Tor Egil Hansen

11

Er vi i Tusenårsriket nå?

Publisert: 17. apr 2016  /  627 visninger.

Jeg har lest litt gjennom en del gamle tråder om dette temaet. Må si jeg ble overrasket da jeg fant ut at enkelte hevder tusenårsriket startet da Jesus kom til jorden første gang. Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg.
Det blir nødvendigvis mange vers som må bortforklares for å argumentere godt for en slik påstand. Det er tross alt en del hendelser som skal forekomme før Tusenårsriket starter. Har disse forekommet? Jeg har gjort et lite utvalg:

- Åp 18:21 Babylon, den store byen, kastes ned, og aldri mer finnes .
Jeg har forstått at noen mener Jerusalem er Babylon. Jerusalem finnes fortsatt. Andre hevder USA er vår tids Babylon. Nyere tolkninger har vært inne på tanken om at Dubai eller Mekka kan være Babylon og at hennes horskaps vredesvin kan tolkes som oljen. Hvilken by kan det ellers være snakk om?

- Åp 19:11-16 Forteller oss om Jesu gjenkomst, på en hvit hest osv.
Har dette hendt? Man kan vel ikke si at Jesu liv på jorden var Jesu gjenkomst? Det blir jo helt absurd. Det sies også at Jesus skal styre nasjonene med jernstav. Betyr det at Jesus har støttet Mao, Stalin, Hitler  osv? Står Jesus bak og styrer Islam, Hinduismen, Buddhismen? Eller hva med alle som ikke tror på en Gud i dagens verden? Det ser ikke akkurat ut som at vi har en styrende jernhånd.

- Åp 19:20 Løgnprofeten og villdyret blir kastet i "ildsjøen".
Hva med alle dagens profeter og religioner, er de "på riktig vei"? Jeg tror ikke Tusenårsriket vil kunne fungere som grobunn for nye religioner som eksempelvis Islam.

- Åp 20:2 Satan bindes for tusen år før Tusenårsriket starter.
Konsekvensen blir at Satan ikke lenger skal forlede folkene, som det står i vers 3. Hvis ikke Satan har skylden for all elendighet på jorden de siste 2000 år, da må man ha enten et skremmende bilde av hva og hvordan Gud er, eller så må Jesu tilstedeværelse ikke være bra nok.

- Til slutt et svært viktig poeng. Åp 20:4-5 sier oss at før Tusenårsriket starter får vi den første oppstandelse, og de som oppstår skal herske med Jesus i tusen år. De som ikke blir med på denne oppstandelsen, blir ikke levende igjen før de 1000 år har gått(vers 5). Det ser derfor ut til at de som hersker med Jesus, vil være i live i alle disse tusen årene! Det kan forsvares med vers 6 "... Over disse har ikke den annen død noen myndighet..."

Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det!

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelsk hendelseshorisont er profetisk

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har lest litt gjennom en del gamle tråder om dette temaet. Må si jeg ble overrasket da jeg fant ut at enkelte hevder tusenårsriket startet da Jesus kom til jorden første gang. Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg. Det blir nødvendigvis mange vers som må bortforklares for å argumentere godt for en slik påstand. Det er tross alt en del hendelser som skal forekomme før Tusenårsriket starter. Har disse forekommet? Jeg har gjort et lite utvalg

Helt enig, hadde man hatt en første oppstandelse, ville man nok vært klar over den, men så sier jo 1.Kor.15.26 at den siste fiende som overvinnes er døden og i v52 tillegges den således den siste basun av i alt 7 basuner (Åp.8.2 - Åp.11.19)

Tusenårsriket er beskrevet slik du angir det i Åp.20 hvor vi ser den første oppstandelsen ved den tid dommen holdes (v4) og vi ser nå de som ikke har tilbedt det tidligere dyret som er beskrevet i Åp.13. blir levende igjen, de som ikke har tatt dyrets merke. Hele denne hendelseshorisonten er nok fortsatt profetisk.

Det er ikke engang sikkert at man har sett Jesu første komme engang, hans tid beskrives som ved tidens fylde i Gal.4.4, noe som betyr ved fullendelsen av all tid i likhet med oppfyllelsen av basunene; Åp.10-5-7:Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og alt som finnes der, og havet og alt som finnes der: «Tiden er ute. Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Og Guds mysterium og hemmelighet kan da ikke være andre enn Guds sønn? (Ef.5.32, Kol.4.3, Åp.10.7)

Noe annet vil være i strid ved bibelsk versetekst? Det tusenårige riket kan neppe komme før han som kommer og setter seg inn i Guds sted er ryddet av veien? (2.Tess.2.2-8, Åp.19.15-20) Det tusenårige riket er beskrevet som tiden etter Jesu kamp med Babel og den store skjøgen i Åp.17.1-14 kontra Åp.20.4-6.

Kommentar #2

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Sabbatshvilen

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det!

Det er absolutt viktig å stille slike kritiske spørsmål. Det finnes utallige syn og forklaringer på de spørsmål du stiller. Det eneste riktige svaret finnes i Bibelen. Alle bibelvers som omhandler en profeti vil bekrefte hverandre. Må bortforklaringer av vers til for å få ting til å stemme, er synetforståelsen feil. Har inntrykk av at mange syn er adoptert fra andre uten selv å sjekke dette opp mot Skriften.

Nei! Tusenårsriket er ikke begynt enda. Det starter med Jesu annet komme, og den første oppstandelse.

Nei! Babylon er "still going strong". Babylon er ikke en by, det står at hun er mor til skjøgene og styggedommene på jorden. En kvinne i Bibelprofeti er en menighet, sml jomfruen Israel, menigheten bruden osv. Babylon er en stor religiøs frafallen menighet. 

Nei! Jesus er ikke kommet tilbake til jorden, den hendelsen vil ingen unngå å kjenne til.

Nei! Satan er fremdeles ikke bundet, det er ikke vanskelig å konstantere i våre dager.

Og som et ekstra hint. Det er gått ca 6000 år siden Adam, det siste tusenår gjenstår som "en sabbatshvile for Guds folk"

Kommentar #3

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Det er åpenbart.

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Nei! Tusenårsriket er ikke begynt enda. Det starter med Jesu annet komme, og den første oppstandelse

Vi behøver ikke engang finkjemme Bibelen for å få svar.

Det er da så åpenlyst ikke 1000 års-riket vi lever i nå. En kan bare se seg om og kjenne etter, så vet vi at Lucifer går løs enda. Verre er det ikke.

Men trengselen som kommer først, har vi nok begynt å se litt av....

Nei...1000års-riket har vi når Lucifer er bundet på hender og føtter...gleder meg . Det blir nydelig.

Venter ...venter,...

Mvh Kirsten

Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Polarisering

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
- Til slutt et svært viktig poeng. Åp 20:4-5 sier oss at før Tusenårsriket starter får vi den første oppstandelse, og de som oppstår skal herske med Jesus i tusen år. De som ikke blir med på denne oppstandelsen, blir ikke levende igjen før de 1000 år har gått(vers 5). Det ser derfor ut til at de som hersker med Jesus, vil være i live i alle disse tusen årene! Det kan forsvares med vers 6 "... Over disse har ikke den annen død noen myndighet..."

Vi nærmer oss tusenårsriket. Det som innleder tusenårsriket er at de som skal regjere med Herren i 1000 år tilhører lyset. Det som overvinnes før riket innledes er mørket. Forskjellen mellom lys og mørke blir tydeligere og tydeligere for de som er istand til å se. Nå kjemper Satan desperat for å hviske ut skillelinjen mellom godt og ondt, for å forvirre, lure og bedra mennesket - oss alle vil bli prøvd.

Kommentar #5

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Fremtiden mot Tusenårsriket

Publisert rundt 6 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vi nærmer oss tusenårsriket. Det som innleder tusenårsriket er at de som skal regjere med Herren i 1000 år tilhører lyset. Det som overvinnes før riket innledes er mørket.

Jeg brukte ganske mye tid ifjor på å studere forskjellige tolkninger av Johannes Åpenbaring, og prøvde også selv å forstå/tolke deler av denne boken. Jeg måtte etterhvert melde pass, da jeg følte jeg ble avhengig av at en konkret hendelse ville avsløre hvor i boken vi er nå.
Slik jeg ser det nå, vil aggressjonen mot Israel øke og den generelle verdenssituasjonen vil etterhvert bli så preget av fare for krig at verdensfreden trues. Når det har kommet dithen at det er fare for verdenskrig vil antikrist komme på banen. Da vil nok det største frafallet intreffe, og selv de utvalgte vil nesten falle fra, fritt oversatt.

Kommentar #6

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

The queen diapeared

Publisert rundt 6 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=Q0-J59LjVWk

The clip - de første 30 sekunder og mellom 2:50-3:00

Hvis FBI eller MI5 vil fjerne disse klippene, så må de være redd for åpenhet. Men jeg er sikker på at sannheten vil sette oss fri - og hvis tronen i London virkelig er Davids trone, så tåler det denne scrutiny.

For God sake. Have some faith in the Lord.

Jerusalem hymn performed in the wedding of William and Kate:

https://www.youtube.com/watch?v=MKRHWT6xdEU&list=RDbKaJ4b0XYmI&index=5

Kommentar #7

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

And may God bless England and the United States.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Når du sier det så

Publisert rundt 6 år siden

kan jeg nevne forvrengte ord og utrykk i fleng - oversatt, tolket og forvrengt - historien om Barak finner du forresten hos Dom.4.6 til Dom.5.15 som forresten var Abinoams sønn og er forresten også fremtidsyner i følge Jes.46.10 og Luk.21.22. Men det passer elendig dårlig med Barak O Bama, og USA er vel neppe nevnt?

Men morsomt med slik forskning av skrift også, da kan absolutt alt skje!!!

Ps: Barak er også omtalt hos Heb.11.32-33ff... nifs historie spør du meg?

Kommentar #9

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Vær så snill

Publisert rundt 6 år siden

Utdyp, saklig.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det lyner baraker mange steder i Bibelen...

Publisert rundt 6 år siden

Bibelen har profetier, og de er selvforklarende. Det er mulig at Barak betyr lyn på hebraisk, men Menneskesønnen kom på samme måte som han du beskriver i #6 (Matt.24.27) Det samme synes å være tilfelle hos Esek.1.14, og hos Sak.9.14 ser det ut som at det er Herren som skyter denne pilen som ser ut som lynet, han er en bueskytter og bruker Juda som bue og Eifraim som pil. (Sak.9.13) Her har de skilt lag; Jeg skal slynge dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan. Jeg gjør deg lik sverdet til en kriger.

Kommentar #11

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Lynet som slår ned.

Publisert rundt 6 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=7y_Ct38rLd8

a sign fom God`?

Kommentar #12

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

"Ulv ulv"...

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
"Jeg så Satan falle til jorden som Barak O'Bama."

Barak lever med sin transvesitt-kone Michael i det hvite hus i Washington.

Jeg har også sett mange videoklipp på youtube som forsvarer en slik teori.
Problemet med en slik teori er at Antikrist vil skape fred i midt-østen i forhold til Israel og at avtalen skal gjelde i 7 år. Etter 3,5 år vil Antikrist bryte avtalen. Obama har ikke så lenge igjen som president. Men dersom han får en sterk posisjon i ettertid. F.eks som leder for et kommende One World Government så er jo alt mulig. Men jeg er skeptisk. Alt for mange er klar over denne teorien.

Jeg tror Antikrist vil være mye mer karismatisk slik at de fleste glemmer bort å tenke seg at det kan være ham(eller henne...).

Men man kan også se det slik at Obama er en slags forløper for Antikrist, som så mange andre også kan ha vært. Det blir på en måte en slags "ulv ulv" historie hvor vi til slutt glemmer å være skeptiske.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Og jeg som trodde at

Publisert rundt 6 år siden

Gog og Magog var innblandet i dette?  Gog og Magog: Jf. Esek 38–39; Åp 16,14; 19,19.

Kommentar #14

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jesus Kristus sa; Jeg så Satan falle til jorden som Barak O'Bama. Si hva du vil, men det var det han sa.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fredspris til Antikrist?

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Jesus Kristus sa; Jeg så Satan falle til jorden som Barak O'Bama. Si hva du vil, men det var det han sa.

Står det noe om at han også fikk Nobels fredspris også?

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mange som glemmer kjente bibelvers om saken...

Publisert rundt 6 år siden

Morgenrødens sønn, Jes.14.12: Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! Du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. (= Luk.10.18)

Det er vel mer østlig enn vestlig vil jeg tro, husk at USA har hatt sin storhetstid mens østen er på vei opp... Jes.46.11 Fra øst kaller jeg en rovfugl, fra et land langt borte en mann for min plan. Det jeg har sagt, lar jeg skje. Det jeg har tenkt, det gjør jeg.

Forresten kan man sammenligne Jes.14.12 med Åp.22.16 - det er den samme stjernen man ser hos Matt.2.2 som hos Matt.1.23 og Jes.7.14-16.

Kommentar #17

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Spørmålet er: Er dette grunnen for at kineserne slo på 2000 trommer for å vekke de dødes ånder under en seremoni under OL i Bejing? Phonex som reiser seg fra asken?

Intel hadde sammen med Lady Gaga - som har erstattet Mama og Papa - en seremoni ungder Grammy Awards til ære for en "keiser" fra østen - er det det du snaker om?

Hun er jo en yppersteprest for Baal.

Verden anser det som underholdning, men hun utfører i høyeste grad en okkult seanse på scenen, som en prestinne fra eldgamle dager, og verden lukker øynene og spiser brød og sirkus fra Rom. Ekkelt.

https://www.youtube.com/watch?v=3fGBZhsa4VU

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vi er vel neppe på samme planet ennå...

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Spørmålet er: Er dette grunnen for at kineserne slo på 2000 trommer for å vekke de dødes ånder under en seremoni under OL i Bejing? Phonex som reiser seg fra asken?

Trommer er for spinkelt, Daniels venner som var i ildovenen hvorav det kom til en fjerde som lignet en gudesønn hadde befaling fra Nebukadnesar til alle nasjoner og tungemål; Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist. Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.»
Og slik ble Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego valgt ut til å bli kastet i ildovnen i følge Dan.3.3-26 - også nevnt i Matt.13.49-50 ildovnen.

Nebukadnesar var selvsagt ingen historisk figur, men en fremtidig, Dan.2.28-29 Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen:
Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier, fortalte deg det som skal skje.

Kommentar #19

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Trommer er for spinkelt

Publisert rundt 6 år siden

Du sier at trommer er for spinkelt - men si meg, kjære deg; hva sier Bibelen om å vekke de dødes ånder? Og hva betyr det når 2000 mann slår på trommer i beste sendetid for å vekke de dødes ånder? Betyr det ingen ting? Du som sier at trommer er for simpelt. Er du så sikker på det?

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det heter: De som sover i jordens muld (Dan.12.2)

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
hva sier Bibelen om å vekke de dødes ånder? Og hva betyr det når 2000 mann slår på trommer i beste sendetid for å vekke de dødes ånder? Betyr det ingen ting?

I følge skriftene går de dødes ånd tilbake til Gud, Visd.bok 16.14: Et menneske kan nok i sin ondskap drepe en annen, men ikke kalle den dødes ånd tilbake til livet, og ikke utfri en sjel fra dødsriket. Fork.12.7: når støvet vender tilbake til jorde som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

For å vekke de dødes ånd trenges det en som vekker;Joh.5.28:Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst...

Han må bare vise seg først. (Luk.21.25-27)

Kommentar #21

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

underlige tankebaner

Publisert rundt 6 år siden

Oi sann! Her var det mye underlig tenking og tolkning på denne tråden. 

At Obama skulle være omtalt i Bibelen er utenkelig, så viktig er ikke han i Guds plan. Samme gjelder den engelske dronninga eller andre politiske toppersoner. Gud handler ikke med politiske personer på den måten. Han handler og omtaler religiøse personer. Hyrder er ikke politikere, men åndelige ledere. Helle er ikke antikrist en politisk person, men en religiøs leder. Den store skjøge, Babylon, er ikke heller en by i utgangspungtet, men en religiøs menighet. Allikevel er det forbundet en by til den store skjøge. Denne byen er beskrevet ganske greit i Bibelen. 

Vi behøver ikke vente på antikrist, han er allerede tilstede om en er villig til å se. Alle våre reformatorer var enige om akkurat dette, om de var uenige i mange andre spørsmål. Paulus sier at hans ånd var aktiv allerede på hans tid. 

At djevelen bruker mange ting, hendelser, spirituelle ritualet, politikere osv. for å føre mennesker bort fra Gud er ikke underlig eller nytt. Men det er ikke det Gud omtaler i profetiene om endens tid. Det er djevelens innblanning i Guds menighet. Derfor sier Han: Åp. 18.4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne (Babylon), mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! altså er det noen av Guds rettferdige i denne Babelmenigheten siden Gud ber dem gå ut fra den.

Djevelens taktikk er å få menneskene til å se alle andre veier etter Bibelens antikrist, slik at de ikke oppdager ham der han sitter rett for våre øyne. Lytt til DHÅ så vil han avsløre ham for deg.

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Djevelens taktikk er å få menneskene til å se alle andre veier etter Bibelens antikrist, slik at de ikke oppdager ham der han sitter rett for våre øyne. Lytt til DHÅ så vil han avsløre ham for deg.

Lenge siden sist, Lillemoen! Når man ikke finner den Bibelen beskriver har man lett for å kompensere for å få trengt alt inn i sin egen levetid? Hvor mange generasjoner har ikke ventet og ventet? Bibelen er så pass klar at den nevner både under og tegn (Matt.24.24 - viser til 5 Mos 13,1ff, 2 Tess 2,9f, 1 Joh 2,18, Åp 13,13) Verre er det ikke.

Kommentar #23

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Kryptisk

Publisert rundt 6 år siden

Du sier bastant at Obama eller dronning av England ikke er nevnt i Skriften, men hvis ikke Barak O Bama er nevnt, kan du kalle meg en krakk. Du sier at det er utenklig at han er nevnt i Bibelen, livekel er han det. Så hvem skal jeg tro - deg eller Guds Ord? Det er klart at jeg heller tror Guds Ord. Ditt ord faller på sin urimelighet, og ditt ord er heller ikke sant, i den grad Barak O Bama er nevnt i skriften, i det skriftordet som er nevnt under den Onde. Så, ja, jeg må holde skriftens ord høyere enn ditt.

Kommentar #24

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Bibelen er autoriteten

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Så, ja, jeg må holde skriftens ord høyere enn ditt.

Selvfølgelig må du det. Men det er avgjørende å ta Ordet i den kontekst det står. Det er farlig å tolke et ord for seg selv uten å ta med de andre ordene som omhandler det samme. Alle ord/profetier som omhandler den samme hendelsen må alle stemme, hvis ikke er det noe feil.

Kommentar #25

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg vet hva er advarsel om å vekke de dødes ånder betyr.

Kommentar #26

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er så pass klar at den nevner både under og tegn

Ja, takk for sist du også.

Ikke bare tegn og under viser Bibelen oss, men også beskrivelser av dem som omhandles.

Åp 17.7 Og engelen sa til mig: Hvorfor undret du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de syv hoder og de ti horn. 8 Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er, og skal komme igjen. 9 Her gjelder det vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på, 

Om Babylon er en by ligger den på syv fjell, finner du den, finner du hvor antikrist sitter, for antikrist er skjøgens overhode.

Åp 17. 4 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 8 Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

Se deg om, hvor finner du mest purpur farget lin, hvor finner du størst rikdom gjennom tidene, gull, sølv og edelstener? Finner du det, finner du Babylon den store skjøge.

Åp. 18. 16 Ve, ve den store by, som var klædd i fint lin og purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler, at så stor en rikdom er ødelagt i én time

Kommentar #27

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ikke sikker på dette

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Helle er ikke antikrist en politisk person, men en religiøs leder.

Jeg ser ingen grunn til å være skråsikker på det. Hvordan skal en religiøs leder klare å få til en fredsavtale(7-årig)med Israel, en gang i fremtiden? Det virker mer logisk at det vil være en politisk person som sørger for dette. Den falske profet derimot, vil jeg tro er en religiøs leder som klarer å forføre de fleste.

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja,det er jo sant

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Ikke bare tegn og under viser Bibelen oss, men også beskrivelser av dem som omhandles

Bibelen er litt stykkevis og delt fortalt, når det gjelder tegn og under står det om dette i Åp.11. De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en plage for dem som bor på jorden. Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem. De reiste seg opp og sto på føttene, og alle som så dem, ble grepet av stor frykt.

Legg merke til at folk sannelig må være raske til å sende hverandre gaver.... for gleden over dette er borte etter 3 og en halv dag... det kommer selvfølgelig av at bibelske dager er noe lengre enn våre dager, sånn omtrent tusen år... (Jer.25.33 Den dagen skal det ligge mennesker som Herren har drept, fra den ene enden av jorden til den andre. De får ingen sørgehøytid, de skal ikke bli samlet eller gravlagt, de skal bli til gjødsel på jorden.)

Når det gjelder den store byen med utsmykninger finner du den omfortalt i Esek.16. dronningen blant byene; Så pyntet du deg med gull og sølv og kledde deg i lin, silke og fargerike klær. Du fikk fint mel, honning og olje til mat. Du ble strålende vakker, du var verdig til å være dronning...

Kommentar #29

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Forklar.

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
n fredsavtale(7-årig)med Israel, en gang i fremtiden

Jeg lurer på om du kan forklare meg hvor Bibelen omtaler disse 7år.

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Drømmer om fremtiden

Publisert rundt 6 år siden

Tror kanskje dette var noe av faraos drøm med 7 fete år og 7 magre år? (1.Mos.41.25-32) Eller Esek.39.9-10 : Da skal de som bor i Israels byer, gå ut. De skal sette fyr på våpnene og brenne opp både rundskjold og langskjold, buer og piler, klubber og spyd. De skal fyre med dem i sju år.  De trenger ikke hente ved fra marken og ikke hugge av skogene, for de holder ilden ved like med våpnene. De skal plyndre dem som plyndret dem, og røve dem som røvet dem, sier Herren Gud.
(Herren straffer Gog)

Kommentar #31

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

En tid og tider og en halv tid

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på om du kan forklare meg hvor Bibelen omtaler disse 7år.

 Dette er kanskje litt "kryptisk" for de fleste. Det verset jeg først tenker på i denne sammenheng er Daniel 9:27 " I èn uke skal han(antikrist)stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer...." I den rette sammenheng viser dette verset oss at Antikrist vil opprette en "pakt" med Israel i sju år og gi israelittene en falsk følelse av trygghet. 

  Den siste halve uken som vil bli den dramatiske nevnes 7 ganger (Dan 7,25; 12,7; Åp 11,2.3; 12,6.14; 13,5) i Daniels bok og Åpenbaringen: tre ganger som en tid og tider og en halv tid; to ganger som 42 måneder; og to ganger som 1.260 dager. Basert på 30-dager pr. måned, som var den kalenderen som ble brukt av jødene, angir alle disse tidsperiodene den samme tiden: 3 1/2 år = 42 måneder = 1.260 dager.

 Er du fortsatt litt usikker på dette temaet vil jeg anbefale at du i første omgang søker litt rundt på nett om dette temaet. Det finnes sikkert også noen som foreleser om dette på youtube!

Kommentar #32

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

De 70 årsuker

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Daniel 9:27 " I èn uke skal han(antikrist)stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer...." I den rette sammenheng viser dette verset oss at Antikrist vil opprette en "pakt" med Israel i sju år og gi israelittene en falsk følelse av trygghet.

Dan 9.24 Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.         ! Det du henviser til starter med dette verset, og det omhandler tiidsperioden Israel får tildel for å avvise eller motta messias. Disse 70 ukene er betegnet som 7 uker + 62 uker + den siste uken = 70 uker eller 490 år. Og, midt i den 70 uken skjer det at offertjenesten avvikles, fordi Jesu offer gjør pakten mellom Gud og mennesket blir stadfestet. Dersom du regner 483 år fra dekretet om gjenopbyggingen av Jerusalem kommer du til det året Jesus startet sin gjerning. En halv uke 3,5 år etterpå står han opp av graven. Dette er så nøyaktig at dekretet ble gitt på høsten, og Jesus døde på våren nøyaktig 486.5 år etter. Siden gikk det 3,5 år til de skriftlærde og prestene stenet Stefanus. Det er dumt å forveksle Jesus og antikrist.Jeg vet det er en kjent tolkning at antikrist skal regjere i 7 år, men det står ikke noe om det i Bibelen. Derimot står det at a skal herje i 1260 år, det har han gjort allerede.Jeg er ikke usikker, men håpet på at du kunne vise meg denne 7 års periode jeg aldri finner.
Kommentar #33

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Mulig jeg tar feil her

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det er dumt å forveksle Jesus og antikrist

Helt enig, og det tror jeg mange kommer til å gjøre, skal vi tro Bibelens ord!
Jeg må innrømme at jeg ikke anser meg for å være noen ekspert på dette området. Det er godt mulig du har tolket/forstått dette  riktig og at jeg har blitt litt for påvirket av andres tolkninger her. Jeg skal, når jeg får god tid, se mer på dette temaet.
Det jeg lurer på, i samme slengen, hvordan kan du ut ifra din tolkning avsløre antikrist? Eller tolker du antikrist mer som et system el. lign?

Kommentar #34

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Endetids profetiene

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg lurer på, i samme slengen, hvordan kan du ut ifra din tolkning avsløre antikrist? Eller tolker du antikrist mer som et system el. lign?

Det finnes mange profetske tegn på antikrist. Det mest kjente er vel "det lille horn" i Daniels profetier. Om dette horn (konge - overhode) fortelles det at han skal prøve å forandre Guds lov og tider. Dette forteller at det har med det religiøse å gjøre. Fordi Guds lov, budene, er lite fremme er det få som har oppdaget forandringen som er gjort. At antikrist skal regjere i 1260 år er også et tegn på antikr. At han skal opphøye seg mot Gud selv, det gjør han ved å sette seg selv over bibelens ord. 

Dette er et stort og inngående emne og får ikke plass her, men jeg har en hel studie på min nettside. Der kan du lese hva jeg har funnet ut om dette. Det er et både interresant og skremmende emne, fikk ikke til hyperkopl, men klipp og lim denne http://www.bibelstudie.org/114296838

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Apropos de siste 490 år...

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Dan 9.24 Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****. ! Det du henviser til starter med dette verset, og det omhandler tiidsperioden Israel får tildel for å avvise eller motta messias. Disse 70 ukene er betegnet som 7 uker + 62 uker + den siste uken = 70 uker eller 490 år. Og, midt i den 70 uken skjer det at offertjenesten avvikles, fordi Jesu offer gjør pakten mellom Gud og mennesket blir stadfestet. Dersom du regner 483 år fra dekretet om gjenopbyggingen av Jerusalem kommer du til det året Jesus startet sin gjerning. En halv uke 3,5 år etterpå står han opp av graven. Dette er så nøyaktig at dekretet ble gitt på høsten, og Jesus døde på våren nøyaktig 486.5 år etter. Siden gikk det 3,5 år til de skriftlærde og prestene stenet Stefanus. Det er dumt å forveksle Jesus og antikrist.Jeg vet det er en kjent tolkning at antikrist skal regjere i 7 år, men det står ikke noe om det i Bibelen. Derimot står det at a skal herje i 1260 år, det har han gjort allerede.Jeg er ikke usikker, men håpet på at du kunne vise meg denne 7 års periode jeg aldri finner.

Det hjelper vel neppe å si at dette bygger på alvorlige feilsutninger? Den siste halve uken er nevnt flere steder i skriftene som 42 månder, 1260 dager (Åp.11.) og 3 år og seks måneder, nevnt i Luk.4.25 som samsvarer med Åp.11.2-6,  Luk.4.25 : Jeg sier dere som sant er: Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder og det ble en stor hungersnød i hele landet.

Jesu fødsel skjedde 490 år etter bortførelsen til Babylon (14 ættledd á 35år, Matt.1.17) - det passer utrulig dårlig med det historiske Babylon hvor bortførelsen skjedde år 586 fvt. og 490 år senere havner man i år 96-95. Det ville bety at Jesus ble korsfestet år 63-62 fvt, noe som forykker alt historisk grunnlag angående kongelige herskere. Man vil ikke innse at navn har symbolsk verdi i Bibelen. Jesu fødsel passer mye bedre inn i fremtidige hendelser om det Babylon som beskrives i Åp.17.

De 70 årsukene hos Dan.9.24 er omtalt i 4.Esra 7 som det Messianske riket hvor den siste uken er da dommen fra menneskesønnen holdes (4.Esra 7.43, Joh.5.27: og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen.)

Problemet er at det er dette som er forskjellen mellom en menneskesønn og Kristus, den ene holder dom mens den andre (Jesus) ikke dømmer noen (Joh.8.15) og heller ikke hans Far dømmer (Joh.5.22) Det kan sammenlignes med tyven i Åp.16.12-16, og porten i Joh.10.1-10 hvor det er to utganger - en med dom og en uten. Og man ser jo at menneskesønnen hadde samme skjebne som ham Moses reiste opp av ørkenen i Joh.3.14:Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp...

Når det gjelder Elias var jo dette døperen Johannes (Matt.11.13-14) og som Herodes mente var Jesus (Luk.9.7-9 - ingen andre har makt over døden) Og sannelig ser det også ut til at heller ikke døperen Johannes heller har levd ennå, hans tid komme etter alle profetene (Matt.11.13) også de som var istand til å lukke himmelen så det ikke falt regn i disse dager da de kunne plage menneskene med alle slags plager osv. ;  Fra døperen Johannes’ dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de som stormer det, river det til seg.For alle profetene og loven har profetert inntil Johannes.

Og sannelig leser man ikke om Johannes på øya Patmos som får DHÅ på Herrens dag (Åp.1.9-10)

Så her er det noe å ta tak i, alle kan jo ikke ha rett når det ikke stemmer overens med skiftene?

Kommentar #36

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Dekret fra Darius

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jesu fødsel skjedde 490 år etter bortførelsen til Babylon

Det var ikke bortførelsen jeg henviste til, men gjenoppbyggingen av Jerusalem etter bortførelsen. 

Dan.9.24 Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.          25 Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge* Jerusalem, inntil en salvet*, en fyrste,  står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.    *Jerusalems murer.

Dette kom som et dekret fra kongen Darius i Persia. I følge historiske kilder skjedde det på høsten året 445 fKr. Regner du 49 år (7uker) + 434 år(62 uker) kommer du til høsten året 35 eKr. Det året Jesus ble døpt av Johannes. Da gjenstår den siste uken, den 70. Han virket i 3.5 år før Han ble korsfestet, altså våren 38 eKr. Tre og et halvt år senere ble stefanus stenet, altså høsten 41eKr. At årstallene er litt forvirrende skyldes at Jesus må ha blitt ca år 5 for at historiebøkene skal stemme i forhold til Kvirinius og Augustus. Vår kalender ble trods alt fastsatt mange hundre år eller Jesu fødsel.

At det omtales tider og tid og en halv tid er i en annen profeti. Det omhandler ikke det samme tidsrom. I profetien om de 70 årsuker fortelles det on hendelsen i midten av den siste uken i denne profetien, mens i den andre profetien handler det om en virketid på 1260 dag år.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke bortførelsen jeg henviste til, men gjenoppbyggingen av Jerusalem etter bortførelsen.

Da ser du altså ikke sammenhengen mellom Jerusalems ødeleggelse og Menneskesønnens komme i Luk.21 under trengselstiden?

 Da spurte de: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at dette skal begynne?»  8 Han svarte:  «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er kommet!’ Men følg dem ikke. 9 Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.»

20 Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde.21 Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen.22 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles.

Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket.24 De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende.

25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til...

Matt.10.23:Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.

Tror du ikke det trengs enda en gjenoppbygging her, eller ser du på trengselstiden som historie?

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvor ble det av den evige rettferdighet?

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Da gjenstår den siste uken, den 70. Han virket i 3.5 år før Han ble korsfestet, altså våren 38 eKr. Tre og et halvt år senere ble stefanus stenet, altså høsten 41eKr. At årstallene er litt forvirrende skyldes at Jesus må ha blitt ca år 5 for at historiebøkene skal stemme i forhold til Kvirinius og Augustus. Vår kalender ble trods alt fastsatt mange hundre år eller Jesu fødsel.

Så da mener du altså at de 70 årsukene er oppfylt? At ondskapen er brakt til en ende? Hvorfor kriger Israel fortsatt? Hvordan ser du på 2.Tess.2.2-12 i forhold til Heb.9.28?

Husk nå hva Dan.9.24 oppramser;Sytti uker er bestemt for ditt folk og din hellige by, til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å sone skylden og føre fram en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve det aller helligste.

Stadfestelse av hva profetene så vil si at hele skriften er oppfylt, se Åp.10.5-7: Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og alt som finnes der, og havet og alt som finnes der: «Tiden er ute.Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Jeg synes det er mye som taler for at det meste er uoppfylt? Sjonglering med årstall hjelper ikke stort da den historiske bortføringen til Babel skjedde i år 586.


Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Darius og Ahasverus

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Dette kom som et dekret fra kongen Darius i Persia. I følge historiske kilder skjedde det på høsten året 445 fKr

Dersom du slår opp i Dan.9.1-2 vil du se at Darius var Ahasverus sønn, og at anmerkningen om at de antall år Jerusalem skulle ligge i ruiner var 70 år. Nå vet jeg ikke hvordan dette passer inn i ditt regnestykke?

I alle fall... tar man utgangspunkt i faren til Darius, Ahasverus, finner vi ham igjen hos Ester1.1-2 som konge i borgen Susan regjerende i et landskap  på 127 fra India til Etiopia. En slik historisk konstellasjon av riker tror jeg overgår det meste, og finnes heller ikke omtalt historisk sett. Heller ikke med tanke på at det ble lagt råd om utryddelse av jødene av agagitten Haman (9.24) som var blitt opphøyd av Ahasverus med rang og sete over fyrstene som var hos ham(3.1).

Det hele later til å være en metafor, en historie som bygger på noe annet som ikke har skjedd?

Kommentar #40

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Sammenheng

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da ser du altså ikke sammenhengen mellom Jerusalems ødeleggelse og Menneskesønnens komme i Luk.21

Jo da, jeg ser at det i begge tilfeller er trengsel, det var voldsomme forfølgelser i 70åra da Jerusalem og templet ble ødelagt. Men den omtalte srore trengsel vil nok bli mye verre. Men Han sier jo at Israel skal erfare kamp og krig helt frem til enden. De ville de ikke kunne dersom dette var enden.

Kommentar #41

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

70 årsuker

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så da mener du altså at de 70 årsukene er oppfylt? At ondskapen er brakt til en ende? Hvorfor kriger Israel fortsatt? Hvordan ser du på 2.Tess.2.2-12 i forhold til Heb.9.28?

Daniels profeti om de 70 årsuker er en oppfyllt profeti, en oppfyllt periodsperiode. Alle profetier ender nødvendigvis ikke på Herrens dag på verdens ende. Da hadde jo ikke profetien om at Sara skulle bli mor heller ikke vert oppfyllt.

At du ikke ser Messias i Daniels profeti her er du ikke alene om, jødene så det heller ikke. Ondskapen skulle heller ikke få sin ende, men forsegle synder og dekke over misgjerning. Akkurat det som frelsesverket gjorde.

24 Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.          

2. Tess. Omtaler den antikristelige makt.

Hebr. 9.28 således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham. 

Her ser vi Messias første kome som offerlam, så andre gang som Hersker ved tidenes ende.

Kommentar #42

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

de 70 år

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du slår opp i Dan.9.1-2 vil du se at Darius var Ahasverus sønn, og at anmerkningen om at de antall år Jerusalem skulle ligge i ruiner var 70 år. Nå vet jeg ikke hvordan dette passer inn i ditt regnestykke?

Det passer i grunnen ganske greit. I Darius 1.år,  Dan. 9.1- i 511 fKr.

Templet ble påbegynt samme år og sto ferdig i året 508 fKr.

Noen år senere ble dekrtet om oppbyggingen av byen Jerusalem utstedt, dette skjedde i 451 av Artaxerxes den1. Husket dessverre feil kongenavn. 

Kommentar #43

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Er den helt oppfyllt?

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Daniels profeti om de 70 årsuker er en oppfyllt profeti, en oppfyllt periodsperiode. Alle profetier ender nødvendigvis ikke på Herrens dag på verdens ende. Da hadde jo ikke profetien om at Sara skulle bli mor heller ikke vert oppfyllt.

Hvorfor nevnte ikke disiplene, eller Paulus noe om det?

Kommentar #44

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

oppfyllelse av en profeti?

Publisert rundt 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor nevnte ikke disiplene, eller Paulus noe om det?

Er ikke helt sikker på hva du mener, men om det er profetier som gjelder en viss tidsperiode, og at denne perioden er oppfyllt, så bekjente de at tiden var kommet for Messias.

Paulus taler om at "Kristus sto frem ved tidens fylde", altså da profetien ble oppfyllt.

Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tidens fylde

Publisert rundt 6 år siden

Hvorfor nevnte ikke disiplene, eller Paulus noe om det?

Er ikke helt sikker på hva du mener, men om det er profetier som gjelder en viss tidsperiode, og at denne perioden er oppfyllt, så bekjente de at tiden var kommet for Messias.

Paulus taler om at "Kristus sto frem ved tidens fylde", altså da profetien ble oppfyllt.
_____________________________________________________________________

Petter er faktisk inne på noe svært viktig i denne forbindelse hvor Apg.3.24 uttrykker; Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. -

Det siktes til Apg.3.22-23: Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.

Har vi sett en slik profet ennå?

Paulus nevner tidens fylde to ganger, i Gal.4.4-5: Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.

Frikjøpelsen ser vi er utført i Åp.14.1-5, de 144 000... i Åp.20.4 nevnt som de som ikke har tatt dyrets merke ... de blir vakt opp fra de døde og blir med i det tusenårige riket, det er den første oppstandelse, men etter at dyret har falt. Kristus kan ikke stå opp før dette er skjedd i følge 1.Kor.15.13-23 hvor han er førstegrøden av de dødes oppstandelse (de 144 000 i Åp.14.3-5) Dette stemmer med Matt.1.17 hvor Jesus tid er 490 år etter bortførelsen fra det nye Babylon som kommer i Åp.17. hvor han også nedkjemper det. (v13-14) De 490 årene er identiske med Dan.9.24-27 hvor slutten på den siste uken er da Antikrist er nedkjempet og Jesus overtar. De er den den samme, men Satan tar et oppgjør med seg selv, (Luk.11.18) og blir en lysets engel (2.Kor.11.14) Eller: Joh.3.14:  Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp...

Det står ingen steder at Kristus skal komme 3 ganger, men bare 2 (Heb.9.28) hvor han første gang skal ta ett oppgjør med synden (dyret/ «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.», Åp.17.5) Hans andre komme skulle ikke dreie seg om synden, men å hente sine. Altså er også 2.Tess.2.2-8 innvolvert i hans første komme, noe man ikke har sett noe til enda.

Det stemmer også med Martas uttalelse som en anmerkning til oppstandelsen i noen merkelige kommentarer fra dem begge som om de ikke var tilstede med hverandre, eller snakker forbi hverandre: Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.»«Din bror skal stå opp», sier Jesus.«Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta.Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. (fra Joh.11.21)

Siden Jesus er oppstandelsen og livet (det uforgjengelige) er han altså ikke født ennå, det skjer på den siste dag. (Tidens fylde.)

1.Kor.15.26 har enda en beskjed når man kan forvente en oppstandelse:Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.. - altså når alle kriger har opphørt - det fullføres ved den siste basun (v52-57) Alle som har lest om basunene fra Åp.8.2 til Åp.10.7 vet at Kristus er den siste fullførelsen og frelsen for Israel som langt fra er ferdig med sine kriger.

Den andre gang tidens fylde (slutten) nevnes er i Ef.1.10: Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.

Som en ser har begge versene tidens fylde i seg både i fødsel og i fullførelse.

Kommentar #46

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

oops!

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Siden Jesus er oppstandelsen og livet (det uforgjengelige) er han altså ikke født ennå, det skjer på den siste dag. (Tidens fylde.)

Så du ser altså ikke den Opstandne, verdens frelser som disiplene og Paulus taler om?

Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bildespråk

Publisert rundt 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Så du ser altså ikke den Opstandne, verdens frelser som disiplene og Paulus taler om?

Den oppstandne bunner i at Jesus forteller på forhånd det som skal skje, Luk.1.20, Joh.13.19, 14.29, Fork.3.15. Jes.46.10: Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.»

Navn i Bibelen er ikke ensbetydende med personer - sett inn betydningene av navnene som GT viser til, og opps så har man en helt ny setning og betydning. Jakob = Israel, Esau = Edom, Moses = tatt opp av vannet, Peter = kefas = klippen = Jesus= frelser osv. Bibelen er full av bildespråk, vann= folk og nasjoner (Åp.17.15) Paulus betyr liten, eller den lille, ensbetydende med det lille horn i Dan.7.8:

Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord.

Forklart i v24-25: Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger.Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.(Dette er Saulus/ Saul som forfølger de kristne og slått til jorden av Jesus i Apg.9.1-6, 13.9)

Også nevnt i Dan.8.9  Fra ett av hornene gikk det ut et mindre horn. Det vokste seg stadig større mot sør og mot øst og mot det herlige landet. Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og noen av stjernene til jorden og tråkket dem ned.  Ja, det vokste helt opp til fyrsten for hæren. Det daglige offeret ble tatt fra ham, og plassen der hans helligdom står, ble vanæret.  Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.

Paulus skulle liksom være hedningenes apostel og redde hedningene, han er Daniels lille horn. Paulus er også et bilde på antikrist som Saul.

Kommentar #48

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Neida, han er ikke det. Men dette viser at selv den minste i himmelens rike - den rake motsetningen til Jesus Kristus har den minste idé - og det er fortvilelsen bland de skriftflærde - som i Jesu' egne dager, som i våre dager visste hva som foregikk. Amen.

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er bare å slå opp på henvisningene?

Publisert rundt 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Neida, han er ikke det

Apg.13.9:Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene..

Apg.9.1-6:Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten  og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien*, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?»  «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.  Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.»

(*1.Joh.2.22:Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.)

Men du kan sikkert bevise dette? 1.Kor.15.13:For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.

Kjenner du noen tomme graver?

Joh.5.28:Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Apg.2.17: I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere...

Esek.37.11-14:Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!»  Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren.

Har man bevis på noen oppstandelse?


Kommentar #50

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Her er det mye tull og tøys

Publisert rundt 6 år siden

På denne tråden er det mye tull og tøys. Det meste av dette er det helt umulig å forstå.

Det er fullt mulig å diskutere "Tusenårsriket" på en seriøs måte, men det blir ikke gjort her. På den annen side er dette spørsmålet veldig perifert. Det nevnes sjelden i vanlig forkynnelse i kirken,  og det er heller ikke nødvendig. Hvem som helst kan google på dette begrepet og finne brukbare forklaringer, f.eks. i Store norske leksikon. Søk da på ordet kiliasme. 

For øvrig anbefaler jeg vanlig kirkegang for å kunne delta i et sunt og godt kristent fellesskap hvor vi også for det meste hører god nådeforkynnelse. Jeg anbefaler også bibellesing hvor de fire evangelistene og brevlitteraturen prioriteres (gjerne også Salmenes bok), og hvor man med fordel kan la Johannes Åpenbaring ligge ulest, i alle fall i første omgang. De mest spektakulære tema finnes der, og de er ikke viktige for troen vår. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere