Erik Hillestad

17

Rettferdighet skal velte fram som vann

Det blir hult å hevde at vi forsvarer en «kristen» verdensdel mot «muslimsk» invasjon når bakgrunnen for invasjonen er vår egen dypt ukristelige atferd gjennom århundrer.

Publisert: 14. apr 2016

En profeti fra en CD-
utgivelse fra Kirkelig Kulturverksted, utgitt i 1991, holder på å gå i oppfyllelse foran øynene våre. Sangen «Festung Europa» fra CD’en Bedre enn stillhet med Sigvart Dagsland beskriver en elv av folk som ingen kan stanse der den sprenger fram mot Europas grenser i vest og nord.

Å ta til orde for at Norge skal forbli like privilegert og å hevde vår rett til å stanse innvandringen for å beholde velferdsordningene våre, er uhistorisk, egoistisk og endimensjonalt. Det er en viktig del av det komplekse bildet at Europa befinner seg i en boble av rikdom som i høy grad er skapt på andre lands bekostning, og at tiden er kommet da vi ikke kan hindre at rettferdighet skjer fyllest. Det er på tide vi erkjenner og aksepterer at det som nå skjer vil forandre Europa.

Politi. Vi kan innføre strengere grensekontroller, vi kan mobilisere hær og politi, vi kan bygge høyere gjerder. Men alt dette er bare utsettende tiltak. Mengden mennesker som finner livet i afrikanske og asiatiske land uholdbart og som ser den grelle kontrasten mellom egen og europeisk levestandard, er blitt så stor at ingen gjerder eller kontroller over tid vil makte å stå imot presset.

Det blir hult å hevde at vi forsvarer en «kristen» verdensdel mot «muslimsk» invasjon når bakgrunnen for invasjonen er vår egen dypt ukristelige atferd gjennom århundrer. Dersom ­ordet «kristen» i det hele tatt nevnes, er det eneste forsvarlige å følge Bergprekenens ord og gi vår neste fra sør og øst kappen når han ber om en skjorte og åpne opp dørene for henne når hun banker på.

Utbyttet. Både det korte og det lange perspektivet avslører oss. I et langt perspektiv består Europa av stater som har kolonisert og utbyttet land i sør og øst og drevet et renkespill som har knust demokratitilløp og opprettholdt undertrykkende regimer fordi det har vært i vår interesse. «Me e’ fattige, men me komme’ fra rike land, våre fedre de jobba hardt for den kvite mann, men alltid seilte gullet mot Europas strand, rettferdighet ska’ velta fram som vann», synger Dagsland.

I et kortere perspektiv er vår atferd direkte voldsgenererende. Det er ikke mange årene siden europeiske land tok del i et felttog mot Irak som destabiliserte landet og banet veien for IS. Og enda flere nasjoner, blant dem Norge var aktive under bombingen av Libya. I tillegg har vi i flere tiår unnlatt å ta tydelig og kraftig avstand fra Israels okkupasjon, og vi har gjort altfor lite for å inkludere unge immigranter fra tidligere kolonier.
Det er derfor kunnskapsløst å beskylde islam for å være roten til ondet. Islam tas i bruk som et middel for krefter som vil hevne seg, gjenreise krenkede folks stolthet og oppnå makt.

Kjempe. Dette betyr ikke at vi skal la være å kjempe for å forsvare demokrati og frihet i våre land så vel som ellers på kloden. Men vi kan ikke bygge videre på «Festung Europa» og lukke ­øynene for at de som vil inn har retten på sin side.

Det er ikke nok å ta imot flyktninger. Det er heller ikke nok å drive frem endringsprosesser som på langt sikt gjør verden mer rettferdig. Vi må også erkjenne at Europa vil bli forandret, og at det både er rettferdig og nødvendig at det skjer. Trolig er det bedre å møte situasjonen konstruktivt enn å stritte imot.

Festung Europa

Tekst: Erik Hillestad

Melodi: Sigvart Dagsland

 

Blir du med, eller

Tør du bli her ein vinter te?

Gjekk du tom, eller

Har du siste rasjonen med?

Me følge’ elvestrømmen fram mot vest og nord

Me e’ et hav og elven e’ vår mor

 

Me va’ mange, så

blei vi to milliarder fler

Me e’ flommen som

ikkje någen kan stansa mer

For ingen mur e’ høy nok, ingen borg så fast

at den kan stå mot strømmens strie kast

 

Folk som mangle’ mat de blir som dyr

Bølge’ øve sletteland i flokk og leite’

Folkeslag dreiv før oss mot det same beite

Nå e det me som ska’ innta Festung Europa

 

Byr de fred, eller

vil de tvinga oss te å slåss?

Går me inn, eller

vil de prøva å hindra oss?

Men kem kan stansa flommen der den sprenge’ fram

fra sør og øst, så grå av grus og slam?

 

Me e’ fattige,

men me komme’ fra rike land

Våre fedre de

jobba hardt for den kvite mann

Men alltid seilte gullet mot Europas strand

Rettferdighet ska’ velta fram som vann

 

Folk som mangle’ mat de blir som dyr

Bølge’ øve sletteland i flokk og leite’

Folkeslag dreiv før oss mot det same beite

Nå e det me som ska’ innta Festung Europa

Innlegget ble først publisert i Vårt Land 14.4.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Frekkasen

Publisert nesten 5 år siden

Er du ufin igjen, Kvinlaug?

Kommentar #102

Gunnar Fæhn

0 innlegg  14 kommentarer

kultur

Publisert nesten 5 år siden

I boka "Culture Matters" av Harrison og Huntington nevnes andre grunner til  forskjeller til utvikling og velstand enn akkurat det ene at en gruppe tar fra en annen. Her trekkes det fram culturelle trekk som har stor innvirkning på utviklingen:(her er 5 av de 10 han lister opp)

- Progressive cultures emphasize future, static cultures emphasize present or past.

- Work is central to the good life in progress cultures, but is a burden in static cultures

- Education is the key to progress in progressive cultures, but is of marginal importance for the elites in static cultures

- In progressive cultures, the radius of identification and trust extends beyond the family. In static cultures the family circumcribes community

- Justice and fair play are universal impersonal expectations in progressive cultures. In static cultures justice, like personal advancement is often a function of who you know or who you can pay.

-

1 liker  
Kommentar #103

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Morogutten

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Er du ufin igjen, Kvinlaug?

Neida, det var bare en humoristisk "hevn", da han gjentatte ganger ikke klarer å skrive navnet mitt riktig:-)

Kommentar #104

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Når vi først snakker om det....

Publisert nesten 5 år siden
Thomas Lund Leivseth. Gå til den siterte teksten.
Flere av debattantene synes være mest opptatt av å bortforklare at det finnes noe som heter en Kristen plikt; en plikt Kristus klart og utvetydig pålegger sine disipler..

Leivseth kritiserer folk her på VD for å ikke følge Bibelen....Kanskje det finnes ting i hans liv også han bør sette lupen på ?

Leivseth og Hillestad har hengt seg opp i penger som om det er et onde vi snarest bør kvitte oss med ved å gi de bort til de  i verden som ikke har lært å skape til eget livsopphold.Slik at vi mister muligheten til å skape videre.

Dette er et kjent mantra i de venstreorienterte kretser.
Problemet som da vil oppstå,er at kapital som ikke blir investert for å skape jobber,vil forvitre og forsvinne.
Dette skjønte en mann som Hans Nilsen Hauge.

Økonomisk framgang er IKKE et onde,men en velsignelse.

 

Kommentar #105

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
som om det er et onde vi snarest bør kvitte oss med ved å gi de bort til de i verden som ikke har lært å skape til eget livsopphold.Slik at vi mister muligheten til å skape videre.

Det er sikkert rett, men jeg leser dem også slik at vi er ikke stort å samle på i det hele. Hverken vår kultur, som er voldsfremmende eller de verdiene vi er oppdradd til er av det gode. For disse veridene har gjort at vi har utnyttet resten av verden. Noen, ser jeg, kaller dette for selvransakelse..

Det minner litt om selvhat. Ubalansert er et ord jeg kunne brukt.

Kommentar #106

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert rett, men jeg leser dem også slik at vi er ikke stort å samle på i det hele. Hverken vår kultur, som er voldsfremmende eller de verdiene vi er oppdradd til er av det gode. For disse veridene har gjort at vi har utnyttet resten av verden. Noen, ser jeg, kaller dette for selvransakelse..

Det minner litt om selvhat. Ubalansert er et ord jeg kunne brukt.

En av dem ser det slik at vår kultur er stor og rik, og at vi intet har å frykte fra flyktninger eller andre. Ønsker vi å ta vare på og utvikle vår kultur kan den leve så lenge som helst. Trusselen mot vår kultur kommer innenfra i form av folk som ikke forstår den like godt, eller som ikke vil utvikle den til levedyktighet, men som snarere konserverer den til en elg i solnedgang. De færreste av oss har sett elgen i solnedgangen, men vi har sett livskraften i alle oss som har vært med å bygget, i alt som har liv nå om våren, og alt som dette landet kan skape både fra naturens side og fra det mennesker kan gjøre med de naturgitte forutsetninger. For den norske kulturs overlevelsesevne er det ingen grunn til å huse pessimisme eller sitte med hatten i hånden. I den utstrekning vi selv føler kraft og ser oss i stand til det kommer vil ti å fortsette å leve og blomstre. Vi vil til stadighet reformere for å bevare. Vi vil hele tiden finne veien videre. Vi som alle andre. Også vi, uten at det kreves. Vi er selv drivkraften i prosessen. 

Kommentar #107

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nettopp

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Økonomisk framgang er IKKE et onde,men en velsignelse.

Det er ikke noe galt med penger i seg selv. Det er en velsignelse. Det som blir galt er når folk blir for opptatte av det. Vi husker hvor skuffet den rike mannen ble da Jesus sa at han skulle selge alt han eide og gi det til de fattige. Han hadde et problem med penger. Det ble på en måte hans Gud.

Jesus var også sammen med rike folk hvor han ikke sa noe om dette. De hadde ikke problemer med det.

Nå ser vi igjen at noen er for opptatte av penger, ikke bare sine egne, men også andres. Da blir det noe galt, når en er så opptatt av penger at det sperrer for fornuften. Det er det Jesus snakker om.

Har du mange lemmer igjen på kroppen, eller har du kuttet dem alle av? Sa ikke Jesus noe om det også?

Kommentar #108

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De færreste av oss har sett elgen i solnedgangen

Det har ikke jeg heller, men jeg har sett en elg i skinnegang. Det var ikke noe vakkert syn. Det blir vel den veien det går.

Det er ingen poeng i å slakte kua. Den bør leve for å gi melk til flest mulig. Hvis vi hjelper folk der de er, kan vi hjelpe flere 100 ganger så mange folk. Jeg er redd mange ikke ser dette før det er for sent.

Kommentar #109

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda.

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Har du mange lemmer igjen på kroppen, eller har du kuttet dem alle av? Sa ikke Jesus noe om det også?

Jesus sa mye i bergprekenen for å demonstrere at lovens krav til menneskene ikke er mulig å oppfylle.
Vi kan kappe av oss armer,ben og resten av lemmene for den saks skyld uten at det trenger å gjøre noe med de tankene vi har...da må hodet vekk også...
Bergprekenen skjedde i den gamle pakt mens loven fortsatt var det eneste som skulle holde mennesker i nakken.
Jesus mente selvfølgelig ikke at vi skulle amputere oss selv for hjelpemidler.

Det kan virke som om disse selvutsletterne ønsker seg sekk og aske som en allmen botsøvelse mens vi ber om unnskyldning for at vi har lykkes med oppfinnelser og velferd.

Jeg ser et hykleri uten grenser.

Den samme Hillestad vil nok aldri bry seg stort om at mange av våre skattekroner har blitt stjålet av Arafat og andre...bare vi kan late som at vi har god samvittighet.

Kommentar #110

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi vil hele tiden finne veien videre.

Ja, det vil vi Njål..om enn målet kan være forskjellig så tror jeg at vi er underveis.

Men balanse har aldri skadet :)

Ha en god søndag!

Kommentar #111

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Men balanse har aldri skadet :)

Ha en god søndag!

Takk i like måte. Du får se om du får vatret deg opp til det rette balansepunktet så skal du se at du finner en vei fremover i et land i stadig utvikling hvor du ikke frykter for veien. 

Kommentar #112

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Du får passe på

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Takk i like måte. Du får se om du får vatret deg opp til det rette balansepunktet så skal du se at du finner en vei fremover i et land i stadig utvikling hvor du ikke frykter for veien.

så du ikke blir i water, og vel så det, Kristiansen ;-)

Kommentar #113

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
akk i like måte. Du får se om du får vatret deg opp til det rette balansepunktet så skal du se at du finner en vei fremover i et land i stadig utvikling hvor du ikke frykter for veien.

Njål, Njål...

Hva jeg frykter, om jeg frykter eller ikke, er ikke innen din rekkevidde å vite :)

Kommentar #114

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

å være verre enn en vantro

Publisert nesten 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Summert - tror Hillestad at ved å ofre dette landets goder og spre de utover som de intet var verd, at han da hjelper de stakkars lidende i den øvrige verden og at vi nå godvillig på dette viset skal gjøre bot fordi Hillestads forfedre drev med slavehandel?

Jeg lager en kommentar på min egen kommentar, som i motsetning til Hillestads innlegg har fått 19 på bra knappen - Hillestad har fått 9?

Hillestads innlegg er et angrep på meg personlig. På min tro, min tenkemåte, væremåte, rettferdsfølelse, identitet og intregitet. Når man som meg, etter mange års studier, har dannet seg et bilde av hva som er godt - dvs. gudelighet i funksjon av å følge Jesus Kristi eksempel, og hva som er ondt - når man sier man følger kristi eksempel, men skjuler sine synder ved å plukke vers fra bibelen som er behagelig for ens egodyrking, søker jeg av alle makt å bevisstgjøre meg eget hykleri - for så å avskaffe det! Akkurat det gir meg en rettighet - det er å tale fra levra.

At man effektivt "glemmer" de vers som virker ubehagelige, som Herren krever av oss - holde Hans bud. For så å plukke ut det som passer med ens eget behagelige format, og anvender dette som argumenter mot den rene sannheten. Må jeg spørre om motivet - enda en gang. Jeg finner det motivet i et globalt bilde av det som foregår, hvor bevegelsen i tiden er i retning av nedbygging av velferd og fred, lovlydighet mot Gud og omsorg for det enkelte menneske. Heldigvis er oppbyggende bevegelser og krefter langt, langt sterkere enn de destruktive, men frafallet tærer på alle fronter - og nå skal altså familiene i dette landet gi fra seg velferden.

Jeg har ofret nok tid på denne tråden, lest mange kommentarer. Trøstefullt ser jeg at majoriteten har beholdt vett og forstand mens andre flyter rundt i relativitens substansløse tåkehav.

DA til slutt vil jeg si, hvis du ønsker å redde verden, må du ha noe å redde den med. Det nytter ikke å gi penger. Selv om Norge er et rikt land, er det ikke uuttømmelig overflødighetshorn vi har - det vil ta slutt veldig fort om Hillestads tenkning fikk større gjennomslag enn den gjør i dag. Det eneste av verdi som er holdbart, er - for å bruke dette venstreordet: bærekraftig, - å lære verden hvordan man bygger rikdom og hvordan man forvalter den. Vær klar over følgende. Flere av de prinsipper Herren underviste disiplene i, var spesielt for dem i sin misjon. De skulle ikke arbeide mer enn nødvendig, deres arbeide besto i forkynne evangeliet og å bygge urkirken, Derfor sier Han at de i deres arbeide vil bli tatt vare - de skulle ikke bekymre seg for hverken klær eller mat - det ville bli sørget for!

Slik er det ikke med familifedre og mødre som ble medlemmer av urkirken, de måtte produsere og sørge for det daglige brødet. De tok også vare på disiplene når de fikk besøk av dem. Skal dagens familiefedre og mødre, som produserer livsmidler - altså ikke ledere som biskoper, politikere og andre meningsmyndigheter, inkludert journalister, - tekkes disse "helligheter", må de gi av seg selv til de som ingenting produserer annet enn meninger! Personer som flyter på velferden og ikke bidrar til den, virker å ha gått fra forstanden når de tror at Norge er et overflødighetshorn uten bunn! Når de ikke kjenner opplevelsen av å selv har lurt på om man har penger nok til mat, etter skatter og gjeldsbelastninger for bolig og utdannelse, virker det som om pengene er deres avlat for en slik masochistisk innstilling som Hillestads innlegg oser av. Men pengene de gir er ikke deres, de eier dem ikke, og det eneste de kan gi for disse begensede midler er personlige meninger!!! Hva slags offer er det??? Jeg tror dem ikke før de toger i sekk og aske gata opp og gate ned - uten andre midler enn meninger!

FØR man skipper milliardene utenlands, og importerer religøse meningsbærere og underholder dem med et passe antall milliarder, mens fattige her hjemme er strøket ut med en penn - "heldigvis", bør man sjele i en liten grad til dette skriftstedet også: "Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro." 

Så mye har jeg å si for Hillestads offer, at jeg foretrekker å ta vare på mine egne - før jeg med personlig hånd gir av overskudd til de som virkelig trenger det. Er det ikke overskudd så gir jeg ingenting - spesielt ikke til de som gjør tigging til ideologi og forretningsvirksomhet - det har blitt en kjempeindustri som meningsbærerne fråtser i.

Kommentar #115

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert rett, men jeg leser dem også slik at vi er ikke stort å samle på i det hele. Hverken vår kultur, som er voldsfremmende eller de verdiene vi er oppdradd til er av det gode. For disse veridene har gjort at vi har utnyttet resten av verden. Noen, ser jeg, kaller dette for selvransakelse..

Det minner litt om selvhat. Ubalansert er et ord jeg kunne brukt.

Det er netop hovedindholdet kulturel marxisme og den deri centrale Kritisk Teori.

'Den vestlige civilisations slutprodukt og dér, den altid vil ende, er - Holocaust'.

Kritisk Teori er énsidig kritik af Vesten og kritik, som går ud på at påvise at vores civilisation ikke lever op til idealerne i utopien og derfor er forkastelig.

Andre civilisationer kritiseres ikke - det er en afgørende pointe. ellers ville man jo se at de heller ikke er ideelle. Dannede mennesker, og det var kulturmaxisterne selv, ved også at vores civilisation ville komme ud som en bedste i en saglig sammenligning, så det er helt tabuiseret.

Gramsci og Adorno har ikke levet forgæves og de og deres efterfølgere spiller de kristnes og kulturkristnes henholdsvis syndsbevidsthed og skyldfølelse som en violin.

Og laver kommunistisk entisme i kristne kredse kan det her indlæg/oplæg tyde på.

Kulturmarxisme kan ses som Bjergprædikenen som lovreligion og resulterer i en slags omvendt nazisme, hvor det at eksistere og varetage sine interesser, for én bestemt gruppe, os selv, bliver anset som en forbrydelse eller i det mindste for at være racistisk.

Dette er også rationalet bag at antiracister selv mener at være imod racisme.

Klassehad udskiftet med racehad.

Kommentar #116

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hykleriet blir tydeligere

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
I det omfang, der er substans i indlægget, er der tale om kulturel marxisme - ikke kristendom.

En af KM's maximer er: 'Få dem til at følge deres egne regler'. Her er det så næstekærligheden og Bjergprædikenen, der voldtages af kommunisme.

Det er ikke underligt synes jeg at der kan opstå synkretisme mellem kommunisme og kristendom, hvis man ser den første som en pervertering, i retning af lovreligion, af den anden.

Falsk blive det dog - hvinende falsk.

Marxismen/kommunismen er djevelens alternativ til kristendommen. Han startet bevegelsen før han ble kastet ned på denne jorden, og han fortsetter her nede. Den gang han ble kastet ned fulgte en tredjedel av himmelens hærskarer med, og disse fortsetter å rekruttere sjeler for å kjempe mot Gud. Hvinende falskt blir det når disse smiler til deg og appelerer til din samvittighet, mens de uten å nøle kjører kniven i ryggen på deg. Jeg kjenner dem, og jeg vet hvem min fiende er. Aldri om jeg overgir min sjel til disse uhellige. 

Nå blir hykleriet stadig tydeligere. I overmot over å vinne store deler av verden inn i relativitens diffuse tåkehav og lulle dem inn i selvrettferdigheten og egodyrkelsen, så vil vi se at den gråvaløren som har preget verden, sakte tones ned og skillet mellom lys og mørke blir skarpere. Sørg for å stå fast i troen på Jesus Kristus - Han vil vinne, ikke bare vil Han vinne tilslutt, Han har vunnet! Full tillit til Ham er nøkkelen for å tiltrekkes av lyset og å bli en del av det. I dette lyset hviler freden og vi blir ett med Gud, som er hensikten med skaperverket. Hold fast i Kristus som har et rom i Faderens hus for alle som seirer i troen.

Faderen er i ferd med å avsløre for oss hva som egentlig skjer i de skjulte og hemmelige rom, og krever av oss å ta valg - tydelige valg i retning av lyset - for å salte jorden.

Kommentar #117

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Den ideologiske formørkelse ...

Publisert nesten 5 år siden

Marxismen/kommunismen er djevelens alternativ til kristendommen.


sitat slutt.

Det er vel neomarxismen som må kalles utspringet for dagens multikulturelle formørkelse, også kalt berikende mangfold, men hva var de faktiske kulturelle gevinster ved det?

Dessverre skjedde det med tilslutning av kristensosialistisk idemessig sammenveving av likt og ulikt om rettferdighet og frelse også på denne jord.

Men var riket og rettferdigheten egentlig av denne jord?

Som kjent er veien til helvete brulagt med de beste forsetter.     

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere