Shoaib Sultan

55

Flagget må speile samfunnet

Nasjonalflagget vårt må være noe hele folket kan stille seg bak. Spørsmålet som må stilles er om det norske nasjonalflagget fyller den funksjonen i dag?

Publisert: 10. mai 2016

Skrevet sammen med Alexander Mousavi p å vår felles blogg Kaffeprat

Vi trodde nesten vi hadde unngått det denne gangen, men jommen kom den igjen. Det sikreste vårtegnet av alle, Flaggdebatten. Ingen synes å ha foreslått at andre lands flagg skal brukes i barnetoget, men motstanden mot dette blomstrer opp hvert år. Ingen har heller foreslått å endre på det norske flagget, men allikevel blir dette diskutert heftig på sosiale medier. Tilsynelatende er enkelte av de som vil forsvare flagget ekstremt kreative, og lager og legger ut forskjellige manipulerte flagg med påstand om at ulike grupper i samfunnet vil endre på flagget. Forslagene blir merkeligere og mere kreative for hvert år som går. Det tragiske er at hvert år synes noen vanlige normale mennesker å falle for dette også, og tror på konspirasjonsteorier om endring av flagget. Kreativiteten er også stor når det gjelder reaksjoner på det å bruke andre lands flagg. Utvise dem, ta fra dem statsborgerskapet og sende dem ut av landet. Nordmenn som støtter dette skal gjerne skytes ved Akershus festning.

Hvor mye kreativitet går egentlig tapt med slike debatter? Hollywood går glipp av disse talentene fordi de kjemper en Don Quijotisk kamp mot norsk-muslimske vindmøller som vil fjerne grisen i det norske flagget. Enhver som så den mye omtalte Superman vs. Batman vet at Hollywood sårt trenger litt hjelp og mye mer fantasi! Hvis staten fikk 1 øre for hver setning skrevet i denne debatten kunne vi kanskje sikre en god fremtid etter oljen. Vi vet at retusjering og manipulering av bilder er big business, og flere her kunne fått strålende karrierer innen gitte fagområder. Minoriteter i Norge må nok ta skylden for at de ikke kommer seg dit.

Vi har fremdeles til gode å se halvmåner og davidstjerner i barnetoget, og det viser at de som jobber med dette fremdeles har et stykke igjen. Dette er ikke ment som kritikk, det er et konstruktivt forslag og utfordring som er ment å gi dem noe å strekke seg etter. La oss slå fast en gang for alle, alt som står på nettet er ikke sant, alt som står i wikipedia er ikke kvalitetssikret, og når man søker på Google etter gitte overskrifter sier det absolutt ikke noe om innholdet.

Flaggkontroll?

Flaggkontroll?

Det finnes en forestilling om at det norske flagget, eller rettere sagt korset i det, skulle provosere norske muslimer. De eneste vi vet om som egentlig er opptatt av dette korset, ved siden av de høyreekstreme som mener muslimene vil fjerne korset i flagget, er ytterste venstrefløy. Kommunister som vil reise flagget «rent og rødt». De aller fleste minoriteter i Norge, herunder norske muslimer, ser nå stort sett ikke noe kors i flagget, de ser flagget sitt, som de er glade i.

Flaggdebatten har blitt en integrert del av 17. mai tradisjonen. For like sikkert som at våren kommer hvert år, er at vi får en flaggdebatt. Etter at Shoaib har hatt fire år i 17. maikomiteen i Oslo bak seg, et av dem sågar som leder av komiteen, er det bare å fastslå, 17. mai kommer igjen i år også. Ikke har pølser blitt forbudt, det skal fortæres store mengder is, ikke har russen blitt mindre full og ikke har feiringen blitt avlyst. Sørgelige resultater på islamiseringen med andre ord. I år har han endt opp som vara i komiteen, og det er kanskje like greit, for dette hadde han ikke dreisen på. Alex sin interesse for andre lands flagg dreier seg stort sett bare om et spill på mobilen hvor man skal kjenne igjen alle verdens ulike flagg. Han hevder å være en ekspert i spillet, men sier at han forvirres av det norske flagget hvert år i ukene før 17. mai fordi han er usikker på om det er byttet ut.

Vi mener at man skal bruke det norske flagget og stille seg bak dette fordi det reflekterer det samfunnet vi har valgt å bli en del av! Flagget symboliserer det landet som har gitt beskyttelse og muligheter for utdanning, arbeid og utvikling for så mange av oss.

Det føler vi en dyp takknemlighet over. Vi kjenner ingen fra minoritetsmiljøet som ønsker å gå rundt med noe annet lands flagg den dagen. Det har gjerne vært velmenende lærere som vil inkludere flere, men vitenker jo at man inkluderer best med å invitere flere inn i det norske, med det norske flagget. Man kan imidlertid lure på hva man skulle gjort om man så noen barn med et annet lands flagg, fått politiet til å rive det vekk? Absurditet og galskap! Som nevnt, for minoriteten i sin alminnelighet er flagget rett og slett det, flagget vårt! Det er ikke tvil om at det norske flagget oppfyller de kriteriene som skal til for å representere hele folket, herunder majoritet så vel som minoritet. Hvis det finnes noen som ønsker noe annet, står de fritt til å dra og leve under et annet flagg. Vi føler oss stolte og føler nasjonalfølelsen og stoltheten vokse i oss når vi hører nasjonalsangen og ser flagget vaie i rødt hvitt og blått.

FØRST PUBLISERT PÅ VÅR BLOGG KAFFEPRAT

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Enkelte nordmenns misforståtte forsøk på å skape et slags multikulturelt fellesskap

Publisert rundt 6 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Det føler vi en dyp takknemlighet over. Vi kjenner ingen fra minoritetsmiljøet som ønsker å gå rundt med noe annet lands flagg den dagen. Det har gjerne vært velmenende lærere som vil inkludere flere, men vitenker jo at man inkluderer best med å invitere flere inn i det norske, med det norske flagget. Man kan imidlertid lure på hva man skulle gjort om man så noen barn med et annet lands flagg, fått politiet til å rive det vekk? Absurditet og galskap! Som nevnt, for minoriteten i sin alminnelighet er flagget rett og slett det, flagget vårt! Det er ikke tvil om at det norske flagget oppfyller de kriteriene som skal til for å representere hele folket, herunder majoritet så vel som minoritet. Hvis det finnes noen som ønsker noe annet, står de fritt til å dra og leve under et annet flagg. Vi føler oss stolte og føler nasjonalfølelsen og stoltheten vokse i oss når vi hører nasjonalsangen og ser flagget vaie i rødt hvitt og blått.

Det er dessverre flere slike forslag som kommer fra nordmenn som skal være ekstra imøtekommende og få innvandrer til å føle seg likestilt med nordmenn, som i offentligheten tillegges innvandrene.

Dessverre.

Slik var det både med barnehagen som ville forby bruk av nisseluer, presset for å utvikle livssynsfaget, forbudet mot å ha bønn i skolen og forbudet mot å ha kirkegang siste skoledag før jul.

Alle disse forslagene og forbudene, og sikkert mange flere, kommer fra velmenende nordmenn, som gjerne bruker innvandrere som argument for sine forslag. Det er synd, for det bidrar i stor grad til å bringe innvandrerbefolkningen i vanry og fremstille dem som utakknemlige.

Kanskje dette kan være noe å tenke på for alle dem som bruker innvandrere som begrunnelse for å fremsette enkelte forslag om forbud og påbud? De tror de gjør våre nye landsmenn en tjeneste, men gjør de det?

De mest ekstreme foreslår jo til og med at vi må avskaffe hele søttende mai feiringen av hensyn til dem som har kommet fra andre land og kanskje blir lei seg over å ikke kunne feire sitt lands nasjonaldag. Og dette er ikke noe jeg har funnet på. Forslaget ER fremsatt av ekstremt antirasistiske og velmenende nordmenn.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Geometrisk struktur

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er dessverre flere slike forslag som kommer fra nordmenn som skal være ekstra imøtekommende og få innvandrer til å føle seg likestilt med nordmenn, som i offentligheten tillegges innvandrene.

Jeg er en slik nordmann fra venstresiden, som på nesten manisk vis tilstreber å være ekstra imøtekommende overfor (fremmedkulturelle) innvandrere til Norge, og som setter min stolthet i å bli kalt naiv og bent fram dumsnill ift. inntrenging av fremmede kulturer.

Jeg har aldri foreslått å endre det norske flagget, kunne aldri tenkt meg det.

Jeg er også en som kaller seg "Mannen uten gud", og har blitt ansett som en som er krakilsk opptatt av å redusere kristendommens plass i Norge. Ja, jeg er åpen på at jeg ønsker en livssynsnøytral offentlighet.

Jeg kunne aldri tenke meg å stryke kristenkorset fra mitt flagg, jeg ville ta sterkt til motmæle dersom noen foreslo det.

Grunnen, for min del, er enkel: Jeg forbinder ikke korssymbolet i det norske (og svenske, finske, islandske, færøyiske og danske - dog et mulig unntak for det siste, mtp. slaget mot de vantro i Estland da Danebrog kom dalende ned fra himmelen. Særlig....) flagget med kristendommens korssymbol.

Joda, jeg forstår at det er en sammenheng her. Historisk sett sikkert. Hvor sterk denne symbolverdien egentlig var, den gang disse korsflaggene ble laget, er jeg mer usikker på. Den gang hendte det en sjelden gang at nordiske skip seilte til Afrikas kyst og møtte muslimske pirater (min egen tipp-tipp-tipp-oldefar var faktisk fange hos algirske pirater, en ganske spennende historie...). Men generelt var religionskonflikten mellom kristendom og ikke-kristne religioner ganske fjern den gang. Jeg er enig i at samfunnet var bygget rundt kristendommen som en sentral sosial struktur. Men jeg tror at behovet for å markere at "vi er kristne" vs. de som ikke er kristne var mindre den gang enn slik det kan framstå idag.

Men som sagt: Det kan godt tenkes at gamle, døde folk var opptatt av å se kristenkorset vaie. At de satte sin lit til gud etc. etc. Det var de, det var den gang. Nå er nå. Idag er et flertall av nordmenn nokså likegyldige til religionen, skal vi tro spørreundersøkelsene. For svært mange av oss er religion, og kristendom spesielt, noe vi sjelden snakker om i vår hverdag. For en god del av oss er kristendommen i seg selv et provoserende fremmedelement, dersom den bringes på banen. Som f.eks. når vi strever med vanskelige spørsmål som abort - da oppleves det som forstyrrende og irrelevant at noen kommer trekkende med bibelen og guds ord - døde ting fra historiens skraphaug, slik noen av oss ser det.

Likevel kan vi elske vårt land og vårt flagg, med en sunn (dvs. måteholden) dose nasjonalisme. Vi legger kanskje ikke det samme i vår nasjonalisme som Odins Soldater gjør. Vi fokuserer kanskje mer på fargesammensetningen i flagget enn på den geometriske strukturen. Mest av alt ser vi nok det norske flagget som symbol på Norge - ikke symbol på kristendommen. 

Avnskog antyder, om jeg forstår ham rett, at det er de overivrige innvandringsvennlige, misforståtte islamapologeter (dette er min tolkning) som lanserer forslagene om å fjerne korset fra det norske flagg. Stemmer dette? Kan vi få eksempler, utover Arnulf Øverland som døde året før jeg ble født? Det hadde vært fint med noen lenker - for liksom å bevise at dette er noe annet enn klassiske Avnskogske stråmenn.

Shoaib Sultan, når sluttet De å slå deres kone? Kan du gjenta for oss, gjerne minst 5 ganger om dagen når du likevel tar en pause i arbeidet, at du IKKE, IKKE, IKKE ønsker å forby 17. mai? Kan du forsikre oss, nei forsikre oss igjen, og igjen, at du ikke har skumle planer om å underminere alt som er oss kjært og verdifullt, det norske flagget og vårt flotte fedreland?
Men Shoaib - glem det. Ingenting du sier og gjør kan fjerne mistanken i våre hjerter, om at du er en skummel agent for en verdensomspennende muslimsk konspirasjon. For denne mistanken, den er fundamentalt irrasjonell, den handler ikke om den virkelige verden, men om fantasier som er sveiset fast i våre hjerner. Og en god del av oss synes å ha koblet nærmest sin egen identitet til denne kampen mot muslimsk take-over i Norge. Det er for smertefullt å slippe taket.
Når vi i tillegg vet at "muslimer lyver, alltid, av religiøse grunner", så blir det desto mindre grunn til å feste lit til dine forsikringer - samme hvor ofte du gjentar dem.

Det er nok et stykke igjen til en norsk by vil velge en muslimsk ordfører. Personlig har jeg ikke noe ønske om å se den dagen komme, at Oslo får en ordfører som hylles som muslim. Jeg ser for meg en framtid der en person - mann eller kvinne - velges til ordfører i Oslo. Uavhengig av hvilket livssyn han eller hun har (men jeg håper det ikke blir en nazist!), og uten at det vekker noen større interesse heller. Det er ikke muslimen eller den kristne - eller humanetikeren - som er interessant, det er medmennesket.

Det er heller ikke interessant hvilket geometrisk mønster flagget vårt har. Det er viktigere hva flagget symboliserer. Jeg håper det står for åpenhet, gjestfrihet, toleranse og snillhet - det er i hvert fall det jeg forbinder med Norge.

Kommentar #3

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Var det egentlig deg Avnskog siktet til, Horn?

Publisert rundt 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg er en slik nordmann fra venstresiden, som på nesten manisk vis tilstreber å være ekstra imøtekommende overfor (fremmedkulturelle) innvandrere til Norge, og som setter min stolthet i å bli kalt naiv og bent fram dumsnill ift. inntrenging av fremmede kulturer.

Jeg har aldri foreslått å endre det norske flagget, kunne aldri tenkt meg det.

Jeg oppfatter Avnskog slik at han kritiserer de som jobber for avskaffelse av det "norske" og det "kristne" i multikulturalismens navn, altså skyver de "multikulturelle" foran seg i argumentasjonen.

Du er jo ikke der i det hele tatt. Du er, slik jeg oppfatter det, en vaskeekte og delvis misjonerende human-etiker og ateist, som jobber for å avskaffe alle offentlig "påtvinging" av religion. På en ganske prinsippfast måte. Du har aldri skjøvet det/de multikulturelle foran deg i debatten, du står for og tar ansvar for dine egne meninger. Og det skal du ha ros for! :)

Derfor kan jeg ikke se at Avnskog egentlig sikter til deg i sin kommentar.

For øvrig, Horn, så regner jeg med at den dagen i fremtiden når islam dominerer offentligheten forholdsvis mye mer enn i dag (generelt og i forhold til kristendommen, som hittil har vært HEFs store kjepphest -- sorry, måtte bare si det...), så regner jeg med at du fortsatt er like prinsippfast rundt temaet offentlig påtvinging av religion, samt har justert skytset ditt i forhold til samfunnsendringene som har skjedd.

Kommentar #4

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Den som orker grave i gamle tråder vil se at Avnskog har gjort nettopp dette, mange ganger: Påstått at de som arbeider for en livssynsnøytral offentlighet skyver folk fra andre kulturer/livssyn foran seg. Han har bl.a raljert over kritikk av skolegudstjenester - og i sin opphisselse spunnet fantasier om at ateistene vil vel forby hele julefeiringa med nisseluer og julesanger. Så dette er berettiget.  

Og you bet - dersom vi skulle få en slik situasjon, at islam vant et tilsvarende hegemoni som kristendommen har hatt, da ville skytset selvsagt rettes dit. Bare at det framstår som demografisk og ideologisk umulig i overskuelig framtid. Uansett håper jeg på en mer livssynsnøytral offentlighet, hvor det vil spille en mindre rolle hvilke livssyn hver enkelt av oss har, og deres utbredelse i befolkningen. Slik det ser ut nå om dagen er det mest sannsynlige at vi får et slags sekularismens hegemoni i Norge.

Jeg har da vært opptatt av at vi sekulære ikke skal gå i samme fella som de kristne før oss. I økende grad vil vi måtte passe på å vise romslighet og toleranse overfor en kristen minoritet.Det er krevende  - ikke minst pga vonde minner fra kristen indoktrinering og misbruk av majoritetsposisjonen. Og fordi det i utgangspunktet er veldig vanskelig for en ateist å forholde seg til religiøse fenomener, som fortoner seg som irrasjonelle. Det er muligens også en hemsko at sekularismen i Norge er dårlig organisert, med f.eks HEF som bare dekket en liten andel. Jeg mener likevel HEF kan og bør spille en rolle ift å lage et livssynsåpent samfunn med en livssynsnøytral offentlighet - der også de religiøse kan ha sin trygge plass og møte respekt og toleranse. 

Kommentar #5

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Den som orker grave i gamle tråder vil se at Avnskog har gjort nettopp dette, mange ganger: Påstått at de som arbeider for en livssynsnøytral offentlighet skyver folk fra andre kulturer/livssyn foran seg. Han har bl.a raljert over kritikk av skolegudstjenester - og i sin opphisselse spunnet fantasier om at ateistene vil vel forby hele julefeiringa med nisseluer og julesanger. Så dette er berettiget.

Ok, skal ikke si i mot dette, du kjenner historikken bedre, og det er med respekt å melde ganske mye tekst å gå gjennom ;-)

Men i mitt hode var hvertfall ikke du offeret for hans argumentasjon.

Kommentar #6

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Pilgrimsferd

Publisert rundt 6 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Det finnes en forestilling om at det norske flagget, eller rettere sagt korset i det, skulle provosere norske muslimer.

Jeg husker godt et dokumentarprogram om norske muslimer på pilgrimsferd til Mekka. De hadde et stort norsk flagg i frontruten på bussen. Ingen så på det som et problem :)

Kommentar #7

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Slik det ser ut nå om dagen er det mest sannsynlige at vi får et slags sekularismens hegemoni i Norge.

Er forøvrig (som allerede antydet) helt uenig med deg mtp. fremtidsutsikter.

Det jeg ser komme, er en tidsalder som rett nok dyrker det sekulære, men som hele veien må hanskes med en slags "alfahann". Eller om du vil, et slags "borderline-tilfelle".

Dette er overhodet ikke ment som en fornærmelse mot trådstarter Sultan eller noen andre personlige muslimer. Jeg prøver bare å forutsi en slags tendens, en slags usunn og påklistret hersker/offer-rolle.

Og når det gjelder flagget, så har jeg ikke peiling på hva som skjer eller hva jeg skal mene. Trådens overskrift er vel en konsis måte å si det på. Ja, sannelig, flagget speiler samfunnet, men det betyr også at hvis helt andre krefter dominerer over lang tid, så vil flagget også endre seg. Men da snakker vi veldig langsiktig, ikke om grisetryner og nisseluer... ;-)

Kommentar #8

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

#5 Krog

Publisert rundt 6 år siden

Poenget, Thomas, er at det er omtrent INGEN som rammes av Avnskogs utspill, annet enn hans velkjente stråmenn. Avnskog forteller nok en gang historien om nisseluene. Det er for lengst påvist at det ikke var fremmedkulturelle som protesterte mot nisseluer i Drammen, ei heller deres sekulære norske våpendragere. Derimot var det etniske nordmenn som reagerte på julefeiringen på skolen. Det ble ikke sagt eksplisitt, men utfra rektors beskrivelse gjaldt det familier fra en kristen minoritet som ikke feirer jul. 

Avnskog repeterer påstanden om at konflikten rundt bønn i skolen og skolegudstjenester handler om " velmenende nordmenn, som gjerne bruker innvandrere som argument for sine forslag."

Men realiteten er jo at disse sakene oftest handler om illsinte etniske sekulære nordmenn, som skyver sine egne barn foran seg. Naturlig nok, all den tid det jo faktisk er våre egne barn vi er opptatt av. 

Imidlertid har f.eks jeg selv sagt: en ting er vi sekulære, vel tilpassede etniske nordmenn og vår livssynsfrihet. Men det er rart at ikke de kristne i Norge, som har til felles med de fleste av 'oss ateister' at de er født og oppvokst i Norge og føler oss naturlig hjemme her - at ikke også de er bekymret for skoleareangementer som stenger (bl.a) barn med muslimsk bakgrunn ute fra fellesskapet. Avnskog kjenner til noen muslimer som gladelig sender sine barn i kirken før jul. Men realiteten er like fullt at det er muslimske barn som sitter på de alternativer førjulsarrangementene, sammen med en liten flokk ateistunger. Jeg SKYVER ikke muslinbarna foran meg - der skyver jeg mine egne. Men jeg er opptatt av også deres ve og vel og integrering. Det burde kirken også være. 

Kommentar #9

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Misjonær?

Publisert rundt 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
delvis misjonerende human-etiker og ateist

Litt pirk, det her - men jeg har vanskelig for å forstå hva du mener med betegnelsen "misjonerende" om meg som humanetiker.

Det er sant at jeg deltar aktiv i samfunnsdebatten - men er det å misjonere?

Det er sant at jeg er åpen om mitt humanetiske ståsted - men er det å misjonere? For ordens skyld: En viktig grunn til at jeg ofte framhever dette er at jeg har opplevd å bli misforstått som å være en kristen debattant. Det henger sikkert sammen med at jeg har et standpunkt i endel saker (aktiv dødshjelp, fosterdiagnostikk, reservasjonsmulighet) der debatten ofte karikeres som om det er to poler: sekularisme versus kristendom. Folk forbinder liksom automatisk noen standpunkter med enten kristendom eller sekularisme, og så slutter det at "siden han er mot aktiv dødshjelp, så må det være fordi han er kristen". (se forøvrig mitt innlegg om dette temaet).

Det som også er sant er at jeg i tallrike innlegg har vært veldig tydelig på dette: Humanetikken er mitt livssyn, men jeg oppfordrer ikke til, appellerer ikke til, at andre skal slutte seg til det. Snare tvert om: Jeg har vært mer ærlig enn de fleste andre (uansett livssyn) på at mitt livssyn er lite å trakte etter: Det er et svakt livssyn som ikke gir noen sikre svar, noen klare retningslinjer. Det er et minimalistisk livssyn, som i seg selv ikke gir individene noen støtte eller veiledning, ikke noe fellesskap utover dette at vi alle 7 milliardene er medmennesker. Jeg har vært veldig tydelig på at mitt livssyn ikke har noe å tilby de som ønsker seg svar eller trøst i møte med "de store spørsmål i livet". Ja, jeg har vel nærmest advart folk mot å gjøre seg til humanetikere, hvis de ikke absolutt føler at de må (for min egen del var det knapt nok et valg, jeg er produktet av en ateistisk oppvekst der humanetisk tankegang var det jeg fikk overlevert fra mine forgjengere).

Jeg har også, eksplisitt og gjentatt, formulert at det i prinsippet er tenkelig atet "humanetisk samfunn" er verre enn et samfunn der kristendommen råder grunnen. Altså, jeg tror vel ikke egentlig på dette. Men jeg holder absolutt muligheten åpen for det. Det viktigste for meg er uansett ikke at folk blir humanetikere, men at de holder de almenmenneskelige, humanistiske verdiene i hevd, og forholder seg empatisk og rasjonalistisk til hverandre. (Altså, omtrent som en humanetiker burde gjøred et...).

Det eneste som gjenstår er at jeg vel snakker endel om humanetikk og humanisme. Det kunne kanskje oppleves som misjonerende. Bare at - det er jo ganske spesifikt her på VD jeg gjør det, evt. på HEFs nettsted fritanke.no. Altså - vi har dette nettstedet som heter verdidebatt.no. Det er et dedikert forum for.... verdidebatt. Jeg synes det er drøyt å bruke ord som "misjonerende" bare fordi man bruker et forum for verdidebatt til verdidebatt.

---------------------------

Det er forøvrig greit nok å påpeke at jeg jobber for å avskaffe påtvinging av religion (det er ikke så langt fra sannheten). Men - dette er jo ikke en misjon jeg har begitt meg ut på. Det er ikke jeg som har beredet grunnen for dette. Det er jo Kirken, og de som representerer kristendommen i samfunnet, som har startet det hele gjennom sin misjonerende (der traff ordet!) framferd i samfunnet. Det er jo min motstand mot misjonen du peker på.

Nei, misjonær blir feil. Kall meg heller geriljakriger, eller femtekolonnist eller noe slikt, det treffer bedre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere