Leif-Aage Tønnessen

11

Skal muslimer finansiere Den norske kirke?

Det er skremmende når Stortinget ikke skjønner at deres økonomiske sanksjoner i realiteten er et grunnlovsstridig angrep på både religionsfriheten og ytringsfriheten.

Publisert: 22. jun 2016

På initiativ fra SV har flertallet i Stortinget vedtatt å vurdere tilbaketrekking av «statsstøtten» til trossamfunn med upassende meninger. Vedtakets punkt 3 handler om «andre alvorlige forhold».

Jeg håper ikke representantene har skjønt hva dette vedtaket innebærer, skjønt akkurat dét er jo ikke noe bedre.

Problemet viser seg allerede i terminologien «statsstøtte». Dette er unektelig det vanligste ­uttrykket i omtalen av denne ordningen, og gir inntrykk av en raus stat som av sin godhet yter støtte til støtteverdige formål.

Ikke gaver. Men det er det jo ikke, og lovverket bruker aldri uttrykket «statsstøtte». Tvert imot understreker Dissenterlovskomiteen av 1957 flere ganger at beløpene er «ikke gaver eller støtte, men refusjon». Gjeld-ende lovverk bruker derfor konsekvent uttrykket «tilskott».

Hva er begrunnelsen for tilskuddet? Begrunnelsen har helt fra Dissenterloven kom i 1845, vært at det vil være i strid med religionsfriheten om mennesker som ikke tilhører Den norske kirke, skal være med på å finansiere den.

Fra begynnelsen ble det derfor gitt direkte skatte­fradrag til såkalte «dissentere». Men ordningen viste seg på flere måter uhensiktsmessig.

Kompromiss. Derfor ble det i stedet innført en kompromissordning ved Lov om Trudomssamfunn fra 1969. I stedet for individuelt skattefradrag ble et beløp tilsvarende kirkedelen av den ordinære skatten overført til de enkelte tros- og livssynssamfunn ut fra en godkjent medlemsoversikt.

Det er altså ikke offentlige midler som deles ut av statlig raushet. Dette er penger som tilhører­ 
trossamfunnene, i dette tilfelle moskeene, og som derfor videreformidles til disse ettersom de er ­samlet inn via skatteseddelen. Stortingsvedtaket og SVs forslag er derfor i realiteten statlig konfiskasjon av midler som er staten uvedkommende. På den måten tvinges muslimer til å medfinan­siere Den norske kirke!

Minne om. Det er visst enda en gang nødvendig å minne om at uønskede meninger bekjempes med saklig argumentasjon, og ulovligheter med rettsprosesser, slik også forsker Lars Gule (tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund) påpekte på TV da SV-forslaget kom opp.

Å straffe meninger er i strid med Grunnloven. Nå finnes det jo flere måter å straffe uønskede meninger på, ikke bare fengsel og fysisk straff. Det er skremmende når Stortinget ikke skjønner at deres økonomiske sanksjoner i realiteten er et grunnlovsstridig angrep på både religionsfriheten og ytringsfriheten.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22.06.2016

1 liker  
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Løsningen er enkel nok...

Publisert rundt 5 år siden

Fjern den offentlige finansieringen av trossamfunn, her under Den norske kirke.  La kirke- og trossamfunn finansiere seg selv ved hjelp av medlemskontingent og gaver. Visse områder (f.eks. vern av kulturminner, voksenopplæring etc) kan støttes av de almenne ordningene for slikt, på lik linje med aktører som ikke har praktisering av livssyn som hovedformål.

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Fjern den offentlige finansieringen av trossamfunn, her under Den norske kirke.

Det er I så fall et valg, men da bør alle støtteordninger fjernes, også til idrett, kultur, frivillig innsats, prosjektmidler og ymse andre. 

Muligens kunne man da redusere skattetrykket, og vi kunne få en velferdsmodell mer lik den de har I USA? 

Kommentar #3

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det er I så fall et valg, men da bør alle støtteordninger fjernes, også til idrett, kultur, frivillig innsats, prosjektmidler og ymse andre. Muligens kunne man da redusere skattetrykket, og vi kunne få en velferdsmodell mer lik den de har I USA?

Jeg mener staten bør støtte kulturliv og en del former for almennyttig arbeid.  Men la da støtten avhenge av aktivitetsnivå, brukeropplsutning og hva slags arbeid som gjøres, ikke kast penger etter organisasjoner bare fordi de arbeider med religiøst eller sekulært livssynsarbeid.  Dagens ordning åpner for at man kan ha et helt passivt trossamfunn (eneste plikt er å rapportere inn antall medlemmer en gang i året) og likevel ta i mot støtte.

Kommentar #4

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Dagens ordning åpner for at man kan ha et helt passivt trossamfunn (eneste plikt er å rapportere inn antall medlemmer en gang i året) og likevel ta i mot støtte.

Men no er det realiteten at dette ikkje er 'støtte.' Det er refusjon av pengar som faktisk høyrer til medlemmane av desse trus- og livsynsorganisasjonane. Det er ikkje staten sine pengar. Det er nettopp dét som er poenget i opningsinnlegget. Viss du ikkje vil at kyrkjesamfunn skal få denne støtten betyr ikkje det at staten brått har meir pengar. Deå betyr det berre at dei må slutta å ta desse midla inn via skatten. Det kan sjølvsagt vere ei løysing, slik Rune Tveit poengterer. Men det er altså ikkje snakk om 'støtte,' men refusjon.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere