Arne Dahl Nygaard

Kirkeverge
15

Fra forkynner til byråkrat

Martin Enstad minner om at gjøken sier «ko-ko». Jeg er ikke så opptatt av hva den sier, men hva den gjør.

Publisert: 1. jun 2016

• Les Martin Enstads svar: Veiledning og videreutdanning er ikke ‘ko-ko’

• Les prost Even Borch: Prestene som kirkens gjøkunger?

• Les mitt innlegg: Prestene som kirkas gjøkunger

• Les Martin Enstads første svar: Prestenes arbeidstid endelig under kontroll

• Les mitt første innlegg: Prestenes arbeidstid ute av kontroll

Gjøkungen går løs på de andre fuglene i redet, og fortærer mesteparten av maten. Men er det dette jeg mener prestene gjør i overført betydning?

Nei, jeg får heller ikke dette til å rime med dagens prester. Det er mange dyktige prester som brenner for sine menigheter. Ønske om å forkynne er ofte en viktig del av kallet. Men de nye arbeidstidsordningene gjør at vektskålen mellom forkynneren og byråkraten i presters hverdag, bikker over i klar favør av byråkraten. Prestene angriper sin egen integritet som forkynner.

Ja, her i nord bruker man mer tid på bispedømmepleie enn menighetspleie. De står i fare for å minimalisere seg selv til å bli gjesteforelesere i egen menighet.

Bispedømmene representerer gammel makt. Og gammel makt ­beskytter seg, ved å gjøre seg ­avansert og utilgjengelig. Presten som forkynner er taperen. Den byråkratiske seminarpresten er vinneren.

Kan vi forlate det pompøse og kontrollerende embetsveldet, i troen på at evangeliet faktisk kan stå på egne ben. Eller er det nettopp det vi ikke tror på?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1. JUNI 2016

Kommentar #1

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Fra skyttergraven til dialogrommet

Publisert over 5 år siden

Kirkeverge Arne Dahl Nygaard har over flere innlegg på Verdidebatt brukt sterke ord for å beskrive organiseringen av prestetjenesten og den framforhandlede arbeidstidsordningen. Det snakkes blant annet om et pompøst og kontrollerende embedsvelde, og det gis en beskrivelse av bispedømmet som en størrelse som mest av alt er til for å beskytte egen makt.

Jeg kjenner ikke situasjonen i Nord-Hålogaland godt nok til å gå inn i en polemikk om de faktiske forhold der. Som mangeårig kirkevalgt helt fra menighetsnivået og opp til nasjonalt nivå, og nå også kirkeverge midt i landet, ser jeg imidlertid med undring på den kraft som Nygaard legger i sitt oppgjør med det påståtte embedsveldet.

Prestene har framforhandlet en arbeidstidsordning - slik man har hatt det i fellesrådslinja lenge. Erfaringer med ordningen vil ganske sikkert vise behov for justeringer både den ene og den andre veien. Men det er vanskelig å se at den på noen måte gir grunnlag for det frontalangrep på organiseringen av prestetjeneste og kirkeordning som Arne Dahl Nygaard her foretar.

Debatten om nåværende og framtidig kirkeorgansiering kan ikke foregå i skyttergraven, den må gjennomføres i dialogrommet.

Kommentar #2

Arne Dahl Nygaard

15 innlegg  22 kommentarer

Sett fra et fiskevær

Publisert over 5 år siden

Jeg vil anbefale Winther å lese mine 2 første innlegg, som best bekskriver de faktiske forhold i Nord-Hålogaland og sammenligne det med de betingelsene vanlig fellersåd ansatte har.

Mitt hovedanliggende er at vi trenger prester, som bruker tid og krefter på menighetene. For bispedømmets ansatte har man over flere år implementert ulike ordninger, som distanserer prestene fra menighetene. Dette går både på arbeidstidsordninger og hvordan man organiserer det faktiske arbeidet.

Sett fra et fiskevær langs Finnmarkskysten som mangler presten sin store deler av året, kan dagens bispedømme, virke både fjernt og pompøst. Men om det oppfattes annerledes av en kirkeverge i Midt-Norge, er det veldig positivt.

Vi opplever nok virkeligheten ganske forskjellig Winther. Likevel setter jeg stor pris på alle som kommer med sin versjon. 

Kanskje burde debatten vært mer lavmælt? Hadde det da blitt noen debatt? Trenger vi egentlig noen debatt? Befinner jeg meg i en skyttergrav? Ja det er spørsmål man kan stille seg og jeg er veldig usikker på mange av svarene. Men akkurat nå er jeg på kirkekontoret.

Åpne og ærlige tilbakemeldinger er noe vi setter pris på her i nord.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere