Tor Egil Hansen

11

Er vi i Tusenårsriket nå?

Publisert: 17. apr 2016  /  627 visninger.

Jeg har lest litt gjennom en del gamle tråder om dette temaet. Må si jeg ble overrasket da jeg fant ut at enkelte hevder tusenårsriket startet da Jesus kom til jorden første gang. Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg.
Det blir nødvendigvis mange vers som må bortforklares for å argumentere godt for en slik påstand. Det er tross alt en del hendelser som skal forekomme før Tusenårsriket starter. Har disse forekommet? Jeg har gjort et lite utvalg:

- Åp 18:21 Babylon, den store byen, kastes ned, og aldri mer finnes .
Jeg har forstått at noen mener Jerusalem er Babylon. Jerusalem finnes fortsatt. Andre hevder USA er vår tids Babylon. Nyere tolkninger har vært inne på tanken om at Dubai eller Mekka kan være Babylon og at hennes horskaps vredesvin kan tolkes som oljen. Hvilken by kan det ellers være snakk om?

- Åp 19:11-16 Forteller oss om Jesu gjenkomst, på en hvit hest osv.
Har dette hendt? Man kan vel ikke si at Jesu liv på jorden var Jesu gjenkomst? Det blir jo helt absurd. Det sies også at Jesus skal styre nasjonene med jernstav. Betyr det at Jesus har støttet Mao, Stalin, Hitler  osv? Står Jesus bak og styrer Islam, Hinduismen, Buddhismen? Eller hva med alle som ikke tror på en Gud i dagens verden? Det ser ikke akkurat ut som at vi har en styrende jernhånd.

- Åp 19:20 Løgnprofeten og villdyret blir kastet i "ildsjøen".
Hva med alle dagens profeter og religioner, er de "på riktig vei"? Jeg tror ikke Tusenårsriket vil kunne fungere som grobunn for nye religioner som eksempelvis Islam.

- Åp 20:2 Satan bindes for tusen år før Tusenårsriket starter.
Konsekvensen blir at Satan ikke lenger skal forlede folkene, som det står i vers 3. Hvis ikke Satan har skylden for all elendighet på jorden de siste 2000 år, da må man ha enten et skremmende bilde av hva og hvordan Gud er, eller så må Jesu tilstedeværelse ikke være bra nok.

- Til slutt et svært viktig poeng. Åp 20:4-5 sier oss at før Tusenårsriket starter får vi den første oppstandelse, og de som oppstår skal herske med Jesus i tusen år. De som ikke blir med på denne oppstandelsen, blir ikke levende igjen før de 1000 år har gått(vers 5). Det ser derfor ut til at de som hersker med Jesus, vil være i live i alle disse tusen årene! Det kan forsvares med vers 6 "... Over disse har ikke den annen død noen myndighet..."

Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det!

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

På den annen side -

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
På denne tråden er det mye tull og tøys. Det meste av dette er det helt umulig å forstå.

Det er fullt mulig å diskutere "Tusenårsriket" på en seriøs måte, men det blir ikke gjort her. På den annen side er dette spørsmålet veldig perifert. Det nevnes sjelden i vanlig forkynnelse i kirken, og det er heller ikke nødvendig. Hvem som helst kan google på dette begrepet og finne brukbare forklaringer, f.eks. i Store norske leksikon. Søk da på ordet kiliasme.

Jeg anbefaler også bibellesing hvor de fire evangelistene og brevlitteraturen prioriteres (gjerne også Salmenes bok), og hvor man med fordel kan la Johannes Åpenbaring ligge ulest, i alle fall i første omgang. De mest spektakulære tema finnes der, og de er ikke viktige for troen vår.

___________________________________________________________________

Det er alltids behagelig og komme seg ned på jorden igjen og få noen "vettuge" ord fra en som vet hva vi "snakker" om.

Når jeg slår opp på "kiliasme" i Store norske leksikon, det første jeg leser der at det er en "idée", og hvem er hovedansvarlig for å komme med idéer? Det er vel da en sabla gjeng med grundere eller teologer?

Jeg har antakelig besvart dette dilemmaet med akkurat Åp.20 jeg også, slik leksikonet gjør?, men jeg trenger ikke leksikon da det står mer i Bibelen enn i leksikonet om dette temaet. For eks. hele 1.Kor.15 som også handler om oppstandelsen? Tusenårsriket kommer av at siste fiende som beseires er døden (v26) og det er øyeblikket da Satan også bindes, for som det står i 1.Kor.15.54-57: Når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.  Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.

Satans makt er glad i døden og dødsriket, det er hans makt, men den brytes ned ved seieren over døden, og det feires med et tusenårsrike og en opprettelse av Kristi menighet og planlegging om å styrte Satan i ildsjøen. (Jorden i tidsperspektivet)

Det.er etter denne seieren Kristi menighet blir dannet, og det er ikke tull, det står fortsatt i Åp.20.4 som jeg tidligere i denne tråden har henvist til uten å sitere verset, for jeg tenkte at de som er interessert i temaet selv kunne slå opp. Men der står det svart på hvitt:

Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. - v6 De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.

At det ikke finnes noen Kristi menighet nå, beror på at hverken tusenårsriket eller noen oppstandelse foreløpig har vært, slik at synden er like eksplosiv nå som den alltid har vært. Leser man videre i 1.Kor.15. fra v24-28 ser man at alle myndigheter og krefter (jordens konger og styresett) blir tilintetgjort og overgitt til Gud, for også Sønnen må underlegge seg Gud.

Det har sin mening i at fortellingene om Kristus bunner ut i, og er en barnelærdom - Sannheten er egentlig at det er menneskenes fantasi som har skapt disse dogmene selv, når menneskenes utvikling har kommet så langt har de lagt fra seg krig og uenighet og funnet frem til et fellesskap som bunner ut troen på Gud i seg selv, å gjøre bare det gode for hverandre. Menneskenes utvikling har da kommet så lang at de har funnet frem til å legge vekk læren om dåp, håndspåleggelse, dødens oppstandelse og evig dom. (Heb.6.1-3)

Men foreløpig er denne barnelærdommen nyttig til tukt og oppdragelse, men egentlig er Bibelen et velfundert eventyr, bygget på menneskehetens mange krumspring, lærdommer og utvikling. Best i verdenssammenheng blir den når hele menneskeheten har lært seg å samarbeide med hverandre isteden for å motarbeide.

Å anbefale hva man skal lese og ikke for å bevare troen er vel det en kan betrakte som tøv og sneversynthet? Så vidt jeg vet er det satt segl for det som ikke skal offentliggjøres av engelen med bokrullen i Åp.10.4? Ellers leser man vel i Åp.22.7:Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»

Hvordan mener du man skal få tatt vare på ordene i boken om du anbefaler bare evangelistene, Salmene og brevene? Evangelisten selv henviser jo til profetene rett som det er, og i Luk.24.25-27 og 44-45 heter det jo slik når Jesus refser to av disiplene for å være uforstandige og trege i sin tro;

 Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.
Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.

Prøv det du også!

 

Kommentar #52

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hele Bibelen er interessant lesning, om ikke alltid lettfattelig.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken

Det står også: Åp 1:3 "Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet." Hele åpenbaringen kommer jo direkte fra Jesus og er muligens den boken i Bibelen man med størst sikkerhet kan si kommer direkte fra Gud.

Det kan derfor ikke skade å ta en titt på denne boken i Bibelen. Mye er nok vanskelig for de fleste men jo mer man prøver å sette seg inn i stoffet jo mer vil man forstå. Det kan også være lurt å se på forelesninger på nett om Åp, for å se hvordan ulike retninger tolker disse skriftstedene.

Ellers tenker jeg det må være fornuftig å bruke hele Bibelen når man skal finne gode argumenter for ens tro.

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

100% enig!

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ellers tenker jeg det må være fornuftig å bruke hele Bibelen når man skal finne gode argumenter for ens tro.

Her er jeg absolutt enig med deg, for det er nettopp det som er hemmeligheten at alle opplysningene ligger spredt utover hele Bibelen - gjort med hensikt med tanke på at det er profetier og ikke hverdagskost. (Det er skjult)

Dersom man gransker hele Bibelen vil en se at alt henger sammen i hverandre og dersom Bibelen hadde blitt omskrevet i sammenheng ville man forstått alt sammen som en helhetlig hendelse og blitt slik Gud uttrykker det i sin plan hos Jes.46.10: Fra begynnelsen forkynner jeg enden...

Det er ikke bare Bibelen man bør se på, men alle hellige skrifter som finnes, utdyper og forklarer og Apokryfene er makaløs til å oppklare ting i Bibelen. Jeg gjorde et forsøk med å se om profeten Daniel var nevnt i dem, og det var han!

I 4.Esra 12.fra v9: For du fant meg verdig til å få se tidenes ende og de siste tider. Engelen sa da til meg: 10 «Dette er tolkningen av det synet du har hatt: Ørnen som steg opp fra havet, er det fjerde verdensriket som din bror Daniel så i sine syner.  Men han fikk ikke tolkningen av synet, den jeg nå gir deg eller allerede har gitt deg.

Kommentar #54

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Tor Egil Hansen skriver:

- Åp 20:2 Satan bindes for tusen år før Tusenårsriket starter.
Konsekvensen blir at Satan ikke lenger skal forlede folkene, som det står i vers 3. Hvis ikke Satan har skylden for all elendighet på jorden de siste 2000 år, da må man ha enten et skremmende bilde av hva og hvordan Gud er, eller så må Jesu tilstedeværelse ikke være bra nok.

- Til slutt et svært viktig poeng. Åp 20:4-5 sier oss at før Tusenårsriket starter får vi den første oppstandelse, og de som oppstår skal herske med Jesus i tusen år. De som ikke blir med på denne oppstandelsen, blir ikke levende igjen før de 1000 år har gått(vers 5). Det ser derfor ut til at de som hersker med Jesus, vil være i live i alle disse tusen årene! Det kan forsvares med vers 6 "... Over disse har ikke den annen død noen myndighet..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Legg merke til at det står at Satan blir "Bundet" så han ikke lenger skal forføre nasjonene.

Vi glemmer ofte å sitere hele verset....

VI kan med andre ord ikke si at satan er bundet , punktum. Men det er hans even til å totalt forføre folkeslagene...det er den funksjonen bibelen sier han er bundet i spesielt. VI kan ikke kutte vekk halve verset, for da sier vi noe annet enn hva bibelen sier.


Se det i sammenheng, før korset var det kun jødene som hadde noe åpenbaring som nasjon...selv de var loviske.

Etter korsets åpenbarelse har nasjon etter nasjon (dvs folkeslag etter folkeslag, etnisk gruppe etter etniks gruppe...some r hva ordet "etnos" egentlig betyr) vendt seg vekk fra avgudsdyrkelse til å tilbe Jesus.

Så om man tolker åpenbaringen som profetisk symbolspråk, så er det faktisk sant at satan ble bundet slik at han ikke kan forbilde og forføre folkeslagene lenger, slik han gjorde før korset. Det var etter korset at misjon begynte og evangliet gikk ut til "alle folkeslag", ikke før.

Når det gjelder "djevele går rundt som en brølende løve" så henger det sammen med at åpenbaringen ikke er en bokstavlig fremstilling. Det kommer ikke et syvhodet uhyre på jorden, stjernene kommer ikke bokstalivg talt å falle ned på jorden, det kom ikke bokstavlg tre padder ut av munnen på et dyr med to horn som forførte alle folkeslag osv. Engelen sa han forkynner kommende hendelser i "tegn", dvs i "semion", som betyr symboler. Derfor må vi lese boken slik.

TIl sammenligning, så sa brukte Jesus selv samme ordlyd da han forklate hvordan han kunne drive ut demoner og sette folk fri. Han sa, om jeg driver ut ånder da er det fordi jeg allerde har "bundet den sterke"

Vi vet i den sammenhengen at jesus ikke bokstavlig tok et tau og bandt satan eller noe slikt. Det er bare en form for språk som betyr at "den sterke", som hadde folk i fangenskap, nå er gjort uvirksom slik at han ikke klarere å holde fast på sitt bytte, fordi en sterkere er kommet.

Det er samme sak i åpenbaringsboken.

ALt blir kalrt om man elser slik bibelen sier vi skal lese den OG følger de dateringer vi skal følge.

Satan ER virkelig bundet i dag, for han har absolutt ingen makt lenger, for JEsus har all makt i himmel og på jord. Derfor går han bare rundt SOM en brølende løve....Det er bare en ekte brølende løve, det er Jesus.

Jeg tror at Kirkens tidsalder er beskrevet som de tusen år. Da kirken har sin makt her på jorden. Og Kirken er alle kristne med Jesus som hodet.
Kommentar #55

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Her er jeg ikke med

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til at det står at Satan blir "Bundet" så han ikke lenger skal forføre nasjonene.

Vi glemmer ofte å sitere hele verset....

VI kan med andre ord ikke si at satan er bundet , punktum. Men det er hans even til å totalt forføre folkeslagene...det er den funksjonen bibelen sier han er bundet i spesielt. VI kan ikke kutte vekk halve verset, for da sier vi noe annet enn hva bibelen sier.


Se det i sammenheng, før korset var det kun jødene som hadde noe åpenbaring som nasjon...selv de var loviske.

Etter korsets åpenbarelse har nasjon etter nasjon (dvs folkeslag etter folkeslag, etnisk gruppe etter etniks gruppe...some r hva ordet "etnos" egentlig betyr) vendt seg vekk fra avgudsdyrkelse til å tilbe Jesus.

Så om man tolker åpenbaringen som profetisk symbolspråk, så er det faktisk sant at satan ble bundet slik at han ikke kan forbilde og forføre folkeslagene lenger, slik han gjorde før korset. Det var etter korset at misjon begynte og evangliet gikk ut til "alle folkeslag", ikke før.

Det står ikke at han blir bundet. Åp 20:2 "Og han grep draken, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, bandt ham for tusen år " Videre sier neste vers: " og kastet ham i avgrunnen og låste igjen og satte en forsegling over ham, så han ikke lenger skal forlede folkene, før de tusen år er til endes."

Dersom du mener at dette har inntruffet må du også tro at trengselstiden er over, og at menneskene på jorden har opplevd et jordskjelv som aldri har vært før. Åp 16:18
I tillegg en rekke detaljer som jeg mener umulig kan ha hendt.

Det største problemet med en slik tro er at det kommer i konflikt med Åpenbaringens kronologi. Før Satan blir bundet har Jesus kommet tilbake. Det kan man lese om i kap 14 og 19.
I tillegg kommer den første oppstandelse like ettar at Satan har blitt bundet. Mener du at den første oppstandelse har forekommet?

Jeg forstår det du skriver om misjon, men det er nok et annet tema i denne sammenheng.

Hvis du har god tid en dag vil jeg anbefale å se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=S2REkR9DwsA

Der får du god informasjon om kronologien i Åpenbaringsboken.

Kommentar #56

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det største problemet med en slik tro er at det kommer i konflikt med Åpenbaringens kronologi. Før Satan blir bundet har Jesus kommet tilbake. Det kan man lese om i kap 14 og 19.
I tillegg kommer den første oppstandelse like ettar at Satan har blitt bundet. Mener du at den første oppstandelse har forekommet?

Jeg tror at når vi dør så opplever vi den første oppstandelse og regjerer med Jesus i den første oppstandelse. Slik at de som er døde har oppstått og regjerer med Jesus sammen med Kirken på jorden. Kirken på jorden har spredd seg ut over hele jorden og hatt stor makt. Slik Jesus sier at han skal regjere med jernstav. Kristendommen er i dag den største religionen som har hatt stor makt. Det vil si at djevelen har vært bundet fordi han ikke kan gjøre som han vil. Guds vilje har fått skje gjennom mange kristne mennesker her på jorden, og ødelagt for djevelen sitt verk.

Jeg leser ikke Åpenbarsboken kronologisk. Jeg tror Johannes får se litt i detaljer og litt i oversikt. Jeg tror at det han ser er ting som har skjedd også gjennom tusenårsriket, da ting kan skje samtidig. Det mest tragiske for jødene og de kristne på Johannes tid er da Jerusalem ble gjevnet med jorden og jødene mistet sitt land. Mye tragisk skjedde i år 70, og det er naturlig at det får oppmerksomhet og blir sett på som det mest grusomme. Som vi i dag ser på naizismen som det mest grusomme og mennesker i middelalderen ser på svartesaugen som det verste. Om en profetet skulle profetert om noe grusomt som skulle skje i når fremtid i førsten av 1900-tallet, så skulle man nok tenke at det ble oppfylt under Hitler. På samme måte så tror jeg at mye av det Johannes profeterer om skjer i nær fremtid, eller at til og med noe kan ha skjedd og at han ser det fra ånden.

Jeg syns det er rart du  ser så bokstavelig på at djevelen er bundet når du ser abstrakt på ildsjøen. Noe som kanskje ikke mange kristne vet i dag er at til og med Luther trodde at kirkens tidsalder var tusenårsriket. Jeg kopierer noe i fra Illustrert bibelleksikon der det står:

1.Amillianismen går tilbake helt til Augustin (354-430) som tolket tusenårsriket spirutualistisk om kirken. Han lærte at dette begynte med Kristi første komme, og at Kristi kirke er det rike hvor de hellige hersker. Når det i Åp 20,4 tales om den første oppstandelse, lar han denne gå på omvendelse, hvor mennesker oppreises til et nytt liv. Augustins syn ble den katolske kirkes offisielle lære i denne sak. Det ble også overtatt av reformatorene, både Luther og Calvin. I Den augsburgske bekjennelsen heter det at de blir forkastet som " utbrer somme jødiske læremeninger om at førde dødes oppstandelse skal bare hellige og gudsryktige inneha et verdslig rike og alle ugudelige bli undertvunget " (Augustana art. 17). Her bør dog bemerkes at det var en ganske ytterliggående form for kiliasme som var aktuell, og som en tok avstand fra.
Amilliaerne oppfattet fra først av de tusen år bokstavelig, og det førte til en sterk forventining av Kristi gjenkomst og verdens ende, samt til store botsbevegelser, da en nærmet seg år 1000 e. kr. Selv om en senere måtte oppgi tanken om de tusen åår. vedble dog Augustins oppfatning å være rådende for de historiske kirkesamfunn ned gjennom hele middelalderen.
Amillianismen regner altså ikke med noe gudsrike på jorden i bokstavelig mening. En anser at skildringen i Åp. 20, liksom de øvrige steder i Skriften som behandler samme emne, må betraktes som billedlig. Det hevdes atgudsriket må være et rent åndelig rike, da noe annet ville bety en tilbakegang fra det åndelige innhold som kjennetegner Guds rike etter at Kristus er kommet og har avskaffet den gamle pakt. Evangeliets tid er "tusenårsriket". Løftene til Israel omet rike får sin åndelige oppfyllelse i kirken og kirkens historie. Djevelen er bundet med "evngeliets lenke" og kan ikke virke fritt der Guds ord forkynnes. Vi lever nå i tusenårsriket, - kanskje nær den tid da djevelen slippes løs igjen fra sitt fengsel og drar ut for å forføre jordens folk.

Kommentar #57

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Mye å ta tak i....

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns det er rart du ser så bokstavelig på at djevelen er bundet når du ser abstrakt på ildsjøen. Noe som kanskje ikke mange kristne vet i dag er at til og med Luther trodde at kirkens tidsalder var tusenårsriket.

Det er mulig jeg har forklart meg litt kort når det gjelder at "djevelen er bundet." Det kan også tolkes, men det er ikke så vanskelig å tolke. Poenget med, eller resultatet av at djevelen blir bundet blir at den onde makten blir maktesløs i tusen år. Spørsmålet blir vel i den sammenheng om de mennesker som i utgangspunktet har latt seg lure av djevelen vil fortsette på samme måte, av "gammel vane", eller om Jesus klarer å påvirke alle til å følge seg i løpet av de tusen år.
Dersom vi er i tusenårsriket er det ikke litt rart at Islam har flere følgere enn noen gang?

Jeg vil også minne om Åp 20:6 "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år."
Her er det vel naturlig å tolke dette til at De(salige og hellige), ikke vil dø flere ganger men regjere med Jesus i hele perioden på tusen år.

Du skriver også: " Jeg tror at når vi dør så opplever vi den første oppstandelse og regjerer med Jesus i den første oppstandelse. Slik at de som er døde har oppstått og regjerer med Jesus sammen med Kirken på jorden. "
Dette er ikke lett å forsvare med bibelvers. Bibelen lærer oss om døden og dødsriket, som etterhvert vil bli kastet i "ildsjøen". Det er der vi havner inntil første eller andre oppstandelse. Hvis vi er i Tusenårsriket nå da må jeg si jeg er temmelig skuffet! Tror du Jesus har kommet tilbake?

Det blir forøvrig litt vanskelig å debattere dette temaet siden du ikke ser kronologien i Åpenbaringen.

Kommentar #58

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil også minne om Åp 20:6

Hvordan har du tenkt at det skal foregå? At alle døde som er kristne kommer til jorden igjen og skal leve i 1000 år her på jorden? Det vil jo være et tilbakeslag for dem, og veldig rart for verden  og oppleve at alle døde i kristus skal leve her på jorden og ikke ha dødelige kropper. ( spesielt om man tenker på alle ødeleggelser her på jorden, at stjerner osv. har falt ned på jorden) Og de skal regjrere med Jesus helt bokstavelig. Og alle er kristne på jorden? Hvorfor utffører ikke Gud dette om det er mulig mye tidligere?  Jeg syns at mer man tenker på tusenårsriket bokstavelig, mer rart blir det. Kan de som ikke dør få barn og gifte seg? Hvordan skal man få plass til alle menneskene på jorden når alle i himmelen skal komme til jorden? Og kommer de som er kristne her på jorden når de dør bli sendt rett tilbake til jorden for å regjere?

Skal ikke menneskene på jorden lenger ha fri vilje til å bestemme om de skal bli kristne eller ikke? Om det er så at de ikke skal få fri vilje, hvorfor har Gud da tillatt mennesker i alle tider å ha fri vilje?

Jeg syns nok at det virker veldig usannsynlig å tolke tusenårsriket bokstavelig likt resten av Åpenbaringsboken. Da jeg  mener at man bør tolke Åpenbarelsesboken billedlig for å forstå den rett.

Jeg får ikke din teori til å stemme med Guds natur. Da mennesker til alle tider har fått fri vilje, og noe annet er imot Guds vilje.

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vanskelig tekst?

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
At alle døde som er kristne kommer til jorden igjen og skal leve i 1000 år her på jorden? Det vil jo være et tilbakeslag for dem, og veldig rart for verden og oppleve at alle døde i kristus skal leve her på jorden og ikke ha dødelige kropper. ( spesielt om man tenker på alle ødeleggelser her på jorden, at stjerner osv. har falt ned på jorden) Og de skal regjrere med Jesus helt bokstavelig. Og alle er kristne på jorden? Hvorfor utffører ikke Gud dette om det er mulig mye tidligere?

Først må du lære deg forskjellen mellom forgjengelighet og uforgjengelighet? (1.Kor.15.49-52) Dette gjelder om man kaller seg kristen eller muslim eller hva som helst i dette liv. I Åp.20.4-6 handler det om oppstandelsen, det gjør hele 1.Kor.15 også. Så må du lese om hvem Kristi prester er; Heb.7.14, 1.Pet.2.9 det kongelig presteskap utkalt fra mørket (på jorden under trengselstiden, Matt.24.13,22 - de som ikke har tatt dyrets merke , Åp.20.4, som er de du finner i Åp.14.3-5) Disse skal igjen frelse alle andre levende og døde.

Stjerner kan du sammenligne med idoler... Dom.5.20:Fra himmelen kjempet stjernene, fra sine baner kjempet de mot Sisera.

Kommentar #60

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Mange vanskelige spørsmål

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns nok at det virker veldig usannsynlig å tolke tusenårsriket bokstavelig likt resten av Åpenbaringsboken. Da jeg mener at man bør tolke Åpenbarelsesboken billedlig for å forstå den rett.

For det første har jeg ikke studert Bibelen så veldig lenge, men jeg har tenkt litt på noen av de spørsmålene du stiller. Hvis ikke vi kan forstå deler av åpenbaringsboken bokstavlig eller delvis bokstavlig, vil jeg hevde boken har svært liten verdi. Jesus gav disse åpenbaringene til Johannes, og derfor tror jeg boken er veldig viktig.

"Hvordan har du tenkt at det skal foregå? At alle døde som er kristne kommer til jorden igjen og skal leve i 1000 år her på jorden? Det vil jo være et tilbakeslag for dem, og veldig rart for verden og oppleve at alle døde i kristus skal leve her på jorden og ikke ha dødelige kropper. ( spesielt om man tenker på alle ødeleggelser her på jorden, at stjerner osv. har falt ned på jorden) Og de skal regjere med Jesus helt bokstavelig. Og alle er kristne på jorden?"

Jeg har ingen svar på disse spørsmålene, men bibelen forteller oss at de som opplever den første oppstandelse skal være lykkelige. Ellers hadde det vært fint om Bibelen hadde gitt oss litt mer informasjon om slike detaljer som du etterspør, men Gud har nok en god plan. 

"Hvorfor utffører ikke Gud dette om det er mulig mye tidligere? Jeg syns at mer man tenker på tusenårsriket bokstavelig, mer rart blir det. Kan de som ikke dør få barn og gifte seg? Hvordan skal man få plass til alle menneskene på jorden når alle i himmelen skal komme til jorden? Og kommer de som er kristne her på jorden når de dør bli sendt rett tilbake til jorden for å regjere?"

Alt har sin tid. Hvorfor kommer ikke bare Jesus tilbake nå og forhindrer at millioner av flere mennesker dør av sult i krig osv? Dette blir det fort en moderne klagesang ut av. Jeg tror man kan gifte seg og få barn i tusenårsriket, men på den nye jord kan man ikke det. Det er vel ikke alle kristne som kommer til å delta i tusenårsriket og dessuten har Jesus ved sin gjenkomst drept mange vantro, men det blir nok trangt om plassen ja. De som er kristne på jorden i tusenårsriket dør sikkert ikke. Jeg vet ikke.

"Skal ikke menneskene på jorden lenger ha fri vilje til å bestemme om de skal bli kristne eller ikke? Om det er så at de ikke skal få fri vilje, hvorfor har Gud da tillatt mennesker i alle tider å ha fri vilje?"

Husk at Satan er bundet. Vi vil nok ha fri vilje, men vi vil samtidig være lettere å overbevise om hva som er sannhet da Satan ikke kan lure oss til å tro noe annet.

"Jeg får ikke din teori til å stemme med Guds natur. Da mennesker til alle tider har fått fri vilje, og noe annet er imot Guds vilje."

Hva da med evigheten på den nye jord?(Himmelen) Kommer vi til å ha fri vilje der? Har vi muligheten til å falle fra? Finnes evigheten, eller er det også bare et bilde på at vi får et bedre liv dersom vi har fellesskap med Gud. Det vil si at "evig liv" betyr at vi er levende på en slik måte som Gud ønsker det mens vi lever her på jorden. Og at "evig fortapelse" betyr at alt vi foretar oss vil føre til noe negativt til slutt.

Jeg tror på evigheten, så dette var bare en liten tankelek.

Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bare kristi prester

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
At alle døde som er kristne kommer til jorden igjen og skal leve i 1000 år her på jorden?

Den første oppstandelsen gjelder bare de 144 000, førstegrøden av oppstandelsen. (1.Kor.15. 20-23, Åp-14-3-7, Åp.7.1-9) Oppstandelsen for alle andre døde kommer etter at Satan er blitt sluppet løs en kort tid etter tusenårsriket (Åp.20.7-10)

De andre døde står ikke opp før etter at dyret og den falske profet (antikrist) som skal komme er blitt kastet i ildsjøen, og så blir livets bok åpnet. Legg merke til at ingen ble igjen når døden og dødsriket kastes i ildsjøen, det er tømt for folk. (Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem, dette stemmer overens med Salm. 87.5-7

           For om Sion heter det:
          «Hver og en er født her.»
          Den høyeste selv har grunnfestet byen.
          
          Herren skriver opp folkene og teller dem:
          «Alle er de født her.» 
          
          De danser og synger:
          «Alle mine kilder er i deg.»

Kommentar #62

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen svar på disse spørsmålene, men bibelen forteller oss at de som opplever den første oppstandelse skal være lykkelige. Ellers hadde det vært fint om Bibelen hadde gitt oss litt mer informasjon om slike detaljer som du etterspør, men Gud har nok en god plan

For meg blir det helt ulogisk å tenke på at verden skal styres av mennesker som har vært døde. Jeg tror de frelste døde i himmelen gjennom bønn regjerer med Jesus i himmelen på jorden sammen med de kristne på jorden. Det har ihvertfall vært slik i over velig lang tid, men nå ser vi jo tegn på at kirken har mistet sin makt, og mange fler i "kristne land" har blitt ateister.

Jesus sier at han skal komme tilbake og leve i oss, når den Hellige Ånd også skal komme i våres hjerter. På det viset så får Jesus regjere her på jorden, når vi gjør hans vilje. Derfor regjerer Jesus gjennom oss og er vårt hodet, om vi holder oss nære han. Men vi gjør det selvsagt med fri vilje.

Jesus sier at Guds rike ikke skal komme på en slik måte at vi ser det og sier at her er det. Guds rike skal være iblant oss, inni oss.

”Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere” (Matt 12,28).

”Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!” (Matt 4,17).

”Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg” (Matt 11,4-6).

Luk. 17;21:  21 Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» eller som i 1978 oversettelsen og 1930 oversettelsen; Guds rike er inni dere

Her ser man hvor udramatisk det er når Gud virker. Vi får oppleve Guds rike her på jorden, og Jesus har mange lignelser over de som selger alt de eier når de ser himmelens rike og ser gleden ved dette, da gleden over Guds rike er større en verdslig lykke.

Derfor ser jeg saligheten man opplever ved å kjenne Gud.

Jeg tror Jesus snakker om et åndelig rike her på jorden hvor vi i ånden får se Guds herlighet, og også at det himmelske også blir det jordiske da vi når vi kaster ut ånder, helbreder syke og hjelper de som har det vondt lar en bit av det himmelske komme ned på jorden.

For meg blir et boktavelig tusenårsrike et usansynlig eventyr, der døde (idag) lever her på jorda uten å dø sammen med mennesker, og mye annet som også blir veldig rart. For meg virker synet Luther og andre store teologer på tusenårsiket som  på et spirutalsisk bilde av kirken her på jorda som mer sannsynlig.

Grunnen til at djevelen blir bundet er fordi vi kristne frivillig gjør Guds vilje og sprer Guds rike her på jorden, om Gud kunne binde djevelen fysisk så hadde han nok gjort det for lengst. Men han er nok avhengig av oss mennesker og vår frivillige vilje for å få det til. Og det var det Johannes så i Ånden, at Guds rike gjennom kirken skulle bli stor. Ikke en liten sekt som kristendommen var på Johannes sin tid.

Kommentar #63

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
De andre døde står ikke opp før etter at dyret og den falske profet (antikrist) som skal komme er blitt kastet i ildsjøen, og så blir livets bok åpnet. Legg merke til at ingen ble igjen når døden og dødsriket kastes i ildsjøen, det er tømt for folk. (Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem, dette stemmer overens med Salm. 87.5-7

så du mener at alle mennesker vil havne i ildsjøen?

Kommentar #64

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hva da med evigheten på den nye jord?(Himmelen) Kommer vi til å ha fri vilje der? Har vi muligheten til å falle fra? Finnes evigheten, eller er det også bare et bilde på at vi får et bedre liv dersom vi har fellesskap med Gud. Det vil si at

Det står i bibelen at uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Jeg tror at alle gjennom Jesus kan få helliggjørelse. Her på jorden er djevelen verdens gud, men i himmelen er det Gud som regjerer. For å være i  Guds rike må man overordne seg Gud. Jeg tror Gud gir alle mennesker en rettferdig sjanse til å kunne ta imot Jesus som sin frelser, også de som ikke har hørt om Jesus her på jorda. Gud kastet djevelen ut av himmelen så der er det bare Jesus som regjerer. Her på jorden er det vi mennesker som regjerer. Vi kan både være påvirket av Gud eller av djevelen. Gjennom kristne som gjør GUds vilje og som sprer Guds rike så blir djevelen bundet, da han ikke får makt over verden. Som Jesus sa at han har bundet den sterke der han helbreder og kaster ut onde ånder.

Jeg tror på en lykkelig slutt der Jesus vinner sjelene til alle mennesker. Det er mulig da Jesus tok all verdens synd på seg. Vi er allerede feilfrie i Guds ansikte gjennom Jesus.

Når vi blir helliggjorte så får vi  se Guds herlighet og det blir lett for oss å ikke synde.

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
så du mener at alle mennesker vil havne i ildsjøen?

Det fremkommer av Joh.5.25-28:Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv,  og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen.Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Og som jeg nevnte i forrige innlegg gir havet fra seg de døde som er i det. Om de som havner i ildsjøen er teksten helt klar: Åp.20.10:Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet...

Men også dette er en sannhet med modifikasjoner - som jeg sa, det er forskjell på forgjengelighet og uforgjengelighet - det gamle mennesket og det nye mennesket, kjøtt og blod, det forgjengelige legeme kan ikke gå inn i Guds rike, det blir tilbake på jorden hvor den evige ild brenner. (tenk deg hvordan det vil bli etter en atomkrig?) Men sjelen følger med i det nye menneske, 1.Kor.5.5:da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag

Kommentar #66

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hvem er Allah?

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Her på jorden er djevelen verdens gud

Som en liten digresjon sier Allah i første vers i Koranen:

" Lovet være Allah, all verdens Herre. "

Etter din teori kan vel dermed djevelen allerede være løs?

Slik jeg forstår din tolkning venter du på at Satan skal slippes løs, mens etter min tolkning forventer jeg Antikrists komme. Det kan nok bli vanskelig å skille disse fra hverandre når en av dem kommer. Antikrist vil avsløre seg på konkrete handlinger som er beskrevet, men det er ikke utenkelig at Satan også vil kopiere dette for å skape forvirring.

Kommentar #67

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Åp 20:4

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
For meg blir det helt ulogisk å tenke på at verden skal styres av mennesker som har vært døde. Jeg tror de frelste døde i himmelen gjennom bønn regjerer med Jesus i himmelen på jorden sammen med de kristne på jorden. Det har ihvertfall vært slik i over velig lang tid,

Så du tror ikke på dette verset i Åp 20:4:
"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år."

Og hvordan kan du med bibelvers forsvare at noen allerede er i Himmelen, før den første oppstandelse, dvs før dommen? Jeg lærte også som barn at når man dør kommer man til himmelen, direkte, men slik jeg leser Bibelen nå, kommer man først til dødsriket.

"Det har ihvertfall vært slik i over lang tid"
Det blir ikke noe annet enn en bastant påstand uten støtte fra Bibelen slik jeg ser det.

Kommentar #68

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hva er da Guds rike?

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus sier at Guds rike ikke skal komme på en slik måte at vi ser det og sier at her er det. Guds rike skal være iblant oss, inni oss.

Jeg tror og mener det her er snakk om to forskjellige ting. Det Guds rike du refererer til her tror jeg vi alltid har hatt, siden Jesus gikk på Jorden. Han brakte det ned til oss og vi kan bli (litt) som Ham.
Jeg har hørt mange historier om helbredelser, oppvekkelser fra de døde, at Jesus viser seg i visjoner og drømmer m.m det siste året. Dette "Guds rike" er derfor mer aktivt nå enn noensinne.

Når man snakker om Guds rike på den nye Jord kan jeg ikke tro annet enn at dette blir annerledes. Det står jo først og fremst om en ny jord(uten hav) og en ny Himmel. Dette vil vi kunne se. At alt det gamle er veket bort, som det også står. I tillegg leser vi i Åp 22:4 "De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner." Det vil derfor være en synlig Jesus vi vil kunne møte i evigheten.

Man kan derfor dele Guds rike i to: Ett i den forgjengelige verden og ett annet i den kommende uforgjengelige.

Kommentar #69

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Åp 22:15

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror på en lykkelig slutt der Jesus vinner sjelene til alle mennesker. Det er mulig da Jesus tok all verdens synd på seg. Vi er allerede feilfrie i Guds ansikte gjennom Jesus.

Jeg tror ikke alle ønsker å bli frelst i utgangspunktet. Åp 22:15 "Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn."
Hvis det du tror er riktig, må dette Bibelverset være feil, eller i beste fall bare være der til skrekk og advarsel. Når det er sagt, tror jeg (litt usikker) at alle får evig liv men på egne premisser. Den som ønsker kontakt med Gud i Guds rike, kan få det. Og de som "misliker" Gud får ikke denne muligheten, de vil ikke engang ønske det. Men dette vil kanskje endres i løpet av evigheten slik at alle til slutt blir "rene".

Kommentar #70

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Så du tror ikke på dette verset i Åp 20:4:
"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år."

Jo jeg tror på det verset. Men når det står levende så betyr det ikke at de kommer til jorden, men at de er levende sammen med Jesus i himmelen og kjemper med han over jorden, slik at Guds rike kan spre seg på jorden. Vi sier jo at Jesus lever. Det betyr jo ikke at Jesus er på jorden av den grunn. Jesus sier at den som tror på han skal få evig liv. Det livet er det jeg tror kristne får, og at de lever videre i himmelen.

Etter at Jesus har tatt på seg verdens synd så er det åpent å komme til himmelen, da vi er blitt fratatt vår synd. Jeg tror at når vi kommer til den andre siden så vil vi møte Gud og vil gå igjennom våre liv med engang. Og vi vil få nåde om vi ønsker det, da Jesus har tatt vår synd på seg.

Lyst til å kopiere noe pater Olav Müller skriver om dommen:

Når sjelen - forstått som jeget - vandrer over i den hinsidige verden, blir den umiddelbart stilt for Guds domstol. Vi taler om den særskilte dom. Her må vi kvitte oss med visse naive forestillinger, som vi dels ubevisst går og bærer på - også i voksen alder. Vi skal ikke forestille oss dommen à la lagmannsretten i Oslo. Gud som er ren ånd, sitter ikke på et dommersete og han veier ikke synder og gode gjerninger opp mot hverandre, for så - alt etter utfallet - å sende den ene til helvete og den andre til himmelen. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Dommen lyder på frifinnelse for alle som ønsker å bli frifunnet. Dommen er nåde og miskunn.

de siste ting

Kommentar #71

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror og mener det her er snakk om to forskjellige ting. Det Guds rike du refererer til her tror jeg vi alltid har hatt, siden Jesus gikk på Jorden. Han brakte det ned til oss og vi kan bli (litt) som Ham. Jeg har hørt mange historier om helbredelser, oppvekkelser fra de døde, at Jesus viser seg i visjoner og drømmer m.m det siste året. Dette

Du mener jo at det er en skuffelse hvis vi nå lever i tusenårsriket. Men da må vel Guds rike som er blant oss være en like stor skuffelse? Jeg tror vi må se profetiene med åndelige øyne, også tusenårsriket, og da kan man se mye positivt som er blitt gjort i Jesu navn og at evangeliet har hatt stor fremgang i hele verden. Jesus sa at verden skulle forkynnes for hele verden, så skulle han komme igjen. Det nærmer seg vel nå, da evangeliet har blitt nådd til Europa, Australia, Nord og sør Amerika, Afrika og nå har fremgang i Asia. Djevelen er blitt bundet av evangeliets lenker og taper hver sjel som kommer til Gud gjennom Jesus.

Kommentar #72

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke alle ønsker å bli frelst i utgangspunktet. Åp 22:15

Jeg tror vel at alle skal få mulighet til å være i himmelen sammen med Gud. Men alle må gå igjennom helliggjørelses slik at vi blir lik Gud. Det kan vel hende at noen venter med å gå inn i lyset som jeg tror er skjærsilden og bli renset slik at vi blir rene og uten synd i himmelen. For her på jorden synder og skader vi vår neste, men det kommer ikke til å skje i himmelen. Men jeg kan nok tenke meg at noen kvier seg for å gå til lystunnelen og heller går i mørket utenfor. Men det står veldig lite om det her i bibelen.

Men det står i bibelen om at Jesus også forkynner for de i gravene, når jeg tenker p gravene så tenker jeg at det er gjenferd som ikke har gått over til den andre siden. Jeg tror at fordi Jesus har tatt all verdens synd på seg gir mulighet for at allle som vil kan komme til himmelen.

Kommentar #73

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

La oss isteden bli grepet av nåden

Publisert rundt 6 år siden

Til Randi Tunli (## 68, 74 og 76):

Takk for flere gode kommentarer, Randi Tunli! Du har grepet nåden, eller rettere blitt grepet av Guds nåde. Takk for at du formidler den videre til oss. Det er også så fint at du legger inn lenke til den gode katolske pater Olav Müller. Han har virkelig fattet Guds nåde og er gitt en egen evne til å formidle denne videre til oss. 

Jeg tror som deg at Gud vil frelse alle til slutt, og at han makter å gjøre det. Det vil skje en forvandling. Og denne forvandling vil omfatte alt og alle. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Det gamle skal bli borte. Alt skal bli nytt. Gud skal bli alt i alle. Da vil intet være unntatt.

En annen katolsk pater, som levde for fem hundre år siden, nemlig Martin Luther, var svært kritisk til Johannes Åpenbaring. Han lurte faktisk på om bokens forfatter i det hele tatt var inspirert av Guds ånd. For Åpenbaringsboken forkynner ikke Jesus Kristus. Derfor var dette på mange måter en lukket bok for ham.

For meg betyr dette at vi ikke behøver å legge så mye vekt på Johannes Åpenbaring. La oss ikke henge oss opp i dette med "tusenårsriket". La oss ikke tenke så mye på "helvete" (bortsett fra å gjøre det gode så mye vi kan og på den måten motvirke helvete på denne jord). La oss løfte blikket og se på Jesus. Han er vår frelser. Og han vil frelse oss alle.   

Kommentar #74

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ikke bare skuffet

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Du mener jo at det er en skuffelse hvis vi nå lever i tusenårsriket. Men da må vel Guds rike som er blant oss være en like stor skuffelse?

Jeg er ikke skuffet over alt det positive som skjer i verden. Men som det står i Åp 19:15 "Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå hedningefolkene. Han skal styre dem med jernstav..."
Styres hedningefolkene med jernstav nå? Man kan vel si at Hitler og Stalin styrte folk med jernstav, men de er vel ikke akkurat på parti med Jesus?

Jeg tror ikke vi er i noe tusenårsrike. Jeg tror vi nærmer oss trengselen hvor antikrist kommer på banen.

Videre skriver du: "Jesus sa at verden skulle forkynnes for hele verden, så skulle han komme igjen."

Du tror vi er i tusenårsriket men at Jesus ikke har kommet igjen. Slik jeg forstår skriftene(har vel nevnt det tidligere) tolker jeg det dithen at Jesus kommer igjen for å herske sammen med de som deltar i den første oppstandelsen. Jesus vil dermed være tilstede fysisk i tusenårsriket, tror jeg. Så hvis du mener vi er i tusenårsriket nå må Jesus være tilstede på Jorden, og mange har opplevd den første oppstandelse.

Beklager, men jeg får ikke dette til å henge "på greip".

Kommentar #75

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Himmelen = Den nye Jord

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror vel at alle skal få mulighet til å være i himmelen sammen med Gud. Men alle må gå igjennom helliggjørelses slik at vi blir lik Gud. Det kan vel hende at noen venter med å gå inn i lyset som jeg tror er skjærsilden og bli renset slik at vi blir rene og uten synd i himmelen. For her på jorden synder og skader vi vår neste, men det kommer ikke til å skje i himmelen.

Jeg er med på det meste her, men jeg henger meg litt opp i at man bruker ordet Himmelen. Det står jo faktisk at Gud skal skape en ny jord og en ny Himmel. Og det nye Jerusalem skal komme ned til den nye jorden og Gud skal bo her sammen med oss i Jerusalem. Så hvis jeg skal være litt pirkete, så kommer vi ikke til Gud i Himmelen, men Gud kommer til oss på vår nye jord.

Kommentar #76

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Riktig, men det er alltid et lite men...

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
For Åpenbaringsboken forkynner ikke Jesus Kristus. Derfor var dette på mange måter en lukket bok for ham.

For meg betyr dette at vi ikke behøver å legge så mye vekt på Johannes Åpenbaring.

Jeg er enig i at Åpenbaringen ikke forkynner Jesus Kristus. Det er jo Jesus Kristus som er forkynneren/fortelleren via en engel av denne boken. Han forteller oss om det som skal skje. Jeg tror denne boken er svært viktig(Salig er den som leser ordene i denne profeti).
Så lenge man kan finne lignende profetier hos de andre profetene, ser jeg ingen grunn til å være så skeptisk til denne boken. Hvis vi ikke tror Åpenbaringsboken kommer fra Gud, hvor kommer den i så fall fra? Ville ikke Gud via den hellige ånd gitt noen beskjed om at vi må fjerne Joh Åp dersom den ikke er fra Gud?
Husk også at Martin Luther levde for så lenge siden at det ikke var så lett å forstå noe som helst i denne boken i hans tid.

Det er sikkert greit å ikke legge for mye vekt på denne boken nå, i det daglige, men når ting etterhvert går i oppfyllelse, og antikrist kommer på banen, er det nok fordel å kjenne dens innhold så man ikke blir forført. Man kan også ha i bakhodet at muslimer tror på en Jesus(Isa) som vil komme tilbake og bryte alle kors, det vil si avsløre at han egentlig er en muslim og at vi kristne har misforstått. Han vil gjøre tegn og under og vil sikkert forføre mange kristne som ikke er forberedt.
Jeg tenker, jo mer kunnskap jo bedre. Det kan ihvertfall ikke skade.

Kommentar #77

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Da må lenken være temmelig lang...

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Djevelen er blitt bundet av evangeliets lenker og taper hver sjel som kommer til Gud gjennom Jesus.

Ta en titt på denne videoen som snakker om både ditt og mitt syn på tusenårsriket:
https://www.youtube.com/watch?v=MIyM1scZP5g

Hvis du foretrekker gamle testamentet fremfor Åp har jeg her noen vers som skriver om Tusenårsriket.
Jesaia 2:4 "Han skal skifte rett mellom folkeslag,
        felle dom for mange folk.
        De skal smi sine sverd om til plogskjær
        og spydene til vingårdskniver.
        Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk
        og ikke lenger lære å føre krig."

Jesaia 11 kan du lese da det blir litt mye å legge inn her.
Jesaia 35
Jesaia 65:19 "Jeg vil fryde meg over Jerusalem
        og glede meg over mitt folk.
        Aldri mer skal det høres
        gråt eller klageskrik i byen.
    20 Der skal det ikke lenger finnes barn
        som lever bare noen dager,
        eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
        Ung er den som dør hundre år gammel,
        den som ikke blir hundre, må være forbannet.
   
21 De skal bygge hus som de selv får bo i,
        plante vingårder og spise frukten selv.
    22 De skal ikke bygge så andre får bo,
        og ikke plante så andre får spise.
        De som hører til mitt folk,
        skal bli like gamle som trærne;
        de som jeg har utvalgt,
        skal få nyte frukten av sitt arbeid.
    23 De skal ikke streve til ingen nytte
        og ikke føde barn som brått må dø.
        For de er en ætt, velsignet av Herren,
        de får ha sine etterkommere hos seg.
    24 Før de roper, skal jeg svare,
        ennå mens de taler, vil jeg høre.
    25 Ulven og lammet skal beite sammen,
        løven skal ete halm som oksen,
        men slangen skal ha mold til mat.
        Ingen skal skade eller ødelegge noe
        på hele mitt hellige fjell, sier Herren. "

Dette kapittelet må også handle om Tusenårsriket siden vi i evigheten lever evig og ingen kommer til å dø som du leser her. Men det ser jo så bra ut at jeg vil tro Guds plan med dette er at menneskene skal få en liten forsmak på evigheten, og veldig mange vil vende om når de ser hvor godt det er å leve i harmoni med Jesus.

Kommentar #78

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Åpenbaringsboken

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at Åpenbaringen ikke forkynner Jesus Kristus. Det er jo Jesus Kristus som er forkynneren/fortelleren via en engel av denne boken. Han forteller oss om det som skal skje.

Du sier at det ikke er så viktig å kjenne Åp. boken, fordi Jesus ikke er i den. Han er så absolutt i den boken også. Han er lammet som er verdig til å åpne seglene. Han er guttebarnet som ble tatt opp til Himmelen. Han er rytteren med sigden som blir sendt ut for å høste druehøsten. Han er den som kalles alfa og omega. Han er Brudgommen. Han er den som kalles Trofast og Sanndru. Jo sannelig Jesus er også Åp. 

Og, de som kjenner Åp. vil se at både antikrist og Babylon den store skjøge allerede er blandt oss. Det er ikke nødvendig å se til fremtiden etter antikrist, se heller rundt deg mens du studerer Åp.

Kommentar #79

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Du misforstår

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Du sier at det ikke er så viktig å kjenne Åp. boken, fordi Jesus ikke er i den. Han er så absolutt i den boken også.

Hvis du leser litt videre sier jeg: "Jeg tror denne boken er svært viktig(Salig er den som leser ordene i denne profeti)."
Jeg er selvfølgelig enig i at Jesus er i Åpenbaringen, men på en annen måte enn i evangeliene. Åpenbaringsboken er nok den boken jeg hittil har studert mest, så det blir temmelig galt å si at jeg skulle mene at den er uviktig.

Hvis du leser kommentaren til Dag Løkke #77 vil du nok se at det er ham du burde rettet denne kritikken mot.

Kommentar #80

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

unnskyld Tor Egil

Publisert rundt 6 år siden

Det var ikke ment som kritikk, beklager. Ordleggingen var nok ikke bra fra min side. Jeg mente å unnerstreke at Jesus var der, og viktigheten av kunnskapen Åp gir. Og at vi lever midt i endetidens senario.

Kommentar #81

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Alt i orden :-)

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Ordleggingen var nok ikke bra fra min side

Det går litt fort i "svingene" for noen og enhver her inne av og til.
Ellers virker det som vi er ganske enige i dette temaet.

Kommentar #82

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Alt i orden for oss også!

Publisert rundt 6 år siden

Til Tor Egil Hansen (## 83 og 85):

Det er helt i orden for Martin og meg også! 

(PS til #79: Jeg tror forresten også at "himmelen" blir på den nyskapte jorda.)

Kommentar #83

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke skuffet over alt det positive som skjer i verden. Men som det står i Åp 19:15 "Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå hedningefolkene. Han skal styre dem med jernstav..."
Styres hedningefolkene med jernstav nå? Man kan vel si at Hitler og Stalin styrte folk med jernstav, men de er vel ikke akkurat på parti med Jesus?

Jeg syns vel ikke Kirken har like stor makt lenger, og lurer på om tusenårsriket kan være ved slutten. Men om vi ser tilbake på kirken så syns jeg beskrivelsen er bra på at Jesus har styrt hedningefolkene med jernhånd. Da kirken har vært strenge i mot vranglære og menneskene har hatt kirkeplikt. 

Kirken er jo Jesu legeme og Jesus er hodet på det legeme. Når katolikker og ortodokse tar nattverd så anser de at Jesus er fysisk tilstede.

Jesus sier jo i Johannes at han kommer til oss, at vi skal høre hans røst akkurat det samme som med talsmannen. Jesus kom jo til oss når vi fikk den hellige Ånd.

Jeg syns det er rart at du tolker tusenårsriket så bokstavelig når du tolker ildsjøen så billedlig.

Kommentar #84

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Takk for flere gode kommentarer, Randi Tunli! Du har grepet nåden, eller rettere blitt grepet av Guds nåde. Takk for at du formidler den videre til oss. Det er også så fint at du legger inn lenke til den gode katolske pater Olav Müller. Han har virkelig fattet Guds nåde og er gitt en egen evne til å formidle denne videre til oss

Takk for de  ordene Dag Løkke!

Jeg er enig i at Åpenbaringsboken har fått for stor plass for mange kristne. Vi tolker den jo veldig forskjellig og det har blitt mange sekter ut fra den boken, og det verste er at den tar vekk fokuset på Jesus og vår omgang med han og heller gjør hvermann til profeter som vil tolke fremtiden.

Jeg mener også at det blir veldig Science fiction ut av Åpenbarelsesboken, noe jeg ikke tror er tilfelle.

Men jeg ser ingen hensikt i å diskutere videre, da det tar for mye tid akkurat nå, så jeg avslutter den diskusjonen her. Takk til deg også Tor Egil Hansen.

Kommentar #85

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ildsjøen er jo bare ett ord

Publisert rundt 6 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns det er rart at du tolker tusenårsriket så bokstavelig når du tolker ildsjøen så billedlig.

Jeg synes det er helt naturlig å tolke "ildsjøen" da det er kun ett ord, i motsetning til tusenårsriket som forklares med flere vers, til og med i GT. Dersom man bare hadde kunnet vise til ordet "Tusenårsriket" er jeg enig.
Men les disse versene en gang til fra Jesaia 65:
20 Der skal det ikke lenger finnes barn
som lever bare noen dager,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel,
den som ikke blir hundre, må være forbannet.
21 De skal bygge hus som de selv får bo i,
plante vingårder og spise frukten selv.
22 De skal ikke bygge så andre får bo,
og ikke plante så andre får spise.
De som hører til mitt folk,
skal bli like gamle som trærne;"

Jeg mener disse versene burde være bevis nok for at vi ikke befinner oss i Tusenårsriket. Mange barn dør fortsatt i denne verden, dessverre. Og kristne blir ikke like gamle som trær. osv. Men tro hva du vil. Jeg er sikker på at Tusenårsriket kommer, muligens allerede i vår generasjon, da blir det nok "andre boller" tenker jeg. Men takk for debatten uansett!

Kommentar #86

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du har nok rett i det

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener disse versene burde være bevis nok for at vi ikke befinner oss i Tusenårsriket

Det er mange skjær i sjøen, også i forståelsen om Kristus for det er om hans liv du omtaler her; Jes.53.:

Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. (se Åp.22.16 hvor Jesus forkynner seg selv) Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,  ikke et utseende vi kunne glede oss over.
Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for.  Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen.  Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?

Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil. Etter sin nød skal han se *lys•, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener
skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.

Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de manges syndog ble rammet i stedet for lovbrytere.

Og så sorterer man etter som man synes at det ikke kan tilskrives vår historiske forståelse...?
 

Kommentar #87

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Blandet du 53 med 35?

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er mange skjær i sjøen, også i forståelsen om Kristus for det er om hans liv du omtaler her; Jes.53.:

Kan ikke se at jeg har omtalt jes 53? Har nevnt Jes 35 litt lenger opp i tråden. Har du blandet disse tallene?

Når det er sagt er jeg klar over at 53 omtaler Jesus. "en mann av smerte, kjent med sykdom" leste jeg for ikke så lenge siden. Vi kjenner jo ikke akkurat tll hva Jesus bedrev fra han var 12 år til han begynte å finne disipler og forkynne. Men ut ifra dette verset ser det ut som han har vært mye syk.
Han har virkelig fått kjenne på kroppen hvordan det er å være menneske.

Kommentar #88

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, jeg blander ikke

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke se at jeg har omtalt jes 53? Har nevnt Jes 35 litt lenger opp i tråden. Har du blandet disse tallene? Når det er sagt er jeg klar over at 53 omtaler Jesus.

Nei, jeg sa ikke at du hadde nevnt Jes.53, jeg sammenligner din henvisning (Jes.65.20) med Jes.53.

Jes.53.10 gir omtrent samme informasjon som Jes.65.20? - 53.10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge.

Hans lys kommer etter denne tid, v11:Etter sin nød skal han se *lys•, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.

At et langt liv kommer før et evig liv tyder vel egentlig på at Jesus ikke har levd enda i tråd med 1.Kor.15.13? Først et langt liv?

Salm.91.14-16: 14 For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.  Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

Kommentar #89

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Avslutningsvis

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
At et langt liv kommer før et evig liv tyder vel egentlig på at Jesus ikke har levd enda i tråd med 1.Kor.15.13? Først et langt liv?

Ok, men 1.Kor. 15.13 handler vel "bare" om den første oppstandelsen etter korsfestelsen? Verset sier: " Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp." Og at en oppstandelse er umulig uten at Jesus faktisk sto opp.
Men litt lenge ned i samme kapittel i vers 25 kan vi lese: "For han skal herske som konge inntil Gud «har lagt alle fiender under hans føtter»" Dette ser ut til å høre til Tusenårsriket.

Nå begynner også denne tråden å ebbe ut. Jeg skulle gjerne drøftet hva hensikten med Tusenårsriket er. Sikkert flere enn meg som har gjort seg noen tanker om dette, men det får bli en annen gang.

Kommentar #90

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ok, men 1.Kor. 15.13 handler vel

Den første oppstandelsen står det om i Åp.20.4-6 også :  De ble levende igjen  -Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelsen.

Men uten Kristus kan ikke denne oppstandelsen skje, Kristus er egentlig en ætt (Gal.3.16 og Åp.22.16) og derfor er også korsfestelsen dårskap for de som går fortapt (korsfestes) alle dør ikke, men en rest blir igjen som ikke skal smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt. (Matt.16,28, Mark.9.1, Luk.9.27, Joh.8.52)

Vi ser dette enda tydeligere i Åp.3.1: - Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død.  Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne....

Kommentar #91

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

La oss fokusere på Guds nåde

Publisert rundt 6 år siden

Jeg er enig med trådstarter i at denne tråden avsluttes.

Tusenårsriket er nevnt bare ett eneste sted i Bibelen, og det er i Åpenbaringsbokens kapittel 20, så dette spørsmålet må anses som veldig perifert, også tatt i betraktning av at Johannes Åpenbaring i seg selv er en lite lest bok i den kristne kirke. Når vi sammenlikner med evangeliene og brevlitteraturen og Salmenes bok, må det kunne sies.

La oss heller rette blikket på Jesus og det nådens evangelium som Han har gitt oss.

Kommentar #92

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Feil tid?

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
The clip - de første 30 sekunder og mellom 2:50-3:00

Her må du ha skrevet feil tider, ettersom det er absolutt ingenting interessant i de angitte tidsrom!

Kommentar #93

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Referansetekster

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Tusenårsriket er nevnt bare ett eneste sted i Bibelen, og det er i Åpenbaringsbokens kapittel 20, så dette spørsmålet må anses som veldig perifert, også tatt i betraktning av at Johannes Åpenbaring i seg selv er en lite lest bok i den kristne kirke. Når vi sammenlikner med evangeliene og brevlitteraturen og Salmenes bok, må det kunne sies.

Det er nok riktig at Åpenbaringsboken er en lite lest bok i kirken, og at man heller ikke setter likhetstegn mellom den og evangelistene er ikke evangelistenes skyld, for de henviser til Åpenbaringsboken såvel som til profetene som igjen henviser til Åpenbaringsboken. 

Eksempelvis viser også Matt.24.21 også direkte til Åpenbaringsboken, men hvorfor de som leser ikke skjønner at hele Bibelen er i en sammenheng og forteller om det samme på forskjellige måter, det begriper ikke jeg?

Matt 24,21 viser til Dan 12,1, Åp 7,14 - Det ser ut som kristendommen ikke vil ha hele sannheten på bordet, men lager seg sine egne av det de kan få ut av det de leser og forstår?
Det er heller ikke riktig at tusenårsriket bare er nevnt i Åpenbaringsboken, dvs det er ikke nevnt ved det navnet i det hele tatt, det er en oversettelse vi selv har laget på grunnlag av ordene "de tusen år" (Åp.20.2,6,7) Åp.20.7 har forbindelse med "de fire verdenshjørner" og "Gog og Magog" (v8) som finnes beskrevet i Jes.11 (Den rettferdige kongen og samlingen av Israel fra de 4 verdenshjørner i v12, og i Matt.24.31 som igjen henviser til 5.Mos.30.4 osv.) og beskrivelsen om Gog og Magog finnes i Esek.38. og 39. og Åp.19.19. - Esek.38.8 bruker "lang tid" istedenfor "de tusen år." 

Det er bare å bruke det oppslagsverk som finnes i Bibelen, så er det ingen unnskyldning for ikke å ha forstått ordet, henvisningene kan man godt kalle fotnoter.(En fotnote er en måte å legge inn notater til en tekst, ved å nummerere den og skrive den «ved foten» av teksten. Fotnoten kunne være en henvisning til annen skrift (det vi i dag kaller referanser) eller forfatterens kommentarer som ikke direkte trengte å stå i løpende tekst.)

Kommentar #94

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Prøv denne

Publisert rundt 6 år siden

Til trådstarter.

Answearsinrevelation.org 

Kommentar #95

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Linkfeil

Publisert rundt 6 år siden

En "a" for mye i linken. Hvis noen andre vil se på denne så er riktig nettadresse:
http://www.answersinrevelation.org/

Kommentar #96

Viktor Brekke

0 innlegg  21 kommentarer

Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det!

Publisert rundt 6 år siden

Den nevnes her, Tor Egil

"I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."

Paulus’ brev til efeserne 2:6

Kommentar #97

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Se det i sammenheng

Publisert rundt 6 år siden

Dette er ikke en oppstandelse fra en fysisk død.
Som det står i første vers i samme kapittel:"Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder." og videre kan vi lese i vers 4 og litt videre:
"Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,  5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.  6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."

Dersom du tolker alle disse versene bokstavelig, må jo det bety at vi nå er i himmelen sammen med Kristus.

Ordet "død" må nok i denne sammenheng bety noe slikt som et "dødt liv borte fra Gud", mens "levende/frelst" må her bety "i nærhet til Gud".

(Jeg trodde denne tråden var "død", men se, den har blitt "levende" igjen! :-)

Kommentar #98

Viktor Brekke

0 innlegg  21 kommentarer

Sammenheng

Publisert rundt 6 år siden

Den første oppstandelse er ikke fysisk, Tor Egil 

De oppstandene sitter med Kristus på hans trone i himmelen, dvs. hersker med Kristus i himmelen

Kommentar #99

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vi får ta med alle sammenhengene da?

Publisert rundt 6 år siden
Viktor Brekke. Gå til den siterte teksten.
De oppstandene sitter med Kristus på hans trone i himmelen.

Det gjelder selvsagt fra den første oppstandelse ved den siste basun? (1.Kor.15.20-57) Som en ser er førstegrøden av de oppståtte Kristus (v20), men allikevel skjer det ikke før ved siste basun (v51-57 og Åp.10.7, 14.1-5) Kristus dør og står opp i Adam (v45). Greit å få med seg alle sammenhengene, ellers forstår man jo bare stykkevis og delt? (1.`Kor.15.13  For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp)

Jeg tror neppe at han alt har innført fredsriket sitt? Luk.12.51: Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid. 

Kommentar #100

Viktor Brekke

0 innlegg  21 kommentarer

Riket

Publisert rundt 6 år siden

Jesu rike er ikke et jordisk rike

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere