Line Konstali

31

Kristne organisasjoner tjener på åpenhet om innsamling

Kristne organisasjoner oppleves som mindre villige enn andre til å sende oss ­informasjon når vi foretar rutinemessige stikkprøver.

Publisert: 20. jun 2016

De kristne organisasjonene har et godt omdømme, både blant giverne og det offentlige direktoratet Norad. Vi oppfordrer derfor til mer åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold.

Som kontrollorgan arbeider Innsamlingskontrollen daglig for en renere og tryggere innsamlingsbransje.

På vår nettside har vi to lister. Godkjent-listen omhandler organisasjoner man trygt kan støtte, OBS-listen omhandler organisasjoner vi advarer mot å støtte.

Underrepresentert. Kristne organisasjoner er underrepresentert på Godkjent-listen og oppleves også som mindre villige til å sende oss informasjon når vi foretar rutinemessige stikkprøver. Det er negativt i våre øyne, da de har en sentral posisjon i innsamlingsbransjen. Siden organisasjonene baserer seg på et kristent grunnsyn, er det nærliggende å tro at de etiske retningslinjene er gode nok.

Det er selvsagt bare spekulasjoner, men en leder for en norsk misjonsorganisasjon uttalte følgende da vi ba om opplysninger om organisasjonens virksomhet: «Jeg står kun til ansvar for Gud og ikke Innsamlingskontrollen.»

Best i klassen. I 2012 uttalte stiftelsen Soria Moria at de kristne organisasjonene står i en særstilling i Norge. I rankingen over de 20 organisasjonene som hadde samlet inn flest penger, var ni av dem tuftet på et kristent verdisyn. Kristne organisasjoner har en solid forankring i norske folks hjerter og lommebøker.

«Hvis alle nordmenn gav like mye som Kristen-Norge, ville det dekket bistandsbudsjettet til regjeringen,» uttalte Norads avdelingsdirektør Svein Bærå til Dagen 2. januar 2016.

Av Norad blir kristne organisasjoner ofte omtalt som best i klassen. Norads sivilsamfunnspanel viste i 2012 til Himal Partner som et eksempel på en liten organisasjon som hadde stor betydning for utvikling av energisektoren i Nepal.

De kristne organisasjonenes gode omdømme, både blant giverne og det offentlige direktoratet Norad, forplikter.

Helter og skurker. Det finnes i dag ingen lovbestemmelser som regulerer innsamling. Kontrollrutinene og reguleringene er overlatt til bransjen selv. Fordelen med denne praksisen er at frivillig engasjement og grasrotinitiativ i større grad kan blomstre og ikke forhindres av et rigid byråkrati.

Baksiden av medaljen er at det også finnes skurker som grovt utnytter friheten til å svindle uskyldige givere for store pengebeløp. Vi ser at de eldre er en utsatt gruppe. De blir av fiktive svindlerorganisasjoner utsatt for en aggressiv markedsføring, og det er ofte de eldres pårørende som kontakter oss og ber om hjelp til å stoppe henvendelsene. Åpenheten er derfor vår eneste mulighet til å skille mellom helter og skurker i innsamlingsbransjen.

Solidaritet i praksis. Når vi etterspør regnskap og andre opplysninger om organisasjonene som ikke er godkjent av oss, er det utelukkende for å skape tryggere vilkår for giverne.

Det finnes kanskje en svindler der ute som en gang vil finne på å utnytte kristne organisasjoners gode rykte. Å ikke fremlegge etterspurt informasjon om virksomhetens økonomiske forhold, vil da være det samme som å ikke ta giverne og innsamlingsbransjens omdømme på alvor.

OBS-listen vår sørger nemlig for at hundretusener av kroner går til gode, bærekraftige formål, fremfor rett i lomma på en svindler.

Vi vil derfor oppfordre kristne organisasjoner til å komme mer på banen, og se på åpenheten som et solidarisk ansvar, til tross for at tilliten fra giverne i utgangspunktet er stor. Innsamlingsbransjen trenger dere.

Kommentar #1

Line Konstali

31 innlegg  153 kommentarer

Stor tillit, men ønsker likevel et svar!

Publisert over 5 år siden

På Innsamlingskontrollens Godkjent-liste er det flere flotte, kristne organisasjoner. Likevel opplever vi at denne type organisasjoner er underrepresentert. I Avisen Vårt land spør vi hvorfor.

Vi ble spurt av en giver om vi hadde noe spesielt i mot kristne organisasjoner. Det har vi ikke. Derfor bruker vi også mye plass i artikkelen til å beskrive alt det positive med kristne organisasjoner.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere