Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Dagens Muhammed

Vebjørn Selbekk fortsetter ufortrødent sin karikering av islam og muslimer. Nå bruker han tekst i stedet for bilder.

Publisert: 18. mai 2016

Det ble bråk da en lærer ved Danielsen Ungdomsskole på Sotra delte ut en stensil i klasserommet der han sammenlignet Muhammed med Jesus. Nå støtter Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk læreren i en lederartikkel ved å kopiere sammenligningen og oppgi læreren som kilde.

Et typisk eksempel på retorikken er følgende konstruksjon: «Den ene er Guds sønn og menneskehetens frelser. Den andre var en krigsherre, landeveisrøver og polygamist.»

Personlig er jeg ikke bekymret for at muslimer skal bli støtt av dette. I et demokratisk samfunn er det sunt og oppdragende å bli utsatt for andres ytringsfrihet. Kristne har levd med en lignende retorikk i mange år uten å ta skade.

Derimot bør konservative kristne være bekymret for hva det gjør med deres miljøer at Selbekk bruker talerstolen de har gitt ham til å nøre opp under religionsmotsetninger og fremmedfrykt.

Hopper bukk

Mange vil oppleve det som uverdig når en samtale på tvers av religionsgrensene skjer på denne måten. Formen kan oppleves som litt sandkasseaktig, og dermed noe man vegrer seg for å kommentere. Samtidig er det et potensial for et giftigere klima mellom muslimer og andre religiøse, også i Norge. Derfor kan det være på sin plass å påpeke uredeligheten i Selbekks sammenligninger.

På den ene siden gjør han et poeng av at vi trenger historisk forskning om Muhammed. Hans egne påstander om islams grunnlegger gir seg ut for å være historiske fakta. Når han omtaler Jesus, hopper han bukk over forskningen, men holder seg i stedet til trosutsagn. Sitatet ovenfor er et godt eksempel på at han sammenligner religionskritikkens Muhammed med troens Jesus.

Bildet ville selvsagt blitt ganske annerledes dersom Selbekk hadde sammenlignet troens Muhammed med troens Jesus.

Usympatisk

Hvis noen derimot hadde vendt Selbekks grep mot ham selv, og sammenlignet troens Muhammed med religionskritikkens Jesus, ville bildet blitt svært urettferdig. Religionskritikernes bilde av Jesus er nemlig ikke så sympatisk. Ikke minst hvis man identifiserer Jesus med hele Det nye testamentet – slik mange konservative kristne gjør.

En liten illustrasjon: Selbekk legger vekt på at Muhammed skal ha levd sammen med en niårig jente. Jesus omtaler på sin side flere ganger Abraham som «vår far». Det nye testamentet bruker Abrahams vilje til å ofre Isak – altså intensjonen om å myrde et barn – som et positiv eksempel på tro. Da er det ikke særlig formidlende at Abraham ikke var pedofil. At han faktisk også var polygamist er bare småtterier til sammenligning.

Sånn kunne en religionskritiker holdt på. Med et slags belegg i Det nye testamentet. Man kunne tatt tak i slaveriet, som Jesus ikke tok avstand fra. Man kunne tatt tak i Jesu karakteristikk av ikke-jøder som «hunder», for å nevne noe.

Både Selbekk og jeg kunne innvendt at Bibelens fortellinger må leses i sin sammenheng. At troen har andre svar enn religionskritikeren vektlegger. Vi kunne innvendt at selv om kristendomskritikeren har rett til å hevde sine synspunkter, så er tolkningen urettferdig.

Men Selbekks innvendinger ville ikke hatt troverdighet. Det er nemlig slik han selv behandler islam.

Dyp respekt

Avisen Dagen har sitt fundament i norsk misjonsbevegelse. Selv om også misjonens historie er preget av den etnosentrismen som var felles for hele den vestlige verden, legger man i dag vekt på dyp respekt for andre menneskers tro og identitet.

Bak ligger tanken om at menneskets søken etter sannhet og mening er en universell egenskap, nedlagt av Gud. Troen på at Gud har åpnet en vei til seg selv ved Jesus Kristus åpner ikke for nedrakking på andre menneskers oppriktige overbevisning.

Tvert imot hører vi en helt annen tone fra de misjonsorganisasjonene som fram til nå har sluttet opp om avisen Dagen. Den er preget av ønsket om sannferdighet og gjensidig respekt. Det samme preger også beklagelsen av det omstridte undervisningsarket fra rektoren ved Danielsen Ungdomsskole.

De aller fleste kristne og muslimer er heldigvis for kloke til å la seg rive med av Selbekks retorikk. Desto mer tankevekkende er det at avisen Dagen legger seg tett opp til TV-kanalen Visjon Norge og avisen Norge IDag på dette området.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.5.2016

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Gjøsund er helt på jordet.

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
En liten illustrasjon: Selbekk legger vekt på at Muhammed skal ha levd sammen med en niårig jente. Jesus omtaler på sin side flere ganger Abraham som «vår far». Det nye testamentet bruker Abrahams vilje til å ofre Isak – altså intensjonen om å myrde et barn – som et positiv eksempel på tro. Da er det ikke særlig formidlende at Abraham ikke var pedofil. At han faktisk også var polygamist er bare småtterier til sammenligning.

Sånn kunne en religionskritiker holdt på. Med et slags belegg i Det nye testamentet. Man kunne tatt tak i slaveriet, som Jesus ikke tok avstand fra. Man kunne tatt tak i Jesu karakteristikk av ikke-jøder som «hunder», for å nevne noe.

Her blander Gjøsund sammen ting på en måte som vitner om lite kunnskap om det meste.

Han snakker om å MYRDE et barn når Gud kun testet Abrahams tro.
Han roter det til ved å si at dette var verre enn pedofili.... 

At Jesus skulle se på ikke-jøder som hunder gjør det enda verre.

Disse eksemplene har Gjøsund brukt som illustrasjoner på hvordan kritikk mot Jesus kan foregå.
Men det er uansett tenkt ut i Gjøsunds hode.

Alt dette for på en måte å sette Muhammed i et bedre lys ??

Eller hva er poenget ?
 

Kommentar #2

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gjøsund forstår ikke alvoret

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen derimot hadde vendt Selbekks grep mot ham selv, og sammenlignet troens Muhammed med religionskritikkens Jesus, ville bildet blitt svært urettferdig.

Her er det noe som er gjennomgripende galt og meningsløst. Hvorfor rettes kritikken mot Selbekk? Selbekk var den som tok støyten mot på karikaturtegningene og den av betydning som sto last og brast med Selbekk var Kokkvold.  I kjølvannet av Charlie Hebdo ble det store demonstrasjoner med statsledere i spissen til fordel for en redaksjon som sparket nedover, på millioner av kristne og muslimer.  Selbekk har utfordret islamsk makt-elite, men dette faller åpenbart flere enn Gjøsund tungt for brystet.  Skal Gjøsund finne på noe å skrive om i anledning av saken har han funnet den mest tåpelige vinklingen som det i det hele tatt er mulig fantasere om. Han kunne f.eks. heller kommentertYasir Fawzi svar til Selbekk, som er en i langt større grad en kommentar verdig, enn Selbekk som har mer enn noen annen fått frem islamske lederes sanne vesen.  Det er ikke helt lett å forstå hvorfor Gjøsund skriver et med et slikt lavmål av dumskap der det er dumskapen som provoserer og ikke innholdet.  Å trekke frem Abraham i denne saken er jo utrolig for ingen har da ønsket eller trukket frem Abrahams flerkoneri som noe eksempel til etterfølgelse. Vi kjenner jo godt til Muhammeds historie, både "troens Muhammed" og den historiske Muhammed, sammenlignet med generell historiekunnskap.  I tillegg er dette bevist ettertrykkelig med islamsk imperialisme i Europa der korstogene knapt er nevneverdig en gang. Gjøsund gjør muhammedanerne en bjørnetjeneste, ( og kanske det er det som er hensikten? ) ved å skrive med en slik vinkling for i kjølvannet av slike skriverier vil neppe flere ønske islam velkommen.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her blander Gjøsund sammen ting på en måte som vitner om lite kunnskap om det meste. Han snakker om å MYRDE et barn når Gud kun testet Abrahams tro. Han roter det til ved å si at dette var verre enn pedofili.... At Jesus skulle se på ikke-jøder som hunder gjør det enda verre. Disse eksemplene har Gjøsund brukt som illustrasjoner på hvordan kritikk mot Jesus kan foregå. Men det er uansett tenkt ut i Gjøsunds hode. Alt dette for på en måte å sette Muhammed i et bedre lys ?? Eller hva er poenget ?

Gjøsund er aldeles ikke på jordet.  Han påpeker det assymetriske i den typen sammenlikning av religioner som den omtalte skjematiske oversikten beregnet på skoleelever er et eksempel på.  Den ene religionen (kristendommen) blir der presentert i sin mest sympatiske versjon (og ut fra en ukritisk trostolkning).  Den andre (islam) blir presentert i sin mest usympatiske form (både ut fra en bokstavtolkning og med et kritisk perspektiv).

Så poengterer Gjøsund også at det finnes andre måter å presentere de to religionene på.

Er dette så vanskelig, da?

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Gjøsund er aldeles ikke på jordet. Han påpeker det assymetriske i den typen sammenlikning av religioner som den omtalte skjematiske oversikten beregnet på skoleelever er et eksempel på. Den ene religionen (kristendommen) blir der presentert i sin mest sympatiske versjon (og ut fra en trostolkning). Den andre (islam) blir presentert i sin mest usympatiske form (både ut fra en bokstavtolkning).

Så poengterer Gjøsund også at det finnes andre måter å presentere de to religionene på.

Er dette så vanskelig, da?

Og hva går de usympatiske sidene ved Jesu person og virke ut på ?

Da regner jeg med at Johannesen kan nevne i fleng....

Er det ikke fakta at Muhammed var den rake motsetning av Jesus ? 

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her blander Gjøsund sammen ting på en måte som vitner om lite kunnskap om det meste.

Han snakker om å MYRDE et barn når Gud kun testet Abrahams tro.
Han roter det til ved å si at dette var verre enn pedofili....

At Jesus skulle se på ikke-jøder som hunder gjør det enda verre.

Disse eksemplene har Gjøsund brukt som illustrasjoner på hvordan kritikk mot Jesus kan foregå.
Men det er uansett tenkt ut i Gjøsunds hode.

Hvis Gjøsund er på jordet er jeg også det, eller vi er på samme jorde, han og jeg. Jeg har intet problem med å forstå hans tolkninger av Selbekk eller hans påstander om tekstene. Er du sikker på at du er oppdatert, Holt? 

Drap er en verre forbrytelse enn sexuelle overgrep. Frem til øyeblikket da Herren befrir Abraham fra hans plikt ser det unektelig ut som at Abraham er villig til å begå drap for å tilfredstille Herren. Det er gyldig grunn til å anse dette som Herrens vilje i den sammenhengen. 

Jeg tror du tar for lett til protestene i denne forbindelse. Litt mer ettertanke ville vært på sin plass. Selbekk har åpenbart en agenda med å sverte islam. Som kulturellt fenomen er dette ikke positivt for det norske samfunnet eller andre samfunn hvor slik usaklighet fremmes. Tross alle fagre ord fra Selbekk siden 2006 ser vi hans ansikt bare tydeligere og tydeligere. Hans ansikt er ikke trykkefrihetens ansikt, men et uttrykk fra propagandisten som vil skade og sette slike som deg opp mot muslimer. Du lar deg villig lure og bruke. 

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Poenget

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og hva går de usympatiske sidene ved Jesu person og virke ut på ?

Da regner jeg med at Johannesen kan nevne i fleng....

Du har ikke forstått (eller vil ikke forstå) Gjøsunds poeng.  Kommentaren din er derfor helt ute av fokus.  Jeg anbefaler deg å også lese Ole Andreas Kvammes gode VD-innlegg "Å sette seg i den andres sted":

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11643507/#post_11643507

Kommentar #7

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Godt!

Publisert over 5 år siden

Veldig konstruktivt innspel, dette her. Når det gjeld Selbekks motivasjonar etc., kan eg ikkje uttale meg. Men heilt generelt så er vel ei utfordring her, at visse vitskaplege og akademiske innfallsvinklar til religion, historieforskning etc. ikkje har så innpass i desse miljøa. 

Kommentar #8

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Tøv og tøys

Publisert over 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Men heilt generelt så er vel ei utfordring her, at visse vitskaplege og akademiske innfallsvinklar til religion, historieforskning etc. ikkje har så innpass i desse miljøa.

Det gjennomgripende tøvet Gjøsund farer må sees i kontrast til den tausheten islam er gjenstand for fra akademia sett i kontrast til etterkrigstidens kristendomskritikk. Med dette som bakgrunn er det nærmest intellektuelt idioti å angripe Selbekk. Husk at Arnulf Øverlands gigaløgn fra 1933 der kristendommen ble kalt for den tiende landplage med nasismen, marxismen og rasismen fra sekulære intelektuelle som bakgrunn er fortsatt gangbar mynt i dagens norge. Når så Selbekk gjør en liten antydning tll en sammenligning av kristendom kontra islam i dagens når vi daglig hører om islamske slevmordsbombere fremstår Gjøsund som frikoblet fra virkelighetes verden, bare ved å skrive selve innlegget. Han kan jo ikke ha begreper om hva som etablerer sivil sikkerhet og borgerrettigheter. For å si det rett ut: Denne dumheten er utilgivelig og uakseptabel.     

Kommentar #9

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Når har Selbekk karikert islam med bilder?

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Vebjørn Selbekk fortsetter ufortrødent sin karikering av islam og muslimer. Nå bruker han tekst i stedet for bilder.

Kan Gjørsund vise til noen saker der Selbekk har karikert islam med bilder?

Er det å publisere en faksimile av karikaturer for å vise hva saken dreier seg om, ekvivalent med å selv karikere? Mener Gjørsund virkelig dette? I så fall er svært mange andre medier skyldige i det samme.

Og Vårt Land er skyldige i grov Jesus-hets ved publiseringen av et bilde av Jesus i urin (Piss Christ).

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det har jeg lest.

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke forstått (eller vil ikke forstå) Gjøsunds poeng. Kommentaren din er derfor helt ute av fokus. Jeg anbefaler deg å også lese Ole Andreas Kvammes gode VD-innlegg "Å sette seg i den andres sted":

Og han er på samme sted som Gjøsund i sin tenkning.

Det er en tenkning som ikke er i stand til å skille på hummer og kanari.

Og når det viser seg at intellektet til f.eks. Jørgensen heller ikke er i stand til å se hva som er fakta i møte med Jesus og Muhammed,må det være at det henger et forheng foran åpenbaringen som hindrer innsyn i den faktiske verden.

 

Kommentar #11

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Religionskritikernes bilde av Jesus er nemlig ikke så sympatisk.

Den påstanden ville det vært fint om du utdypet. Jeg kan i farten ikke komme på å ha hørt noen mene noe annet enn at Jesus var et godt menneske.

(Så er vi selvfølgelig mange som mener at han også var uendelig mye mer enn det)

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Thomas Kleivenes. Gå til den siterte teksten.
Er det å publisere en faksimile av karikaturer for å vise hva saken dreier seg om, ekvivalent med å selv karikere?

Jeg er ganske sikker på at han ikke sto ved desken og viste frem karikaturene til forbipasserende som var innom og etterspurte dem. Jeg mener bestemt at de også sto på trykk i Magasinet. Hele striden dreide seg om dette. 

Du får meg til å tenke på Dagbladets måte å omtale pornografiens vederstyggelighet på. De viser i faksimiler hva andre aviser har offentliggjort på sine sider mens de lager store overskrifter som sier SE...... SE HVA DE GRISEGUTTENE TRYKKER.......dette ville vi aldri vist frem...   Som kjent, ingen hellighet er så hellig som skinnhellighet. 

Selbekk har aldri nektet for at han har vist karikaturene. Han har til og med på et vis beklaget seg over at han gjorde det. Da er det ikke mye igjen å vri på for å unnskylde ham. 

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er en tenkning som ikke er i stand til å skille på hummer og kanari.

Hva om du forklarer dette skillet nå?

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Enkelt.

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva om du forklarer dette skillet nå?

Det det kommer an på,er om vi tør å være ærlige om de faktaopplysningene vi har.

Jesu historie er det ikke mye tvil om.Tilgivelse og kjærlighet.
Nå prøvde Gjøsund å dra fram noe negativt ved å ta vers ut av sin sammenheng,og i tillegg dikte inn et par meninger Jesus ikke hadde.

Muhammeds historie viser noe fundamentalt annet i andre enden av skalaen.

Selv om muslimer flest? ønsker å ha det til at Muhammed var god og barmhjertig,forteller historien et helt annet bilde.Han var kun barmhjertig mot sine egne,og de som underkastet seg hans vilje.

Slik praktiseres fortsatt fundamentalistisk islam.

 

Kommentar #15

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg tror man må se dette klippet for å sette seg inn i hva Vebjørn Selbekk  måtte gjennomgå.

Dette er rystende  behandling utført av politiske og religiøse  ledere.

Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Den andre var en krigsherre, landeveisrøver og polygamist.»

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Samtidig er det et potensial for et giftigere klima mellom muslimer og andre religiøse, også i Norge. Derfor kan det være på sin plass å påpeke uredeligheten i Selbekks sammenligninger.

Du peker på uredelighet i Selbekks sammenligninger: Du sier Selbekk skriver:  «Den ene er Guds sønn og menneskehetens frelser. Den andre var en krigsherre, landeveisrøver og polygamist.»

Er det ikke riktig om jeg må få spørre. Er det ikke rett at Muhammed fikk drept 700 jøder? Er det ikke rett at han giftet seg med Aisha. Utdrag fra wikipedia: Hun var da sju år gammel. Ekteskapet ble fullbyrdet tre år senere da hun var ni eller ti år gammel. Alt dette står i den norske wikipedia: Dette med de 700 jøder står i den engelske wikipedia: The Banu Qurayza eventually surrendered; according to Ibn Ishaq, all the men apart from a few converts to Islam were beheaded, while the women and children were enslaved.[1

Vel synes du dette kan sammenlignes med Jesus?

Synes at det du skriver Gjøsund er forstemmende i den forstand at du burde vite hvem Muhammed var.

Å sammenlikne Jesus med Muhammed er mulig, men som du sikkert forstår er de diametralt på hver sin side. De er ikke i nærheten av hverandre når det gjelder budskap.

Budskapet til Islam er bekjempelse av de vantroende. Hvis du er uenig, så vil jeg gjerne høre deg si det.  

Kommentar #17

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

I alle dager ...

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ganske sikker på at han ikke sto ved desken og viste frem karikaturene til forbipasserende som var innom og etterspurte dem. Jeg mener bestemt at de også sto på trykk i Magasinet. Hele striden dreide seg om dette. Du får meg til å tenke på Dagbladets måte å omtale pornografiens vederstyggelighet på. De viser i faksimiler hva andre aviser har offentliggjort på sine sider mens de lager store overskrifter som sier SE...... SE HVA DE GRISEGUTTENE TRYKKER.......dette ville vi aldri vist frem... Som kjent, ingen hellighet er så hellig som skinnhellighet. Selbekk har aldri nektet for at han har vist karikaturene. Han har til og med på et vis beklaget seg over at han gjorde det. Da er det ikke mye igjen å vri på for å unnskylde ham.

Det er da ingen som betviler at Selbekk har trykket karikaturene!?!

Du skjønner åpenbart ikke poenget mitt! Prøv å lese det jeg skrev, en gang til.

Hvis jeg forteller deg at Per Olsen kalte deg en idiot, vil du da si at det er det samme om at JEG har kalt deg en idiot?

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Muhammeds historie viser noe fundamentalt annet i andre enden av skalaen.

Du gjorde det relativt greit på hummer men kanari greide du ikke å forklare. 

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Thomas Kleivenes. Gå til den siterte teksten.
Det er da ingen som betviler at Selbekk har trykket karikaturene!?!

Du skjønner åpenbart ikke poenget mitt! Prøv å lese det jeg skrev, en gang til.

Jeg tror ikke du helt forsto hva du selv skrev og hvordan det kan oppfattes. Jeg står ved min kommentar. Du etterlater tvil om innholdet i Selbekks karikering. Han gjorde ikke noe nytt men bragte videre hva andre hadde gjort tidligere. Han var nok klar over hva han gjorde overfor de som ikke er vant til denne formen for bruk av ytringsfrihet. 

For øvrig mener jeg det er helt greit å tegne profeter og guder, men hvis man vet at det blir oppfattet støtende av de som tror på disse, må man vurdere hensikt og metode for å få sagt det man har på hjertet. Når konsekvensene kan gå så ut av styring som det gjorde i dette tilfellet må man spørre seg om hensikten helliger målet, om ikke målet var å spille muslimer ut mot nordmenn. 

Kommentar #20

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig mener jeg det er helt greit å tegne profeter og guder, men hvis man vet at det blir oppfattet støtende av de som tror på disse, må man vurdere hensikt og metode for å få sagt det man har på hjertet.

Du har i vært fall fortstått hva terror er og som du sier etterlever den.

Kommentar #21

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke du helt forsto hva du selv skrev og hvordan det kan oppfattes. Jeg står ved min kommentar. Du etterlater tvil om innholdet i Selbekks karikering. Han gjorde ikke noe nytt men bragte videre hva andre hadde gjort tidligere. Han var nok klar over hva han gjorde overfor de som ikke er vant til denne formen for bruk av ytringsfrihet.

Jeg forstod utmerket hva jeg skrev. Du gjør her samme feil som Gjørsund, nemlig å hevde at Selbekk har karikert Muhammed. Det har han IKKE gjort. Karikaturene kom IKKE fra Magazinets tegner. Poenget med Selbekks publisering var ikke å karikere Muhammed i seg selv, men å vise hva bråket i Danmark dreide seg om. At du ikke evner å se denne forskjellen, får så være. Men at en journalist som Gjørsund ikke gjør det, er veldig svakt.

Kommentar #22

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Missforstått kjærlighet

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Avisen Dagen har sitt fundament i norsk misjonsbevegelse. Selv om også misjonens historie er preget av den etnosentrismen som var felles for hele den vestlige verden, legger man i dag vekt på dyp respekt for andre menneskers tro og identitet.

Bak ligger tanken om at menneskets søken etter sannhet og mening er en universell egenskap, nedlagt av Gud. Troen på at Gud har åpnet en vei til seg selv ved Jesus Kristus åpner ikke for nedrakking på andre menneskers oppriktige overbevisning.

Gjøsund roter veldig. Kjærlighet viser man ved å elske muslimene og ikke ved å "respektere" islam.

I følge Guds Ord er det er ikke galt å avsløre falske profeter, tvert imot, det er bibelsk:

"Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen (god) frukt. Avslør dem heller!" (Ef. 5:11)

Frukten til islam ser vi på nyheten hver dag, men Gjøsund missliker sterkt at dette adresseres.

Hvorfor det blir så skarpe reaksjoner når en speiler Muhammed i lyset fra verdens Lys, Jesus Kristus, forklarer Johannes:

"Og dette er dommen: Lyset (Jesus) er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt." (Joh.3:19-20)

Det å sette fokus på Muhammeds gjerninger i lys av Jesus skaper konfrontasjon fordi det dypest sett er en åndskamp, bedraget fra den fredelige fasaden blir avslørt og sannheten åpenbares.

Den politiske korrekte verden utvanner og hvisker ut skillelinjene på alle plan. Religioner relativiseres, liksetilles og sammenblandes. Det er i dag svært upopulært å være tydelig på forskjellene mellom Muhammed og Jesus, vi trenger derfor mer en noen gang tydelige kristne som våger å fortelle sannheten.

 

 

 

 

Kommentar #23

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Burde Arnulf Øverland vært drept i 1933?

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig mener jeg det er helt greit å tegne profeter og guder, men hvis man vet at det blir oppfattet støtende av de som tror på disse, må man vurdere hensikt og metode for å få sagt det man har på hjertet.

Har du blitt skremt? Eller er det poeng for kristne å ty til terror og vold for såvidt jeg kan se har ikke krenkelse av kristne noen gang blitt gjenstand for denne typen vurdering. Kristiansen mener opplagt kristne burde drept Arnulf Øverland for å statuere et eksempel på som oppfattes støtende og dårlige metoder.

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen mener opplagt kristne burde drept Arnulf Øverland for å statuere et eksempel på som oppfattes støtende og dårlige metoder.

Jeg har ofte lurt på om jeg har undervurdert din tolkningskapasitet Bratlie. Men der har jeg vært på vidvanke ser jeg. Hvordan du kan komme frem til slike konklusjoner begriper jeg ikke. 

Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Har du blitt skremt? Eller er det poeng for kristne å ty til terror og vold for såvidt jeg kan se har ikke krenkelse av kristne noen gang blitt gjenstand for denne typen vurdering. Kristiansen mener opplagt kristne burde drept Arnulf Øverland for å statuere et eksempel på som oppfattes støtende og dårlige metoder.

Tja, hva skal man kalle slikt?  Logisk helskru?

Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Religionspedagogikk

Publisert over 5 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Det å sette fokus på Muhammeds gjerninger i lys av Jesus skaper konfrontasjon fordi det dypest sett er en åndskamp, bedraget fra den fredelige fasaden blir avslørt og sannheten åpenbares.

Ja, ja, Lindhjem.  "Åndskamp", ja.  Hva med å prøve et mer jordnært ord?  Religionspedagogikk, for eksempel?  For i dette tilfellet dreier det seg jo i utgangspunktet om hvordan man presenterer ulike religioner for skoleelever.

Kommentar #27

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Manglende intelligens?

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Tja, hva skal man kalle slikt? Logisk helskru?

Her ser det ut til at intelligensen mangler. Poenget mitt er følgende: Det var større grunn for Øverland å moderere seg og vurdere sine ord i 1933 enn det var Selbekk å vurdere sin trykking av karikaturtegninger. Tross alt er situasjonen følgende: I kontrast til nasisme, marxismen og rasisme valgte Øverland å kalle kristendommen for den 10 landeplage, i 1933.  Dette til tross for at kristendommen sto i motsetning til og ble forfulgt av alternativene. Mer anti-humanistisk enn Øverlands opptreden var det ikke mulig å etablere i 1933, sett i historisk lys. Øverland kunne altså kalt nasismen, rasiemen eller marxismen for en landeplage i 1933, men det gjorde han altså ikke det jeg vet. Men det er aldri tatt noe oppgjør med Øverlands perverse utsagn i 1933. Øverlands humanistiske perversitet er fortsatt gangbar mynt i dagens Norge til tross for at vi kjenner historien til alternativene. Det var ikke hverken kirken eller noen kristne som bidro til det totale sivilisasjonskollaps i Europa i forrige århundre.  

  Selbekks opptreden angående islam skjer på en bakgrunn av daglige meldinger om forfølgelse, tortur, kriger, selvmordsbomber osv. i de områder og av de miljøer som definerer hva som er den sanne og rette islam.  Gjøsunds grenseløse tåpelighet består nettopp i en innbilning at han eller andre i media i Norge har innflytelse på hva som er "troens Muhammed".  I tillegg til at dette er tåpelig er det en mildt sagt overvurdering av egne ferdigheter.

 Øverlands påstand i 1933 er ikke mindre provoserende for kristne enn Selbekks gjengivelse av karrikatur-kopiene er for muslimer. Men ingen har noen gang hatt hemninger i Norges sekulære medieverden til å vurdere krenkelsesnivået på sin blasfemi ovenfor kristne eller jøder.  Sekulære og ateistmiljøer ser ut til å forstå bare en ting: Vold og drap for det var i kjølvannet av vold og drap en etnisk normann på ramme alvor satt i dagsnytt 18 i Norge og ville gjeninnføre blasfemiloven, til fordel for islam. Og det er i kjøvannet av 15 år med muslimsk terror som ikke rammer israel Kristiansen går til angrep på og skal belære Selbekk hva som er passende journalistikk.

Men desverre tror jeg dette blir for kompleks tenkning for flere enn Johannessen og Kristiansen.    

Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Her ser det ut til at intelligensen mangler.

Det er sikkert slik - men så skal det jo noe til å kunne måle seg med Bratlies lynende intelligens.  Der må selv den mest besleste gi tapt.

Kommentar #29

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En mulig ide?

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert slik - men så skal det jo noe til å kunne måle seg med Bratlies lynende intelligens.

Kanskje det er tenkbart for Johannessen for en gangs skyld legge til noe som angår sak og argumenter i stedet for mer eller mindre systematisk slå rundt seg med ene og alene spitord?

Kommentar #30

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen mener opplagt kristne burde drept Arnulf Øverland for å statuere et eksempel på som oppfattes støtende og dårlige metoder.

Jeg tror du tolker feil. Det er vel å forstå slik at Øverland ville ha blitt drept dersom landet hadde vært dominert av en annen tro,  og at vi må ta lærdom av det.

Kommentar #31

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Kristiansen mener ikke dette på alvor.

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det er vel å forstå slik at Øverland ville ha blitt drept dersom landet hadde vært dominert av en annen tro, og at vi må ta lærdom av det.

Jeg har aldri trodd at Kristiansen mener dette på alvor. Problemet er at han argumenter slik at han krediterer de som utfører slike drap.  Kristne har hatt like mange grunner, hvis ikke flere, til vold som det muslimer påberoper seg men avstår fra dette som følge av at de tar sitt livssyn på alvor.  Hvis vi ser tilbake på trådstartes intensjon er det en alvorlig sak å underslå disse realitetene.  

Kommentar #32

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Svar på respons

Publisert over 5 år siden

Takk for tilbakemeldinger, jeg utdyper gjerne noen momenter: 

Rune Holt spør hva de usympatiske sidene ved Jesus går ut på.

Mitt poeng er ikke at Jesus har usympatiske sider. Jeg skrev: «Religionskritikernes bilde av Jesus er nemlig ikke så sympatisk.» Mitt poeng var at det finnes tekster om Jesus i NT som kan brukes av en kristendomskritiker til å gi et usympatisk bilde av kristendommen. Jeg inkluderte også setningen: «Ikke minst hvis man identifiserer Jesus med hele Det nye testamentet – slik mange konservative kristne gjør.»

I teksten ga jeg noen eksempler. For å utdype ett av dem: Jesus tok ikke avstand fra slaveriet, han inkluderte derimot «herre og slave»-forholdet i sine fortellinger. Poenget mitt er ikke at Jesus burde rettet en skarp korreks mot slike forhold, tvert imot, uten slavehold ville økonomien i hele Rommerriket brutt sammen. Poenget er at hvis en kristendomskritiker vurderer fortidens mennesker med utgangspunkt i dagens standarder, da ville også Jesus og NT kommet til kort. Derfor er dette et urettferdig utgangspunkt.

Bjørn David Bratlie skriver: «Å trekke frem Abraham i denne saken er jo utrolig for ingen har da ønsket eller trukket frem Abrahams flerkoneri som noe eksempel til etterfølgelse.»

Poenget mitt var: Den som angriper islam pga. Muhammeds flerkoneri, får problemer også med Bibelen. Ikke minst med NT, som ikke forbyr flerkoneri, men tvert imot trekker fram mange polygamister som glitrende eksempler på gudfryktige mennesker (Jesus selv bruker betegnelsen Davids sønn om seg selv). En fair måte å tilnærme seg dette, kunne for eksempel vært: «Flerkoneri er er i seg selv ikke grunn til se på et menneske som levde for 1400 år siden som et dårlig menneske i religiøs betydning, det ser vi av Bibelens (og Jesu) omtale av tallrike mennesker med samme livsførsel, men...». 

La meg også understreke at da jeg nevnte Abraham, la jeg vekt på hans intensjon om å drepe Isak – at dette løftes fram i NT som et eksempel på rett tro. Som troende mener jeg at denne fortellingen ikke bør tolkes slik at barnedrap kan ha vært rett, ikke engang i dette tilfellet. Men en kristendomskritiker kan bruke dette som eksempel på at kristen tro opprinnelig var temmelig barbarisk. 

Thomas Kleivenes skriver: «Kan Gjørsund vise til noen saker der Selbekk har karikert islam med bilder?»

Jeg har tidligere dokumentert at Vebjørn Selbekk på det tidspunktet han trykket Muhammed-kariakturene, gikk hardt ut mot karikaturer av jøder (med ordene «det finnes en grense...»). Da jeg skrev dette, var Selbekks innvending ikke at dette var feil. Tvert imot skrev han: «Gjøsund slår inn åpne dører.» Da jeg møtte ham i Dagsnytt atten, tok han heldigvis avstand fra nettopp denne forskjellsbehandlingen av muslimer og andre.

Georg Bye-Pedersen skriver: «Er det ikke rett at Muhammed fikk drept 700 jøder? Er det ikke rett at han giftet seg med Aisha.»

Her henviser jeg til det som står ovenfor: Poenget er ikke å avvise islams tidlige historie. Enda mindre problematiske ting ved islam i dag. Poenget er at kritikken må være rettferdig og balansert. Det var ikke lederen i avisen Dagen.

Det samme vil jeg si til David Lindhjem, som skriver at «Kjærlighet viser man ved å elske muslimene og ikke ved å "respektere" islam.» Jeg tenker at å respektere mennesker også er å respektere deres tro. Ikke på en slik måte at man ikke kan kritisere den, men ved å være fair når man sammenligner og kritiserer.

Kommentar #33

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Økseskaft!

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Thomas Kleivenes skriver: «Kan Gjørsund vise til noen saker der Selbekk har karikert islam med bilder?»

Jeg har tidligere dokumentert at Vebjørn Selbekk på det tidspunktet han trykket Muhammed-kariakturene, gikk hardt ut mot karikaturer av jøder (med ordene «det finnes en grense...»). Da jeg skrev dette, var Selbekks innvending ikke at dette var feil. Tvert imot skrev han: «Gjøsund slår inn åpne dører.» Da jeg møtte ham i Dagsnytt atten, tok han heldigvis avstand fra nettopp denne forskjellsbehandlingen av muslimer og andre.

Du svarer jo ikke på innvendingen min i det hele tatt! Du hevder at Selbekk har karikert islam med bilder. Kan du vise til et eneste eksempel på slike karikaturer der Selbekk eller hans avis er avsender for selve karikaturen?

For å kommentere din egen avsporing:
Jeg ser ikke helt hva Selbekk skulle ta avtand fra. Det er fundamental forskjell på å karikere en religiøs figur og på å karikere en folkegruppe. Det siste er selvsagt rasisme. Det er derimot ikke rasisme å karikere Muhammed, samme hva du måtte mene. 

Kommentar #34

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En god ide å tydeliggjøre forskjellen på Jesus og Muhammed

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Derimot bør konservative kristne være bekymret for hva det gjør med deres miljøer at Selbekk bruker talerstolen de har gitt ham til å nøre opp under religionsmotsetninger og fremmedfrykt.

Gjøsunds refleksjoner og svar er ikke akkurat oppklarende. Selbekk driver ikke ufortrøden karikering av islam. Og det er en selvfølge at livssynsmotsetninger klargjøres. Og det er mange grunner til frykt, også fremmedfrykt. Dette er jo opplagt og en selvfølge og et av poengene med ytringsfrihet er jo å få klarlagt dette. Samtidig har vi mange gode grunner til å frykte mange tilhengere av islam og en rekke fortolkninger av islam. Det sprenges jo bomber og selvmordsbombere i profetens navn daglig worldwide, og så mener Gjøsund at vi ikke skal frykte dette eller etablere motsetninger mot dette? Norge sender jo soldater til fjerne himmelstrøk nettopp fordi vi som stat frykter dette. Er det da noe rart at folk på hjemmebane her har en viss frykt for at dise ideologiene kommer hit med flyktningene? For det er jo ikke slik at flyktningene som kommer til Norge er demokrater som flykter fra en terroriserende overmakt.  Mange av folkene som kommer til Norge er en del av problemet der de kommer fra men deres problem er at de tapte slaget, ikke at de er forfulgt fordi de representerer et godt alternativ til nasjonal vanstyre.  Det er avgjørende for å få bukt frykten at livssynsmotsetninger kommer i dagen, at livssyn med utilstrekkelige eller anti-menneskelige trekk blir blottlagt og motarbeidet og personer som arbeider for å undergrave våre norske borger-rettigheter ikke får innflytelse. Dette har Norge som stat vært igjennom tidligere og hvorfor tilhengere av islam skal undras fra en slik granskning må bero på misforståelse. Det er helt klart en meget god ide å dele ut en stensil der Jesus og Muhammed settes i kontrast til hverandre. Etter nærmere ettertanke støtter jeg saken, spesielt etter å ha lest en imams svar til Selbekk.  Sammenligningen burde vært en del av ordinær historiekunnskap i tillegg til kunnskap om islamsk imperialisme på Europeisk jord. Hvor mange i Norge vet at hele Spania ble underlagt islamsk styre i 750 år? At Wien ble beleiret av muhammedanerne i 1683? Islamsk militær ekspansjon burde vært ordinær historiekunnskap på skolene nå som muhamedanerne kommer som innvandrere slik at vi kan vite noe om deres hsitorie. Hvorfor skal det forties? Det bør jo ikke være mindre tabubelagt enn nasistenes og marxistenes eller Napoleons militære og/eller ideologiske ambisjoner. Forskjellene på kristent og islamsk livssyn burde vært langt mer tydeliggjort.

Kommentar #35

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Norge må bli opplyst!

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Poenget er ikke å avvise islams tidlige historie. Enda mindre problematiske ting ved islam i dag. Poenget er at kritikken må være rettferdig og balansert. Det var ikke lederen i avisen Dagen.

Kritikken mot Islam og Muhammed er både rettferdig og balansert i mine øyne. Etter det jeg har hørt og lest om Selbekk fremstår han som "rettferdig og balansert". Føler kanskje du ikke er så rettferdig i din kritikk av Selbekk. :-)  Setter et lite smilefjes bak for å understreke situasjonen.

Innlegget til Mahyar Faravardeh Har radikalisme rot i Islam underbygger det vi sier i forholdet Muhammed og Jesus.

Det som vel forundrer undertegnede er hvorfor media ikke har fått opp øynene for lenge siden omkring Islam og det den står for.

Ser at du ikke har kommentert min kommentar: Budskapet til Islam er bekjempelse av de vantroende. Hvis du er uenig, så vil jeg gjerne høre deg si det.

Det er bra, for hele Koranen er full av slike vers om bekjempelse av vantroende. Det står til og med drep dem når tiden er inne til det.

Vel, media må spille på lag i en slik alvorlig sak. Ikke krangle men sloss for det som er rettferdig og sant. Sant er det som Selbekk sier. Sant er det som Mahyar Faravardeh sier.

Krangelen går på at vi ikke er godt nok opplyst. Det må Norge bli. Her har media en oppgave. Det er bare å sette i gang.

Lykke til.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere