Jørgen Sandemose

33

1. mai 2016 "Arbeidsinnvandring"

Det finnes innvandring av arbeidere som tar sikte på jobb, som er eiendomsløse og henvist til å forsørge seg selv. Og det finnes innvandring av velferdsøkonomisk art, sponset av asiatiske samfunnsinstitusjoner, som har et helt annet siktemål.

Publisert: 1. mai 2016

Dette vet vi. Men hvordan er det med medlemmer av ”Rødt”? Dette partiet har nylig vedtatt at oppholdstillatelse til arbeidere skal gis bare hvis disse på forhånd har arbeidskontrakt i Norge. Ettersom dette vil gi arbeidsgiveren en avgjørende makt over innvandrerens person, har radikale enkeltpersoner og fagforeninger allerede startet en diskusjon, og sterkt kritisert Rødts vedtak. Med rette.

 

Pådrivere fra Rødts side har særlig vært Boye Ullmann og Arne Byrkjeflot. Den sistnevnte skriver på Facebook 29 april:

 

 

Siden oppholdstillatelsen er avhengig av arbeidskontrakt gir det arbeidsgiver voldsom makt. Rødt vil minske denne makta ved å gi arbeidstaker en periode til å skaffe seg ny jobb i løpet av seks måneder og ved å gi permanent oppholdstillatelse etter 2 år. 

Fortsatt vil arbeidsgiver ha stor makt de første to år. Men for alle som kommer fra land utenfor EU er dette et stort framskritt. Det er mye bedre enn dagens ordninger for flyktninger. For asylsøkere vil det gi en mulighet som ikke fins i dag. Rødts forslag er ment å gjelde alle land, ikke bare arbeidsinnvandrere fra EU-land.  

 

Vel. Problemet i våre dager er at det finnes arbeidsinnvandrere, fra alle religioner og regioner. De skal og må støttes. Men det finnes også bekvemmelighetsflyktninger i svært stort antall, vet vi. Deres mål er et helt annet enn arbeid.

 

De formuleringene Byrkjeflot nå kommer med, tyder på at Rødt ikke har tenkt å skille innen disse gruppene, til tross for at partiet ivrig bruker ordet “arbeidsinnvandrere” i denne saken – ja, i påfallende høy grad, også.

 

Det vi opplever, er at et “sosialistisk” parti fortsetter sin kritikkløse oppslutning om en innvandringstype som er stokk reaksjonær og egnet til å bygge et ghettovesen. Samtidig er dette “sosialistiske” partiet ute og flyr for å trellbinde ærlige arbeidsfolk. Du snakker.

 

Gratulerer med dagen.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Det vi opplever, er at et "sosialistisk" parti fortsetter sin kritikkløse oppslutning om en innvandringstype som er stokk reaksjonær og egnet til å bygge et ghettovesen. Samtidig er dette "sosialistiske" partiet ute og flyr for å trellbinde ærlige arbeidsfolk

Jeg finner det mest påfallende at sosialistiske partier har så liten tiltro til arbeideren at de må lage allverdens snurrige regler. Den selvstendige arbeider er i stand til å finne arbeide selv der hvor det er arbeid å finne. Da tenker jeg ikke på arbeidere som arbeider med å finne arbeide til arbeidere som kan arbeide med å finne arbeide selv. Disse må sies å gjøre en unødvendig jobb. 

En helt annen sak er at UDI og tilsvarende organisasjoner i andre land må presse på for å få opprettet en utpost i Libya for å sile krigsflyktninger fra arbeidsinnvandrere før disse betaler i dyre dommer til menneskesmuglere for å bli seilt over Middelhavet til ørkesløs fattigdom i Europa. Europa har neppe plass til arbeidsinnvandring på toppen av krigsflyktningene akkurat nå. En slik innsats ville være å gå til roten av problemet for å løse det, og ergo noe av det mer målrettede man kan gjøre. 

I stedet bruker arbeiderbevegelsen dagen til å krangle om petitesser som hvem som er mest sosialistisk og hvem som har det reneste flagget. Den delen av arbeiderbevegelsen som har renhetsidealene som sitt viktigste bidrar ikke til praktiske handlinger for å løse problemer, og de andre ser ikke ut til å være opptatt av annet enn detaljer. 

I et demokrati tjener det ikke til å tjene folket at man går i prosesjon 1. mai med maske for ansiktet. Tør man ikke møte sitt folk får man intet folk. 

Kommentar #2

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Tyrkisk-norske arbeidslover

Publisert over 5 år siden

Her er et utdrag fra Guardian 6. mai:

Syrian adults’ wages are so low because they don’t have the default right to work in Turkey, so employers can get away with paying them far below the minimum wage. New labour laws enacted in January were meant to help solve this situation – but in reality little has changed. Rather than giving Syrians the blanket right to work, the law instead only allows those with contracts to apply for work permits – but for most people this is not a realistic prospect. Most employers don’t want to give out contracts.  

Dette er det system "Rødt" nå foreslår. Det blir altså praktisert i Tyrkia overfor syriske barnearbeidere og andre.     

http://www.theguardian.com/world/2016/may/06/war-to-sweatshop-for-child-refugees

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Man kan også se det slik at vi alt for lenge opprettholdt vårt verdensbaserte privilegiesamfunn. Utjevningen mellom nasjoner skjedde ikke raskt nok. Samtidig var det alltid en spådom brukt mot kapiltalismen at så mye rikdom ville akkumuleres i vest at de fattige masser i sør og øst ville begynne å migrere. Nå har kommunistene lykkes i sin spådom. Nå skjer det de sa ville skje. Det privilegiesamfunn de bygget opp gjennom fagforeninger i Vesten får nå sin pay-back-time ved at de ble for egosentriske, og pendelen svinger tilbake. Arbeidet har vært priset for høyt og har akkumulert arbeidsledigheten i store deler av verden. Igjen et bevis på at inngripen i markedet skaper forskjeller og skjevfordelinger. Det beste er nok å la markedet ruule bedre for da skal man unngå større rystelser som de vi blir vitne til nå. 

Naturligvis må lønnsoppgjøret i Norge bli magert i år når vi endelig er innhentet etter 6-8 år med finanskrise i Europa. Vi holdt lenge stand, men med fallet i oljeprisen er vi avkledd, og må betale for opparbeidede lønnsgap med outsourcing og nedleggelser på norsk jord. En konservativ utvikling ville vært en mer balansert politikk som hadde fordelt godene bedre mellom landene over lengre tid. For å komme dit må vi nå gjøre flere inngripener eller la det hele henge fritt til det stabiliserer seg på rett nivå. Arbeide har vært priset for høyt i store deler av Europa. Nå skjer det en justering. Det er typisk at de frontfagene ble enige i sine forhandlinger, mens de svakere tertiærnærigene tør å streike, og det er nok fordi de har andre enn materielle krav. Hvis ikke ville en streik nå være helt ulogisk. 

Kommentar #4

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Klassekampens humor

Publisert over 5 år siden

 

Snu på nærmeste femøring!

 

La oss fortsette med den faglige debatten på Rødt-nivå. Flere vil sikkert bli interessert etterhvert.

I Klassekampen 9/5 hevder Boye Ullman at det er ”umulig å organisere” (utenlandske) arbeidere i visse spekkhoggerbedrifter. Men rekruttering av medlemmer har alltid vært et problem i fagbevegelsen. Ikke bare fordi rekruttene er nervøse, men også fordi de tillitsvalgte kan være for sjenerte. I 90-åra kom det klager fra Jern og Metall i Oslo over at det var en giddalaus rekruttering i byggfagene. Da var det mest norske rekrutter det dreide seg om.

Vi har også nok av eksempler på at tillitsvalgte har motarbeidet streikeretter fordi de selv ikke mestrer streikeledelse. Og så videre.

Byrkjeflot, Ullmann & Rødt har lagt seg på en dødslinje. Vi er nå kommet dithen at partier som ukritisk åpner for bekvemmelighetsinnvandring av reaksjonære religiøse, vil stenge grensen ffor ærlige arbeidsfolk.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Vi er nå kommet dithen at partier som ukritisk åpner for bekvemmelighetsinnvandring av reaksjonære religiøse, vil stenge grensen ffor ærlige arbeidsfolk.

En sjeldent vakker måte å uttrykke fremmed- og religionsforakt på. :-)

Kommentar #6

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Samme sak: Nytt oppbrudd - august 2016

Publisert over 5 år siden

Tilbake til saken!

I Klassekampen 24. august skriver Boye Ullmann sammen med Henning Olaussen:

"SV og Rødt mente i fjor høst at flyktninger fra Syria bør prioriteres framfor fri flyt av arbeidskraft fra Øst-Europa. Er ikke det praktisk solidaritet?"

Mens en bør være ganske enig i de to herrenes kritikk av EØS-systemet i denne anledning, legger vi først og fremst merke til at de ikke klarer å argumentere uten å splitte "vanskeligstilte" grupper fra hverandre. Uten å blunke bruker disse to "sosialistene" EUs betegnelse på arbeidskamerater fra Øst-Europa: 'fritt flytende arbeidskraft'. Syrerne blir langt penere omtalt. Og lønnsarbeiderklassen blir selvsagt nedprioritert.

Og slikt kaller seg sosialister - merk vel!

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
"SV og Rødt mente i fjor høst at flyktninger fra Syria bør prioriteres framfor fri flyt av arbeidskraft fra Øst-Europa. Er ikke det praktisk solidaritet?"

Det er en misforstått solidaritet fordi syrerne er ikke oppe på vestlig nivå mht ferdigheter som etterspørres i Norge, sånn helt uten videre. De vil trenge påbygning for å matche Øst-Europeiske fagarbeidere som vanligvis allerede har sitt fagbrev fra en kompatibel del av verden. 

Jeg er ikke den rette til å avgjøre hvem som er mest sosialistiske av de to. Spørsmålet er for så vidt uinteressant for meg siden det dreier seg om millimetre i forskjell uansett. Selve problemstillingen viser at samme hvor dårlige sosialister de måtte være, er forståelsen for selve hovedspørsmålet enda dårligere. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere