Jan-Aage Torp

47

Vårt Lands skadelige barnevernskonspirasjon

Alf Gjøsunds og Trygve W. Jordheims kommentarartikler i Vårt Land hhv 3.mars og 31.mai, "I fars hånd" og "Den skadelige barnevernskonspirasjonen", kommer inn i et underlig lys etter kjennelsen i en norsk domstol på fredag.

Publisert: 7. jun 2016

Alf Gjøsund mente at etpar av oss som kjempet for at de fem barna skulle bli returnert til sin mamma og pappa gjorde livet farligere for barn i Norge.

Trygve Jordheim mente at ytringsfriheten som en del av oss benyttet oss av til å kjempe for denne familien, og til å advare mot barnevernets overgrep, er skadelig. Hans forsvar av norsk barnevern var av det ekstreme slaget. Mens sekulære norske medier faktisk har gjort en seriøs jobb med å avdekke barnevernets overgrep, bidrar Vårt Land til det stikk motsatte.

Betyr dette at en norsk domstol gjør livet farligere for barn i Norge? En domstol som har veiet fakta opp imot barnevernets fakiske lovgivning, og ikke akseptert de byråkratiske hastevedtakene som benyttes i altfor mange tilfeller.

Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd. Det betyr også en erkjennelse av at barnevernet ikke har hjemmel for å gripe inn i en velfungerende familie, men heller skal gjøre det som er barneVERNETs oppgave, nemlig å bidra til trygge og gode vilkår for barna i samarbeid med foreldre.

Vårt Lands reporter Tove Bø skriver i avisens nettreportasje om domskjennelsen på lørdag: «Etter det Vårt Land erfarer skyldes helomvendingen fra barnevernet i Naustdal kommune at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke har vært tilstede.» I sitt spørsmål til Naustdals rådmann sier hun: "– Vårt Land er kjent med at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertakelse, at det er grunnen til at barna nå blir tilbakeført til foreldrene."

Ensidigheten i Vårt Lands dekning av denne saken har vært påfallende. Jeg har selv erfart det.

Er det egentlig Alf Gjøsund, Trygve Jordheim og Vårt Land som gjør livet farlig for barn i Norge?

Kommentar #101

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tror du...

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Her kommer det marxistiske tankegodset inn. Ikke som en bevisst tanke hos den enkelte offentlige ansatte, men mer som prinsipper nedfelt i systemet.

at storting, regjering, departement, det kommunale barnevern i 427 kommuner, Bufdir og andre statlige aktører ser noen gevinst i at barn flyttes fra en biologisk familie til en alternativ ukjent fosterfamile som er motivert og godkjent for oppgaven?  I så fall - hva er gevinsten?  Hvis gevinsten ikke er for en endret til det bedre hverdag for barnet, så kan jeg være enig, men her det bare utgifter.  Det er langt billigere å lukke øya og håpe på det ....

For egen del - når jeg ser tilbake - så kan vi gjerne si at det var marxistisk tankegang som gjorde slutt på husmoren og eneforsørgeren - eller var det mer på det markedsøkonomiske plan det lå at det ikke lenger ble mulig å forsørge en familie på en inntekt lenger?  Her var det i tiden politiske føringer og endringer som vi i dag ikke lenger ser som hverken marxistiske eller annet.  Nå er imidlertid listen flyttet til et annet nivå - det er ikke lenger mulig å vente til barnet er 3 år- som var det vanlige et drøyt tiår eller to tilbake - nå skal eller nærmest må barnet i barnehage fra 1 år.  Dette er gjerne og en miks av både det ene og det andre, men samfunnsborgeren blir mer eller mindre tvunget med på samfunnsmessige endringer.  

Kommentar #102

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Marxistisk er vi mer eller mindre alle som lever i et sosialdemokratisk velferdssamfunn. I så henseende er det ikke snakk om oss og dem.

Nei min gode mann, dette har du ikke dekning for. Dette er din egen syke mor i heldigste fall. I Knut Nygaards siste legger han opp til noe meget interessant om hvordan husmødrene kom seg ut i arbeidslivet som jeg kunne elaborere på men da beveger jeg meg over i en annen tråd. Det er ikke en marxistisk mekanisme som han velvilligst strekker ut en hånd til deg med, men snarere en markedsliberal tankegang med stigende forventninger og muligheter inn i et samfunn som åpnet seg i retning av helt andre forbruksmønstre etter Krigen. Marxismen står som en protest mot den utviklingen og er død og maktesløs, her som alltid ellers, overfor det som ledet oss dit vi nå er. Men som sagt, det er en annen skål 

Kommentar #103

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Joda, og så har jeg også møtt dem som sier at det at jeg ble plassert I en institusjon var det som reddet meg.

Men for all del, dette handler om individuelle fortellinger, hva som har påvirket I oppveksten til hva I oppveksten.

Jo, det er rigtigt at man ikke vil kunne finde ud af det uden forskning og selv da, kan det være svært at adskille alle faktorerne og det forstærkes af at tidens sociologer er nok så ideologiske.

En ideologi som alt andet lige vil lægge mere skyld på systemet og dermed være vand på min argumentation her, men alligevel er det ikke godt at man ideologiserer.

Men kommunerne og vi aftagere skal da have at opgaven de får ofte ikke er let. Den første forstander jeg arbejdede under sagde at kunne vi bare forhindre at børnene senere havnede i fængsel eller på psykiatrisk afdeling, havde vi gjort det godt.

Jeg kom til at føle mig forpligtet til at have lidt højere ambitioner, men kan næppe sige med sikkerhed at det har gjort nogen forskel.

Ikke underligt at folk kan køre død overfor opgaven.

Kommentar #104

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Marxistisk bias? Ærlig talt...nå skyter du langt over mål. De jeg har møtt fra etaten har ikke hatt slike holdninger. Jeg tror ikke noen av dem bevisst har tenkt en marxistisk tanke i sitt liv og kjenner man systemet er det ikke mye marxistisk å se der. Dette er en påstand du ikke har grunnlag for.

Du har så ikke været på hverken pædagog- eller læreruddannelser, kan man forstå.

De studerende får ikke at vide at f.eks. Thomas Ziehe er kulturmarxist, men de lærer sig hans tænkemåde - det er alt nok.

Kommentar #105

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke en marxistisk mekanisme som han velvilligst strekker ut en hånd til deg med, men snarere en markedsliberal tankegang med stigende forventninger og muligheter inn i et samfunn som åpnet seg i retning av helt andre forbruksmønstre etter Krigen. Marxismen står som en protest mot den utviklingen og er død og maktesløs, her som alltid ellers, overfor det som ledet oss dit vi nå er. Men som sagt, det er en annen skål

Under marxisme er der arbejdspligt for alle voksne og dermed pligt til tidlig aflevering af sine børn efter fødslen.

Kommentar #106

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Under marxisme er der arbejdspligt for alle voksne og dermed pligt til tidlig aflevering af sine børn efter fødslen.

Det er ikke selvsagt. Det avhenger av hvilket marxistisk regime man velger. Det er ikke et entydig begrep. 

Kommentar #107

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du har så ikke været på hverken pædagog- eller læreruddannelser, kan man forstå. De studerende får ikke at vide at f.eks. Thomas Ziehe er kulturmarxist, men de lærer sig hans tænkemåde - det er alt nok.

Tja, si ikke det. Jeg synes jeg har hatt en god pedagogisk effekt overfor deg!:-)))))

Samtidig kan jeg anmerke at det er ikke sikkert Thomas Ziehe, som er totalt ukjent for meg, har skrevet noe som er barnevernjuridisk ukorrekt bare fordi han er marxist. Han kan jo ha en faglig bakgrunn som ikke er preget av sine egne biaser i ett og alt. 

Kommentar #108

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du har så ikke været på hverken pædagog- eller læreruddannelser, kan man forstå.

De studerende får ikke at vide at f.eks. Thomas Ziehe er kulturmarxist, men de lærer sig hans tænkemåde - det er alt nok.

Jeg skjønner ikke helt hvorfor du bringer Thomas Ziehe inn i denne debatten om barnevernet, men når du først har gjort det:  Hva ved hans tenkemåte er det du er særlig kritisk til?

Kommentar #109

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
eg skjønner ikke helt hvorfor du bringer Thomas Ziehe

Ziehe ser ut til å være en interessant person, men å trekke ham inn her virker helt malplassert. Mon Ferling bare ønsket å kaste ut et halmstrå til seg selv for å redde en logikk kun han ser. 

Kommentar #110

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke selvsagt. Det avhenger av hvilket marxistisk regime man velger. Det er ikke et entydig begrep.

Fra socialdemokratisme og venstreud er det et ideal at alle voksne har et fuldtidsjob eller fuldtidsuddannelse hele livet fra ½ år til (indtil videre) lidt op i 70'erne.

Kommentar #111

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tja, si ikke det. Jeg synes jeg har hatt en god pedagogisk effekt overfor deg!:-)))))

Pædagogik er et af de fag, man et stykke ad vejen er født til at kunne varetage og det er ikke helt usædvanligt at møde uuddannede som er dygtigere end defleste uddannede ;-)

Samtidig kan jeg anmerke at det er ikke sikkert Thomas Ziehe, som er totalt ukjent for meg, har skrevet noe som er barnevernjuridisk ukorrekt bare fordi han er marxist. Han kan jo ha en faglig bakgrunn som ikke er preget av sine egne biaser i ett og alt.

Et af Ziehes vigtigste projekter en den såkaldte 'kulturelle frisættelse', som danner grunden under en god del af tidens socialkonstruktivisme og altså mere eller mindre benægten af at mennesket har en natur.

De afledede effekter som bl.a. konkret lovgivning kommer som tankerne/utopierne spredes i samfundet.

Kommentar #112

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke helt hvorfor du bringer Thomas Ziehe inn i denne debatten om barnevernet, men når du først har gjort det: Hva ved hans tenkemåte er det du er særlig kritisk til?

Ind i debatten om marxisme i uddannelserne.

Ziehe er et godt eksempel, fordi han som en af den yngre generation i Frankfurterskolen, har været og er meget brugt i de omtalte uddannelser og fordi han har en klar kulturpolitisk agenda med sine tekster.

Allerede sidst i 80'erne skrev han en bekymret artikel, 'Frem mod 50'erne', hvor han beklagede at ungdommen havde en tendes til at søge tilbage til nærmest bedsteforældres kultur og altså ikke var helt begejstrede for at blive 'kulturelt frisat', hvad Ziehe mener er helt nødvendigt, hvis samfundet skal udvikle sig.i 'den rigtige' retning.

Kommentar #113

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ziehe ser ut til å være en interessant person, men å trekke ham inn her virker helt malplassert. Mon Ferling bare ønsket å kaste ut et halmstrå til seg selv for å redde en logikk kun han ser.

Ak ja - jeg peger på ham, fordi det ser ud til at mange ikke forstår at tanker ikke bare dumper ned fra oven og ned i pædagoger o.l., men at de har en længere udviklingshistorie, som man må kende lidt til for at forstå sin samtid og hvilken retning udviklingen går i.

Pædagogisk, sociologisk, didaktisk osv. forskning er ikke forskning i samme forstand som i realfag. Man starter fra et udgangspunkt, der indeholder en mængde antagelser og ikke mindst forestillinger om godt og ondt.

Der er altså et stykke ad vejen tale om at man udvikler ideologi. Folk udenfor de faglige miljøer fik mulighed for et lille indblik i tilgangen med Eias belysning af faget sociologis noget private videnskabsteori.

Kommentar #114

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Allerede sidst i 80'erne skrev han en bekymret artikel, 'Frem mod 50'erne', hvor han beklagede at ungdommen havde en tendes til at søge tilbage til nærmest bedsteforældres kultur og altså ikke var helt begejstrede for at blive 'kulturelt frisat', hvad Ziehe mener er helt nødvendigt, hvis samfundet skal udvikle sig.i 'den rigtige' retning.

Men her har det vært en utvikling i Ziehes tenkning, på den måte at han senere også har kritisert "den kulturelle frisetting", fordi den er gått for langt.  Uansett er dette en avsporing fra debatten om barnevernet.

Kommentar #115

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men her har det vært en utvikling i Ziehes tenkning,

Ok, jeg har kun bemærket mig at hans 'lærer', Habermas er kommet frem dertil.

Sådan set ikke OT synes jeg, da der blev spurgt efter dokumentation for påstanden om marxistisk indhold i visse fag - derfor leverer jeg et indicium.

Kommentar #116

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Snarvei til bachelor?

Publisert over 5 år siden

Legger inn en noe ukjent for meg blokktest på veien til Bachelor der det kun er å krysse av om en påstand er rett eller gal - denne er gangske omfattende og langt om sen kommer vi fram til Thomas Ziehe utarbeidet ved Høgskolen i Østfold

Riktig — Galt

              

 

66

Thomas Ziehe hevder at tradisjoner og normer som tidligere var retningsgivende for arbeidsliv, familiedannelse og identitetsutvikling har mistet sin gyldighet i det postmoderne samfunn. Fenomenet kaller han for kulturell fiksering.

Hele blokktesten finnes på linken her - de fleste vil nok greie litt av kvart på denne

http://www.bing.com/search?q=Thomas+Ziehe+barnevern&qs=n&form=QBRE&pq=thomas+ziehe+b&sc=0-14&sp=-1&sk=&cvid=5FD376A37C774433BBE621B78380B1CA

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere