Grete Søgård

1

Er ”smarte” målere smart å få i hus? AMS, Strømmålere som kan gi helseskader.

AMS, smarte målere bør forbys da dette har ingen store fordeler for oss forbrukere, og mange forskere mener at strålingen fra disse målerne gir helseskader. Så bør man ikke ta disse advarsler på alvor? For det er vel bedre å forebygge enn å reparere?

Publisert: 13. jun 2016

Smarte strømmålere, AMS, er kanskje ikke verken smarte eller nyttige for kunde, samfunnet og miljøet slik myndighetene nå hevder? Skagerak Energi har tidligere gitt ut en brosjyre til alle husstander, hvor de informerte om endringer i forbruksaviften og nettleia. Kanskje ikke uventet å få lagt på forbruksavgiften med kr. 314,- (2015). Alt blir jo dyrere! Men videre kunne vi lese at nå gjøres det klart for utrulling av nye strømmålere. Og hvem kan mye om hva det innebærer? Teksten lyder: «Fremtidens strømmålere blir smarte!»  Igjen og igjen brukes ordet SMART, og dette gjøres bevisst i mange sammenhenger for at du og jeg skal tro at dette er de lureste avgjørelsene, men kan det være at vi blir lurt? For i utlandet der de nå har sett de smarte målerne i praksis, har de begynt å gjøre sine erfaringer, og de er slett ikke positive. Økonomisk er det ingenting å spare. Miljømessig tror de ikke lenger på gevinster. Og helsemessig ser de skadene fra strålingen komme. Sykehistoriene ligger rundt om på nettet. Vi ønsker vel ikke enda høyere sykefravær i våre mange bedrifter? Og enda flere innlagt på våre fra før overfylte sykehus? Mange går i dag rundt med vondter de tror kommer av stress eller for lite søvn. Vel kan man bli syk av andre grunner også, men at noe av stresset og dårlig søvn skyldes alt det trådløse finnes det allerede dokumentert forskning på. Hvordan skal små barn og de som allerede lider av el-overfølsomhet kunne skjerme seg for denne mer-strålingen som disse målerne vil medføre? Vil det ikke da handle om diskriminering, hvor ikke alle kan ferdes i det offentlige rom lenger? Hvorfor får vi ikke høre om alle de protestene som pågår i mange land, nettopp mot dette avanserte måle- og styringssystemet? Hvorfor vil ikke Tyskland ha denne teknologien? Hvor blir det av MEDIA - hvorfor "snapper" ikke de opp hva som skjer?  Mange husker fortsatt historien om hva som skjedde med 17 barn av fedre som tjenestegjorde på KNM ”Kvikk”. Mange av disse barna fikk skader og misdannelser på grunn av kraftig stråling fra båtens kommunikasjonsmaster. Stråling i våre omgivelser er ikke så kraftig, men det er påvist biologiske forandringer selv i forbindelse med stråling godt under dagens grenseverdier, som forøvrig er unaturlig høye. Barn er selvsagt de mest sårbare da de er under utvikling, så hvorfor skal vi da utsette vår oppvoksende slekt for et slikt eksperiment? Det er meg en gåte. Jeg utfordrer politikere: Gjør grundige undersøkelser om disse strømmålerne egentlig er så smarte før de blir tvunget på oss forbrukere! For hvem kan garantere for at strålingen fra dette utstyret ikke er skadelig? Og hvem er egentlig ansvarlig dersom sykdom og skader rammer oss etter en eventuell installasjon? Forsikringsselskaper, bl.a. Lloyd’s of London, som er et av verdens største forsikringsselskap, har allerede bestemt seg for ikke å dekke skader påført ved bruk at teknologi som utgjør langvarig eksponering for ikke-ioniserende stråling. Skulle ikke det tilsi at de har forstått at denne trådløse teknologien er risikabel for oss alle? Burde ikke dette være grunner gode nok til å protestere mot disse ”smarte” strømmålerne, som det skrytes av i denne brosjyren?

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Alt ukjent er skremmende

Publisert over 5 år siden
Grete Søgård. Gå til den siterte teksten.
Mange husker fortsatt historien om hva som skjedde med 17 barn av fedre som tjenestegjorde på KNM "Kvikk". Mange av disse barna fikk skader og misdannelser på grunn av kraftig stråling fra båtens kommunikasjonsmaster

Det siterte minner meg om en historie da CD-spilleren kom på 80-tallet. Det var noen som hadde fått med seg at det var en laser inni der for å lese CD-platene. Laser var jo det samme som de brukte til romvåpen. (Reagan holdt jo på med et prosjekt den gangen). Dette er jo livsfarlig og må forbys.

AMS står for Avanserte Måle og Styringssystemer. Den gir deg større muligheter til å ha kontroll på strømforbruket ditt og dermed spare penger. Den kan f.eks kommunisere over trådløst PC-nettverk, som de fleste har i huset sitt. Tåler du det, tåler du en AMS også - for ikke å snakke om mobiltelefon, som stråler langt kraftigere.

Alt ukjent er skremmende. Hadde du levd på 50-tallet, hadde du vært livredd for å få en telefon i huset.

Kommentar #2

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Skyhøye strømutgifter

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
AMS står for Avanserte Måle og Styringssystemer. Den gir deg større muligheter til å ha kontroll på strømforbruket ditt og dermed spare penger.

Det skulle være fint om du, eller noen andre, kunne gi oss noen gode eksempler på hvordan du ser for deg at man skal kunne få bedre kontroll med strømforbruket og dermed spare penger med den nye AMS-smartmåleren.

For hvis jeg har forstått tingene riktig, så er det ikke selve strømmen som blir dyrere, det er nettleien som går kraftig opp - alt avhengig av hvilken tid på døgnet man bruker strøm.

Dette skulle tilsi at hvis man bor i en blokk med 70 - 80 leiligheter, og de fleste der står opp ved 6-tiden for at barna skal komme seg på skolen og de voksne på jobb, da er det rimelig å tro at vil det bli et ganske stort strømforbruk i perioden 05:30 - 08:00

Bruken av strøm vil avta fra klokken 08:00 og frem til ca. kl. 15:00, (når barna kommer fra skolen), hvoretter bruken av strøm vil være ganske høyt i perioden 16:00 til 21:00 pga. matlaging og igangsetting av vaskemaskin slik at alle skal ha rent tøy.

Og så har vi perioden fra begynnelsen av desember og frem til Jul og Nyttårsaften; en periode da det er ganske mørkt og hvor eldre og/eller svaksynte må ha på ekstra lys. For ikke å glemme lysene på juletreet og bruken av strøm i forbindelse med middagen på Juleaften og Nyttårsaften.

Med det nye systemet skulle det altså ikke spille noen rolle hvor lite strøm man bruker frem til og med den 23. desember, for når alle setter i gang på samme tid med forberedelsene til middagen på Juleaften, da blir det en kraftig økning i strømforbruket.

Men - strømforbruket kommer bare til å være høyt i en kort periode på noen få timer, slik som på den 24. desember og på Nyttårsaften. Og det at mange husstander i ditt bruker mye strøm på samme tid, det vil resultere i en ekstrem høy nettleie.

Og hva med de av oss som bor i et område hvor det er store barnehager, sykehus og mange helseinstitusjoner, (bo- og behandlingssenter) med kontinuerlig døgndrift?

Vil det være rimelig å tro at nettleien for oss som bor i slike områder vil øke drastisk som følge av det nye "smarte" målesystemet som nå skal innføres?

Jeg gjentar derfor spørsmålet: Det skulle være fint om du, eller noen andre, kunne gi oss noen gode eksempler på hvordan du ser for deg at man skal kunne få bedre kontroll med strømforbruket og dermed spare penger med den nye AMS-smartmåleren.

Kommentar #3

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Hvor er dokumentasjonen?

Publisert over 5 år siden
Grete Søgård. Gå til den siterte teksten.
AMS, smarte målere bør forbys da dette har ingen store fordeler for oss forbrukere, og mange forskere mener at strålingen fra disse målerne gir helseskader. Så bør man ikke ta disse advarsler på alvor?

Etter hva jeg har fått med meg finnes det ingen etterprøvbar forskning (publisert i fagfellevurderte tidsskrifter eller tilsvarende) på at strålingen fra slike størmmålere, trådløsnett eller tilsvarende fører til helseplager utover noceboeffekten ("jeg tror at X er farlig, derfor gjør X meg syk").  Såkalt "eloverfølsomhet" har aldri latt seg påvise i dokumenterte studier. Har du kilder til noen solid dokumentasjon for påstandene dine?

Kommentar #4

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg gjentar derfor spørsmålet: Det skulle være fint om du, eller noen andre, kunne gi oss noen gode eksempler på hvordan du ser for deg at man skal kunne få bedre kontroll med strømforbruket og dermed spare penger med den nye AMS-smartmåleren.

Dersom elanlegget er tilpasset det kan store strømforbrukere hvor bruktstidspunkt ikke er vesentlig (f.es. varmtvannsbereder, lading av elbil, hvitevarer) kobles ut i perioder med høy belastning av nettet. Selv har jeg disse tingene på egne kurser, så det vil være enkelt for meg å bygge om sikringsskapet slik at disse kursene kobles ut i periodene med høyt forbruk (og høye priser).  Bilen min har i og for seg dette innebygget, man kan f.eks. stille den slik at den bare lader om natten (selv om den plugges inn med en gang vi kommer hjem).

Kommentar #5

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Smart med strøm-målere.

Publisert over 5 år siden
Grete Søgård. Gå til den siterte teksten.
Burde ikke dette være grunner gode nok til å protestere mot disse "smarte" strømmålerne, som det skrytes av i denne brosjyren?

Disse strøm-måleren er ikke smarte men de kan hjelpe oss alle til å benytte strømmen mer smart, kanskje. Men det forutsetter både nett-eier og kraftselger er smarte. Det er helst dette siste her som er problemet for spesielt nett-eiere i Norge er ikke kjent for å være smarte, bare spør tavlebyggere og innstallatører. Det er en evig krig med irrasjonalitet, dårlige organisasjoner og manglende grunnleggende kunnskaper om fysikk. Senest i dag kom det en montør fra Eidsiva nett og skiftet  ut en strømåler som hadde målt ut strøm for 500 kr, dvs. ca 1100 kw-timer. I praksis kastet de ut en utstyr som var ubrukt og hadde stått tørt og fint.

  Men det kan kanskje være klar over at når vi kjøper strøm kjøper vi da energi og overføringskapasitet. Dette kjøper vi fra 2 forskjellige firmaer og det er ikke så dumt.  Med slike målere kan man i prinsippet prise strømmen billigst når det er overskudd av den, f.eks. i regnværesperioder og man kan prise overføringskapasiteten i henhold til til tilgjengelig kapasitet. Dette gjøres en del i industren men det forutsetter at de da har alternative energikilder og/eller mulighet for å lagre energi. Produksjon av damp gjøres av mange ved å ha en olje/propan brenner og el-kolber tilgjengelig slik at man kan velge det som er billigst til enhver tid. Dette er verre hos vanlige forbrukere for de har i liten grand mulighet for å sjonglere mellom alternative energikilder.

   Jeg tror nok energiselskapen i beste fall bedriver desinformasjon når de sier denne måleren er smart, i verste fall lyver de og personlig mener jeg det siste. For denne måleren gir mulighet for er å fjernavlese strømforbruket til enhver tid, mange ganger i døgnet. Energiselskapet kan da via slike målere bruke datasystemer som kan se energiforbruket på boenheter, blokker, bydeler osv. for analysere forbruksmønstre. Smart for dem men neppe for deg men det er ikke strøm-måleren som er smart.  Det er dataene fra strøm-måleren som kan benyttes mer eller mindre smart. Det som hadde vært fint var om energi og nettselskapene faktisk priset energien slik at forbruksmønsteret jevnet setg ut og døgnet. F.eks. kunne du hatt en stor varmtvannsbereder som kunne varme opp dusjvannet ditt mellom kl 01.00 og 03.00 for da er energiforbruket lavt i boliger. For om morgenen når omtrent alle i Oslo skal ha sin morgendusj, setter på kaffetrakteren og brødristeren samtidig får man en kjempestor punktbelastning i forhold til når alle ligger i sin søteste søvn. Men jeg tviler på at nett og energiselskapene er så smarte at de lar oss få del i slike goder. Jeg hadde tidligere det som klates tørke og vanningsabbonnement på vanningsanlegget mitt. Da hadde jeg 1/3 dels årsavgift fordi anlegget ble benyttet om sommeren når det var store ledige overføringskapasiteter i ledningsnettet ut på bygda. Men neida, slike goder skulle ikke gode normenn ha. Jeg ringte helt til NVE ( tror jeg det var ) og det endte med at de innrømte at dette var et EU-direktiv.  Så hvem som er smart eller mindre smart eller ikke smart i det hele tatt, kan være litt vanskelig å avgjøre. Målerne er iallefall ikke smarte, og så langt har jeg dårlige erfaringer med at spesielt nettselskapene opptrer smart. Men det smarteste du kan gjøre er å få dem innstallert for da slipper du å sende inn mnd. avlesninger selv og det er vel det smarteste ved det hele.

Når det gjelder strålingen her jeg rimelig trygg på at disse strøm-målerne neppe er problem i forhold til alt andre av stråling rundt deg. En strøm-måler med innebygget fjernavlesning sender ut bitte.bitte, bitte lite da sammenlignet med en ordinær mobiltelefonsamtale.      

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere