Gjermund Eikli

6

Frarøvet en velsignelse

Når alle tegn og undre «i vår tid» mistenkeliggjøres, fremmes en ubibelsk virkelighetsforståelse. Dersom dette tankegodset blir gjeldende i våre forsamlinger og menigheter, frarøves mennesker den velsignelsen som Gud vil gi gjennom sine gaver.

Publisert: 25. jun 2016

Nådegavene er ikke for en elite. 

Arne Helge Teigen har innlegg i Vårt land  17. juni

Oase vil komme tilbake med kommentarer til det Teigen kaller elitisme og det han skriver om NAR.  Det er litt av noen påstander han kommer med og vi må få bruke litt tid til å se om vi kan finne noe som helst hold i dem.  Så langt ser vi ikke for oss annen elite enn den som Gud har gjort oss alle til en del av: Alle frelste er Guds utvalgte og blir gitt oppgaver og gaver ettersom Gud suverent bestemmer. At nådegavene innebærer overnaturlighet og mulighet for tegn og under, skaper ingen elite -  gavene er ikke forbeholdt en spesiell gruppe. Når Bibelen sier at nådegaver og utrustning er det normale og er for alle, peker det i stikk motsatt retning av elitisme. At det så er forskjell på tjenester og gaver endrer ikke på dette.
Mens vi arbeider med denne saken (elitisme og NAR)  vil vi imidlertid ta opp andre tråder fra diskusjon med Teigen.

Oase tar ansvar.
Teigen peker på uviselige handlinger med forbønn og profetiske budskap. Teigens eksempler er så langt vi vet ikke knyttet til Oase. Vi kan ikke ta ansvaret for alt som skjer på den karismatiske fronten i Norge eller internasjonalt. Men Oase tar fullt ansvar for det som skjer i Oases regi. Noen kommer til oss og forteller om sår som er skapt av Oases virksomhet. Det er vondt når det skjer, men det gir oss mulighet til å be om tilgivelse om feil er begått, vi kan lære og vi kan gå videre.  Men vi vil ikke stoppe.  Mener Arne Helge Teigen at på grunn av at det har forekomment uviselige handlinger så skal vi ta avstand fra den profetiske gaven og be folk slutte å lytte til Gud når vi ber for mennesker?

Et massivt nei til karismatikk fra Teigen.
Summen av Arne Helge Teigens argumentasjon omkring karismatikk er et massivt nei. Men det er ikke lett å vite hva han sier nei til – hvor han setter sine grenser. Det kunne være en hjelp å vite hva Teigen er for. La oss et øyeblikk se bort fra alle kjente karismatikere verden over og så spørre: Hva i Oases undervisning – det som forkynnes fra talerstolen – og hva i Oases praktiske karismatikk er Teigen imot? Hva er han evt. for? Når Teigen stadig vil kritisere «ytterliggående» og «ekstrem» karismatikk: Finnes det da en moderat karismatikk som Teigen er for?  Eller avviser Teigen all karismatikk? Hvilken plass har Teigen til nådegaver som tungetale, tydning, profetiske gaver og helbredelse i dag?

Retorikken og den massive kritikken mot all karismatikk tyder på at plassen til disse nådegavene ikke er stor. Hvis så Bibelen sier at det skal være god plass til nådegavene, er det et problem. Dette problemet er mye, mye større enn at noen har vært uviselige i sin forvaltning av nådegavene.
Med det mener vi ikke å bagatellisere feil som er begått, men å understreke et alvor.

Nådegaver også i 2016
Oase tror at dagens mennesker kan bli fylt av Den Hellige Ånd slik Bibelen sier. Guds ord viser at der noen blir fylt av Ånden og der nådegavene er i funksjon, blir Jesus framhevet. Det er også vår erfaring. Samtidig ligger det en sannhet til grunn for dette, at den Hellgie Ånd gis til alle som blir frelst. 
Vi tror at det er Guds vilje at nådegavene slik Bibelen framstiller dem, både kan og skal fungere i hele sin bredde også i 2016.  Oase ble født i lengsel etter at dette skulle realiseres. Og i Oases kjølvann vitner mange om et forvandlet liv og forvandlede menigheter gjennom det  Den Hellige Ånd gjør. .

Ikke undre «i vår tid»?
Arne Helge Teigen brukte flere ganger uttrykket «i vår tid» i radiodebatten på NRK i samtale om tegn og undre. Det reiser spørsmålet om Bibelen skiller mellom apostlenes tid og «vår tid» når det gjelder disse nådegavene. Er det her vi finner den grunnleggende uenigheten mellom Teigen og Oase?  
En forståelse som utelukker tegn og undre «i vår tid» bygger så langt vi kan se kun på at man mener å ha registrert et fravær av slike erfaringer. Det er et tvilsomt utgangspunkt for å avgrense Bibelens klare ord om at nådegavene er gitt til alle og at vi til og med skal streve etter dem.  

Det finnes riktig nok en teologisk retning (sessasjonisme. Eng. cessationism fra cease = opphøre) som mener at nådegaver som følges av tegn og undre opphørte med apostlene. Vi skal ikke putte verken Arne Helge Teigen eller andre som kritiserer Oases forkynnelse i noen slik teologisk bås. Vi er mer opptatt av det praktiske – at når noen stadig understreker og normaliserer fraværet av slike erfaringer «i vår tid» skapes en ubibelsk virkelighetesoppfatning. Argumentasjonen fremmer i praksis en forestilling av at Bibelens ord om åndsfylde, nådegaver, tegn og undre er tidsavgrenset til aposteltiden eller ikke har betydning lenger. I andre spørsmål er det stor enighet om at Bibelen ikke må tolkes kultur- eller tidsavgrenset.
For å få dette regnestykket til å gå opp, stemples så vår tids profetier og vitnesbyrd om helbredelser, tegn og undre som falske.  

Mennesker frarøves velsignelse – menigheter mister vekst.
Når dette tankegodset blir gjeldende i våre forsamlinger og menigheter, frarøves mennesker den velsignelsen som Gud vil gi gjennom sine gaver. Nådegavene som utrustning til liv og tjeneste og for å vinne andre blir uforløste. Da blokkeres den veksten som Den Hellige Ånd lengter etter å gi til mennesker og menigheter. Dessverre tror vi dette beskriver mye av kristenlivet i Norge.  

Derfor vil Oase enda mer enn før fortsette å undervise om og forkynne om Guds kraft, Åndsfylde og nådegaver. Og vi vil fortsette å vitne om synlige tegn og under når det skjer.
Se for øvrig et tidligere innlegg som understrekerOases fundament oghvilken ramme vi setter dette i.

Gjermund Eikli
Styreleder i Oase.

Kommentar #1

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Undere ble forstått

Publisert over 5 år siden

ut fra sin samtid på Jesu tid. Da må undere forstås ut fra vår samtid idag. Det betyr at de må underlegges den kritiske analyse som er en del av vårt verdensbilde. Dersom påståtte undere ikke består den testen, nytter det ikke å henvise til det som skjedde på apostlenes tid. Strengt tatt har vi ingen mulighet til å forstå hvordan underne ble oppfattet den gangen. Vi kan kun danne oss forestillinger ut fra det (sparsomme) skriftlige materialet som er overlevert.

Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Når tilogmed JEG.....

Publisert over 5 år siden

som sterkt troende og har opplevet undere og tegn gjennom alle år fra barndommen til pensjonsalder - likevel har mine tvil på undere og mirakler - ja DA er det forståelig at de som kanskje ikke har SÅ sterk tro - også kan tvile sterkt.

Da jeg var tilstede på denne Maldonado-konferansen i mai i Telenor Arena - gikk jeg av REN nysgjerrighet OM jeg falt om, OM jeg kunne få tungetalen over meg - eller andre ting - nettopp fordi jeg hadde sett det så mange ganger på TV VISJON NORGE. Jeg tenkte at det må da være deilig å bare falle om fylt av Helligånds kraft og kjenne beviset på at Guds ord er sanne og lever HVER DAG - hver tid på dagen.

Jeg fikk riktignok ikke de nevnte tegn, men. Da jeg var der på ettermiddagen en lørdag var det ikke hr Maldonado som talte. Jeg hadde ikke fått med meg at han ikke skulle tale akkurat da (eller om det kom noe i veien som gjorde at han ble forhindret - vel nok om det) - det var en kvinnelig amerikansk kvinne som forkynte - og det var jo vel og bra det, hun fortalte fra menigheten. Det var greit det, men ikke noe mer der og da. Så ble vi bedt om å komme frem til scenen - i etterkant av forkynnelsen. Det kom også to menn som jeg skjønnte skulle ta imot folk hvis de skulle falle om. Vi ble bedt om å ta sidemannen på armen og ønske Guds velsignelse i Jesu navn. Jeg må jo innrømme at selvom jeg er frimodig så er også jeg sjenert i visse situasjoner. Jeg ble veldig forlegen, men inne meg følte jeg et trykk på at jeg skulle ta den som sto ved siden av meg - på armen. Så snudde jeg meg og tok henne på overarmen og ønsket Guds velsignelse mens jeg smilte så godt jeg kunne og jeg følte det kom fra hjertet. Jeg så det var en søt, tykkfallen kvinne fra et eller annet afrikansk land - tror Etiopia eller Eritrea. Jeg fikk et hjertelig smil tilbake. Og det var jo hyggelig og greit det. 
Så gikk vi tilbake til plassene våre igjen - selvom jeg ikke merket noe av det som heter åndsutgydelser. Da vi var tilbake ved plassene våre kom det en kor av stemmer over oss. Det ble sagt at vi skulle lytte til engle-koret. Nå skal jeg innrømme at jeg er utrolig naiv og enfoldig - MEN det er visse grenser. Dette trodde jeg naturlig nok var spilt inn over lydanlegget og kom fra en eller annen opptaker og sunget av et vanlig menneskelig kor. Ja, hva vet jeg. Iallefall - jeg husker ikke om det var under denne engle-kor-sangen eller like etter - men så plutselig kom det en kraftig hikste-gråt fra mitt indre. Jeg ble helt forbauset og litt forskrekket. Gråten var veldig kraftig og tårene bare rant i strie strømmer. Jeg ble så flau for selvom det var litt mørkt i salen så holdt jeg hendene foran øynene og bøyde meg ned for ikke å vekke oppmerksomhet. Jeg gråt og gråt og det kjentes jo veldig godt. Jeg tror det varte fra 5-10 minutter. Det var en lykksalig og forløsende gråt og den var kraftig. Og jeg kan ved å analysere mitt indre ikke skjønne at jeg skulle hatt behov for en slik gråt. For jeg vokste opp i et kristent hjem, med en kjærlig og varm mor - så jeg har fått så mye kjærlighet at det er så det renner over - som når man fyller et glass med vann til det renner over. Og har en herlig mann og gode slekt og venner.

Iallefall etter en stund så sluttet gråten like brått som den kom. OG det rare var - at jeg LENGTET sterkt etter å få gråte mer. Jeg savnet denne gråten. Det er det merkeligste jeg har opplevet og i ettertid har jeg takket Jesus hjertelig for at jeg fikk denne opplevelsen. Jeg har hørt før om at forkynnere som utløser Helligåndskraft opplever både tungetale, at folk faller om OG gråt og også latter. Jeg fikk altså denne lykksalige gråten - som jeg etterpå lengtet etter. 

Så det er jo ikke merkelig at jeg tror FAST og FULLT på disse nådegaver fra Jesus via den Hellige ånd. Og jeg må jo ærlig si at jeg både ønsker og unner ETHVERT MENNESKE at de må kjenne denne herlige lykkefølelse. Jeg kan bare si Gud velsigne dere ALLE i Herren Jesu Kristi navn. Amen

Kommentar #3

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Bra

Publisert over 5 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
Vi er mer opptatt av det praktiske – at når noen stadig understreker og normaliserer fraværet av slike erfaringer «i vår tid» skapes en ubibelsk virkelighetesoppfatning. Argumentasjonen fremmer i praksis en forestilling av at Bibelens ord om åndsfylde, nådegaver, tegn og undre er tidsavgrenset til aposteltiden eller ikke har betydning lenger. I andre spørsmål er det stor enighet om at Bibelen ikke må tolkes kultur- eller tidsavgrenset.

Takk for et leseverdig innlegg.

Når det gjelder det siterte så synes jeg det er en veldig god beskrivelse - det er klart at en kan/bør holde åpent at demuligheter som gjaldt for mennesker da kan gjelde for mennesker i dag. 

Kommentar #4

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Jeg savnet denne gråten. Det er det merkeligste jeg har opplevet og i ettertid har jeg takket Jesus hjertelig for at jeg fikk denne opplevelsen.

Takk for at du delte historien :)

jeg har egne, små opplevelser som jeg vil si er åndelige og JA - det gir noe mye mer. 

Kommentar #5

Jostein Gundersen

0 innlegg  17 kommentarer

Velsignelse eller forførelse ?

Publisert over 5 år siden

Forførelse er et stort emne i NT.

Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brev advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse. Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme. Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglære.

Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt Men sannheten er nok dessverre den at forførelsen er midt i blant oss. Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander. Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus. Etter Polykarp tok Iræneus roret i menigheten. I hele denne tiden,-fra Johannes til Iræneus var menighetene plaget av vranglære og forførelse. Iræneus skriver: "Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt. Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv." 

1.Tim. 4:1 "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer". 

Mark 13:22 "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig". 

2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner. (Det er nemlig fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling) 
Ap.Gj. 20:31 "Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg". Forførerne skal med andre ord oppstå midt i våre egne forsamlinger. 

Vranglæren skal forkynne Jesus. Til og med "den hellige ånd" skal forkynnes, og vi skal tåle det.

Vi må få øye på forkynnelse som høres bibelsk ut,- men som ikke er det. Forkynnelse som altså langt på vei er bibelsk,-men som tilslutt vil føre oss på avveie. 

Hvorfor er vi så redde for å stille kritiske spørsmål ved forkynnelse og ved påståtte mirakler? Sann bibelsk forkynnelse blir da ikke til intet selv om den prøves? Et sant Guds mirakel ramler vel ikke sammen selv om man gransker det. Noen forkynnere og kristne ledere liker dårlig at det de forkynner blir gransket. ? "Kritisk ånd" er uttrykk som har blitt innført av slike ledere og forkynnere for å skremme forsamlingen fra å granske forkynnelsen. 

Todd White, Bill Johnsen, Supresa Sithole, tilhører et miljø (NAR), som forkynner kenoselæren (selvutømmelseslæren): et budskap som sier at Jesus kun var et menneske på jord og opphørte å være Gud ? og at han uten den Hellige Ånd ikke var mer enn et menneske som du og jeg ? 
http://vnplay.no/.../studio-direkte-23-6-2016...
http://vnplay.no/.../studio-direkte-23-6-2016...

er dette den Jesus Bibelen forteller om ? 

Bibelen sier klart at han var Gud åpenbart i kjøtt Joh 1,1.14, 1 Tim 3,16. Men var han Gud åpenbart i kjøtt måtte han nødvendigvis også besitte Guds egenskaper. For en person uten Guds egenskaper, er ikke Gud).

2.Joh.1:7 "For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød". 

En liten oppsummering på hvilken karakter forførelsen skal ha: 

1) Forførelsen skal bli utført av falske apostler,-falske profeter og falske lærere. 
2) Det skal skje under og tegn. 
3) Forførerne skal delvis oppstå blant oss selv. 
4) De skal forkynne en annen Jesus enn bibelens Jesus,-en "hellig ånd" som ikke er sendt fra Gud, og et evangelium som ikke stemmer med bibelens evangelium. 
5) Forandringene fra den sanne lære skal blant annet bestå i å gå litt lenger enn sannheten. 
6) De falske lærerne skal være mange. 
7) Vi skal godta den falske læren. 

1.Joh. 4:1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. Bibelen formaner oss til å prøve alt vi hører og alt vi leser opp i mot hva Bibelen lærer oss. 
Det er dessverre en vanlig innstilling at vi er i stand til å kjenne " i vår ånd" om noe er galt i forkynnelsen. Det vi kristne gjør,-er å "kjenne etter i ånden". Men sannheten er ikke å finne inne i seg selv? Sannheten er kun å finne i Guds Ord. Hvis du leter etter sannheten på noe annen måte enn i Bibelen,- går det galt. Forkynnelsen du hører kan bare prøves på Guds Ord,- og ikke på noen annen måte! 

Bibelen er det ankerfeste vi trygt kan ha tillit til. Det som er problemet med kristne som er forført, er at de ikke vet det selv. Det er jo nettopp det som er å være forført. Kristne på avveier er hundre prosent sikre på at alt står bra til med dem. 

Når man tar i betraktning at det nye testamente bruker ca. 50 skriftsteder på å advare mot forførelse,-hvordan kan det da ha seg at man da ikke har noen idé om hva denne forførelsen går ut på? -Og hvordan kan det ha seg at man ikke er i stand til å peke ut falske profetier og profeter, -falske apostler,-falske lærere og falske brødre? 

Det emnet som det nye testamente legger størst vekt på er faktisk advarsler om ikke å vike av fra læren. På tross av dette faktum, er de aller fleste av oss,-ikke i stand til å gjenkjenne forførelsen som Bibelen sier er midt i blant oss. Hvordan kan det ha seg? 

Ap.gj.17:11 "De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Å ta imot ordet med godvilje,-er bra,- men gjør resten også, - gransk !
1.Joh.4:1 "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden". 
Matt.24:4 "Se til at ingen fører dere vill". 

Det er alene Bibelen vi kan bygge på for tid og evighet. 

Joh 1:1"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud".

Joh 6:63 "Det er Ånden som gjøre levende, kjødet ganger intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og liv".

Mat 24:35 "Himmel og jord skal fogå, men mine ord skal aldri forgå".

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

muslimers møte med Jesus

Publisert over 5 år siden

Dette er vel et av de største undrene i vår tid. At Jesus viser seg for muslimene og ber de følge Ham. Mange iranere har dannet egen menighet i  Tyskland og er pasjonerte kristne og skjønner ikke at mange tyskere kan virke å være likegyldig til den store vekkelse de har opplevet i møte med Jesus Kristus.  Det er klart at det er overnaturlige hendelser som skjer når så mange muslimer får sine liv totalt forandret. For dette er ikke noe man bare bestemmer seg for av egen vilje. Dette er større og dypere.  Et møte med Jesus selv er vel den sterkeste form for karismatiske hendelser som mennesker kan oppleve

 

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Muslimer omvender seg - buddhister møter Jesus

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Dette er vel et av de største undrene i vår tid. At Jesus viser seg for muslimene og ber de følge Ham. Mange iranere har dannet egen menighet i Tyskland og er pasjonerte kristne og skjønner ikke at mange tyskere kan virke å være likegyldig til den store vekkelse de har opplevet i møte med Jesus Kristus.

Store forandringer ser ut til å ligge i tiden. Takk for kommentaren din Torill.  Har du mer om dette?

Dette er en utvikling som startet i muslimske land, og kan godt være den bakenforliggende årsaken til den voldsomme råskapen, krigene, og flyktningene som rømmer fra vanstyre og volden i Islams navn.

Guds finger? Slik vi kan se Guds finger i tiden fram til tempelet ble revet i år 70.

Muslimer omvender seg til Jesus. Hvorfor er det nødvendig at de omvender seg om allah og Gud er den samme?

Mennesker som aldri har hørt om Jesus får allikevel møte Han.

Jeg anbefaler boken "Mirakler blant muslimer" av Christine Drag. Hermon forlag.

Jeg siterer litt: "I mange århundrer var Guds Ord dyrt i Midtøstens tørre landskap, og det var langt mellom synene. Men nå er det en ny tid og det åndelige klimaet i Midtøsten er forandret. Gud oppfyller sitt løfte til Abraham og gir Ismael liv.

I stort omfang går Bibelens profetier i oppfyllelse like for våre øyne, og Herren viser seg som den oppstandene og levende Frelseren (Apgj 1,3.) Og på forbløffende vis bruker Gud drømmer og syner for å formidle evangeliet om Jesus til Abrahams barn."

Boken viser til mirakler i Arabiske land og i India. Mirakler slik Apostlenes gjerninger forteller oss om. Der Jesus omvender hele landsbyer, skoler og viser seg i skyene. Det hevdes at opptil 7 mill. muslimer årlig omvender seg til å tro på Jesus som Guds sønn. Kilde TV kanalen al-jazira som hevder omvendelser i et slikt omfang - at det er problematisk.

Buddhister møter Jesus:

Uten kontakt med andre kristne ba en Thailandsk mor til utlendingenes Gud da sønnen ble alvorlig syk. Så begynte Gud å tale til henne i hverdagen.

Da en gruppe med kristne i Chiang Mai gikk ut for å hjelpe til under de store oversvømmelsene som nylig rammet byen, traff de Ning. Mens de hjalp henne å vaske ut huset sitt, fortalte hun at hun følte seg som en utstøtt i nabolaget. Det vil si at naboene trodde at hun hadde mistet forstanden. Da teamet med kristne begynte å stille henne spørsmål, fortalte Ning at for en stund siden var sønnen hennes blitt alvorlig syk. Ingenting hjalp, så i sin desperasjon begynte hun å be til utlendingenes Gud, og sønnen hennes ble frisk. Siden har hun følt at hun skulle fjerne alle sine Buddhiststatuer og andre Buddhist religiøse symboler som hun hadde i huset, så det gjorde hun.


Hun fortalte at hun følte det som om hun hadde fått en sjette sans, som om noe forteller henne når hun gjør noe galt eller gir henne en følelse av hva hun skal gjøre i en gitt situasjon. Med begeistrede øyne fortalte det kristne teamet hennes at, ”Det har vi også! Det er den Hellige Ånd!”

Teamet spurte om de fikk lov til å komme tilbake neste dag og ta med seg konen til deres Thai pastor. Dagen etterpå besøkte de kvinnen igjen. Denne gangen forklarte pastorkonen Bibelen og evangeliet om Jesus til Ning. Nå er Ning med i menigheten og forteller ivrig andre om Guds kjærlighet.

I nest siste avsnitt forteller kvinnen at hun føler det som hun har fått en sjette sans. Hun har fått i opplevelsen DHÅ og visdommen om vår Gud. Gud virker i alle områder. Hos meg da jeg var ateist og hos buddhister som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Det er kraft i de follede hender, også da buddhister ber til den kristne Gud.

Kjærlighetens kraft er en sterk kraft

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere