Frode Meland

84

Mange tror på Gud

Publisert: 23. mai 2016

Jeg har en tendens til å komme inn i samtaler om de store spørsmål.  Det kan være på jobb, i familieselskaper, på puben eller andre steder.   Etter X antall slike opplevelser så slår det meg at mange mennesker tror på "noe mer".  Mange av disse tror det finnes en Gud, men de frekventerer hverken kirke eller friere forsamlinger.  "Det er mye gudstro ute i folkedypet" sa visstnok en biskop, og han hadde helt rett.

De etablerte kirker og forsamlinger ønsker å tiltrekke seg mennesker som medlemmer og som deltakere i gudstjenester.  Det er forståelig.  Spørsmålet da er hvordan få flere til å komme, alle disse som tror på Gud men som holder seg unna forsamlingene.  Dette har folk grublet på i mange år og jeg skal aldeles ikke komme med noen løsning, men i mine samtaler med de frie gudstroende har jeg avdekket noen fellestrekk:

- Mange er komfortabel med sin gudstro, men ukomfortabel med menighetene når det blir snakk om konkretisering av hva man tror på.  Et typisk eksempel er etiske spørsmål.  Det er ikke til å stikke under en stol at forsamlingene - i varierende grad - har skrevne og uskrevne regler for god oppførsel og almenn moral, for å si det slik.  Jeg husker godt en opplevelse fra min kristne ungdomstid, i et møte ble det sagt at man ikke kan være kristen og drikke alkohol.  I en annen sammenheng ble det sagt at som kristen må man være mot abortloven.  Må man det?  Mange mennesker med gudstro blir skeptisk av slike bombastiske påstander.  De tenker: "Kom som du er, men bli som oss" og skygger unna.

- Møteformen kan også skremme.  Noen føler seg ukomfortable med ritualer og gjentakelser.  Andre liker ikke karismatiske dreininger og føler seg uvel når folk rundt reiser seg og vifter med hendene under lovsang.  Å finne noe som passer for meg kan oppleves vanskelig.

Ei venninne av meg sier det slik: "Jeg tror på Gud men liker ikke kirken".  En mannlig bekjent sa "Jeg tror på Gud men ikke på Bibelen".  Mange kristne, særlig de som frekventerer forsamlinger jevnlig, bærer ikke bare på en almenn gudstro, de kommer også med påstander om hvem Gud er og hva Han vil som kræsjer med liberale og sekulært tilpassede moderne menneskers verdisyn.  Man er enig i at Gud er kjærlighet, men når noen kommer og påstår at Gud ser på homofili eller øldrikking som syndig så rygger en unna.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere