Greta Aune Jotun

207

Norsk Israel-politikk styres av løgner(e)

Publisert: 7. jun 2016

Hver gang representanter for Den norske regjering, Stortinget, Den norske kirke og den nyhetsbærende makteliten bruker betegnelsen "den okkuperte Vestbredden" om Judea og Samaria, serveres en løgn, bevisst eller ubevisst. Israel er ingen okkupasjonsmakt.

Jussen er klar: Den britiske regjeringserklæringen, kalt Balfour-deklarasjonen av 1917, ble først godkjent ved San Remo-forhandlingene i 1920 (Sèvres-traktaten), deretter tatt inn i Palestina-mandatet og ratifisert 24. juli 1922 under konferansen i Lausanne. Dokumentet ble godkjent av 52 medlemsstater i Folkeforbundet, og er for all tid gyldig rett. Alle forsøk på å forandre den rettskraftige bestemmelsen, er illegale aktiviteter. Verken FN, EU, Den arabiske liga, Norge eller noen annen nasjon har rett til å annullere innholdet av dette dokumentet. Den uomtvistelige teksten sier at området som ble definert som Palestina, skulle være jødenes nasjonalhjem og administreres av det jødiske folk.

"Det internasjonale samfunnet" kan heller ikke nekte Israel å oppføre nye boliger i landet; Folkeforbundets vedtak forutsatte at jødene skulle bygge, bo og kultivere hele området som skulle omfatte det nye Israel. Så hver gang de ovenfor nevnte autoritetene forkynner at Israel ikke har lov til å oppføre nye boliger - og hvor de måtte ønske i landet, serveres flere løgner. Man kan undres på om de stadig gjentatte ordene "okkupasjon", "bosettinger" og "boikott Israel", også brukes som mantraer for å roe ned egen samvittighet? For jeg kan ikke tro at våre myndigheter og deres juridiske rådgivere, inklusive vår forrige og nåværende utenriksminister, har vært - og er - komplett uvitende om betydningen av Folkeforbundets vedtak? Og hva FN-paktens artikkel 80 (Palestina-paragrafen) forkynner? Om de ikke vet, har Norge et meget alvorlig problem; og om de vet, er det mer enn skammelig at de forfalsker historien og historiske vedtak og serverer folket løgner. Hva annet kan da disse løgnene skyldes enn jødehat, og uvilje mot at jødene fikk tilbake en del av fedrelandet?

Hva så med araberne? Jo, som alle interesserte bør vite; på grunn av økende vold mot jødene, ble en stor del av området Palestina, som i sin helhet var tilkjent det jødiske folk, utskilt i 1921 og gitt araberne (Transjordania, nå Jordan). Dette var et grovt brudd på det nevnte 1920-vedtaket, og man kan derfor si at Jordan (likeså Gaza) besitter jødisk land. De som flyktet på grunn av de arabiske krigene mot Israel, og ennå kalles palestinske flyktninger, har derfor et eget land, Jordan.

Kommentar #51

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Hva er sannhet?

Publisert over 5 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Det kan ikke være noen annen virkelighet enn hennes svært særegne

Kristen-sionister og Palestina-venner og deres forhold til virkeligheten ble kommentert av Ragnvald Fladmark her på denne tråden. Den ene gruppen kom dårlig ut av sammenlikningen. Derfor prøver jeg meg med en motforestlling til hans fremstilling. I sentrum sto spørsmålet om hvem som er skyld i katastrofer og politiske problemer i Midtøsten.

Den særegne "virkelighet", som du nok deler med ganske mange palestina-venner rundt forbi, Ragnvald Fladmark, ble nylig røbet for all verden av president Mahmoud Abbas, som har historisk doktorgrad fra et universitet i Moskva. Han uttalte seg om hvilket folk som først kom til Kanaans land. Jo, det var hans forfedre, oldtidens palestinere. De bodde der før Abraham dukket opp på 1900 tallet f.kr. De hadde bodd der fra uminnelige tider. Og når det gjaldt Salomos tempel, hadde det aldri ligget et slikt tempel på tempelhøyden. Alt dette var bare israelsk oppspinn og propaganda.  

Abba Eban, Israelsk ambassadør til FN sa  en gang spøkefullt fra Hovedforsamlingens talerstol  noe om arabernes og palestinernes narrativ: "If Algeria introduced a resolution in the UN General Assembly declaring that the earth was flat and that Israel had flattened it, it would pass by a vote of 164 to 13, with 26 abstentions.”

Hvis det hadde blitt foretatt en prøveavstemmning i FN om de to hypotetiske spørsmålene som er nevnt ovenfor, er det ingen som vet hva utfallet ville ha blitt. Det er avhengig av hvor mange representanter fra den vestlige verden, med Palestina sympatier, som hadde våget å stemme etter sin overbevisning om hva som er sannhet og løgn. 

Kommentar #52

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Israels legitimitet

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Israel har sin legitimitet i Folkeforbundet, så vidt jeg har forstått

Nei, Israel har ikke sin legitimitet i Folkeforbundet, og det er heller ikke helt korrekt det som Herstad sier at Israel har sin legitimitet i kraft av sin egen uavhengighetserklæring. Dette i seg selv har aldri gitt noen stat legitimitet. Det er andre nasjoners anerkjennelse av staten Israel som gjør og den gang gjorde staten legitim. Som vi vet, var staten anerkjent av mange land, herunder stormaktene, ganske umiddelbart etter uavhengihetserklæringen, og det er på dette fundament at Israel bygger helt uavhengig av Folkeforbundet og FN.

Kommentar #53

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nei, Israel har ikke sin legitimitet i Folkeforbundet, og det er heller ikke helt korrekt det som Herstad sier at Israel har sin legitimitet i kraft av sin egen uavhengighetserklæring.

Nå kjenner jeg ikke jussen i dette, men Israel ville vel ikke proklamert sin stat hvis ikke de hadde fått dette mandatet fra Folkeforbundet. Derfor mener jeg at de egentlig har sin legitimitet fra Folkeforbundet.

Kommentar #54

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
og det er heller ikke helt korrekt det som Herstad sier at Israel har sin legitimitet i kraft av sin egen uavhengighetserklæring.

Det er heller ikke hva jeg skrev. Israel har sin legitimitet fra FN sin resolusjon 181. Jeg siterte og linket til uavhengighetserklæringen for å vise at Israel selv anvendte denne resolusjonen som legitimering.

Kommentar #55

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Som vi vet, var staten anerkjent av mange land, herunder stormaktene, ganske umiddelbart etter uavhengihetserklæringen, og det er på dette fundament at Israel bygger helt uavhengig av Folkeforbundet og FN.

Ellers er det selvsagt riktig at det er stater som anerkjenner stater, ikke FN. Men Storbritannia overførte sitt ansvar for mandatområdet til FN. FN vedtok resolusjonen som la grunnlaget for oppdelingen av mandatområdet.

Kommentar #56

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Nå kjenner jeg ikke jussen i dette, men Israel ville vel ikke proklamert sin stat hvis ikke de hadde fått dette mandatet fra Folkeforbundet. Derfor mener jeg at de egentlig har sin legitimitet fra Folkeforbundet.

Nå må du høre etter, Petter :-) Du tar feil. Disse dokumentene og hendelsene er historiske fakta og ikke noe du kan dikte fritt rundt. Du kan selvsagt ha dine oppfatninger om hvordan det burde ha vært og hvordan det bør bli, men nå snakker vi altså om hard facts.

Kommentar #57

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg vil heller tro......

Publisert over 5 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det er avhengig av hvor mange representanter fra den vestlige verden, med Palestina sympatier, som hadde våget å stemme etter sin overbevisning om hva som er sannhet og løgn.

at det som ville være avgjørende for resultatet var hvor mange kristensionister som skulle stemme.

De bruker jo en gammel bok som utgangspunkt for sine meninger og standpunkt . . det har avstedkommet mye rart,

Så her fikk du et våsete svar på et våsete innlegg.

Kommentar #58

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Balfour, Balfour - Norges problem?

Publisert over 5 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
skrevet i november 1917, og at 1. verdenskrig ikke sluttet før november 1918 , altså hadde ikke Balfour noe mendat til å tildele noe landområde til noen som helst da han skrev brevet. At dette brevet senere ble tatt inn i Palestina-mandatet i 1922 spiller egentlig ikke noen rolle.

Ang. siterte, som jeg finner meget merkelig: Hvis du hadde lest teksten i den britiske regjeringens vedtak, og lest teksten i Palestina-mandatet, hadde du ikke skrevet dette. Balfour alene hadde selvsagt ingen myndighet til å vedta noe som helst om han hadde skrevet hundre brev. Kommentaren din grenser til - vel, jeg lar være å skrive det.

Ang. siste linje: Deklarasjoner/erklæringer får gjerne et navn, og fordi bakgrunnen for det britiske vedtaket kom som resultat av Balfours brev, bærer også deklarasjonen hans navn. Så enkelt, og så vanskelig å forholde seg til, synes det som. (jf. norske erklæringer og navn på disse, så blir det kanskje lettere å forstå)

Kommentar #59

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
FN vedtok resolusjonen som la grunnlaget for oppdelingen av mandatområdet.

FNs resolusjon utgikk på dato da araberne nektet å "dele land" med Israel; araberne ville ha ALT! - ikke bare Jordan. Den arabiske liga - islamske land - mener at rest-Midtøsten skal islamiseres, og idag er det bare Israel som står i veien for den planen. Det er underlig at en del opplyste nordmenn gjør hva de kan for å dehumanisere et demokratisk land til fordel for terrororganisasjoner som PLO og Hamas.

Kommentar #60

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Oprettelsen av de nye, arabiske statene var en del av denne prosessen.

Palestina skulle også bli en egen stat med samme rettigheter for alle innbyggerne uavhengig av rase eller religion.

Verken Judea og Samaria eller Gaza har noen gang vært en statsdannelse for arabere.

Araberne har mange nok stater etter alle sine okkupasjoner gjennom tidene. Likevel fikk de også Jordan.  

Sammenlign arabernes landareal med den lille flekken på kartet, Israel, jødenes eneste land. Ser du forskjellen? Det jødiske folk har ikke drevet med okkupasjoner, slik araber-muslimene, Muhammads etterfølgere, har gjort.

Kommentar #61

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Palestina skulle også bli en egen stat med samme rettigheter for alle innbyggerne uavhengig av rase eller religion.

Hvorfor ble det ikke dannet noen palestinsk stat etter krigen, når Israel dannet sin?

Kommentar #62

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Sammenlign arabernes landareal med den lille flekken på kartet, Israel, jødenes eneste land.

Jeg har latt meg fortelle at det ikke er størrelsen det kommer an på, frue. Strengt tatt kunne man gi kontrollen over en håndfull bygninger på Tempelhøyden til palestinerne og dermed ha løst problemet på det punktet ganske elegant, men det tør man ikke. 

Du blander kortene på ett punkt her. Det er ikke selvsagt at Arabia er synonymt med islam. Det er mulig å tenke seg at Arabia blir et sekulært område, eller for så vidt hva som helst, selv om det i vår tid er islamsk. Det ligger derfor ikke en plan for islamisering av Israel i bunnen, men et ønske om å få tilbake landområdene sine til arabiske hender. Det tjener ikke til noe å islamifisere spørsmålet unødvendig. Palestinerne er riktignok muslimer, men ikke slik som IS at de fører det rene korstog mot Israel av den grunn. 

Svaret må ligge i å bli enige om en fordeling av jord, vannrettigheter, deregulering av de ulike sikkerhetssoner og etablering av forhold som gjør at de to folk kan leve i fred med hverandre, være seg i en eller to stater. Det må uansett ryddes i alle sider av samfunnet slik at bl.a. sikkerhetsgjerdet en dag kan rives osv. Som en konklusjon må det skapes en helt ny kultur hvor israelere kan tørre å bevege seg ut av holocausttraumatikken og palestinerne slutte å mase om sine gamle uløselige problemer som flyktningene fra 1948. Den oppgaven er stor nok. Hvis man lurer på hvordan så er det bare å begynne å gjøre det, for så prioriterer ting seg selv etterhvert. 

Kommentar #63

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ble det ikke dannet noen palestinsk stat etter krigen, når Israel dannet sin?

Fordi palestinerne og de arabiske statene ikke anerkjente oppdelingen av mandatområdet. De mente en slik deling var i strid med mandatteksten. Ironisk nok er dette et syn som i dag deles av Stor-Israel tilhengerene.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere