Hans Birger Neergård

19

Menighetens brudgom

Brudemystikk og Samkjønna Ekteskap er BibelskSvar til Solberg og Masvie

Publisert: 30. mai 2016

 

Stein Solberg og Nils Andreas Masvie påpeker i papirutgaven av VL 30/5 at «Jesus holder Guds folk for å være sin brud og Lammets hustru».  Det har de rett i.

 

Men herrene snakker ikke sant når de påstår: «I DnK er dette bibelske ekteskapsspråket nå tabu». Nei, kjære venner, dette er ikke tabu. Som prest i DnK har jeg forkynt og undervist om Jesus og bruden i mange år og gjør det fremdeles med glede og takk til Herren. Guds ord har ikke bare fordømmelse for skeive legninger, men også annerkjennelse og oppreisning.  Leser vi hele Bibelen ser vi begge deler.

 

Faktisk tar DnK helheta i Guds ord mer på alvor enn Solberg og Masvie.  For bruden, Guds folk, er ikke bare en kvinne, men mange kvinner.  Bruden inkluderer også menn. Dette er polygami, trans og samkjønna ekteskap enten det er å forstå åndelig eller konkret. 

 

Ellers har dere rett: «Hvis noe trekkes fra, da har vi ikke lenger samme Kristus».  Hvordan kan dere da i artikkelen bortforklare det som står skrevet om ham som brudgom? Bibelen kan ikke skrives om, for brudemystikk, polygami og samkjønna ekteskap står svart på hvitt enten vi liker det eller ikke.

Mvh Hans Birger Neergård 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Bibelen kan ikke skrives om, for brudemystikk, polygami og samkjønna ekteskap står svart på hvitt enten vi liker det eller ikke.

Ja bare om man ser fysisk på det ut fra et menneskelig perspektiv, ellers vær snill og utbroder dette litt mer, jeg tror jeg har vanskeligheter med å forstå hva du mener med dette?

Slik jeg forstår bruden i Johannes åpenbaring, er at vi, når vi blir Guds sønner, er underlagt Kristus som hodet, det vil si Kristus er Brudgommen, og alle troende som har nådd modenheten av å bli Guds sønner, vil komme i posisjon av å være Hans brud. Guds sønner er en posisjon under Gud, akkurat som bruden, sett korporativt er en posisjon under Kristus, vi er alle, mann som kvinne, når vi har nådd modenheten av å bli Guds sønner, blir vi korporativt Kristi brud, og er underkastet autoriteten til Guddommen i Den Treenige Gud, Faderen, Sønnen og Ånden.

Dette betyr dermed ikke at vi har rett til å inngå polygami eller samkjønnede ekteskap. Når man gjør det, gir man etter for synden som bor i vårt kjød, og lever ut all slags begjær som finnes der. Man nyter disse ting mer enn man elsker Gud av hele sitt hjerte. Husk synden bor i vårt kjød, og kjød gagner oss ingenting, kun Ånden og de ord Kristus taler.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #2

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Hei Rune Larsen!

Publisert over 4 år siden

Hei Rune Larsen!

Tusen takk for kommentar og spørsmål. 

 

Guds ord er fantastisk.  Det forteller at den nye himmel og den nye jord skal alt være like bra som da Gud skapte alt  første gang.  Det første paradis var skapt med kjønn og seksualitet.  Det var ingenting å skamme seg over og det blir ikke noe å skamme seg over i det nye paradis heller.  Seksualiteten blir like naturlig og rett som i det første.  For også den var skapt overmåte godt.

 

I den nye paradis er det ikke bare en Edens hage eller landlig idyll, men også en by, det nye Jerusalem, en storby uten forskjell på dag og natt.  Byen er pynta på uvanlig vis, ikke bare til bryllupsfest, men pynta som ei brur for sin brudgom.   Jeg har ikke bruk for bygninger pynta som ei brur og kunne lenge ikke skjønne hensikten med det; ikke før jeg ble klar over at det finnes folk med skeive erotiske følelser for mektige bygninger.  Da blir bygninger pynta som en brud meningsfullt:  i det nye Jerusalem har Gud også noe erotisk godt i vente også for de med slike skeive legninger.  

 

Et pulserende storbyliv dag og natt lover dessuten godt for mennesker av alle slag. Så mange gruer seg til å stå og svinge på palmegrener i all evighet, det virker kjedelig.  Men her er alt godt for alle enten de foretrekker fart og spenning i storbyen, fjell å bestige, utforskning av en frisk natur med alle slags dyr og skapninger, eller ro og kvile i en sval paradishage. Guds ord beskriver det alt sammen.

 

I tillegg har kirkefedre og bibelselskap lært oss i generasjon etter generasjon at Høysangen skildrer forholdet mellom Kristus og Menigheten, og at det er forhold som best beskrives seksuelt.  I Paradiset hvor ingen gifter seg, eller blir bortgiftet, kan Høysangen med sin lovprisning av det frie erotiske og seksuelle leves ut fritt og godt. Der skaper det ikke synd, sjalusi og problemer slik som her på jord.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

jeg ser at vi har forskjellig ståsted og tro når det kommer til Kristus og Hans brud, og hva de ulike tingene betyr.

Jeg tror ikke at man kan bruke disse skriftstedene som du anvender til å gyldiggjøre fri erotisk samvær i forhold til både polygami og samkjønnet ekteskap, der er disse versene bilder for å regne.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #4

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

BIBELENS BILDESPRÅK

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
jeg ser at vi har forskjellig ståsted og tro når det kommer til Kristus og Hans brud, og hva de ulike tingene betyr.

Tusen takk for en ærlig kommentar, den er verdifull!

Jeg tar feil i mange ting og har blitt nødd til å skifte syn i mange spørsmål. Håper derfor at du kan hjelpe meg med ved å utdype ditt ståsted med det du tenker, føler og tror.  

Jeg er takknemlig for et utdypende kommentar, ikke for å vinne en debatt, men for å vite hvordan jeg bør forkynne og undervise. Jeg strever med å skjønne bildene Jesus og Bibelen bruker. Hva betyr de egentlig hvis de ikke betyr det de sier?

La meg derfor spørre:

 

Hva kan vi si til ærlige og oppriktige kristne både i Norge og i Afrika, som ikke tror på legemets oppstandelse? Mange tror i stedet på ei åndelig oppstandelse uten kropp og uten kroppslige funksjoner, uten mat, uten natur, uten dyr, uten blomster, uten sex, uten noe å gjøre, uten noe å holde på med. Å svinge palmegrener tror de heller ikke på. 

 

Hva skal vi da gjøre i all evighet? spør jeg dem. Synge, svarer de. Men kan vi synge uten hode og uten stemmebånd? Ja, svares det. Hvor lenge skal vi da synge? spør jeg i min uvitenhet. Når skal det bli en pause og litt hvile fra synginga? Nei, Aldri! Sabbaten var bare i det første paradis, ikke i det neste som er rent åndelig, hevder de. Nei, det finnes inga evig hvile, selv om slitne mennesker trøster seg med det. 

 

Når det er slik er det fordi Bibelen taler i bilder, ikke konkret. Gud er Ånd og sitter ikke på noen trone. Gud gjorde en feil når han skapte mennesket med kropp og kjønn. Paradiset var et mistak og er nå borte for alltid. Livets tre finnes heller ikke lenger og det kommer slett ikke noe nytt Jerusalem. Men kommer det ikke pynta som en brud? Å nei, det er materialisme og sexisme.   

 

Er synging i all evighet noe dere gleder dere til? spør jeg så. Nei, svarer de ærlig og oppriktig. Vi ønsker å leve så lenge vi kan på denne jord. Et evig liv i åndelig tilstand er ikke noe godt eller noe å se fram til. Vi har ikke blitt kristne for å få ei god evighet, men for å få beskyttelse mot Satan og det onde her og nå; for å få et godt og velsigna liv her på jord. 

 

Disse mine gode kristne venner tolker alt billedlig. Når du sier Jesu ord er billedlig å forstå er det da noe slikt du også mener? Hvis ikke, hva er det du tror? Hva bør jeg som prest si om evigheta til folk i Norge og Afrika?

 

 

Hva sier du til oppriktige kristne som tror oppstandelsa er med et herlighetslegeme med alle kroppsfunksjoner intakt og som gleder seg til å skue og lovsynge Herren og svinge palmegrener for ei stund, men som synes det må bli kjedelig å gjøre det samme i all evighet? 

 

 

Hva sier du til oppriktige kristne som gleder seg til at Jesus skal åpne den stengte veien til Paradis slik at vi kan få møte Herren, oppleve Paradis like godt som Adam og Eva, utforske den nye jord og klatre i fjell, drive risikosport og delta i storbylivet i Det nye Jerusalem?

 

Viser ikke Jobs bok at Gud driver risikosport når han inngår veddemål med Satan? Er ikke Gud en spenningssøker når han lar Satan komme tilbake til sin himmel? Viser ikke Jobs bok at Gud ikke er fornøyd med bare å sitte på sin trone, høre på lovsang og se folk svinge med palmegrener i all evighet?

 

 

Du tolker Bibelens utsagn som bilder og det er lov. Likevel står bildene om Gud som spenningssøker der. Likedan er bildene om Kongesønnens/Lammets bryllup polygame, trans og samkjønna selv om mange misliker det. Hvorfor bruker Bibelen og Jesus slike bilder hvis de ikke er sanne på ett eller anna vis? 

 

Hva uttrykker bildene etter din mening? Hva er det de forteller deg? Jeg vil gjerne lære noe om det.

 

 Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Tusen takk for en ærlig kommentar, den er verdifull!

La meg klargjøre noe for deg, jeg har ikke alle svar, jeg vet ikke alt, men det jeg kan besvare, skal jeg gjøre et forsøk på å besvare slik at det gir deg mening.

Jeg tror de fleste troende har måtte bytte syn, og har erfart troen forskjellig fra den dagen de først ble frelst og etterhvert som de har søkt Gud mer dag for dag, og i den prosessen har de måttet endre på sine egne forutfattede meninger om hvor de kan finne Jesus og sannheten. NT begynner nesten med en slik reise, om du er villig til å se den. det er reisen til de vise mennene fra Østenlandet (Matt. 2:1-9).

De fikk en visjon (stjernen på himmelen) om at Kongen var født, så de begynte å følge den. Men de følgte også sin egen forutfattede meninger, for de dro til Jerusalem, der de mente at Kongen måtte ha blitt født. Først når de fikk rettledning av Skriftene (Kong Herodes som ba de skriftlærde om å sjekke hvor Kongen skulle bli født, og det var Betlehem), så de visjonen tydelig igjen, og dro for å tilbe Jesu-barnet i krybben.

De vise mennen er oss selv i det vi er frelst, men vi går gjerne feil, og finner fram til de flotteste kirkesamfunn (les Jerusalem) her i verden, fordi vi tror vi vil finne Kristus der, når Han i virkeligheten er i andre mindre flotte steder (les betlehem).

Dessuten, jeg er ikke ute etter å vinne noen kommentar, jeg ønsker bare å vise til hva jeg ser på som sannhet.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #6

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Svarene slik jeg har erfart og sett dem

Publisert over 4 år siden
Vi må skille på hva som er Kristi legeme og hva som er herlighetslegeme, dette er to forskjellige ting. Kristi legeme er den universelle menigheten, Kristi brud, Det Nye Jerusalem, som kommer ned ut fra Himmelen, gjort i stand for Brudgommen (Kristus). Bruden (Det Nye Jerusalem) er en korporativ Brud, den universelle menigheten som består av alle de troende som har blitt forvandlet av Gud, til å inneholde Guds liv og natur så Gud kan bo blant mennesker, i et korporativt uttrykk av mennesker, derfor brukes det forskjellige bilder på det i Bibelen, slik som Kristi legeme, Kristi Brud, det Nye Jerusalem med mer. Alle disse forskjellige uttrykkene snakker allle om det samme; Guds bolig. 1 Pet. 2:5 og 9 forteller litt om dette og hva vi troende har for funksjon nå og muligens i en tid etter Herrens tilbakekomst: "da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus" (v. 5). Når du leser åndelig hus, er det menigheten, bruden, det nye jerusalem, det her snakkes om, vi kan bli levende byggesteiner for dette åndelige huset.  "Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys" (v. 9). I tillegg kalles vi til å forkynne hans underfulle storverk. Hvordan kan man gjøre, om man ikke kjenner til sannheten rundt hvorfor Han kom. Han sa selv Han kom for å gi liv, og det i overflod (Joh. 10:10). Hva slags liv er dette snakk om? Vanlig menneskeliv? Om dette er ditt svar, da hadde Han ikke trengt å komme, for har vi ikke det allerede i overflod? Er du enig eller uenig? Så hvilke liv er det Han kom for å gi? Han kom for å gi oss evig, guddommelig liv, slik at Gud kan bo i oss, for Gud kan ikke bo i mennesker som kun har menneskeliv, og ikke har blitt forvandlet, kan Han vel? I f.eks. 2 Mosebok ser vi at Guds folk (Israels barn) blir kalt ut av Egypt (bilde på verden) for å bygge Guds hus (tabernaklet). Men før de kunne bygge tabernaklet, måtte de gjennom en forvandlingsprosess. de måtte forlate verden, døpes (vandringen gjennom rødehavet), drikke fra den bitre kilden, spise manna (Johannes 6 forklarer den), og drikke fra klippen, (Paulus forklarer den), og de måtte opp på fjellet for å se visjonen, ikke alle fikk se den, kun Moses, men han bragte visjonen til Guds folk, slik at de kunne bygge Guds hus. Slik er det for oss i dag også, vi har fått en visjon fra både Peter, Johannes og paulus, om å bygge Guds hus (det nye jerusalem), men hvem bygger? Når det gjelder herlighetslegem, er Kristus vårt fremste eksempel, når Han ble forkalret på fjellet sammen med Peter, Andreas og hans bror Johannes. Her ble Herren forklaret, Han fremsto i et helt nytt legeme. Han var da manifestert i Guds rike. Men også etter Han døde på korset og kom tilbake fra de døde og stod opp igjen, hadde Han et helt nytt legeme. Dette var herlighetslegeme. Moses er også et forbilde for oss, han var med Gud i 40 dager og netter uten andre ting enn Guds ord. Han hadde ikke mat, ikke drikke. Han spiste Guds ord, og ble forvandlet av Guds nærvær. Hadde han forsatt å være i Guds nærvær, hadde han fått et herlighetslegeme. Når han kom nedigjen til folket, skinte hans ansikte av Guds liv og natur, og folket ble redde, så han måtte legge et slør over sitt ansikte. På samme måte kan vi i dag gjennomgå en slik prosess, ved å la Gud forvandle oss innenfra og ut, inntil vi blir likedannet til Kristi bilde, fra herlighet til herlighet, og da kan vi bli del av den korporative bruden, som også er Guds bolig, det Nye Jerusalem. Guds liv salves inn oss gjennom Kristus ved Hans ord som er Ånd og som er liv, via vår ånd. Det er altså ikke seksuelt, det er en endring av våre indre bestanddeler slik at vi kan bli det Gud trenger av oss for at Han skal kunne bo i oss. men herlighetslegeme er det siste vi vil få, de fleste av oss vil få det etter vi er oppreist fra de døde.. Jeg tror jeg har besvart det meste, dette er hva jeg ville ha forkynt, at Gud gjør sin bolig i oss, og fr at Han skal kunne gjøre det, trenger Han å omskape oss fra hva vi er, syndere, til å bli lik Hans Sønn, og på den måten innholde alt hva Gud er i oss. Det blir ellers for langt for meg å besvare alle de seks spørsmålene, så jeg tro jeg avslutter det her, fordi det var disse punktene jeg reagerte på, ikke alt det andre du har bragt opp. MVH
Rolf Larsen
PS  jeg kjenner det er dette som er essensen og forskjellen i hvor vi to står forskjellig i vår tro. Håper det besvarer det du spør om
Kommentar #7

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Takk Rolf!

Publisert over 4 år siden

Jeg takker for ei grundig utredning om ditt standpunkt og syn, det setter jeg pris på!

Så om du en annen gang får tid og lyst, håper jeg at du kan hjelpe meg å gi noen korte, direkte og konsise svar på de fem første spørsmålene/oppfattningene kristne ungdommer presenterer for meg.

Mvh Hans Birger Neergård 

Kommentar #8

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Husk dagen de ble frelst

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Jeg takker for ei grundig utredning om ditt standpunkt og syn, det setter jeg pris på!

Så om du en annen gang får tid og lyst, håper jeg at du kan hjelpe meg å gi noen korte, direkte og konsise svar på de fem første spørsmålene/oppfattningene kristne ungdommer presenterer for meg.

Be de huske dagen de ble frelst. Det burde være en minneverdig dag. Det er ofte en forsmak på Guds rike det, men ofte mister de den forsmaken fordi de vet ikke hvordan de skal forholde seg til Gud. 

For å gi næring til denne følelsen av frelse, trenger man å "drikke" og "spise" og "puste" Kristus, hver dag.

Det innebærer påkalle Herren ved navn, si ut Hans navn høyt og bekjenne og tro at Jesus er Han som døde på korset og stod opp igjen fra de døde, og bekjenne med din munn at Han er Herren Jesus Kristus. Dette er å "drikke." Da vedlikeholder du for en stund kontakten med Herren, men du trenger også å samarbeide med Herren på andre måter.

Du trenger å "puste" Ham inn, det betyr å bekjenne dine synder, og puste ut ditt gamle selv, og puste inn Ham, det vil si at vi trenger å få åpenbaring gjennom Ordet på hva som er gammelt i deg, og trenger å skiftes ut. Man trenger rett og slett og fornyes, omskapes, bli et kar som skal inneholde Gud, og det kan man ikke gjøre om man ikke rensker ut det gamle mennesket.

Herren viser også til hvordan man kan spise Ham, det er ved å lese de ord Han taler, spise dem og de vil bli Ånd og de vil bli liv. Da kan også resten av Bibelen fremstå som Hans ord, selv om det er andre som har skrevet det. Årsaken er at Kristi Ånd bor i dem.

Når man så taler Guds ord til dem som er frelst, vil de kjenne det igjen, og de vil erfare det som liv, og vil nyte det. De vil spise, drikke og puste det inn, og de vil bli forvandlet i sitt indre, og da vill ting falle på plass. Da vil de forstå hva evigheten er, at den er fylt med kjærlighet, glede, og alle andre positive ting.

Mange tror at menneske skal fortsette i samme form for myndighet som vi har i dag, men denne form for styre, skal knuses. Det skal ikke lenger være noen få som styrer andre, demokrati forsvinner fordi alle er ett med Gud, og Han er ett med alle. Hans vilje er våres, og vår vilje er Hans. Når vi alle er ett slik som det, hva skal man med advokater og dommere? det vill ikke være noen form for tvister. Det er ikke behov for politi, fordi det er ingen synd. Gud forsyner alle, og alle forsyner Gud.

Så om man husker den fgleden man hadde som frelst, og hvordan man nøt Kristi nærvær i den stunden, tenk hvor mye bedre vil ikke den evige frelsen være?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #9

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Ja, men er det ikke noe du har glemt?

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så om man husker den fgleden man hadde som frelst, og hvordan man nøt Kristi nærvær i den stunden, tenk hvor mye bedre vil ikke den evige frelsen være?

Ja, gleda i frelsesstunda er sann og reell. Jeg tror som deg at den er en forsmak på det hinsidige og at den evige frelsa er enda bedre. 

Likevel er det mange som har opplevd denne store gleda over frelsa, som likevel gruer seg til evigheta. De opplever at frelsa og gleda i Kristus har sin verdi og nytte her og nå, men gruer seg til et evig liv som ånd eller spøkelse uten kroppsfunksjoner og bakkekontakt. En åndelig salighetsrus i all evighet uten noe annet å gjøre enn å synge fortoner seg like meningsløs som dop og rus.  Å besvare deres spørsmål har du desverre glemt.

 

Opp til nå har jeg trodd at da Jesus døde for oss var det ikke bare forhenget som stengte veien inn til det aller helligste som revna, men at han også åpna den den stengte veien til Paradis, slik at vi kan få oppleve Paradis like godt og konkret som Adam og Eva, utforske den nye jord og delta i storbylivet i Det nye Jerusalem der selv bygningene er pynta som en brud til glede for de med skeive legninger. Men etter det du skriver undres jeg om du holder fast på et fysisk paradis?  Det er gode kristne med med gode frelsesopplevelser som avskriver paradisfortellinga som vitenskapelig uholdbar: I utviklingshistoria har det aldri vært noe paradis, kun en blodig kamp for tilværelsa. Mener også du at paradisfortellinga leder oss på et kroppslig villspor?   

 

Spenningssøkere kan oppleve glede over frelsa slik du beskriver den, samtidig kan tanken på sang og palmesvinging i all evighet oppleves som kjedelig. Siden vi er skapt i Guds bilde og har vår spenningssøking fra ham, er det vanskelig å tenke seg at han som stadig skaper noe nytt, konkret og håndfast, vil sitte i ro på sin trone i all evighet, bare for å høre på korsang og se på palmesvinging. Han som skapte og fremdeles fortsetter å skape her på vår jord og utvider universet så fantastisk variert og spennende med stadig nye ting for oss å oppdage, kan umulig finne tilfredsstillelse i noe som er monotont og rent åndelig. Bibelen forteller oss mye om hvordan han søker avveksling og spenning gjennom det som er konkret. Slik er det også med meg. Hva med deg og den evigheta du tror på? Du skal få siste ord i denne omgang.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #10

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Jeg glemte også noe

Publisert over 4 år siden

Jeg glemte også noe viktig; at Jesu herlighetslegeme også er et konkret legeme, en kropp.  Han bryter brødet helt konkret og han som kom gjennom stengte dører spiser mat for å vise at han ikke er ei ånd.   Han har fremdeles sårmerker etter korsfestelsa og spydstikket.  Han er fremdeles Guds sønn og ikke Guds munk, evenukk eller intetkjønn.  Han er brudgommen som skal feire bryllup med sin brud som er alle frelste uansett kjønn og legning. 

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #11

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Er det fordi de ikke har fått en visjon om hva som er hva

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Likevel er det mange som har opplevd denne store gleda over frelsa, som likevel gruer seg til evigheta. De opplever at frelsa og gleda i Kristus har sin verdi og nytte her og nå, men gruer seg til et evig liv som ånd eller spøkelse uten kroppsfunksjoner og bakkekontakt. En åndelig salighetsrus i all evighet uten noe annet å gjøre enn å synge fortoner seg like meningsløs som dop og rus. Å besvare deres spørsmål har du desverre glemt.

Fra å få frelse til å få ytterligere frelse, behøver man å få lys, åpenbaring og visjon om hva Guds ord egentlig betyr. Og når man erfarer denne betydningen, får man ytterligere frelse, altså vekst i liv fra Gud. Hva innebærer vekst i liv, det innebærer at Gud gir av Sitt eget liv inn i oss troende, slik at vi kan bli en plass der Han kan bo, vi blir som levende steiner, sammenføyd i Kristus for å bygge Guds hus, menigheten. 

Når jeg møtes med de hellige, det vil si de troende som nyter å lovprise Herren med sang, bønn, profetering til oppbyggelse av menigheten, blanding med andre troende, som blir som "prester" for hverandre, som deler Kristus til hverandre, og ofrer det opp til Herren, da er vi i nytelsen av det himmelske slik det er beskrevet i Bibelen. Vi er "prester" som bringer Gud til menneske, og menneske til Gud. Det samme gjorde disiplene, apostlene, de bragte Gud (Kristus) til menneskene, og menneskene til Gud (Kristus). Og når man gjør det, forsynes de selv med Gud som mat, guddommelig mat. For Kristus sier i Matt. 4:4: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Her viser Kristus til at Gud er vår forsyning, og vi må lære å bli forsynt av Ham. Videre sier Kristus i Joh. 6.63: «Det er Ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.» Så hva slags liv er det Kristus taler om her, jo det er det evige, guddommelige livet. Så når vi leser Bibelen, kan Ordene som står der enten bli Logos, som betyr konstant, eller Rhema, som betyr levende. Vil du at Bibelens Ord skal være konstante for deg, eller ønsker du at det skal bli levende for deg? Om det er det siste, da bør du vende deg til Herren og be for det, men be med Bibelens ord, og be Han gjøre de ordene levende for deg. Da vil du forstå hva ytterligere frelst betyr, og kan svare dine venner selv.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Jeg glemte også noe viktig; at Jesu herlighetslegeme også er et konkret legeme, en kropp. Han bryter brødet helt konkret og han som kom gjennom stengte dører spiser mat for å vise at han ikke er ei ånd. Han har fremdeles sårmerker etter korsfestelsa og spydstikket. Han er fremdeles Guds sønn og ikke Guds munk, evenukk eller intetkjønn. Han er brudgommen som skal feire bryllup med sin brud som er alle frelste uansett kjønn og legning.

jeg ser ikke hva dette har med skeiv legning å gjøre, eller hva Kristi herlighetslegeme har med kjønn og legning, ingenting av dette nevnes i Johannes åpenbaring. Her snakkes det kun om liv og død, ikke godt eller ondt.  Hvem som er blitt skrevet inn i livets bok, det vet bare Gud. Jeg tar det ikke for gitt at alle som sier de er kristne er i denne boken, det handler om hvem som har fått Guds liv skrevet inn i sitt indre, og tatt imot Gud både i ånd og sjel. 

De ti jomfruene er et godt eksempel på dette, 5 var forstandige og hadde fylt olje på kannene. Kannene er den menneskelige sjelen, mens de uforstandige ikke hadde gjort det. Så når Herren kom tilbake, hadde lampene deres slokket. Lampen var deres ånd, så når Han reiser de opp igjen fra de døde, må de gå og kjøpe olje (salvelse fra Herren) for å fylle inn i sin sjel. De 3 forstandige fikk være med på Kristi bryllupsfest, mens de 5 andre ikke fikk det. Denne bryllupsfesten er de 1000 årene som Herren kommer for å regjere med sine overvinnere.

Årsaken til at noen er redde for det åndelige evige livet, er fordi de er redde for å betale prisen i dag, de er redde for å måtte gi opp verden, fordi de vet at det koster venner, koster familie, koster status, koster ambisjoner, koster alt som denne verden lokker med, fordi denne verden har ingenting som Gud ønsker, kun deg som troende, at du åpner deg for å samarbeide med Gud, da kan Gud komme inn i deg, og forvandle deg til å bli Hans bolig. Men for å bli Hans bolig, må vi bli som Han, full av rettferdighet, full av kjærlighet (agape), bli hellige som Han, får guddommelig, evig liv, og da må vi endre vår indre bestanddel, som er synd. Kan du gi opp verden? Kan dine venner som spør disse spørsmålene gi opp de verdslige gleder som står imot Gud og bli korsfestet fra verdens syndige system? Og gjenoppstå med Kristi oppstandelsesliv, for det er Jobs tegn som viser at man virkelig er fylt med Guds liv, det er dette som er tegnet på Guds vekst i liv i de troende.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Menighetenes brudgom

Publisert over 4 år siden

Ja, menighetens brudgom leser man jo om i Åp.21.: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.

Jesus var ikke skapt for denne verden, men for den neste; Joh.18.36: Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.

Men når det gjelder åndelig aktivitet har skriften noen ord om dette også hos Job 14:

Når menneskets dager er fastsatt når du har bestemt dets måneders tall, satt grensen det ikke kan bryte, vend da blikket bort og la det være, så kan det glede seg ved sine lånte dager.

For et tre finnes håp: Blir det felt, vokser det opp igjen,det skal ikke mangle friske skudd. (Et bilde på Guds utvalgte ætt, Davids rotskudd og ætt Åp.22.16)
Om røttene i jorden blir gamle og stubben morkner i støvet,så spirer det igjen ved eimen av vann, setter skudd som et nyplantet tre. (se Dan.4)

Men når mannen dør, er det ute med ham; når mennesket går bort, hvor er det da?Slik vannet forsvinner fra sjøen, slik elven minker og tørker ut,slik ligger mannen og reiser seg ikke. Han våkner ikke om så himmelen forgår, han står ikke opp fra søvnen.

Den søvnen er allerede fastsatt, og Marta vet dette; Marta sier til ham: Jeg vet at han (sin bror) skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag.
 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere