Mons Henrik Slagsvold

160

Det lovede land og Kalifatet.

I korporative vestlige medier får vi vite relativt lite om hva som egentlig foregår i jihadistenes kalifat. Man må til internasjonale og jihadistenes egne nettsteder for å danne seg et inntrykk av deres fremferd.

Publisert: 18. mai 2016

I det  frigjordte Palmyra har man nylig åpnet store massegraver. Torturerte og grusomt mishandlede kristne kvinner og menn, barn og gamle graves frem. 

Jeg har nettopp repetert Mosebøkene og Josvas bok. En ting som slår meg er hvor mange paraleller jeg finner mellom Israels fremgangsmåter i kampen for å vinne det lovede land og jihadistenes kampmetoder for å vinne og kontrollere sitt kalifat.

Men jeg opplever i denne sammenhengen en sentral forskjell mellom Bibelen og Koranen. Mosebøkenes og Josvas bok presenteres utelukkende som historie. Fortellinger fra en fjern fortid. En historie som hører den tiden og den tidens regler, tidsånd og den tidens mentalitet, maktkamp og kamp for overlevelse til. Slik jeg leser Snorre.

Når jeg leser Koranen derimot presenteres de samme eldgamle regler for maktkamp og overlevelse i større grad som eviggyldige regler og måter å gå frem på overfor sine motstandere og fiender. 

Mange spår at resultatet av dagens folkevandringer blir alvorlige og voldelige etniske og religiøse konflikter og kamp om makt. Ingen vet. Jeg er så absolutt ikke i besittelse av profetiske nådegaver, men min observasjon har fått meg til å spørre: Hvis disse får rett, vil det da i den «kristne» verden i sin helhet, den katolske, ortodokse og protestantiske, skje en gradvis bevegelse i retning GT’s gud? En gud i krig for sine? Vil Israels kamp for det lovede land og den tidens Gudsbilde og forhold til Gud spre seg som modell og slå rot i den «krIstne» del av verden for å kunne matche jihadismen i kampen for overlevelse og makt? 

Svært spekulativt selvsagt. Og måtte Gud forby. Men uansett regner jeg meg for gammel til å få oppleve det og takker min Gud for det. Men GT er hermed anbefalt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Mange spår at resultatet av dagens folkevandringer blir alvorlige og voldelige etniske og religiøse konflikter og kamp om makt. Ingen vet. Jeg er så absolutt ikke i besittelse av profetiske nådegaver, men min observasjon har fått meg til å spørre: Hvis disse får rett, vil det da i den «kristne» verden i sin helhet, den katolske, ortodokse og protestantiske, skje en gradvis bevegelse i retning GT’s gud?

Det forefinnes et virrvarr av retninger, trossanfunn og separate lærebygninger innenfor kristenheten såvel som innenfor islam.

Jeg ville gjette at innenfor det protestantiske området ligger forholdene best til rette for en slik utvikling som du gir en skisse av. Enkelte bibelfundamentalistiske retninger innen det protestantiske området sies å være nesten like opptatt av, og konsentrert med sterkt fokus på, gammelisraelske trosforestillinger som jødedommen er selv.

Samtidig viser det seg at nettopp innen slike kretser har "fjordmann-fantasiene" lett for å vinne terreng.

Du ser det blant Fremskrittspartiets israelsvenner og i MIFF som til tider kan ta seg ut som å være mer sionistiske enn Nethanyahu.

Kommentar #2

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Når troen på det gode defineres som farlig

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville gjette at innenfor det protestantiske området ligger forholdene best til rette for en slik utvikling som du gir en skisse av. Enkelte bibelfundamentalistiske retninger innen det protestantiske området sies å være nesten like opptatt av, og konsentrert med sterkt fokus på, gammelisraelske trosforestillinger som jødedommen er selv.

Det er nærmest komisk å se disse stadig gjentakende spekulasjonene om, og redselen for konservative kristne. Eller fundamentalister som de også kalles av Økland med flere. Disse som aldri har gjort en flue fortred, men som altså anses som en trussel større enn Muhammed selv. Selvsagt ikke på grunn av hva de har gjort, men fordi de tror på noe, og er uten tvil i sin sjel. Det passer ikke i vår kultur hvor tvilen er blitt kjennemerket på personlig kvalitet og integritet.

Nei selvfølgelig er det ikke komisk. Ikke når vi faktisk vet hva som skjer i verden idag, hvor islam forfølger, undertrykker og dreper, og har skapt vår tids største flyktningekatastrofe. Da blir kontrasten så slående at man ikke helt ser det, og iallefall nekter å tro det. Eller så gjør man som Slagsvold gjør; ser forbi djevelen som har skapt katastrofene og peker på dem som faktisk har mot til å reise seg mot denne satan.

Vi tror ikke lenger på noen ting, og iallefall ikke på det gode. For å tro på det gode betyr at vi definerer noe og noen som onde, og det utstår vi ikke. Vi er da multikulturelle og opplyste må vite, og det er bare de mindre bega... eh, opplyste som generaliserer og er unyanserte. Og hvem vil vel være blant dem?

I stedet manes man til forsiktighet, og ikke minst til å se hvor utrolig mangfoldig islam er. Vi er tolerante og som tolerante oppegående mennesker generaliserer vi ikke. Ja, unntatt når det gjelder konservative kristne da.

Det er neppe tilfeldig at historien om "Keiserens nye klær" ikke fortelles lenger.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Mange spår at resultatet av dagens folkevandringer blir alvorlige og voldelige etniske og religiøse konflikter og kamp om makt. Ingen vet. Jeg er så absolutt ikke i besittelse av profetiske nådegaver, men min observasjon har fått meg til å spørre: Hvis disse får rett, vil det da i den «kristne» verden i sin helhet, den katolske, ortodokse og protestantiske, skje en gradvis bevegelse i retning GT’s gud? En gud i krig for sine? Vil Israels kamp for det lovede land og den tidens Gudsbilde og forhold til Gud spre seg som modell og slå rot i den «krIstne» del av verden for å kunne matche jihadismen i kampen for overlevelse og makt?

Makten er i sitt vesen ikke så forskjellig ut fra hvem som utøver den. Alle de retninger du beskriver kan komme til å utøve makt og metoden vil være 95% lik i alle tilfeller. De siste 5% vil være forbeholdt herskerens spesielle preferanser. Ser man makt som et fenomen er det ikke noe mystisk i seg selv. 

I systemer hvor makten er delt vil det ikke være like stor del på de ulike partene. Derfor bør makten deles av parter som gjensidig kontrollerer hverandre. Da blir chansen for misbruk mindre. Parallellt bør det være mulig å skifte ut makthavere på fredelig vis. 

Det kan gi inntrykk av trygghet å ha bare én makthaver. En slik konstellasjon vil gjerne forutsette at man er på lag med vedkommende. Men en hver som har mulighet for å gjøre for oss, har også muligheten til å gjøre med og mot oss. Slike makthavere kan være ok så lenge vi er med, men kommer de imot blir det ikke like trygt og hyggelig. Metoden for å fjerne disse vil gjerne være voldelig. Erfaringen er at det ikke bare er naboen som går med i omkostningene da. Også vi selv kan rammes.

Da er det bedre på forhånd å ha instituert et system for at slike kan fjernes med jevne mellomrom uten de store voldelige konsekvenser. Eller demokrati som det heter. 

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Patriark Kirill og islamismen.

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville gjette at innenfor det protestantiske området ligger forholdene best til rette for en slik utvikling som du gir en skisse av.

Dine resonementer virker rimelige og logiske. Deler av den protestantiske verden har utvilsomt kimen i seg, og kimer kan som kjent vokse og spre seg under visse betingelser.

Går man til den Ortodokse kirken ser jeg at Patriark Kirill i den Russisk ortodokse kirken erklærer krigen mot terror som en «hellig krig». Han sier vel det samme som Putin har sagt ved mange anledninger, men hans stilling og den religiøse konteksten han plasserer kampen mot islamismen i bidrar kanskje til å dra krigen inn i en kristen kontekst i den retningen jeg skisserer?

This is why the war on terrorism today is the holy war today. I pray to God that people all over the world understand this and stop dividing terrorists into good and bad ones as well as connecting the war on terror with their own goals, that are often non-declared yet strongly present on the political agenda,” the leader of the Russian Orthodox Church said.

https://www.rt.com/politics/342097-russian-orthodox-patriarch-declares-international/


Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

"Jeg kan holde ut den mest urettferdige fred fremfor en rettferdig krig."

Kommentar #6

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Misforståelse?

Publisert nesten 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Eller så gjør man som Slagsvold gjør; ser forbi djevelen som har skapt katastrofene og peker på dem som faktisk har mot til å reise seg mot denne satan.

Beklager Halsne, men her forstår jeg ikke hva du sikter til.

Kommentar #7

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
"Jeg kan holde ut den mest urettferdige fred fremfor en rettferdig krig."

Slik snakker en som ikke tror på noe.

Kommentar #8

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Beklager Halsne, men her forstår jeg ikke hva du sikter til.

Jeg sikter til følgende avsnitt;

"Mange spår at resultatet av dagens folkevandringer blir alvorlige og voldelige etniske og religiøse konflikter og kamp om makt. Ingen vet. Jeg er så absolutt ikke i besittelse av profetiske nådegaver, men min observasjon har fått meg til å spørre: Hvis disse får rett, vil det da i den «kristne» verden i sin helhet, den katolske, ortodokse og protestantiske, skje en gradvis bevegelse i retning GT’s gud? En gud i krig for sine? Vil Israels kamp for det lovede land og den tidens Gudsbilde og forhold til Gud spre seg som modell og slå rot i den «krIstne» del av verden for å kunne matche jihadismen i kampen for overlevelse og makt?"

Kommentar #9

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Djevelens plass.

Publisert nesten 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg sikter til følgende avsnitt;

Er fortsatt litt usikker. Mitt innlegg er kun ment som en undring og en refleksjon over et mulig fremtidsscenario av uendelig mange. Hvis du mener det er en mangel ved mine refleksjoner at jeg ikke har gitt Djevelen noen plass i bildet kan du selvsagt ha rett i det.

Men da kan jeg kanskje i all ærbødighet oppmuntre deg til å supplere meg og gi Djevelen den plass du synes han fortjener?

Kommentar #10

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Men da kan jeg kanskje i all ærbødighet oppmuntre deg til å supplere meg og gi Djevelen den plass du synes han fortjener?

Ingen problem. Selv synes jeg ikke djevelen fortjener særlig plass, men han får sannelig ta ansvaret for det han steller i stand. Intet mindre.

I ditt innlegg skisserer du en trussel fra konservative kristne, dersom de skulle finne på å gå tilbake til GT's lover og regler for å "kunne matche jihadismen i kampen for overlevelse og makt".

Jeg synes det er spesielt å peke på konservative kristne og hva de eventuelt kan komme til å gjøre, når vi faktisk står overfor reelle årsaker til dagens folkevandringer og flyktningekatastrofer.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Slik snakker en som ikke tror på noe.

Jeg skyver denne mannen foran meg. På dette punktet er han og meg enige. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero

For øvrig tror jeg på en talløs mengde av saker men jeg forsøker å være uten kjepphester. Jevnlig slipper jeg kjepphestene mine ut av stallen. 

Kommentar #12

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

"Heller rød enn død."

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
"Jeg kan holde ut den mest urettferdige fred fremfor en rettferdig krig."

Jeg er på mange måter enig med deg her. "Heller rød enn død" var det noe som het engang. Visste ikke at du var tilhenger av det slagordet.

Ellers tror jeg kanskje russerne innbefattet Patriark Kirill har hatt jihdismens grusomheter nærmere innpå livet enn vi har. For å illustrere lenker jeg under tvil til en video tatt opp av jihadistene selv under en masakre av 13 russiske soldater i Tchetsjenia. Soldatene bevoktet en liten landsby da de ble angrepet av 150 jihadister. Etterhvert gikk soldatene tom for ammunisjon og overga seg på betingelse av at de ble behandlet som krigsfanger. Det aksepterte jihadistene, men det var tydeligvis ulik forståelse av hva krigsfangestatus innebar mellom de russiske soldatene og jihadistene.

Videoen passer ikke for folk med svake nerver og dårlig nattesøvn. You Tube krever bekreftet alder over 18 år for å få tilgang. Videoen kan kanskje illustrere at russerne har mer erfaring enn oss når det gjelder islamisme.

https://www.youtube.com/watch?v=DEI_tY4TQZs


Kommentar #13

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Ståle Halsne.

Publisert nesten 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg sikter til følgende avsnitt;Takker for din respons og har søkt finne en forklaring på din åpenbare misforståelsen av mitt innlegg. Derfor den litt forsinkede responsen.

Den ene mulige forklaringen jeg finner ligger i det velkjente psykologiske forholdet at folk som er vant til å få kritikk og angrep har øket risiko for å se kritikk og tolke ting som angrep uten at det er grunnlag for det. Om dette skulle være årsaken til misforståelsen er det lite jeg kan gjøre med det.

Den andre muligheten er at jeg har uttrykkt meg klosset og uklart. Det kan jeg forsøke å gjøre noe med.

For det første litt generelt om begrepet «fundamentalistisk», som synes å sveve i bakgrunnen her. Dette er et begrep jeg personlig aldri bruker av tre grunner. For det første fordi begrepet har en dømmende klang i mine ører uten at jeg anser meg særlig from av den grunn. Dernest fordi jeg anser det for en uhensiktsmessig og splittende kategorisering. Men kanskje mest fordi jeg velger å tenke at siden alle mennesker er ulike har Gud inngitt mennesker ulike veier til seg. Den veien enhver går på er derfor gitt ham av Gud og det tilligger ikke meg å kritisere det.

Her forsøker jeg å holde jeg meg til mystikeren Meister Eckhart. Han henviser til Paulus som sier:«Gud kaller ikke alle mennesker på samme måte.» Meister Eckhart utdyper dette slik: «Gud har ikke knyttet menneskets frelse til noen spesiell vei. Hva man finner på den ene måten kan man finne på alle gode måter. For det ene gode strider ikke mot det andre. - - enhver må følge sitt spor og i det samle alle andre og nå alt det gode de fører til.»

I det avsnittet Halsne reagerer på står det ingenting om at jeg anser en utvikling i de kristne kirker i den retningen jeg skisserer som en trussel. Skal man først legge noe som ikke står der inn i min tekst kunne man like gjerne se at jeg håper på en slik teologisk utvikling dersom wahabistenes våte drømmer om å erobre Europa skulle bli forsøkt realisert. 

Det eneste jeg skriver er at jeg under et slikt scenario ser en utvikling i gammeltestamentelig retning i den generelle kristne teologiske tenkningen som en mulighet blant mange uten at jeg tar noen spesiell stilling til saken siden det tilhører en for meg heldigvis ukjent virkelighet. 


Kommentar #14

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Jeg beklager

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Den ene mulige forklaringen jeg finner ligger i det velkjente psykologiske forholdet at folk som er vant til å få kritikk og angrep har øket risiko for å se kritikk og tolke ting som angrep uten at det er grunnlag for det. Om dette skulle være årsaken til misforståelsen er det lite jeg kan gjøre med det.

Jeg takker Slagsvold for svar, og ser ikke bort fra at det kan være mulighet nummer 1 som gjør at jeg misforstår.

Det er helt riktig at Slagsvold selv ikke bruker begrepet "fundamentalistisk". Dette kom i kommentar nummer 1 av Økland. Når jeg leser Økland sin kommentar i lys av Slagsvold sitt innlegg kan det godt være at jeg mistolker og ser på dette som angrep uten at det er gunnlag for det.

Jeg beklager derfor at jeg har mistolket Slagsvold sitt innlegg.

Kommentar #15

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Voksent.

Publisert nesten 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg beklager derfor at jeg har mistolket Slagsvold sitt innlegg.

Takker Halsnes for hans respons. Den satte jeg meget stor pris på. Du er tilgitt om du trenger det.:-)Er også tilfreds med at jeg etter en del refleksjon og anstrengelser har lykkes i å oppklare en misforståelse jeg likte dårlig.

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Jeg er på mange måter enig med deg her. "Heller rød enn død" var det noe som het engang. Visste ikke at du var tilhenger av det slagordet.

Jeg er heller ikke tilhenger av å være rød fremfor død. Det jeg ønsker å si er at terskelen for angrep bør ligge meget høyt. Hevet over tvil er det mest å vinne på å strekke seg så langt man bare kan for å unngå krig. Jeg kan ikke tenke på noen krig som har vært et overskuddsforetak. Man måtte nedkjempe fascismen i WW II, og det er nok også andre kriger hvor man har vært nødt til å ta innersvingen på en fiende, men en hovedregel bør nok være at krig skal helt sikkert være aller siste utvei for å forsvare seg når intet annet er mulig. Man overgir seg ikke uten kamp.

Kommentar #17

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Enig.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
en hovedregel bør nok være at krig skal helt sikkert være aller siste utvei for å forsvare seg når intet annet er mulig. Man overgir seg ikke uten kamp.

Her er vi utvilsomt fullstendig enige.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere