Liv Steen

2

Ond med god samvittighet

De siste dagers artikler om psykiske og åndelige overgrep i Sentermenigheten har rystet mange. Det virker smått utrolig at dette har fått pågå i så mange år uten konsekvenser for hovedpastor Urne eller hans sønn, som nå har arvet tronen.

Publisert: 28. apr 2016

Jeg er en av "avhopperne" fra Sentermenigheten og har fulgt de siste ukers debatt med den største interesse. I dagens artikkel i Vårt Land har min mann og jeg fått stå fram med vår historie. Vi samlet mot i ett år for å forfatte et brev som vi mente vi sendte til ansvarlige karismatiske ledere. Disse "hyrdene" hadde vi tillit til. Vi så for oss at de var modige nok til å ta parti for "den svake part" - i tråd med Jesu eksempel -  som mange ganger viste at han turde å refse daværende religiøse ledere som valset over vanlig mennesker.

Da vi fikk svar fra Egil Svartdahl, sa han at vi måtte finne oss en ny menighet eller kirke for å bearbeide våre sår, og så kunne pastoren/presten der evntuelt ta kontakt med Ole Bjørn Urne. Det blir som å be brent barn finne seg nytt bål.

De andre pastorene i gruppen ble oppfordret til å støtte Urne, "hegne om" ham. Det var altså han som trengte beskyttelse, ikke sårede eksmedlemmer. Det blir vanskelig å se dette som noe annet enn pastoralt kameraderi. Det er ihvertfall tydelig hvem man identifiserer seg med og hvem man regner som en bror: Er det pastoren i gruppen din, som du har hørt urovekkende rapporter om i årevis, eller er det de som ligger utslått i grøftekanten? Mon tro hva Jesus ville gjort?

Les også Ruth Iren Grimstad: Maktens ofre

Svartdahl svarte at gruppen heller ikke hadde "mandat" til å gripe inn i de ulike pastorenes menigheter. Hvem bryr seg om "mandat"? Brydde Jesus seg om "mandat" når han så urett bli begått? Når noe er riv ruskende galt, har man et ansvar, uansett "mandat"!

Les Stian Kilde Aarebrot: Tilgivelse må ikke forveksles med blanke ark

Det skal bli spennende å se hva dagens lederråd vil gjøre med de historiene som nylig er blitt fortalt. Håper de spør seg hva Jesus ville gjort.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Underlig og provoserende

Publisert over 5 år siden

Ja, det har vært en underlig ansvarsfraskrivelse fra de aktuelle pastorenes side - og direkte provoserende er det selvsagt at det her var den aktuelle lederen som skulle "hegnes" om!

Bra at Vårt Land setter fokus på denne ukulturen.

Kommentar #2

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Egil Svartdahl har svart

Publisert over 5 år siden

I eit innlegg har Egil Svartdahl svart og kritisert Vårt Lands vinkel/forside. Han skriv at det er uriktig at pastorgruppa ikkje gjorde noko, sjølv om den ikkje har mandat til å gripe inn. Han har også gjengitt eposten til ekteparet Steen.

Les Egil Svartdahls innlegg her

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Svartdahl

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Les Egil Svartdahls innlegg her

Siden Egil Svartdahl har gjort det klart at han ikke kan følge opp noen debatt etter innlegget sitt, så er det vel mest naturlig å fortsette å kommentere saken i denne tråden?

Kommentar #4

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Ja,

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Siden Egil Svartdahl har gjort det klart at han ikke kan følge opp noen debatt etter innlegget sitt, så er det vel mest naturlig å fortsette å kommentere saken i denne tråden?

ta debatten i denne tråden

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Å toe sine hender

Publisert over 5 år siden
Liv Steen. Gå til den siterte teksten.
Vi samlet mot i ett år for å forfatte et brev som vi mente vi sendte til ansvarlige karismatiske ledere. Disse

Det er sterkt å lese Liv Steens innlegg, og jeg fortsetter å undre meg over det svaret hun og hennes mann fikk i den omtalte e-posten fra Egil Svartdahl (gjengitt i sin helhet i Svartdahls eget innlegg).  Jeg har plukket ut to avsnitt fra denne e-posten som er relevante i forhold til Steens innlegg:

Ut i fra deres opplevelse av lederskapet i Sentermenigheten, har jeg forståelse for deres ønske om at noen skal foreta seg noe. Jeg tror imidlertid ikke at den veien dere har valgt, er den riktige. Hvis dere har funnet dere et nytt åndelig hjem, vil jeg anbefale dere å ta dette opp med presten eller pastoren i den nye menigheten. Dere har mange sår som skal leges, og det er viktig at dere velger å bearbeide disse i et miljø dere føler dere trygge

Dersom dere ikke har funnet et slikt åndelig hjem, bør dere ta personlig kontakt med en prest eller pastor som dere har tillit til, og som kan vurdere om noe kan og bør gjøres på vegne av dere overfor lederskapet i Sentermenigheten. Hva de velger å gjøre som har fått brevet fra dere, må være opp til hver enkelt. Lederskapet i Sentermenigheten har sagt at de stiller seg åpne for å samtale med prester og pastorer som har spørsmål om det som har kommet frem gjennom enkeltpersoner eller i mediene de siste månedene. 

Ekteparet Steen ble altså oppfordret til å ta kontakt med "en prest eller pastor" som de hadde "tillit til", og som kunne representere dem overfor Ole Bjørn Urne i Sentermenigheten.  Men det var jo nettopp det de hadde gjort! De hadde jo henvendt seg til pastor-ringen i Oslo - nettopp fordi de hadde tillit til dem som "hyrder".  Så viste det seg altså at "hyrdene" ikke anså dem for å være deres "får", men noen andres.  Ansvarsfraskrivelse kaller vi slikt - eller for om mulig å uttrykke det ennå sterkere:  De toet sine hender.

Svartdahl presenterer predikant-ringen som en litt løst sammensatt gruppe av enkelt-pastorer, som ikke hadde noe tilsynsansvar for frittstående menigheter.  Det får da være måte på formalisme.  De fikk altså en henvendelse fra mennesker i nød - og ga dem klar beskjed om å henvende seg til noen andre.  Dette var nemlig ikke deres bord.  Det er nærliggende å mistenke dem for å ha hatt mer omsorg for pastor Urne enn for dem som var blitt utsatt for hans "åndelige" tyranni.

Jeg reagerer ellers på den "klassiske" innledningen til det første avsnittet jeg har sitert fra Svartdahls e-post, der man mellom linjene kan lese at ekteparet Steens opplevelser ikke tas helt alvorlig. Adferden til lederskapet i Sentermenigheten blir gjort til et subjektivt anliggende for dem som har vært utsatt for det (Ut i fra deres opplevelse av lederskapet i Sentermenigheten, har jeg forståelse for...).  Akkurat. Det er et godt eksempel på den typen verbale krumspring det er vanlig å ty til for å indirekte gi ofrene skyld for overgriperens handlinger.

Kommentar #6

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Siden Egil Svartdahl har gjort det klart at han ikke kan følge opp noen debatt etter innlegget sitt, så er det vel mest naturlig å fortsette å kommentere saken i denne tråden?

Jeg er opptatt av spørsmålet om samfunnets og myndighetenes rolle. Hvorfor skal det være så mye mer fritt fram med å påføre andre mennesker psykisk mishandling og skader, enn det er når det gjelder fysisk mishandling? Burde ikke, selv om det ikke i første omgang vil føre fram, en politianmeldelse komme på tale. Jeg har andre steder vist til en lovparagraf som må kunne anvendes, 364 var det vel. Den dreier seg om å sette et menneske - selv om det er frivillig - i en mentalt hjelpesløs og skadelig tilstand.

Kommentar #7

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Psykisk overgrep?

Publisert over 5 år siden

Med henvisning til artikkelen i Vårt Land:

Jeg tenker at når en lovsangsleder oppfatter det som et psykisk overgrep fra en maktperson når pastoren ber henne om å kle seg litt mindre iøynefallende fordi han ikke ønsker at "Frøken Bibelstripp" skal ta oppmerksomheten fra Jesus under lovsangen, så har hun ikke forstått sin rolle som lovsangsleder.

Uten at jeg dermed avviser at det er blitt gjort feil. Det har jo pastorene innrømmet. Jeg avviser imidlertid fullstendig de personkarakteristikker som er blitt gitt dem. Jeg finner dem tvert imot løgnaktige og ondskapsfulle.

Sigurd Eikaas

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Karikert utsnitt

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at når en lovsangsleder oppfatter det som et psykisk overgrep fra en maktperson når pastoren ber henne om å kle seg litt mindre iøynefallende fordi han ikke ønsker at

Du plukker altså ut ett element, et lite utsnitt - som du så velger å karikere - fra den massive kritikken som er blitt framført mot Sentermenighetens ledelse.  Var det alt du hadde å bidra med?

Kommentar #9

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du plukker altså ut ett element, et lite utsnitt - som du så velger å karikere - fra den massive kritikken som er blitt framført mot Sentermenighetens ledelse. Var det alt du hadde å bidra med?

Som sagt, så avviser jeg ikke at det er blitt gjort feil. Jeg var der ikke på den tiden. 

Men selv kjenner jeg ikke igjen noe av det som er blitt skrevet i dagens menighet og lederskap. Jeg avviser også fullstendig de stempelene som er gitt Ole Bjørn Urne.

Kommentar #10

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Liv Steen. Gå til den siterte teksten.
Svartdahl svarte at gruppen heller ikke hadde "mandat" til å gripe inn i de ulike pastorenes menigheter. Hvem bryr seg om "mandat"? Brydde Jesus seg om "mandat" når han så urett bli begått? Når noe er riv ruskende galt, har man et ansvar, uansett "mandat"!

Uten å kjenne detaljene i de forskjellige historiene, heller ikke Svartdahls versjon, og med forbehold om dette, så gjenspeiler dette dessverre noe som ser ut til å være en usunn tendens i en del frimenigheter. Bibelen er klar på hvordan vi bør behandle ledere som det blir reist klage mot. Når så kristne ledere, uavhengig av hvilken formell myndighet de har, ikke tar til motmæle, eller i det minste tar menneskers historier på alvor og undersøker nærmere, da er man på tynn is. 

Kommentar #11

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
som du så velger å karikere

"Frøken Bibelstripp" var forøvrig Øystein Sundes lille humoristiske harselas over trenden på den tiden.

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Som sagt, så avviser jeg ikke at det er blitt gjort feil. Jeg var der ikke på den tiden.

Men selv kjenner jeg ikke igjen noe av det som er blitt skrevet i dagens menighet og lederskap.

Men da kan du jo heller ikke overprøve opplevelsene til dem som faktisk var der.

Kommentar #13

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men da kan du jo heller ikke overprøve opplevelsene til dem som faktisk var der.

Det verken skal jeg, eller gjør jeg. Men det får være grenser for hva man kan påberope seg som psykiske overgrep.

Kommentar #14

Laila Thorsen

1 innlegg  17 kommentarer

Du er modig, Liv Steen

Publisert over 5 år siden
Veldig flott å lese innlegget ditt. Og må berømme deg for din modighet for å tørre å stå fram i offentligligheten å fortelle din historie om som du opplevde fra maktmennesker. Samtidig synes jeg det er sørgelig at mennesker som deg, som hadde et ønske å tjene Jesus, opplever psykisk terror fra maktmennesker som bare har et for øye; å tjene seg selv. De burde leve i Jesu kjærlighet, men ordet kjærlighet og medmenneskelighet klinger visst ikke så godt i slike selvopphøyede menneskers ører. Må samtidig si at det er sørgelig å lese den naive og ensidige støtten som det dypt religiøse mennesker viser til ledere i Sentermenigheten og tilsvarende. Håper de begynner å søke Jesus, og erfarer Guds nåde, slik at de kan begynne å leve i nestekjærlighet.
Kommentar #15

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Hyrdene på marken

Publisert over 5 år siden

Pastorgruppen  - hyrdene - i Oslo er tydeligvis ikke så godt  egnet til å lede sine flokker til de rette enger. Jeg ser at det fortsatt sitter ledere der som også førte får på villspor under Lysbærerskandalen i 90-årene. At sentrale pinseledere og andre karismatikeree nå også stiller opp i Jan Hanvolds Visjon Norge, og sågar gir applaus til kommenede ukes Maldonado-møter på Telenor Arena, burde bety at det nå ble tatt et radikalt oppgjør i dette miljøet. Det står faktisk menneskeskjebner på spill, slik varslerne fra ulike bakgrunner nå har vist med smertelig tydelighet .

Kommentar #16

Steve Marshall

0 innlegg  1 kommentarer

Hva ville Jesus egentlig har gjort?

Publisert over 5 år siden

‘Mon tro hva ville Jesus har gjort’ mot en pastor som gå ut med en offentlig beklagelse for feiltrinn gjort i fortiden, med oppriktig ønsker om dialog og forsoning med de som er blitt såret? Ville Han da har spyttet i øyner hans, hengt han ut på media, satt han i gapestokken til spot og spe for alle? Heldigvis så er det ikke den ‘evangelium’ jeg tror på og ikke de verdier som min menighet representerer.

På samme måten som det kreves mot for å komme med en offentlig beklagelse, så kreves det også mot av motpart for å ville gå i dialog med personen det gjelder og søker forsoning, framfor å spiller til galleriet. Det er også underlig hvordan mennesker som er utenforstående for Sentermenigheten kan slutter seg til stempler som ‘maktmennesker’ og ‘psykisk overgrep’ som skal gjelder for individer de tilsynelatende har ikke personlig kjennskap til. På samme vis, hvordan kan medlemmer i menigheten blir stemplet som ‘naive’ og ‘dypt religiøse’ uten at vedkommende har en gang satt fot i menighetens fire vegger?!

Dessverre så undergraves disse påstander da de også kommer fra fremmeds munn. Selv om det kan har blitt gjort feil av Sentermenighetens tidligere leder i fortiden, så synes jeg det er ikke riktig å drive en heksejakt på denne måten - og det har ingenting med Jesus’ budskap om forsoning å gjøre.

Kommentar #17

Ole Petter Erlandsen

24 innlegg  73 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Har kommentert denne saken i eget innlegg sånn litt fra innsiden - som deltaker i pastorgruppa i 2005-2006 i egen tråd: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11640329/.

Ellers godt å se at dere fortsatt er oppegående og engasjerte, Liv og Lasse! 

Kommentar #18

Tonje Sofie Ranvik

2 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.


Jeg tenker at når en lovsangsleder oppfatter det som et psykisk overgrep fra en maktperson når pastoren ber henne om å kle seg litt mindre iøynefallende fordi han ikke ønsker at "Frøken Bibelstripp" skal ta oppmerksomheten fra Jesus under lovsangen, så har hun ikke forstått sin rolle som lovsangsleder.

Det er veldig bra at du ikke har opplevd Ole Bjørn og Raymond slik de i noen artikler har blitt fremstilt. Og det har skjedd en forandring i menigheten. Men dette handler ikke om hvordan R og OB blir opplevd i dag av noen av de nåværende medlemmene, men om hvordan 40 tidligere medlemmer har opplevd pastorene i Sentermenigheten. Jeg har fått høre mange historier om hvordan det har vært i Sentermenigheten fra min foreldre og andre personer jeg har tillit til. Det de forteller er sant! Det var faktisk så ille. Og så må jeg bare si at når du kaller Liv for "Frøken Bibelstripp" og sier at hun tok oppmerksomheten fra Jesus under lovsang er det å karikere henne. Du sier selv at du ikke kjenner til hvordan det var, så hvordan kan du komme med slike antagelser? Jeg kjente Liv i mange år og i mine øyne var hun en dame som ville gi Jesus oppmerksomhet i alt hun gjorde. Jeg tror på historien deres Liv og Lasse, det gjør mamma, pappa og Katrine også
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Javel?

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Men det får være grenser for hva man kan påberope seg som psykiske overgrep.

Siden du i en tidligere kommentar flåset i vei om "Frøken Bibelstripp", så kan du jo nå lese hennes mer detaljerte beretning her:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post11640359.zrm

Kommentar #20

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Sannhetsgehalten

Publisert over 5 år siden

Så er vi i gang igjen på Verdidebatt i Vårt Land – nye runder med over ti år gamle anklager mot kristne, menigheter og organisasjoner. Samme hva som blir sagt, unnskyldt og beklaget er ulvene ikke fornøyd. De roper mer blod – korsfest, korsfest.

Det tragiske er at de som ofte kjenner minst til sakene, de fremstår som de største forståsegpåerne. Dere vet ikke engang hvor stor sannhetsgehalt det er i anklagene. Etter så mange år blir tre fjør lett til mange høns. De som aldri har lagt to pinner i kors for å leve etter Jesu Misjonsbefaling, de stiller seg villig opp og roper korsfest på fariseernes befaling – de synes så synd på anklagerne.

På meg virker det som om at der anklagere er meget oppegående mennesker som vet nøyaktig hvilke psykologiske knapper de skal trykke på for å få sympati. 

Kommentar #21

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Beklagelse til Liv Steen

Publisert over 5 år siden

Jeg forstår at uttrykket "Frøken Bibelstripp" blir oppfattet som personlig, nedlatende, spydig og sårende mot deg, Liv Steen. Det var ikke min intensjon.

Det jeg mente, var å henvise til selve det fenomenet som Øystein Sunde så muntert harselerte over, og som vel de fleste over en viss alder husker. Et fenomen som jo også ble debattert blant kristne. Jeg satte da også uttrykket bevisst i hermetegn for at det ikke skulle være personrettet.

For med den intensjonen, så sparte det meg for å forsøke å finne formuleringer som nettopp ikke ville bli oppfattet som nedlatende, spydig eller sårende. Jeg kunne peke på fenomenet (og det med et gladhumoristisk tilsnitt), uten å peke på deg personlig.

Den "snarveien" skulle jeg ikke tatt. I ettertid forstår jeg godt, - tatt konteksten i betraktning, - at dette ble misforstått. Jeg er lei for det, og ber uforbeholdent om unnskyldning.

Beste hilsen Sigurd Eikaas

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere