Anlov Mathiesen

96

Pinlig og historieløs rasismestempling

Det hviler noe religiøst over elitens fordømmelsen av kunstneren Thomas Knarviks satiretegninger. Hvor sint er det mulig å bli over en komisk tegning med nesten blendende åpenbare historiske referanser?

Publisert: 28. mai 2016

Hersketeknikkene sitter løst. Kommentariatet har kvesset sine penner, og byttet heter Thomas Knarvik. Kunstneren som har blitt kjent som en provokativ tegner, og som ofte karikerer maktmennesker knyttet til debatter om innvandring og religion. Blant jegerne er Dagbladets John Olav Egeland, som fordømmer Knarvik på det sterkeste. I tillegg til noen selvfølgeligheter om ytringsfrihet handler hans tekst først og fremst om å diskreditere kunstneren. Knarviks eneste intensjon – etter Egelands analyse – er å få oppmerksomhet, med sin «dokunst-satire».

Bakgrunnen for kommentar-rushet bør være velkjent for de fleste: Knarvik tegnet den svenske politikeren Ali Esbati som en ape, med tittelen «Apenes konge». Illustrasjonen var et tilsvar på Esbatis påstander om at NrK hadde rasistiske intensjoner da de produserte reportasjen fra forstaden Rinkeby. Fordømmelsen viser en komplett mangel på å forsøke å forstå kunstnerens tegninger, noe som kanskje mer enn noe annet illustrerer Knarviks budskap. Som etter eget sigende er en kommentar til Ali Esbatis stadige rasisme-stempling. Et budskap som det forøvrig var meget enkelt å begripe. Meget enkelt.

Det vil si, jeg ønsker ikke frata noen en manglende evne til å lese kunst, men det skal godt gjøres å ikke oppfatte dette i Knarviks tegninger. Som ved sin provokative natur og bruk av banale stereotypier nettopp peker overtydelig mot sine flere lag. Som han selv sa kan tegningen av Esbati oppfattes rasistisk på et «banalt nivå». Noe de aller fleste oppfatter umiddelbart. Med mindre man ikke ønsker å se det.

Dagspressen har nærmest kopiert hverandre i platte fordømmelser, med forunderlig liten evne eller vilje til å problematisere over satirens eller kunstens rolle i samfunnet. Aftenpostens Mala Wang-Naveen tror tegningen er en «dehumanisering», og at tegneren ikke evner å se at selve historien står i veien for illustrasjonen. Og avslører dermed en paradoksal vranglesning, all den tid rasismereferansen i bildet er såpass opplagt.

På Dagsnytt 18 var det Klassekampens Mimir Kristjansson som var satt til å harselere med tegneren. Og han videreførte kommentariatets strategi med glans: «Denne typen greier» var hans karakteristikk av Knarviks kunst, og konkluderte kjekt med at dette er rasisme, uten egentlig noen annen argumentasjon enn at, ja, dette er rasisme. Dagsavisens Hege Ulstein mener på sin side at ytringsfriheten er for viktig til at den skal «som gissel av oppmerksomhetshungrige provokatører på ytre høyre fløy.» At tegningen er rasistisk er «ikke noe å lure på,» ifølge Ulstein. Om du savner substansiell argumentasjon, så er det nok fordi den rett og slett mangler.

Politikeren Snorre Valen stadfester i VG at det dreier seg om «rasistisk trakassering», og krever at Knarvik gir Esbati en unnskyldning. Ifølge Valen er tegningen både «farlig» og «dehumaniserende». Han har analysert seg frem til at den gir et signal om at det er greit å «karikere meningsmotstandere som dyr, i klassiske stereotypier.» Man blir usikker på om Valen egentlig har sett tegningen, eller om han kastet seg over tastaturet av andre grunner. Politikere som blander seg inn i kunst og uttrykksformer er for øvrig sjelden en heldig kombinasjon, uten at jeg ønsker å begrense Valens rett til å (også) delta i kunstdebatt om han ønsker det.

Det er omtrent så man ikke helt tror det. Den totale fordømmelsen og det skråsikre rasisme-stempelet som hagler fra presumptivt både beleste og erfarne debattanter og samfunnstopper. Det ligger noe religiøst og fanatisk over formen det inntar, og den selvrettferdige og konkluderende dommen over kunstneren. Man fristes til å tenke at Knarvik kun er en (noe tilfeldig) utløsende faktor som fikk en demning til å briste. Aggresjonen er i overkant påfallende, og den moralske indignasjonen nesten rødglødende. Litt temperatur i det offentlige rom er bra. Men kollektive hersketekniske kampanjer bør eliten heve seg over.

For en annen gjenganger hos satire-kritikerne er sammenligningen med jødehetsen på 1930-tallet. Linjene trekkes til kroknesede jødekarikaturer og den nazistiske (og andres) propagandaens dehumaniseringen av jødene. Vel, hvor skal man begynne? Knarvik fører ingen kampanje mot noe folkeslag, eller noen kamp mot en bestemt etnisitet. De aller fleste av hans satiriske ofre er norske og hvite maktpersoner. Mellomkrigstidens jødehets var en kollektiv latterliggjøring av et spesifikt folkeslag. Jødenes skjebne og fascismens tankegods misbrukes ofte nok som retorisk virkemiddel fra før av, men dette gjensynet er en grotesk overdramatisering og en logisk brist.

Kritikken mot Knarvik følger et visst logisk spor ut i fra sine egne premisser, men premissene er feil. Den kunstneriske innsikten hos er muligens lav, noe Mimirs opptreden i Dagsnytt 18 og kommentatorenes lemfeldige omgang med satiretradisjoner kan tyde på. Det kan vitne om liten erfaring med kunsthistorie og teori, men avslører snarere et hyperaktivt ønske om å dømme. Det tvilsomme forholdet til ytringsfrihet, argumentasjon og kunst, viser en særdeles lite raus tilnærming til kunstneres intensjoner. Antisemitt- og nazireferansene representerer således noe av debattens kjerne: Etablissementets evne til hersketeknisk utdefinering av mindre verdige. En brennende vilje til å lese onde hensikter inn i andre mennesker og sin samtid. 

For hvor sint er det mulig å bli over en komisk tegning med nesten blendende åpenbare historiske referanser? Det som er helt sikkert er at om kunstneren hadde hatt en annen status i kunstverdenen og publisert i et etablert magasin (eller avis eller humorprogram på NrK) i stedet for på sin private Facebook-side, ville kritikken sett ganske annerledes ut. Knarvik forsøker utdefineres som en white trash-idiot som leker litt i photoshop (Lars Gule) og som forkler hets som ytringsfrihet (Mala Wang-Naveen). En selvopptatt dokunstner (John Olav Egeland) som i sin oppmerksomhetshunger (Hege Ulstein) gjør offentligheten til et farligere sted å være (Snorre Valen).

Karakteristikkene er først og fremst pinlige. Det er ingen grenser for hvor platt, middelmådig eller amatørmessig kunstneren er. Men uforskyldt uttrykker dette et annet viktig poeng, nemlig satirens formål og posisjon som menigmanns knyttede neve mot makten. Som folkets korreks til den snusfornuftige borgerligheten. En borgerlighet som roper «Fy!» og «Skam!». Eller som i dette tilfellet: «Rasist!». Og det er sentralt fordi tegningen(e) det er snakk om nettopp kritiserer maktpersoners bruk av makt og retorikk, i skarp motsetning til jødekarikaturene som var maktens hets av et folks verdi.

Kjente avistegnere som Per Elvestuen (kronikk VG) og Finn Graff (intervju Klassekampen) har forsvart Knarviks tegning ut fra faglige perspektiver. I stedet for å hamre løs med nazist- og rasistkortet anbefaler jeg at man heller hører hva de har å si. De som kan noe om dette. Deretter kan man spole tilbake, puste dypt inn og ta en kikk på apetegningen på nytt. Se om ikke referansene, ironien og metanivåene kanskje likevel finnes i tegningen. Ja, kanskje har de vært der hele tiden, men noen glemte bare å tenke seg om.

Opprinnelig publisert i Aftenposten.

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

En meget god artikkel!

Publisert nesten 6 år siden

Denne saken har jeg også omtalt i dette innlegget:

Den nye karikaturstriden!

Mvh Sverre

Kommentar #2

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Glimrende!

Publisert nesten 6 år siden


Takk til Mathiesen for en glimrende artikkel!

I tillegg til de mange og gode momentene ovenfor, synes jeg det er verdt å nevne (slik Sverre Avnskog gjør i sin artikkel om samme tema) at mange av dem som besværer seg mest og høyest nå, sa lite eller ingen ting (så vidt jeg kan huske) den gangen Erna Solberg og Carl I. Hagen ble karikert som parende griser. Dette er dobbeltmoral (en lov for Loke, en annen for Tor; en lov for vestlige, en annen for ikke-vestlige). Dette bør være spesielt pinlig for karikaturmoralister som var tilknyttet Dagbladet den gangen avisen virkelig flesket til.

Forøvrig hører det med til historien at Ali Esbati, ved en rekke anledninger og over lang tid, har gjort akkurat det han nå karikeres for, nemlig forpestet den offentlige debatten i Skandinavia ved hjelp av antirasistiske hersketeknikker.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
Det hviler noe religiøst over elitens fordømmelsen

Elitens fordømmelse? Hvem er denne eliten? Er du en av eliten? Fordømmer ikke folk som ikke er en del av eliten denne tegningen, eller er det kun en religiøs fordømmelse når denne mystiske eliten står for fordømmingen?

Er mektig lei av dette behovet krydre meninger med et fiendebilde.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
nemlig forpestet den offentlige debatten i Skandinavia ved hjelp av antirasistiske hersketeknikker.

Slik du nesten konsekvent gjør, og som H.I også gjør? Bruk av stempling som hersketeknikk.

Kommentar #5

Anlov Mathiesen

96 innlegg  154 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Elitens fordømmelse? Hvem er denne eliten? Er du en av eliten? Fordømmer ikke folk som ikke er en del av eliten denne tegningen, eller er det kun en religiøs fordømmelse når denne mystiske eliten står for fordømmingen?

Eliten er de som besitter definisjonsmakt gjennom høye posisjoner i samfunnet, enten det er i mediene, akademia, politikken eller andre steder. Det religiøse aspektet jeg sikter til er trosaspektet, nemlig at påastander mangler argumentasjon, at noe bare er (som for eksempel at noen er rasist uten egentlig å begrunne det). Og nei, jeg er ikke en del av denne eliten. 

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Sveits eller Sverige som bakvendtland ?

Publisert nesten 6 år siden

To syriske ungdommer, immigranter til Sveits,  er pålagt ca 40.000 i bot for å ha nektet å ta en kvinne i handa.

Swiss boys' refuse to shake female teacher's hand, face $5,000 fines
The canton reversed the school's earlier compromise with the boys, who are Muslim Syrian immigrants. Switzerland, like much of Europe, faces cultural challenges amid an influx of asylum-seekers.

To svenske innvandrere har fått heholdsvis 30.000 og 60.000 i erstatning for at de angivelig ble diskriminert etter å ha nektet den samme uanstendige berøring.

En 28-årig muslimsk man i Skåne får 60 000 kronor i skadestånd från Arbetsförmedlingen. Mannen fråntogs sin ersättning för att han vägrat skaka hand med en kvinna.

Fremtiden blir ikke grei, når en må ta høyde for både rasisme og religion i dagliglivet.


Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
Eliten er de som besitter definisjonsmakt gjennom høye posisjoner i samfunnet, enten det er i mediene, akademia, politikken eller andre steder.

Hva er poenget med å trekke frem eliten. Blant mennesker med makt er det folk som mener vi skal tråkke på, og mennesker som mener vi skal vise måtehold. Blant mennesker uten makt er det folk som mener vi skal tråkke på og mennesker som mener vi skal vise måtehold

Og jo, du er en av de med posisjon i samfunnet. Jeg vurderer argumentene dine, ikke din posisjon. Noen ganger, oftest, er jeg enig med deg, iblant ikke.

Kommentar #8

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Rasisme eller ikke rasisme, jeg sitter her og lurer på hva som skjer rundt neste Muhammed-karikatur-sving. Hvem inntar hvilke posisjoner?

Det er i Muhammed-karikatur-debattene at den virkelige dobbeltmoralen kommer til syne, etter min mening. Det vi ser i denne saken,er bare en svak antydning i forhold.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Rasisme eller ikke rasisme, jeg sitter her og lurer på hva som skjer rundt neste Muhammed-karikatur-sving. Hvem inntar hvilke posisjoner?

Litt usikker på hva debatten går ut på. Jeg har stor tro på ytringsfrihet, og mener at både Muhammed-karikaturer og satire rundt rase skal være tillatt. Så finner jeg fort ut hvilke tegnere jeg setter pris på og hvem jeg synes er platte, rasistiske, ikke treffer, usmakelige eller hva det enn måtte være.

Så mener jeg at man selvsagt også kan ytre at en finner en tegning rasistisk. Så får enhver velge om en er enig, uenig, om en vil mot-ytre seg eller holde kjeft.

Kommentar #10

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hvorvidt dette er

Publisert nesten 6 år siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
Hersketeknikkene sitter løst. Kommentariatet har kvesset sine penner, og byttet heter Thomas Knarvik

snakk om rasisme eller ikke, kan vi faktisk ikke vite noe om, ettersom vi ikke kan vite noe om hans faktiske intensjoner. Joda, man kan selvsagt trekke inn erfaringer fra hans tidligere tegninger, men det trenger ikke ha noen betydning. 

Det er likevel to ting jeg vil trekke frem:

1. Jeg er ungdomsskolelærer, og det er svært viktig å formidle til elevene at det finnes to parter; én med en intensjon, én med en reaksjon. Den som intenderer noe MÅ uansett intensjon ta hensyn til den som naturlig vil reagere.

2. Som sagt er det umulig å si nøyaktig hva Knarviks intensjon var. Det man imidlertid kan si er at han var urolig diffus, rotete og nærmest equivokal i sin fremtoning da han var deltaker i programmet "Underhuset" på Nyhetskanalen. Da tenker jeg selvsagt mest på da han la ut om sin treenighetsargumentasjon. For å sitere Oslolosen: rør og rot fra ende til annen!

Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Den aktuelle karikaturen har INGENTING med satire rundt rase å gjøre!

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
satire rundt rase skal være tillatt

Jeg vet ikke om Christiansen mener at den aktuelle karikaturen er en "satire rundt rase" å gjøre, men tegnerens motiv er å karikere en bestemt side ved Ali Esbatis måte å argumentere på, som han åpenbart mener er relativt primitiv. Apen henspeiler altså IKKE på at Ali Eabati er en hvit svenske med iransk opphav, men er en satirsisk kritikk av en debattmetode.

Og tegneren har selv fortalt at tegningen bl a var inspirert av en iransk karikaturtegner som nylig fikk 12 års fengsel for å tegne noen iranske parlamentarikere som aper.

Fremstillingen av Esbati som ape, har altså INGENTING å gjøre med "satire rundt rase" å gjøre. Den meget anerkjente karikaturtegneren, Finn Graff fortalte i et intervju i Klassekampen at han en gang tegnet en afrikaner som ape, men ingen reagerte på det den gangen.

Jeg antar også at da Dagbladet publiserte tegningen av de kopulerende grisene Carl I Hagen og Erna Solberg, med Lars Sponheim som assistent som styrte Carl I Hagen-grisens penis inn i riktig hull, så hadde det intet med "satire rundt rase" å gjøre.

Jeg fatter ikke at de som karakteriserer den aktuelle karikaturen som dotegning på aller laveste nivå, ikke hadde noen kommentar å komme med til karikaturen av Erna og Carl.

Noe av den hardeste kritikken kommer forøvrig fra Dagbladets John Olav Egeland, og nettopp Dagbladet publiserte "knulletegningen" av Erna og Carl I som griser.

ALLE som kritiserer den aktuelle tegningen av Ali Esbati er kjent som svært enig i Asbatis antirasisme. De kritiserer karikaturer av "sine egne" i harde ordelag, men har intet imot karikaturer av sine "fiender".

En stygg prinsippløshet, spør du meg.

Enten er man for at satire brukes i karikaturer, eller man er mot. Dagens kritikere har avslørt at de er for når det rammer dem de ikke liker, men de er imot når det rammer dem de liker.

Mvh Sverre

Kommentar #12

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jo det vet vi!

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
snakk om rasisme eller ikke, kan vi faktisk ikke vite noe om, ettersom vi ikke kan vite noe om hans faktiske intensjoner. Joda, man kan selvsagt trekke inn erfaringer fra hans tidligere tegninger, men det trenger ikke ha noen betydning.

Tegneren hadde en utførlig forklaring om tegningens hensikt på sin facebookside, så vi vet meget godt hva hans hensikt var. Han var inspirert av to ting: Det ene var en tegning tegnet av en iransk karikaturtegning, som fremstiller noen iranske parlamentarikere som aper. Hun ble dømt til 12 års fengsel for denne tegningen.

Det andre tegneren var inspirert av, var at Esbati mener det var rasistisk av NRK å sende to reportere til Rinkeby for å lage en reportasje om de problemene som er rapportert fra denne bydelen i Sverige.

Det å bruke rasistkortet, er noe Esbati er blitt relativt godt kjent for, og tegneren mener denne "brunbeiseingen" av sine motstandere er en relativt primitiv form for herskerteknikk, som har som siktemål å stanse helt legitime debatter.

Derav apen, som vel må sies å være en relativt primitiv fetter av menneskene. Apen symboliserer altså en primitiv side ved Esbatis debatt-teknikk(i følge tegneren) som tegneren ønsker å kritisere ham for.

Apen har altså INGENTING med Esbatis hudfarge eller nasjonalitet å gjøre. Esbati er en hvit svenske med iransk opprinnelse.

Konklusjon: Vi vet INDERLIG vel hva tegnerens intensjon har vært og den har INGENTING å gjøre med at Esbati er mørkhudet(hvilket han ikke er) eller at han har opprinnelse som flyktning.

Mvh Sverre

Kommentar #13

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Eliten innen akademika - journalister, redaktører og politikere!

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva er poenget med å trekke frem eliten.

Når er det nå en gang slik at det er politikere, redaktører og andre med høye posisjoner innen media som fordømmer den aktuelle karikaturen.

Det er SELSVSAGT ikke noen herskerteknikk å påpeke dette, som er et ubestridt faktum!

Herskerteknikk er når man påstå ting som ikke er fakta, men subjektive påstander, som f eks at det er rasistsik å lage en reportasje om problemene Rinkeby, slik Esbati påsto. NRK reportasjeteam ble forøvrig angrepet med stiner av beboere i Rinkeby.

Den samme Esbati påstår dessuten at problemene i Rinkeby skyldes en selvoppfyllende profeti. Når en innvandrerbydel i Sverige har problemer og problemene omtales i mediene, blir problemene FORSTERKET fordi innbyggerne bare på trass lager enda større problemer i følge Esbati.

Esbati mener altså at den eneste mulige reaksjonen på omtale av problemer, er på trass å gjøre problene større, som om flyktningene i Sverige er som en gjeng trassige ungdommer i puberteten.

Jeg bor selv i en bydel som var utsatt for mye kritikk i sin tid. Den avstedkom et sterkt ønske blant innbyggerne om å MOTBEVISE alle de negarive påstandene.

Og så skapte man en meget velfungerende bydel for å vise at etniske nordmenn og innvandrere kan leve godt sammen!

Men Esbati mener altså at den naturlige reaksjonen på kritikk, er å LAGE enda større problemer. Kan vi snakke om de lave forventningers rasisme her?

Mvh Sverre

Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
1. Jeg er ungdomsskolelærer, og det er svært viktig å formidle til elevene at det finnes to parter; én med en intensjon, én med en reaksjon. Den som intenderer noe MÅ uansett intensjon ta hensyn til den som naturlig vil reagere.

Det gælder da kun nogle gange. I andre tilfælde vil det ellers være skolegårdsbøllen, der bestemmer.

Din ellers udmærkede regel mangler en kulturelt bestemt normativitet om, hvad der er rimeligt og hvad ikke.

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Folk må få lov til å uttrykke hva de vil

Publisert nesten 6 år siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
Hersketeknikkene sitter løst. Kommentariatet har kvesset sine penner, og byttet heter Thomas Knarvik.

Så lenge det ligger innenfor loven.

Det blir galt når presse, politikere og akademikere tar loven i sin hånd. De har ikke noe med det. Det er domstolene som skal avgjøre det.

Det er lov til å uttrykke uenighet, men da må det gjøres med argumenter. Hvis det går over i ren hetsing, misbruker disse maktpersonene sin makt. Det synes jeg det bør reageres på!

Det som er litt interessant, i denne sammenheng, er om noen av disse maktpersonene tør å gå på tvers av sine arbeidsgivere. Da blir det heller taust. Det gjør de aldri. Da blir spørsmålet: Hvem har eierskapet, og hva vil de?

I disse internett-tider er pressestøtte en uting. Hvem bestemmer hvor mye støtte de skal få? Der ligger jo katten begravd.......

"Jada, vi som har makten i samfunnet er for demokrati - men det er noen som mener feil ting, dette må vi korrigere"

Hehe, ser dere ironien i dette?

Kommentar #16

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Nei

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
egneren hadde en utførlig forklaring om tegningens hensikt på sin facebookside

Du vet ikke hva hans intensjon er. Du vet bare hva han sier hanss intensjon er!

Kommentar #17

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Sant nok :)

Publisert nesten 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det gælder da kun nogle gange. I andre tilfælde vil det ellers være skolegårdsbøllen, der bestemmer.

 .

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Joda, men...

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Du vet ikke hva hans intensjon er. Du vet bare hva han sier hanss intensjon er!

Når en tegner gjør seg så stor umake for å forklare en tegnings intensjon som det Knarvik har gjort i dette tilfellet, så vil jeg anta at han mest åpenbare intensjoner i hverfall er formidlet.

Jeg vet ikke om Hisdal tenker at Knarvik eventuelt har noen skjulte intensjoner i tillegg til det han selv har fortalt om tegningen, men nå synes jeg personlig at han var veldig tydelig og lett å forstå da han deltok i debattene på NRKs Dagsnytt 18-sending på radio og NRK2.

Det fremstår som relativt åpenbart at Knarvik ønsker å karikere folk som beskylder andre for rasisme. Eller har Hisdal oppdaget noen skjulte intensjoner?

Knarvik har nå forøvrig skrevet en kronikk om sin egen karikatur, og avslører at Esbani i virkeligheten hadde på seg en apedrakt! Han har nå tegnet en del 2 av karikaturen, der Esbani tar av seg drakten og avslører at han IKKE er en ape.

http://www.nrk.no/ytring/meningen-bak-karikaturene-1.12962595

Mvh Sverre

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om Christiansen mener

Du har bedt meg om å ikke kommentere dine innlegg eller ha en dialog med deg, og sagt at du ikke vil kommentere mine innlegg eller ha en dialog med meg. Ditt ønske/krav ikke mitt.

Jeg har forholdt meg til dette ønsket ditt, du gjør det ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til deg, når du ikke forholder deg til det du selv skriver.

Kommentar #20

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Christensen: «Så finner jeg fort ut hvilke tegnere jeg setter pris på og hvem jeg synes er platte, rasistiske, ikke treffer, usmakelige eller hva det enn måtte være.

Så mener jeg at man selvsagt også kan ytre at en finner en tegning rasistisk. Så får enhver velge om en er enig, uenig, om en vil mot-ytre seg eller holde kjeft.»

Menings- og ytringsfrihet, brutt ned i sine minste byggestener, som ingen egentlig er uenige i.

Det interessante oppstår jo når påfallende mange av de store mediene bruker sin menings- og ytringsfrihet til å mene akkurat det samme. Samt hvor sterkt de mener denne samme saken.

Det KAN være helt tilfeldig. Eller det kan være et uttrykk for mer eller mindre frivillig selvsensur.

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Det KAN være helt tilfeldig. Eller det kan være et uttrykk for mer eller mindre frivillig selvsensur.

Eller begge deler. Det er ikke slik at det ikke er sosialt press blant andre grupper. Det er en menneskelig kondisjon. Vi er sosiale vesner som søker å høre til, selv de som er kontrære.

Det er ikke så lett å gå imot det "din gruppe" mener.

Aviser er ganske mainstreame og det er i utgangspunktet høyt utdannede folk som produserer. Samtidig som man som hovedoppgave har å selge / tjene penger. Man retter seg nok inn til sin demografi, enten man er Dagbladet eller document.no.

Kommentar #22

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hvis journalister er sosiale vesener som søker å høre til, hvorfor finnes det ikke da et kjempestort, islamkritisk mainstream høyremedium som går ut og støtter Knarviks karikatur?

Det kan ikke være folkemeningen disse sosiale vesenene er redde for å gå imot..

Kommentar #23

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Pinlig rasismeunnskyldning

Publisert nesten 6 år siden

Mathiesen slutter seg til rekken av Knarviks forsvarere. La oss se hva han skriver – og hvor meningsfullt det er.

«Hvor sint er det mulig å bli over en komisk tegning med nesten blendende åpenbare historiske referanser?» Hvilke historiske referanser er det snakk om? For ikke å si – hva betyr det at det finnes historiske referanser i en (karikatur)tegning? Skulle det frifinne tegningen fra å ha et rasistisk innhold? Selvsagt ikke. Det finnes nok av åpenbare rasistiske historiske referanser i karikaturens og kunstens historie.

«Hersketeknikkene sitter løst.» Ja, og hva betyr det? Ikke annet enn at man er uenig – for det er etter hvert ganske opplagt at påstander om at andre benytter hersketeknikker er en hersketeknikk.

«Knarvik tegnet den svenske politikeren Ali Esbati som en ape, med tittelen «Apenes konge». Illustrasjonen var et tilsvar på Esbatis påstander om at NrK hadde rasistiske intensjoner da de produserte reportasjen fra forstaden Rinkeby.» Har virkelig Esbati sagt/skrevet at NRK hadde en rasistisk intensjon med sin reportasje? Det hadde vært fint å få et belegg for dette. Mathiesen er ellers opptatt av redelighet og presisjon. Kan det være slik at Esbati heller har skrevet om bruk av rasistiske stereotypier, om rasistiske konsekvenser osv. av den typen vinkling på reportasjen som NRK hadde? Vel, til og med det er urimelig etter min mening, men det er noe annet enn å si at NRK hadde en rasistisk intensjon. NKR har ingen intensjoner. Det er det mennesker som har – og i dette tilfellet journalisten (Anders Magnus – som jeg så vidt kjenner; han er ingen rasist) og redaksjonen (som det heller ikke er grunn til å tro har noen rasistiske intensjoner).

Men dersom man forgrover og fordreier hva Esbati har sagt, er det så fritt fram å framstille ham som en ape? Selvsagt ikke. Dette handler ikke om en «komplett mangel på å forsøke å forstå kunstnerens tegninger, noe som kanskje mer enn noe annet illustrerer Knarviks budskap.» Det er en klar fordømmelse av den dehumaniserende framstillingen Knarvik har valgt.

Og hva er så Knarviks intensjon? Hva vet vi om den? Hvordan kan vi vite noe om den? Vel, tegningen ble publisert på Knarviks Facebook-side – etter en serie med dotegninger av hetsende, trakasserende og delvis rasistisk innhold. Joda, det var et klart rasistisk innhold i deler av hans budskap, hvilket også ble forsterket av at andre hyllet tegningene med et langt mer eksplisitt fremmed- og muslimfiendtlig budskap enn det Knarvik selv uttrykte i tekst. Knarvik ville ikke ta avstand fra disse utsagnene. Tvert imot – han mener det er en styrke for ytringsfriheten at dehumaniserende ytringer blir fremmet!

Mathiesen mener det er «meget enkelt» å forstå hetsen mot Esbati på grunn av hans angivelige «stadige rasisme-stempling.» Likevel må altså Knarvik 1) følge opp med en tegning til – hvor Esbati tar av seg en apedrakt, og 2) forklare sine intensjoner i en rekke innlegg. Altså var det slett ikke enkelt å forstå den «antirasistiske» rasismen til Knarvik. Mathiesens forståelse er en etterrasjonalisering. Og hvorfor? Kan det være fordi han er ganske enig med Knarvik i hans fremmedfiendtlige holdninger?

«Dagspressen har nærmest kopiert hverandre i platte fordømmelser, med forunderlig liten evne eller vilje til å problematisere over satirens eller kunstens rolle i samfunnet.» Mens Mathiesen ikke gjør annet enn å kopiere Knarvik og hans klakørers patetiske forsvar for uhumskhetene. Uten noen som helst problematisering av nettopp bruk av dehumaniserende virkemidler. Vi har gjennom historien sett noen konsekvenser av at også kunstnere har bidratt til å spre negative stereotypier og dehumaniserende framstillinger av «de andre», svarte, jøder, sigøynere, muslimer … Men dette krever ikke noen refleksjoner eller problematiseringer.

Med en slik total mangel på refleksjon (og refleksjonsevne?), er det ikke rart Mathiesen kan skrive at «Det er omtrent så man ikke helt tror det.» Selvsagt har man vanskelig for å tro at eget standpunkt er det som egner seg til å begrunne folkemord. Da er det greiere å beskylde andre for å innta «noe religiøst og fanatisk» i formen på kritikken av Knarvik. Og kanskje er det heller det paniske forsvaret for Knarviks ytringsfrihet (som om den har vært anfektet) som utgjør en aggresjon noe i overkant.

Mathiesen påpeker at en «gjenganger hos satire-kritikerne er sammenligningen med jødehetsen på 1930-tallet. Linjene trekkes til kroknesede jødekarikaturer og den nazistiske (og andres) propagandaens dehumaniseringen av jødene.» Ja, og Knarvik har ikke levert noen som helst forklaring på hvordan hans rasistiske stereotypier skiller seg fra andre.

«Vel, hvor skal man begynne?», spør Mathiesen retorisk og hevder at «Knarvik fører ingen kampanje mot noe folkeslag, eller noen kamp mot en bestemt etnisitet.» Ikke det? Da har ikke Mathiesen fulgt med på Knarviks Facebook-side. Der er det gjennomgående muslimer som får gjennomgå. (Og Esbati har muslimsk bakgrunn).

Når Mathiesen hevder at «De aller fleste av hans satiriske ofre er norske og hvite maktpersoner», er dette en sannhet med modifikasjoner. For disse angivelige maktpersonene får gjennomgå nettopp fordi de – mer eller mindre godt – forsvarer muslimer (og andre «andre») mot rasisme, hatpropaganda, hets og trakassering. At så Knarvik velger å trakassere antirasister – med eksplisitte referanser til dem de forsvarer som homoseksuelle voldsmenn –, sier ganske mye om Knarviks prosjekt. Og Mathiesens evne til å lese kontekster (og historiske referanser).

«Kritikken mot Knarvik følger et visst logisk spor ut i fra sine egne premisser, men premissene er feil.» Wow, premissene er feil, sier representanten for dem som avviser at andre – enn dem selv – skal ha definisjonsmakt. Konsekvens og konsistens er det altså ikke så mye av, ei heller hos Mathiesen. Når de ganske klare rasistiske referansene, også eksplisitt innrømmet av Knarvik!, blir påpekt og fordømt, handler dette for Mathiesen om «En brennende vilje til å lese onde hensikter inn i andre mennesker og sin samtid.» Ja, ja.

Mathiesen skjønner heller ikke forskjellen på tidligere tiders til dels grove karikaturer som ble publisert på trykk en gang og i begrensede opplag, uten mulighet til samtidig kommentering og klakørvirksomhet, og dagens sosiale medier med alle de kampanjeelementer som ligger i publisering der. DET er faktisk pinlig historieløst. 

Og hvorfor karakteristikkene av Knarvik og hans virksomhet først og fremst er pinlige, mens den innrømmede «leken» med rasistiske referanser ikke er pinlig, se det er en gåte Mathiesen ikke har – ikke kan – forklare oss.

Det fanatiske forsvaret for ytringsfrihet for rasistiske ytringer, bekrefter at behovet for antirasistisk kamp er viktigere enn noen gang. Og nei, alle ytringer er slett ikke like verdifulle, like gode eller av høy kunstnerisk kvalitet. Noe er dårlig, dumt – og rasistisk.

Lars Gule

Kommentar #24

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Hvis journalister er sosiale vesener som søker å høre til, hvorfor finnes det ikke da et kjempestort, islamkritisk mainstream høyremedium som går ut og støtter Knarviks karikatur?

Ja hvorfor det tro :) Hvorfor er ikke document.no kjempestort?

Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det fanatiske forsvaret for ytringsfrihet for rasistiske ytringer, bekrefter at behovet for antirasistisk kamp er viktigere enn noen gang. Og nei, alle ytringer er slett ikke like verdifulle, like gode eller av høy kunstnerisk kvalitet. Noe er dårlig, dumt – og rasistisk.

Dette er greit nok. Men skal det være ulovlig å levere noe som eventuelt er dårlig, dumt - og rasistisk?

Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Trumfer religion nøytralitet ?

Publisert nesten 6 år siden

Det har også fra ikke-religiøst hold blitt uttrykt forståelse for  muslimske kvinner som  nekter å ta mannfolk i handa.  Grunnet  deres religiøse muslimske overbevisning.  Men som et tenkt tilfelle - om jeg nekter å ansette ei hijabkledd dame fordi  jeg ikke vil at påtrengende religiøse symboler skal flagges i min bedrift, er  dette da noe  annet, eller to sider av samme sak ?

Kommentar #27

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Nei da

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
skal det være ulovlig å levere noe som eventuelt er dårlig, dumt - og rasistisk?

Nei.

Og så langt jeg har oversikt over, er det ingen som har argumentert for at Knarvik har overtrådt straffeloven.

Men det skal heller ikke være forbud å mene at det burde være forbudt å publiserer slikt søppel som Knarvik har gjort. Enda mindre skal det være forbudt å hevde at Knarvik selv burde ha skjønt at dette var noe han ikke burde publisert.

Kort sagt er ikke en diskusjon om ytringsfrihet, dens grenser, ansvar, selvsensur, beherskelse mm., det samme som å innskrenke ytringsrommet - slik Knarvik hevder.

Lars Gule

Kommentar #28

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Christensen: "Ja hvorfor det tro :) Hvorfor er ikke document.no kjempestort?"

(sitatfunksjonen fungerer ikke i Android nettleser)

Jeg tar ironien din,og skal la det bli med det.. ;)

Kommentar #29

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Matiesen serverer kun oppgulp

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Har virkelig Esbati sagt/skrevet at NRK hadde en rasistisk intensjon med sin reportasje?

Det Esbati skrev var at nrk laget reportasjoen i en "uppenbar rasistisk, amatørantropologisk tradisjon". 

http://www.minervanett.no/dotegneren/ 

Dette ligger vel så nærme intensjon som det er mulig å komme og jeg synes ikke det blir helt galt å si intensjon. 

Når det er sagt, så:

De fleste av oss har opplevd å bli eksponert for muligheten til å  bli karikert. Å overdrive trekk vi har i ansiktet og på vår kropp kjennetegner en kariaktur. Men å ta en karikatur over i en gristegning ( fordi en er tjukk, som Erna Solberg), eller som en ape ( fordi en skal karikeres som mer primitiv) da er en jo over i en hersketeknikk som forsøker å dehumanisere en person (ja, for blir man sammenlignet med et dyr så er det dehumanisering, per se). Det blir derfor ikke feil å si at slike tegninger virker dehumaniserende. Vi vet alle hvordan dyr blir behandlet og idet en tegner et menneske som et dyr i en kritiserende kontekst, som jeg kan si det slik, så er det så klart lett for at mottakeren oppfatter tegningen som ikke kun kritikk, men som en dehumaniserende hersketeknikk. 

Det er mange meninger om Esbati. Men i Minerva artikkelen så linkes det til alt Esbati sa etter det jeg har sitert. Han forklarer hvorfor han sier det han sier. Slik jeg oppfatter det har Knarvik tatt tak i en setning og på grunnlag av det valgt å dehumanisere Esbati. Sette han på plass. 

Jeg er ikke imot karikaturer per se. Men det er forskjell på karikaturer. Avnskog skriver at alle som kritiserer Esbati er helt enig i hans synspunkter om antirasisme og har ikke kritisert f.eks grisekarikatur av Solberg. Vel, ikke innebefattet meg. Jeg har kritisert karikaturer av Solberg og det er ikke bare en gang hun har blitt regnet som en griselignende figur. 

Jeg , som Morten Christiansen, reagerer på Mathiesens mas om 'eliten'. I dagens samfunn, i den digitale verdenen, er ikke elitene som de var for 100 år siden i Norge. Flere og flere slipper til i mediene, folk lager egne medier og journalister, meningsbærende, fagfolk og mange andre som kommer fram med sin stemme og kan påvirke kan, med Mathiesens logikk, bli utsatt for hersketeknikker og stygge karikaturtegninger. Altså, det kan bli mer utbredt. Er det ønskelig? Hvem skal bestemme hvem som fortjener slikt? Hvem er eliten? Vi lever ikke i et diktatur. Stygge karikaturer passer best overfor elitene i diktaturer, ikke i et demokrati. Knarvik og hans tilhengere er noe fastlåst i en gammeldags tenkning, etter mitt syn. Faktisk, hvis en går inn på linken jeg har lagt ved, scroller ned på siden etter den aperumpetegningen og ticker seg inn på hele Esbatis forklaring så kommer en til helt motsatt konklusjon enn det minerva forfatteren sier om Knarviks reaksjon. Der Knarvik sies å mene at Esbati, med sine rasisme anklager, fører flere ut i mer fremmedfiendlighet pga  grunnløse beskyldninger, der sier Esbati at  nrk vinklingen fører til at en ikke får fram at f.eks. Sverige gjør det veldig godt i forhold til andre land når det gjelder å få folk ut i jobb og at utenforskap ( i sine mange former med ulike årsaker) og fattigdom skjer uansett etnisitet og bakgrunn. 

Matiesens innlegg er egentlig kun oppgulp av det andre har sagt, det er det hele. Ikke særlig imponerende, det må jeg si. 

Kommentar #30

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Å?

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
er det så fritt fram å framstille ham som en ape? Selvsagt ikke.

Dersom det IKKE er fritt frem for å tegne en karikatur av Esbati der han fremstilles som ape (eller at han har på seg en apedrakt), er det så straffbart? Jeg trodde det var fritt frem for å karikere folk i Norge, både som griser som knulles bakfra av griser og mye annet.

Jeg trodde det var tillatt med slike karikaturer her i Norge. Er det ikke det, Gule? Jeg synes forøvrig det er rart at Gule ikke reflekterer noe mer over at ALLE som har reagert på karikaturen av Esbati, er meningsfeller av ham når det gjelder antirasisme. Burde det ikke gi grunnlag for visse tanker at INGEN andre enn Esbatis meningsfeller reagerer på karikaturen?

Og hvorfor er det INGEN av dem som er harde kritikere av karikaturen, som vil si noe om tegningen av den nakne Erna Solberg som tas bakfra av grisen Carl I Hagen mens Lars Sponheim styrer grisepenisen inn i riktig hull på Erna Solberg? Kan Gule reflektere litt over dette? Er DEN tegningen helt grei?

Selv synes jeg det er uttrykk for en gigantisk dobbeltmoral dersom man støtter denne tegningen, men føler avsky for karikaturen av Esbati.

En av de kraftigste kritikerne er jo sågar Dagbladets John Olav Egeland, der den stygge karikaturen av Erna ble trykket.

Det er i det hele tatt trykker mange svært stygge, nedverdigende og krenkende karikaturer i norske aviser gjennom tidene.

Hvorfor er Gule så enormt opptatt av akkurat tegningen av Esbati? Fordi han er din meningsfelle og Gule føler sterk sympati for ham?

Jeg savner en prinsipielle holdning fra Gule og fra de andre kritikerne av karikaturen av Esbati. Det virker temmelig åpenlyst at de er mot krenkende karikaturer av sine venner og sympatisører, men FOR krenkende karikaturer av sine "fiender". Jeg savner også fra Gule noen mer prinsipielle vurderinger helt fri fra hans sterke antipatier. Når noe skriver vurderinger med så åpenbare sterke antipatier, er det svært vanskelig å oppfatte de rent prinsipelle holdningene som ligger bak. Og særlig vanskelig er det å oppfatte det som annet en dobbeltmoral når Dagbladets kommentator raser over karikaturen av Esbati, mens hans egen avis gjerne trykker karikaturer som er langt mer krenkende av f eks Erna Solberg.

Det blir så åpenbart prinsippløst at det næmest er pinlig for Dagbladet!

Jeg vil personlig si at det er langt mer krenkende, langt mer foraktende, langt mer nedsettende å tegne en naken Erna SOlberg som tas bakfra av grisen Carl I Hagen, enn Esbati som tegnes med apekropp men med sitt eget hode.

Og de som kritiserer tegningen er opptatt av EN ENESTE ting: Nemlig at Esbati har utenlandsk opprinnelse, og at han kanskje er en ytterts liten anelse mørkere i huden enn nordmenn om vinteren.

Eller ser han helt hvit ut.

Jeg betrakter Esbati som en hvit svenske, og intet annet. Kritikerne er utelukkende opptatt av hans etniske opprinnelse. Han har i følge dem åpenbart krav på særbehandling fordi han etter deres mening ikke er svensk.

Ellers er det mange som spør hvor lang tid det tar før en innvandrer blir norsk(evt svensk). Jo svaret på det er: Når en med innvandrerbakgrunn kan karikeres på samme måte som nordmenn, er han blitt akseptert som nordmann.

Når han selv eller andre krever at han må spesialbeskyttes fordi han har utenlands opprinnelse, betrakter disse menneskene ham IKKE som norsk, men som en innvandrer.

Mvh Sverre

Kommentar #31

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg oppfatter det har Knarvik tatt tak i en setning og på grunnlag av det valgt å dehumanisere Esbati.

Men denne kritikken av karikaturen, ville den blitt like hard om Esbati hadde båret navnet Svensson og hadde kunnet føre sine helhvite aner tilbake til Gustav Vasa ? 

Eller er problemet at Esbati har sin opprinnelse i et land nærmere Afrika, og at han derfor av noen kritikere er redde for at han assosieres med primatene ?  Og det selv om han angivelig er perser ?

Kommentar #32

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Avisene har hittil hatt diktatorisk makt!

Publisert nesten 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Hvem skal bestemme hvem som fortjener slikt? Hvem er eliten? Vi lever ikke i et diktatur.

Hittill har avisene helt og holdent hatt diktatorisk makt i forhold til hvem som kan karikeres og på hvilken måte.

Hvor ellers har det blitt trykket karikaturer i store opplag?

Det som er nytt i våre dager, er at selv en karikaturtegner som mener noe annet enn sannsynligvis 90% av norske journalister, fritt har kunnet publisere en karikatur på Facebook med en innhold som aldri i verden ville ha blitt publisert av noen av de store avisene slik at den kan ses av et stort antall mennesker.

Det har altså skjedd en meget viktig utvikling der også de som ikke er "mainstream" og etablerte avistegnere kan få nå frem til publikum. Men så avslører altså Facebook sin feighet, ved å stenge tegnerens profil.

Facebooks åpenbare budskap ved å lukke Karviks profil, er at de utelukkende vil bidra til å formidle det konforme, det aksepterte, det ufarlige og det politisk korrekte.

Meget nedslående om man skal tenke demokratisk utvikling og like muligheter til å nå frem til publikum gjennom de moderne mediene.

Facebook har avslørt en trist feighet, der noe som åpenbart ligger innenfor norske lover sensureres bort.

Mvh Sverre

Kommentar #33

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Selvsagt tilhører journalister og redaktører ELITEN!

Publisert nesten 6 år siden

De har i virkeligheten en GIGANTISK makt til å bestemme over hvordan virkeligheten fremstilles i norsk offentlighet!

Og når mediene går i flokk og ikke representerer et gjennomsnitt av befolkningens meninger, blir det egentlig ganske skremmende å tenke på hvilken definisjonsmakt de har.

Og spesielt i tilfelle med karikaturer, har avisen tilnærmet diktatorisk makt til å betsemme hva som skal tillates!

Jo mer man tenker på det, jo mer skremmende er det. Erna som knulles av en gris er greit. Men Ali Esbati i apedrakt er nedverdigende, krenkende og rasistisk.

Uttrykk for en objektiv vurdering?

Mvh Sverre

Kommentar #34

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Litt prinsipielt

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dersom det IKKE er fritt frem for å tegne en karikatur av Esbati der han fremstilles som ape (eller at han har på seg en apedrakt), er det så straffbart? Jeg trodde det var fritt frem for å karikere folk i Norge, både som griser som knulles bakfra av griser og mye annet.

Dette skrev jeg på Facebook-siden min for litt (en time) siden (når dette skrives):

La oss se litt videre på den historiske konteksten Mathiesen, Knarvik mfl. tydeligvis mangler.

Har noen (på venstresiden) påstått at Orwells bok "Animal Farm" ("Kamerat Napoleon" på norsk) skulle være rasistisk? Det er en satire befolket av dyr - som representerer ulike faktiske personer fra den russiske revolusjonen. Ingen aper riktig nok, men flere griser. Nei. Og hvorfor ikke? Nettopp fordi konteksten IKKE er den klassisk rasistiske - hvor dyreframstillingene brukes for å krenke (i menneskeverdsforstand) andre mennesker nettopp på grunn av deres etniske, nasjonale etc. opprinnelse.

Det har blitt vist til en karikatur av Finn Graff hvor både Erna Solberg og Carl I. Hagen er framstilt som griser. Dette må da være krenkende? Tja, kanskje injurierende. Men altså innenfor det politikere må tåle.

Hvorfor er ikke tegningen rasistisk? Fordi den framstiller to majoritetspolitikere i Norge. Dette er en helt avgjørende kontekst når tegningen skal tolkes. Derfor har det da heller aldri blitt framsatt påstander om at Graff har tegnet rasistisk i denne sammenhengen.

Dersom tegningen hadde vært tegnet i Iran eller Egypt som en kommentar til norsk restriktiv innvandringspolitikk, er det imidlertid grunn til å se tegningen som rasistisk. Da hadde det ikke handlet om en en norsk kommentar i en norsk kontekst, men nettopp en kommentar som fort kunne fått en kulturspesifikk referanse - til urene ikke-muslimer.

På samme måte, når en iransk tegner framstiller (mange) iranske politikere som aper, er dette i en kontekst som spiller på POLITISK dumhet, ikke en "rase"- eller kulturbestemt dumhet.*

Det er også forskjell på en jødevits fortalt av en jøde og en jødevits fortalt av en antisemitt. Den ene kan leke på en selvironisk måte med stereotypier, antisemitten bruker stereotypien til å krenke menneskeverd. Det er faktisk ikke så vanskelig å skjønne.

--

Ellers har jeg altså forklart forskjellen på å hevde at noe er straffbart og at det likevel ikke er fritt fram mange ganger. At noe ikke er fritt fram, innebærer at det kan og bør kritiseres. Det er jo en øvelse som også Avnskog er opptatt av å bedrive. Altså må man tåle å høre at man ikke burde har publisert en rasistisk tegning.

Lars Gule

* Utdypning for Avnskog mfl.: Jeg er klar over at Knarvik nettopp vil hevde at han spiller på det han mener er Esbatisk politiske dumhet når han kommer med rasisme-anklager. Men Knarvik representerer en majoritet og Esbati en minoritet - til og med en hetset og trakassert minoritet (person med innvandrerbakgrunn og muslimsk bakgrunn). Det gjør all verdens forskjell.

Vi er dessverre langt unna en så skikkelig integrering og gjensidig respekt at også minoritetsrepresentanter kan framstilles gjennom godmodige dyretegninger.

Kommentar #35

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Kan man bli fullverdig medlem av samfunnet om man har en særegen beskyttelse mot å bli karikert?

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det har blitt vist til en karikatur av Finn Graff hvor både Erna Solberg og Carl I. Hagen er framstilt som griser. Dette må da være krenkende? Tja, kanskje injurierende. Men altså innenfor det politikere må tåle. Hvorfor er ikke tegningen rasistisk? Fordi den framstiller to majoritetspolitikere i Norge. Dette er en helt avgjørende kontekst når tegningen skal tolkes. Derfor har det da heller aldri blitt framsatt påstander om at Graff har tegnet rasistisk i denne sammenhengen.

Så det er innafor å karikere  etnisk norske politikere som kopulerende griser, men rasistisk å karikere en politiker og samfunnsdebattant med iransk bakgrunn som ape? Forutsetter ikke dette en tradisjon for hets/ rasisme mot iranere/ persere?

Om du selv ble fremstilt på samme måte som Erna, vil du da si at det er innafor om tegneren er norsk/ nordeuropeer og rasistisk om tegneren er, f.eks, iraner; og må vedkommende iraner evt bo i Iran? Jeg er enig i at "Det er også forskjell på en jødevits fortalt av en jøde og en jødevits fortalt av en antisemitt", men slik du fremstiller det kan en som "tilhører" majoriteten (hva nå det er i en befolkning som stadig ser mer splittet ut) aldri karikere en som "tilhører" en minoritetsgruppe. Med andre ord; er det fritt frem for alle som tilhører en minoritetsgruppe å si hva som helst, å karikere idiotien er, uansett, rasisme? Om så er kan jeg ikke forstå det som nok et uttrykk for de lavere forventningers rasisme. 

Kommentar #36

Jan Luneborg

0 innlegg  54 kommentarer

Litt prinsippløst også

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Jeg er klar over at Knarvik nettopp vil hevde at han spiller på det han mener er Esbatisk politiske dumhet når han kommer med rasisme-anklager. Men Knarvik reprsenterer en majoritet og Esbati en minoritet. Det gjør all verdens forskjell.

Det må du gjerne mene, men som antirasist siden syttitallet er jeg helt uenig. Hvorfor skal vi stakkarsliggjøre ressurssterke mennesker med innvandrerbakgrunn? For meg som ikke ser forskjell på folk ut fra etnisitet og religiøs tilhørighet, befinner Esbati seg lenger opp i makten enn Knarvik og deg og meg. Han kan selvfølgelig tas like hardt som hvilken som helst annen politiker. Han ble ikke karikert fordi han er perser, men fordi han stadig spiller på rasisme.

Det er ikke mer enn syv år siden Jonas Gahr Støre og de rødgrønne tok til orde for å kunne straffe ytringer om religion som hatkriminalitet. I ettertid har han sagt at det er et kompromiss han kan leve med. Det er det samme som de muslimske diktaturene har kjempet for i årevis i FN, og senest for noe uker siden kunne man lese at Saudi-Arabia vil behandle ateister som terrorister. Karikerer man makten i disse landene, risikerer man livet. Hvilke signaler sender vi til makten og den undertrykte befolkningen ved at vi fordømmer karikering av religion og makt her i Norge?

De siste 10-15 årene har jeg stadig oftere blitt kalt rasist, selv om jeg synes rasisme er direkte patetisk. Det er en stempling som ikke har noe som helst med omsorg for minoriteter å gjøre. Det har med overordnet politisk strategi å gjøre. Det samme ser man i forbindelse med Midtøsten-konflikten. Jeg har deltatt i mange demoer til støtte for palestinerne, men etterhvert innsett at svært mange i bunn og grunn driter i menneskene det gjelder. Jeg har feks sett demonstranter bli jaget fordi de hadde plakater til støtte for palestinske homofile. Det ble bortforklart med at det ikke tjener saken. Det er altså snakk om saken. De palestinske flyktningene som slo leir ved Jakobskirken i Oslo tjente heller ikke saken, siden de hadde flyktet fra sine egne undertrykkende styresmakter på Vestbredden og Gazastripen. De ble ignorert av Palestinakomiteen og en nesten samlet venstreside, og stemplet som forrædere av enkelte.

At ytringsfriheten forsøkes innskrenket når det kommer til religion og innvandring, ved lover og stempling, er forferdelig negativt. Det skaper større avstand og mer fremmedfrykt i befolkningen når det blir farlig og bortimot forbudt å snakke om det man finner skremmende. Det er hverken landet eller innvandrere tjent med.

Kommentar #37

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Enkle svar

Publisert nesten 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Så det er innafor å karikere etnisk norske politikere som kopulerende griser, men rasistisk å karikere en politiker og samfunnsdebattant med iransk bakgrunn som ape? Forutsetter ikke dette en tradisjon for hets/ rasisme mot iranere/ persere?

Svar: ja, ja, nei.

Og ellers ser jeg ingen grunn til å gjenta.

Lars Gule

Kommentar #38

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja til motytringer og nye motytringer etter det igjen!

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Altså må man tåle å høre at man ikke burde har publisert en rasistisk tegning. Lars Gule * Utdypning for Avnskog mfl.: Jeg er klar over at Knarvik nettopp vil hevde at han spiller på det han mener er Esbatisk politiske dumhet når han kommer med rasisme-anklager. Men Knarvik representerer en majoritet og Esbati en minoritet - til og med en hetset og trakassert minoritet (person med innvandrerbakgrunn og muslimsk bakgrunn). Det gjør all verdens forskjell. Vi er dessverre langt unna en så skikkelig integrering og gjensidig respekt at også minoritetsrepresentanter kan framstilles gjennom godmodige dyretegninger.

Jeg er selvsagt helt for at karikaturer må tåle å utsettes for kritikk. På samme måte som de som fremmer sin kritikk, må tåle å få sin kritikk satt under lupen.

Vi er ved et helt avgjørende punkt når Gule mener mennesker med innvandrerbakgrunn skal ha en spsielle beskyttelse mot det vi andre må tåle i forhold til å karikeres. Jeg er glad for at Gule sier dette så direkte og rett frem fordi jeg oppfatter dette som kanskje det emst avgjørende punktet for uenigheten.

Jeg personlig anser Esbati som en hvit svenske som tilfeldigvis har iranske røtter. Han snakker flytende, har ordet i sin makt, høypårofilert medieperson, riksdagspolitiker og nåværende eller tidligere redaktør (for debatt) i en norsk avis. (Klassekampen).

I mine øyne er Esbati et menneske med stor mediemakt og gjennomslagskraft, og jeg er bombesikker på at han langt lettere tilgang til å få sine meninger ut i mediene enn de fleste av oss andre her på VD. Han kommer vel omtrent på linje med Gule. To høyprofilerte mediepersoner med stor gjennomslagskraft.

Gule mener altså at Esbati trenger en annen beskyttelse enn ham selv. Hvorfor det? Klarer han ikke å forsvare seg selv? Er han spesielt sårbar som menneske? Har erfaringer vist at han lett lar seg kritisere ut av debatter? Har han språkproblemer? Forstår han mindre enn Gule?

Jeg tror man trygt kan svare nei på alle disse spørsmålene. Esbati er høyst oppegående, svært slagkraftig, ofte relativt bombastisk og nådeløs i sin kritikk, han har ingen problemer med å snakke(eller skrive for seg), han er velforumlert og dyktig osv osv.....

Han skiller seg bare fra Gule ved at han (tilfeldigvis) har iranske forfedre. Hvor lang tid skal det gå før Esbati kan tåle å bli behandlet som en vaskeekte svenske? Eller nordmann? Aldri?

Hans barn? Fremdeles innvandrere?

Barnebarn? Innvandrere med spesielt behov for beskyttelse?

I mine øyne er Esbati en fullblods svenske. Og han bør tåle å bli behandlet på samme måte som enhver svenske eller nordmann.

Jeg mener Gule utsetter Esbati for en helt unødvendig og (faktisk skadelig) stakkarsliggjøring, som Esbati ikke er tjent med.

Jeg tror faktisk denne karikaturdebatten har skapt MER antipati for Esbati enn det som fantes fra før av. Det er synd. Gule og co tror sikkert at de gjør en god gjerning når de ønsker å beskytte Esbati fra denne karikaturen, men oppnår det motsatte. Det er nesten litt barnaktig å ta så på vei for en slik tegning. Som om man ønsker å fremelske nærtagenhet, selvhøytidelighet og ubegrunnet krenkethet. Jeg ser nesten for meg en barneskoleelev som sutrer og sladrer til læreren fordi noen har tegnet ham.

Jeg vet ikke om den tanken overhode har slått deg, Gule, at du faktisk er med på å gjøre Esbati en bjørnetjeneste??

Apropos tegningen av Erna og Carl. Såvidt jeg kan se, er det utelukkende Carl som er karikert som gris, mens Erna ganske tydelig er seg selv. Dette er altså dyreporno, som er straffbart i Norge. Sex med dyr regnes som grove overgrep og er noe av det mest nedsettende man kan påstå om andre mennesker. Jeg vil dessuten anse dette som lytehumor. Erna har en kroppsfrom som tradisjonelt har blitt mobbet med skjellsord som julegris, du ser ut som en feit gris osv. Det er dypt krenkende. Knarvik er helt klar på at han ikke tegner Esbati med apekropp fordi Esbati ligner på en ape, og det gjør han da åpenbart IKKE. Apekroppen er for å påvise en primitiv herskerteknikk som går ut på å stemple ytringer som rasistiske uten at de er det.

Jeg har forøvrig aldri skjønt at det er en regel som tilsier at majoritetspolitikere kan karikeres på en grovere og mer krenkende måte enn minoritetspolitikere. Esbani er også politiker, men har ennå ikke sittet i en regjering. Da kan ikke de hardeste virkemidlene tas i bruk, i følge hvilken lov......?

Jeg er heller ikke enig i Gule i hans relativisering av hva som er rasisme ut fra hvem som har tegnet og hvor tegningen er tegnet.

Det bør ikke være vanskelig å avsløre hvilke tegninger som trekker frem rasemessige særtrekk, enten reelle eller mytiske. Det er helt åpenbart i mine øyne at karikaturen av Esbati overhode ikke spiller på særtrekk ved iranere, eller på en tradisjon for å tegne iranere som aper. Tegningen spiller OVERHODE IKKE på rase, kun på Esbati noe overdrevne tendens til å utnevne kreti og pleti til å være rasister.

Åpenbare rasekarikaturer, der svarte afrikanere blir fremstilt som aper, jøder med utseende fra en klassisk nazitegning osv vil jeg kalle rasistiske, fordi de nettopp spiller på rase. Men rasisme er et begrep man skal være yterst forsiktig med. Det er kanskje moderne tids aller mest misbrukte skjellsord.

Og jeg må få gjenta en observasjon: ALLE de som har gått høyt ut med hard kritikk av Knarviks karikatur av Esbati, er personer med til forveksling samme synspunkter som Esbati! Gule blir jo selv ofte beskyldt for å anvende rasisme- begrepet alt for ofte, altså nøyaktig samme kritikk som Ebati utsettes for. Bør du ikke være så redelig at du tar med dette faktumet i dine analyser, Gule? Kanskje et lite forbehold om at du KAN være noe påvirket av at Esbati og du så og si er helt på linje i det denne saken dreier seg om?

KAN det hende at den godeste Gule kan være ØRLITE påvirket av sin egen rolle som rasismekritiker?

Mvh Sverre

Kommentar #39

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og antifeminisme er også under vurdering for eventuelt å bli straffbart

Publisert nesten 6 år siden
Jan Luneborg. Gå til den siterte teksten.
At ytringsfriheten forsøkes innskrenket når det kommer til religion og innvandring, ved lover og stempling, er forferdelig negativt. Det skaper større avstand og mer fremmedfrykt i befolkningen når det blir farlig og bortimot forbudt å snakke om det man finner skremmende. Det er hverken landet eller innvandrere tjent med.

Den komiteen som skal vurdere ytringsfriheten i Norge, skal OGSÅ vurdere om ikke også antifeminisme skal gjøres straffbart i Norge.

Noen ganger lurer jeg på om vi er på full fart bakover i historien.

Alt det som venstresiden går inn for, skal det nå bli straffbart å kritisere for hardt. (Joda, venstresiden var FOR reliigonskritikk så lenge det kun gjaldt kristendommen, men nå er det en muslimsk minoritet i Norge, så nå er venstresiden MOT for hard religionskritikk).

Alle disse anser man nå trenger ekstra beskyttelse: Kvinner, muslimer og innvandrere.

Hvorfor ikke ta med f eks nordlendinger, bergensere, søringer osv? Utsettes for hets alle sammen fra tid til annen!!!

Mvh Sverre

Kommentar #40

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Kreativ bruk av historien

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Svar: ja, ja, nei. Og ellers ser jeg ingen grunn til å gjenta.

Siden du viser til historieløshet finner jeg det underlig at det er betydningsløst om der finnes en tradisjon for hets av iranere/ persere. Det finnes heller ingen historie om norsk kolonialisering av Iran. Derimot har vel Norge nærmest vært en koloni under Sverige, og som svensk statsborger er vel Esbati omtrent like ansvarlig for dette som jeg er for vestlige kolonimakters herjinger.

Jeg oppfatter din argumentasjon som om du putter alle ikkevestlige i en offersekk og gjør det som har rammet noen av dem til en felles lidelseshistorie for alle. De vestlige puttes i overgripersekken, der alle ansvarliggjøres for overgrep begått av noen. 

Det er noe merkelig med dette at mange som hevder å bekjempe rasisme argumenterer for at nye landsmenn er fullverdige nordmenn, men når det ikke gagner dem er de plutselig ikke så norske (svenske etc) likevel.

Og de øvrige spørsmålene fant du ikke verdig å besvare?

Jmf din #34: I følge engelske Wikipedia er Esbati en selverklært ateist. Stemmer ikke dette?

Kommentar #41

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Det er noe merkelig med dette at mange som hevder å bekjempe rasisme argumenterer for at nye landsmenn er fullverdige nordmenn, men når det ikke gagner dem er de plutselig ikke så norske (svenske etc) likevel.

Og de øvrige spørsmålene fant du ikke verdig å besvare?

Jmf din #34: I følge engelske Wikipedia er Esbati en selverklært ateist. Stemmer ikke dette

Enig. 

Hvis så en som ikke er etnisk norsk, for å bruke det uttrykket, kommer i en slags maktposisjon så gjelder det plutselig helt andre spilleregler enn det det gjør hvis en er etnisk norsk og tilhører majoriteten? Nei, det kan ikke være riktig. Å anta at en iraner som har flyktet til vesten har et muslimsk livssyn virker naivt. Flesteparten flykten p.g.a islam. Hallo. Bra at Linda viste til Wikipedia, noe som viser at Gule sa noe som passet med eget resonnement bare. 

Jeg er ikke så opptatt om det er rasistisk eller ei. Jeg synes bare at sammenligning med et dyr er dehumaniserende da mennesker flest er spesiesister og dermed føler de er mer verdt enn dyr. Derfor er det galt å tegne en person som et dyr når en skal kritisere denne personen. Det er prinsipiell tenkning. Det som ikke er prinsipiell tenkning er å mene det er greit at Solberg blir tegnet som en gris mens det er ugreit at Esbati blir tegnet som en ape. Det er politisk fundert bare. 

Kommentar #42

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
* Utdypning for Avnskog mfl.: Jeg er klar over at Knarvik nettopp vil hevde at han spiller på det han mener er Esbatisk politiske dumhet når han kommer med rasisme-anklager. Men Knarvik representerer en majoritet og Esbati en minoritet - til og med en hetset og trakassert minoritet (person med innvandrerbakgrunn og muslimsk bakgrunn). Det gjør all verdens forskjell.

Redegørelsen for så vidt forståelig, men det er ikke det samme som at alle er enige i at minoriteter skal have privilegier.

Jeg mener megen dårligdom kommer af medfødte privilegier og at de derfor burde afskaffes.

Du overser også den vinkel at Esbati bruger netop denne priviligerede status til at udgyde sine racismeanklager i hyt og pine - og som vi her ser, så er det vanskeligt for de underpriviligerede anklagne at tage til genmæle under den herskende racelovgivning.

Vejen frem er derfor én lov for alle.

Kommentar #43

Anlov Mathiesen

96 innlegg  154 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva er poenget med å trekke frem eliten.

Fordi "eliten" i dette tilfellet opererer i flokk og gjentar de samme argumentene uten å begrunne dem. Syns det er et viktig poeng. 

Kommentar #44

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Mathiesen sier eliten gjentar de samme argumentene uten å begrunne dem. Ååååå....for en innsikt. Saken er den at å gjenta det en hører fra sitt miljø gjelder for alle miljøer. Det er basic psykologi. Det det viser er kun at den såkalte 'eliten' som Mathiesen har hengt seg opp i,  i beste fall, er en veldig upresis kategori i et demokrati og betyr egentlig et lite miljø. Norge er et lite land vøttø. 

Hvis det er alt fra Mathiesen så viser det at han tilhører et annet lite miljø. Thats it. 

Kommentar #45

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jan Luneborg. Gå til den siterte teksten.
Jeg har feks sett demonstranter bli jaget fordi de hadde plakater til støtte for palestinske homofile. Det ble bortforklart med at det ikke tjener saken. Det er altså snakk om saken. De palestinske flyktningene som slo leir ved Jakobskirken i Oslo tjente heller ikke saken, siden de hadde flyktet fra sine egne undertrykkende styresmakter på Vestbredden og Gazastripen. De ble ignorert av Palestinakomiteen og en nesten samlet venstreside, og stemplet som forrædere av enkelte.

Jeg var den første halvdel af mit liv på venstrefløjen og fandt bl.a. ud af at fløjen ikke evner eller ønsker noget mere sofistikeret end den helt enkle holdkamp - de prikkede mod de stribede - det kan være hvad som helst.

Det er dette urfascistiske medløberi, der er en stor del af årsagen til at fløjens politik altid ender i blod og rædsler. Der er for mange følelser og for lidt tænkning - og for stor tiltro til at det folk føler må være godt, for mennesker er jo gode, især de venstreorienterede...

Kommentar #46

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nettopp!

Publisert nesten 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Det er noe merkelig med dette at mange som hevder å bekjempe rasisme argumenterer for at nye landsmenn er fullverdige nordmenn, men når det ikke gagner dem er de plutselig ikke så norske (svenske etc) likevel.

Det paradoksale er at tegneren i dette tilfellet forholder seg til Esbati som om han var et fullverdig og integrert medlem av samfunnet. Han lager en karikatur som er kritisk til Esbatis misbruk av den makten det gir ham å være høyprofilert medieperson og politiker.

Dette er altså rasistisk.

Mens de som anser Esbati for å være en "stakkarslig" innvandrer som ikke klarer å forsvare seg selv, men trenger særskilt beskyttelse, de er "antirasistene"!

I dette tilfellet er det altså "antirasistisk" å ikke akseptere Esbati som et fullverdig medlem av samfunnet.

Selv velger jeg å anse Esbati som et fullverdig og integrert medlem av storsamfunnet, og en person med betydelig makt gjennom sin posisjon som politiker, avisredaktør og skribent!

Da synes jeg han også bør tåle å bli karikert med samme virkemidler som alle andre medlemmer av storsamfunnet. Jeg kunne forstått kritikken, dersom det gjaldt en karikatur av en person med svært lav status, som ville blitt særlig rammet av hets og som hadde store problemer med å forsvare seg.

Men der er definitivt IKKE Esbati.

Mvh Sverre

Kommentar #47

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva når Hadia Tajik blir statsminister?

Publisert nesten 6 år siden

Det ligger i kortene at Hadia Tajik en dag kommer til å bli norsk statsminister! Hun er nestleder i norges største parti, og bygges tydeligvis opp til noe større med tiden.

Hva skal hun da betraktes som, egentlig? Jeg vil personlig si at hun er en fullt integrert nordmann som har sterke meninger og tåler en støyt.

Men skal vi følge logikken til kritikerne av Esbati-kronikken, er Hadia en minoritetsperson, som trenger særskilt beskyttelse, og bør dermed hverken karikeres eller kritiseres på samme måte som en nordmann. Hun må spesialbehandles og tas på med silkehansker.

Eller hva skal egentlig veie tyngst? At hun er en politisk person med stor makt, eller at hun tilhører en minoritet fordi hun har innvandrerbakgrunn?

Forresten: Skal spesialbeskyttelsen også gjelde personer som er adoptert?

Og igjen: Esbati er også en person med relativt stor makt, og som på alle måter er et fullt ut integrert medlem av samfunnet.

Burde han ikke få slippe å stakkarsliggjøres på grunn av sin innvandrerbakgrunn?

Mvh Sverre

Kommentar #48

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Gules begrunnelse

Publisert nesten 6 år siden

for hvorfor denne tegningen er rasistisk er høyst merkelig, og i sin ytterste konsekvens klart rasistisk i og med at den forutsetter at han estimerer mennesker av ulikt etnisk opphav som forskjellige og med ulikt behov for regler.

Kommentar #49

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Jepp

Publisert nesten 6 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Det er noe merkelig med dette at mange som hevder å bekjempe rasisme argumenterer for at nye landsmenn er fullverdige nordmenn, men når det ikke gagner dem er de plutselig ikke så norske (svenske etc) likevel.Ja, så paradoksal er faktisk virkeligheten. Vi ønsker og håper - og vil være prinsipielle. Men virkeligheten er ikke der. Fortsatt blir minoriteter diskriminert. DERFOR er det noe man må ta hensyn til. Faktisk.

Lars Gule

Kommentar #50

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Og når vi

Publisert nesten 6 år siden

fortsetter Gules linje, blir dette normen etter hvert, og vips har vi fått et segregert samfunn. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere