Kristen Edvard Skaar

30

Biskopenes retrett

Biskopene har gjort retrett fra to syn til halvannet.

Publisert: 27. apr 2016

Biskopene fremholdt enstemmig i høst at de ønsket to likeverdige vigselsliturgier, en som den nåværende og en tilpasset likekjønnet vigsel. Det ble hevdet at siden det var to likeverdige syn på ektskap og vigsel i vår kirke, måtte det gis liturgisk uttrykk. Det skulle ikke være snakk om reservasjon dersom man ikke ville benytte den nye vigselen for likekjønnede par. Nei, det skulle bli to valgmuligheter som var helt sidestilt.

Åpen folkekirke vedtok på sitt årsmøte at de ønsket en ny liturgi som skulle kunne benyttes av både hetrofile og homofile par, men samtidig beholde den gamle. På kirkemøtet gav biskopene etter for dette synet. De prøvde ikke en gang å fremme sitt eget vedtak.

To biskoper som talte for biskopenes tidligere ønske, ble fort enige med resten om å stemme for Åpen folkekirkes syn. Kanskje biskopene skjønte at de ville bli nedstemt? Da ville saken blitt utsatt til neste kirkemøte. Hvis biskopene da hadde holdt fast på sitt syn, trengtes det 2/3 flertall for at Åpen folkekirkes ønske skulle bli vedtatt. Det tviler jeg på ville skjedd. Man ville fått to likeverdige liturgier som uttrykk for to likeverdige læreoppfatninger. Men selv om biskopene hadde blitt nedstemt, ville de markert seg i kirkebildet. Nå skjedde det motsatte. De ønsket ikke konfrontasjon med representanter som støttet Åpen folkekirke. Biskopene kom etter det Åpen folkekirke gikk foran.

Resultatet ble halvannen vigselsliturgi. Formelt sett er det to, men i praksis kommmer det til å fremstå som kirken har halvannen. Den nye skal kunne benyttes av alle. Den vil sikkert bli oppfattet som hovedlitugien, og den gamle som en tilleggsliturgi for "de gammeltroende".

Det sies i kirkemøtets vedtak at det er to syn som kan komme til uttrykk i kirken. Men i biskopenes forslag var det tale om to likeverdige syn. Den tanken synes å være forlatt, kanskje ikke i teorien, men i hvert fall i praksis. Nå snakkes det bare om reservasjon fra den nye liturgien dersom man vil benytte den gamle. Dermed har vi ikke to likeverdige læresyn, men ett hovedsyn og et bi-syn. Dette blir nok bare foreløpig slik som i Sverige der den nye ser ut til å bli enerådende.

Biskopene har aktivt medvirket til at de to læresynene er blitt redusert til halvannet - slik som Åpen folkekirke har lagt opp til.

Hva blir så biskopenes neste retrett i møte med Åpen folkekirke?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere