Jahn Otto Johansen

69

Vi blir ikke ferdige med antisemittismen

EU gjorde seg til gissel for en av de verste utpressere og demagoger i vår tid - Tyrkias Erdogan, da de inngikk den stygge avtalen om å bremse flyktningstrømmen.

Publisert: 10. apr 2016

Den fremmedfiendtlige høyrepopulisme er på fremmarsj i hele Europa selv om EU-statene foreløpig har klart å bremse opp flyktningestrømmen med den stygge avtale de inngikk med Erdogans Tyrkia. Det er en avtale som kan sammenlignes med de beryktede sølvpenninger i Bibelen. EU gjorde seg til gissel for en av de verste utpressere og demagoger i vår tid.

Men selv om Angela Merkel og de andre EU-lederne reddet skinnet i denne omgang, er høyrepopulismens fremgang ikke på noen måte stanset. Og det er ikke bare muslimer og andre mørkhudede som får unngjelde. Jødehatet blomstrer fortsatt i store deler av Europa og i resten av verden selv om dette i øyeblikket ikke får den medieoppmerksomhet det burde ha. Vi så etter «Nine-Eleventh» - terrorangrepene i USA - at ikke bare økte hatet til muslimer, men også jødehatet.

Terrorangrepene i København, Malmø, Paris og Brüssel har i den grad rammet jøder at utvandringen til Israel nå er større enn på mange år. Heller ikke her i Norge føler jødene seg lenger sikre selv om de ikke vil gå ut offentlig med det de opplever både fra muslimer og såkalte kristne. Jeg får stadig henvendelser fra jødiske foreldre som forteller at de ikke lenger lar guttene bære en Kippa eller jentene en Davidsstjerne på byen. Ja, mange sender ikke lenger sine barn til jødiske skoler. I skolegårdene utsettes jødiske barn for antisemittiske pøbelstreker uten at lærere eller rektorer alltid griper inn. Disse historier er hjerteskjærende og skremmende og de er dokumenterte, men jeg har måttet love ikke å gå ut med navn og sted.

HL-senteret og Jødisk Museum driver en intens opplysningsvirksomhet og departementet har lovet å gi mer støtte til forskning og informasjonsarbeid. Det er bra, men ikke tilstrekkelig.

Jeg får stadig spørsmål fra personer som absolutt ikke regner seg som rasister, hvorfor jeg driver med disse «jødegreiene». Mange mener jeg må være jøde siden jeg skrev bestselgeren «Min Jiddische Mamma». De vet ikke engang hva en «jiddische Mamma» er for noe. Men hva nynazister og andre skriver på nettet har jeg sluttet å bry meg om. Der beskrives jeg som «jødefitte».

Jeg er nå for gammel til å frykte for mitt liv som den gang ustasja-terrorister var på vei til Norge for å ta meg og min familie eller da Overvåkingspolitiet varslet meg om at jeg stod på en nynazistisk terrorliste og ikke fikk åpne tykke brev og pakker. Nå kan jeg bare le av at en av de oppgaver Arne Treholt fikk av sin første føringsoffiser, Beljajev, var å undersøke om jeg var jøde. Den gang opplevde jeg ingen støtte fra pressekolleger, selv om journalistene nå tar slike terrortrusler mer alvorlig etter at flere har vært utsatt for dem.

Samtidig som det er en lang rekke undersøkelser som viser at jødehatet i Europa ikke avtar, men snarere øker, pågår det en interessant fagdebatt om hva folkemord egentlig er og hva som forårsaker det. Yehuda Bauman mente at jødeutryddelsen ble mulig på grunn av moderniteten, det vil si et effektivt byråkrati, moderne transportmidler og industriell masseutryddelse. Yehuda Bauer var uenig og dokumenterte utryddelsen av schtels – de jødiske landsbyer i Øst-Europa og Russland.

Så kom Timothy Snyder med sin oppsiktsvekkende bok «Bloodlands» der han påviste at to tredjedeler av Europas jøder var utryddet før utgangen av 1942, altså før de industrielle dødsmaskiner og Eichmanns byråkrati ble fullt aktive. Jødene i Polen, Ukraina, Hvite-Russland, Russland og de baltiske land ble myrdet med dolker, bajonetter og feltspader og skutt på nært hold. Morderne kunne se sine ofre i øynene og høre deres skrik. Det var såkalte Einsatzgrupper som bestod av vanlige tyskere og frivillige ukrainere og baltere.

Norske frontkjempere deltok også selv om de har benektet det. Dette blir det nå forsket mer i. Jeg har i forbindelse med en bok jeg holder på med om min nazistiske morfar og ukjente farfar en masse primitivt indoktrineringsmaterialet som hirdgutter og frontkjempere i interneringsleiren Berg ved Tønsberg ble utsatt for. I Tyskland møtte jeg soldater som ikke var SS, men tjenestegjorde ved Berg. De syntes nordmennene var ekstra blodige og grusomme.

Nå er Timothy Snyder kommet med en ny bok, «Black Earth», som bringer Holocaust-debatten et skritt videre. Hans tese er at Holocaust eller Shoa i det store omfang ble mulig kun der det ikke lenger var noe tradisjonelt statsapparat. Den polske antisemittisme før 1939 tok ikke sikte på å utrydde jødene, men å få sendt dem vekk. Ideen om Madagaskar var faktisk polsk, ikke tysk. Senere mente polakkene at det ville være bra å sende jødene til Midt-Østen for der ville de skape problemer for de britiske kolonister. Det syn preget også Sovjetunionen og Øst-Europa frem til opprettelsen av den jødiske stat. Snyder mener at ikke alle som ville ha jødene vekk fra Europa nødvendigvis var antisemitter.

I selve Tyskland ble relativt få jøder myrdet før 1939, og flertallet av de jøder som så ble drept i øst, var mennesker som aldri hadde hatt noe som helst med tyskerne å gjøre. Det var først da nazistene fikk områder i øst der det gamle statsapparat ble revet fullstendig i stykker og SS hersket uten noen statlig motvekt at den massive jødeutryddelsen kom i gang.

I Ungarn overlevde jødene inntil Horthys statsapparat ble oppløst og Eichmann tok over. I Tsjekkia ble jødene lenge beskyttet, mens sigøynerne/romfolket var utsatt. I Slovakia ble jødene fratatt statsborgerskap og sendt til utryddelsesleirer før Hitler ga ordre om det. Sigøynerne derimot fikk være i fred.

Jøder med gyldige pass slapp lenge unna, for eksempel i Frankrike. Samtidig fraktet de franske statsbaner statsløse jødiske barn til den tyske grensen der de ble ekspedert videre til gasskamrene, og de fikk nøyaktige kvitteringer og betaling for det.

Romania var en antisemittisk stat og hadde ansvar for at mange jøder ble myrdet, men senere under krigen beskyttet de størstedelen av sine jøder. Bulgaria gjorde dette helt til krigens slutt, bortsett fra de jøder som befant seg i de områder av Hellas som bulgarerne hadde erobret.

Timothy Snyder mener at et holocaust kan skje igjen og da ikke bare rettet mot jøder. Til det svarer tyske og jødiske historikere at alle folkemord har noe til felles, men hvert enkelt er unikt. Derfor det jødiske Shoa. Dersom den kjente tyske historiker Hans Mommsen fortsatt hadde levd – han utga sin siste viktige bok «Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa» i 2014 – ville han sikkert ha tatt til motmæle mot Snyder.

Snyder har allerede møtt motstand hos amerikanske og franske Holocaust-eksperter. Men vi må kunne tåle en slik debatt dersom vi ikke glemmer å føre en aktiv kamp mot antisemittismen i våre samfunn. Det er viktigere enn noensinne.

Kommentar #1

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

En viktig oppdatering

Publisert over 5 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
I Ungarn overlevde jødene inntil Horthys statsapparat ble oppløst og Eichmann tok over. I Tsjekkia ble jødene lenge beskyttet, mens sigøynerne/romfolket var utsatt. I Slovakia ble jødene fratatt statsborgerskap og sendt til utryddelsesleirer før Hitler ga ordre om det. Sigøynerne derimot fikk være i fred.

En viktig oppdatering og nyansering om jødeutryddelsen i Europa. Et tema det er all grunn til å forske mer på.

Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ondskap før og etter - -

Publisert over 5 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Så kom Timothy Snyder med sin oppsiktsvekkende bok «Bloodlands» der han påviste at to tredjedeler av Europas jøder var utryddet før utgangen av 1942, altså før de industrielle dødsmaskiner og Eichmanns byråkrati ble fullt aktive. Jødene i Polen, Ukraina, Hvite-Russland, Russland og de baltiske land ble myrdet med dolker, bajonetter og feltspader og skutt på nært hold. Morderne kunne se sine ofre i øynene og høre deres skrik. Det var såkalte Einsatzgrupper som bestod av vanlige tyskere og frivillige ukrainere og baltere.

Dette var oppsiktsvekkende og "nytt" for meg. Dette viser at ondskapen og hatet mot jødene i Europa var uhyggelig mye større og grusommere før Hitler, enn jeg, og den oppvoksende slekt etter krigen har fått inntrykk av.

Summa summarum må bli at det reelt sett ikke var nazistene som "oppfant" jødeutryddelsen, men bare satte den i system, og industraliserte den.

Hvorfor blir ikke dette tatt opp i media som folkeopplysning.

Antisemitisme og jødehat var ikke en oppfinnelse av en suspekt, tyrannisk ideologi, en kort periode på første halvdel av det nittende århundre, men lever i folkedypet den dag i dag.

Takk til J.O.Johansen for innlegget.

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor blir ikke dette tatt opp i media som folkeopplysning.

Dette er jo godt kjent, og jeg undrer meg over at det ikke er en del av det norske folks "almenkunskap"?

Stor takk til Jahn Otto Johansen for å tette gjenværende huller i denne almenkunskapen.

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

For lite kjendt !

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo godt kjent, og jeg undrer meg over at det ikke er en del av det norske folks "almenkunskap"?

For voksne rett etter krigen kanskje, og historikere, men jeg har aldri fått noen kjennskap til dette, annet enn at antisemittismen var sterk også før Hitler. Men at den overgikk nazistene både i antall drepte og geografisk utbredelse var ukjent for meg. Kanskje det er min feil at jeg ikke hadde fulgt med i timen, men tror ikke det. Jeg er jo ikke oppvokst på en isolert øy heller.

Jeg tror kanskje at fokuset har vert så intenst rettet mot holocaust og nazistenes herjinger, at rammen rundt det hele har kommet i skyggen.

Nå er det på tide å blottlegge for allmenheten hele spekteret. Kanskje kan det gi en dempende effekt på dagens antisemitisme.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Nå er det på tide å blottlegge for allmenheten hele spekteret. Kanskje kan det gi en dempende effekt på dagens antisemitisme

Helt enig! Det burde også gi en dempende effekt på mange andre former for anti`er. Dette påpeker også Jahn Otto Johansen.

Kommentar #6

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dette var nytt!

Publisert over 5 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Så kom Timothy Snyder med sin oppsiktsvekkende bok «Bloodlands» der han påviste at to tredjedeler av Europas jøder var utryddet før utgangen av 1942, altså før de industrielle dødsmaskiner og Eichmanns byråkrati ble fullt aktive.

Dette var nytt for meg også og jeg mener da å ha lest nokså mye om temaet. Herstad tar helt feil i dette er almennkunnskap. Det først etter 2010 at det gikk opp for meg at jødeutryddelsene ikke i sin helhet var et nasifenomen men et Europeisk fenomen der Europeiske folkeslag gjorde felles sak med nasiene tross nasi-okkupasjonen. Det er jo også Johansen som har satt fokus på dette i norsk sammenheng og jeg vet ingen andre som har målbåret dette ut på den offentlige arena.  Dette bør da belyse i enda større grad hvorfor staten Israel ble opprettet og hvorfor jøder må beskytte seg selv, på egen hånd. De kan ikke stole på at noen Europeiske nasjoner vil ivareta dere borgerrettigheter og sivile sikkerhet. En ren jødisk stat kan i humanismens navn være en  nødvendighet for at jøder ikke skal bli tatt av dage. Det er nå entydig at ingen palestinsk eller annen arabisk nasjon/folkegruppe hverken kan, evner eller vil ivareta jøders borger-rettigheter og sivile sikkerhet i midt-østen. De evner jo ikke en gang å ivareta egne borgeres sikkerhet.

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Herstad tar helt feil i dette er almennkunnskap.

Jeg skrev ikke at det er almenkunnskap. Jeg skrev at jeg er forundret over at det ikke er det! :-)

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva med tallene?

Publisert over 5 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Så kom Timothy Snyder med sin oppsiktsvekkende bok «Bloodlands» der han påviste at to tredjedeler av Europas jøder var utryddet før utgangen av 1942

Betyr dette at mer enn 6 mill. jøder ble drept, eller betyr det at "bare" 2. mill. jøder ble drept i Hitlers dødsleire?

Eller betyr det at det ble drept 18 mill. jøder i forrige århundre?

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Betyr dette at mer enn 6 mill. jøder ble drept, eller betyr det at "bare" 2. mill. jøder ble drept i Hitlers dødsleire?

Jeg tror ikke tallene beskriver antallet drepte i Hitlers dødsleire, men antallet drepte etter at dødsleirene ble omdannet til moderne "indstrikomplekser"?

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva mener du?

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke tallene beskriver antallet drepte i Hitlers dødsleire, men antallet drepte etter at dødsleirene ble omdannet til moderne

Hvis Hitlers "indstrikomplekser" tok av dage 6 mill. jøder, og to tredjedeler var utryddet før 1942, altså før disse leirene kom i gang, må det vel bli totalt 18 mill. jøder?

Eller var det slik at 4 mill. jøder var utryddet før 1942 og så ble 2 mill tatt av dage av Hitler, slik at summen blir 6 mill?

Vel, nå ble det ikke riktig dette heller, fordi jeg tok her utgangspunkt i at alle jødene ble drept, det er jo ikke tilfellet, og da blir jo tallene enda "rarere"

Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis Hitlers "indstrikomplekser" tok av dage 6 mill. jøder, og to tredjedeler var utryddet før 1942, altså før disse leirene kom i gang, må det vel bli totalt 18 mill. jøder?

"Så kom Timothy Snyder med sin oppsiktsvekkende bok «Bloodlands» der han påviste at to tredjedeler av Europas jøder var utryddet før utgangen av 1942, altså før de industrielle dødsmaskiner og Eichmanns byråkrati ble fullt aktive."

Dette tror jeg du skal lese som at 4 av 6 millioner jøder ble likvidert før dødsleirene hadde oppnådd industriell kapasitet og det beryktede, tyske byråkrati nådde sin høyde?

Kommentar #12

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
For voksne rett etter krigen kanskje, og historikere, men jeg har aldri fått noen kjennskap til dette, annet enn at antisemittismen var sterk også før Hitler. Men at den overgikk nazistene både i antall drepte og geografisk utbredelse var ukjent for meg. Kanskje det er min feil at jeg ikke hadde fulgt med i timen, men tror ikke det. Jeg er jo ikke oppvokst på en isolert øy heller.

Jeg tror kanskje at fokuset har vert så intenst rettet mot holocaust og nazistenes herjinger, at rammen rundt det hele har kommet i skyggen.

Jeg er også overrasket.

At dette har vært så ukjent kan være fordi Auschwitz og konsentrasjonsleirere har kommet helt i forgrunnen når temaet har vært Holocaust.

Så vidt jeg forstår var jødeutryddelsen bare i liten grad tema i tiårene etter krigen. Det var først på 70-tallet, med Anne Franks dagbok, Corrie ten Booms "Skjulestedet", tv-serien Holocaust mm at grusomhetene i hele dens bredde for alvor ble tema i det offentlige rom. Og da med Auschwitz, Bergen-Belsen og konsentrasjonsleirene i fremste fokus. Man var selvfølgelig informert om antisemittismen i Tyskland og krystallnatten osv, men det var vel først etter denne første runden at fokus også etterhvert kom på hvordan folk og statsmakter rundt i Europa hadde samarbeidet med tyskerne, og at antisemittismen ikke var noe spesifikt tyskt eller nazistisk.

Det har derfor vært kjent at jøder ble forfulgt og drept også av lokalbefolkningene i de okkuperte landene, og at det ikke bare var tyske soldater som skjøt, hakket ihjel, eller brente den jødiske befolkningen inne i en bygning. Men at flertallet ble drept på denne måten, og at det skjedde før den industrielle utryddelsen i konsentrasjonsleirene kom ordentlig i gang, - det var en overraskelse.

Og en grusom en, sådanne. For det forteller hvor dypt og vidt hatet mot det jødiske folk var. Og mer og mer tyder på også er.

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det har derfor vært kjent at jøder ble forfulgt og drept også av lokalbefolkningene i de okkuperte landene, og at det ikke bare var tyske soldater som skjøt, hakket ihjel, eller brente den jødiske befolkningen inne i en bygning.

Det er viktig å huske på at disse handlingene for det meste ble begått mens den tyske våpenmakten sto i bakgrunnen og betraktet situasjonen. Det var den tyske okkupasjonen som gjorde handlingene mulig ved å uhemmet slippe disse gruppene av lokalbefolkningen løs på sine hatobjekter!

Kommentar #14

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Diffuse tall ?

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Betyr dette at mer enn 6 mill. jøder ble drept, eller betyr det at "bare" 2. mill. jøder ble drept i Hitlers dødsleire?

Eller betyr det at det ble drept 18 mill. jøder i forrige århundre?

Dette henger jo litt i løse luften, men er likevel viktig å få klarhet i.  Etter som jeg oppfattet det, ble  6 millioner jøder som vi har lært, utryddet av nazistene, og disse var da blandt den tredelen av jødene som ikke alt var utryddet. Dette ble litt vanskelig, men kanskje trådstarter har anledning til å oppklare de rette tall.

Kommentar #15

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å huske på at disse handlingene for det meste ble begått mens den tyske våpenmakten sto i bakgrunnen og betraktet situasjonen. Det var den tyske okkupasjonen som gjorde handlingene mulig ved å uhemmet slippe disse gruppene av lokalbefolkningen løs på sine hatobjekter!

Avgjort, og helt enig. Godt poeng.

Kommentar #16

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ikke i Norge

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det var den tyske okkupasjonen som gjorde handlingene mulig ved å uhemmet slippe disse gruppene av lokalbefolkningen løs på sine hatobjekter!

Slik var det nok ikke i Norge.  Der stilte politiet seg opp som lydige statstjenestemenn for okkupasjonsmakten i en samordnet aksjon der ca 700 norske statsborgere ble arrestert uten mistanke om kriminelle handlinger.  Dette var et tiden og politets størrelse en meget stor, planlagt og vel gjennomført aksjon. Aldri før eller siden er altså 700 personer i Norge blitt arrestert med eller uten grunn til mistanke om kriminelle handlinger. Politimestrene  kunne da selvsagt ha lagt ned sine embeder slik som prestene men igjen kan det være greit å minne Arnulf Øverlands grove og umenneskelige løgn ca 9 år før. Kirken, som den gang var en statskirke, kom minst moralsk besmittet ut av tidens vannvittige umenneskelighet. Den kirken kalte altså Øverland for den 10. landeplage. I lys av hva staten/politiet presterte representerte Øverland en pervers virkelighetsoppfatning. I tillegg ble altså ikke den ansvarlige normann for denne massearrestasjonen IKKE straffet i rettsoppgjøret etter krigen. Da norske statsborgere  skulle hentes hjem fra konsentrasjonsleirene ved krigens slutt fikk ikke alle jøder bli med de hvite bussene men måtte ta seg hjem på egenhånd.  Jødeutryddelsen var ikke et pøbelforetak men et velorganisert tiltak der statstjenestemenn for de respektive nasjoner velvillig ( ikke alle men tilstrekkelig mange ) stilte seg til disposisjon for rasismens fanebærere. I Frankrike var det akkurat det samme. Der samlet en Fransk politistyrke på 8-9000 mann inn 13000 jøder som var Franske statborgere, jeg gjentar Franske statsborgere, arrestert uten mistanke om kriminelle handlinger. Av disse var det bare et fåtall som overlevde krigen. Resten ble drept av drapsindustrien. Jeg skriver drapsindustrien for dette var industri der industrifolk var innvolvert, ikke de prestene som dere ateister forakter og heller ikke prestenes gamle skrifter som dere ateister forakter. De skriftene som gjaldt var de skrifter som statsmakten utstedte og statsmaktenes byråkrater og lydige tjenere fulgte. Jødeforfølgelsene under 2ww var ikke et pøbelvelde men som følge nasjonalstatens statsmaktbyråkrati og de menneskene som jobbet der.

Kommentar #17

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Yad Vashem i Jerusalem har dokumentasjon på

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Eller var det slik at 4 mill. jøder var utryddet før 1942 og så ble 2 mill tatt av dage av Hitler, slik at summen blir 6 mill?

rundt regnet 6 millioner jøder som ble drept i løpet av krigen. Så da må dette nødvendigvis bety at 2/3av de jødene som ble drept ble tatt av dage på ulikt vis før de industrielle massehenrettelsene ble satt iverk, ikke 2/3 av det totale antall jøder i Europa.

Jeg minnes også fra Yad Vashem at det var "fire store" nasjoner når de gjaldt jødiske borgere som mistet livet: Polen 3 millioner, Sovjetunionen 1 million, Romania 800 000 og Ungarn 500 000. Den resterende 1 million jøder som ble drept kom fra resten av de europeiske landene...

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Slik var det nok ikke i Norge. Der stilte politiet seg opp som lydige statstjenestemenn for okkupasjonsmakten i en samordnet aksjon der ca 700 norske statsborgere ble arrestert uten mistanke om kriminelle handlinger.

Jeg skjønner ikke at dette skulle være i konflikt med min påstand? Tvert i mot bekrefter det mitt poeng! Dette ble muliggjort etter at den tyske okkupasjonsmakt hadde likvidert, jaget på flukt eller på andre måter tvunget til taushet hva som måtte ha eksistert av "politisk korrekt" motvekt i både styringsorganer og folkeopinion.

Jeg skal skynde meg og påpeke at tilstedeværelsen av disse farlige holdningene absolutt ikke kun var et resultat av fremmed okkupasjon.

Som kuriositet i forhold til dagens debatter, vil jeg bare legge til at Nasjonal Samling programfestet på 30-tallet at "jødeproblemet" skulle løses ved kollektiv utsendelse av alle jøder til Palestina!

Tradisjonell antisemittisme var også så absolutt til stede i mange grupper uten tilknytning til Quislings parti, men okkupasjonen muliggjorde de dramatiske føgene av denne antisemittismen.

Kommentar #19

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det var vanlig norsk politi

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Tradisjonell antisemittisme var også så absolutt til stede i mange grupper uten tilknytning til Quislings parti,

som arresterte de norske jødene. Bare de av dem som også var medlemmer av NS, ble straffet etter krigen. Stavanger Politikammer ble sett på som et nazireir til langt utpå 1960-tallet, fordi de fleste som ble straffet etter krigen fikk jobbene sine tilbake ganske fort.

Kommentar #20

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Presisering

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke at dette skulle være i konflikt med min påstand?

Du er for utydelig. Hovedpoenget er det som Johansen har lært oss, ikke media, ikke skolverket, ikke statsviterne osv.  at jødeutryddelsene ikke ble utført via gatas parlament og pøbelvelde. De bakeforliggene sosiale konstruksjoner av ideologier var et verk av den sekulære Europeiske intelligensia og at utøvelsen av selve massedrapene var et kollektivt foretagende. Jødedrapene var bredt forankret i sekulære ideologier og sekulære institusjoner. Både Gulag-leirene ( som ikke sto så mye tilbake for Holocoust ) og sigøyner/homo/jehovas vitner/jødedrapene var ektefødt barn av Europeisk sekularisme. Et avgjørende poeng etter min mening er at skal man få gjort noe med antisemittismen må man etterhvert forstå Europeisk antisemmitisme har sin forankring Europeisk intelligensia, primært sekulære sådanne. Antisemittisme er en menneskelig tilbøyelighet men trenger et vel-fungerende livssyn for innse og motstå. Dette gjelder og Europeisk intelligensia primært. Hverken Hitler, Stalin, Beria, Franco, Trotskji, Molotov, Buhkarin osv. er noe unntak, noe man kan se bort fra som ikke kommer igjen. Disse er en del av helt normal Europeisk historie og spesielt helt klart en del sekulær Europeisk historie. Igjen: Øverland fremsatte forrige århundres verste løgn her på berget. Det som er enda verre er at den fortsatt blir trodd på.

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
som arresterte de norske jødene. Bare de av dem som også var medlemmer av NS, ble straffet etter krigen. Stavanger Politikammer ble sett på som et nazireir til langt utpå 1960-tallet, fordi de fleste som ble straffet etter krigen fikk jobbene sine tilbake ganske fort.

Ja, men alle disse var ikke dedikerte antisemitter. De "fulgte bare ordre", men Nurnberg-domstolen fastslo at dette ikke var tilstrekkelig for frikjennelse. Vi kommer ikke utenom at rettsoppgjøret dermed fikk en slagside uten at det betyr at de som faktisk ble dømt, ikke fortjente dommen?

Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
De bakeforliggene sosiale konstruksjoner av ideologier var et verk av den sekulære Europeiske intelligensia og at utøvelsen av selve massedrapene var et kollektivt foretagende.

Dette er feil med forbehold om at det er uklart hva du definerer som den "europeiske, sekulære intelligensia". Den del av intelligensiaen som var innblandet kom hovedsaklig fra gruppen som promoterte den "nasjonale ånd" og forsvaret av tyske, russiske og europeiske "verdier" som Gud og fedreland.

Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
De bakeforliggene sosiale konstruksjoner av ideologier var et verk av den sekulære Europeiske intelligensia og at utøvelsen av selve massedrapene var et kollektivt foretagende. Jødedrapene var bredt forankret i sekulære ideologier og sekulære institusjoner.

Antisemittismen gikk stort sett i tospann med en sterk motstand og hat til det liberale, sekulære demokrati og denne motstanden var hos intellektuelle bygget på at denne type sekulært styre ikke var egnet til å forsvare nasjonale og kristne verdier.

Dette kjennetegner også mye av dagens gryende antisemittisme i deler av øst-europa.

Kommentar #24

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

@Bratlie & Herstad

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Både Gulag-leirene ( som ikke sto så mye tilbake for Holocoust ) og sigøyner/homo/jehovas vitner/jødedrapene var ektefødt barn av Europeisk sekularisme. Et avgjørende poeng etter min mening er at skal man få gjort noe med antisemittismen må man etterhvert forstå Europeisk antisemmitisme har sin forankring Europeisk intelligensia, primært sekulære sådanne

Jeg trenger ikke å være historieprofessor for å arrestere deg i denne kommentaren og Hermod Herstad (påtaleunnlatelse) i kommentar #23: Dette kjennetegner også mye av dagens gryende antisemittisme i deler av øst-europa.

Slik jeg oppfatter deg, så må det ha vært gyldne tider for jødene i Russland under tsarveldet, før revolusjonen i 1917. Foregikk det ikke grusomme pogromer før den tid?

Til Herstad: Jeg oppfatter deg litt som Bratlie å glemme (fortie?) at antisemittismen har langt dypere historiske røtter enn dagens nasjonalisme i Russland. Nå forholder det seg muligens slik at under Sovjettiden så ble denne antisemittismen undertrykket. Selv Stalins forfølgelse av en del jøder (og deres familier) på 50-tallet var ikke antisemittisk begrunnet, men hadde mer politisk motivasjon og bakgrunn i maktkamp innad i kommunistpartiet.

Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Til Herstad: Jeg oppfatter deg litt som Bratlie å glemme (fortie?) at antisemittismen har langt dypere historiske røtter enn dagens nasjonalisme i Russland. Nå forholder det seg muligens slik at under Sovjettiden så ble denne antisemittismen undertrykket. Selv Stalins forfølgelse av en del jøder (og deres familier) på 50-tallet var ikke antisemittisk begrunnet, men hadde mer politisk motivasjon og bakgrunn i maktkamp innad i kommunistpartiet.

Det var ikke min intensjon å verken "glemme" eller å fortie disse uomtvistelige fakta. Men ikke glem at dagens russiske nasjonalisme har et ideologisk grunnlag i disse "langt dypere historiske røttene". Dugin, som kan regnes blandt disse ideologene, går så langt som å hevde at individene er en abstrakt konstruksjon. Det som finnes er "den russiske ånd" hvori opptatt disse historiske røttene og den ortodokse kirke.

Ellers var det ikke spesiellt Russland jeg hadde i tankene, men like mye andre østblokklandene som nå er tatt opp i det vest-europeiske fellesskap.

Kommentar #26

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Med hvilke proposjoner?

Publisert over 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Foregikk det ikke grusomme pogromer før den tid?

Jeg har ikke tid til forfølge tallmatrialet på dette men det er noe med proposjonene her. Jødeforfølgelsene var barbariske men det var jo ikke slik at etniske Europeere heller lot hverandre i fred. Napoleonskrigene f.eks. var en galmannsverk og disse hærene var som gresshoppsvermer som fortærte alt som kom i deres vei. De innlosjerte seg hos de fattige, stjal maten og husdyra deres og etterlot seg nød og sult. Nasiveldet og med tilhørende jødeutryddelse hadde et annet aspekt: Rasisme basert på biologisk arvematriale. Rasismen hadde sitt utgangspunkt i naturvitenskapen der sosialdarwinisme begrunnet statens handlinger.  Hva som begrunnet statens handlinger for Gulag-leirene er mer uklart hvis man ikke anser at marxismen gjorde folk grunnleggende dumme for Gulag-leirene med tilhørende gigantisk statsregulert byråkrati er vel noe av det mest idiotiske som noen statsmakt har evnet å etablere.  Det hadd absolutt alle dumheter knyttet opp til seg. Jeg leste senest i går om hvordan et skip med straffanger ble sendt inn i nord for Sibir for frakte fanger til nordre deler av Sibir. Skipet hadde 12000 fanger som i realiteten gikk den visse død i møtet på tundraen. Problemet var bare at skipet frøs fast og samtlige fanger frøs og sultet i hjel, skipets lasterom. Mannskapet overlevde og greide til slutt føre skipet til bake til havn. Dette mannskapet ble aldri mennesker igjen. 

Mennesker har alltid vært grusomme men stort sett har grusomhetene hatt noen begrensninger. Forrige århundrets sosiale katastrofer i Europa kjennetegnes av at grusomhetene var grenseløse og den var statsmaktlegalisert og den hadde sitt utspring i Europas intellektuelle elite. De var både samfunnsmessig begrunnet i f.eks. Marx, filosofisk begrunnet i f.eks. Nietzscke og naturvitenskapelige begrunnet i sosialdarwinisme. Ingenting av dette var pøbelverk, soldatopprør, gateparlament, oppviglerie o.l. Det gjennomsyret utdanning, domstoler, politiske partier, kunst og kultur. Det disse sosiale konstruksjonene ikke lot seg forene med, og det hadde de felles alle sammen, de var uforenlig med kristen tro og etikk.  Det er ikke mulig å forene nasistenes rasisme eller marxistenes landrøveri og fangeleirer med kristne etikk.  Derimot var det fullt mulig innenfor sekulærhumanisme for alle disse menneskene trodde de gjorde menneskeheten en tjeneste.         

Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Må vi revidere historiebøkene?

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
rundt regnet 6 millioner jøder som ble drept i løpet av krigen. Så da må dette nødvendigvis bety at 2/3av de jødene som ble drept ble tatt av dage på ulikt vis før de industrielle massehenrettelsene ble satt iverk, ikke 2/3 av det totale antall jøder i Europa.

Da jeg gikk på skolen fikk jeg det inntrykket, fra historiebøkene, at flesteparten av de 6 mill. jøder som ble drept under krigen ble tatt av dage i Hitlers gasskamre. Har dere inntrykk av det samme ?

Det skal sikkert forstås slik Søyland beskriver men det er ikke det JOJ skriver.

Uansett, ble det da drept mindre enn 2 mill. jøder i Hitlers gasskamre. Jeg kunne godt tenke å høre JOJ's synspunkter på dette.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere