Tor Egil Hansen

11

Er vi i Tusenårsriket nå?

Publisert: 17. apr 2016  /  627 visninger.

Jeg har lest litt gjennom en del gamle tråder om dette temaet. Må si jeg ble overrasket da jeg fant ut at enkelte hevder tusenårsriket startet da Jesus kom til jorden første gang. Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg.
Det blir nødvendigvis mange vers som må bortforklares for å argumentere godt for en slik påstand. Det er tross alt en del hendelser som skal forekomme før Tusenårsriket starter. Har disse forekommet? Jeg har gjort et lite utvalg:

- Åp 18:21 Babylon, den store byen, kastes ned, og aldri mer finnes .
Jeg har forstått at noen mener Jerusalem er Babylon. Jerusalem finnes fortsatt. Andre hevder USA er vår tids Babylon. Nyere tolkninger har vært inne på tanken om at Dubai eller Mekka kan være Babylon og at hennes horskaps vredesvin kan tolkes som oljen. Hvilken by kan det ellers være snakk om?

- Åp 19:11-16 Forteller oss om Jesu gjenkomst, på en hvit hest osv.
Har dette hendt? Man kan vel ikke si at Jesu liv på jorden var Jesu gjenkomst? Det blir jo helt absurd. Det sies også at Jesus skal styre nasjonene med jernstav. Betyr det at Jesus har støttet Mao, Stalin, Hitler  osv? Står Jesus bak og styrer Islam, Hinduismen, Buddhismen? Eller hva med alle som ikke tror på en Gud i dagens verden? Det ser ikke akkurat ut som at vi har en styrende jernhånd.

- Åp 19:20 Løgnprofeten og villdyret blir kastet i "ildsjøen".
Hva med alle dagens profeter og religioner, er de "på riktig vei"? Jeg tror ikke Tusenårsriket vil kunne fungere som grobunn for nye religioner som eksempelvis Islam.

- Åp 20:2 Satan bindes for tusen år før Tusenårsriket starter.
Konsekvensen blir at Satan ikke lenger skal forlede folkene, som det står i vers 3. Hvis ikke Satan har skylden for all elendighet på jorden de siste 2000 år, da må man ha enten et skremmende bilde av hva og hvordan Gud er, eller så må Jesu tilstedeværelse ikke være bra nok.

- Til slutt et svært viktig poeng. Åp 20:4-5 sier oss at før Tusenårsriket starter får vi den første oppstandelse, og de som oppstår skal herske med Jesus i tusen år. De som ikke blir med på denne oppstandelsen, blir ikke levende igjen før de 1000 år har gått(vers 5). Det ser derfor ut til at de som hersker med Jesus, vil være i live i alle disse tusen årene! Det kan forsvares med vers 6 "... Over disse har ikke den annen død noen myndighet..."

Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det!

Kommentar #101

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Den første i Åp er fysisk

Publisert rundt 6 år siden
Viktor Brekke. Gå til den siterte teksten.
Den første oppstandelse er ikke fysisk, Tor Egil

De oppstandene sitter med Kristus på hans trone i himmelen, dvs. hersker med Kristus i himmelen

Jeg har en følelse av at du snakker om noe annet enn meg. Det virker som du mener at de som dør i troen på Kristus kommer direkte til himmelen? I så fall, hvilke bibelvers bruker du for å få støtte for et slikt syn? Selv om du skulle ha rett i at kristne kommer direkte til himmelen når de dør, så er ikke dette den samme oppstandelsen som nevnes i Johannes Åp. Den oppstandelsen vi leser om i Åp er jo en felles oppstandelse, hvor horder av kristne oppstår for å regjere med Kristus her på jorden, og må dermed være en fysisk oppstandelse.
Men dersom du sikter til den første oppstandelse som er omtalt i Åpenbaringsboken, da får du mange forklaringsproblemer. Jeg må da gå ut ifra at du mener og tror at de kristne som har "gått bort" etter at Jesus stod opp fra de døde, sitter og hersker med kristus i himmelen.
Husk at trengselstiden kommer før den første oppstandelsen. Det vil si at den, i forhold til denne teorien, må ha kommet før Jesus stod opp fra de døde. Husk at Johannes fikk Åpenbaringen fra Jesus en stund etter Jesu død, hvor en kommende trengselstid m.m er omtalt. Jeg vil også anbefale at du leser litt bakover i tråden, hvis du ikke har gjort det, så jeg slipper å gjenta mine argumenter.

"Jesu rike er ikke et jordisk rike"
Jesu rike har jeg ikke hørt om, men "Guds rike" er omtalt flere steder i Bibelen. Det "Guds rike" vi leser om i forbindelse med den første oppstandelse i Åp er helt klart et jordisk rike.

Kommentar #102

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det Messianske riket

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jesu rike har jeg ikke hørt om,

Fortellingen om det Messianske riket står i Apokryfene, 4.Esra 7.26-43:

26 «Det kommer en tid,» fortsatte engelen, «da de tegn jeg har fortalt deg om, skal komme til syne. Da skal bruden og byen vise seg. Landet som nå er skjult, vil bli åpenbart. 27 Alle som er blitt frelst fra de trengsler jeg har forutsagt, skal få se mine store gjerninger. 28 Da skal Jesus, min Sønn, bli åpenbart, sammen med dem som er hos ham. I fire hundre år skal han bringe glede til dem som er tilbake.29 Når disse årene er til ende, skal Messias, min Sønn, dø sammen med alle mennesker som lever.

30 Da skal verden vende tilbake til den opprinnelige taushet i sju dager, som det var i begynnelsen, og ingen skal overleve.31 Etter sju dager skal den verden som ennå sover, vekkes opp, men den forgjengelige verden skal forgå.32 Jorden skal gi tilbake dem som sover i den, og støvet dem som bor der i taushet. De kamre som har tatt vare på de dødes sjeler, skal gi slipp på dem.33 Så skal Den Høyeste komme til syne på sitt dommersete. Barmhjertighet og tålmodighet skal vike bort.34 Bare dommen skal bli stående. Sannhet og tro skal atter bli sterke.35 Menneskets gjerninger skal komme for dagen, og hver skal få sin lønn. Gode gjerninger skal våkne, og de onde ikke få sove.

36 Trengselens og pinens sjø skal stige fram, og midt imot den hvilens sted. Helvetes ildovn skal komme til syne, og på den andre siden gledens paradis.
   37 Da skal Den Høyeste si til de folkeslagene som er reist opp fra de døde: Se nå, og forstå hvem det er dere har avvist, ham dere ikke har tjent, ham hvis bud dere har foraktet.38 Se dere omkring. Her ser dere glede og hvile, der ser dere ild og pinsler. Slik skal han tale til dem på dommens dag.39 Den dagen skal bli en dag uten sol, uten måne og stjerner.

40 Det skal ikke være skyer, torden eller lyn, ikke vind, vann eller luft, ikke mørke, kveld eller morgen,41 ikke sommer, vår eller vinter, ikke hete, frost eller kulde, ikke hagl, regn eller dugg,42 ikke middag, natt eller demring, ikke lysning, glød eller skinn. Bare lyset fra Den Høyeste skal skinne. Og i dette lyset skal alle se det som ligger foran dem. 43 Dette skal vare som i en uke av år.44 Slik skal det gå til når jeg holder dom, og du er den eneste jeg har fortalt det til.»

Henvisninger: 26: Note bruden og byen: henspiller på det himmelske Jerusalem; sml. Åp 21,2.
4 Esra 7,32 viser til Dan 12,2,                  
4 Esra 7,36 viser til Matt 5,22, Luk 16,23f, Åp 9,2
4 Esra 7,42 viser til Jes 60,19
4 Esra 7,43: Note som i en uke av år: dvs. i sju år; sml. Dan 9,24

Kommentar #103

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Jeg forstår hvorfor disse kapitlene ikke er i Bibelen.

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Barmhjertighet og tålmodighet skal vike bort

Skifter Gud her karakter? Forventer Gud mer av oss enn han selv klarer å leve opp til?(elsk deres fiender..) Jeg fortår hvorfor disse kapitlene ikke er godkjent til å være en del av Bibelen.
Jeg kan gi flere eksempler som jeg mener "skurrer":
" Alle som er blitt frelst fra de trengsler jeg har forutsagt". Dette tilsier at det må komme en opprykkele før trengselstiden som jeg ikke tror på. Gode argumenter  for det kan du se her: https://www.youtube.com/watch?v=S2REkR9DwsA

"I fire hundre år skal han bringe glede til dem som er tilbake.29 Når disse årene er til ende, skal Messias, min Sønn, dø sammen med alle mennesker som lever."
Dette kan vel ikke leses noen andre steder i Bibelen? Jeg har aldri hørt noe slikt.

"Da skal verden vende tilbake til den opprinnelige taushet i sju dager, som det var i begynnelsen, og ingen skal overleve"
Jeg kjenner ikke til dette heller.

"Trengselens og pinens sjø skal stige fram, og midt imot den hvilens sted. Helvetes ildovn skal komme til syne, og på den andre siden gledens paradis."
Har aldri hørt om denne koblingen av trengsel og pinens sjø. Du viser til Matt 5:22 som sier: "...Hvem som enn måtte si Din dåre!, skal være hjemfallen til ildens Gehenna! (direkte oversatt). De som tror på et fysisk smertefullt helvete, tenker vel her at det skal svært lite til for å havne der.
Det at det skal være en ildovn i tillegg til ildsjøen er litt rart. Hvor stor skal denne ovnen være? Dersom en og en skal bli brent i denne vil det nok ta en evighet før alle er tilintetgjort. Og ifølge dette verset kan de som er i paradis "glede" seg mens andre brenner. Troverdig eller skremselspropaganda?

"Det skal ikke være skyer, torden eller lyn, ikke vin, vann eller luft, ikke mørke, kveld eller morgen,41 ikke sommer, vår eller vinter, ikke hete, frost eller kulde, ikke hagl, regn eller dugg,42 ikke middag, natt eller demring, ikke lysning, glød eller skinn."
Dette her er nok myntet på evigheten. Men hvordan skal dyr og planter kunne eksistere når det verken er luft eller vann. Dette er i konflikt bl.a med Åp som forteller oss om "livets elv" og trærne som skal stå på begge sider av elven. Nesten litt komisk at det står "ikke middag". Hva med frokost?

Jeg har en fornemmelse av at disse versene er bortimot ren diktning delvis basert på ekte bibelvers. Litt på samme måte som en annen "hellig bok" er konstruert.

Kommentar #104

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du kan så si...

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Skifter Gud her karakter? Forventer Gud mer av oss enn han selv klarer å leve opp til?(elsk deres fiender..) Jeg fortår hvorfor disse kapitlene ikke er godkjent til å være en del av Bibelen.
Jeg kan gi flere eksempler som jeg mener "skurrer":
" Alle som er blitt frelst fra de trengsler jeg har forutsagt". Dette tilsier at det må komme en opprykkele før trengselstiden som jeg ikke tror på. Gode argumenter for det kan du se her:

"I fire hundre år skal han bringe glede til dem som er tilbake.29 Når disse årene er til ende, skal Messias, min Sønn, dø sammen med alle mennesker som lever."
Dette kan vel ikke leses noen andre steder i Bibelen? Jeg har aldri hørt noe slikt.

*Dette leser man også fra Apg.7.6: Og Gud sa til ham at ætten hans skulle bo som innflyttere i et fremmed land, der de skulle være slaver og bli plaget i fire hundre år. - viser også til 1.Mos.15.13f.
___________________

"Da skal verden vende tilbake til den opprinnelige taushet i sju dager, som det var i begynnelsen, og ingen skal overleve"
Jeg kjenner ikke til dette heller.

*Vet ikke, men det kan sidestilles med Fork.1.9, eller kanskje 4.Mos.12.9-15?
__________________________________

"Trengselens og pinens sjø skal stige fram, og midt imot den hvilens sted. Helvetes ildovn skal komme til syne, og på den andre siden gledens paradis."
Har aldri hørt om denne koblingen av trengsel og pinens sjø. Du viser til Matt 5:22 som sier: "...Hvem som enn måtte si Din dåre!, skal være hjemfallen til ildens Gehenna! (direkte oversatt). De som tror på et fysisk smertefullt helvete, tenker vel her at det skal svært lite til for å havne der.
Det at det skal være en ildovn i tillegg til ildsjøen er litt rart. Hvor stor skal denne ovnen være? Dersom en og en skal bli brent i denne vil det nok ta en evighet før alle er tilintetgjort. Og ifølge dette verset kan de som er i paradis "glede" seg mens andre brenner. Troverdig eller skremselspropaganda?
____________________

*Det er tekstene i Apokryfene som viser til Matt.5.22, det handler nok om det samme, men boken er en fortelling om Adams ætt (5.Mos.5.1 og 1.Kor.15.45) Ildovnen er omtalt i Matt.13.42, 50 (ildovnen, der de gråter og skjærer tenner /skjærsilden) - Dan.3.6, Åp.21.8 = den 2.død) (Matt.5.22, Luk.16.23-24) Det er også straffens tid slik Luk.21.22 omtaler. - 4.Esra 2.29-31:

«Mine hender skal verne deg og frelse dine barn fra helvete. 30 Fryd deg, du mor, sammen med dine barn, for jeg vil fri deg ut,» sier Herren.  «Glem heller ikke de barn som er sovnet inn. Jeg vil føre dem ut av jordens skjulesteder og vise dem miskunn, for jeg er en barmhjertig Gud,» sier Herren, Den Allmektige. -

De må bare først kastes dit? 2.Mos.34.5-7: Da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos ham og ropte ut navnet Herren. Herren gikk forbi* ham (betyr påske, 2.Mos,12.13 = Kristi blod) og ropte: « Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet!  Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd.»
____________________________

"Det skal ikke være skyer, torden eller lyn, ikke vin, vann eller luft, ikke mørke, kveld eller morgen,41 ikke sommer, vår eller vinter, ikke hete, frost eller kulde, ikke hagl, regn eller dugg,42 ikke middag, natt eller demring, ikke lysning, glød eller skinn."
Dette her er nok myntet på evigheten. Men hvordan skal dyr og planter kunne eksistere når det verken er luft eller vann. Dette er i konflikt bl.a med Åp som forteller oss om "livets elv" og trærne som skal stå på begge sider av elven. Nesten litt komisk at det står "ikke middag". Hva med frokost?

(Egentlig ikke - Sak.14.6-8: Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst.  Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.

Bibelen er laget i bildespråk, middag tilsvarer midt på dagen hvor en dag er 1000 år, og middag tilsvarer etter 500 år, det er en bibelsk tidsregnemåte. Eks. Job5.14, 1.Kong.20.16, Apg.22.6 - ved middagstid.
__________________

Jeg har en fornemmelse av at disse versene er bortimot ren diktning delvis basert på ekte bibelvers. Litt på samme måte som en annen "hellig bok" er konstruert.

(Jer.60.19: Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen,måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet. (Jes 60,19 viser til Åp 21,23, Åp 22,5 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.-

Jes.45.7:Jeg former lys og skaper mørke,  jeg stifter fred og skaper ulykke.Jeg, Herren, gjør alt dette.

Her gjør han seg ansvarlig både til krig og fred? Når det gjelder Guds utsagn om å elske fienden er det i den verden hvor han er alenehersker?  (1.Kor.15.24: Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. )

Kommentar #105

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Har Jesus motsagt seg selv?

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
"I fire hundre år skal han bringe glede til dem som er tilbake.29 Når disse årene er til ende, skal Messias, min Sønn, dø sammen med alle mennesker som lever."
Dette kan vel ikke leses noen andre steder i Bibelen? Jeg har aldri hørt noe slikt.

*Dette leser man også fra Apg.7.6: Og Gud sa til ham at ætten hans skulle bo som innflyttere i et fremmed land, der de skulle være slaver og bli plaget i fire hundre år. - viser også til 1.Mos.15.13f.

Jeg vet ikke om det er snakk om de samme fire hundre årene. Mulig jeg misforstår noe her, men det står jo i ditt sitat at "han skal bringe glede til dem som er tilbake" mens i mitt står det: " de skulle være slaver og bli plaget i fire hundre år." Er det her snakk om en annen gruppering som har det bra samtidig som resten blir plaget som slaver?

Matt.5.22 "Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild."
- Finnes det motsigelser i Jesu ord? Ender man i helvetes ild selv om man tror på jesus som sin frelser hvis man har kalt noen en ugudelig narr?(dersom man tror på et helvete da, noe jeg ikke gjør).
Hvis Jesus faktisk har sagt disse ord(unntatt ordet helvete som må erstattes med Gehenna) kan det være ment som en lignelse? Kan det være at Jesus prøver å si oss at dersom vi dømmer noen er vi ikke noe bedre enn dem vi dømmer?

i Matt 5:20 sier Jesus: "Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket."
- Hvordan skal vanlige mennesker kunne overgå de skriftlærde i rettferdighet? Det kan nesten virke som at Jesus her sier at jo mer man studerer skriftene, jo mindre rettferdig blir man. Hva leder oss til rettferdighet om ikke Guds ord(Bibelen) gjør det? Da må vi nesten bare stole på at Gud har lagt ned sannheten i våre "hjerter".

"Sak.14.6-8: Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost."
- Det står ikke noe om kulde og frost. Det må være din tolkning. I min Bibel står det: "
Den dagen skal det skje at lyset forsvinner, og de herlige himmellysene slokner." Gud klarer vel å sørge for at vi ikke fryser ihjel på en eller annen måte. Videre står det(en liten digresjon...) noe som er litt interessant i forhold til treenighetstanken i vers 9 "Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn det eneste." Verset slik jeg forstår det, sier oss at Gud, Jesus og DHÅ blir til ett vesen, én Gud.

Det du skriver om "middag" har jeg ikke hørt, men da har jeg lært noe nytt.

"Når det gjelder Guds utsagn om å elske fienden er det i den verden hvor han er alenehersker?"
Det ser ikke slik ut hvis du leser hva Jesus sier om dette i Matt 5:44:
"Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? " Noe tilsvarende finner man i Luk 6:27 og 6:35.
Viktig å merke seg at Jesus sier dette til sine disipler, og Jesus var ikke alenehersker i verden.

Kommentar #106

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Seieren og makten

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om det er snakk om de samme fire hundre årene. Mulig jeg misforstår noe her, men det står jo i ditt sitat at

Det er to utganger her akkurat som i stykket om velsignelser og forbannelser i 5.Mos.27. og 28?

--------------

i Matt 5:20 sier Jesus: "Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket."
- Hvordan skal vanlige mennesker kunne overgå de skriftlærde i rettferdighet? Det kan nesten virke som at Jesus her sier at jo mer man studerer skriftene, jo mindre rettferdig blir man. Hva leder oss til rettferdighet om ikke Guds ord(Bibelen) gjør det? Da må vi nesten bare stole på at Gud har lagt ned sannheten i våre "hjerter".
------------------------------

Som sagt, Bibelen er ikke myntet på andre enn Adams slekt, 1.Mos.5.1, 1.Kor.15.45 - for det skal være en mellommann mellom Gud og mennesker (1.Tim.2.5)
---------------------------------------------------------------

"Sak.14.6-8 : Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost."
- Det står ikke noe om kulde og frost. Det må være din tolkning. I min Bibel står det: "
Den dagen skal det skje at lyset forsvinner, og de herlige himmellysene slokner." Gud klarer vel å sørge for at vi ikke fryser ihjel på en eller annen måte.
-----------------------------------------

Det står slik i nyoversttelsen, og det er nok riktig. Flere bibelvers sier noe om denne situasjonen (Job 37.10, Salm.78.47, 148.8: ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk, Salm.78.47: Han slo deres vintrær ned med hagl og deres morbærtrær med haglstener.)
---------------------------------------------------------------------------------- --------------------

"Når det gjelder Guds utsagn om å elske fienden er det i den verden hvor han er alenehersker?"
Det ser ikke slik ut hvis du leser hva Jesus sier om dette i Matt 5:44:
"Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? " Noe tilsvarende finner man i Luk 6:27 og 6:35.
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Det er to stadier på dette også, først en dom med menneskesønnen, så en dom med Kristus. (Joh.5.27, Joh.8.15) Husk at alt i Bibelen er relasjoner fra en syndig Adam som var skyld i alles død, mens den siste Adam brakte tilgivelse og nytt liv til alle. (1.Kor.15.22)
-------------------------------------------------------------------------------

Viktig å merke seg at Jesus sier dette til sine disipler, og Jesus var ikke alenehersker i verden.
---------------------------------------------------------------------------------

Tror ikke man kan merke seg det på denne måten, sitatet mitt som var hentet fra 1.Kor.15.24 handler om slutten, jeg tror ikke noe på at den er kommet enda? - "Meg er gitt all makt i himmel og på jord?" - Utsagnet tilhører Åp.12.7-10:

Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine,  8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa:

          «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
          nå har hans Salvede herredømmet.
          For anklageren er styrtet,
          han som dag og natt anklaget våre søsken
          for vår Guds ansikt.
 

Kommentar #107

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ingen slutt enda

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er ikke myntet på andre enn Adams slekt

- Det at boken(vi snakker vel her om første Mosebok) er om Adams slekt betyr vel ikke at den bare er myntet på Adams slekt?
Skapelsen f.eks er da av interesse for alle. Hvem er forresten Adams slekt, og hvordan kan man vite at man hører til denne?

"sitatet mitt som var hentet fra 1.Kor.15.24 handler om slutten, jeg tror ikke noe på at den er kommet enda?"

- Det står ikke noe om at vi skal elske våre fiender i dette verset, så jeg tror vi snakker litt forbi hverandre her. Poenget mitt er at  jeg mener Jesus vil vi skal elske våre fiender og at det er noe som gjelder fra hans tid.

Forøvrig er jeg helt enig i at slutten ikke har kommet.

Ikke på denne tråden heller...

Kommentar #108

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Feil i rekkefølgen...

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
- Det at boken(vi snakker vel her om første Mosebok) er om Adams slekt betyr vel ikke at den bare er myntet på Adams slekt?
Skapelsen f.eks er da av interesse for alle. Hvem er forresten Adams slekt, og hvordan kan man vite at man hører til denne?

Du finner sikkert ættetavlen i Bibelen? Eks. Luk.3.23-38?

Har skapelsen vært ennå?  2.Pet.3.13: Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
_____________________

- Det står ikke noe om at vi skal elske våre fiender i dette verset, så jeg tror vi snakker litt forbi hverandre her. Poenget mitt er at jeg mener Jesus vil vi skal elske våre fiender og at det er noe som gjelder fra hans tid.
_______________________

Nei, du verden! Trenger det å stå i alle vers som omhandler Adam da? Les Rom.5. der står det om Adam og Kristus: Fra v12:Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.  Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Så langt har man ikke kommet til noe kjærlighetsbud ennå om å elske fienden, det er det Kristus kommer med i den nye pakten? Men først må vel frafallet og trengselstiden komme så kjærligheten blir kald hos de fleste? (2.Tess.2.2-4, Matt.24.12) Man tillater vel ikke at den nye pakten skal være lik den gamle? (Heb.8.8f.) Man kan ikke starte i gal ende hvis man skal fortå Bibelen rett. Man kan heller ikke påstå at det som står i Bibelen har skjedd fordi det står slik i bibelen. Her må man være nøye med å belyse fleip eller fakta?

Kommentar #109

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Jeg forstår ikke helt...

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Har skapelsen vært ennå?

Jeg forstår ikke helt hvordan du av og til tenker. Ja, skapelsen har vært, ellers hadde vi ikke vært her. Jeg snakker om den første skapelsen i første Mosebok. Jeg er fullt klar over at det kommer en ny himmel og en ny jord osv men den er da ikke nevnt i Mosebøkene.

"men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov"

Det var da én lov helt fra begynnelsen, om ikke å spise den frukten som de spiste.

"Men først må vel frafallet og trengselstiden komme så kjærligheten blir kald hos de fleste?"

Vet ikke helt om jeg forstår hva du mener i ditt siste avsnitt, som denne setningen er hentet fra.
Mener du at vi ikke skal forholde oss til "elsk dine fiender" før frafallet og trengselstiden er her?
Mener du "den nye pakten" aktiveres når kristus kommer tilbake?
Jeg har alltid forstått det slik at den nye pakten ble aktiv da Jesus gikk på jorden for 2000 år siden.

Kommentar #110

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skapelsen og verdens lys?

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke helt hvordan du av og til tenker. Ja, skapelsen har vært, ellers hadde vi ikke vært her. Jeg snakker om den første skapelsen i første Mosebok. Jeg er fullt klar over at det kommer en ny himmel og en ny jord osv men den er da ikke nevnt i Mosebøkene.

Det oppstår ganske store problemer med å la skapelsen komme først, ellers blir det jo to skapelser? Og Jesus sier i Tomasev.18: For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden. ... Det samme sier Gud hos Jer.46.10: Fra begynnelsen forteller jeg slutten,  på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.

Dessuten... studerer man skapelseshistorien, begynner den slik: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.

Dette er jo bare et bilde på noe annet, det fortsetter hos Jer.4 med forklaringen hvorfor jorden var øde og tom... og lyset er historien om Jesus; Jeg er verdens lys!

Har vi noen beviser for at Jesus vandret på jorden for 2000 år siden? Og er dette i tråd med Heb.9.28? Her står det at Jesus kommer tilbake for andre gang, men ikke for syndens skyld. Allikevel skal han bekjempe den lovløse på Herrens dag? (2.Tess.2.2-10) Du må heller ta en nærmere kikk på menneskesønnen, når tid var hans første komme? Eller hvem var Immanuel i Matt.1.21-23? (Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.) - Ta en titt på fortellingene om Immanuel? (Jes.7.14f., Jes.8.1-10)
-----------------------------------------

Det var da én lov helt fra begynnelsen, om ikke å spise den frukten som de spiste.

* Den loven som senere skulle gis var et tillegg pga lovbrudd gitt ved engler (Gal.3.19) - som er det samme som høstfolk. (Matt.13.39)

Den nye pakten aktiveres til slutt (se Heb.9.1-10) når den jordiske helligdom har falt. Dommen er jo at lyset kom til jorden Joh.3.19: Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.(= skapelsen i 1.Mos.1. - mørke lå over dypet. = brønnen i Åp.9.1-2) Skapelsen er en renselse fra det onde, Jes.1.18: Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.  Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.) - Det er en beskrivelse på dyret i Åp.


-- Ja, skapelsen har vært, ellers hadde vi ikke vært her.

Vi er nå her uansett denne skapelsen, noe må vel ha skapt Gud også? Hva tenker du om at Herren stammer fra Juda ætt? (Heb.7.14) Hvem skapte Juda ætt? 

En ting til på tampen... Gud er jo ikke Gud for andre enn de oppstandene, hva får deg til å tro at kjøtt og blod er i Guds bilde? Det som ikke duger... (Rom.7.6-8, Mark.12.26)

Kommentar #111

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Mange nye tanker her

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og Jesus sier i Tomasev.18: For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden. ... Det samme sier Gud hos Jer.46.10: Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.

Dette blir nok litt for kryptisk for meg. Det er dessuten temmelig utenfor trådens tema. Greit nok det, men jeg er nok temmelig fersk i denne tematikken. Ser du har hatt innlegg om tilsvarende tema tidligere og har sikkert en forståelse som veldig få har tatt seg tid til å opparbeide.
Når det er sagt, er det uansett spennende med nye perspektiver på Bibelske tekster. Jeg er ikke redd for å tenke nytt, men for å akseptere nye tanker må jeg også kunne forstå, samt finne vers som kan forsvare eller tolkes i henhold til en slik ny forståelse.

Ordet "begynnelsen" kan f.eks tolkes som Jesus. Da får man: Den som står ved Jesus skal ikke smake døden. Men det er sikkert en for banal løsning.

"Det oppstår ganske store problemer med å la skapelsen komme først, ellers blir det jo to skapelser?"

Gud er og har alltid vært, tror jeg. Gud skapte jorden, universet og alt liv. Hvordan dette ble gjort skal jeg ikke gå inn på. Men dette er jo én skapelse. Den andre skapelsen kommer etter tusenårsriket, når Gud skaper en NY jord og Himmel. Hvordan kan du mene at Bibelen sier noe annet?
Mener du at universet har utviklet seg fra ingenting og at Gud har oppstått etterhvert? Eventuellt utviklet seg i en annen dimensjon over lang tid.

"Har vi noen beviser for at Jesus vandret på jorden for 2000 år siden?"

Så vidt jeg vet finnes det historiske skrifter skrevet av både troende og ikketroende som bekrefter at Jesus har levd på det tidspunktet ja. Disiplene skal ha blitt drept fordi de forkynte hans budskap og hvem de var overbevist om at han var, samt at han sto opp fra de døde. Så at vi har historiske beviser for at han vandret på jorden, er jeg sikker på. At han sto opp fra de døde er noe annet, da er vi over på tro.

"Gud er jo ikke Gud for andre enn de oppstandene, hva får deg til å tro at kjøtt og blod er i Guds bilde?"

Bibelen sier i efeserne 4:24 "det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten." Jeg ser at denne kan tolkes og at det handler om etikk og moral og ikke kjøtt og blod.
Noen vil nok også si at Gud både er skaper av alt og er i alt, som en opprettholdene energi, men jeg skal ikke spekulere mer rundt dette.

Kommentar #112

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Begynnelsen på fødselsriene...

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ordet "begynnelsen" kan f.eks tolkes som Jesus. Da får man: Den som står ved Jesus skal ikke smake døden. Men det er sikkert en for banal løsning.

Begynnelsen kan jo for eksempel være det Bibelen kaller for fødselsriene? Dette står i Matt.24.8 angående trengselstiden; Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene... og Luk.21.22 har denne ordlyden: For straffens tid er kommet da alt som står skrevet skal oppfylles.

Tar man utsagnene på alvor, er det altså ingenting av det som står skrevet som er oppfylt før dette begynner å skje. Man kan gjerne si at det som står i Bibelen har alt skjedd, problemet er at det er det ingen som husker eller vet om, for det er riktig at alt har skjedd før i følge Fork.1.9-11 og 3.15, men alt skal skje på nytt igjen og starter med disse fødselsriene; Jes.42.14: (Herren): Jeg har vært taus i lange tider, jeg har tidd og holdt meg tilbake. (Siden forrige skapelse) Nå skriker jeg som den fødende kvinne (se Åp.12) jeg stønner og snapper etter pusten. (osv) Jes.66.8 Hvem har hørt sånne ting? Hvem har hørt om noe slikt? Kan et land bli født på en dag, kan et folkeslag komme til verden på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn (sønner) med det samme hun fikk rier... (Det er Kristus)

(Gal.4.19-20: Mine barn som jeg igjen må føde med smerte inntil Kristus får skikkelse i dere - jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere. - v1-7: La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden.

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Gal. 3.16 Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én,(ætt) « til din ætt», og det er Kristus- se v29:Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.)

I disse versene kommer det klart frem at Kristus er Jerusalems sønner, født av den fødende kvinnen Sion (Jerusalem, se Gal.4.22-31) som har fødselsrier (se Åp.12.1-6) og at det er en ætt utgått fra Abrahams ætt i tidens fylde. (Når tiden nærmer seg slutten, se Åp.10.5-7)

Sitat: "Bibelen sier i efeserne 4:24 "det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten." Jeg ser at denne kan tolkes og at det handler om etikk og moral og ikke kjøtt og blod."

Min henvisning om kjøtt og blod ble noe feil, det skulle være til Rom.8.6-8: For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. (Kjøttet er det jordiske mennesket, Ånden, dvs det
himmelske mennesket, se 1.Kor.15.42-49) Rom.8 forteller om det åndelige livet, dvs livet etter oppstandelsen. (se også Kol.3.1-10). Mange blander sammen forståelsen om livet etter en oppstandelse og det nåværende livet fordi i Bibelen er dette blandet sammen. (Bibelen er ikke skrevet i sammenheng.)

Men når jeg ser på Rom.7.6 var visst ikke dette verset helt borte vekk å vise til det heller? - Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. (denne verden) Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven.

Når en får satt sammen sammenhengene ser man at man er langt unna et tusenårsrike?

Kommentar #113

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Mitt siste ord i denne tråd

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Når en får satt sammen sammenhengene ser man at man er langt unna et tusenårsrike?

Der er vi nok ganske enige, men hvor langt er det bare Gud som vet. Det får bli mitt siste ord i denne tråd.

Kommentar #114

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

feil feil feil

Publisert rundt 6 år siden

"Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg." sier du.
Ingen bombe her.
Kristne forstår ikke bibelen, som vanlig.


Det er ingenting i biblen som heter "tusenårsriket". Det begrepet er et påfunn av kristne for å dekke deres tolkning av visse vers i biblen, men det er ikke et bibelsk utrykk.


Det riket som er etablert av Jesus Kristus består i tusen år, men det er ikke bostavlig "tusen år" like lite som "tusen takk" betyr bokstavlig talt tusen takker, eller at gud eier fårene på de "tusen fjell" (salme 50:10) . Det betyr ikke at det bokstalig talt finns får på tusen fjell. Tusen betyr alle eller "de mange".

Det er ikke smart å tolke den sterkt billedlige åpenbaringsboken bokstavlig, spesielt siden boken selv forby en sånn tolkning. Synene ble gitt gjennom en engel "i tegn". Det betyr at det er symbolsk. Om boken selv sier dette, så burde vel vi holde oss til en billedlig tolkning?


Så stjerner faller ned på jorden er ikke bokstavlig.
Et syv hodet dyr som stamper rundt er ikke bokstavlig.
tallet 666 i panna er ikke bokstalig (noen kristne tror faktisk det).
osv.

Tusen er det störste tallet i gresk, og tusen år betyr billedlig for alltid.
Alle andre riker kommer og går men det som består i tusen år, består for alltid.
Ferdig med det.

De som regjere med ham "I tusen år" er de som sitter med ham på hans trone. Det står at de er prester og konger med ham og skal regjere med ham.
Andre steder i samme boken står det at han HAR (altså fortid) gjort oss til prester og konger og at vi REGJERE med ham (altså nåtid).
Boken motsier ikke seg selv.

Mye mer å si om saken, men det burde väre nok til å rokke ved det merkelige synet om et kommende "tusenårsrike".

Lykke til!
:D :D :D

Kommentar #115

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Enig med mye, men ikke alt

Publisert rundt 6 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Alle andre riker kommer og går men det som består i tusen år, består for alltid.

Jeg trodde denne "tråden" var "død" nå, men dengang ei.

Så du mener at så fort Jesus har kommet tilbake starter evigheten? Da får du noen problemer med hva skriften faktisk sier. F.eks skal "resten av de døde ikke bli levende igjen før de tusen årene er over" (fritt oversatt. Om vi snakker om tusen år eller hundre er ikke så viktig. Poenget er at Jesus i denne perioden styrer mens Satan er bundet, dvs gjort uvirksom på en eller annen måte. Det er vel ingen som tror at Satan lar seg binde fysisk med kjetting/tau. Dessuten har ikke Gud skapt en ny himmel og jord før de tusen årene er over og ondskapen er utslettet. Det nye Jerusalem er heller ikke på jorden før de tusen år er over.

"Det er ingenting i bibelen som heter "tusenårsriket". "
- Enig der, men samtidig står det på flere steder at Jesus skal herske i tusen år sammen med en del utvalgte. Så å forstå dette som et rike som skal vare i tusen år(dvs veldig lenge) er ikke så rart.

"Det er ikke smart å tolke den sterkt billedlige åpenbaringsboken bokstavlig, spesielt siden boken selv forby en sånn tolkning. Synene ble gitt gjennom en engel "i tegn". Det betyr at det er symbolsk. Om boken selv sier dette, så burde vel vi holde oss til en billedlig tolkning?"
- Helt enig. Jeg har selv hatt et innlegg om "ildsjøen" her tidligere.
Men jeg mener det må gjøres noen unntak allikevel. F.eks dette verset(nevnt ovenfor)i Åp 20:5: "Resten av de døde ble ikke levende før de tusen år var til endes." og man kan lese litt senere at disse får sin oppstandelse etter disse "tusen år". Ser ingen grunn til å tolke dette som noe helt annet.

Om du synes det er merkelig at Jesus vil gi ikketroende en gylden mulighet til å bli troende over en lang periode så får du bare mene det. Det forøvrig ikke så lett å forstå Guds plan for oss i minste detalj, men jeg håper og tror på et langvarig rike med Jesus ved "spakene".

Kommentar #116

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Sorry var ikke meningen å vekke opp en död. Starter her i dag så jeg har ikke skjönt hordan alt fungerer enda.


"Så du mener at så fort Jesus har kommet tilbake starter evigheten?"

Forstå ikke denne. Evigheten er selvsagt evig, så jeg når den starter eller slutter har ikke jeg noen formening om :D


"Da får du noen problemer med hva skriften faktisk sier. F.eks skal "resten av de døde ikke bli levende igjen før de tusen årene er over" (fritt oversatt. Om vi snakker om tusen år eller hundre er ikke så viktig. Poenget er at Jesus i denne perioden styrer mens Satan er bundet, dvs gjort uvirksom på en eller annen måte. Det er vel ingen som tror at Satan lar seg binde fysisk med kjetting/tau. Dessuten har ikke Gud skapt en ny himmel og jord før de tusen årene er over og ondskapen er utslettet. Det nye Jerusalem er heller ikke på jorden før de tusen år er over."

Tar selvkritikk for å värt ganske uklar. Guds rike er selvsagt evig, og ikke en periode, så utrykket "tusenårsriket" for å dekke Guds rike, enten det er i himmelen eller jord blir jo en meningslös betegnelse. Det er jo ikke slike at Gud eller Jesus en gang i framtiden skal bli gitt MER makt i himmel og på jord enn han har nå. Og om han har "all makt i himmel og på jord" da betyr det at å snakke om en sånn tid i framtiden motsier Jesu egne ord. Det var mitt poeng om å snakke om et kommende tuseårsrike.

Benekter ikke dermed at en periode hvor guds hellige regjerer på jorden I PRAKSIS enn hva vi har sett til nå både kan komme og gå, og i den sammenheng kan vi snakke om at de "döde", de som ikke er i kristus, oppstår til den andre död.

Når det gjelder at satan er bundet så har det selvsagt skjedd. For det står ikke at satan er bundet punktum, men vers 3 sier at han er bundet så han ikke skal forföre folkeslagene mer. Om vi kan snakke om forskjellen på tiden för og etter korset, så er den store forskjellen at evangliet om guds rik - pga av hva Jesus jorde, nemlig bandt satans innflytelse ved sin död og oppstandelse og han tok nöklene til guds rike, som det også står i denne samme boken - så er satan bundet så han ikke kan forföre folkeslagene mer. Så för korset så vi ingen utbredelse at guds rike og åpenbaringen om fader Gud på jorden, men det va avgudsdyrkele. Etter korset spres evangliet til alle folkeslag. Dette kunne ikke skje för Jesus hadde "bundet" satan så han ikke lenger kan forföre alle folkeslag. At dette er et historisk faktum kan vel ingen bestride.

Jesus "bandt" den sterke först, för han kunne röve tilbake hans gods, som han sier i lignelse. Samme prinsipp gjelder i evangliet. Satan er bundet i den forstan det står, så han ikke kanf forföre folkeslagene, ed andre ord han er forhindret til å gjöre det han för kunne gjöre. Jesus bruker mye sterkere utrykke når han sa for 2000 år siden at "NÅ skal verdens prins kastes ut" selvsagt referer han til korset og ikke en gang i framtiden mer enn 2000 år senere. Om han bruker så sterke utrykk som "kastes ut" så er ikke at satan er bundet spesielt sterkt.

Når det gjelder den nye himmel og jord, så står det direkte at johannes i sine syner så jerusalem komme ned ". Ikke fortid, ikke framtid. Han så komme ned nåtid.

Det nye jersualem er ikke en fysisk by som kommer svevende ned på jorden en gang. Det er Guds rike, og den kommer gjennom hans brud på jorden, så derfor står det at dne er pyntet som en brud. Og ja, guds rike kommer gjennom de ekte troende, dette var sant da, og er sant nå. Det er ikke guds feil om vi kaster bort denne muligheten til å bringe guds rike på jorden  pga merkelig eskatologi. Sa ikke Jesus "be, komme ditt rike...på jorden som i himmelen" Hvorfor tror vi at vi har rett til å korrigere Jesus her med å psåtå at himmelen på jorden er en gang i framtiden og IKKE i vår tid. Jesus sa be det i "nå tid" ikke at det skal skje en gang i framtiden. Dessverre er vi ikke helt lydige Jesus lenger :)
"Om du synes det er merkelig at Jesus vil gi ikketroende en gylden mulighet til å bli troende over en lang periode så får du bare mene det. Det forøvrig ikke så lett å forstå Guds plan for oss i minste detalj, men jeg håper og tror på et langvarig rike med Jesus ved "spakene""

Jeg vil jo si at fram til nå har det gått en ganske lang period og alle i hver generasjon har mulighet til å bli troende. Og sakte men sikkert ser verden ut til å ble en del bedre også. Folk sier det blir värre, men litt studie av middelalderen og de fleste er nok glade for at de er födt i dag.
Jeg tror at guds plan er en del enklere enn hva folk vil ha det til, en nökkel er å ikke bygge på åpenbaringsboken, men på jesu ord og annen mer direkte åpenbaring av evangliet, og så lese åpenbaringsboken i lys av evangliet og spesielt i lys av hvordan det profetisk ord er tolket i GT. Da er det ikke så mange hemmligheter i dne boken faktisk.

Kommentar #117

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

glemte en sak

Publisert rundt 6 år siden

glemte hovedpoenget!

"men jeg håper og tror på et langvarig rike med Jesus ved "spakene"."

Det er en nobel tanke ved förste öyekast, men det er samtidig å benekte at Jesus ikke sitter ved spakene nå. Når skal han egentlig få denne "all makt i himmel og jord" om det ikke skjedde i hans död og oppstandelse, som han sa? Når skal dette guds evige rike egentlig komme, om det ikke er "i dere" og "ved hånden" som Jesus sa. Og hvorfor SA han det, om det ikke var sant?

Kan noe av problem väre, ikke at Jesus ikke "sitter ved spakene", men han har et legeme på jorden som ikke bryr seg så mye om hans styre? Kanskje feil endetidsläre er noe av problemet til at de tror Jesus ikke har fullt styre nå, og derfor blir det hele en selvoppfyllense profeti.... SIden Jesus skal styre en gang i framtiden, så skjer det ikke nå så la oss vente på hans komme, istedeet får å tro han er den som både Var og som ER og som "KOMMER" (nåtid, presens).

Kommentar #118

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Det kan ikke stemme

Publisert rundt 6 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Når skal han egentlig få denne "all makt i himmel og jord" om det ikke skjedde i hans död og oppstandelse, som han sa?

Ingenting tyder på at Jesus har all makt på jorden. Ingenting tyder på at Satan er bundet.

Jeg vil anbefale at du leser igjennom alle mine innlegg i denne tråden så slipper jeg å gjenta meg selv.

Men her er uansett et par ting som skal være gyldige i "tusenårsriket" ifølge Jesaja 65:20 
"Der skal det ikke lenger finnes barn
som lever bare noen dager,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel,
den som ikke blir hundre, må være forbannet."
og i vers 22 leser vi:
"De som hører til mitt folk,
skal bli like gamle som trærne;"

Hvor gamle kan trær bli. Jeg har hørt om tusenårseika. Det vil derfor si at noen kan bli helt opp til tusen år i dette riket(tusenårsriket). Vi kan derfor ikke være i dette riket nå.

Kommentar #119

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

"Ingenting tyder på at Jesus har all makt på jorden. Ingenting tyder på at Satan er bundet."

Den sortens argument kan ingen bibellesende troende gå med på.
Det er det sammme som å si "ingenting tyder på at biblen er sann"

Jesus sa i oppstandelse "meg er gitt all makt i himmelen og på jorden"

Og du sier "ingenting tyder på " at dette er sant.

Et lite problem her?

Kommentar #120

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

"Men her er uansett et par ting som skal være gyldige i "tusenårsriket" ifølge Jesaja 65:20
"Der skal det ikke lenger finnes barn
som lever bare noen dager,"

Problemet her er at jesaja 65 dreier seg bare om et kommende "tusenårsrike" or folk som allerde er overbevist om at et sånt rike kommer! For resten av oss så dreier det seg om evangeliet om guds rike og dets innmarsj på jorden.

Dere ser det som et bevis på at Jesus ikke regjerer på jorden.

Vi ser det som evangliets potensiale som vi jobber imot. Kanskje ikke en lett jobb når mesteparten av hans legeme på jorden ikke engang tror på evangliet.


Siden det ikke dreier seg om en ukjent dato for et kommende tuseårsrike, men om komme av GUds rike på jorden (samme som johannes så i åp.21, skje i presens tid) så kan apostelen Peter si om samme sak at vi skal leve slik at vi "fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! "

Om vi kan fremskynde denne Guds dags fulle manifestasjon på jorden, da er det logisk at om vi ikke lever rett etter Guds ord så utsetter vi samme dag.
Så da er det ikke snakk om noe Gud har fastsatt, ukjent for oss, men det ligger i våre hender. Ellers ville ikke Jesus sagt at det er slik våre bönner skal skje "komme ditt rike, som i himmel så og på jorden" Denne bönnen var meningslös om det ikke faktisk dreier seg om at guds rike skal komme på jorden ved os ved våre bönner og levesett.

Så hvordan kan vi UTSETTE guds rike komme på jorden istedet for å "framskynde" det som Peter befaler?

Ved å total feiltolke biblen med moderne forvrengt endetidsteologi og leve som om dette skal skje en gang i ukjent framtid fastatt av gud og ikke har noe med vårt levesett og bönner å gjöre.

Kommentar #121

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Gud har alltid hatt all makt

Publisert rundt 6 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Den sortens argument kan ingen bibellesende troende gå med på.
Det er det sammme som å si "ingenting tyder på at biblen er sann"

Jesus sa i oppstandelse "meg er gitt all makt i himmelen og på jorden"

Og du sier "ingenting tyder på " at dette er sant.

Et lite problem her?


Det er stor forskjell på å ha all makt og å bruke den!
Det jeg sier er ikke i nærheten av å si at Bibelen ikke er sann. Du misforstår totalt og overser mine argumenter. Det "tusenårsrike" vi snakker om vil bli styrt av Jesus med en hard hånd(dvs veldig strengt), ifølge Bibelens ord. Dersom vi hadde vært i dette riket nå, da må du også akseptere at religioner som Islam, som er en antikristen religion, er godtatt til å oppstå av Jesus. Du må også godta at Hitler, stalin, Mao, Mussolini osv også er godtatt, siden Jesus har all makt. Ville Jesus godtatt Holocaust?

I tillegg må du også akseptere at de profetiene jeg nevnte fra Jesaja ikke er riktige. Tyder det ikke da på at det er du som ikke tror på Bibelens ord om dette kommende rike?

Det Jesus sier i misjonsbefalingen er naturligvis for å oppmuntre også de som er tvilende(som er nevnt) til å gå ut å gjøre alle folkeslag til sine disipler. Men det er jo ikke en makt han plutselig fikk på dette tidspunktet. Jesus er Gud og har alltid hatt denne makten, men samtidig har vi fått den frie vilje.

Kommentar #122

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Det Guds rike du snakker om er bare en liten "smakebit"

Publisert rundt 6 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Problemet her er at jesaja 65 dreier seg bare om et kommende "tusenårsrike" or folk som allerde er overbevist om at et sånt rike kommer! For resten av oss så dreier det seg om evangeliet om guds rike og dets innmarsj på jorden.


Dersom vi er i "tusenårsriket" nå, da må den første oppstandelse være over(Åp 20:5), hvor Bibelsk er det? At Satan skal være bundet, må nødvendigvis også bety at Satan har ingen makt i denne perioden. Har Satan påvirkningskraft nå? Jeg vil si JA.

Du skriver:Så hvordan kan vi UTSETTE guds rike komme på jorden istedet for å "framskynde" det som Peter befaler?
Her mener jeg du snakker om noe annet. Dersom man gjør noe som er Guds vilje, vil denne verden få oppleve en "smak" av Guds rike. Det er selvfølgelig noe man som kristne bør strebe etter. Men det, mener jeg er noe helt annet enn "tusenårsrike" hvor vi kommer til å oppleve dette hele tiden uten negativ påvirkning fra Satan.

Jeg har ikke så mye mer å si om denne saken, men anbefaler at du ser denne videoen.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MIyM1scZP5g

Kommentar #123

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg forstår SELVSAGT at du ikke mener at biblen er usann, men det er konklusjonen jeg må gjöre med det argumentet.

"Dersom vi hadde vært i dette riket nå, da må du også akseptere at religioner som Islam, som er en antikristen religion, er godtatt til å oppstå av Jesus.....(osv)"

Nei, hvorfor må jeg godta det? For meg virker det mer som at vi ikke bryr oss så mye om at jesus sa vi kunne binde den sterke, kaste ut demoner, trampe ormer og skorpioner under fötter, ingenting skal skade oss, reis opp döde, rens spedalske. osv, osv. VI kan vel ikke skylde på Jesus at vi ikke gjör jobben vår. Klart han må ha all makt nå, og overgitt den til sitt legeme på jorden, hvordan kunne han ellers gitt slike umulige befalinger. Til og med all gav dem makt til å helbrede alle slags sykdommer. Hvordan kan han gjöre det om han ikke har all makt over alle sykdommer, og gav dem til sine disipler? Problemet med ondskap i verden er nok at vi ikke gjör noe med det, til tross for at han befelte oss å gjöre det. Den type endeteologi kristne har for tiden gjör jo ikke saken bedre! :D

"Dersom vi er i "tusenårsriket" nå, da må den første oppstandelse være over(Åp 20:5), hvor Bibelsk er det?"

Super bibelsk! Faktisk er det den evanglie-orienterte tolkning som gir mest mening og stemmer med resten av skriften.
Åpenbaringen 20:5 sier at i de ble levende og regjerte med ham, de andre var döde inntil dommen, dette er dne förste oppstandelse. Den förste oppstandelsen referer selvsagt til objektet i setningen, altså de som oppstod med ham.

Sier ikke evangeliet at de som er i kristus er döde og har oppstått med ham? Dette er godt beskrvet gjennom hele NT's undervisning. Dette er den först oppstandelse som hans konger og prester på jorden har del it, den andre oppstandelse til dommen gjelder selvsagt kun dem som ikke er i kristus.

"At Satan skal være bundet, må nødvendigvis også bety at Satan har ingen makt i denne perioden. Har Satan påvirkningskraft nå? Jeg vil si JA."

Dette skrev jeg også i min förste post. Han har "ikke makt til å forföre folkselsagene lenger" og det er derfor evangliet etter korset har gått ut til alle folkeslag, og ikke för. Det er det som faktisk står i åp 20.

"Du skriver:Så hvordan kan vi UTSETTE guds rike komme på jorden istedet for å "framskynde" det som Peter befaler?
Her mener jeg du snakker om noe annet. Dersom man gjør noe som er Guds vilje, vil denne verden få oppleve en "smak" av Guds rike. Det er selvfølgelig noe man som kristne bør strebe etter. Men det, mener jeg er noe helt annet enn "tusenårsrike" hvor vi kommer til å oppleve dette hele tiden uten negativ påvirkning fra Satan."

Vel da er det et godt eksempel på hvordan moderne eskatologi forandrer evangliet, for ingen steder sier det at Åndens utgytelse kun gir oss en liten bit av Guds Rike, men Paulus sier at Guds rike ER rettferdighet glede og fred i den hellige ånd osv.  Jev vil også si at Jesus dermed forkynte vrangläre når hans evanglieum var "omvend dere, for Guds RIke er ved hånden".

Mente han bare en bit?
Det var dårlig gjort av ham, her har jeg gått å trodd at det var mulig å entre guds rike nå gjennom omvendelse og tro og så var det bare en blöff.

Kommentar #124

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Dersom vi hadde vært i dette riket nå, da må du også akseptere at religioner som Islam, som er en antikristen religion, er godtatt til å oppstå av Jesus. Du må også godta at Hitler, stalin, Mao, Mussolini osv også er godtatt, siden Jesus har all makt. Ville Jesus godtatt Holocaust?

Det er ingen vits for meg å svare på dette for det er et sirkel argument. Du argumenterer ved å henvise til ditt syn på et diktatorisk tusenårsrike, men jeg tror ikke på noe sånt rike, så hel argumentet er meningslöst.

Kommentar #125

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

sorry

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke så mye mer å si om denne saken, men anbefaler at du ser denne videoen.

Prövde å se litt på den videon, men den argumentasjonen er jo umulig å debattere med: "om du virkelig tror på hva biblen sier så ser vi at Jesus skal regjere fra templet i jerusalem i 1000 år".

Han nevner også en hel del löfter om fantastiske saker som skal skje på jorden den gang i dette kommende tusenårsrike ifölge profetene (ingen av proftene nevner noe om et tusenårsrike, men det er vist ikke så viktig).
Problemet er at alle guds löfter har fått sitt ja og amen i kristus gjennom evangliet, og ikke gjennom noe GUd har fastsatt i framtiden. Så om de ikke er tilgjengelige i dag i kristus, men vi enda må vente på en ukjent dato, nå mer enn 2500 år senere etter at disse löftene ble gitt, da får jeg jo ikke engang LOV til å tro på det evangliet som paulus forkynte. Dette holder ikke vann i det hele tatt etter min mening.

Kommentar #126

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Jesaja var da en profet

Publisert rundt 6 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
(ingen av proftene nevner noe om et tusenårsrike, men det er vist ikke så viktig).

Ingen? Jeg har jo allerede vist deg disse versene fra Jesaja:
"Der skal det ikke lenger finnes barn
som lever bare noen dager,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel,
den som ikke blir hundre, må være forbannet."
og i vers 22 leser vi:
"De som hører til mitt folk,
skal bli like gamle som trærne;"

Jesaja var en profet.
Disse versene passer ikke til vår tid, da ingen blir gamle som trær. Det finnes fortsatt barn som dør etter noen dager.
Passer versene med evigheten etter dommen? Hvis du mener det, da må du også mene at man kan dø i evigheten. Det har jeg aldri hørt noen mene eller tro.
Siste utvei slik jeg ser det blir at du må forkaste disse versene og avskrive deres betydning.
Eller så må man, som jeg, anta at vi får en lang periode hvor Jesus styrer på jorden før vi får en ny himmel og en ny jord, men er dette også noe du ser på som bilder?

Tror du ikke på det nye Jerusalem, og at Guds rike skal være på den nye jord? Tror du heller ikke på evigheten? Tror du ikke på den første og andre oppstandelse?

Hvis det jeg tror på er riktig, vil du bli svært positivt overrasket når den første oppstandelse kommer!
Hvis du har rett, da kan dommen komme når som helst(hvis du tror på en dom og en mulig evighet da), men da passer ikke versene ovenfor inn i noen tidsperiode, og er dermed ugyldiggjort.

Kommentar #127

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

ja, ingen

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ingen? Jeg har jo allerede vist deg disse versene fra Jesaja:

Kommer tro og omvendelse först eller kommer resultatet först og så kan vi tro og omvende oss?

Hvis du ser etter resultat för du kan tro evangliet og ovende deg som jesus sa, da vil vi aldri se guds rike på jorden.

Men om vi kan tro löftene om at dette er en realitet som kraften i evangliet kan manifestere på jorden, ettersom evangetliet er den eneste kraft til frelse gitt i biblen, ja da må vi ta imot evangliet, omvende oss og tro det, SÅ kan vi begynne å se resultatene.

Så om du ser på verden og konkluderer med at guds rike ikke er her, da har du satt kjerra foran hesten, som man sier. Jesus sa tydelig at vi skal reise opp döde, drive ut demoner, helbrede all syke osv.

HVordan ville verden sett ut om vi faktisk hadde TRODD og HANDLET på denne bfalingen?

Da ville döden värt demonstert beseiret på jorden, og satan ville värt underlagt våre fötter. Om det jesu sa er sant. Men vi beviser at vi ikke tror på evangliet ved at vi ikke fölger hans ord.

Så istedet for å skyve löftene inn i en ukjent framtid vi ikke har makt over, så kanskje vi skulle pröve å se om jesu befalinger er verdt å fölge?

Hvis profetene gir oss mange of ekstreme löfter om at vi kan til og med ser döden selv beseiret på jorden, og hvis Paulus svarer at nå er ALLE guds löfter oppfylt i KRistus. Hva betyr det da om vi skaper en läre som skyver löftenes oppfyllelse inn i framtiden?

Svaret er at vi finner på enn unnskyldning til å ikke gjöre som jesus sa. Dette har vi ingen rett til om vi vil kalle oss troende.

Vi kan ikke si at alle guds löfter er oppfylt og fått sitt ja og amen i kristus BORTSETT fra jesaja 65 og alle löfter VI bestemmer tilhörer et eller annet kommende tusenårsrike?? Hvorfor i all verden skulle vi gjöre det, om det ikke var fordi vi er nödt til å skramle sammen en eller annen läre som unnskylder oss fra å se guds rike komme på jorden gjennom våre liv.


Men det som jo en dag kommer er en dom over våre liv og gjerninger og da får vi se om det var smart å framskynde disses undere og mirakler vi var kalt til å gjöre til et kommende fiktivt  "tusenårsrike" istedet for å omvende oss og tro at löftene faktisk tilhörer oss nå.

"Omvend dere og tro evangliet for GUds rike ER kommet när" var jesu ord. 2000 år senere og vi er fremdeles som jödene som enda venter på messias som skal frelse dem.

Hvor mange fler skal gå syke og dö inntil vi tar jesu ord for sant? Og hvor lenge skal vår teologi rettferdiggjöre denne forferdelige evanglie-fornektelsen.
Hvis vi virkelig vil se Himmelen på jorden, hvorfor vente når han se be at det skjer nå?

Men ellers har jeg det det bra....  :D

Kommentar #128

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Förste oppstandelse

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det

Ja, og vi har hört om dne i 2000 år nå. Eller har vi glemt at evangliets klare läre er at Jesu stod opp fra graven og er den förstefödt av mange döde. Og at videre underviser Paulus igjen og igjen at de som er i Kristus er döde OG oppstanden med ham?


De som har del i denne oppstandelse skal teknisk regjere med ham på jorden som konger og prester (om de får ut fingeren, vel å merke), for åpenbaringsboken sier ikke at vi SKAL bli konger og prester, men at han har gjort oss til konger og prester på jorden.

Dette er den förste oppstandelse. Eller er ikke dette en ekte oppstandelse :)

En eller annan gang i relativt moderne tide begynte noen kristne å skille åpenbaringsboken og visse andre vers vekk fra evangliet å snekret sammen en ny läre hvor jesus skal komme å frelse jorden i framtiden som diktator og ikke gjennom kraften i korset. Der startet problemed med det vi kaller moderne endetids teologi. Den har ingenting med evangliet å gjöre.

Kommentar #129

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Må si jeg ble overrasket da jeg fant ut at enkelte hevder tusenårsriket startet da Jesus kom til jorden første gang. Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg.

Det synet som inkluderer amillenialisme pluss en del andre varianter, dvs som benekter et bokstavlig "tusenårsrike" er DET MEST VANLIGE SYNET innen kristendommen, både historisk og i verden idag! Så vi trenger ikke bli så overrasket over at folk tror som folk flest.

Kommentar #130

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

jerusalem er babylon

Publisert rundt 6 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forstått at noen mener Jerusalem er Babylon. Jerusalem finnes fortsatt.

Den er ikke helt stue-ren, he he.
Det jerusalem som fantes på jesu tid finnes garantert ikke idag, men ble revet ned som jesus profeterte innen samme generasjon.

Og om vi skal tro josefus' beskrivelse av disse hendelsele, så var det en trengsel der som ikke har värt för og som aldri kommer å bli igjen.

Og at "babylon" er jerusalem behöver vi ikke spekulere over, for når skjlgen, babylone, den store byen, blir först introdusert i åpenbaringsboken, så forklares det at det er "byen hvor vår Herre ble korsfestet"

Bare kristne klarer å vri dette til å ikke bety Jerusalem LOOOOLL!!!!

Og om vi ikke engang godtar åpenbaringsbokens klare tale, hvorfor tror vi at vi skal forstå dens billedspråk?

Joda babylon falt, og den falt når den skulle, og med det falt hele offersystemet, hele presteskapet, hele grunnlaget for moseloven, hele tempelet..... og ingen har klart å sette lille trille sammen igjen til denne dag. Når gud har bestemt det så blir det sånn.

Kommentar #131

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Avslutningsvis, enda en gang....

Publisert rundt 6 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Dette er den förste oppstandelse. Eller er ikke dette en ekte oppstandelse :)


Det er en ekte oppstandelse, men med den første menes den hvor "vanlige" mennesker står opp fra de døde, tror jeg.

Åp 20:4-6
"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.  5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse.  6 Saligog hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Det var vel ingen kristne som  ble halshogd før Jesus døde, fordi de holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord? Var det noen som tilba dyret før Jesus døde? Det ser jo også ut som at kristi prester kommer til å leve i hele denne perioden på "tusen år".

Ellers skriver du mye bra i dine to siste innlegg. Jeg er med på at vi som kristne gjør alt for lite av det som Jesus sa vi kunne/burde gjøre. Men det finnes jo noen unntak, som f.eks Leif Hetland fra Haugesund som har vært med på å lede mer enn en million muslimer til Jesus, og sett hundretusener bli helbredet. (finner ham på youtube)
Jesus ville nok sagt om oss, "så liten tro dere har". Personlig har jeg ikke vært kristen så lenge(ca ett år) og er nok litt redd for f.eks å be om helbredelse for noen, da fallhøyden blir stor hvis det ikke fungerer. Det skjer jo tross alt for erfarne forkynnere at bønn ikke fungerer. Det er en gåte at det av og til fungerer, mens andre ganger skjer ingenting. Jeg har selv opplevd å bli helbredet for ulike smerter ved tre tilfeller, men det er noe ganske annet å skulle be for andre. Men én dag må jeg nok prøve, hvis jeg tør.
Jeg kjenner til tilfeller der kristne(som har vært kristne i mange år) har bedt og bedt uten resultat, det gjør det ikke akkurat så fristende å prøve selv, skal jeg være ærlig. Dessuten tror jeg det viktigste er å vise barmhjertighet og kjærlighet til våre medmennesker. Det er også en del av "Guds rike".

Takker for dine utfordrene innspill og anser dette som mitt siste innspill i denne tråden!

Kommentar #132

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

"

Åp 20:4-6
"Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. 6 Saligog hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år."

Det var vel ingen kristne som ble halshogd før Jesus døde, fordi de holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord? Var det noen som tilba dyret før Jesus døde? Det ser jo også ut som at kristi prester kommer til å leve i hele denne perioden på "tusen år"."

skjönner ikke hvorfor de må ha blitt halshogd för jesu död? Mener du at jesu oppstandelse som vi skal ha del i ikke er en ekte oppstandelse, at selv om paulus sier vi har del i den, så er den ikke ekte?
Alle som har kommet inn i kristus ved omvendelse og tro har jo del i hans oppstandelse og det skjer jo selvsagt etter at han oppstod siden han er den förste födt av de döde. Jesu oppstandelse ER JO strengt tatt den förste oppstandelse! :D Så det er jo den oppstandelse de troende har del i.

Johannes så jo også sitt syn lenge etter oppstandelse, og en generasjon hatt forlöpt og mange mange mange hadde allerde dödd blandt annet etter neros 42 månder lange kristendoms forfölgelse som skjedde för templets og jerusalems fall.

Synet er jo symbolks og peker på at disse ikke er döde men er i kristus og fremdeles regjerer med ham til tross for at de er halshogd. Det er hva synet sier boksatvlig talt. Mulig jeg ikke forstå ditt poeng her, men den evangelisk-orienterte tolkningen av åpenbaringsboken som jeg foresrkiver ser ingen problemer her.


Du sier du bare har värt kristen ett år, jeg har värt kristen i 27 år og studert biblen daglig i mesteparten av den tiden pluss värt engagert i mye kristent arbeide, har tilhört de flest retninger, vört med i flere vekkelser, har hatt ulike endetidssyn!. Nå er jeg ikke kristen lenger :) bare en som tror på jesu evanglium
Mitt råd til alle som fordyper seg i doktriner er å se utenfor sine egne rekker. Etter 2000 år av studier av NT skal jeg love at det finnes alltid noen som ahr gått noen steg dypere og som ser saker vi ikke ser. Det värste vi gjör er å låse oss til ett bibelsyn. ANdre retninger kan ha sett noe vi ikke ser, og de kanskje mangler noe vi ser. En av de beste autoriteter på åpenbaringsboken i verdne i dag er Dr Kenneth Gentry. Samtidig har han noen doktriner som er helt imot egangliet hvor han fornekter mirakler osv. Men han kan ALT om åpenbaringsboken! anbefales om ikke annet bare for å se det fra den andre siden

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere