Erik Hillestad

17

Rettferdighet skal velte fram som vann

Det blir hult å hevde at vi forsvarer en «kristen» verdensdel mot «muslimsk» invasjon når bakgrunnen for invasjonen er vår egen dypt ukristelige atferd gjennom århundrer.

Publisert: 14. apr 2016

En profeti fra en CD-
utgivelse fra Kirkelig Kulturverksted, utgitt i 1991, holder på å gå i oppfyllelse foran øynene våre. Sangen «Festung Europa» fra CD’en Bedre enn stillhet med Sigvart Dagsland beskriver en elv av folk som ingen kan stanse der den sprenger fram mot Europas grenser i vest og nord.

Å ta til orde for at Norge skal forbli like privilegert og å hevde vår rett til å stanse innvandringen for å beholde velferdsordningene våre, er uhistorisk, egoistisk og endimensjonalt. Det er en viktig del av det komplekse bildet at Europa befinner seg i en boble av rikdom som i høy grad er skapt på andre lands bekostning, og at tiden er kommet da vi ikke kan hindre at rettferdighet skjer fyllest. Det er på tide vi erkjenner og aksepterer at det som nå skjer vil forandre Europa.

Politi. Vi kan innføre strengere grensekontroller, vi kan mobilisere hær og politi, vi kan bygge høyere gjerder. Men alt dette er bare utsettende tiltak. Mengden mennesker som finner livet i afrikanske og asiatiske land uholdbart og som ser den grelle kontrasten mellom egen og europeisk levestandard, er blitt så stor at ingen gjerder eller kontroller over tid vil makte å stå imot presset.

Det blir hult å hevde at vi forsvarer en «kristen» verdensdel mot «muslimsk» invasjon når bakgrunnen for invasjonen er vår egen dypt ukristelige atferd gjennom århundrer. Dersom ­ordet «kristen» i det hele tatt nevnes, er det eneste forsvarlige å følge Bergprekenens ord og gi vår neste fra sør og øst kappen når han ber om en skjorte og åpne opp dørene for henne når hun banker på.

Utbyttet. Både det korte og det lange perspektivet avslører oss. I et langt perspektiv består Europa av stater som har kolonisert og utbyttet land i sør og øst og drevet et renkespill som har knust demokratitilløp og opprettholdt undertrykkende regimer fordi det har vært i vår interesse. «Me e’ fattige, men me komme’ fra rike land, våre fedre de jobba hardt for den kvite mann, men alltid seilte gullet mot Europas strand, rettferdighet ska’ velta fram som vann», synger Dagsland.

I et kortere perspektiv er vår atferd direkte voldsgenererende. Det er ikke mange årene siden europeiske land tok del i et felttog mot Irak som destabiliserte landet og banet veien for IS. Og enda flere nasjoner, blant dem Norge var aktive under bombingen av Libya. I tillegg har vi i flere tiår unnlatt å ta tydelig og kraftig avstand fra Israels okkupasjon, og vi har gjort altfor lite for å inkludere unge immigranter fra tidligere kolonier.
Det er derfor kunnskapsløst å beskylde islam for å være roten til ondet. Islam tas i bruk som et middel for krefter som vil hevne seg, gjenreise krenkede folks stolthet og oppnå makt.

Kjempe. Dette betyr ikke at vi skal la være å kjempe for å forsvare demokrati og frihet i våre land så vel som ellers på kloden. Men vi kan ikke bygge videre på «Festung Europa» og lukke ­øynene for at de som vil inn har retten på sin side.

Det er ikke nok å ta imot flyktninger. Det er heller ikke nok å drive frem endringsprosesser som på langt sikt gjør verden mer rettferdig. Vi må også erkjenne at Europa vil bli forandret, og at det både er rettferdig og nødvendig at det skjer. Trolig er det bedre å møte situasjonen konstruktivt enn å stritte imot.

Festung Europa

Tekst: Erik Hillestad

Melodi: Sigvart Dagsland

 

Blir du med, eller

Tør du bli her ein vinter te?

Gjekk du tom, eller

Har du siste rasjonen med?

Me følge’ elvestrømmen fram mot vest og nord

Me e’ et hav og elven e’ vår mor

 

Me va’ mange, så

blei vi to milliarder fler

Me e’ flommen som

ikkje någen kan stansa mer

For ingen mur e’ høy nok, ingen borg så fast

at den kan stå mot strømmens strie kast

 

Folk som mangle’ mat de blir som dyr

Bølge’ øve sletteland i flokk og leite’

Folkeslag dreiv før oss mot det same beite

Nå e det me som ska’ innta Festung Europa

 

Byr de fred, eller

vil de tvinga oss te å slåss?

Går me inn, eller

vil de prøva å hindra oss?

Men kem kan stansa flommen der den sprenge’ fram

fra sør og øst, så grå av grus og slam?

 

Me e’ fattige,

men me komme’ fra rike land

Våre fedre de

jobba hardt for den kvite mann

Men alltid seilte gullet mot Europas strand

Rettferdighet ska’ velta fram som vann

 

Folk som mangle’ mat de blir som dyr

Bølge’ øve sletteland i flokk og leite’

Folkeslag dreiv før oss mot det same beite

Nå e det me som ska’ innta Festung Europa

Innlegget ble først publisert i Vårt Land 14.4.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Et fascinerende skrift til ettertanke. 

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fullstendig håpløst innlegg.

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
I et kortere perspektiv er vår atferd direkte voldsgenererende. Det er ikke mange årene siden europeiske land tok del i et felttog mot Irak som destabiliserte landet og banet veien for IS. Og enda flere nasjoner, blant dem Norge var aktive under bombingen av Libya. I tillegg har vi i flere tiår unnlatt å ta tydelig og kraftig avstand fra Israels okkupasjon, og vi har gjort altfor lite for å inkludere unge immigranter fra tidligere kolonier.
Det er derfor kunnskapsløst å beskylde islam for å være roten til ondet. Islam tas i bruk som et middel for krefter som vil hevne seg, gjenreise krenkede folks stolthet og oppnå makt.

Jeg vet nesten ikke hvilke ord jeg skal bruke mot dette meningsløse innlegget fra Hillestad.

Og selvfølgelig skal Israel ha mye av skylden her også.

Hillestad syns visst det er greit at vesten skal godta hevnen i islams navn og legge våre land øde som en slags botsøvelse for at Europa har lykkes i mye.

Det er visst også rettferdig i Hillestads hode....
 

Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Dessverre - jeg er ikke dum nok!

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Det blir hult å hevde at vi forsvarer en «kristen» verdensdel mot «muslimsk» invasjon 
når bakgrunnen for invasjonen er vår egen dypt ukristelige atferd gjennom århundrer.

Så Hillestad synes tiden er inne for å straffe Europa med en annnen kultur, bygge ned velferden for oss selv og de som kommer hit, erstatte "kristendom" med "islamsdom" (les Jihad), som velter inn over Europa i all rettferdighet?

Man skal ikke bli personlig i en debatt, man skal være saklig. Men nå gjør Hillestad saklighet om til noe personlig. Jeg skal nå forberede mine barn på en utilstrekkelig og uvirksom velferd, altså fattigdom, jeg skal forberede mine barnebarn på å tro på Allah, ellers blir de drept i all rettferdighet, jeg skal forberede kvinner på undertrykkelse og generell ufrihet under tvangsregimer som har årsaket ufred i verden forøvrig, som muslimer flykter fra i hopetall - medbringende sin kultur som er årsaken til krigen - og jeg skal integrere meg med dem - for at de skal fortsette sin umenneskeligehet fritt uten motstand. Dette fordi menneskene i Europa i hundrevis av år drev med det samme som muslimene drev med - samlet i ett ord ondskap! Så våre forfedre var like onde som de øvrige menneskene i verden og nå skal de øvrige mennesken i verden straffe mine barn og kommende slekt med framtidsutsikter i helvetsklassen!!!

Som Hillestad er jeg dessverre ikke dum nok til å la meg lure inn i denne selvpiningsdyrkelsen. Å arbeide bevisst og aktivt for å ødelegge landet, etter det min far ofret under andre verdenskrig, betyr å avidentifisere meg selv som norsk, forakte min fars offer og øvrige slekts offer for å bygge landet - og å gjør meg selv til en foræder! Jeg er ikke utro mot Gud! Gud delte verden inn i nasjoner, for Han vet at om alle folk samler seg for å bygge Babels tårn på nytt, vil det føre til menneskenes undergang. Så de globale politiske, religiøse og ideologiske One World Order bevegelser er ugudelige og ledes av menneskenes ultimate fiende, dvs. mørkest åndehær og denne verdens herrer. Enhver som bygger opp under disse bevegelsene, og tror de skal seire, har begått åndelig selvmord. Jeg foretrekker å klynge meg fast til livet, dvs. tro på Gud og ikke menneskenes egodyrking. Enda en gang - jeg er dessverre ikke dum nok!!!

Så Hillestad sin "rettferdighet", dvs. at Europas urettferdighet skal bestraffes med mer urettferdighet, som at Gud bruker de ugudelige til å slå de ugudelige ihjel med, foretrekker jeg å motarbeide med egen rettferdighet og anbefaler alle å gjøre det samme. Kun med fred kan krig og splid overvinnes. Såvidt meg bekjent er kristendom fattigdomsbekjempende, velferdsoppbyggende, kjærlig og omsorgsgivende. Jeg kan ikke se en gang sporet av denne holdningen i Hillestad sin selvpining. Jeg føler det som om Hillestad selv ikke regner med å ofre noe som helst, men det er oss andre som skal overlevere velferden og landet til inntrengerne - hvorfor har jeg den følelsen?

Summert - tror Hillestad at ved å ofre dette landets goder og spre de utover som de intet var verd, at han da hjelper de stakkars lidende i den øvrige verden og at vi nå godvillig på dette viset skal gjøre bot fordi Hillestads forfedre drev med slavehandel?

Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Du snakker om å bygge gjerder og du tenker nok på "fasciststatene" i Øst Europa og gjerdet rundt aparteidstaten" Israel. Men er du klar over historien for Øst Europa.

Polen slutter å eksistere under krigen som land og gjennoppstod som vasallstat under Sovjet. Flere  av landene var under det osmanske riket og de har nok gjort noen erfaringer som sitter i folkesjela.

Det er ikke noe merkelig at de ikke vil bli overkjørt av migrasjonen og vil bevare nasjonen.

Disse globalistene vil viske ut etnistitet og nasjoner og resultatet blir anarki.

Kommentar #5

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Som ventet: Redaksjonens lesetips. Mer behøver jeg vel ikke å si.

Kommentar #6

Lars Christian Svanholm

0 innlegg  10 kommentarer

O herlige selvutslettelse!

Publisert nesten 5 år siden

Jeg regner med at Erik Hillestad blir tatt varmt i mot som gjesteforeleser i moskeene. Her risikerer ikke imamen og hans menighet å få høre noen ubehagelige sannheter om muslimenes felttog mot Europa gjennom århundrene.

Selv om Erik Hillestad hadde hatt rett i alle sine anklager mot egen kultur så ser jeg fortsatt ikke hvorfor vi skulle utlevere oss til frivillig kulturell utslettelse.

Jeg ville heller banket ned grensegjerdet, mobilisert forsvaret og sagt at vi skal aldri overgi oss.

Det mest forbausende med hele innlegget til Hillestad er at Vårt Land vier det slik stor plass. Atpåtil med en stor ingress på avisens forside.

For oss som ikke dyrker tanken om selvutslettelse og dimmistatus i en ødeleggende middelalderkultur så framstår Erik Hillestad mest som tragikomisk. 

Kommentar #7

Stig Wernø Holter

0 innlegg  61 kommentarer

Å gjøre Norge

Publisert nesten 5 år siden

om til et land i den tredje verden, vil være til liten nytte for - ja, nettopp land i den tredje verden. Dette synes jeg var ekstremt, Hillestad!

Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er lenge siden jeg kjøpte min siste plate fra Kirkelig kulturverksted, for å si det sånn...

Kommentar #9

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Håpløst historieløst og -forfalskende av Hillestad

Publisert nesten 5 år siden

Hillestad framviser utdaterte synspunkter på korstog og kristenhet i sitt innlegg.

De saliggjørende perspektiver på den "humane" muslimske krigsleder Salladin, som venstrevridde populærforfattere som Jan Guillou (ridderen Arn) og Thorvald Steen (om Jorsalfar) i årevis har formidlet innen vår sfære gjøres fullstendig til skammen i en ny solid historieframstilling av to danske forfattere.

I Berlingske tider 15.mars omtales boka i et intervju med Bernt Blüdnikow som skriver:

De kristne korstogene må sees i lys av muslimsk aggresjon.

"Korsfarerne har ry for at være brutale aggressorer. Men i en ny bog, »Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv«, ses korstogene som en defensiv og nødvendig reaktion på islams ekspansion. Det er en seriøs, aktuel og velskrevet bog, der afliver myter om de kristne stridsmænd."

"Bogens grundfortælling er, at Muhammeds efterkommere iværksatte et stormløb mod Vesten, der nær var lykkedes, og ifølge forfatterne skal man se de kristne korstog i lyset af muslimsk aggression, mens de kristne soldaters motiver skildres som hovedsagelig idealistiske, idet de var båret frem af et kristent ønske om at befri Jerusalem.

Det er klart, at man skal læse bogen om korstogene i et nutidigt politisk lys, hvor civilisationssammenstødet mellem den kristne og muslimske verden præger den politiske dagsorden. Men Michael Pihls og Jesper Rosenløvs værk er først og fremmest en grundig og seriøs historiebog, der med baggrund i den nyeste forskning forsøger at fortælle en helt anden historie end den, vi er vant til, og det, vi har set på film".

http://www.b.dk/kultur/man-skal-se-de-kristne-korstog-i-lyset-af -muslimsk-aggression#!

Jeg kan ellers for alle kristne lesere og andre interesserte anbefale et essay av den jødiske forfatter Stephan Zweig fra 30-tallet, som tok sin død av nazismens framvekst i eksil. Bidraget hans ble trykt og utgitt i norsk oversettelse på 60-tallet (spør Deichamanske eller et antikvariat). Han forteller der med sans for helhet og grusomme detaljer hva som skjedde da tyrkerne for første gang fikk fast fot på Europas jord ved erobringen av den kristne hovedstaden Bysants i 1453.

Det skjedde ved å massakrere den kristne keiseren og det meste av befolkning og forsvarere, og dermed ble Istanbul det nye navnet. Hagia Sofia-katedralen ble omdannet til moskee i stedet for kirke. Etter en langt tid som museum for turister i nyere tid, er den nå igjen konvertert til moskee. For i dag drømmer autokraten Erdogan om å bli den ny Kalif for et nyåpnet Ottmansk imperium (etter nedfallet i 1922).

Han slår i dag hardt ned på all fri presse mens han fører blodig krig med NATO-soldater mot sin egen minoritetsbefolkning, kurderne, i de sørlige provinser av Tyrkia, mens han kjøper olje av IS i Syria og yter dem all mulig hjelp med sjukehusbehandling og våpenleveranser.

I fjor sommer presterte han under markering av ovennevnte seier over de kristne i 1453, å uttale at han regnet med at Jerusalem kom på muslimske hender innen hans levetid. Skal vi som er glad i vår enestående sivilisasjon med rause frihetsgrader la være å høre og se hva som skjer i verdeni dag?   

De kristne har tatt ansvar for sine historiske ugjerninger, som ikke minst den tyske nasjon, men når skal tyrkerne innrømme sitt statlige og nasjonale ansvar for massakrene på armenerne, som Erdogan fortsatt nektet for 100 år etter, som også var i fjor sommer. Sjøl vår egen regjering nekter å gå inn på denne vel dokumenterte forbrytelsen mot menneskeheten som dannet forbilde for Hitlers jødeforfølgelser i et tiår som fulgte.

Vår 68-generasjons monomane forfalskninger både av vår egenverdi og vår historiske berettigelse er i ferd med å gå over, kjære Hillestad. Vi blir snart sjøl innhentet av en historie vi ikke greide å forankre oss i med navlen i rett sivilisasjonskontekst. Dette vil våre barn og barnebarn måtte bøte meget dyrt for, som på pengepungen og i framtidas klasserom, noe svenskene begynner å oppleve for alvor og tyskerne er i ferd med å ta inn over seg mentalt.  


Velkommen etter på reorienteringas gyldne veier, også korstogene var jo et motstrebende fenomen etter angrep, så vi har våre beste tradisjoner i behold.

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi er vel ikke en kristen nasjon

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Det blir hult å hevde at vi forsvarer en «kristen» verdensdel mot «muslimsk» invasjon når bakgrunnen for invasjonen er vår egen dypt ukristelige atferd gjennom århundrer. Dersom ­ordet «kristen» i det hele tatt nevnes, er det eneste forsvarlige å følge Bergprekenens ord og gi vår neste fra sør og øst kappen når han ber om en skjorte og åpne opp dørene for henne når hun banker på.

Vi kan ikke, og trenger heller ikke, påberope oss å være kristne for å forsvare oss. Bergprekenen hadde heller ikke vært relevant om vi hadde vært et kristent land. Du refererer til en lignelse Jesus aldri sa:

"Hvis du ser din neste bryter seg inn hos naboen, gå å hjelp ham, slik at han får med seg mest mulig!"

Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

De kristne korstogene må sees i lys av muslimsk aggresjon.

Du kan se på klippene sannheten om muslimsk korstog  her og her.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er fortsatt en fascinerende tråd, men nå hvordan Hillestads ord går i oppfyllelse. 

Kommentar #13

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Du verden så enkelt

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Europa av stater som har kolonisert og utbyttet land i sør og øst og drevet et renkespill som har knust demokratitilløp og opprettholdt undertrykkende regimer fordi det har vært i vår interesse.

Det er fasinerende å lese slike selvoppofrende og selvransakende tanker som dette. Det er i samme kategori som når man kaster seg flat og ber om unnskyldning for at kristne gjennom alle tider har vært grusomme, slik at kontrasten til andre religioner ikke blir for stor.

Hillestad ser veldig enkelt på verdens fattigdom kontra vår rikdom. Fasiten er slik at vi har mye på bekostning av de som har lite. Ferdig snakket. Men da har jeg noen problemstillinger;

Europas rikdom skyldes ikke kolonitiden. Hvordan kan det da settes likhetstegn mellom disse? Det er kristendommen som sørget for at Europa og vesten har vunnet ("How the west won?" og "Victory of Reason" av Rodney Stark). Hvorfor nevner ikke Hillestad hvordan østens religioner og islam har holdt folk i jerngrep og undertrykkelse, og dermed ødelagt enhver mulighet for for økonomisk vekst og velstand? Hvordan er sammenhengen med at høy velstand og levestandard i Europa og vesten gir lav velstand og levestandard i resten av verden? Intervensjoner er ifølge Hillestad "direkte voldsgenererende". Hva ville vært alternativet i en del av verden som preges av undertrykkelse, forfølgelse og diktaturer? Om vår rikdom står i veien, hvorfor ikke begynne der og kutte lønninger og velferdsgoder med en gang? Hva med å øke skattene med 40 % og sende det som nødhjelp?
Kommentar #14

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Hvem har ansvar for fortids eliter og deres gjerninger og ugjerninger?

Publisert nesten 5 år siden

Det var hollenderne som på 1600tallet gikk i bresjen for å organisere koloniveldet med sine fangarmer helt ned til India og Kina etterhvert, og vestover til Amerika, i skarp konkurranse og dels krig med tidligere europeiske erobere. Enorme kapitalinntekter ervervet ved sildefiske i Nordsjøen, solgt til et umettelig marked på kontinentet, var det som i kombinasjon med salt og tønner genererte en rikdom like mye som en gullgruve, som igjen kalte på nye investeringer i andre tilganger. Dermed fikk en ny type organisasjoner, aksjeselskapene fikk sin fødsel. Så kom den internasjonale handel som ble et system som omspant nesten hele kloden, ettersom det fulgte nye kolonmakter som briter og franskmenn og deretter nye kriger, markeder og produkter. 

Så der er vi i dag, der vi alle er deler av det hele, og med større global sammentrengthet enn noen gang før. Hvem skal så bære ansvaret for det som var, med et system med mange aktører der det store flertall ble mindre rike på penger, enn de som organiserte det? Dessverre har verden alltid vært på denne måten helt fra starten, med enorme kongedømmer rundt Eufrat og Tigris med kanaler og vannveier i stor skala og enorme mengder med slaver og arbeidere. I grunn artet også Sovjet under Stalin med sine vannveier seg på samme måte, med store mengder straffangearbeidere som innsats. Som også Pyramidene i Egypt i antikken, osv. osv. 

Det mest kritikkverdige ved handelssystemet var naturligvis slaveriene, da også mennesker ble handelsvare og input i forbruksvareindustrien for europeere, som forventet sukker, silke, porselen og fine tøyer. Forventer vi ikke alle dette og mer i våre dager, og skal vi ha dårlig samvittighet fordi historiens gang gjorde oss til forbrukere? Vel, det er dette som får hjulene til å snurre rundt ...  

Dette med slaverier var imidertid ikke noe nytt da det var bedrevet av araberne i århundrer i forveien og fortsatt finnes i Mauretania og andre steder ennå, anslagsvis med et 20 millioners omfang. Og med IS som nytt tilfang, men Frithjof Nansen forteller i sine skrifter at regulære tyrkiske soldater holdt på å ta slaver fra minoritetsgrupper som ble sendt til slaveri og harem. Slaveri er nedfelt som fullt lovlig i muslimenes lovtekster faktisk og bør ikke overraske noen.   

Hva gjør vi da med vår skyldbyrde, og skal vi veien den opp mot andres? Jeg mener vi skal trekke en linje og si; hit men ikke lenger, verden må forbedres så langt det er praktisk mulig, men vi i vår verdensdel har ikke mer ansvar for fortids feil mer enn noen andre sivilisasjonsormråder. De som organiserte fortids uhyrligheter bidro dessuten også til den handelens veier som besørget utvikling, vekst i mange tilganger og næring til framvoksende menneskemasser. Ser man ikke det positive i dette må man være alvorlig synshemmet.  

Menneskeheten var fra starten alltid indidiver som organiserte seg, der det utkrystalliserte seg store mentale forskjeller i talenter som medførte dannelse av eliter, og dertil skjev fordeling. Skal folkene i Europa som sjøl var lutfattige under hollendere og engelskmenn, bære ansvaret for hva deres mest talentfulle utfoldet under kolonitida, når de samme eller verre uhyrligheter også utspant seg i flere andre sivilisasjonsområder der andre makters elite visste å sikre sine fordeler, som alltid ved å utnytte mennesker?

Dette er logikken som ligger bak Hillestads ubehjelpelige lettsinn på vår sivilisasjons etiske ansvar for fortids synder. Den er bare rykende feil og komplett idiotisk i alle tenkelige sammenhenger. Ingen ukristelig fortids synder begrunner noe knefall fra vår sivilisasjon for noen annen. Siden så mange i dag vil komme til våre land, kunne man fristes til å mene det motsatte, og dessuten om vi skal bevare vår egen kultur og samtidig ser hvor ille det går med våre bistandspenger i fattigere land:

  - hva med å organisere en ny form for kolonialisme med praktisk fortegn som heller tar praktisk ansvar for utviklingsprosjekter som virker i fattigere land? For når vi utdeler penger til deres helt vanlige administrative eliter synes lommene deres ut til å være bunnløse. Er et også bare vårt ansvar?   

  

Kommentar #15

Greta Aune Jotun

199 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
de som vil inn har retten på sin side.

Hm. Og hele tragediefremstillingen minnet meg om en lignelse:  "Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften?"

Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Hillestad skriv som ein kunnskapslaus ekstremist

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke mange årene siden europeiske land tok del i et felttog mot Irak som destabiliserte landet og banet veien for IS. Og enda flere nasjoner, blant dem Norge var aktive under bombingen av Libya.

I det siterte har Hillestad eit poeng. Sjølv om både Saddam Hussein og Moammar Gaddafi var brutale diktatorar og hata av mange av sine undersåttar, hadde vanlege menneske i Irak og Libya det betre før dei vart styrta enn etterpå.

Men elles avslører Hillestad seg som svært kunnskapslaus i alle sakene han her skriv om. Det er typisk at slike innlegg får spalteplass i Vårt Land og lesetips på VD. Sidan Hillestad neppe kjem til å ta del i nokon diskusjon og forsvare sine hårreisande påstandar og ekstreme synspunkt, har det lite føre seg å vise kvifor og korleis han tek feil. Det er betre han sjølv les seg litt opp. Han kan t.d. starte med "Botferdighetens tyranni" av Pascal Bruckner.

Kommentar #17

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Me e’ fattige,

men me komme’ fra rike land

Ja, ikke sant.  Langt rikere på råstoff og arbeidskraft enn mange europeiske land.  Avlatspenger fra vesten  i bøtter og spann.  Og med selvstendig styre i 50-60 år.  Og enda er det fattigdom, korrupsjon, vold  og manglende  tiltakslyst som preger de fleste av statene. 

Kommentar #18

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Prester i et islamsk samfunn?

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Vi må også erkjenne at Europa vil bli forandret, og at det både er rettferdig og nødvendig at det skjer. Trolig er det bedre å møte situasjonen konstruktivt enn å stritte imot.

Ja tror du at ytringsfrihet og religionsfrihet fortsatt vil eksistere når islam banker på døren?

Skal vi ofre vår ytringsfrihet og vår religionsfrihet fordi at det er rettferdig og nødvendig at så skjer?

Tror ikke det er aktuelt med prester eller å være sønn av en prest i et islamsk samfunn enten det er en drabantby eller by.

Kommentar #19

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hadde aldri trodd jeg skulle leve lenge nok til å måtte skrive slikt som dette.

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Mengden mennesker som finner livet i afrikanske og asiatiske land uholdbart og som ser den grelle kontrasten mellom egen og europeisk levestandard, er blitt så stor at ingen gjerder eller kontroller over tid vil makte å stå imot presset.

Det er de muslimske innvandrerne det hele dreier seg om. Ser det så ut som om de kommer hit for å slutte seg til og dele våre verdier og vår kultur, som har skapt grunnlaget for den levestandarden og den humanismen de misunner oss?

Realisme er som Sverre Avnskog så korrekt påpekte på en annen tråd, å se på realitetene. De som hos oss har falt utenfor og levd i fattigdom og sosial nød ved siden av andres overflod, de har bidratt meget positivt til forbedringen. De har ikke tydd til terror og massedrap av tilfeldige mennesker i sin omgivelse. Å hevde, som mange gjør, at det er slik nød som fører til terroren må vel være en grov sjikanering av disse innvandrerne? Nei, islam er en kombinasjon av religion og politikk, som er (som) skapt for å kunne inspirere og gi befolkningen en gudgitt motivasjon til terror. Dette mener trådstarter vi skal knele for og bøye fram nakke til, på grunn av egne tidligere synder. Det konstruktive han i dette bildet snakker om til slutt, kunne vi kanskje få en realistisk oppskrift på?

Kommentar #20

Greta Aune Jotun

199 innlegg  1181 kommentarer

Pact of Umar

Publisert nesten 5 år siden

Man behøver ikke å referere til IS; Hillestad, og de fleste tilknyttet Naivistenes Fellesforbund, kan lese innholdet i Pact of Umar (wikipedia).  Nyttig informasjon for de som lite vet om islam og hvordan f.eks. kristne har det i mange muslimske land og områder - ja, også i dag!

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Innlegget er en tankevekker

Publisert nesten 5 år siden

Her er det ikke mange kommentarer som viser villighet å lytte.

Jeg synes at Erik Hillestads innlegg er en god invitasjon til å tenke igjennom hva det er som har gjort verden slik den er i dag, med en tallmessig liten del av rike mennesker som vi selv tilhører, og en tallmessig stor del fattige som vi (opplagt) har vært med på å utnytte, enten direkte eller indirekte, enten bevisst eller ubevisst.

Alle rike er ikke onde mennesker. Men vi som er rike, har en kollektiv skyld for at verden ikke er rettferdig. Hva har vi egentlig gjort gjennom de siste hundreårene? Hva har vi vært med på å legalisere av urettferdig og utnyttende oppførsel overfor svakere grupper og folk? 

Jeg er fullt på det rene med at også vi var et fattig land for to hundre år siden. Men nå er vi en del av det rike Vesten. Hva har det gjort med oss, og hva har det skapt av frustrasjon i den fattige del av verden?

Erik Hillestads innlegg er en tankevekker.

Hans innlegg fortjener en annen og bedre mottakelse enn den hets som har kommet fram i nærmere 15 av de 20 kommentarene hittil her. Hvorfor er det ikke engang vilje til å lytte? 

Kommentar #22

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Greit nok det, så langt

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes at Erik Hillestads innlegg er en god invitasjon til å tenke igjennom hva det er som har gjort verden slik den er i dag

Men når man som meg, har tenkt så det knaker? Jeg respekterer deg for din måte å debattere på. Hvis du nå tar for deg min kommentar #19? Han du innvendinger, spørsmål eller undringer? Jeg vil gjerne rydde opp i eventuelle uklarheter, misforståelser elle spørsmål mht hva jeg mener.

Kommentar #23

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ikkje synd og skam for ein nasjon å lykkast

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men vi som er rike, har en kollektiv skyld for at verden ikke er rettferdig.

Dette er ein merkeleg påstand og tankegang. For å illustrere at det ikkje heftar noko skuld ved å lykkast som nasjon, vil eg vise til Sør-Korea. Landet låg i ruinar etter Koreakrigen først på femtitalet, men er no både velståande og velfungerande. Det rangerer som nr 28 etter BNP per innbyggjar. I staden for gje innbyggjarane der skuld og ansvar for elende i andre land, og det næraste i så måte må vere Nord-Korea, bør ein heller sjå på kvifor dei i sør har hatt slik suksess.

Eg har ikkje spesialkunnskap om Sør-Korea og koreanarane, men forstår at dei må vere både flinke, flittige og disiplinerte som har greidd dette. Dessutan har dei hatt både indre og ytre fred. Årsaka til det første er dels at befolkninga er etnisk homogen, dels at dei hadde eit nokså autoritært styre til utdanningsnivået og velferda la til rettes for demokrati. Den ytre freden har vore hardt tilkjempa og har kosta mykje, også økonomisk, med eit aggressivt militærdiktatur som næraste nabo.

I tillegg har kristendommen hatt stort gjennomslag i landet; 30% rekna seg som kristne i følgje folketeljinga for 9 år sidan. Ein annan suksessfaktor er marknadsstyrt kapitalisme i staden for sosialistisk planøkonomi, eller fullstendig planløyse og anarki, som herskar i mange fattige land. Også koreanarane sin høge gjennomsnittsintelligens har hatt sitt å seie, sjølv om det åleine ikkje hjelper stort. Det viser fiaskoen til grannelandet i nord, der innbyggjarane ikkje får lov til å ta evnene sine i bruk til anna enn militære føremål.

Kommentar #24

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
Dersom ­ordet «kristen» i det hele tatt nevnes, er det eneste forsvarlige å følge Bergprekenens ord og gi vår neste fra sør og øst kappen når han ber om en skjorte og åpne opp dørene for henne når hun banker på.

Nok et overspent innlegg fra kristent hold som til fulle fortjener den mottakelse det har fått. Hillestad viser med sin henvisning til Bergprekenen at myndighetene skal la seg forplikte på dens moral og dermed  oppføre seg som brekende lam og overgi sine land og innbyggere til religiøse konflikter, polarisering, innbyrdes stridigheter og det som  verre er. Som et presumptivt opplyst menneske burde han se at hvis ikke flyktningestrømmen blir regulert og til og med stanset i nødverge, kan det få fatale konsekvenser for Europa.Selfølgelig ser han det, men likevel ber han Europas innbyggere om å slutte å kjempe imot,men bare resignere. Hva slags moral er dette? Å kalle det kristen moral å føre land og folk ut i kaos, er et drøyt stykke. Har Hillestad så liten bibelforståelse? Er det ikke heller slik at Hillestad oppfatter kristendommen nærmest som en jødisk gjerningsreligion og ser at nå er det tid for botsgang? Så kler han seg i sekk og aske og vil at vi skal gjøre det samme? Uten tanke på konsekvennser ,annet sin egen frelse. Hans underdanighet på vegne av Vesten kan i visse kretser ta seg fint ut på papiret, men noe kristelig er det ikke i det, bare misforstått "god moral"

Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feilkobling.

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Alle rike er ikke onde mennesker. Men vi som er rike, har en kollektiv skyld for at verden ikke er rettferdig. Hva har vi egentlig gjort gjennom de siste hundreårene? Hva har vi vært med på å legalisere av urettferdig og utnyttende oppførsel overfor svakere grupper og folk?

Hva er det for en skyld du snakker om ?

Norge er det landet i verrden som gir mest i bistand til fattige land pr. innbygger.

Det er kulturer og samfunnsstrukturer som skaper mennesker og holdninger...som igjen velger politikere som skal sette disse ordningene ut i praktisk politikk.

I Norge fikk vi Hans Nielsen Hauge som dro rundt og lærte folk å være nøysomme ved å leve etter "tæring etter næring"-prinsippet.Han fikk startet opp bedrifter i så og si hver region i Norge.
Dette i kombinasjon med ærlig Gudstro fikk folk til å tenke innovasjon og lønnsomhet i alt de foretok seg.

Arbeidsomhet og nøysomhet var dyder som ble innpodet i folket.Det er dette sammen med en stolt nasjonalfølelse som har gjort Norge til det landet vi er.

Men at kulturer i mange fattige land er bygget på latskap og mangel på politisk styring kan vel ikke vi gå rundt med kollektiv fordømmelse for ??

Som man reder så ligger man. 

Kommentar #26

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Rett på sak.

Publisert nesten 5 år siden

Erik Hillestad setter ord på det mange,kanskje de fleste i frie evangeliske forsamlinger ,tenker om Vesten og muslimer,at innvandringen er fra Gud.Man kjenner jo til Johannes Åpenbaringsboken og de gammeltestamentlige profeter om strafferegimer når "folket gjorde det som var ondt i herrens øyne".

                                  � �                                                                                     � �                               Men hvorfor fokusere negativt. Det er jo egentlig en nåde å få kursen korrigert.

Rusgifter slår ned mange ungdommer,og det er over 100 000 alkoholikere i landet og mange er på vei dit.Muslimene tillates ikke å bruke rusgifter. Jeg kunne fortsette å ramse opp begredeligheter i samfunnet,som bare en myndig hånd kan sette en stopper for. Men jeg stopper der,så kan dere selv gå grundigere inn i ettertanken på årsak og virkning på samfunnet etter at kristendommen ble avskjediget,kan en vel neste si.

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei og nei.

Publisert nesten 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Erik Hillestad setter ord på det mange,kanskje de fleste i frie evangeliske forsamlinger ,tenker om Vesten og muslimer,at innvandringen er fra Gud.Man kjenner jo til Johannes Åpenbaringsboken og de gammeltestamentlige profeter om strafferegimer når "folket gjorde det som var ondt i herrens øyne".

� � � � Men hvorfor fokusere negativt. Det er jo egentlig en nåde å få kursen korrigert.

Rusgifter slår ned mange ungdommer,og det er over 100 000 alkoholikere i landet og mange er på vei dit.Muslimene tillates ikke å bruke rusgifter. Jeg kunne fortsette å ramse opp begredeligheter i samfunnet,som bare en myndig hånd kan sette en stopper for.

Vi lever ikke lenger i GT Sonefeldt.

Skulle det være "en nåde" ved at en islamsk "myndig" hånds påvirkning skulle være med på å sette en stopper for negative ting i samfunnet ?

Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Arbeidsomhet og nøysomhet var dyder som ble innpodet i folket.Det er dette sammen med en stolt nasjonalfølelse som har gjort Norge til det landet vi er.

Men at kulturer i mange fattige land er bygget på latskap og mangel på politisk styring kan vel ikke vi gå rundt med kollektiv fordømmelse for ??

Bistand kan ikke være almisser som vi gir bare når vi har råd. Vi må bedrive et systematisk og langsiktig arbeide for å bidra til at land hever seg opp av fattigdom og vanstyre. Sannsynligvis kan dette best skje gjennom organisasjoner som det lar seg gjøre å samarbeide med, dvs nasjonale frivillige som kontrolleres fra Norge. Ikke fordi vi har dårlig samvittighet, men fordi vi ser den skrikende nøden og konsekvensene av den. Det jevne langsiktige arbeidet må være vårt bidrag til å løse vansker i verden slik vi ser dem nå, og bidra i et lengre perspektiv til å unngå konflikter som i Syria. 

Kommentar #29

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi må bedrive et systematisk og langsiktig arbeide for å bidra til at land hever seg opp av fattigdom og vanstyre. Sannsynligvis kan dette best skje gjennom organisasjoner som det lar seg gjøre å samarbeide med, dvs nasjonale frivillige som kontrolleres fra Norge.

Og dette gjør Norge i stor grad.

Vi har ingen grunn til å skamme oss.

Men det hjelper lite om ikke folk sjøl tar skjeen i en annen hånd.

Bistandsmidler blir også i stor grad stjålet for personlig berikelse.

Bare se hos palestinerne hvordan ledere bor i luksus og kontoene vokser. 

Kommentar #30

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kast ikkje stein-han kjem att.

Publisert nesten 5 år siden

Slikt lyder ordtaket,Rune Holt.  Jesu forsonende gjerning for mennesket betyr jo ikke at den loven er opphevet.

Eller tror du at noen som misbruker et barn og tar bilder av det og sender det på nettet ,dømmes uskyldig og frikjennes for straff av Gud ? osv.

Før du svarer så les Matt.25,31-46.

Gal.6.7 "Ta ikke feil,Gud lar seg ikke spotte.Det et menneske sår,skal det også høste.Den som sår i sin syndige natur,skal høste undergang av den;den som sår ved Ånden skal høste evig liv ved Ånden.La oss ikke bli trette av å gjøre det gode." 

Det erjo normalt for mennesket å føle på en slags vektskål i naturens ordning.-samvittigheten.  Erfarer du ikke hvor flott menneskene egentlig er på grunn av det og kjærligheten,hvis man ikke provoserer dem?                                    � �                                                                                 Rom.2.14."For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven.  De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter.Om det vitner også deres samvittighet,når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

v.6:han skal lønne enhver etter det han har gjort.       

Kommentar #31

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Eg ropar opp i fjella

Publisert nesten 5 år siden

og undrar meg kvifor ingen set denne rørekoppen på plass. Ei falsk og forførande framstilling prega av kunnskapsløyse, manglande historiekunnskapar, ein dose raud røyndomsforståing og dårleg samvit...

Eg lurer på kva nasjonar og folk forfedrane mine utnytta der dei levde av bark og stein fram til 50-talet.

Eg har segla kysten fleire gonger og sett korleis nordmannen har sett gebisset i gråsteinen og freista å skape levekår for sine mellom steinrøysa og havet.

Og i kvinneforeiningane i dei kvite bedehusa sørger dei lågmælt over sine trusbrør og -systre i Nord Afrika og MØ.

No står armenarane for tur.

Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jo.

Publisert nesten 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Jesu forsonende gjerning for mennesket betyr jo ikke at den loven er opphevet.

På en betingelse.
At den enkelte aksepterer det Jesus gjorde og tar imot tilgivelse.

Men nå er vi utenfor trådens emne. 

Kommentar #33

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Per Arne Brandal,kom.32.

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er også så gammel at jeg husker det gammeldagse slitet og tok del i det.  Forfatterne bærer bud om gammeltida,f.eks.Olav Duun som skildrer kystbefolkningens slit,f.eks. i Olsøygutane. De fikk lån i banken til fiskeutstyr og var gjeldsslaver,Ga ikke fiske nok til å betale renter og avdrag,så var det ingen nåde,det ble tvangsauksjon. Verst var det når også hus og jord gikk med,slik som på Olsøy. Berget en jordveien,så kunne en saktens overleve på poteter,fisk og sild og kanskje en ku og en gris attåt. Det var jo storveies.

Men er det ikke samme nøda i dag med gjeldslaveri grunnet boliggjeld,studiegjeld,bilgjeld osv.  Media har nylig meldt om politikere som bekymrer seg over familiegjelden og milliarder utestående til inkasso.

Gjeldsbelastningen driver mødre ut i arbeidslivet. I gammeldags fattigdom var i alle fall mor der.

Kommentar #34

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Bistand = klientifisering = kiss of death

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Bistand kan ikke være almisser som vi gir bare når vi har råd. Vi må bedrive et systematisk og langsiktig arbeide for å bidra til at land hever seg opp av fattigdom og vanstyre.

Arbeid, ikke bistand, skaper velstand.

Initiativ, ikke passivitet, skaper velstand.

Investeringer, ikke gaver, skaper velstand.

. Look to China, holdt jeg på å si. Oops, der sa jeg det.

Kommentar #35

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Med Jihad?

Publisert nesten 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
� � � � Men hvorfor fokusere negativt. Det er jo egentlig en nåde å få kursen korrigert.

Med Jihad?

Den beste løsningen fra Gud er å bytte ut befolkningen med en annen. Går du foran i det kulturelle selvmordet, eller er du der allerede?

Kommentar #36

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.


Den beste løsningen fra Gud er å bytte ut befolkningen med en annen.

som i Josva.

Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men det hjelper lite om ikke folk sjøl tar skjeen i en annen hånd.

Om man vil kan man se flukten som en måte å ta skjeen i en annen hånd. Men de kom til sine egne som hadde skjeer over alt og de ville ikke vite av dem. 

Kommentar #38

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

O herlige selvutslettelse.

Publisert nesten 5 år siden

Fra gamle raddisser er det ingenting som er så herlig som å påføre andre arvesynda for gjerninger som tidligere generasjoner har på ført disse stakkarne fra Asia og Afrika. Men de har såvisst ikke vært helt uskyldige selv heller. Det vil imidlertid raddissene ikke snakke eller skrive om, det skal forbigås i tuashet. Nok om det.

Forakten for det samfunnet som har gjort at Hillestad har kunnet drive med det han har gjort hele livet har nå antatt slike dimensjoner at Europa nå bare skal legge seg på ryggen og la seg voldta. Og Gud hjelpe den som protesterer. Da står nok Hillestad og co klar med nye tiltak.

Selvsagt kan og skal asylflommen av uberettigede asylanter stanses. Det er enhver nasjons fordømte plikt å beskytte sine grenser og nasjonens folk mot inntrengere. Det var dette som tusenvis av våre forfedre ofret livet for under andre verdenskrig, men det ser ut til at Tyskland nok en gang skal lede Europa mot et ragnarokk, denne gangen av gammelkommunisten Merkel, godt hjulpet av raddisser av mange slag i alle nasjoner.

Nei, sorry, jeg orker ikke å skriver mer. Dessuten tror jeg det kommer reaksjoner i fleng mot Hillestads motbydelige innlegg som oser av selvutslettende hat mot de som ikke vil at den europeiske sivilisasjon skal gå til grunne.

Kommentar #39

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til Tore Olsen,kom.36.

Publisert nesten 5 år siden

Du vet også at muslimer som har vært bosatt i Norge har tilpasset seg oss,uten å miste positive særpreg som de har til felles med kristendommen.De kan kanskje få  etablert igjen ,mangt  i kristendommen som vi har mistet så mye av, ved sitt blotte nærvær.

Jeg dro frem rusgiftproblemet og over 100 000 alkoholikere.Hva det betyr for familiesituasjoner utover det ganske land er behørig dekket av personer som har stått frem,f.eks. barn av alkoholikere.Alle har vel sett og hørt om tragedier i kjølvannet av alkoholmisbruk, hvor mye vondt som finnes i kjølvannet av å drikke seg full.

Paulus er veldig klar på oppdragelsen på området alkohol: "Drikk dere ikke fulle på vin;det fører til utskeielser."Ef.5.17. Han gir altså ikke forbud mot å nyte vin. Men forbyr å drikke seg full.

Du ser poenget i at muslimsk fasthet i stil med Paulus er et gode for samfunnssjelen.

Likeså tror jeg ikke muslimene lar seg vippe av pinnen vedrørende homoseksuell  utfoldelse. Du vet også at mange som kalles homofile egentlig er bifile.

Kommentar #40

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vår kollektive skyld

Publisert nesten 5 år siden

Til Rune Holt (# 26):

Jeg snakker ikke primært om staten Norge.

Den "kollektive skyld" jeg snakker om, er den som alle vi rike i verden (stort sett her i Vesten) bør innrømme fordi vår rikdom med nødvendighet må ha gått på bekostning av de mange fattige i andre deler av verden. Vi har vært med på å utnytte dem, f.eks. ved kolonialiseringen og slavehandelen på 1600-, 1700- og 1800-tallet. 

"Skyld" i denne forstand, innebærer et historisk tilbakeblikk hvor vi innrømmer et misforhold, og en utøvelse av urett, som har skapt vår rikdom på bekostning av andre, og som derfor har bevirket andres fattigdom.

Det har vært store naturrikdommer f.eks. i Afrika som ikke har kommet afrikanerne til gode, men isteden nederlendere, engelskmenn, belgiere, franskmenn etc. Fordi de stjal store landområder som de gjorde til "sine". Og vi nordmenn var med på dette, ved å kjøpe disse varene fra dem som ikke eide dem, og vi var med på å frakte mye av dette, og vi fraktet slaver som de vestlige land fanget og solgte ... Dette er et svart kapittel i vår vestlige historie.

Dette er noe av bakteppet for Erik Hillestads utmerkede innlegg, så langt jeg kan se. 

Kommentar #41

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Sør Afrika kunne vært en stormakt på linje med Sør Korea.

Publisert nesten 5 år siden

Disse venstreglobalisten har et farlig syn, de kan medvirke til at stater går dukken på grunn av at de støtter migrasjonen som overkjører en nasjon.

Et eksempel er Sør Afrika. Feilen var at det var en hvit stat. Staten hadde behov for arbeidskraft og mange migranter etablerte seg i staten. Etterhvert ble det en problem med raseskillepolitikken og det var her venstresida over hele verden engasjerte seg. Hensikten var god, men resultatet så tragisk.

Mens den konservative del av kirka her hjemme prøvde å rive ned østblokken med for eks Misjon bak jernteppe (Monrad Norderval), gikk de marxistiske frigjøringsteologene og venstresida løs på de hvite regimene i Afrika. 

Dessverre fikk Mandela virke i bare 6 år før "ettpartistaten" var et faktum.

Sør Afrika (6 plass) var en sterk stat som nesten fikk fast plass i Sikkerhetsrådet. 

Tidligere så var landene velforsynt av jordbruksprodukter, men storbønder ble drept eller drevet bort fra gårdene sine på samme måte når det ble innført kolkhoser(kollektivbruk) i Sovjet.

Nå leser vi at det er 3 millioner mennesker som lider av sult 

Vi leser videre  i Aftenposten  at Jacob Zuma (som har 4 koner) er en president som ødelegger Sør-Afrikas omdømme, men som gang på gang unngår å bli stilt til ansvar.

Det er den triste konklusjonen etter at nasjonalforsamlingen denne uken forkastet et forslag om å stille ham for riksrett med 233 mot 143 stemmer.

Det ville ha krevd minst 267 stemmer å reise tiltale, men opposisjonen er i håpløst mindretall.

I tradisjonell stil sluttet partifellene i African National Congress (ANC) rekkene rundt Zuma.

Mange unge sørafrikanere har mistet troen på ANC: Nelson Mandelas arv smuldrer opp | Håkon Borud

Nelson Mandelas gamle parti står dermed som garantist for den mest korrupte regjeringen Sør-Afrika har hatt siden avskaffelsen av apartheid.

Sør-Afrika opplevde  å ha tre finansministre på én uke. Det er meget skadelig for et land som satser på å fremstå som stabilt og forutsigbar.

Du kan lese hele artikkelen her.

Det grelleste eksempel på ettpartstater  er vel Nord Korea, mens nabostaten Sør Korea er et demokratisk land og har oppnådd en enestående velstand. 

De høyreeksterme diktaturer forsvinner etter kort tid, mens  de kommunistiske stater er umulig å bli kvitt.  Castroregimet Cuba består ennå velsignet både av Obama og paven. Det er ikke til å tro.

Sør Afrika kunne blitt en stor industrinasjon som Sør Korea, men nå kan staten nærmest sammenlignes med Nord Korea. 

En nasjon kan gå til grunne fordi staten blir overkjørt av migrasjon.

Det er det som er faren for mange stater i  Europa.

Kommentar #42

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Islam løsningen på norske samfunnsproblemer?

Publisert nesten 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Du ser poenget i at muslimsk fasthet i stil med Paulus er et gode for samfunnssjelen.

Likeså tror jeg ikke muslimene lar seg vippe av pinnen vedrørende homoseksuell utfoldelse. Du vet også at mange som kalles homofile egentlig er bifile.

Jeg tenker mer rasjonelt enn du. Jeg ser ingen grunn til at innvandring av muslimer for å straffe oss for våre utskeielser, hvilket er trådens tema, er en rasjonell og fornuftig grunn til å bygge ned velferd og endre kulturelt fundament. Skal jeg straffes så holder det med norsk lover, men da skal forbrytelse bli begått - ikke ellers. Hillestad mener innvandringen er på sin plass for at vi skal gjøre bot for forbrytelser for hundrer av år siden - altså galskap. Minner også på at jeg i mitt første innlegg gjorde det klart jeg tar Hillestads innlegg som et angrep på meg personlig, mitt land, min kultur, mine barn og barnebarn - kommende slekter og trygghet og sikkerhet for familie generelt!

Du er av den formening at muslimer er egnet til å balansere alkoholforbruket i Norge, når avholdbevegelsen er aktiv i Norge i dag. Selv er jeg medlem av IOGT og var medlem av NGU i ungdommen - jeg rører ikke alkohol - ingen muslim kan lære meg å ikke drikke alkohol, det kan jeg fra før. Dessuten, jeg kjenner muslimer som drikker øl. Homofili er ikke midt problem, og det er evigheter siden jeg meldte meg ut av Dnk.

Hvordan Islam behandler mennesker ligger utenfor min akseptanse og toleransgrense. Muslimer lever i gammeltstamentlig tid, og jeg ser det heller slik at de trenger å lære av kristendommen enn omvendt - hvilket jeg påpekte.

Minner på at tråden omhandler rettferdig straffeforfølging av dette landets beboere, ved å ødelegge velferd og å overgi oss til en menneskefiendtlig kultur. Jeg gjentar; jeg er ikke dum nok til å gå på bløffen fra Hillestad.

Vær klar over følgende. Blir det muslimsk overtall i kommuner, distriker og landet forøvrig, vil de kreve gjennom demokratiske prosesser at oss, som opprinnelige eiere av dette landet, at vi overgir det til et kalifat - hvilket betyr slutten på demokrati og menneskerettigheter - det er det som sentrale muslimske ledere arbeider for å oppnå. "Flyktningepolitikken" er bare en åpenlys skinnmanøver vi er dumme nok til å falle for, i vår nåværende barmhjertighet.

Kommentar #43

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Bla opp Løkke!

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det har vært store naturrikdommer f.eks. i Afrika som ikke har kommet afrikanerne til gode, men isteden nederlendere, engelskmenn, belgiere, franskmenn etc. Fordi de stjal store landområder som de gjorde til "sine". Og vi nordmenn var med på dette, ved å kjøpe disse varene fra dem som ikke eide dem, og vi var med på å frakte mye av dette, og vi fraktet slaver som de vestlige land fanget og solgte ... Dette er et svart kapittel i vår vestlige historie.

Dette er noe av bakteppet for Erik Hillestads utmerkede innlegg, så langt jeg kan se.

Jeg gjør oppmerksom på at det var muslimer som var mest aktive i Afrika hva slaveri angår, de er det ennå.

Så du som rasjonelt og fornuftig vesen mener at muslimer i dag skal slavebinde oss i vårt land, som straff for hva som skjedde for hundrer av år siden. Det var motivet bak Hillestads "utmerkede" innlegg. Da må jeg spørre  hva vil du betale?

Kommentar #44

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Forsto heller ikke Paulus nestekjærligheten?

Publisert nesten 5 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Nok et overspent innlegg fra kristent hold som til fulle fortjener den mottakelse det har fått. Hillestad viser med sin henvisning til Bergprekenen at myndighetene skal la seg forplikte på dens moral og dermed oppføre seg som brekende lam og overgi sine land og innbyggere til religiøse konflikter, polarisering, innbyrdes stridigheter og det som verre er.

Kjærligheten er ikke naiv og uten grenser. Det går da tydelig fram i GT. Krigene osv - ikke minst da Tempelet ble revet i år 70. Det er en virkelighet vi alle bør forholde oss til. Det kan gå hardt for seg.

Rom 15, 25-27, som de første kristne og Paulus tydeligvis levde etter etter. Forsto ikke Paulus og de første kristne nestekjærlighetsbudet?

Først tar vi vare på vår egen familie og vår egen flokk. De første kristne tenkte på sine egne trosbrødre og samlet ikke inn til alle fattige i Jerusalem.

Vi ser i Rom 15, 25-27 at de tidligste kristne menighetene samlet inn penger osv., til de fattige blant de hellige i Jerusalem.

25 Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. 26 For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. 27 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver

Kanskje heller ikke Paulus forsto rekkvidden av nestekjærlighetsbudet er vel det neste som påstås? Nå har det jo vært folkeavstemning hvor flertallet mener å forstå bedre enn Paulus hva synd er og hva kjærligheten er.

Det ser ut til å spre seg til å gjelde også øvrig nestekjærlighet. I nevnte bibelvers fra Rom 15, ser vi at de første kristne først og fremst tok vare på egen flokk. At også de første menighetene var hyrde for sin flokk - først og fremst. Slik Gud først og fremst er hyrde og passer på sin flokk.

1. Tim 5, 8

8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Kommentar #45

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

På tide å ta oppgjør med påtvungen kollektiv skyld

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg snakker ikke primært om staten Norge. Den

Hverken mine forfedre eller jeg har holdt slaver. Så langt jeg kjenner til har mine forfedre vært hardt arbeidende folk fra de lavere samfunnssjikt og om noen blant dem har bidratt i kolonialisering har det vel vært i form av at de selv har vært slaver. Jeg kjenner heller ikke til noen arv av betydning, hverken til tippoldeforeldre, oldeforeldre, besteforeldre eller foreldre. Fra mine første leveår husker jeg svært enkle kår og bedringen i mine foreldres økonomi har ingen sammenheng med utbytting av fattige på andre kontinenter, med mindre du mener at norske sjøfolk og skipsverftsarbeidere bedrev slavehandel og kolonialisering  fra 50 tallet og frem mot vår tid. Senere kom oljen; og så vidt meg bekjent har vi ikke underjordiske oljeledninger helt til Afrika og Asia. 

Denne kollektive skyldbæringen for forfedrenes synder vil jeg ikke være med på. Det finnes sikkert noen som sitter på formuer som har sin opprinnelse i utbytting av andre, men da får man ta tak i dem. Det er heller ikke eksklusivt for Afrikanere og Asiatere å være offer for slaveri og utbytting og det er mange formuer i Afrika og Asia som er bygd opp på utbytting av eget folk. Jeg er ikke motstander av å hjelpe de som er dårligst stilt, men det må være hjelp til selvhjelp og ikke basert på at jeg skal belastes med evig skam og dårlig samvittighet for noe noen fra samme land eller kontinent gjorde for 100 eller 1000 år siden. Alle folk og land har sine svin i historien og noen maktmennesker har dessverre valgt å beholde svineriet. Det er jeg ikke villig til å bære skylden for, men jeg kan være villig til å bidra til å gjøre noe med det.

Kommentar #46

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ikke straff eller gjengjeldelse

Publisert nesten 5 år siden

Til Linda Hagen (# 46):

Mine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre var nok omtrent som dine. Jeg mener ikke at vi skal føle personlig skyld for ting som de eller vi ikke har direkte skyld i. Jeg synes bare at vi skal være oppmerksomme på at den enorme rikdommen som en liten del av verdens befolkning disponerer, er på bekostning av den mye større del av verdens befolkning som ikke eier noen ting. Noe er fundamentalt galt. Derfor brakte jeg inn begrepet "kollektiv skyld". Kanskje vi heller skal si et felles ansvar? Det er sikkert bedre. 

Til Tore Olsen (# 44):

Jeg hadde fokus på den europeiske kolonialiseringen av Afrika, ikke den muslimske. Det er naturlig med tanke på vår rikdom. For øvrig er jeg ikke så opptatt av straff eller gjengjeldelse. Men et kollektivt ansvar kan være på sin plass. 

Kommentar #47

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ikke nødvendigvis

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes bare at vi skal være oppmerksomme på at den enorme rikdommen som en liten del av verdens befolkning disponerer, er på bekostning av den mye større del av verdens befolkning som ikke eier noen ting. Noe er fundamentalt galt. Derfor brakte jeg inn begrepet

Vi som lever her oppe ved kanten av isbreen, har vært nødt til å tenke for å overleve, ikke minst kunne planlegge. De som ikke sanket mat og ved i huset til vinteren, overlevde ikke, for å si det litt forenklet. Derfor har vi fått en mye mer robust kultur enn de som bare kunne våkne opp om morgenen og gå å spise frukt av trærne hver dag. Du ser f.eks hvor sårbare de er for tørke i Afrika.

Det at vi har måttet tenke og planlegge for å overleve har også gjort at vi har kommet med mange oppfinnelser for å gjøre livet enklere. I varme strøk har ikke det vært nødvendig. Derfor har vår kultur utviklet seg i en positiv retning og så har vi vært så heldige at vi har hatt en religion som har åpnet for denne utviklingen.

Så dermed kan du ikke si at vår rikdom nødvendigvis er på andres bekostning. Det meste har vi bygget opp selv ved å tenke, planlegge og ved hardt arbeid.

Jeg synes ikke det er riktig å gi bort alt vi har bygget opp i generasjoner for ingenting. Det er respektløst overfor våre forfedre, oss selv, våre barn, barnebarn og deres barn igjen.

Kommentar #48

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ei grunngjeving som heng i lufta

Publisert nesten 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Den "kollektive skyld" jeg snakker om, er den som alle vi rike i verden (stort sett her i Vesten) bør innrømme fordi vår rikdom med nødvendighet må ha gått på bekostning av de mange fattige i andre deler av verden. Vi har vært med på å utnytte dem, f.eks. ved kolonialiseringen og slavehandelen på 1600-, 1700- og 1800-tallet.

Den allmenne velstanden i vestlege land er av relativt ny dato. Han fanst ikkje på 1800-talet, og første seksti åra på 1900-talet var det dei to verdskrigane og økonomisk samanbrot i tida mellom dei som prega Europa og dels også USA. Først frå 1960 og utover vart det gode tider også for folk flest, og det var nettopp på same tid som kolonistyret i Afrika tok slutt. Frankrike og Portugal kjempa med våpen mot avvikling av kolonistyret i høvesvis Algerie og Angola/Mosambique, men tapte krigane og eit par millionar franskmenn og portugisarar vart fordrivne. Det kolonitida hadde gitt afrikanarane var slett ikkje berre negativt. Store folkegrupper hadde fått eit skriftspråk, ein minoritet hadde fått lære å lese og skrive, det var bygt tusenvis av kilometer med jarnbane, ein del afrikanarar hadde fått administrativ eller militær opplæring, det var bygt større byar, eit enkelt helsevesen var etablert osv. Seinare har alt dette blitt utvikla vidare med mykje praktisk og økonomisk hjelp frå Europa. Utan denne europeiske innblandinga i Afrika, som har utvikla næringslivet, betra folkehelsa og auka livslengda, hadde det budd langt færre menneske på kontinentet, og dei ville hatt eit svært miserabelt liv samanlikna med det fleirtalet av dei har i dag.

Løkke skriv også at folk frå vestlege land fanga slavar i Afrika. Det stemmer ikkje. Dei kom til ein etablert slavemarknad. Det var afrikanske handelsmenn som selde slavar til europearane. Heilt fram til kring år 1800 vart derimot sjømenn og kystbefolkning i Europa tekne som slavar av muslimske, nordafrikanske kaprarar. Til saman enda omlag 1 million europearar sine liv som slavar i Afrika. Ein av dei som greidde å røme etter mykje pisking og vonde år, var tipptippoldefar til onkelen min. Den amerikanske marinen vart faktisk grunnlagt i 1798 for å få slutt på dette uvesenet, men før USA fekk bygt nok krigsskip, betalte dei seg fri med 1 million dollar i året.

Dei fleste flyktningane og migrantane som kom til Europa i fjor, kom via Tyrkia og Hellas og var i hovudsak frå muslimske land som Syria, Irak, Pakistan og Afghanistan. Det arabiske Nord-Afrika og Midtausten har gjennom hundreåra teke 14 millionar svarte som slavar, fleire millionar meir enn europearane. Kvifor Hillestad og Løkke då vil tilskrive dei ein historisk rett til å få kome til Europa, må dei gje ei betre grunngjeving for. Midtausten var underlagt Det ottomanske imperiet, styrt frå Istanbul, heilt til 1918, med to unntak: Egypt, der britane hadde siste ordet frå 1880-1950, og Aden (i Jemen), som voks fram som ein viktig hamneby under britisk styre frå 1838 til 1967. Frankrike og Storbritannia vart herskarar over resten av Midtausten frå 1918 til etter 2VK rett og slett fordi osmannarane i 1914 gjekk inn i krigen på tysk side og tapte.

Kommentar #49

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det at vi har måttet tenke og planlegge for å overleve har også gjort at vi har kommet med mange oppfinnelser for å gjøre livet enklere. I varme strøk har ikke det vært nødvendig. Derfor har vår kultur utviklet seg i en positiv retning og så har vi vært så heldige at vi har hatt en religion som har åpnet for denne utviklingen.

Jeg kan forsikre Petter Kvinlaug om at mennesker i varmere strøk, ikke ligger etter oss skandinaver i antall oppfinnelser som har med "overlevelsesteknikker" å gjøre.

Du burde kanskje heller spørre om hvorfor midt-østen mistet det mange tusen års forspranget de hadde på oss i teknologisk utvikling?

Kommentar #50

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Tør du?

Publisert nesten 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du burde kanskje heller spørre om hvorfor midt-østen mistet det mange tusen års forspranget de hadde på oss i teknologisk utvikling?

Du kan jo lese boka jeg viste til i en annen tråd.  Der gis forklaringen. 

Forklaringen er islam ifølge densyriske poetenAdonis og den marokanske psykoanalytikeren og forfatteren Houria Abdelouahed i boka Vold og islam.

Men, det er vel kanskje for tøft for deg og venstresiden å møte seg selv så kraftig i døra.  Så det tar du kanskje ikke sjansen på?

Du er herved advart. Overbevisningen din riskerer å gå i tusen knas.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere