Endre Stene

5

Kan vi ha tillit til barnevernet?

For barnas skyld haster det med et grunnleggende kritisk søkelys på hvordan barnevernet arbeider.

Publisert: 3. mai 2016  /  501 visninger.

Barnevernstjenesten er av de institusjoner­ i Norge som er gitt mest makt: Retten til å skille barn fra foreldre. En så sterk inngripen i menneskers liv må utøves sammen med stor skjønnsomhet og sensitivitet. Hvis ikke er faren for maktmisbruk stor.

Mange barn opplever alvorlig omsorgssvikt­. Vi trenger å ha en grunnleggende tillit til barnevernet. Men det ansvaret ligger hos dem. Tillit kan ikke kreves. Den må fortjenes.

Mangler. Kritikken mot barnevernet er stigende­, parallelt med økt bruk av akuttplassering. I møte med nyhetsoppslag om slike saker, har jeg før hatt tillit. Men stilt overfor fullt innsyn i én konkret sak, ble jeg skremt. Jeg oppdaget at her:

Mangler evnen til sensitiv lytting. I stedet møtes foreldre med en tilsyne-
latende forhåndsprogrammert mistenksomhet. Da kan dramatiske irreversible beslutninger tas på feil grunnlag.

• Velger en konflikt i stedet for dialog. Barnevernet er pålagt å gi hjelpetiltak. Tvang er siste alternativ. Men når samarbeid ikke velges, og foreldre ikke ivaretas, ødelegges muligheten for at foreldre dyktiggjøres.

• Forstås ikke barns opplevelse av prosessen. Vedtak gjøres mot barns uttrykkelige­ ønsker og følelser. Da velger barnevernet å rive barn også fra viktige og trygge nettverk i slekt og venner og akuttplassere dem hos fremmede i lang tid, før kontroll blir tatt av om vilkårene er oppfylt. Arresterte kriminelle har større rettsvern.

• Forstår en ikke at selv barn som opplever omsorgssvikt, bør bygge bro til sitt biologiske opphav. Alternativet kan bli identitets- og rotløse barn.

• Bryter en regelverk, men samtidig er svært nøye på at andre opptrer korrekt. Viljen til å innrømme­ feil synes borte, og det går prestisje i saker.

• Mangler en fremmedkulturell kompetanse­. Foreldres oppførsel kan vanskelig forstås ensidig fra norsk ståsted. Også ved oppdragervold. Ledende­ psykologer argumenterer sterkt for dialog med etniske minoritetsforeldre i stedet for konflikt.

Barnevernet avfeier normalt kritiske­ spørsmål med at deres vedtak er «til barnas beste». Dette bør det stilles spørsmål ved. For ett år siden gikk 150 fagpersoner innen jus, psykiatri, helse og barnevern ut med en bekymring om barnevernet. Barnevernet viste liten vilje til å lytte. Det er et demokratisk problem når den offentlige institusjonen som har makt til å gjøre størst inngrep i menneskers liv, og som samtidig har minst innsyn, viser liten vilje til selvkritikk.

Prøve saker. Fylkesnemndene skal prøve saker som gjelder omsorgs-
overtakelse. Men disse er forvaltningsorgan underlagt staten og gir som oftest­ barnevernet medhold. Det kan gå nærmere ett år før akuttvedtak prøves av en uavhengig domstol. Da kan barne-
vernets håndtering av prosessen føre til at utfallet i endelig dom blir i barnevernets­ «favør».
Som oftest er det ressurssvake familier­ som er i barnevernets søkelys. De er sjelden i stand til å «kjempe» sin sak. Media bør ikke omtale konkrete saker. Likevel har de et ansvar for kritisk å belyse institusjoner som misbruker sin posisjon.

Det eksisterende barnevern bør vurderes­ byttet ut med et familievern, der barnas beste ikke kun er basert på barnevernspedagogenes skjønn og holdninger, men der barnet fullt ut blir hørt og alle ledd i barneverns-
kjeden gjennomgår jevnlige kvalitetskontroller.

Barnevernets ansatte bør ikke mistenkes for å ville noen vondt. Her arbeider­ selvsagt mange som er dyktige­ og samvittighetsfulle. Men som lege og professor Eivind Meland viser­ i en kronikk («Stort omfang av tvang i barnevernet uroer», Vårt Land 8. januar), må det likevel stilles grunnleggende kritisk­ søkelys på hvordan barnevernet arbeider­. Dette haster – for barnas skyld!

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 3.5.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Personlig, er jeg overbevist om at det er en kristenfiendlig holdning som er den egentlige årsaken til at de ble fratatt.Bekymringsmeldingen gikk ut på at familie og slekt var "veldig" kristne.

For meg er det et tankekors at så mange fagfolk som i yrkessammenheng er i kontakt med bv er svært kritisk, men hvor man i liten grad yttrer seg. Jeg tenker en av grunnene er at man fort havner i båsen av konspiratoriske og/eller fanatikske mennesker som preger de som synes som kritiske mot bv.

Det kjenner jeg på selv, og er ikke overrasket over reaksjonen jeg fikk over med mer eller mindre kategoriske påstander om mine innlegg. Det er ubehagelig å bli satt i bås med mennesker en virkelig ikke ønsker å bli assosiert med.

Det er en grunn til at uholdbar praksis får lov til å fortsette. Jeg kunne ønske at de mer vokale og ufine tonet ned sin retorikk, og at de mer konspiratoriske påstander ble faktasjekket før de ble satt frem. Slik at det blir større rom for kritikk.

Kommentar #52

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Barn er forskjellige

Publisert rundt 5 år siden
Ifølge det som stod i det Knut delte med oss på engelsk, er dette helt vanlige barn . Barn kan være så forskjellige. Noen er stille og lager aldri bråk. Andre er mer for seg. Det finnes vel ikke en skole på denne jord som aldri har hatt elever som lager litt bråk av og til. Til det har man jo foreldresamtaler hvor man kan finne fram til løsninger sammen. Og det at litt viltre barn har en skramme her og der er vel også nokså vanlig. Det er ubegripelig at Barnevernet kan ta barn vekk ifra foreldre på slike grunnlag!
Kommentar #53

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det er voldsbruken som var årsaken

Publisert rundt 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Det er ubegripelig at Barnevernet kan ta barn vekk ifra foreldre på slike grunnlag!

Ikke annerledeshet.

Kommentar #54

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
For noen milde klaps går det ikke an å ødelegge hele livene til barna ved å ta dem vekk ifra alt og alle de har kjær!!! Man må da heller kunne samtale med foreldrene og komme fram til gode løsninger sammen!
Kommentar #55

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Krevende barn

Publisert rundt 5 år siden
kan forekomme i de beste familier. det er da ikke så enkelt alltid å vite hvordan man skal handle. Det man trenger i slike situasjoner er å snakke med fagfolk som har god greie på de forskjellige problemene som kan oppstå i barneoppdragelsen. Man må få søke hjelp uten at det er fare for at barna blir fratatt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere