Ole Jørgen Anfindsen

173

Hetsing av hijab er høl i hue

Etter at faren for islamsk fundamentalisme i årevis har vært avfeid som en høyreekstrem stråmann, ser det nå ut til at en del snur 180 grader rundt og betrakter all religiøs tro som en trussel mot samfunnet. En slik utvikling er betenkelig.

Publisert: 8. mai 2016

Det lar seg ikke lenger benekte at islamsk fundamentalisme med tilhørende ekstremisme/puritanisme utgjør en trussel mot Vesten. Etter alle solemerker å dømme har vi bare så vidt sett begynnelsen på de problemene vi her har rotet oss inn i.

Men i stedet for at de det gjelder innrømmer at de har undervurdert den islamistiske trusselen de så lenge er blitt advart mot, begynner vi å ane konturene av at man nå i stadig større grad maner til kamp mot religiøs tro i sin alminnelighet, herunder religiøse symboler.

Med andre ord: i stedet for å gå ut mot usunne og tildels farlige utslag av fundamentalistisk tro, går man ut mot religiøs tro generelt. Hvorfor det? Forklaringen er formodentlig sammensatt, men jeg føler meg ganske overbevist om at noe av forklaringen er at de som opptrer slik i de aller fleste tilfeller selv er fundamentalister av det ene eller andre slaget. Man trenger nemlig aldeles ikke være religiøs for å være fundamentalist!

En gruppe som særlg får merke det sekulære presset på kroppen, er muslimske jenter og kvinner som velger å bære hijab. Dette opprører meg! Både profesjonelt og privat har jeg mange års erfaring i å forholde meg til hijabkledde jenter/kvinner. Ikke minst har jeg det siste halvannet året hatt privilegiet og gleden av å være lærer for ca ti somaliske kvinner som kun har bodd noen få år her i landet. Dette er damer som møter utfordringer de fleste av oss slipper å bekymre oss om (knyttet ikke minst til språkvansker samt manglende skolegang i hjemlandet), men du verden for en herlig gjeng! Dette er damer med bein i nesa og hijab på hodet! Jeg sier ikke at alt er rosenrødt, men det er umulig ikke å få respekt for hvordan disse damene takler utfordringer som ville ha tatt knekken på mange av oss andre.

Nå vil noen kanskje lure på om jeg bare har kvinnelige elever/studenter. Neida, men iveren etter å få seg utdannelse er (av grunner de somaliske damene ikke nøler med å kommentere) ikke alltid like stor hos de somaliske guttene/mennene. Så hvem er eventuelt mest undertykt i den somaliske kulturen - gutter/menn eller jenter/kvinner? Svaret er ikke så innlysende som en del ser ut til å tro.

Og dette bringer meg til et poeng jeg har ønsket å understreke med denne artikkelen: jeg mener det er en gedigen misforståelse når en del folk tror at hijab nødvendigvis er kvinneundertrykkende. Den kan være det, javisst, men behøver slett ikke være det. Jeg ble inspirert til å skrive om dette med hijab akkurat i dag, fordi jeg oppdaget at Marjama Said og Samira Asair i går arrangerte en hijab-dag i Oslo. Jeg kjenner ikke disse to jentene, men vil gjerne støtte dem og alle deres muslimske søstre ved å lansere følgende, lille slagord: hetsing av hijab er høl i hue!

Dersom Norge skal være et inkluderende samfunn med tilstrekkelig høy integreringskapasitet, tror jeg det er av aller største betydning at representanter for ulike religioner (særlig islam og kristendom) lærer seg å leve med gjensidig respekt, samt at samfunnet som helhet innsér og aksepterer at religiøs tro i det lange løp ikke kan undertrykkes, og at det derfor er en dårlig idé å behandle slik tro som noe suspekt som bør forvises til privatsfæren. Helt spesielt mener jeg det er forkastelig å insistere på at det offentlige rom skal være fritt for religiøse symboler.

Ellers mener jeg Vårt Lands nybakte sjefredaktør Åshild Mathisen er inne på noe viktig når hun i kommentarartikkelen Slipp troen løs (som jeg oppfatter som noe av en programerklæring fra hennes side) innleder som følger: «Muslimer kan ikke tvinges eller skremmes til endring. 
Men vi kan stå sammen med dem som har viljen. Kristne har en spesiell forutsetning for å forstå og guide i konflikten mellom tradisjonell og moderne islam. Denne muligheten – dette samfunnsoppdraget, må gripes.»

Jeg er usikker på om begrepsparet «tradisjonell og moderne islam» er optimalt i denne konteksten (jf hvordan Mohammad Usman Rana omtaler tradisjonell islam i sin nye bok Norsk islam - Hvordan elske Norge og Koranen samtidig; se også Bushra Ishaks kronikk i Aftenposten om Ranas bok), men forøvrig synes jeg dette er et flott og viktig signal. Jeg ønsker VL lykke til med denne delen av sitt samfunnsoppdrag!

Og det minste vi kristne kan gjøre for våre muslimske brødre og søstre, er å anerkjenne og respektere deres bruk av religiøse symboler, herunder hijab.

Som et apropos tar jeg også med en lenke til VL-reportasjen Tydeligere tro, med følgende ingress: «Frimodige muslimske ungdommer gjør det lettere for kristne unge å ha en tro.» Tankevekkende! Se også Espen Ottosen i dagens Aftenposten: Det normale er tro.

Ole Jørgen Anfindsen

Lenker i klartekst:

http://honestthinking.org/no/Fundamentalisme/index.html

http://www.osloby.no/nyheter/Marjama-og-Samira-arrangerer-hijabdag-8456841.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-normale-er-tro-Espen-Ottosen-8456494.html

http://www.vl.no/meninger/kommentar/slipp-troen-los-1.721715

http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/tydeligere-tro-1.721651

https://www.aschehoug.no/nettbutikk/norsk-islam-aco.html


1 liker  
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Hetsing av noen i det hele tatt er en uting.

Å utrykke en oppfattning om at hijab er en kvinneundertrykkende praksis er helt legitim. Så får hver enkelt selv avgjøre hva de mener og bestemme over hva de gjør. Jeg ser ingen grunn til å respektere hijab som plagg.

Kommentar #2

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Bortsett fra hetsing av individer, hva med et åpent bevis på tilhørighet?

Publisert rundt 6 år siden

Det kunne vært en fordel om du først forklarte hva det var å gi sin tilslutning til fundamentalistisk tro, og hvordan dette markeres opp mot hva det er å bare være religiøs.

Så lenge det siste handler om en personlig Gudsdyrkelse betyr det jo ingen utfordring for andre.

Det er såvidt jeg overskuer, når det gjelder markering av religiøs tilhørighet som en påfallende markering av at man som individ også hører til en fundamentalistisk religiøs bevegelse, at problemet for oss andre, som lever i et ikkefundamentalistisk samfunn, oppstår.

Det er enkelt å nevne det tideverv dette kulturelt markerte fenomenet oppstår, det var i 1979 etter presteskapets maktovertakelse i Iran, og ved det blodige kuppet i Mekka for sunniislamen samme år som markerte den mest ekstreme wahibismens komme som Saudiernes statsreligon. Derved også via det godt organiserte Brorskapet som internasjonalt nettverk med fangarmer til svært mange land i hele verden.  

Etter dette ble stor tilslutning til fundamentalistiske, men i uttrykket kulturelle symboler som hijab og niqab osv i brede muslimske masser både av sjia og sunni tilhørighet i store diasporaer i vestlige samfunn, som bare i Europa teller over 46 milioner.    

Spørsmålet blir da om det er høl i hue å ha en gjennomtenkt oppfatning om hva dette kan ha å si for oss andre, som ønsker frihet, fred og demkrati i våre land. Uansett hva slike markeringer har å si for dem som er bærere av markeringene, om de sjøl forstår innholdet, eller opplever seg truet til å framtre med det,

Hva med et tegn på at man personlig foretrekker å bli personlig og familiært integrert i sitt nye samfunn, kunne du med din gode fantasi tenke deg å komme med et forslag til hva det kunne ha bestått i, Anfindsen? 

Jeg har så dårlig fantasi at jeg tenker meg at fundamentalistiske markeringer som utgår fra stormaktsregulert påvirkning og tilhørighet bør erklæres uønsket av nordmenn, og at tildekking av ansiktet blir forbudt.

Det er bare når vi deltar i frie valg og skal avlegge stemme, våre lover påbyr at dette skal skje i løynd og uten at noen kan bevitne vårt stemmevalg. Dette må vi kalle frihetens garanti opp mot beviset for fundamentalistisk tilhørighet, som ikke kjenner denne individuelle innretning på personlig frihet også i politikken.

Kommentar #3

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Erfaringer fra Midtøsten.

Publisert rundt 6 år siden

  Jeg har jo ved flere anledninger forsøkt å påpeke at tenkningen til Ole Jørgen Anfindsen er preget av et lass av bøker/avisartikler og velment norsk ønsketenkning.

 Når han og andre har spesialisert seg på dette med gjensidig respekt mellom religionene og integrering og alt det der,hvorfor siterer de aldri fra websidene til kristne i Cairo,Irak,Syria,Libanon og Pakistan som har årtier med erfaring fra samliv med Islam?

  Tiltross for at jeg utallige ganger under den fem år lange Syriakrigen har etterlyst hva KRF gjør på Stortinget for å redde syriske kristne fra tilintetgjørelse,så har ingenting skjedd. Hva kommer dette av? Det er ikke bare meg som ikke forstår dette siden det snakkes så enormt om integrering mellom islam og kristendom. Tror man at dette problemet løses med korrekte kronikker i Aftenposten eller her på verdidebatt?

  La oss ta Palestina. De som sokner til PLO/Fatah er jo moderate muslimer som også holder seg med Tv-imamer og denslags.

  26 januar 2006 vant islamistiske Hamas valget. Det var ikke fordi alle palestinere var blitt islamister,men fordi PLO/PA var gjennomkorrupte og inkompetente. Hva skjer fram til idag? De moderate muslimene og de harde muslimene fører en serie av store og små borgerkriger med tortur,fengsling og permanent voldelige løsninger. Hardmuslimer mot moderate muslimer.

  En palestinsk veterananalytiker redegjorde for ett av de sentrale momentene i denne kulturen - og husk at palestinerne betraktes som et avansert arabisk folk - det er en klan og stammekultur i bånn.Det er disse som igjen styrer politikere og vis a versa; symbiose.

  En nedsatte komiteer for å rydde opp i massiv korrupsjon. Det lyktes dårlig da korrupsjonsjegerne ble truet på livet. Selv idag med Panama Papers framgår det at Palestinas klan-politikere setter penger skatteparadisene,noe man visste allerede rundt 1996.

  Og heri ligger også en skisse til forskjellen på arabisk-islamsk kultur og vår. Vestens etikk tar sikte på Universalisme og Friedrich Engels understreket av sosialisme var en kosmopolittisk bevegelse,over nasjoner.

 Arabisk-islamsk kultur har preferanser for det introverte,"ingroup" -stamme/klan-kultur som igjen henger sammen med den avgrunnsdype forskjellen mellom de troende med den sanne Allah og de avskyelige vantro kafirene.

  Anfindsen ønsker muslimene "lærer seg å leve med gjensidig respekt". Men hvem skal lære? Kafir Andfindsen? Kafirene i Vårt Land?

  Etter mitt syn kunne dette bare komme innenfra Islam,noe det så absolutt ikke gjør da Sharia-zoner og Sharia-domstoler er en eksplosiv vekstnæring over hele Europa.

  Det eneste som kunne justere Anfindsens grenseløse idealistiske tenkning var om han tok et kvarts års opphold i ghettoene i Malmø og Gøteborg. Marseilles eller Essen tør jeg ikke foreslå for jeg vil gjerne ha Anfindsen hjem igjen i live.

Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Realisme vs ønsketenkning

Publisert rundt 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Det eneste som kunne justere Anfindsens grenseløse idealistiske tenkning var om han tok et kvarts års opphold i ghettoene i Malmø og Gøteborg. Marseilles eller Essen tør jeg ikke foreslå for jeg vil gjerne ha Anfindsen hjem igjen i live.

Ghettoene i Malmö og Göteborg er en skam for Sverige. De står dessuten som monumenter over den svenske elitens svik, ikke bare mot det svenske folket (som eliten forakter), og ikke bare mot sveriges naboland (som kommer til å få betydelige problemer pga søta brors kombinasjon av selvrettferdighet og hybris), men også mot de idealene den vestlige sivilisasjon står for.

Hårstad og jeg er dessuten enige om det på alle måter (ikke minst moralsk) forkastelige i å føre en innvandrings- og integreringspolitikk som på få generasjoner ødelegger et land. Og jeg har liten respekt for folk som forsøker å fornekte de svært alvorlige problemene såkalte no-go-soner gir opphav til.

Jeg er også helt på det rene med at kristne forfølges i mange muslimske land. Forøvrig er jeg ikke ukjent med den islamske ekstremismens mange og motbydelige ansikter (Daesh, Taliban, Boko Haram, al-Shabaab, al-Qaida, etc). 

Så hvorfor er Hårstad og jeg da så uenige? Hårstad mener å vite hvorfor, og han har gjentatte ganger hevdet at dette kommer av at jeg er naiv, at jeg har hengitt meg til ønsketenkning, e.l. Jeg tror Hårstad tar feil. Islamistene har erklært oss krig, og vi kommer til å tape den krigen om vi ikke skjerper oss, herunder gjør noe med en innvandringspolitikk som jeg har vondt for å tro at kan være bærekraftig i det lange løp.

Men, som jeg har skrevet om i min bok Fundamentalistiske favntak, tror jeg det blir vanskelig å vinne krigen mot ekstrem/puritansk islam uten å alliere oss med moderate muslimer. Jeg tror dessuten at Vestens handlingslammelse og manglende kampmoral i stor grad skyldes at vi har mistet interessen for religion.

Var det ikke G. K. Chesterton som sa omtrent følgende: When people no longer believe in God they don't believe in nothing - they believe in anything. 

Europa er blitt et kontinent av fundamentalister. Ikke kristne eller muslimske fundamentalister (i hvert fall ikke helt ennå), men likevel fundamentalister. Folk som er faktaresistente, og som derfor holder seg til visse oppleste og vedtatte dogmer, samme hva, de er fundamentalister - enten de er religiøse eller sekulære.

Europa og resten av Vesten sitter fast i et fundamentalistisk favntak, og det favntaket kommer til å ta livet av oss om vi ikke snart frigjør oss fra det.

Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Å utrykke en oppfattning om at hijab er en kvinneundertrykkende praksis er helt legitim

I flere  muslimske land er hijab forbudt og mange land i Europa er det restriksjoner for bruk. Jøder tør ikke bruke sin kippa og det skal mot til for å bære et  korssmykke. Ja det er nok mye omdiskutert.

Jeg tror muslimene kan være glad for at  de kan bruke det uten å bli slått ned eller spyttet på noe som jødene kan risikere.

Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror muslimene kan være glad for at de kan bruke det uten å bli slått ned eller spyttet på

Hvis noen ga seg til å slå ned og spytte på muslimske damer fordi de går med hodeplagg, så ville rettspsykiatrien trolig få et faglig problem å hanskes med. Man hadde opplagt med en voldelig, sinnssyk person å gjøre, men hvilken form for alvorlig personlighetsforstyrrelse skulle man legge frem som diagnose i retten?

Går det løs sånne galninger blant oss?

Første gang jeg så et muslimsk hodeplagg på en dame med fotside gevanter, så syntes jeg hun så mest ut som en nonne, og jeg lurte på hva slags katolsk orden det var snakk om. Kan nonner gå trygt, tror du?

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen ga seg til å slå ned og spytte på muslimske damer fordi de går med hodeplagg, så ville rettspsykiatrien trolig få et faglig problem å hanskes med. Man hadde opplagt med en voldelig, sinnssyk person å gjøre, men hvilken form for alvorlig personlighetsforstyrrelse skulle man legge frem som diagnose i retten?

Jeg møter mange personer med en diagnose innen personlighetsforstyrrelse spektret. De spytter ikke på folk. Fine mennesker. Ville tro at man kan spytte eller la være om en har en diagnose eller ikke. Det er mennesker som har hatt det vanskelig og har det vanskelig, hvorfor henge de ut på den måten du gjør?

Er sikker på at du kan gi uttrykk for din forakt for handlingen å spytte på noen uten at du må henge ut en hel gruppe mennesker og tillegge dem egenskaper adskilt fra andre.

Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vil du ha 5 åringer med hijab?

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Etter alle solemerker å dømme har vi bare så vidt sett begynnelsen på de problemene vi her har rotet oss inn i.

Forstår deg ikke helt. Du roper ULV veldig ofte og dokumenterer greit om de problemene vi har rotet oss opp i. Likevel kommer du med synspunkter som går feile vegen i mine øyne.

For oss nordmenn og oss vestlige er dette med bruk av hijab ikke noe som fremmer integreringen. Tvert i mot er dette noe som holder folk på avstand og således skaper "ghettoer" omkring oss. Det blir tungt å forholde seg til når religionen blir så tydelig som den gjør med hijab.

Derfor føler jeg at du sier OBS, OBS på dette med farene vi går i møte med Islam. Men samtidig vil du gjøre "moderate" muslimer til lags i kampen mot islamister.

Unnskyld meg, men det blir bare tull utav. Det at du ser for deg en krigslignende situasjon med moderate muslimer mot islamister høres rart ut og vel ikke sannsynlig siden vi vel ikke har hatt noe slikt her i Europa eller Midtøsten. Hvis du tenker på Syria, så huff og huff for en fremtid.

Vel ville bare si at VG tok dette opp i 2010 se link: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/5-aaringer-bruker-hijab-paa-skolen/a/10008482/ 

For meg er dette ikke noe vi bør tilrå skal vi forfekte at integrering må til.

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Økland skjønte ikke sammenligningen.

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen ga seg til å slå ned og spytte på muslimske damer fordi de går med hodeplagg, så ville rettspsykiatrien trolig få et faglig problem å hanskes med. Man hadde opplagt med en voldelig, sinnssyk person å gjøre, men hvilken form for alvorlig personlighetsforstyrrelse skulle man legge frem som diagnose i retten?

Går det løs sånne galninger blant oss?

Første gang jeg så et muslimsk hodeplagg på en dame med fotside gevanter, så syntes jeg hun så mest ut som en nonne, og jeg lurte på hva slags katolsk orden det var snakk om. Kan nonner gå trygt, tror du?

Eller han unnlot å omtale det faktum at jøder opplever å bli spyttet på.

Av muslimer.

Er det så vanskelig Økland ? 

Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Hvis noen ga seg til å slå ned og spytte på muslimske damer fordi de går med hodeplagg, så ville rettspsykiatrien trolig få et faglig problem å hanskes med.

Dette skjer for eks. i Malmø og Paris.

Kommentar #11

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Eksperter?

Publisert rundt 6 år siden

Det er en gal verden og et provinsielt Norge. Her hadde vi en runde på Dagsrevyen om det pinlige i at alle våre USA-eksperter tok feil når det gjelder nominasjonen av Donald Trump; ingen hadde tiltenkt han den plassen.

  Nå er jeg gudskjelov ikke ekspert så jeg har aldri noengang skrevet/sagt noe så dumt.

  Så kommer Anders Magnus med en glimrende reportasje fra voldsghettoene i Sverige som ender opp med at programleder sier at ekspertene NRK har henvendt seg til,se nrk.no, er av den oppfatning at Norge er annerledes fordi de har en annen innvandringspolitikk og håndterer sakene annerledes.

  Hvis du skal hevde deg som "ekspert" og komme inn i den korrekte media/elitevarmen må dine ekspertuttalelser korrespondere til den gjeldende statlige ønsketenkning.

  Nå har vi også "eksperter" som sier at Norge ikke er ikrig med Syria selv om vi utdanner Syrias fiender islamistene og anerkjenner islamistenes Syrian National Council.

  Hver gang du hører at den norske globalisteliten har funnet en "ekspert" kan du være hundre prosent sikker på at vedkommende leverer det rene ræl.

 (Jeg har to ganger blitt innkalt i NRK radio i rollen av "ekspert". Det var i forbindelse med Oslo-avtalen hvor alle feiret freden mellom Israel-Palestina. Jeg sa at krigen fortsetter og holdt på å miste taletid.

 Så var det om tyrkernes krig mot kurderne.Programlederen var så vettskremt for hva jeg ville si at han ordnet med kaffedrikking i forkant for å sjekke hva jeg ville si og korrigerte meg vennlig.)

Kommentar #12

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Hijabhetsing er høl i hue

Publisert rundt 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Forstår deg ikke helt. Du roper ULV veldig ofte og dokumenterer greit om de problemene vi har rotet oss opp i. Likevel kommer du med synspunkter som går feile vegen i mine øyne.

Vi må snakke sant om det som er problematisk, mens overdreven svartmaling vil virke mot sin hensikt (dessuten er det uærlig).

Jeg er enig i at hijab kan være undertrykkende og/eller manipulerende, f.eks. dersom småjenter blir presset til å gå med det (hvilket nettopp ikke er tilfellet i de somaliske familiene jeg har kontakt med).

Men generell hetsing av tenåringer og voksne kvinner som velger å gå med hijab, betrakter jeg som respektløst og intolerant; et uttrykk for manglende forståelse for religiøs overbevisning - og dermed også et symptom på manglende dannelse.

Her er en alternativ formulering av mitt lille slagord (velg den som passer best): Hijabhetsing er høl i hue!

Kommentar #13

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

"Hets" fruktene, ikke symbolene

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Hijabhetsing er høl i hue!

For jeg lov til å kaste inn en, nei to, brannfakler..?

Brannfakkel nr. 1:

Hvis det er en ting som virkelig fortjener å "hetses", så er det det ekstremt gammeldagse og integrasjons-hemmende religiøse påbudet som sier at en muslim kun kan gifte seg med en muslim. Eller rettere sagt, manges praktisering av dette påbudet.

Og religiøs praksis er som kjent noe folk velger, ikke noe de er, så jeg kan vel ta vekk anførselstegnene rundt "hets" uten å krenke noen (minst av alle de sterke muslimske kvinnene du Anfindsen er lærer for? ;-)

Hvis man skal utnevne én kilde, selve Kilden med stor K, til parallellsamfunn, segregering, "oss og dem"-tankegang, fremmedgjøring og internert, arvelig rasisme, så er vel denne forhånds-utsilingen av ektefeller en god kandidat? At barn, i særdeleshet jenter, allerede fra de er små, programmeres til kun, når tiden er moden, å gi seg hen til en muslimsk ektefelle?

Det burde vært offentlig gapestokk for foreldre som forteller barna sine hva slags ektefelle barna deres må/bør velge, samt for folk som velmenende sier at "like barn leker best". (Nei, dette avsnittet er skrevet i frustrasjon, og er ikke bokstavelig ment.)

Og her kommer jeg frem til hijaben. I den grad hijaben symboliserer at en muslimsk kvinne reserverer seg for en muslimsk mann, og dermed også reserverer livmoren sin til å bære frem nye muslimer, så er hijaben en del av samme problem.

Brannfakkel nr. 2:

Men som du (og formodentlig Said, Asair, m.fl.) påpeker, er hijab veldig mye forskjellig, mye mer enn hva den enkelte legger i den, og det fører ingen steder hen at hver enkelt (heller ikke jeg!) reduserer den til det han/hun opplever som det essensielle i den.

Dessuten er valg av klesplagg en soleklar liberaldemokratisk rettighet som alle burde stå opp for.

Hvor sterkt bør vi ikke da snakke om en enda mer soleklar liberaldemokratisk rettighet, nemlig retten til å ytre oss fritt om andres religion? Hvordan skal vi tenke den dagen vi i praksis har mistet den rettigheten, fordi det er forbundet med livsfare å uttale seg negativt om Allah og Profeten? Virker det ikke litt urimelig, på grensen til grelt, at retten til å bære et religiøst plagg blir løftet frem som en hellig fanesak og symbolsak, selve Saken, for menneskerettigheter og menneskers frie valg, mens andre deler av menneskerettighetene ligger nede med brukket rygg? Burde ikke de samfunnsaktørene du viser til, spart alle "hijab-kreftene" sine til den store og nødvendige debatten om ytringsfrihet, i stedet for å henge seg opp i noe som er og blir et symbol??

(Dette med forbehold om at min fremtidsfrykt slår til, noe jeg personlig mener man ikke trenger så mange profetiske gaver for å se...)

Kommentar #14

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Et betimelig innlegg fra Anfindsen og jeg er enig i budskapet.

Toleranse må testes.  Påberoper vi oss selv retten til å bære våre religiøse symboler, må vi også tåle at andre får bære sine.  Jeg husker debatten rundt korsnekt på NRK TV for noen år siden.  Da skrev enkelte kristne at det å bære kors på fjernsyn var helt OK, mens det å bære andre religiøse symboler ikke var ok.  Slikt lukter det muggent av.

Kommentar #15

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Mere mugg

Publisert rundt 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Da skrev enkelte kristne at det å bære kors på fjernsyn var helt OK, mens det å bære andre religiøse symboler ikke var ok. Slikt lukter det muggent av

Startet ikke det hele med  den hendelse fra 2011 som siteres under ?  Nå kan en forstå at religiøse symboler ikke hører hjemme  på en lærer i undervisningsarbeide. Men da slipper vi kanskje også lærere med hijab ?  Nå er slike trolig i arbeide for det jeg vet, men en eventuell protest fra elever må vel tas til etterretning også her ?

Protester.Det er palestinske elever ved Kristiansand voksenopplæringssenter, der Telhaug jobber, som har henvendt seg til skoleledelsen om smykket. De vil slippe å konfronteres med symbolet på jødedommen og den israelske stat når de møter på skolen for å lære seg norsk.- Dette er ingen enkel beslutning, men mine hensyn er overfor elevene. Dersom de opplever det som krenkende og provoserende at Telhaug har davidsstjernen rundt halsen, må vi ta det på alvor,

Kommentar #16

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Toleranse går begge/alle veier

Publisert rundt 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Toleranse må testes.

Og hvor stor toleranse kan de som kritiserer islam, forvente i de kommende årene? Fra norske muslimer? Fra norske politikere? Fra den lovgivende makt?

Sett at det en dag går to demonstrasjonstog i Oslo.
På Karl Johan demonstrerer noen for retten til å bære hijab i alle samfunnsposisjoner.
I Torggata demonstrerer noen andre fordi profeten er blitt krenket.

Ville du ikke fått en litt dårlig smak i munnen? Jeg ville hvertfall det.

Kommentar #17

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Et gedigent tankekors

Publisert rundt 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er en ting som virkelig fortjener å "hetses", så er det det ekstremt gammeldagse og integrasjons-hemmende religiøse påbudet som sier at en muslim kun kan gifte seg med en muslim. Eller rettere sagt, manges praktisering av dette påbudet.

Krog setter her fingeren på et stort og alvorlig tankekors. Liberale samfunns idealer om svært stor grad av individualisme/autonomi (herunder at enhver blir samboer eller gifter seg med hvem hen måtte ønske) er langt på vei inkompatible med islamske samfunns tradisjonelle krav om at muslimske kvinner aldri kan gifte seg med ikke-muslimske menn (mens muslimske menn kan gifte seg med kristne eller jødiske kvinner).

Dette gir opphav til et skikkelig dilemma. Et liberalt samfunn vil bli illiberalt dersom det tillater illiberale grupper å få stor innflytelse, men en slik maktovertagelse vil i det lange løp bli vanskelig å unngå med mindre man er villig til å bruke illiberale virkemidler.

Dette er makro-betraktninger som våre eliter burde ha fokusert på før masseinnvandringen ble iverksatt. Det har de dessverre unnlatt å gjøre, og de har dessuten vært mer enn villige til å bruke illiberale metoder for å stoppe munnen på dem som har forsøkt å advare mot nettopp slike forhold ...

Den enkelte, muslimske jente/kvinne kan imidlertid ikke lastes for at politikere og andre representanter for elitene ikke har gjort jobben sin. Så jeg mener fortsatt det er uakseptabelt at hijabbærende jenter/kvinner blir hetset for sitt hodeplagg.

Dette handler jo ikke om at vi i Vesten har alle de gode svarene, mens muslimene ikke skjønner noen ting; dette handler primært - slik jeg ser det - om at dagens vestlige samfunn ikke er bærekraftige. Og vi har primært oss selv å takke for dagens uføre.

PS: Folk som anser nordmenn som uaktuelle ekteskapskandidater, er selv ikke nordmenn. Se drøftelse av denne problemstillingen i VD-innlegget Norske nordmenn i Norge.

Kommentar #18

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Diagnose: Ære, kultur, religion

Publisert rundt 6 år siden

Uten at det skal opfattes som et forsvar for det mulige uvesenet som Anfindsen tar opp -  ( er det virkelig slik ? ) - vil jeg tro at mobbingen den andre veien er et langt mere alvorlig problem i dagens Norge. Hvis ikke forholdene har endret seg positivt de siste 5 år.    Det verste er at en neppe kan gi diagnosen "høl i hue", fordi at dette har sin solide bakgrunn i æresbegreper, kultur og religion. Medbrakt til norsk jord av forfulgte ?

Unge jenter blir hetset av «moralpolitiet» - Nye Norge - VG

5. jul 2010 ... UTSETTES FOR PRESS: Muslimske Madina Saypullaeva opplever å bli sett ned på fordi hun ikke bruker hijab. Norske Mari Pedersen måtte ...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nye-norge/unge-jenter-blir-hetset-av-moralpolitiet/a/1

Kommentar #19

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Men mange føler fremmedhet

Publisert rundt 6 år siden

Tror mange etniske nordmenn og ikke-vestlige innvandrere føler stor fremmedhet i samfunnet. Jeg sier ikke alle selvfølgelig - men veldig mange. Mange synes det multikulturelle samfunnet er helt ok - men ikke alle. Man kan ikke tvinges til å like ting. Vi ser jo også at parallell-samfunnene vokser frem - ikke bare her i Norge - men også i andre europeiske land. 

Det har kanskje noe så enkelt som å føle tilhørighet med egen folkegruppe. Selv har jeg betalt til misjonsarbeid i ikke-vestlige land fra jeg tente mine første kroner, for jeg ønsker at alle mennesker skal føle tilhørighet og vokse opp sammen med folk til føler tilhørighet til i etnisitet og kultur. Synes SOS-barnebyer også er et veldig flott prosjekt som jeg støtter. 

Siden demografien er så ujevn i verden - med Europa som et kontinent med veldig få lyse mennesker så tror jeg det store trykket av ikke-vestlige innvandrere vil øke i årene fremover - med de utfordringer dette unektelig vil føre til. 

Føler intet sinne mot hijab - men føler det veldig fremmed for meg - og hvis det er  tvang fra det såkalte "moral-politi" - synes jeg det er veldig synd for jentene/damene  Det hjelper ikke med frihet aldri så mye hvis man føler man lever i ufrihet i et fritt land.

Kommentar #20

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Iallefall et mer KOMPLISERT samfunn

Publisert rundt 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Toleranse må testes. Påberoper vi oss selv retten til å bære våre religiøse symboler, må vi også tåle at andre får bære sine. Jeg husker debatten rundt korsnekt på NRK TV for noen år siden. Da skrev enkelte kristne at det å bære kors på fjernsyn var helt OK, mens det å bære andre religiøse symboler ikke var ok. Slikt lukter det muggent av.

Det kan iallefall vi som har kjent Norge som enhetlig på 50-60- og 70-tallet.  Norge har aldri før stått overfor SÅ store utfordringer som i vår tid og særlig har migrasjonen fra ikke-vestlige land vært påtakelige å føle på. Men det er klart - hvem kan leve i dysfunksjonelle land. Jeg ser iallefall at Vesten som er bygget på den jødisk/kristne tro og kultur - har vist seg bærekraftig så det holder. Nå forrykkes både tro og kultur. Det sekulære samfunnet åpner jo nettopp for alle tros- og livssyn - men det er vel vanskelig for politikerne å stå fast på det kristne grunnlag. Norge er bygget på de kristne grunnverdier - det skulle være en fast plattform å diskutere fra. Men det er vel bare utopia i dagens debatter.

Kommentar #21

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Dominansreligionen

Publisert rundt 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Tror mange etniske nordmenn og ikke-vestlige innvandrere føler stor fremmedhet i samfunnet. Jeg sier ikke alle selvfølgelig - men veldig mange. Mange synes det multikulturelle samfunnet er helt ok - men ikke alle. Man kan ikke tvinges til å like ting.

Jeg har absolutt sympati for det du uttrykker i din kommentar. Slik er det jo naturlig  og riktig å tenke  når islamsk kultur og religion blir  en hovedaktør i et mer eller mindre multietnisk samfunn. Men multikultur og islam går  ikke sammen, da islam er en dominanskultur som i stort og smått arbeider for et homogent islamsk samfunn. Til mer vi debatterer pro et contra versus deres kultur, dess mer påvirket og tolerante har vi en tendens til å bli. De mest tolerante, er de som blir mest overrasket når de etterhvert ser resultatet av økende islamisering og at muslimene slettes ikke liker de som preker multultur

Ellers kan man vel kanskje  ikke laste den enkelte muslim for at de propaganderer for sin tro og skikker. De gjør bare det deres religion og kultur foreskriver, og gjennom f.eks. klesdrakt og skikker, driver de egentlig misjonering. Men i stort ser det til at de fleste praktiserende  muslimer ikke kan innordne seg eller godta at vi har et sekulært samfunn der religion og religiøse skikker  ikke alltid og til en hver tid skal flashes og ha forkjørsrett. Dette har vel aldri vært noe stort problem før dominansreligionen islam kom på banen, også her i landet.

Kommentar #22

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Senter for Sekulær Integrering (SSI) om hijab

Publisert rundt 6 år siden

Senter for Sekulær Integrering (SSI) har nylig kommet med et opprop mot hijab (fete typer i original):

Til alle kvinner som bruker hijab og til alle kvinner og menn som støtter bruk av hijab.

Tenk dere om en gang til!

Det er viktig å ha respekt for mennesker og toleranse for at de kan ha en annen tro og praksis. Samtidig er det viktig i et flerkulturelt land å si ifra hvis en kulturell eller religiøs praksis diskriminerer på bakgrunn av kjønn, religion, hudfarge eller seksuell legning. Vi ønsker å ha en dialog rundt mentaliteten bak hijab, basert på rasjonell tenkning. Vi reagerer på dagens normalisering av hijab, til tross for at den har en tydelig kjønnsdiskriminerende symbolikk og at det til og med nylig ble avviklet en egen hijabdag i Norge, samtidig som at kvinner blir arrestert og slått for ikke å bruke «anstendige» klær i diktatoriske muslimske land.

http://gjest.blogg.no/1462888876_til_alle_kvinner_som_.html

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

SSI sitt innlegg dekker i stor grad mine tanker rundt Hijab også.

Kommentar #24

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
SSI sitt innlegg dekker i stor grad mine tanker rundt Hijab også.

Tiltredes..

Det er alltid sånn med hijabdebatter føler jeg. De handler aldri om hijaben, de handler egentlig om alt "det andre".

Kommentar #25

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Jenter ned i 14-årsalderen tilbyr sex for å få være med russen

Publisert rundt 6 år siden

Kampen for å være populær har hardnet til. I noen miljøer jobber jentene for å få rulle med russen allerede fra ungdomsskolen. Seksuelle tjenester kan være en del av inngangsbilletten. Les mer om saken i Aftenposten.

Min kommentar: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Kommentar #26

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Dysfunksjonell europeisk feminisme

Publisert rundt 6 år siden

Italias helseminister foreslår å doble landets barnebonus-ordning for å motivere italienske par til å få flere barn. – Hvis vi fortsetter [som nå], står vi foran en apokalypse, sier hun. Det er NRK.no som melder dette i reportasjen Italia vil få opp katastrofale fødselstall - gir mer penger for flere barn. Reportasjen avsluttes slik:

– I løpet av fem år har vi mistet over 66.000 fødsler per år – det tilsvarer byen Siena, sier [helseminister Beatrice Lorenzin].

– Hvis vi ser dette i sammenheng med det økende antallet eldre syke mennesker i Italia, får vi et bilde av et døende land.

Men forslaget til helseminister kan nok heve noen øyebryn i Brussel hvor EU-kommisjonen har lagt press på Italias statsminister Matteo Renzi for bringe underskuddet på statsbudsjettet i pakt med reglene i EU, og redusere landets gjeld, som nå tilsvarer 130 prosent av dets brutto nasjonalprodukt (BNP).

Det italienske helsedepartementet anslår at Lorenzins forslag vil øke de offentlige utgiftene med 2.2 milliarder euro de neste seks årene.

Les reportasjen i sin helhet på NRK.no.

Min kommentar: Som en spissformulering kan vi altså si at Italia står overfor det klassiske spørsmålet: penga eller livet? Skjønt det spørs jo om litt penger er det som skal til for å få endret en dysfunksjonell kultur. Det er muligens en god start, men neppe nok. Sannsynligvis er det too little - too late.

Som jeg har sagt og skrevet ved en rekke tidligere anledninger: En sivilisasjon, et samfunn, en kultur, et land eller et folk som over lengre tid (og ikke bare som et midlertidig tiltak) føder for få barn, vil dø. Sånn bare er det med den saken.

Italia ser ut til å være blant de første landene i Europa som tvinges til å innse at de befinner seg i en demografisk dødsspiral. Det blir neppe det siste.

Vestlig feminisme begynte med gode forsetter, men har utviklet seg til å bli en ideologi som ikke er bærekraftig. Hva skal til for at europeiske kvinner vender denne dødskulten ryggen?

Forøvrig: Hvordan kan noen innbille seg at innvandrere (f.eks. muslimer) vil ønske å bli tett integrert i en kultur som åpenbart er dysfunksjonell? Hvordan kan noen tro at kvinner som faktisk er undertrykte (og dem finnes det mange av) skal reddes av en vestlig feminisme som står ribbet for troverdighet så lenge den ignorerer livets realiteter?

Jeg sier derfor nok en gang: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Kommentar #27

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Multikulturens hverdag

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Min kommentar: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Nei det er ikke det minste rart !   Og  justisen, overvåkningen og terroren innen de muslimske familiene vil selvsagt bare øke av frykt for smitten.  Ovenfor jentene. Gutta vet nok å forsyne seg.  En liten topp av dette isfjellet finnes på norske voldsmottak, eller på hemmelige adresser.

Multikulturens hverdag

Kommentar #28

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Vestlig feminisme begynte med gode forsetter, men har utviklet seg til å bli en ideologi som ikke er bærekraftig. Hva skal til for at europeiske kvinner vender denne dødskulten ryggen?

Joda, kvinner får nå velge selv. Du kan nå kalle det en dødskult. Italienske menn, skjermet for ansvar, forventer en mamma når de ser etter en kone, og kvinnene ønsker noe mer. Det er mange faktorer bak synkende barnetall. Kanskje feminisme ville hjelpe Italia?

Men du har funnet et nytt mål for dine kategoriske merkelapper. Nå er det noen mytiske feminister. Hvem vet hvem du angriper i morgen. Som gamle FrP som vekslet mellom grupper som ødela samfunnet, om det var Finnmarkinger eller alenemødre med sugerør i statskassa, veksler du mellom PK, KM, EV og når feminismen.

Altid en ødeleggende fare rett rundt hjørnet, og de få skinnende helter som står i stormen (motargumenter), fremstilt som undertrykking.

Kommentar #29

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Vel undertegnede føler jo at dette med voldtekt av etniske norske jenter har øket noe kollosalt etter at den fargerike innvandringen er kommet. Når undertegnede skriver etniske norske jenter så er det fordi de sparer sine egne for dette. Ja vil si det så sterkt at de har ingen respekt for jenter eller oss i det hele tatt. Dette kommer selvsagt fra Koranen.

Som det står der skal dette med integrering med vantroende ikke skje/holdes på avstand. Derfor er disse som snakker om integrering av muslimer på bærtur og har dessverre ikke forstått Koranen.  

Kommentar #30

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hadde det bare vært så vel!

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg sier derfor nok en gang: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Vår del av verden, den sekulariserte og likestilte, tiltrekker seg kvinneundertrykkende monoteister som fluepapir.

Selvfølgelig er ikke sekularisme og likestilling godt nok for våre nye landsmenn, men våre fredelige samfunn, velferdsordninger og pengeoverføringer duger (inntil videre).

Også de troende er beredt til å svelge kameler når de har utsikt til penger.

Kommentar #31

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Muslimer unngår ikke dette problemet

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig: Hvordan kan noen innbille seg at innvandrere (f.eks. muslimer) vil ønske å bli tett integrert i en kultur som åpenbart er dysfunksjonell? Hvordan kan noen tro at kvinner som faktisk er undertrykte (og dem finnes det mange av) skal reddes av en vestlig feminisme som står ribbet for troverdighet så lenge den ignorerer livets realiteter?

Jeg leste nettopp en bok av David Goldman (How Civilizations Die) som argumenterer for at land som Tyrkia, Iran, Algerie og Tunisia heller ikke er i stand til å motstå den demografiske vinter. Riktignok leser jeg både denne boken og en bok av Erik Kaufmann (Shall the religious inherit the earth?) som nokså klare i sin kobling mellom tro (på Gud) og fertilitet, men det kan virke som islam heller ikke har funnet noen motstandskraft mot sekulariseringen. Iran er et "skrekkeksempel" slik sett (se statistikk) hvor fertiliteten har gått fra 5 til 1.75 på en eneste generasjon. 

Sett fra dette perspektivet så vil det være ytterst viktig for muslimer å beholde troen som et sentralt element i livet sitt, om de vil unngå denne "dødskulten". Likevel, tatt i betraktning at rene muslimske land med høy grad av utdanning ikke er i stand til å unngå det, så vil nok de fleste muslimer i Norge rammes av det på samme måte. 

Kommentar #32

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Er dette nå et akseptabelt og beskrivende ord?

Jeg må si at desto mer jeg ser av "honest thinking", desto mer respekterer jeg ærlige Jans bruktbilsalg.

Kommentar #33

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Farlig med generaliseringer, uansett hvem som rammes

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Kampen for å være populær har hardnet til. I noen miljøer jobber jentene for å få rulle med russen allerede fra ungdomsskolen. Seksuelle tjenester kan være en del av inngangsbilletten. Les mer om saken i Aftenposten.

Min kommentar: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Husk nå på at mye av det som rapporteres i mediene om russen, er enkelthistorier. Pressen legger tydeligvis ingen som helst bånd på seg for å fremstille russen maksimalt ille.

Hører pressen EN historie om jenter som tilbyr russen sex, eller russegutter som har voldtatt så blir dette slått stortopp helt uten forbehold og uten å understreke at dette er ETT eller få tilfeller.

Når det gjelder innvandrere og flyktninger legger pressen enorme restriksjoner på seg selv for ikke å stigmatisere en hel gruppe. Når det gjelder russ, formelig velter pressen seg i detaljerte skildringer av alt de kan få tak i av sex- og rus-historier.

Jeg er ganske redd for at mange innvandrere har fått  et helt skjevt inntrykk av norske ungdommer og norske verdier pga av pressens ensidige rapportering av sex og vold, usedelighet og umoral.

Norske ungdommer flest fører en helt normal livsstil med gode verdier og idealer. Og det meste av russen driver ikke med sanseløs fyll eller ligger med flest mulig. Flertallet er ute etter å feste og ha det gøy uten at det sklir ut i orgier og flatfyll.

Men det hører vi ytterst lite om. Russen er fritt vilt i mediene.

Mvh Sverre

Kommentar #34

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hijab kommer til å ha en kortvarig historie i Norge

Publisert rundt 6 år siden

For det første vil jeg si at man ikke bør trakassere noen for noe som helst. De kvinnene som går med hijab, kjenner kun selv sine grunner for å gjøre akkurat det.

Jeg vil også si at jeg har ytterst liten tro på at bruken av hijab vil få noen særlig lang historie i Norge. De aller fleste mennesker vil helst ligne på flertallet. Det vil også skje med de muslimske jentene som vokser opp i nærmeste fremtid.

Det store oppstyret rundt hijab ser jeg liten grunn til. Skikken vil død ut av seg selv. Kanskje et ytterst lite mindretall av svært ortodokse troende vil beholde den.

Mvh Sverre

Kommentar #35

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ukultur i alle land

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Kampen for å være populær har hardnet til. I noen miljøer jobber jentene for å få rulle med russen allerede fra ungdomsskolen. Seksuelle tjenester kan være en del av inngangsbilletten. Les mer om saken i Aftenposten.

Min kommentar: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Problemet ligger vel nettop her. De ser på slike ting som en del av vår kultur.
Når det gjelder disse jentene på 14 år, vil jeg tro guttene kun har fått tilbud, men forhåpentligvis er fornuftige nok til å avvise dem, da deres fremtid fort kan bli ødelagt med fengselsopphold og det som følger med.
Dette har dessuten ingenting med vår kultur å gjøre! Det finnes ukulturer i alle samfunn. Muslimske land er ikke noe bedre enn vestlige. Hvilke land fungerer best basert på såkalt rett forståelse av Islam?
Jeg hørte nylig en undersøkelse som avdekket at Norge, ja NORGE ble sett på som det beste landet bortsett fra at det ikke er Islamsk.
For ca et halvt år siden så jeg et program fra Pakistan, hvor det var satt fokus på "fruktene" av Islam. De snakket bl.a annet med en Taxi-sjåfør som avslørte at han selv og flere andre muslimske menn betalte små gutter for sex, i ren frustrasjon over at damene ikke var å se ute! Voldtekt kunne også forekomme. Prisen for at kvinner, og unge damer skulle bli sett på som dydige og ærbare, ble dermed vel høy.

Ingen land/stater slipper unna dersom man setter fokus på hva som skjer på "bakkenivå". Noen land er selvfølgelig værre enn andre og ofte er det værst i fattige land. Mennesker er mennesker uansett hvilke idealer man har. Hvis man hadde klart å få alle til å leve etter de beste idealene, ville man nærmet seg det optimale samfunn. Det at Norge fungerer så bra og har et visst fundament i den kristne tro, burde vel tilsi at jo mer av samme fundament jo bedre samfunn. Muslimske land fungerer stort sett veldig dårlig, spesiellt for kvinner(det har spørreundersøkelser avslørt). Allikevel kommer de til vesten og vil ha noe som ikke fungerer. Dette er et av denne tidens største paradoks.

Kommentar #36

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Merkelapper og ekstremfeminisme

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Men du har funnet et nytt mål for dine kategoriske merkelapper. Nå er det noen mytiske feminister.

Det er en godt etablert kjennsgjerning at fødselstallene har en lei tendens til å synke under reproduksjonsnivå der sekularismen tar overhånd. Morten Simonsen har allerede gitt et par interessante litteraturhenvisninger i kommentar #31, og nedenfor finnes et par internettartikler som peker i samme retning.

Og vestlig sekularisme har en tendens til å gå hånd i hånd med en feminisme av typen likestilling-uansett-hva-konsekvensene-måtte-bli. Mens folk med en konservativ grunnholdning (kombinert med medmenneskelighet og god vilje) ønsker kvinnefrigjøring (fra undertrykkende og kvinnefiendtlige strukturer/holdninger/tradisjoner) innenfor rammen av hva menneskets natur gir rom for, ser folk med en progressiv' grunnholdning ut til å ville ha 'kvinnefrigjøring' uansett hva konsekvensene måtte bli for samfunnet - ja, om det så skulle underminere samfunnets bærekraft ved å vanskeliggjøre stabile samliv mellom mann og kvinne, så vil man likevel ha den nevnte 'frigjøringen'. En slik feminisme er i det lange løp ikke liv laga, og har - som tidligere nevnt - fremtiden bak seg.

Christiansen synes jeg bruker for sterke ord når jeg kaller en slik koste-hva-det-koste-vil-feminisme for en dødskult. Tja, for det første er jeg av den oppfatning at det er helt greit å krydre debattene med fargerike og kraftfulle uttrykk fra tid til annen. Det skaper engasjement, og det kan komme til å stimulere til ettertanke. For det andre ønsket jeg å speile ordbruken til Italias helseminister Beatrice Lorenzin, som snakker om en «katastrofal nedgang i landets fødselsrate» og sier at «hvis vi fortsetter slik, står vi foran en apokalypse» (NRK.no).

Christiansen hevder dessuten at jeg nå har funnet «et nytt mål» for min bruk av merkelapper. Der bommer han imidlertid; jeg har vært opptatt av disse problemstillingene i mange år. Se f.eks. min gamle artikkel om ekstremfeminisme.

PS: Fødselsratene varierer betydelig mellom ulike, europeiske land. Fravær av gode velferdsordninger, tilstedeværelsen av bortskjemte mammagutter, og flere andre ting kan selvsagt påvirke dette. Kombinasjonen av sekularisme (inkludert likegyldighet overfor religion) og misforstått/overdreven/skakkjørt feminisme, ser likevel ut til å være en fellesnevner. Skal vi forstå hvorfor såpass mange vestlige land sakte, men sikkert, beveger seg i retning det Italias helseminister kaller en (demografisk) apokalypse, trenger vi å se sannheten om ekstremfeminismen i øynene. Samfunn som ikke er bærekraftige, vil i det lange løp ha fint lite å bidra med når det gjelder å skape en bedre og mer rettferdig verden.

Lenker:

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/03/why-people-with-no-religion-are-projected-to-decline-as-a-share-of-the-worlds-population/

http://blogs.scientificamerican.com/bering-in-mind/gods-little-rabbits-religious-people-out-reproduce-secular-ones-by-a-landslide/

http://www.nrk.no/urix/italia-vil-fa-opp-katastrofale-fodselstall---gir-mer-penger-for-flere-barn-1.12948357

http://www.honestthinking.org/no/pub07/HT.2007.10.14.OJA.Ekstremfeminisme.htm

Kommentar #37

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Det skaper engasjement, og det kan komme til å stimulere til ettertanke.

Nei, det låser enhver diskusjon. Engasjementet blir kun av hyperbolisk karakter. Å rakke ned på andre, med feilaktig argumentasjon, er hverken produktivt eller ærlig.

Kommentar #38

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Det er en godt etablert kjennsgjerning at fødselstallene har en lei tendens til å synke under reproduksjonsnivå der sekularismen tar overhånd.

Kausalitet? Demokrati. Kaptialisme. Sekularisme. Det er en lang rekke forhold som har endret seg. Du velger ut en faktor og demoniserer denne faktoren. Hva er alternativet til likestilling? Kan du skrive rett ut hva du mener alternativet er? Ligger det noe mer bak tanken om likestilling enn feminisme?

Du viser et tydlig destruktivt argumentasjonsmønster, noe jeg har påpekt siden du først angrep PK.

Kommentar #39

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hijab og trygghet.

Publisert rundt 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
er hijab veldig mye forskjellig, mye mer enn hva den enkelte legger i den

Jeg vil anta at hijab representerer en lang rekke bakgrunnsfaktorer. Et spørsmål jeg har stilt meg er i hvllken grad representerer hijaben en subjektiv følelse av sosial trygghet for de som bærer den?

F.eks. i hvilken grad er hijabkledde damer utsatt for tilnærmelser og seksuell trakassering for ikke å snakke om voldtekt i forhold til våre snertne lårkorte damer? Og med hvilken rett berøver vi muslimske damer for denne trygghetsfølelsen uavhengig av hvor irrasjonell den måtte være?

Kommentar #40

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Come on!!

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Vestlig feminisme begynte med gode forsetter, men har utviklet seg til å bli en ideologi som ikke er bærekraftig. Hva skal til for at europeiske kvinner vender denne dødskulten ryggen?

Europeiske kvinner og feminisme en dødskult?

Jeg skjønner godt Morten Christiansens kommentarer i denne tråden.

Når det gjelder Anfindsens link til russjenter som tilbyr sex så kan ikke jeg se hva det har med hijab å gjøre. Det er som om han avsporer, aktivt, sin egen tråd. Litt rart.

Istedenfor å gjøre vestlig feminisme om til en dødskult så vil jeg foreslå et mer fokus på menn. For ingen er uenige om at det har vært riktig at kvinner har frigjort seg, men for at det skal fungere så må også menn endre seg. Det er ikke sånn her hjemme som i italia hvor menns kultur og ukultur kan foregå uforstyrret mens kvinner har frigjort seg. Det blir det færre barn av, ja. Det er ikke rettferdig at kvinner skal t 100% ansvar mens menn tar 0. Det er urettferdig. Jeg ser Anfindsen nevner menn en gang : "tilstedeværelsen av bortskjemte mammagutter". Det minner meg om den gang han betegnet unge menns rabiat islam-sympatisører som `de tøffe gutta som må ledes på rett vei` (ikke ordrett). Mens når det gjelder kvinner og feminisme så har vi en dødskult.

Come on.....!

Kommentar #41

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Likestilling og likestilling er to forskjellige ting

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva er alternativet til likestilling? Kan du skrive rett ut hva du mener alternativet er?

De siste dagene har jeg (med en blanding av fortvilelse og interesse) lest Amal Adens bok Det skal merkes at de gråter - om likestilling blant somaliere i Norge. Bokens innhold berører meg sterkt, ikke minst fordi jeg det siste halvannet året har blitt kjent med en rekke somaliere, og noen av disse treffer jeg for tiden regelmessig.

I boken forteller Aden om en del personer hun har møtt, og hun intervjuer en del mer eller mindre kjente mennesker. Flere av intervjuobjektene får spørsmålet Hva er likestilling for deg? Her er innledningen på noe av svarene hun får.

Linda Noor (side 49). Likestilling for meg er rett og slett at menn og kvinner så langt det overhodet lar seg gjøre (innenfor naturens grenser), har de samme mulighetene og rettighetene.

Nadia Ansar (side 92). At menn og kvinner er like mye verdt.

Hadia Tajik (side 97). For meg er likestilling like rettigheter, muligheter og plikter for begge kjønn.

Disse innledende betraktningene fra hhv Noor, Ansar og Tajik er stiller jeg meg helt og fullt bak.

Det er imidlertid andre sider ved likestillingsideologien jeg er skeptisk til. For eksempel:

Det var i en del år trendy å påstå at det ikke finnes mentale, følelsesmessige eller andre medfødte forskjeller mellom gutter og jenter, kvinner og menn. Dette anser jeg for å være ren og skjær ønsketenkning, og en antivitenskapelig fordom; et tema jeg skrev om på forskning.no for en del år siden (se hevisninger til diverse artikler her). I forlengelsen av dette finner man gjerne en påstand om at unge menns og kvinners ulike preferanser når det gjelder studier og yrker ene og alene skyldes 'skadelig' påvirkning fra miljøet. Dette forsøker man så å motarbeide ved å ta i bruk kvotering til ulike studier eller til opptak ved yrkesrettede kurs (inkludert opplæring på arbeidsplassen). Med forbehold om at det kanskje finnes fornuftige unntak, vil jeg på generelt grunnlag si at jeg er skeptisk til klokskapen i slike tiltak. Menn står for en svært mye høyere andel av voldtekter, seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd enn hva kvinner gjør. For å beskytte små barn mot potensielle overgripere, mener jeg det hadde vært klokt om jobb i barnehage hadde vært forbeholdt kvinner. Jeg er klar over at også kvinner kan bli overgripere eller gjøre seg skyldig i ulike typer grenseoverskridende adferd, men slike tendenser er mindre utbredt hos kvinner enn hos menn (av den enkle grunn at menn og kvinner (nøyaktig slik det har skjedd med millioner av andre arter) gjennom utallige generasjoner har utviklet ulike evolusjonære strategier for å spre sine gener; jf den biologiske definisjonen av kjønn, som handler om mange, små og billige kjønnsceller (hannkjønn) versus få, store og kostbare kjønnsceller (hunnkjønn)). Og når kvinner gjør seg skyldig i grenseoverskridende adferd overfor barn, er det gjerne av ikke fullt så alvorlig karakter som når menn forgriper seg. Jeg tviler ikke på at 99% av alle mannlige barnehageansatte er fine folk som gjør en god jobb, men jeg mener at forebygging av muligheten for overgrep burde veie tyngre enn likestillingshensyn, og at omsorg for de minste barna burde ha vært forbeholdt kvinner. Det er slik de fleste samfunn har innrettet seg i uminnelige tider, mens vi i vår iver etter å utviske kjønnsforskjeller har ment at vi må ha flere menn i barnehagene. Denne ideologien har nylig gitt seg tragiske utslag. Jeg er mener det er svært viktig at barn har både mannlige og kvinnelige rollemodeller å forholde seg til, men for de aller minste barna mener jeg dette stort sett bør være deres egen far. Så får mannlige lærere, idrets- og speiderledere, etc. komme inn i bildet når barna er blitt større.

Jeg mener altså vi bør akseptere at gutter og jenter, menn og kvinner, er forskjellige, og at likestilling (i bokstavelig forstand) alltid vil være en uoppnåelig utopi. Med en slik erkjennelse som utgangspunkt kan vi arbeide for feminisme, kvinnerfrigjøring og likestilling (slik dette begrepet forklares innledningsvis), ikke minst for jenter og kvinner som er kommet til Vesten fra kulturer der deres kjønn blir diskriminert på det groveste.

Kommentar #42

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

No, I am not coming on!

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Anfindsens link til russjenter som tilbyr sex så kan ikke jeg se hva det har med hijab å gjøre. Det er som om han avsporer, aktivt, sin egen tråd. Litt rart.

Sorry, Hoen, men her kan jeg ikke følge deg.

Selv om det nok stemmer (slik Avnskog påpeker i kommentar #33) at nordmenn flest (inkludert russ) har en noenlunde edruelig forhold både til sex og alkohol, føler jeg meg ganske overbevist om at alle tendenser til dekadent/utsvevende livsstil som kan merkes hos nordmenn, nesten uten unntak vil trigge en motreaksjon hos innvandrere.

Hege Storhaug (og helst sikkert andre også) hevder at hijabbruken har større utbredelse hos muslimske kvinner i vesten enn hos kvinner i de muslimske kjerneområdene. Jeg antar at dette i det store og hele stemmer, og føler meg trygg på at i hvert fall én av årsakene til dette, er ønsket om å markere at man for sin egen del står for en andre holdninger enn det man oppfatter at flertallet (eller en betydelig minoritet) av nordmenn/europeere gjør.

Så, nei, I am not coming on; jeg tror holdningen til sex som mange elever på videregående skoler legger for dagen, fungerer som et sterkt insentiv for muslimske jenter til å bruke hijab.

Forøvrig tror jeg Slagsvold (kommentar #39) er inne på noe riktig. En hijab er kanskje ikke til så veldig stor hjelp dersom en voldtekstmann har blinket seg ut en kvinne som sitt neste offer. Men jeg tipper at det å ta på seg hijab vil redusere omfanget av uønsket, seksuell oppmerksomhet - sånn helt generelt. Hvorfor det? Fordi hijab gir et implisitt signal om at den aktuelle jenta/kvinnen har andre normer for seksuall adferd enn hva som er vanlig i storsamfunnet.

Kommentar #43

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Salg av seksuelle tjenester del av norske kvinners kultur? Come on!

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Kampen for å være populær har hardnet til. I noen miljøer jobber jentene for å få rulle med russen allerede fra ungdomsskolen. Seksuelle tjenester kan være en del av inngangsbilletten. Les mer om saken i Aftenposten. Min kommentar: Er det rart at muslimer ønsker å markere en viss avstand til vår kultur?

Takk for svar.

Først av alt, når jeg sa `come on` så viste jeg direkte til din merkelapp `dødskult` om europeiske kvinner og vestlig feminisme. Noe jeg viser til først i min kommentar og som jeg viser til sist. Men kan godt si det samme til dette også, når jeg tenker meg om.

Når det gjelder....som jeg sa i annet avsnitt, så sa jeg det var rart du la inn link på jenter som `selger` seg og deretter stiller spm om at er det så rart at muslimske jenter vil markere avstand mot `vår kultur`. Som Avnskog sier så er det noen tilfeller - ikke en norsk kultur. Jeg tror du skal lete lenge for å finne unge muslimske jenter som bruker hijab for ikke å bli forvekslet med en slags prostituert eller fordi de føler avsky eller har et stort behov for å markere et skille fra det som ser ut som norske jenter. Jeg tenker litt høyere om unge muslimers valg enn det du antar er tanker om at seksuelle tjenester er en del av våre (kvinners) kultur.  

 

Kommentar #44

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener altså vi bør akseptere at gutter og jenter, menn og kvinner, er forskjellige, og at likestilling (i bokstavelig forstand) alltid vil være en uoppnåelig utopi.

Du skriver ikke noe om hva det skal bety. Det nærmeste du kommer er at menn ikke bør jobbe i barnehage. Ellers kan man si at det finnes statistiske forskjeller på menn og kvinner, men med inviduelle forskjeller, slik at dette løses ved inviduelle valg. Ser derfor ikke hva du forsøker og si. Hva som skal forsvare bruk av de merkelapper du bruker.

De punkter du trekker opp er forøvrig også svært kategoriske og ikke representativt for hva som er gjengs oppfattning.

Kommentar #45

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Awo ble spyttet på og utsatt for grov rasisme

Publisert nesten 6 år siden

Awo Jasmin Awil (21) var på vei hjem fra matteeksamen på Stabekk videregåendeskole, da hun fikk et ublidt møte med en dame på togstasjonen.

Etter en lang matteeksamen satte 21-åringen seg ned på togstasjonen på Stabekk, i påvente av toget som skulle ta henne med hjem til Asker.

Hun merket seg fort at en kvinne som satt noen seter bortenfor tittet på henne.

– Jeg er så vant til å få blikk, at jeg egentlig har sluttet å bry meg. Da hun ikke stoppet, spurte jeg henne om hva det var for noe, og hun svarte at hun var dritt lei sånne som meg, forteller Awil, som da tok opp telefonen for å dokumentere opptrinnet.

Hun forteller at hun ikke opplevde den eldre damen som beruset.

– Hun ble stille første gang jeg tok opp telefonen, men da jeg tok den ned startet hun igjen. Da jeg tok telefonen opp andre gangen lurte hun på hvorfor jeg må «ha på den greia på hodet» (hijab, jour.anm.), og da skjedde episoden som er på videoen, sier Awil.

På videoen sier damen følgende: «Du blir forfulgt i hjemlandet fordi du er slem, ikke fordi andre er det. Du er en jævel». Hun fulgte så opp med å sende en spyttklyse i retning Awil.

Les reportasjen i sin helhet i Budstikka:

http://www.budstikka.no/rasisme/nyheter/awo-ble-spyttet-pa-og-utsatt-for-grov-rasisme-hun-krysset-en-grense-ved-a-spytte-pa-meg/s/5-55-320291

PS, og for ordens skyld: Awo er en av mine elever. Hun sendte meg videoen kort tid etter at episoden fant sted. Videoen har en stund ligget på min FB-vegg (i forståelse med Awo), men er nå fjernet for å beskytte trakkasøsen (som neppe er den skarpeste kniven i skuffen) mot seg selv. Det som er helt sikkert, er at episoden er stygg - meget stygg.

Kommentar #46

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Skjelt ut og spyttet etter på grunn av hijab

Publisert nesten 6 år siden

Asker-jenta Awo Jasmin Awil (21) opplevde å bli skjelt ut for sin hijab, bedt om å «dra hjem» og spyttet etter da hun ventet på toget på Stabekk.

- Jeg har opplevd rasistiske tilrop og utskjelling før, men dette er det drøyeste jeg har vært med på, sier 21-åringen til Nettavisen.

Hun klarte å fange noe av opptrinnet på video, og saken fikk blant annet omtale i lokalavisa Budstikka.

Les reportasjen i sin helhet i Nettavisen:

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/awo-%2821%29-ble-skjelt-ut-og-spyttet-etter---det-dryeste-jeg-har-opplevd/3423228863.html


PS, og for ordens skyld: Awo er en av mine elever. Hun sendte meg videoen kort tid etter at episoden fant sted. Det var vondt å se hva hun ble utsatt for, og det gjør vondt å tenke på at hun (og hennes mor og søstre, som jeg også har hatt gleden av å bli kjent med, samt tusenvis av andre muslimske jenter/kvinner), skal risikere å oppleve slikt som dette fordi en del folk har fått det for seg at hijab er et uakseptabelt hodeplagg.

Kommentar #47

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Utrolig synd at sånne ting forekommer!

Publisert nesten 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Asker-jenta Awo Jasmin Awil (21) opplevde å bli skjelt ut for sin hijab, bedt om å «dra hjem» og spyttet etter da hun ventet på toget på Stabekk.

Det er kjempesynd, og helt uakseptabelt, at slike ting som dette forekommer!

Selv om jeg tidligere i tråden har uttrykt noe jeg anser som en negativ konnotasjon med hodeplagget, så blir det fullstendig feil at motstand mot et plagg går ut over enkeltpersoner. Diskusjonen om plagg bør alltid føre til systemiske diskusjoner, ikke personlige diskusjoner og angrep.

Det er veldig viktig å være prinsipiell rundt dette i en debatt (mannen og ballen); hvis man i en debatt hele tiden har hengende over seg at "noen tar dette personlig" eller "det som sies nå, handler om meg personlig", så hemmer det en kanskje nødvendig debatt. Debatt bør mest handle om store tall og tendenser.

Imidlertid lurer jeg på hvor stor vekt man egentlig skal legge på denne enkeltpersonens fiendtlige utspill. Den siterte setningen «Du blir forfulgt i hjemlandet fordi du er slem, ikke fordi andre er det. Du er en jævel» er så komplett uforståelig og far off at jeg enten lurer på om personen er riktig sitert, eller om personen kan være ved sine fulle fem. Det henger jo ikke på greip i det hele tatt. Kan noen evt. forklare meg sammenhengen?? En del av netthets-utspillene som har blitt sitert i offentlige medier, er jo mer saklige enn dette..! (men kanskje er det fordi de er skriftlige og umulige å feilsitere når du bruker copy/paste..;-)

Kommentar #48

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hetsing av hijabløse, ennå større høl i hue

Publisert nesten 6 år siden

"Du er jo muslim, er du ikke ? "  "Kjære deg som stirret stygt på meg fordi jeg ikke hadde på meg hijab" - slik skriver ei ungjenta Anna i dagens Aftenposten.  Og Anna er ikke muslim, hun er ikke engang fra Midt-Østen.  Hun er lei av å bli mobbet fordi folk tror hun er muslim, og ikke oppfører seg etter boka. Selv om hun lever et normalt ungpikeliv, og slettes ikke provoserer annet en ved å kle seg som jenter flest, tross sitt mørke hår og litt fremmedartet utseende sett med norske øyne. 

Jeg tror at problemene som trådstarter tar opp er for bagateller å regne mot den justisen som foregår internt i de muslimske miljøer.  Og den verbale terroren  er som vi ser også rettet mot "tilsynelatende muslimer".  Foreløpig må en vel være kjendis, slik som Amal Aden for å bli utsatt for fysiske overgrep på den nye norske jord.  Men med økende muslimsk innflytelse, og mere ryggsleikng fra myndighetene med bønnerom og all mulig tilrettelegging vil ikke problemene bli mindre. Det var for øvrig befriende å lese at SV's Bård Vegard Solhjell har kommet ut av skapet.

Kommentar #49

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Neppe helt i vater

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Imidlertid lurer jeg på hvor stor vekt man egentlig skal legge på denne enkeltpersonens fiendtlige utspill. Den siterte setningen «Du blir forfulgt i hjemlandet fordi du er slem, ikke fordi andre er det. Du er en jævel» er så komplett uforståelig og far off at jeg enten lurer på om personen er riktig sitert, eller om personen kan være ved sine fulle fem. Det henger jo ikke på greip i det hele tatt.

Basert på videosnutten som min elev tok opp ifm dette opptrinnet, antar jeg at den aktuelle hetserinnen neppe kan være helt i vater. Så, nei, man skal nok ikke legge altfor stor vekt på denne episoden. Jeg synes likevel den er tankevekkende.

Kommentar #50

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Ut av skapet = ut av SV?

Publisert nesten 6 år siden

Nisi: "Det var for øvrig befriende å lese at SV's Bård Vegard Solhjell har kommet ut av skapet."

Og disse uttalelsene kom han altså med samtidig som han anonserte sin fratreden i SV.

Han drar rett og slett en "omvendt Willoch"?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere