Magnus Leirgulen

66

Alice Bailey, den Ondes profet og disippel, eller ? ?

Alice Bailey f. 1880 i England, død 1949 i New York vokste opp i en kristent konservativ kulturkrets i Manchester på slutten av 1800 tallet.

Publisert: 15. apr 2016

Sin kristne barndomstro forlot hun til fordel for teosofi, esoterisme, nyreligiøsitet, okkultisme -(satandyrkelse). De siste 20 årene av sitt liv utgav hun 20 bøker i og rundt denne materien. Hun regnes som en av New Ages mest innflytelsesrike tenker og forfatter, og er opphavet til betegnelsen New Ages. Bøkene har jeg ikke lest, men hennes 10 punkts plan for en ny verdensorden og fjerning av kristendommens innflytelse er frapperende og skremmende lesning i dag. Skremmende fordi det åndelige situasjonsbilde i dagens verden har utviklet seg og kommet på plass, nokså nøyaktig etter hennes ønsker og «profetier»         

Punkt 1: TA GUD OG BØNN UT AV SKOLEN.  Argument for dette; Kristendomsfaget gjør barn til treller under åket av kristendommen.

Selv begynte jeg på skolen i 1947 og fikk med meg kristendomsfaget, formidlet av en troende lærer. Det har senere blitt til mitt livs mening og lykke.

Punkt 2: REDUSERE FORELDRES AUTORITET OVER SINE BARN.

Dette gjelder ikke spesielt inkompetente foreldre, men generelt kristne foreldre og deres rett til å lære barna opp i kristen tro.

Punkt 3: FJERNE DEN JUDEOKRISTNE FAMILIESTRUKTUREN.

Virkemidler til dette er å fremme promiskuitet og fri sex før, innenfor og utenfor ekteskap. Resultat av dette blir jo en dramatisk økning av uønskede graviditeter. Løsningen på dette igjen er innlysende, og som følger i neste punkt.

Punkt 4: GJØR FOSTERDRAP LETT TILGJENGELIG BÅDE JURIDISK, OG PRAKTISK  VED Å BYGGE ABORTKLINIKKER.

Gleden av fri sex må ikke forhindres av uønskede barn.                                                                                 Vi husker jo at ledende politikere argumenterte med stor gjennomslagskraft for å få til den moderne abortloven. En av argumentene  var at ingen andre enn kvinnene hadde råderett over egen kropp. Mange kvinner har etter en slik handling fått ødelagt sin livskvalitet av sorg og dårlig samvittighet. Blir disse fulgt opp av de samme politikere?

Punkt 5:SKILSMISSE OG OPPLØSNING AV EKTESKAP MÅ GJØRES JURIDISK ENKELT, OG LETT Å GJENNOMFØRE.                                                                                                                                                       Dette må sees i sammenheng med punkt 2 og 3, og samtidig hennes hat mot den rådende, kristne familiestrukturen.

Punkt 6:HOMOFILI MÅ GJØRES TIL ALTERNATIV LIVSSTIL.

Vi vet at de som er født med en homofil legning har lidd mye vondt gjennom tidene på grunn mobbing og forfølgelse. Mennesker kan være grusomme slik, og særlig de som føler seg noe bedre enn andre. Men er det av empati og omsorg for disse som ligger bak her.                                                     Konteksten i denne 10 punktserien sier noe annet. Her blir det et virkemiddel i nedbrytningen av ekteskapet mellom kvinne og mann, den rådende familiestrukturen, for lettere å få bygge opp en ny verdensorden; «en ny tid».                                                                                                                                                             

Punkt 7:  GJØR KUNSTEN BETYDNINGSLØS, OG LA DEN GÅ SINE EGNE VEIER.

Hva som ligger bak her er litt diffust, men kanskje er det en viss del av kirkekunsten hun vil til livs. Men vi ser jo også at når det gjelder bildekunst, og til dels også musikk, så er det mye rart som har utviklet seg etter hennes tid.

Punkt 8: BRUK MEDIA TIL Å FORANDRE FOLKETS TRO OG TENKEMÅTE.

Og media har og blir brukt.

Punkt 9: SKAP EN INTERNASJONAL BEVEGELSE FOR RELIGIONSBLANDING.

Dette igjen for å fjerne kristendommens betydning, og fremme sekularismen. Det er mye «god» humanetisk tenkning her. Vi ser jo at en del humanetikere er mer opptatt av å kritisere og nedkjempe kristendommen, enn å problematisere voldelige religioner.

Punkt 10: ARBEID POLITISK FOR Å PÅVIRKE REGJERINGER TIL Å FORANDRE PÅ LOVER OG VEDTEKTER FOR Å FÅ TIL ALT DETTE.                                                                                                                                                      SAMTIDIG MÅ EN INFILTRERE KIRKER OG KRISTNE INSTITUSJONER TIL Å FORANDRE SITT SYN OG BEKJENNELSE.

Kristendommens betydning for den åndelige og kulturelle innflytelse i vestlige land må nedkjempes. Evangeliet og Mesterens kjærlighetsbudskap er gått ut på dato, og er ubrukelig.                                                                 Det «gode» i mennesket må odles frem, da først blir verden god å leve i for alle. Når mennesket blir fri fra unødvendige problemer og «moralske byrder», herunder uønskede barn m.m. Da vil det bli en ny og lykkelig tid, og alle er gode mot hverandre.

Vi kjenner igjen denne ånden i vår tid. Vår Guds gode forordninger vrakes, og Gud er død. Men dette er ikke nye tanker og visjoner, bare løftet frem igjen på en klarere og mer effektiv måte i vår tid.

En av de mest aktuelle kampsaker nå er homofiles såkalte «rettigheter» til å bli viet i kirken, og bli velsignet på lik linje med kvinne og mann som inngår ekteskap.                                                               Her har kirkens ledende kvinner og menn kapitulert overfor homofiles organiserte dyktighet til å infiltrere. Kirken har ingen hjemmel til å vie samkjønnede ut fra Guds Ord, slik som ekteskap mellom kvinne og mann.                                                                                                                                                    Det er jo heller ikke da av nød og rettferdig rettferdighetstrang at homofiles org. har trumfet igjennom dette, men av taktikk og dyktighet i infiltreringens kunst. Dette er helt i tråd med Alice Baileys ønsker og profetier.

Hadde jeg vert homofil og kristen ville jeg gått med min eventuelle partner til byfogden og blitt viet der av juridiske grunner. Siden hadde jeg fortsatt å gå i kirken, og regnet meg som velkommen der. Jeg hadde aldri hatt samvittighet til å være med på

 å trumfe igjennom en slik splittelse av kirken og Guds Menighet. Kristne homofile som er aktive i dette – tenk dere om.

Det er tydelig at Baileys ånd i vår tid svever over alt dette som vi har tatt frem her. Eller kan vi heller si at et er Den Ondes ånd som svever her, og som hun var talskvinne og profet for.

Jeg venter meg her motstand av de «ugudelige», som de ynder å kalle seg. Men er det noen andre som har tanker og meninger om dette. Ser vi spesielle åndelige tegn i vår tid som vi må gjenkjenne, og stå opp imot. Eller er det best å tie stille og godkjenne ?                                                                                                 

Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ikke syndeflod med vann denne gang

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Vi kjenner igjen denne ånden i vår tid. Vår Guds gode forordninger vrakes, og Gud er død. Men dette er ikke nye tanker og visjoner, bare løftet frem igjen på en klarere og mer effektiv måte i vår tid.

Det du beskriver var standarden rett før syndefloden.

Profetiene i bibelen forteller oss at vi er på samme stadie som den gang. Denne gangen blir det ikke vann som oversvømmer oss.

Hvordan vinne i kampen mot det onde? Ikke la seg forføre av ondskapen, men la seg lede av Gud direkte.

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
noen andre som har tanker og meninger om dette.

Ja, Satan har mange tilbedere og lydige tjenere. Og all synd og ondskap er hans verk. I Norge er man kommet så langt at man kaller Satans lover for menneskerettigheter. Og når mennesker velger Den ondes lederskap, overlater Gud JHVH dem til deres lyster - og de får selv ta følgene av sine valg. 

Guds barmhjertighet er stor, og Han har villet vekke folket gjennom hendelser som har skjedd, men mange er så sekulariserte i sin tenkning at de hører ikke og forstår ikke Guds vekker-"rop". Men om Gud trekker sin velsignelse bort fra Norge, vil vi få se langt mer av Satans virksomhet også her enn vi har gjort til nå. Og ja - det kommer en dom. 

Kommentar #3

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
En av de mest aktuelle kampsaker nå er homofiles såkalte «rettigheter» til å bli viet i kirken, og bli velsignet på lik linje med kvinne og mann som inngår ekteskap. Her har kirkens ledende kvinner og menn kapitulert overfor homofiles organiserte dyktighet til å infiltrere.

Wow, en kristen konspirasjonsteori om de infiltrerende sleipe homofile! Som "ugudelig" har jeg lyst til å yte motstand mot konspirasjonsteorien din ja, men akkurat nå klarer jeg bare å flire. :)

Kommentar #4

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
I Norge er man kommet så langt at man kaller Satans lover for menneskerettigheter.

Her vet jeg ikke helt om jeg vil flire lenger.

Er det sånn at man i Norge kaller Satans lover for menneskerettigheter, eller er det din religion og ditt tankegods som er motbydelig nok til å kalle menneskerettigheter for "Satans lover"?

Jeg vet ikke om du ser selvmotsigelsene i din egen kommentar, men dersom all synd og ondskap er Satans verk, altså har sitt opphav i Satan, så må man jo spørre hvem som har skapt Satan og gitt Satan hans ondskap da?

Har Satan selv valgt å bli ond med sin frie vilje? Det krever tilstedeværelse av allerede eksisterende ondskap for å gjøre et valg om å bli ond. Hvordan kunne Satan bli så ond at han valgte å bli ond?

Hvorfor har ikke Gud tilintetgjort Satan? Er det en del av Guds allmektige plan at Satan skal eksistere og forkludre folk sin frie vilje til å velge ondskap? Hvem skapte Kunnskapens Tre så vakkert og gildt og fristende, selv om det ikke var noen av vesenene i skaperverket som trengte å spise frukten av det i historien om syndefallet? Hvem skapte slangen så slu og snakkende? Hvilket allvitende vesen lot være å gripe inn da slangen løy til menneskene, som før de hadde spist av frukten ikke kunne kjenne godt og ondt og ikke kunne forstå at noen ville lyve til dem?

Og Guds eneste mulighet da er altså å overlate menneskene "til deres lyster". Ikke å komme ned og faktisk gi verden et vekker-rop (uten hermetegn rundt "rop"!) som folk faktisk kan merke. Ikke å fjerne den ondes påvirkning og fordervelse av mennesker. Men å gi dem opp og overlate dem til sine lyster.

Og Gud er altså 100% god, og 100% uten ansvar i alt ondt som skjer her i verden, som den overveldende ondskapen det er at enkelte homofile ønsker å formalisere sin monogame livslange kjærlighet i en kirke?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere