, og jeg lurer da litt på hvem du sikter til.  Jeg regner meg selv som en av Vårt Lands lesere, men jeg er ikke komfortabel med å la meg inkludere i fellesskapet av dem som trekker på skuldrene, gjesper, hever øyenbrynet eller trekker på smilebåndet når jeg leser avisen. 

Er det noe jeg ikke har forstått?

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Enig

Publisert nesten 6 år siden

Generalisering er en uting. Det holder lenge med "mange lesere" som jeg har inntrykk av at er «gjengs» – for å uttrykke det slik. 

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men så har det skjedd noe. De siste årene kan det synes som om VL har ramlet ned i den politisk korrekte grøfta, og dermed i den trøttende forutsigbarhetens jammerdal. Dette er skumle greier – spesielt for en avis.

Det mest "trøttende forutsigbare" er vel Danielsens vane med å opprette nye tråder som handler om Vårt Lands manglende vilje til å skrive ledere som ikke "hever Danielsens øynebryn"?

Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

God oversikt

Publisert nesten 6 år siden

Er litt usikker, men for egen del trodde jeg faktisk at dette er første gang at jeg oppretter en tråd der jeg tar opp et tema fra Vårt Lands lederartikkel. Jeg skriver ikke ofte om VL, men har skrevet noe med utgangspunkt i kronikker og artikler. Dersom Herstad har en mer detaljert oversikt over dette, er det interessant, og jeg ber i så fall gjerne om at han deler dette med oss andre. 

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Å ta mannen i stedet for ballen

Publisert nesten 6 år siden

Apropos Herstad og debatthygiene: I fotball ser vi i disse dager at denne metoden kan være ganske nyttig, og sågar bidra til at man får et sårt tiltrengt poeng eller flere. Men det er dog ikke slik at metoden er god under en invitasjon til debatt eller underveis i den.  Ad hominem-argumentasjon er naturligvis en tankesvikt der en søker å tilbakevise et innlegg ved heller å gå til angrep på den personen som ytrer seg: I stedet for å saklig argumentere og tilbakevise det forfatteren av innlegget presenterer. Et innlegg blir verken verre eller bedre av at det er nettopp en bestemt person som skriver det. Det skrevne skal måles etter sitt innhold. Og det blir en avsporing å forsøke å legge nye føringer som ikke berører hovedinnleggets fokus. Slike personangrep, i verste fall også pyntet med halvkvedete viser og hentydninger, illustrerer derimot en viss fattigdom hos den som mener seg å kritisere. Jeg minner om at ordet "kritisere" betyr "sondre", "sortere", "avveie". Og apropos: Nettopp her i dette innlegget er temaet faktisk "uredelighet".

Det er trist å se at enkelte bruker Verdidebatt like lettbent som noen andre bruker Facebooks tidslinje med ikke alltid gjennomtenkte spontanytringer.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Absolutt ikke lettbent.

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det er trist å se at enkelte bruker Verdidebatt like lettbent som noen andre bruker Facebooks tidslinje for ikke alltid gjennomtenkte spontanytringer.

Danielsen har skrevet et ganske omfattende innlegg som etter min oppfatning tar ballen i en perfekt takling.
Det kan ikke være tvil om at Vårt Land og Aalborg har lagt seg på en linje der alt som befinner seg til høyre for Høyre beskrives som en fare for både Norge og Europa.

Hun beskriver høyres prosjekt i en annen tråd her..og Ernas "redningsaksjon" ved å ta med Frp i regjeringen slik at de forhåpentligvis skulle holde seg på matta.

På den måten har hun visst hindret en radikalisering av høyrekreftene i Norge.

Det som foregår ute i Europa har ikke Aalborg noen løsning på.Men hun ser på Englands nei til EU som et resultat av en høyredreining hun frykter.

Det vil altså si at rundt 70% av norske velgere som sier nei til EU ikke vet sitt eget beste...og ikke har tenkt over helt hvilken side de befinner seg på.

 

Kommentar #7

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Men er ikke VL KrFs partiorgan?

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Det som kan utlegges av dette er at Erna Solberg sitt regjeringsprosjekt er en redningsaksjon for nasjonen. Hun hadde egentlig tenkt å samarbeid med andre, men ofret hele regjeringsprosjektet for å redde oss alle fra ekstremismen. Følgelig holdt hun seg for nesen, tok tyren ved hornene og inngikk et samarbeid med Frp. Og vips har hun stagget ekstremismen i Norge. Ergo: Frp = ekstremisme eller et arnested for slikt – forsøker altså Aalborg iherdig å skape et inntrykk i sin utrettelige kamp mot Frp og for at KrF skal inngå et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet i 2017.

Beklager mitt litt enkle verdensbilde, men altså, jeg har alltid i mitt lille hode tenkt at Vårt Land er å anse som KrFs partiorgan.

For tiden pågår det i KrF, som de fleste skjønner, en intens pynting av brura for regjeringssamarbeid med Ap. (Rettere sagt: En heftig disrespektering av eksen, fulgt opp av heftig skryt av brudgommen.) Du er selv inne på det i det siterte avsnittet.

Her passer Vårt Land og dens justering av profil, perfekt inn som heiagjengleder. Eller forlover, for å videreføre metaforen. Jeg er ikke det minste overrasket, for meg passer dette som hånd i hanske. Med andre ord, heller ikke jeg hever øyenbrynet eller får bakoversveis. Skal man samarbeide med Norges eneste ansvarlige parti, så gjelder det å vise ansvarlighet og ikke buse ut med de helt store kontroversene.

(Ikke alle i KrF er enige i retningen dette tar, skulle jeg tro. Det blir spennende, nesten underholdende for oss forhenværende KrF-velgere, å se hvor stor splittelsen og avskallingen blir, og ikke minst hvilke partier avhopperne går til. Med nok om det, det er på siden av denne tråden.. ;-)

Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Rune Holt

Publisert nesten 6 år siden

Jeg går ut fra at du har lest innlegget mitt? Jeg kritiserer da Herstad her soesielt. Og at hans mange korte innlegg generelt dessverre ikke sjeldent er preget av en forekommende metakommentering her på VD.

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Danielsen har skrevet et ganske omfattende innlegg som etter min oppfatning tar ballen i en perfekt takling.
Det kan ikke være tvil om at Vårt Land og Aalborg har lagt seg på en linje der alt som befinner seg til høyre for Høyre beskrives som en fare for både Norge og Europa.

Jeg tror både Holt og Danielsen med fordel kunne la være å betrakte Aalborg som "ballen"? :-)

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg går ut fra at du har lest innlegget mitt? Jeg kritiserer da Herstad for en ikke sjeldent forekommende metakommentering på VD.

Beklager, jeg trodde din kommentar var ment som en støtte til min kritikk av Danielsen? Våre hovedpoeng var nemlig identiske!? :-)

Kommentar #11

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Trådplaging de lux og det motsatte

Publisert nesten 6 år siden

Det tilførte begrepet "trøttende forutsigbare" om andre bidragsytere, framstår i den grad som en susende boomerang, som rammer avsender i en så treffende grad, at enhver skapning med en viss evne til sjølkritisk avveining måtte oppleve virkningen som temmelig fatal.

Fatal altså for videre meningsytringer fra en ekte trådplager. Men og nei. Ikke den mannen tydeligvis.

Hva med den smule tilbakeholdenhet som svarer til litt mer gjennomtenkte ytringer, med noen innslag fra ulike leste og fordøyde kilder, som de fleste andre av oss i dette nettforum sørger for å gjennompløye omtrent daglig?

De fleste som skriver her bidrar med innlegg og kommentarer når annen lesning og andre inntrykk når et vist metningsmonn, mens trådplagere må kalles disse som har til vane å slenge ut sine mest impulsive og ofte feilslåtte påstander nærmest vanemessig.

For dem er det kanskje ikke så viktig hvordan debatten utvikler seg, bare den avspores et stykke på vei?

Takk derimot til Danielsen for et oppegående, nyansert og treffende debattinnlegg, som griper rett inn i en både stereotyp, lettkjøpt og ensidig politisk uthengningsjournalistikk, som det virkelig var en fryd å lese, der "nasjonalisme og frykt" skulle være  det springende punkt til fortrengsel for alt det andre, som dyptgående meningsmålinger har påvist som massive virkningsfaktorer.

Men dette skulle altså være ondets rot, "høyrepopulistisk" også, bevare meg vel for en lekkerbisken. Populisme må da i dagens verden være sosialdemokrater og markedsliberale som i uskjønn forening driver med en innvandringspolitikk og overnasjonal utfasing av nasjonale verdifaste institusjoner og tradisjoner, som sakner ethvert legitimt grunnlag, altså er uten støtte i folket.

Her var det altså Brexit famsto som det store pek til makteliten og de hegemoniske strukturene, akkurat som 2 x nei til EU gjorde i Norge i sin tid.

Vårt land fortjener sannelig bedre enn en så enøyd "ta-det-partiet" smørje, som ikke engang er interessant framført og slett ikke logisk konstistent, som Danielsen også får godt fram i sitt bidrag.  

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Misforståelse.

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg går ut fra at du har lest innlegget mitt? Jeg kritiserer da Herstad her soesielt. Og at hans mange korte innlegg generelt dessverre ikke sjeldent er preget av en forekommende metakommentering her på VD.

Jeg leste ditt innlegg som at det var rettet til trådstarter,så da får jeg beklage det.

Det er lettere å se hvem innlegget er rettet til hvis det siteres fra den det rettes til. 

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror både Holt og Danielsen med fordel kunne la være å betrakte Aalborg som "ballen"?

Til opplysning så er det meningene til Aalborg dette handler om,og det er i sakens og debattens natur ballen.

Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste ditt innlegg som at det var rettet til trådstarter,så da får jeg beklage det.

Jeg skjønner godt din forvirring, det samme gjorde jeg!? :-)

Kommentar #15

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hmm...

Publisert nesten 6 år siden

I min kommentar kritiserer jeg entydig den som henger seg på et hovedinnlegg med metakommentarer og dermed ikke tar imot en invitasjon til debatt. Enkelte forsøker altså heller å ramme og annullere hovedinnlegget med ad hominem-argumentasjon. Danielsens hovedinnlegg er selvsagt ikke en slik kommentar i tråden; den er jo det første her! Derfor kan jo ikke mitt kritiske innlegg som handler om metakommentarer til hovedinnlegg være beregnet på Danielsen. Men siden allerede to lesere, Herstad og Holt, leste det slik, så var jeg kanskje upresis (?). Vel. I hvert fall nå vet vel de fleste hvem jeg kritiserte. Herstad skriver for øvrig skarpt og godt når han konsentrerer seg om sak. Fint om han kan fortsette med det. Vi trenger hans stemme her på VD.

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Herstad skriver for øvrig skarpt og godt når han konsentrerer seg om sak.

Tusen takk :-)

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
I min kommentar kritiserer jeg entydig den som henger seg på et hovedinnlegg med metakommentarer og dermed ikke tar imot en invitasjon til debatt.

Jeg mener likevel at når hovedinnlegget selv er så fullstappet av hva jeg oppfatter som "metakommentarer", legger det en del føringer på videre debatt. Det blir liksom så mange "metakommentarer" og "stråmenn" som må ryddes bort først. Invitasjonen til debatt bygger på forutsetninger som i seg selv er problematiske.

Men nå skal jeg la dette ligge.

Kommentar #18

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Metakommentar

Publisert nesten 6 år siden

For å være oppriktig, og det skal man jo være, så er jeg ikke veldig opptatt av hva Herstad mener om debattanten eller om hovedinnleggets karakter. For Herstad har det jo ofte med å ...

Men når dette er sagt, så må jeg innrømme at jeg denne gangen likevel er litt nysgjerrig når Herstad skriver at innlegget er så "fullstappet av metakommentarer og stråmenn" at han ser for seg en omfattende ryddejobb før han i det hele tatt kan delta i selve debatten. Det kan jo hende at tråden ikke er helt presis i så måte, men fullstappet …? Leit at slikt drass påføres sakesløse folk som Herstad og eventuelt andre.

Så for å unngå slikt i framtiden, har jeg gjort et forsøk på å finne alle disse metakommentarene og stråmennene, men jeg har ikke vært i stand til å identifisere dem – selv ikke på høylys dag. I hvert fall ikke som et overtydelig fenomen. Det er sikkert bare meg. De er sikkert der, når Herstad hevder at de er der, men selv sliter jeg altså litt i så måte. Så derfor hadde det vært bra Herstad kunne vær litt behjelpelig. En liste over metamenn og stråkommentarer ville vært interessant.

Ellers er jeg enig med Nyhagen i at Herstad kan skrive både skrapt og godt når han konsentrerer seg, eller når han ikke er mest opptatt av metafenomener. For det kan faktisk fort bli en utidig avsporing – har det vist seg.

Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Metarøre

Publisert nesten 6 år siden

Her er det mange ivrige misforståelser ute og biter på kroken når stråmannsagnet og ad hominenagnet er tredd på.

Dette blir ei salig (for å bruke en religiøs metafor) røre.

Men nå skal jeg oppsummere:

Uredelig er den som nekter å se verden slik jeg der den. Politisk korrekt er den som ikke har de samme meninger som meg.
Kommentar #20

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men dersom det faktisk forholder seg slik som VL skriver, at det er EU’s manglende evne til å finne felles løsninger og at innvandringen skaper misnøye og uro, ja, så handler ikke dette om en irrasjonell fobi, men om en frustrasjon og uro som er begrunnet i en reel situasjon og som altså skaper misnøye og uro – for å sitere VL.

Et veldig godt innlegg! 

Ja, en burde kunne vente seg at VL ikke hoppet på den tendensen andre medier har som er å redusere nei-til-eu sidens reelle problemer og utfordringer til fremmedfrykt-fobi, mislykkethet og `en døende rase`. Med arbeidsinnvandring kom bemanningsbyråene og sosial dumping - og som vi vet - slikt skjer i visse yrker bare. På gølvet. 

Kommentar #21

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Nei!

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Beklager mitt litt enkle verdensbilde, men altså, jeg har alltid i mitt lille hode tenkt at Vårt Land er å anse som KrFs partiorgan.

Vårt Land er ikke, og har aldri vært noe partiorgan, verken for KrF eller andre partier. Det er en politisk uavhengig avis. Partiorganet til KrF, Folkets Framtid, avsluttet sin virksomhet for mange år siden.

Hvis du vil orientere deg om KrFs politikk, må du bruke partiets hjemmeside: krf.no . Her finnes også hjemmesider for fylkeslag og større lokallag i partiet, samt programmer og annet aktuelt stoff.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere