Bjarne Bjelland

93

Hamas vil ha ny krig med Israel.

Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas overtok styringen på Gaza i 2007 har det vært flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel .

Publisert: 6. mai 2016

Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas overtok styringen på Gaza i 2007 har det vært  flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel takket være beskytningen fra Gaza mot områder inne i Israel.

 "Operasjon Protective Edge" i 2014 ble iverksatt for å stoppe raketter sendt fra Gaza og videre å ødelegge underjordiske tuneller gravd fra Gaza og inn på israelske områder. Krigen krevde mange døde og skadete og stor skade på bygningsmateriell. Sivilbefolkningen i Gaza ble utsatt for store lidelser ved tap av menneskeliv. Flere barn ble også drept under konflikten. Ødeleggelse av bygninger medførte også at mange ble gjort hjemløse.

En labyrint av terrortunneler ble avslørt under krigshandlingene. Avsløringene  viste at tunnelsystemet har vært godt planlagt og jobbet med i lang tid. Tunellene var 30 meter dype og ofte 25 km i lengde utstyrt med elektrisitet, mat,forsyninger,og våpen. IDF (israelske forsvaret) sendte ut bilder av beslaget som viste hvordan Hamas jobber og hvordan de utstyrer tunellene. Det ble også anslått at terrororganisasjonen må ha brukt opp mot 800 tonn sement på de underjordiske tunellene. Grunnen til at Israel nettopp brukte bakketyrker i krigen var nettopp oppdagelsen av disse tunnelene.

En krig mellom Hamas og Israel er og blir en tragedie for sivilbefolkningen på begge sider. Det internasjonale samfunnet inkludert Egypt har gjort mye for å hindre nye konfrontasjoner mellom partene. Det viktige nå er å bygge opp igjen samfunnet for sivilbefolkningen i Gaza, men det må det være et krav om at Hamas stopper tunnelbyggingen og opptrapping til en ny krig som igjen vil ramme deres befolkning.

Igjen opplever Israel at Hamas er i full aktivitet med tunnelbygging. Hamas-leder Mahmoud al-Zahar har nylig sverget på at våpenhvilen vil li trosset og at det vil gjøres gjennom Hamas viktigste virkemiddel, nemlig "byggingen av nye tunneler". De siste ukene har igjen Israel avslørt nye tunneler inn på israelsk område. Det er også gjennomført flere granatangrep fra Gaza mot Israel, noe som igjen har medført israelske flyangrep mot baser tilhørende Hamas.

Israelske medier har meldt at en kjent Hamas-terrorist ved navn Mahmoud Atawa skal ha gitt omfattende opplysninger til Israel etter at han ble arrestert for en måned siden.Han skal ha avslørt nøyaktig hvor tunneler bygges, hvordan Hamas bruker private hus for å skjule byggeaktiviteten og hvilke metoder og materialer som benyttes i tunnelbyggingen.

Han skal også ha pekt ut hvor spesialstyrkenes angrepstunneler ligger. Disse tunnelene skal brukes til overraskelsesangrep på israelske soldater og sivile.Atawa skal ha vært involvert i denne aktiviteten i nesten ti år og hatt en høy posisjon i Hamas. Han avslørte i avhør at Hamas i tillegg til angrepstunnelene også graver et tunnelsystem inne på selve Gazastripen.

 De  siste ukene har igjen Hamas sendt raketter inn  i Israel.  Hamas har åpent erklært at de planlegger neste krig mot Israel, og demonstrerer sin kapasitet ved å drive ukentlige prøveskytinger av raketter. Samtidig utvider de sitt nettverk av tunneler nær grensen til Israel. .

Ifølge pessetalsmann Bjørn Hermann i IDF har Hamas nå bygget opp sitt lager av kortrekkende raketter til samme nivå som før krigen i 2014.

En krig mellom Hamas og Israel er og blir en tragedie for sivilbefolkningen på begge sider. Det internasjonale samfunnet inkludert Egypt har gjort mye for å hindre nye konfrontasjoner mellom partene.

Det er på tide at FN og det internasjonale samfunnet nå får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer fra dette området. Hamas ønsker igjen krig mot Israel og bruker millioner av dollar for å bygge ut tuneller og kjøpe våpen til en ny konflikt mot Israel som igjen vil ramme deres egen befolkning. FN og andre land bør snart vise styrke og stille krav overfor denne terrororganisasjonen som setter sin egen sivilbefolkning i en slik situasjon. Hadde det væt et annet land en terrororganisasjon som hadde gravd seg inn under jorden på deres territorium i den hensikt å angripe landets innbyggere hadde dette skapt et ramaskrik og krav om tiltak snarest. Men, når Israel blir truet sitter FN og det internasjonal samfunnet musestile i båten.    

 

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas overtok styringen på Gaza i 2007 har det vært flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel .

Gjennomstnittlig tid mellom krigene i Gaza skal være 21 måneder. Vi er der nå. Partene hjelper hverandre. Dette gir begge sider noe å leve for og det kan føre dem nærmere det big bang de higer etter. Og det uten å ha forsøkt å skape fred i det hele tatt siden siste israelske valg. Palestinaspørsmålet er ikke en gang på regjeringsprogrammet i denne perioden.

Alt lykkes for de israelske og palestinske regjeringer ved fronten nå for tiden. 

Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvordan kan du si noe slikt?

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Gjennomstnittlig tid mellom krigene i Gaza skal være 21 måneder. Vi er der nå. Partene hjelper hverandre. Dette gir begge sider noe å leve for og det kan føre dem nærmere det big bang de higer etter. Og det uten å ha forsøkt å skape fred i det hele tatt siden siste israelske valg. Palestinaspørsmålet er ikke en gang på regjeringsprogrammet i denne perioden.

Hvor har du det fra at begge higer etter big bang? Israel kunne laget det for lenge siden hvis det var det de ville. Palestinerne er ikke i stand til det.

Når både Israel og mange av verdens land sender inn u-hjelp til Gaza og Israel får raketter tilbake i hodet og det blir gravd tunneller for å føre krig mot Israel, ved bruk av disse midlene, reageres det på en helt annen måte enn det det ville blitt gjort alle andre steder i verden.

Det er blitt sånn fordi Vesten er kjøpt og betalt av Saudi-Arabia. Det er vi som er horen.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvor har du det fra at begge higer etter big bang? Israel kunne laget det for lenge siden hvis det var det de ville. Palestinerne er ikke i stand til det.

For min del holder det å se på politikken som begge partene fører overfor hverandre. Den konstante erting, den konstante tirring til bristepunktet og neglisjering av alle tiltak som kan bringe spenningsnivået ned. Det er ingen fredsvilje. Taktikken som brukes er å forsøke å utmatte den andre til han kneler. Dette er roten til alle de siste Gaza-konfliktene. Mønsteret er det samme hver gang. 

Det er dog én forandring denne gang og det er at Israel som nevnt ikke har en fredspoltikk overfor Palestina i denne perioden. Dette er ulikt alle andre tidligere regjeringer siden 1948. I grunnen forandrer det ikke så mye. Det som skjer nå ville uansett skjedd  fordi partene ikke kjenner noen annen måte å opptre overfor hverandre på. Ingen av dem har vist fredsvilje som monner for noe praktisk formål de siste årene. De er slik de styrker den interne moralen og justisen på begge sider. 

Kommentar #4

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Fred eller utslettelse?

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvor har du det fra at begge higer etter big bang? Israel kunne laget det for lenge siden hvis det var det de ville. Palestinerne er ikke i stand til det.

"Legger araberene ned våpnene sine blir det fred. Gjør Israel det samme blir de utslettet."

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Helt rett Mæhle!

Publisert over 5 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
"Legger araberene ned våpnene sine blir det fred. Gjør Israel det samme blir de utslettet."

Den tegningen har vi sett i snart 70 år. Slik det er nå, er det selvmord for politikere å se den. Derfor er det nesten ingen som tør å gjøre det..

Kommentar #6

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Israels kontinuerlige krig mot Gazas sivile

Publisert over 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Det er på tide at FN og det internasjonale samfunnet nå får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer fra dette området

- Det er på tide at FN og det internasjonale samfunnet nå får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer fra dette området, skriver Bjelland.

Han uttrykker seg som om det har vært stille og fredelig nå i to år i Gaza, inntil Hamas "bryter freden" med raketter og bygging av tuneller.  

Bjelland er tydeligvis uvitende om Israels kontinuerlige beskytning av sivile på Gazas territorium - både til lands og til vanns. Det finnes ukentlige rapporter som dokumenterer dette - hvis Bjelland vil vite. Krigsforbrytelser kalles det, slik bl.a. Human Rights Watch har påpekt. Å ja - FN og det internasjonasjonale samfunn burde ha fått "hodet over kanten" for lenge siden, for å låne Bjellands egne ord. 

Inne på Gazas territorium finnes en linje du ikke bør krysse. Gjør du det, risikerer du å bli skutt av israelske grensesoldater. Problemet er bare at du ikke vet når du krysser linjen. Den er usynlig, og det er soldatene som avgjør hvor grensen til enhver tid går - og de skyter. Sivile - i alle aldre - er drept opp til 1,5 km fra grensen. Det skjer uavhengig av avfyring av Hamas-raketter.  

Den beste landbruksjorda i Gaza ligger mot grensen til Israel, men medfører altså stor fare å utnytte. Hele 35% av landbruksarealet er i realiteten høyrisiko-område, utelukkende som følge av en bevisst politikk fra Israel. 

Menneskerettighetsorganisasjonen Palestinian Centre for Human Rights har forsøkt å reise flere titalls drapssaker i det israelske rettsapparatet. Til ingen nytte. «Case closed» i alle tilfeller. Avvisningen begrunnes med at ofrene har «forbrutt seg mot hærens restriksjoner og at soldatene har fulgt prosedyrene.» Slik er okkupasjonen - ingen rettssikkerhet for de okkuperte. 

Israels aggresjoner fører både til drap av sivile bønder og fiksere; tap av verdifullt utstyr og redskap; og er et bevisst hinder for økonomisk utvikling. At dette bidrar til å provosere militante grupperinger i Gaza, bør ikke overraske. Og man kan spørre; er det nettopp hva Israel ønsker?      

     

   

  

Kommentar #7

Bjarne Bjelland

93 innlegg  51 kommentarer

Israels kontinuerlige krig mot Gazas sivile

Publisert over 5 år siden

Nilsen snur hele situasjonen på hodet ved å beskylde staten Israel for krig mot sivile i Gaza. Med den terror og de drapene som blir utført av palestinske terrorister er vi nok nærmere situasjonens faktum å heller kalle det "palestinske terroristers krig mot sivile i Israel". Bevisene finner en på nyhetene.

Kommentar #8

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Beskytning mot bønder senest i morges

Publisert over 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Nilsen snur hele situasjonen på hodet ved å beskylde staten Israel for krig mot sivile i Gaza.

Senest i morges åpnet israelske grensesoldater nok en gang ild mot palestinske bønder i Gaza, og forhindret dem fra å nå ut til jordstykkene sine. Beskytningen kom fra soldater stasjonert øst for Khan Yunis. Heldigvis ble ingen skadd denne gangen.

Likefullt - dette er selvsagt fullstendig uakseptabelt, og nok et eksempel på en form for statsterrorisme som israelske myndigheter tydeligvis mener de har rett til å utøve. Og det skjer helt åpenlyst. Som nevnt i kommentar #6; denne beskytningen mot forsvarsløse sivile i Gaza - bønder, gjetere, fiskere - skjer kontinuerlig av soldater, selv om Hamas forholder seg "musestille".  

Hamas har faktisk avstått fra å skyte raketter inn i Israel i snart 2 år - inntil sist uke. Det kunne forsvarsminister Moshe Ya'alon opplyse under besøk i bosettingen Maalei Efraim i slutten av mars: - Hamas har ikke løsnet et eneste skudd siden Operation Protective Edge 

Det samme kan altså ikke sies om den israelske hær og marine, etter at fredsavtalen ble inngått i kjølvannet av Protective Edge, med 2.200 drepte og 11.000 skadde Gaza-innbyggere. 

Ifølge FN-organet OCHA ble fiskere beskutt fra israelske marinefartøyer 139 ganger i 2015: tre fiskere ble drept; flere titalls skadet; 16 fiskebåter ble ødelagt. Ifølge siste tilgjengelige ukesrapport ble forsvarsløse fiskere igjen beskutt den 1. mai - med skader på fiskebåten og utstyret.   

Med sin bakgrunn som politimann, bør Bjelland - til tross for sitt tillitsverv i MIFF - innse at Israels systematiske praksis med beskytning av forsvarsløse sivile, er grove krenkelser av internasjonal lov og rett, og bør fordømmes.  

 


Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Nilsen snur hele situasjonen på hodet ved å beskylde staten Israel for krig mot sivile i Gaza. Med den terror og de drapene som blir utført av palestinske terrorister er vi nok nærmere situasjonens faktum å heller kalle det "palestinske terroristers krig mot sivile i Israel". Bevisene finner en på nyhetene.

Nilsen gjør ikke det. Han bare trekker frem den underkommuniserte siden. Akkurat da alle erkjente at knivstikkingen fra vanlige palestineres side hadde avtatt eller opphørt begynte Israel å bombe Hamasposisjoner på Gaza. De to type hendelser henger ikke sammen med hverandre. Hamas tunneller inn i Israel er blitt funnet igjen, og det kan være en viss berettigelse i angrep.

Det som derimot er viktigere er at tiden som er gått siden siste konflikt frem til den som nå kommer er ikke benyttet til fredsarbeide for å unngå flere tunneller og ny krig. Det er anklagepunktet mot Israel. Overfor Hamas er anklagepunktet at de aldri kan la være å provosere. Ingen gråter om Hamas dør, men det er de uskyldige som ligger i potten som blir et grunnlag for sorg. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere