Tor Berger Jørgensen

62

Lippestads bok om livet er intet makkverk, Braanen Sterri

At Aksel Braanen Sterri i Dagbladet gir Geir Lippestads bok Et større vi. Til forsvar for livet terningkast to, overrasker meg stort.

Publisert: 9. mai 2016

Geir Lippestad har skrevet bok. Et større vi. Til forsvar for livet.

Aksel Braanen Sterri ga boka teringkast 2 og kaller bokas samfunnskritikk for et «usammenhengende makkverk»! Anmeldelsen vakte min interesse. Og jeg ble storligen overrasket over anmeldelsen i Dagbladet.

På meg virker det nesten uforstålig at Aksel Braanen Sterri ikke ser sammenhengen mellom de utfordringene vi står overfor i dag når det gjelder "sortering" av liv som ny bioteknologi åpner for, og "sorteringer" som har funnet sted tidligere i vår nære historie - også det med faglig, samfunnsmessig begrunnelse og støtte.

At de som i dag er opptatt utviklingen av bioteknologien og vil arbeide for en oppmykning av et strengt regelverk (jeg vet ikke om Braanen Sterri hører hjemme i denne kategorien), ikke liker et slikt "samsyn", er det mulig å forstå.

Men at historien danner en viktig horisont for og gir viktige perspektiver på hvilket menneske- og samfunnssysn som skal styre våre verdivalg, viser etter mitt skjønn Lippestads refleksjoner til fulle.

Les Geir Lippestad sin egen kronikk i Vårt Land: Gentester gir muligheter for utrenskning

Lippestads bok er ikke en akademisk debattbok. Den vurderer ikke alle pro & contra argumenter. Den reiser ensidige spørsmål i refleksjoner som livet har skapt. Den er et partsinnlegg ut fra egne livserfaringer. Det står for meg som om anmelderen rett og slett ikke har forstått dette konseptet fordi han ikke ser ut til å like de spørsmålene som blir reist.

Braanen Sterri kunne gjerne ha pekt på andre perspektiver og motargumenter, men med unntak av en diskusjon om beskrivelsen av beregningsmåten og omtalen av aborter av fostre med Downs syndrom, kan jeg ikke se at Braanen Sterri gjør annet enn å mislike Lippestads spørsmål så sterkt at han kaller det "usammenhengende makkverk".

Les nyhetssak (i betalingsløsning  Geir Lippestad refser partifeller

I tillegg til debatten om abortall nevner Braanen Sterri Lippestads omtale av Richard Dawkins mye omtalte twittermelding til en kvinne som lurte på hva hun skulle gjøre hvis hun ble gravid med et barn med Downs syndrom, og den kjente biologen og genforskeren svarte: "Aborter og prøv igjen. Det vil være umoralsk å sette det til verden dersom du har et valg."

Lenge før jeg leste Lippestad, har tweeten til Dawkins vakt min interesse, og jeg er ikke sikker på om hans unnskyldning og forklaring gjør spørsmålene til Lippestad mindre viktige.

Dawkins beklager det litt brutale språket i tweeten, men gjentar at rådet er riktig nok ut fra hans moralfilosofi basert på ønsket om å øke lykke (happiness" og redusere lidelse. De som styres av styres av følelser tar ikke-logiske beslutninger, og det blir galt.

Bruken av Dawkins er ingen "hitling" av debatten, slik Braanen Sterri påstår. Henvisningen til Dawkins reiser i stedet fundamentale etiske spørsmål knyttet til menneskesyn og forståelse av livet.

Både i Dawkins tro på logikken og utviklingen/seleksjonen, har følelser egentlig ikke rom. Og definisjonen av lykke ser egentlig ikke ut til å omfatte lidelse. Hvis Braanen Sterris livsfilosofi og engasjement har et slikt utgangspunkt er det ikke merkelig at han prøver å bagatellisere Lippestads spørsmål - og da er blir beskrivelsen "usammenhengende makkverk" hendig språkbruk. Min anbefaling vil være: Kjøp, les og bli klokere. Lippestads refleksjoner er et viktig bidrag til en viktig debatt.

Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Bra

Publisert over 5 år siden

Bra at du tar det opp som et innlegg på VD. Har du kjøpt boken?

Kommentar #2

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Til Tore Olsen

Publisert over 5 år siden
Boka til Lippestad er kjøpt og lest! Og jeg mener mange kan ha utbytte av den som et varmhjertet og engasjert bidrag til forsvar for livet... Har sett at boka henger høyt på bestselgervegger. Det er bra. Pax
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden

Eg vil også takke for eit viktig innlegg. 

Kommentar #4

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men det er vel

Publisert over 5 år siden

ingen grunn til å bli overrasket over Braanen Sterris slakt. Han har jo tydelig signalisert en helt annen holdning til menneskeliv.

Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

ingen grunn til å bli overrasket over Braanen Sterris slakt. Han har jo tydelig signalisert en helt annen holdning til menneskeliv.

Han argumenterer med utgangspunkt i retten til abort  å utvide denne til å ta livet av uønskete spedbarn.

Kommentar #6

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Ad Sterris posisjon

Publisert over 5 år siden
Takk for tilbakemelding om Sterris tidligere posisjonering i debatten om abort. Det gjør ikke anmeldelsen mindre spesiell. Sterri er ikke i nærheten av å klargjøre sitt eget ståsted, som tydeligvis og tross alt gir et slags rasjonale for en så krakilsk karakteristikk som han gir Lippestads tilnærming.
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg vil også takke for eit viktig innlegg.

Jeg også!

Kommentar #8

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Sterris posisjon

Publisert over 5 år siden
Han har tidlegare gjort greie for sitt syn her http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11483376/ I dette innlegget er det lenke til eit tidlegare
Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Selv en bok til forsvar for alle små fosteres rett til livet

Publisert over 5 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Lippestads bok er ikke en akademisk debattbok. Den vurderer ikke alle pro & contra argumenter. Den reiser ensidige spørsmål i refleksjoner som livet har skapt. Den er et partsinnlegg ut fra egne livserfaringer. Det står for meg som om anmelderen rett og slett ikke har forstått dette konseptet fordi han ikke ser ut til å like de spørsmålene som blir reist.

bør være forpliktet til å gjengi virkeligheten korrekt.

Jeg er ofte uenig med Sterri, men i akkurat dette tilfellet har jeg oppfattet ham dithen at han mener å påvise at Lippestad ikke gir en korrekt beskrivelse av virkelighetens verden for fostere med downs syndrom.

Det burde egentlig være en enkelt sak å eventuelt bevise om Lippestad gjengir alle tall korrekt.

Alle fremstillinger av en sørgelig virkelighet er best tjent med at all bruk av tall er pinlig nøyaktig. Ellers mister de sin slagkraft!

Mvh Sverre

Kommentar #10

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Lippestads bok er ikke en akademisk debattbok. Den vurderer ikke alle pro & contra argumenter. Den reiser ensidige spørsmål i refleksjoner som livet har skapt. Den er et partsinnlegg ut fra egne livserfaringer. Det står for meg som om anmelderen rett og slett ikke har forstått dette konseptet fordi han ikke ser ut til å like de spørsmålene som blir reist. Braanen Sterri kunne gjerne ha pekt på andre perspektiver og motargumenter, men med unntak av en diskusjon om beskrivelsen av beregningsmåten og omtalen av aborter av fostre med Downs syndrom, kan jeg ikke se at Braanen Sterri gjør annet enn å mislike Lippestads spørsmål så sterkt at han kaller det

Mitt inntrykk er at hvis og fordi boken er et partsinnlegg ut fra egne livserfaringer så blir det ekstra ille å legge inn `faktaopplysninger` som ikke egentlig er fakta. For når en går veien om det personlige så får man mye mer empati for sine syn, noe som gjør at sleivethet med fakta koblet med å inneha en maktposisjon i samfunnet blir ekstra (moralsk) galt å gjøre. Som i hvordan Lippestad framstilte `9 av 10 tar abort med downs syndrom`som etterlot et galt inntrykk. Ved å ta tak i alle de som sier nei til fostervannsprøver så kunne vi få mer innsyn i hvordan de tenker de som ikke vil vite og med dette kanskje få øye på et bedre menneskesyn. For jeg regner med at ingen snakker om et forbud for kvinner å få vite om fosteret har spesielle utfordringer? Eller er det det en ønsker? At det er lov å ta abort men ikke lov å vite noe om fosteret? 

Slik jeg har forstått Sterris verdisyn (hvis jeg har forstått det rett) så er fellesnevneren lidelse. Hvis en mener at abort før 12 uker (og evnt opp noen uker til) fører til smerteoppfattelse og lidelse hos fosteret og av denne grunn alene mener abort er galt så har en dermed et argument. Her sier dog forskningen at det ikke foreligger en lidelse eller smerteopplevelse. Hvis en på den andre siden tenker i banen menneskesjåvinisme og at det er p.g.a at det heter menneske at det skal beskyttes - mens en samtidig er med på å påføre stor lidelse til andre arter med begrunnelsen om at `det er kun et dyr`, så mener jeg det ikke er et godt argument. Uansett hvor man befinner seg i sine tanker så tror jeg de fleste vil være enige i at et foster i en viss alder ikke kan likestilles helt med den som bærer spiren i seg. På samme måte som et dyr ikke kan likestilles helt med et menneske. Men der de kan likestilles, selv om det gir grunnlag for forskjellelsbehandling når det gjelder ulike artsmessige behov - er når det gjelder evnen til å føle smerte og lidelse. Hvis man så har et menneskesjåvinistisk syn så tenker en nok ikke så mye på slikt, men vil heller kunne tenke i baner om at det bør være forbudt for kvinner å selektere bort fostre. Det potensielle mennesket blir så viktigere (eller like viktig) enn det allerede levende mennesket. Nå har ikke jeg lest Lippestads bok, så jeg har ikke mye kunneskap om dette, men hvis det stemmer det Sterri sa om at Lippestad trakk en parallell mellom rasehygienen på 30 tallet og jakten på downs syndrom så forstår jeg det slik at der nazister ville dyrke `overmennesker` med et spesifikt utseende så handler downs syndrom spørsmålet først og fremst om tanker hos den enkelte kvinne om at det kan bli en for stor utfordring for henne. Dette handler ikke om et syn som tilsier at personer med dette syndromet er uønsket i samfunnet, slik det var det for nazistene. En slik sammenligning mener jeg er feilaktig. 

Kanskje kan det være slik at når en går igang med personlige beretninger så er det lett for at en synser og er unøyaktig når en skal legge til fakta som støtter opp om egne syn. Slik jeg oppfatter det er det dette Lippestad får kritikk for. Nå, `et usammenhengende makkverk`, som jo Tor B Jørgensen særlig tar tak i - det er jeg enig i virker veldig overdrivende. Men kanskje Sterri tar det veldig alvorlig de innvendinger han hadde. Kanskje andre ikke ser så alvorlig på det. Her kan det kanskje være tilfelle at Sterri har tatt i bruk det mange journalister gjerne tar i bruk: store ord og vendinger - for å bli hørt. 

Kommentar #11

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Braanen Sterri

Publisert over 5 år siden

Utmerket vurdering, Tor.  Man burde knapt gi Braanen Sterri oppmerksomhet. Til det er han for uinteressant.

Kommentar #12

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Svar til bokanmeldelsen

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ofte uenig med Sterri, men i akkurat dette tilfellet har jeg oppfattet ham dithen at han mener å påvise at Lippestad ikke gir en korrekt beskrivelse av virkelighetens verden for fostere med downs syndrom.

Du har rett i at det bør være mulig å gjengi fakta korrekt. Braanen Sterri anklager Lippestad for ikke å presentere fakta. Liv Kjersti S Thoresen svarer på dette i Dagbladet 25.april. Det er to poeng i forhold til lesningen av Lippestad: Det er fosterdiagnistikk som avdekker om et foster vil bli født med Downs syndrom. Av disse tar 9 av 10 abort. At det imidlertid bare er rundt halvparten av de over 38 som velger ikke å ta imot tilbudet om fosterdiagnostikk endrer ikke på dette, men forteller en historie om at mødre ikke ønsker å vite om barnet de skal føde vil ha dette syndromet. Dermed er utviklingen i følge Sterri, langt fra så dramatisk som Lippestad gir inntrykk av. Men Lippestad har denne modifikasjonen med i sin framstilling, slik jeg leser Lippestads tekst (og det svarer også til Thoresens måte å lese på.

Det som en nærmere lesning også av ting Braanen Sterri har skrevet om temaet, viser at Sterri har et grunnleggende annet utgangspunkt enn Lippestad. Sterri mener Lippestad farer med "feil og floskler" og at bokas måte å reise spørsmål på vedrørende utfordringer vi i dag står overfor som er "makkverk". Det er en måte å avvise spørsmålene på som etter mitt skjønn sier mer om Sterri enn Lippestad.

Kommentar #13

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Om viktige innvendinger

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kan det være slik at når en går igang med personlige beretninger så er det lett for at en synser og er unøyaktig når en skal legge til fakta som støtter opp om egne syn. Slik jeg oppfatter det er det dette Lippestad får kritikk for. Nå, `et usammenhengende makkverk`, som jo Tor B Jørgensen særlig tar tak i - det er jeg enig i virker veldig overdrivende. Men kanskje Sterri tar det veldig alvorlig de innvendinger han hadde. Kanskje andre ikke ser så alvorlig på det. Her kan det kanskje være tilfelle at Sterri har tatt i bruk det mange journalister gjerne tar i bruk: store ord og vendinger - for å bli hørt.

Viser til min kommentar (#13) til Sverre Avnskog (#11), hvor jeg blant annet viser til generalsekretæren i organisasjonen Menneskeverd, Liv Kjersti S Thoresens tilsvar i Dagbladet til Sterris påstand om at Lippestad farer med feilopplysninger.

Ellers har jeg skjønt at dette er en veldig viktig sak for Sterri (se Johannes Morkens referanser til tidligere innlegg på Verdidebatt (#9)) og at han har en ganske annen tilnærming til spørsmålet hvilket Sterris referanse til Richard Dawkins viser.

Vi står overfor viktige verdidiskusjoner framover - og godt vi har Verdidebatt som samtalearena.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere