Jeremy Hoff

3

7 dokumenterte profetier forut for 22. juli

Jeg har nå dokumentert totalt 7 profetier som kom i året forut for 22. juli-tragedien, med hjelp av skriftlige erklæringer fra et antall tilgjengelige vitner.

Publisert: 5. mai 2016

En av disse bemerkelsesverdige profetiene ble til og med mottatt av en nasjonalt kjent leder i Den norske kirke, som har bestemt seg for å stå frem. Alle disse nye profetiene er blitt lagt til som et ekstra kapittel i den andre utgaven av 22. juli-profetien, og hele denne andre utgaven er nå tilgjengelig på 22juliprofetien.com som en gratis nedlastbar fil. Disse historiene er også tilgjengelig i hefteform. Både i boken og i heftet har jeg inkludert et systematisk, konsist og samtidig lettlest teologisk svar på de vanligste innvendingene som jeg har møtt. Jeg tror at det ville være vel verdt hver enkelts tid å lese gjennom dette nye materialet, og ta det med seg i bønn.

Jeg ønsker å gjøre en ting klart. Ingen liker dette budskapet mindre enn meg. Jeg skrev ikke denne boken for hverken penger eller for å bli populær, men som et gjensvar på et klart kall fra Herren. Jeg ønsket flere ganger å droppe prosjektet av frykt for konsekvensene, men jeg valgte å frykte Gud mer enn mennesker.

Hvis våre ledere nå ville reise seg med en klar røst, vil vi kanskje kunne unngå ytterligere tragiske hendelser. For som jeg har dokumentert i det nye kapitlet, var det mer enn én av de som mottok profetisk åpenbaring knyttet til 22. juli, som også så noe mye verre komme over horisonten. Kan vi med god samvittighet bare ignorere dette? Bryr vi oss da virkelig om å unngå at flere menneskeliv går tapt, hvis vi i utgangspunktet avskriver det profetiske ord?

Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Så dette skjedde

Publisert over 5 år siden

for at det som var talt ved "profetene XYZ" skulle oppfylles, som det står i Bibelen. Jammen, da hadde kanskje ikke ABB noe valg ... han heller?

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hvem?

Publisert over 5 år siden
Jeremy Hoff. Gå til den siterte teksten.
En av disse bemerkelsesverdige profetiene ble til og med mottatt av en nasjonalt kjent leder i Den norske kirke, som har bestemt seg for å stå frem.

Og hvem er så denne nasjonalt kjente lederen i Den norske kirke?

1 liker  
Kommentar #3

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Jeremy Hoff. Gå til den siterte teksten.
Alle disse nye profetiene er blitt lagt til som et ekstra kapittel i den andre utgaven av 22. juli-profetien, og hele denne andre utgaven er nå tilgjengelig på 22juliprofetien.com som en gratis nedlastbar fil

Setter stor pris på arbeidet du gjør Jeremy Hoff. Har lest igjennom profetiene og de virker troverdige. Ut i fra det jeg har lest av boken, går jeg god for det du skriver. Som få andre i dag skriver du sant om Gud og peker på konsekvensen av frafallet.

Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

All the world's a stage, and

Publisert over 5 år siden

all the men and women merely players.

ABB hadde sin rolle akkurat som at Judas hadde sin rolle.

Dette er problemet:

Hvis vi har et manus, skrevet av en "høyere intelligens" (dramatiker/gud), har vi våre utdelte roller å spille.

Slangen hadde sin rolle.

Eva hadde sin rolle.

Satan har sin rolle.

Hitler hadde sin rolle.

VD har sin rolle.

Øverst sitter Gud og trekker i trådene.

Eller kanskje han bare sitter og ser på og lar seg underholde på samme måte som de som lar seg forlyste av å se på Paradise Hotel og Big Brother?

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Om å stoppe historiske hendelser før de inntreffer

Publisert over 5 år siden
Jeremy Hoff. Gå til den siterte teksten.
Jeg har nå dokumentert totalt 7 profetier som kom i året forut for 22. juli-tragedien, med hjelp av skriftlige erklæringer fra et antall tilgjengelige vitner.

Dersom man fikk nyss om den forrige verdens hendelser ville man hatt et begrep om hva som ville skje i vår verdens fremtid, for ingenting er nytt under solen, det som har hendt før skal gjenta seg, ingenting er nytt, sier man "se, dette er nytt" (nye hendelser), har det likevel skjedd før i en tid som er så fjern at ingen husker noe av det. (Fork.1.9-11)

Altså store hendelser gir lange skygger (signaler om noe som også tidligere har hendt) - og noen mennesker fanger opp disse signalene, men er ute av stand til å gjøre noe med ting som allerede har skjedd, men de er likvel i stand til å gjenta seg, manifestere seg. Det er et ekko som aldri vil la seg stoppe. Prøv å unnfange morgendagens hendelser og stoppe dem? En forutsigelse er noe som er bestemt skal skje, ikke en advarsel for å stoppe den, men snarere en bakenforliggende årsak til at der er mer mellom himmel og jord enn vi forstår oss på?

Kommentar #6

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Sanndrømt

Publisert over 5 år siden

Dersom jeg og andre som har opplevd flere ganger i livet å drømme om noe som i etterkant faktisk inntreffer (dødsfall, katastrofer, og mindre ubetydelige ting som likevel går i "oppfyllelse"), hadde tatt disse som et "tegn" fra en gud/noe utenomjordisk. Så er det ufattelig mange "profetier" i verden som har gått i oppfyllelse, og mange av dem er nok langt fra noe som kommer fra bibelens gud. For mennesker som aldri ha hørt om noen gud opplever slike ting også.  

Det er jo også ofte slik at den som opplever en form for "profeti", tillegger "beskjeden" de får i forkant til akkurat det de selv tror på. Uten at noen kan bevise at det er et faktum.

I tillegg så er det noe som heter tilfeldigheter her i verden, slumptreff, osv. Og vi mennesker har en tendens til å tillegge ting vi opplever noe "ekstra". Som om enkelte ting var "ment å skulle hende". At ingenting skjer tilfeldig, osv. Spesielt når det er ting som er så "treffsikkert" at det bare "må" være noe mer enn tilfeldigheter. Men hvorfor må det være noe mer? Det er jo aldri noen som til nå har klart å bevise at ting som skjer med dem, ting de drømmer, opplever, osv, og som tilsynelatende virker for "utrolig til at det kan være tilfeldig", faktisk er noe mer enn faktisk "bare" tilfeldigheter. 

 

Kommentar #7

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi har et manus, skrevet av en "høyere intelligens" (dramatiker/gud), har vi våre utdelte roller å spille.

En profeti handler ikke om forhåndsbestemte roller, men om forutsigelser om fremtiden.

Altså ikke om at Gud har bestemt et manus i minste deltalj, men at han kan forutse - dvs se inn i fremtiden som det var nåtid, - hva som kommer til å skje og så fortelle noe av dette videre til oss.

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Altså ikke om at Gud har bestemt et manus i minste deltalj, men at han kan forutse - dvs se inn i fremtiden som det var nåtid, - hva som kommer til å skje og så fortelle noe av dette videre til oss.

Er dette ment som generell informasjon eller har du et standpunkt om Jeremy Hoffs påstander?

Kommentar #9

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Er dette ment som generell informasjon eller har du et standpunkt om Jeremy Hoffs påstander?

Generelt. Som en korrigering av Frølands misforståelse.

1 liker  
Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Generelt. Som en korrigering av Frølands misforståelse

Så ingen, eller hemmelig  oppfatning om Hoff? :-)

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jeg lurer på...

Publisert over 5 år siden
Jeremy Hoff. Gå til den siterte teksten.
Bryr vi oss da virkelig om å unngå at flere menneskeliv går tapt, hvis vi i utgangspunktet avskriver det profetiske ord?

Hvorfor blir du spart? Er du bedre stilt overfor Gud, enn alle oss andre?

Kommentar #12

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Utviklingen videre

Publisert over 5 år siden

Jeg synes at boken "22.juli-profetien" var (og er) meget informativ og tankevekkende.

Og supplementet, "Et brudd i muren," som jeg nettopp har lastet ned fra www.22juliprofetien.com og lest, det ser ut for meg til å være en "god" påminnelse om alvoret i den situasjonen som Norge (og Europa for øvrig) nå befinner seg i - enten man tror på det som står skrevet i Bibelen eller ei.

Det skal derfor bli interessant å følge utviklingen i den (manglende) støtten som Israel kommer til å få i tiden fremover.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ingen reelle profetier

Publisert over 5 år siden

Nå har jeg skummet gjennom disse dokumentene om profetiene, men fant ikke noe som tilsa at Bibelens profeter hadde noe med tilskrevne hendelser å gjøre. Det jeg imidlertid kunne se var en overdreven bruk av tallet 77 som stammer fra Bibelen og ikke kan settes inn sammenhengen om 22.juli. (Kain skal hevnes 7 ganger, men Lamek skal hevnes 77 ganger. (1.Mos.4.24. 4.15, Matt.18.21-22)

Man kan ikke bruke Bibelen til å lage profetier på denne måten, for den dag kommer da alt skal oppfylles, Esek.12.27-28: Menneskesønn, hør! Israels hus sier: «Synet han ser, gjelder langt fram, det er fjerne tider han profeterer om.» Derfor skal du si til dem: Så sier Herren Gud: Ingenting av det jeg har sagt, skal utsettes lenger. Når jeg taler et ord, skal det skje, sier Herren Gud.

(2.Pet.3.3-7, 2.Tess.2.2-4)

Kommentar #14

Jeremy Hoff

3 innlegg  7 kommentarer

SV: Ingen reelle profetier

Publisert over 5 år siden

Hva i all verden snakker du om! Jeg anbefaler at du leser kapittel 2 og 9.

Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
for at det som var talt ved "profetene XYZ" skulle oppfylles, som det står i Bibelen. Jammen, da hadde kanskje ikke ABB noe valg ... han heller?

Klart. ABB må frikjennes. Her er det begått et justismord. Med De Kristne ved makten må da rettssaken gjenopptas. 

Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Da må du være dommer selv

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Klart. ABB må frikjennes. Her er det begått et justismord. Med De Kristne ved makten må da rettssaken gjenopptas.

For det ser ut til at du har bestemt deg for hva Gud skal mene, gjøre og kunne......

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
For det ser ut til at du har bestemt deg for hva Gud skal mene, gjøre og kunne......

Jeg klarte ikke å nå frem til deg med denne ser jeg. Meningen var på påpeke at disse profetiene har føringer frem til De Kristne, og at hvis de kommer til makten vil de måtte sørge for en ny rettssak for Breivik, for hvis hans handlinger er forutsett i profetier bør han frikjennes på bakgrunn av at han i så fall bare har oppfyllt profetiene bestemt av andre, og kunne ikke annet. 

Kommentar #18

Jeremy Hoff

3 innlegg  7 kommentarer

Til Njål Kristiansen

Publisert over 5 år siden

Du sier at hvis Breiviks handlinger er forutsett i profetier bør han frikjennes på bakgrunn av at han i så fall bare har oppfyllt profetiene bestemt av andre, og kunne ikke annet.

Du tar feil, og du kjenner ikke Guds Ord. Jeg anbefaler at du lese gjennom spørsmål 2 i tillegg C: "Hvordan kan Gud ha noe å gjøre med det som åpenbart er satans verk?"

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Bommelibom

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Meningen var på påpeke at disse profetiene har føringer frem til De Kristne, og at hvis de kommer til makten vil de måtte sørge for en ny rettssak for Breivik, for hvis hans handlinger er forutsett i profetier bør han frikjennes på bakgrunn av at han i så fall bare har oppfyllt profetiene bestemt av andre, og kunne ikke annet.

Hva slags logikk er dette? Hvis Gud ser hvilke valg Breivik tar, hvorfor skulle det hindre ham i å ta de valg han ville. Kanskje det var andre som hadde valgt det, hvis ikke han ville. Gud sa jo ingenting om hvem som ville ta et slikt valg.

Gud har i dette tilfellet forutsett. Han har ikke forutbestemt.

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

For tynt grunnlag

Publisert over 5 år siden

Jeg skriver om at historie og profeti er to vidt forskjellige ting. Har alri hørt om en bok kalt 22.juli profetien før nå. Har lest både kap.2 og 9, men det kommer ikke frem noen profeti der, bare at det skulle skje noe i Norge snart. Det er ren gjetning å legge slike opplysninger til å være denne hendelsen som det påstås å være.

Ordet "snart" er et tøyelig begrep i bibelsk sammenheng da tusen år er som en dag for Gud. En kjent profet ved navnet Nostradamus har forutsett store deler av Bibelen og har en profeti som også angår Norge, men den er langt fra oppfyllelse da politiske strømninger ennå ikke passer med foregitte opplysninger hverken her hjemme eller utenlands. Mange av hans profetier har fått samme behandling som profetier ellers bruker å få, de blir mistolket og lagt til feil tid og sted. Han har også sett hendelsene 11/9 2001, uten at hans tolkningstilhengere har funnet frem til riktig vers fordi de sitter med bøker som er blitt omskrevet så mange ganger at de ikke henger sammen med hans originaltekster. Også dette har han forutsett. Det har heller ikke kommet frem at han har skrevet profetiene som en sammenheng og ikke spredt i enkethendelser som sådann, men at de har forbindelser med hverandre. Hans profetitid skulle strekke seg langt over 2000 år. De har knapt begynt sin oppfyllese for 10 århundrer (centuries)

22.juli hendelsen er ingen profetisk hendelse, den er begått av en forvirret person som tror å kan endre verdensbildet. Det har vært mange slike opp gjennom tidene, desverre! Alle går etter hvert over i den store glemmeboken.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Antakelig fordi

Publisert over 5 år siden
Jeremy Hoff. Gå til den siterte teksten.
C: "Hvordan kan Gud ha noe å gjøre med det som åpenbart er satans verk

At du kjenner ingen av dem (Jes.45.7, 2.Kor.11.14)

          Jeg former lys og skaper mørke,
          jeg stifter fred og skaper ulykke.
          Jeg, Herren, gjør alt dette.

Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.

Kommentar #22

Jeremy Hoff

3 innlegg  7 kommentarer

SV: For tynt grunnlag

Publisert over 5 år siden

Har du ikke hørt om 22. juli-profetien før nå? Den første utgaven solgte i nesten 4 000 eks, og debatten som følgte førte til ca 130 trykte avis artikler. By Norwegian standards, my book is a Christian best-seller. Where have you been?

Vi har nå 7 dokumentert profetier som kom i året forut for hendelsen. What more will it take for you to hear the word of the Lord? Jeg har til og med fått samlet et antall skriftlig erklæringer fra tilgjengelige vitner. Jeg anbefaler at alle leser disse profetiene og bestemme selv.

Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Vår egenkjærlighet avskjærer oss Guds kjærlighet

Publisert over 5 år siden
Jeremy Hoff. Gå til den siterte teksten.
Har du ikke hørt om 22. juli-profetien før nå? Den første utgaven solgte i nesten 4 000 eks, og debatten som følgte førte til ca 130 trykte avis artikler. By Norwegian standards, my book is a Christian best-seller. Where have you been? Vi har nå 7 dokumentert profetier som kom i året forut for hendelsen. What more will it take for you to hear the word of the Lord? Jeg har til og med fått samlet et antall skriftlig erklæringer fra tilgjengelige vitner. Jeg anbefaler at alle leser disse profetiene og bestemme selv.

Vi er ganske så forskjellige vi som frekventerer VD. Det gir på et måte et tverrsnitt av ateist og kristen Norge, og den situasjonen vi befinner oss i. Nøkkelordet for Norge i dag er "splid". Denne spliden gjør seg utslag som vi får innblikk i her på VD. Utallige kristenversjoner og synsvinkler, i tillegg til ateismen sin intellektuell tilnærming, viser et troens Norge liggende med brukket rygg og fienden har fritt spillerom.

Du må velge ut hvem du skal debattere med, hvem som er inspirert av lysets kilde, hvem som er inspirert av sine egne tanker og hvem som overhodet ikke er inspirert. Profetiene i bibelen forklarer at tilstanden rett før Herrens annet komme vil være som før syndefloden. Vi kan også sammenlignes med Sodoma og Gomorra. Få sjeler ble frelst - eller kom unna - syndefloden. Få sjeler kom unna Sodoma og Gomorra. Den ekte kristne ønsker som Abraham, at så mange som mulig skal slippe "Herrens vrede". Så vi advarer, forklarer, formidler, formaner og forkynner. Beklageligvis er faktisk folket ført vill av de globale bevegelser. Vi enkelt-sjeler som ser tydelig, og som har sett bibelens profetier oppfylt, er som avhugde fingre på Guds hånd. Vi er ikke samlet om landet, men ser oss selv og våre meninger, våre personlige trosversjoner, som viktigere enn integriteten til landet som helhet. Dette er også en årsak til splid, at vi som hedrer landet og Gud, gjør det på hver vår måte. Ikke at vi ikke skal få lov til det, men under Gud kan vi ikke styres av våre menneskelige versjoner, men samles under én åndelig ledelse. Her er Guds autoritet bestemmende - ikke personlige meninger!

Hver for seg har vi sannheten tydelig foran oss, men den slår ikke igjennom. Vi har ikke tilstrekkelig bevegelsesenergi, tilstrekkelig samlet "masse" til å bevege folket, så profetiene slår inn en etter en.

For en del år tilbake forsøkte flere, deriblant meg selv, å skape et forum hvor Norges grunnlov sto i fokus. Dette for å samle trofaste sjeler i Norge til en bevegende kraft, men få sluttet seg til. Skal landet igjen samles under Gud, må de adskilte men trofaste mot Gud, samles igjen som en hånd som kan gripe med Guds kraft. Våre forskjeller og konformitet må vike for enhet i takknemlighet for landet vi er gitt, og på det viset være en bevegende kraft til endring i retning et land styrt av Gudfryktighet.

Nå er det humanismen og den splittende politikken som råder. Vår nasjon er i ferd med å viskes ut av globale og liberale bevegelser, som ikke har den frigjørende kraften under Gud i seg. Vi mister den beskyttelsen vi er avhengig av for å være den nasjonen Gud kan og vil velsigne. Vi snur oss rundt og biter i den hånden som gir oss mat.

De profetier du har samlet, og den åndelige styringen du underordner deg, kan være starten på en samlende bevegelse hvor kjærligheten til vår gudegitte nasjon, er større enn kjærligheten til - ja la meg si det rett ut - større enn kjærligheten til vårt ego, vår personlige meninger som vi dyrker med større iver enn vi dyrker Gud, altså vår egenkjærlighet.

Skulle så skje må vi som ville vært med på en slik samlende bevegelse, lære oss hvordan man kan være effektiv og ikke spre energien nytteløst i det offentlige rom. Skulle en slik bevegelse, hvor Norges gudegitte grunnlov er samlende, vil vi møte en voldsom motstand. For de krefter som ønsker landet overgitt til mørkets åndehær og verdens herrer, vil mobilisere for å munnbinde, hindre og ødelegge enhver samlende bevegelse for et fritt land.

Denne profeti rammer også Israels døtre: Jesaja 2: Det ord som Esaias, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem.  2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. 3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.  5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!  6 For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde.  7 Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land blev fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner;  8 deres land blev fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.  9 Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket - tilgi dem ikke! 10 Gå inn i fjellet og skjul dig i støvet for Herrens gru og for hans høihets herlighet! 11 Menneskets stolte øine blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøiet, og Herren alene er høi på den dag. 12 For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høit og over alt ophøiet, så det blir ydmyket,

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Skulle så skje må vi som ville vært med på en slik samlende bevegelse, lære oss hvordan man kan være effektiv og ikke spre energien nytteløst i det offentlige rom. Skulle en slik bevegelse, hvor Norges gudegitte grunnlov er samlende, vil vi møte en voldsom motstand. For de krefter som ønsker landet overgitt til mørkets åndehær og verdens herrer, vil mobilisere for å munnbinde, hindre og ødelegge enhver samlende bevegelse for et fritt land.

Gud bevare oss for et teokrati ledet av mennesker med slike forestillinger!

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Vel, vel...

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hva slags logikk er dette? Hvis Gud ser hvilke valg Breivik tar, hvorfor skulle det hindre ham i å ta de valg han ville. Kanskje det var andre som hadde valgt det, hvis ikke han ville. Gud sa jo ingenting om hvem som ville ta et slikt valg.

... jeg ser at jeg ikke nådde helt frem med å forklare det jeg hadde på hjertet. Sic. Mea culpa.

Kommentar #26

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Skriftens ord

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Gud bevare oss for et teokrati ledet av mennesker med slike forestillinger!

Det tok ikke lang tid. Bare et spørsmål, Njål, hvor ofte leser du bibelen?

1 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Et klokt spørsmål

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor blir du spart? Er du bedre stilt overfor Gud, enn alle oss andre?

Et klokt spørsmål. Om du søkte å besvare det selv, hvordan ville du formulert deg?

Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det tok ikke lang tid. Bare et spørsmål, Njål, hvor ofte leser du bibelen?

Rett som det er. Oftere enn du kan tenke deg. Men vi drar nok ulike slutninger av det vi leser. Jeg undrer meg mye. Jeg reflekterer. Mitt inntrykk er at ikke alle gjør det. Om du tar en titt på det jeg har skrevet her i løpet av himmelfartshelgen vil du ha en mulighet til å forstå min tankegang litt bredere. Vær så snill og husk at jeg ikke er ute etter et godkjentstempel fra din side. 

Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Et klokt spørsmål. Om du søkte å besvare det selv, hvordan ville du formulert deg?

Når noen spør deg et spørsmål er det alminnelig god folkeskikk å besvare dette først før man spør tilbake. 

Kommentar #30

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Jeg tror du forveksler

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.


Da må du være dommer selv Publisert 10 timer siden Kommentar #16 Njål Kristiansen – gå til den siterte teksten. Klart. ABB må frikjennes. Her er det begått et justismord. Med De Kristne ved makten må da rettssaken gjenopptas. For det ser ut til at du har bestemt deg for hva Gud skal mene, gjøre og kunne......Kristiansen med en med et lignende navn, som " ... skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde."

Kommentar #31

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel, vel, vel......

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
... jeg ser at jeg ikke nådde helt frem med å forklare det jeg hadde på hjertet. Sic. Mea culpa.

Det du hadde på hjertet holder ikke vann.

Hvis du kan velge mellom tre kuler; rød, grønn og blå. Så filmer jeg deg når du gjør dette valget. Da vet jeg hva du valgte og valget ditt var fritt.

Så viser jeg denne filmen til noen andre folk senere. Når jeg starter filmen sier jeg at du kommer til å velge den grønne kulen. Kan de som ser denne filmen si at Njål har ikke noe valg. Han vil velge den grønne kulen, fordi det har Petter sagt?

Gud står utenfor tid og rom. Han er ikke beheftet med denslags. Derfor kan han se hva vil velger lenge før vi vet det, selv om vi har fri vilje.

Kommentar #32

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det du hadde på hjertet holder ikke vann.

Det gleder meg å se at du har forstått hva jeg mente å si selv om det var usedvanlig tilgjengelig formulert. 

Når det gjelder hva du ellers skrev i det siste innlegget er det jeg som må melde pass. Egentlig kan akkurat det være det samme. Vi trenger ikke utbrodere dette mer. I grunnen var det derfor jeg skrev som jeg gjorde i dag, for å legge misforståelsene bi. 

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg synes det var ufint

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det gleder meg å se at du har forstått hva jeg mente å si selv om det var usedvanlig tilgjengelig formulert.

Du kommer med flåsete kommentarer om kristne på gunn av din egne kortsluttede logikk. Det er ufint Njål.

Da har jeg sagt det jeg vil om den saken.

1 liker  
Kommentar #34

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Fri vilje

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Gud står utenfor tid og rom. Han er ikke beheftet med denslags. Derfor kan han se hva vil velger lenge før vi vet det, selv om vi har fri vilje.

Salomo 19.21: Det er mange tanker i menneskehjertet, men det er Herrens vilje som skjer.

Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
i selv om det var usedvanlig tilgjengelig formulert.

Her falt det ut en u slik at meningen ble motsatt av hva den var tenkt. Stundom er det ingen spøk å være halvblind. Utilgjengelig skulle det være. 

Kommentar #36

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Likt og ulikt.

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Rett som det er. Oftere enn du kan tenke deg. Men vi drar nok ulike slutninger av det vi leser. Jeg undrer meg mye. Jeg reflekterer. Mitt inntrykk er at ikke alle gjør det. Om du tar en titt på det jeg har skrevet her i løpet av himmelfartshelgen vil du ha en mulighet til å forstå min tankegang litt bredere. Vær så snill og husk at jeg ikke er ute etter et godkjentstempel fra din side.

Jeg leste ditt innlegg, og har ingen motforestillinger mot akkurat det. Jeg synes det var bra, men du fikk ikke bra knappen av meg, med tanke på at jeg kjenner din holdning dypere enn akkurat de gode ordene du kom med - som jeg er enig med deg i generelt.

Så du fikk ikke et godkjentstempel fra meg. Årsaken til at jeg spurte som jeg gjorde er at du ville sett, ganske tydelig som bibelleser at jeg flette sitat fra skriften inn i en betrakning om tilstanden i Norge og hvor vi går hen. Jeg betrakter ikke bare Norge, denne lille flekken i hjørnet av verden, men hele verden og hva som beveger seg for eller i mot Gud. Verden forøvrig er i krig med seg selv, og dermed i krig med Gud. Hittil har Norge vært en fredelig plett, men i det siste er bildet i ferd med å snu seg. Det vi ikke skjønner er at hver enkelt av oss preger bildet, og nå ligner vi mer og mer på et splittet folk enn før. Gud styrer ikke lenger dette landet, gjevnfør gunnloven som definerte oss som en kristen nasjon. Kristendom har blitt et fy-ord og de kristne er ikke lenger eksempler på samhold for land og folk, men splittet under tilnærmingen til menneskebud med bibelen av-autorisert av intellektuelle tolkninger.

Det skal ikke mye vett til å skjønne at Gud fjernet sin beskyttende hånd fra denne nasjonen - og ABB var ikke uventet for de av oss som så endringen og dens betydning. ABB kom faktisk før jeg hadde ventet det, men det kommer mer som gjør ABB til en minoritet av hva ondskap forårsaker - vi er ikke lenger under Guds beskyttelse - så enkelt og så skjebnavgjørende. Men nå har jo jeg hevet en advarende pekefinger 15 år og erfart at jeg kunne like gjerne viftet i luften med bibelens permer og alle siden revet ut.

Jeg er heller ikke avhengig av ditt godkjentstempel, for jeg tror ikke du forstår hvordan et teokrati under Kristus uttrykker seg - men det kommer jo, om ikke så lenge. Men det er heller ikke et teokrati jeg ser foran meg før Herren kommer tilbake, men et samlet kristen Norge for landets frihets skyld. Jeg forstår at den samlingen ikke er et ønske fra deg.

Kommentar #37

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Fri vilje til frie valg

Publisert over 5 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Salomo 19.21: Det er mange tanker i menneskehjertet, men det er Herrens vilje som skjer.

Herrens vilje er at vi skal ha fri vilje - det er derfor vi har den - ellers hadde vi ikke hatt den.

Kommentar #38

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Jantes metode eller den kloke metode?

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når noen spør deg et spørsmål er det alminnelig god folkeskikk å besvare dette først før man spør tilbake.

Jeg ble ikke spurt, Njål, men spørsmålet var så klokt at jeg hentet det fram igjen. Så jeg regnet med at hennes spørsmål, besvart av henne selv - ville forklare tydelig hvorfor hun spurte. 

Hvis ikke spørsmålet ble betraktet slik jeg betrakter det, ville det vært en personlig fornærmelse ala Jantes sedvanlige mobbemetode. Jeg venter fremdeles på et adekvat svar, eller så må jeg betrakte det som en mobbemetode mot innleggets forfatter. Da vil jeg på forfatterens vegne ta meg den rettighet som en slik debatt åpner for, og besvare spørsmålet fra den vinkelen. Foreløpig er det egentlig trådstarters og spørsmålsstilleren sin diskusjon.

Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Guds og Olsens pekefinger

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det skal ikke mye vett til å skjønne at Gud fjernet sin beskyttende hånd fra denne nasjonen - og ABB var ikke uventet for de av oss som så endringen og dens betydning. ABB kom faktisk før jeg hadde ventet det, men det kommer mer som gjør ABB til en minoritet av hva ondskap forårsaker - vi er ikke lenger under Guds beskyttelse - så enkelt og så skjebnavgjørende. Men nå har jo jeg hevet en advarende pekefinger 15 år og erfart at jeg kunne like gjerne viftet i luften med bibelens permer og alle siden revet ut.

Jeg tror ikke Norge trenger din pekefinger, Olsen.  Skulle landet ha vært styrt etter den, ville jeg sett nokså svart på fremtiden.

Jeg priser meg lykkelig over at det ikke er du, Jeremy Hoff eller noen av de religiøse ekstremistene han har på sin anbefalingsliste som skal ha noe med nasjonens styre og stell å gjøre.  Men dere må selvsagt få lov til å vifte med alle de pekefingre dere har.  Vi lever jo heldigvis i et demokrati.

Kommentar #40

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@toreolsen#37/Gud styrer?

Publisert over 5 år siden

Du skriver: Gud styrer ikke lenger dette landet, gjevnfør gunnloven som definerte oss som en kristen nasjon.

----

Kunne du gi meg et svar på i hvilke perioder i historien Gud har styrt Norge?

Med hensyn til grunnloven, hva er forskjellen på "evangelisk luthersk kristendom" (før)  og  kristen (nå) i den norske grunnloven?

Personlig er jeg veldig glad for at ordet Luther ble fjernet fra vår grunnlov, og jeg kan absolutt ikke se at statskirkene er noe garanti for sann kristendom.

Og til slutt: Har NT noen som helst forventning om at det er politikerne som skal sikre at evangeliet blir forkynt? Slik jeg leser bibelen gav Jesus oppdraget til sine disipler, sannsynligvis fordi han visste at et evangeliet i hendene på politikere ville bli fullstendig maltraktert. Poenget mitt er, hvordan kan du definere en nasjon som "kristen"?

Er det ikke borgernes klare rett å selv velge livssyn og bør ikke staten først og fremst sørge for at borgerne har denne retten?

Kommentar #41

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Tja ...

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Herrens vilje er at vi skal ha fri vilje - det er derfor vi har den - ellers hadde vi ikke hatt den.

Salomos Ordspråk 16,9: «Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang».

Min læstadianske bestemor pleide å si: Folk spår, men Gud rår.

Kommentar #42

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Kunne du gi meg et svar på i hvilke perioder i historien Gud har styrt Norge?

Med hensyn til grunnloven, hva er forskjellen på "evangelisk luthersk kristendom" (før) og kristen (nå) i den norske grunnloven?

Personlig er jeg veldig glad for at ordet Luther ble fjernet fra vår grunnlov, og jeg kan absolutt ikke se at statskirkene er noe garanti for sann kristendom.

Og til slutt: Har NT noen som helst forventning om at det er politikerne som skal sikre at evangeliet blir forkynt? Slik jeg leser bibelen gav Jesus oppdraget til sine disipler, sannsynligvis fordi han visste at et evangeliet i hendene på politikere ville bli fullstendig maltraktert. Poenget mitt er, hvordan kan du definere en nasjon som "kristen"?

Er det ikke borgernes klare rett å selv velge livssyn og bør ikke staten først og fremst sørge for at borgerne har denne retten?

sier ikke mot deg på et eneste punkt, annet enn å forklare at vi som nasjon hovedsakelig er et kristent land - hvilket for fedrene på Eidsvold var langt mer viktig enn for de fleste i landet i dag, (tross alt 1814 - over 200 år siden). Hvordan Gud betrakter dette landet er viktigere for meg enn hvordan vi med våre menneskelige variabler oppfatter det.

Som kristne skylder vi å være lydige mot landets ledere, gjevnfør bibelen, men ville nok reservert meg for et totalitært styresett. Å hedre politikere er ikke den letteste disiplinen jeg begir meg inn på. Det for holde med at jeg så godt som vel mulig ikke viser politikerforakt, gjevnfør samme kristendom.

Velge livssyn er individets rett, at staten velger livssyn for oss er ikke statens rett. Vet ikke med deg, men jeg ser skygger i fremtiden som har det totalitære preget med påtvunget livssyn - også på bakgrunn at det rådende livssyn i Norge nærmest inviterer hvem som helst til å ta seg den rette.

Så til perioder hvor Norge er styrt av Gud:

Romerne 13:1 Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,  2 så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom. 

Slik ser jeg styring av Gud overalt, men handlefriheten vi er gitt gjør oss selv ansvarlige. Så vi er vel ustyrlige egentlig. At Gud styrer men vi lar oss ikke styre.

Kommentar #43

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ikke jeg heller

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke Norge trenger din pekefinger, Olsen. Skulle landet ha vært styrt etter den, ville jeg sett nokså svart på fremtiden.

Jeg priser meg lykkelig over at det ikke er du, Jeremy Hoff eller noen av de religiøse ekstremistene han har på sin anbefalingsliste som skal ha noe med nasjonens styre og stell å gjøre. Men dere må selvsagt få lov til å vifte med alle de pekefingre dere har. Vi lever jo heldigvis i et demokrati.

Du har nok ikke forstått poenget - styre dette landet betakker jeg meg for. Har ingen ambisjon i den retningen, men kristendom er for meg et livssyn - ut fra erfaring - som skaper bedre muligheter for et fritt land, enn noen annen form for livssyn eller ideologi. Så når kristendommen degenerer til dyrking av menneskelig egoisme, ser jeg at bibelens profetier faktisk oppfylles fortløpende. 

Skjønner Johannessen at min og din tenkning divergerer vesentlig. Det triste er at jeg tror din tenking slår tilbake, ikke bare på deg men på oss alle. Så, jeg vil vel bruke dine egne ord i motsatt retning. 

Kommentar #44

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Konsekvenser av "frafall"?

Publisert over 5 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Som få andre i dag skriver du sant om Gud og peker på konsekvensen av frafallet.

Hva sa dette: "For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige"?

1 liker  
Kommentar #45

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
i krig med Gud. Hittil har Norge vært en fredelig plett, men i det siste er bildet i ferd med å snu seg. Det vi ikke skjønner er at hver enkelt av oss preger bildet, og nå ligner vi mer og mer på et splittet folk enn før. Gud styrer ikke lenger dette landet, gjevnfør gunnloven som definerte oss som en kristen nasjon. Kristendom har blitt et fy-ord og de kristne er ikke lenger eksempler på samhold for land og folk, men splittet under tilnærmingen til menneskebud med bibelen av-autorisert av intellektuelle tolkninger.

Jeg kunne muligens leve med en verden styrt av Gud, men jeg vil betakke meg for at han styrer gjennom deg som sin representant. 

Jeg er motstander av kalifatet, være seg i kristen eller muslimsk form. Ikke fordi jeg seter meg så veldig opp mot Guds vilje, men pga de som ser seg kallet til å tre i hans sted. Ergo kan du si at jeg i grunnen er imot alt teologisk styre, og jeg ender opp med en liberal rettssatat etter sekulære prinsipper med en basis av kristen rettsstat slik vi har etablert her i Norge. Vi er en modell for resten av verden og det setter jeg pris på. Norge og Norden er så til de grader en modell at vi er foretrukne land og brukes som eksempler for mange andre lands politikere. Til og med muslimene foretrekker Norge fremfor mange andre land, og det skal vi merke oss som et gode. Det viser at de søker bort fra sitt kalifat og vil leve i a-religiøs fred. 

Generelt vil jeg si at jeg avviser tankegangen din om en verden i strid med Gud, på avveie fra Gud, i undergang og oppløsning. Det går så det griner i riktig retning. Aldri har verden vært bedre enn nå. Vi har noen skjær i sjøen, men vi løser utfordringene våre. Til og med uten teokratier. 

Jeg har fortsatt et klart inntrykk av at du undervurderer meg. Samtidig forveksler du uenighet med dumhet eller mangel på kunnskap. Det må stå deg fritt.

PS; Bra knapp.... egentlig braknapp. 

Kommentar #46

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

gudstyre

Publisert over 5 år siden

Tore Olsen skriver: Slik ser jeg styring av Gud overalt, men handlefriheten vi er gitt gjør oss selv ansvarlige. Så vi er vel ustyrlige egentlig. At Gud styrer men vi lar oss ikke styre.

----

Slik ser ikke jeg det. Jeg ser Guds skaperkraft og verdi i det meste, ikke minst i hvert menneske jeg møter.

Jeg tror at mennesket er overlagt all styring av denne verden, og at det ikke skjer noen endring av dette før i den kommende tid (1000 års riket)

Dessuten mener jeg at den norske stat er meget velstyrt, og at vi absolutt ikke er på vei mot noen formynder stat. Jeg er f eks glad for at partiet "De kristne" ikke får noen oppslutning, heller ikke blant de kristne, for da tror jeg velfersstaten hadde fått store vansker.

Med mener jeg å si at staten skal styre forvaltning og penger, og at den er totalt uegnet til å forvalte tro!

Dessuten undrer det meg når kristne beskylder staten for å "avkristne landet". Den eneste måten et land kan bli avkristnet på, etter min mening, er når de kristne vender seg bort fra Gud.

Kommentar #47

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Slik ser ikke jeg det. Jeg ser Guds skaperkraft og verdi i det meste, ikke minst i hvert menneske jeg møter.

Jeg tror at mennesket er overlagt all styring av denne verden, og at det ikke skjer noen endring av dette før i den kommende tid (1000 års riket)

Dessuten mener jeg at den norske stat er meget velstyrt, og at vi absolutt ikke er på vei mot noen formynder stat. Jeg er f eks glad for at partiet "De kristne" ikke får noen oppslutning, heller ikke blant de kristne, for da tror jeg velfersstaten hadde fått store vansker.

Med mener jeg å si at staten skal styre forvaltning og penger, og at den er totalt uegnet til å forvalte tro!

Dessuten undrer det meg når kristne beskylder staten for å "avkristne landet". Den eneste måten et land kan bli avkristnet på, etter min mening, er når de kristne vender seg bort fra Gud.

WORD!

Kommentar #48

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Muligens leve med en verden styrt av Gud?

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne muligens leve med en verden styrt av Gud, men jeg vil betakke meg for at han styrer gjennom deg som sin representant.

Jeg er motstander av kalifatet, være seg i kristen eller muslimsk form. Ikke fordi jeg seter meg så veldig opp mot Guds vilje, men pga de som ser seg kallet til å tre i hans sted. Ergo kan du si at jeg i grunnen er imot alt teologisk styre, og jeg ender opp med en liberal rettssatat etter sekulære prinsipper med en basis av kristen rettsstat slik vi har etablert her i Norge. Vi er en modell for resten av verden og det setter jeg pris på. Norge og Norden er så til de grader en modell at vi er foretrukne land og brukes som eksempler for mange andre lands politikere. Til og med muslimene foretrekker Norge fremfor mange andre land, og det skal vi merke oss som et gode. Det viser at de søker bort fra sitt kalifat og vil leve i a-religiøs fred.

Generelt vil jeg si at jeg avviser tankegangen din om en verden i strid med Gud, på avveie fra Gud, i undergang og oppløsning. Det går så det griner i riktig retning. Aldri har verden vært bedre enn nå. Vi har noen skjær i sjøen, men vi løser utfordringene våre. Til og med uten teokratier.

Jeg har fortsatt et klart inntrykk av at du undervurderer meg. Samtidig forveksler du uenighet med dumhet eller mangel på kunnskap. Det må stå deg fritt.

Tja, kunne du muligens leve med en verden styrt av Gud? Den tvilen tror jeg ikke faller i din favør, Han trer ikke av om du avstår å velge hvis muligheten byr seg. Du vil nok falle på kne som hver eneste en av oss.

Om Gud valgte meg til å styre, kunne hverken du eller jeg si det i mot. David var vel 14 år når han ble kalt. Da han ble gammel nok i kongsrollen skar det seg fullstendig.  Så med Guds visdom i mente er hverken du eller jeg den rette til å kalle noen til ledelse, langt mindre sende veto til Gud.

Forøvrig tror jeg ikke du er dum, men jeg legger merke til at sitater som peker i retning av dagens situasjon ikke oppfattes av deg på samme måte som meg. Jeg er enig med deg i mye av det du sier, men så skilles vi ad når det gjelder de profetiers aktualitet, som peker mot de siste dager under denne evangelieordning.

(For riktig å tukte deg, for Han tukter den Han elsker, kan det hende at jeg blir ditt styrende mareritt - he he - he. Nå vil nok ikke det skje - så det får bli med din paniske tanke. Johannessen hadde samme utrivelige vyer for meg - jeg deler utriveligheten. Styringen holder jeg meg bort fra, mine synsvinkler hevder jeg ifølge mine rettigheter - visstnok det også etter Johannessens demokritiske vilje:)

Kommentar #49

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Hva sa... ?

Publisert over 5 år siden

Skal vi si hvem - som en person - sånn i all respekt?

Dette sitatet passer konteksten i tråden:

"Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, da la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være jordskjelv mange steder, og også hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsveene."

Kommentar #50

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Helt enig!

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Dessuten undrer det meg når kristne beskylder staten for å "avkristne landet". Den eneste måten et land kan bli avkristnet på, etter min mening, er når de kristne vender seg bort fra Gud.

.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere