Åsmund Brøvig

3

Til Kirkemøtet: - Det er ikke alltid flertallet som har rett!

Om de ikke var i flertall, så var det iallefall de som ropte høyest som fikk Jesus korsfestet. De fikk gjennomført sin vilje, men hadde de rett av den grunn? Nå vedtar mest sannsynlig de som har ropt høyest i 40 år, en ny vigsel-ordning for kirken.

Publisert: 7. apr 2016

Bildetekst: Hvilket glass velger du? Kjærligheten er ikke alltid rød.

Tiden vil vise om de gjør det rette. Men kanskje går det med kirken som med Jesus. Han måtte dø, for at han skulle stå opp igjen.

Pilatus ville ikke korsfeste Jesus, men gav etter for presset. Kona drømte til og med at Pilatus ikke måtte ha noe med dette å gjøre. Men han var feig og lot Jesus korsfeste. Historien forteller oss at Pilatus mistet velsignelsen over sitt liv (om han noen gang hadde hatt den) og endte sine dager oppe i Alpene, sinn-syk og gal. Hva er moralen min med dette? Jo, når du skrur av lyset (les: dreper Jesus) så får du mørke.

En annen ved korset til Jesus var Josef fra Arimatea. Han var en av de viktige jødene som hadde bestemt å få ryddet Jesus av veien. Men det står skrevet at Josef ikke var enig med de andre. Det står ikke at han protesterte eller sa imot, men han dukket opp ved korset og hadde tydelig behov for å gjøre bot. Han tok mot til seg, sier Markus og gikk inn til Pilatus og bad om å få Jesu legeme. Han svøpte det og la det i et linklede. Josef var en stund i mørket, men han tente lyset og idag er han en historisk helt, siden linkledet hans mest sannsynlig ligger i Torino, som en av kirkens aller største skatter.

Det jeg sier er at vi må gjøre det som er rett, og vi må lytte til vårt hjerte, hvor Gud taler og ikke til vårt hode, hvor mennesker påvirker oss. For gjør vi det som er er urett i vårt hjerte og om vi ikke vender om, så mister vi velsignelsen over vårt liv. Mister vi velsignelsen så mister vi også frimodigheten til å leve som en kristen og ikke minst lære andre hvilken vei de skal gå.

Og hvilken vei skal vi lære de unge fremover. Blir det nå slik i kirken at når en leder er på ungdomsleir eller når jeg snakker med konfirmantene som jeg har hjemme hos meg hver november måned, så skal vi oppmuntre de og hevde at Gud synes det er fint om guttene forelsker seg i hverandre og at jentene vil gifte seg med hverandre. Ja, hvem skal da bo på rom sammen på konfirmantleirer? Det blir ikke lett å være leder i denne tåkeheimen!

Vi kan trekke det lenger ut og si at ja i dagens samfunn er det topp om dere har sex før ekteskapet, supert om dere bare vil bli samboere. Ja for dette har vi sett gjennom fingrene på i mange år allerede. Hva blir det igjen av det hellige ekteskapet som Gud har innstiftet mellom mann og kvinne?

Og hvis jeg våger å reklamere for ekteskapet mellom mann og kvinne i denne kirken, så blir jeg vel snart lyst i bann?

En som av mange er sendt ut på gangen i samtalene om dette tema, er Paulus. For han sier at menn som ligger med menn ikke skal arve Guds rike.

Noen hevder at han levde i en annen tid og ikke lenger har stemmerett. Men han sa i den samme setningen at de som driver medmenneskehandelheller ikke skal arve Guds rike. Det er kanskje ikke så dumt idag, eller hva? For 30 år siden var jo denne tittelen nærmest ukjent for oss, men idag folkens har apostelen Paulus et kjempepoeng. Han burde bli oppgradert til profet!

Men ok, om noen dropper Paulus, så får de være redelig å fjerne alle hans skrifter fra vår Bibel og lage seg en ny sekterisk bibel med det som passer dem. Slik som vi anklager Jehovas Vitner for å ha laget sin egen bibel.

Det triste er jo da; at da mister vi også den mest brukte teksten under kirkelig vigsel. Paulus første brev til korinterne, kapittel 13., som ender slik «Tro, håp og kjærlighet, og størst blant disse er kjærligheten!»

Da jeg så på overføringen fra Kirkemøtet igår, ble kjærligheten trukket frem som det viktigste nå. Da spurte jeg meg selv. Er det en misforstått kjærlighet det snakkes om? Paulus var den største forkjemper for både kjærligheten og moral.

La oss tenke oss at jeg gjorde en undersøkelse og stilte frem to glass med drikke for 10 barn som skulle testes i å velge rett. Det er rød, søt og sprudlene eventyrbrus i det ene glasset og det er enkelt rent vann i det andre. Hva ville flertallet ha valgt? Ville flertallet hatt rett? Elsker jeg ikke mitt barn om jeg gir han rent vann fremfor brus?

Mange hevder at Jesus ikke kommer innpå temaet om homofili. Da bør en lese Matteus kap. 10. som sier; «Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene. Sannelig, jeg sier dere: Sodoma- og Gomorra-landet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.» (sitat Jesus).

Og hvorfor trekker han frem Sodoma og Gomorra? Jo fordi verden har aldri sett mer syndige steder enn dette. Gud måtte utslette byene så grundig at arkeologer ikke har funnet et støvfnugg fra disse stedene siden. Og hva drev de med der, som var så fælt da?

I Sodoma ville mennene til og med ha seg med Herrens engler;«Hvor er de mennene (engler som skulle beskytte Lot) som kom til deg i natt? Før dem ut til oss! Vi vil ha vår vilje med dem!» står det i 1. Mosebok. kap. 19.

Og om noen skulle lure, så finner jeg ingen steder i Bibelen som engang antyder noe om likekjønnet vigsel, men Jesus sa i Matt. 19. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne...

Godt valg! Brødre og søstre i Herren!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er sant. Flertallet har ikke altid rett. I for lang tid har flertallet samlet seg bak en diskriminerende praksis med manglende respekt for andres kjærlighetsliv. Det var ikke, er ikke, og vil ikke bli moralsk forsvarlig. Nå ser det ut til at dette synet har kommet i mindretall, og synet avhenger selvsagt ikke av om en er i flertall eller ikke, men på hva saken dreier seg om.

Dersom en ønsker andre et rikt liv hvor de er respektert for den de er og blir akseptert når de ønsker å inngå forpliktende samliv så er det rett å endre praksis. For meg er dette god moral i forhold til mine moralske verdier.

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Sannheten kan aldri vedtas

Publisert nesten 5 år siden

Demokrati innebærer at flertallet får rett, selv om det ikke har det.

Sannheten har aldri blitt avgjort ved flertallsbeslutninger. Historien er full av eksempler på enkeltmennesker som har forsøkt å følge Sannheten (Gud/Jesus), men som har blitt nedstemt eller bannlyst eller drept. Gud er Gud, og det er Han alene om å være. Vi er til sammenlikning bare skrøpelige og syndige mennesker, uansett om vi er konservative eller radikale eller liberale. Vi er alle i samme båt. Overfor Gud har ingen av oss "rett". 

Gud har derimot alltid rett. Vi mennesker tar ofte feil. Det er slik vi har det i denne verden. Likevel velger vi demokratiet. Det betyr at flertallet alltid må få "rett", selv om Sannheten aldri kan vedtas ved flertallsbeslutninger. (Vi har heller aldri noen garanti for at mindretallet har rett.)

Hele den lange kirkehistorien er full av kirkemøtevedtak. Noen er vi glade for. Andre var ulykkelige. Et eksempel på det siste er jo den athanasianske trosbekjennelse som vi alle går stille i dørene med og aldri bruker i gudstjenestene våre.

At sannheten aldri kan vedtas, vet også biskopene og Kirkemøtet. Likevel er de enige om å la flertallet bestemme. Sånn har det (nesten) alltid vært, og sånn vil vi ha det til Jesus kommer tilbake og vi ikke lenger trenger noen kirkemøtevedtak. 

Kommentar #3

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Den sterke vs. den svake

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
I for lang tid har flertallet samlet seg bak en diskriminerende praksis med manglende respekt for andres kjærlighetsliv. Det var ikke, er ikke, og vil ikke bli moralsk forsvarlig.

Hvordan en moralrelativist kan snakke om at noe er moralsk forsvarlig og noe annet moralsk uforsvarlig ligger nok langt over min forstand, eller kanskje langt under min forstand. Hvis moralen er relativ er alt like moralsk forsvarlig eller uforsvarlig for da er alt dypest likegyldig eller det samme. 

Konsekvensens av Christansens positive holdning til enkjønnet samliv er at det er helt greit å ta fra barn retten både til en far og en mor. Ja, igrunnen er det helt greit å gjøre mennesker til en handelsvare, for surrogati og konstruksjon av barn følger med på lasset, det er allerede milliardindustri.

Voksnes rettigheter er langt viktigere enn barns rettigheter. Sagt på en annen måte er det helt greit for Christiansen at de sterke, det vil si de voksne, gjør som de vil på bekostning av de svake, det vil si barna.

Men det er alltid konsekvensen av moralrelativismen at de sterke gjør som de vil og de svake må lide.

Nå kommer Kirkemøtet til å velsigne denne praksisen med innføringen av vigselsliturgi for homoekteskap, og det blir sett på som et framskritt. 

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Hvordan en moralrelativist kan snakke om at noe er moralsk forsvarlig og noe annet moralsk uforsvarlig ligger nok langt over min forstand

Det er jeg klar over og det vil mest trolig ikke endre seg. Du trenger en absolutt sannhet, og er dermed også villig til å akseptere en handling ovenfor din neste som gjør både den personen og samfunnet ondt fordi en bok sier det er rett.

Kommentar #5

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Ingen forskjell

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du trenger en absolutt sannhet, og er dermed også villig til å akseptere en handling ovenfor din neste som gjør både den personen og samfunnet ondt fordi en bok sier det er rett.

Det finnes ikke forskjell på onde og gode handlinger hvis den moralske relativismen er sann. Det onde er det som oppleves ubehagelig, og det gode er det som oppleves behagelig. Noen opplever at det gir velbehag å drepe andre, men uten en moralsk standard kan ikke Christiansen si at det er galt. Hvorfor skal den ene følelsen være bedre enn den andre?

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ikke forskjell på onde og gode handlinger hvis den moralske relativismen er sann

Ond og god er begreper vi har konstruert for å beskrive noe. Det er langt flere emosjoner og vurderinger tilstede enn behagelig og ubehagelig. Mye av det vi verdsetter mest er ting som er fryktelig ubehagelig. For eksempel å stå opp for homofile i en tid det var foraktet var ubehagelig, men kan gi livet mening dersom en mener at alle mennesker fortjener å elske og bli elsket.

Jeg må si jeg reagerer på din rigide tolkning av moral delt inn i behagelig/ubehagelig alternativ et totalt knefall for en tekst som på en eller annen måte kan gi deg en mulighet til å si at du har en absolutt sannhet. Hva gjør at du ikke kjenner på alt det andre som ligger bak våre handlinger?

Kommentar #7

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Hva ligger bak dine følelser?

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva gjør at du ikke kjenner på alt det andre som ligger bak våre handlinger?

Hva gjør at du ikke kjenner på den uretten som blir begått mot barn av voksne? Hva gjør at du ikke bryr deg om barn blir fratatt fundamentale rettigheter, nemlig retten til å ha en far og en mor? Hva kommer det av du ikke bryr deg om de svake som ikke kan tale sin egen sak?  Hvorfor vil du bare at de sterke skal få følge sin vilje?

Konsekvensen av din "moral" er etter min standard ond fordi du ikke taler de svakestes sak. Du tåler med andre ord inderlig vel den urett som ikke rammer deg, og fremstiller deg selv som god. Slik fungerer den moralske relativismen.

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Hva gjør at du ikke kjenner på den uretten som blir begått mot barn av voksne? Hva gjør at du ikke bryr deg om barn blir fratatt fundamentale rettigheter, nemlig retten til å ha en far og en mor?

Dette er konkrete elementer i en etisk vurdering en kan diskutere. Gjort i en påstands form. For å gå videre, hva gjør at et barn reagerer eller ikke reagerer på å ha en mor og en far? Må de lese bibelen for å vite hva de føler? Hva hvis de fikk bare godterier av sine samkjønnede foreldre, for uten gud så går man kun etter hva som føles behagelig og ubehagelig? Eller er virkeligheten mer kompleks enn du fremstiller det som?

PS 1: At voksne kan gifte seg er separat fra spørsmålet om barn.

PS 2: Kan du legge frem solide data på at barn lider når de vokser opp hos to mødre eller to fedre? Skal vi forby skillmisse? Hva med gjengifte?

Er din moral internt sammenhengende?

Kommentar #9

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Christiansens fantasier

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
PS 1: At voksne kan gifte seg er separat fra spørsmålet om barn.

PS 2: Kan du legge frem solide data på at barn lider når de vokser opp hos to mødre eller to fedre? Skal vi forby skillmisse? Hva med gjengifte?

Det er en moderne fantasi at ekteskapet har med følelser og ikke med barn å gjøre. Alle samfunn har til alle tider funnet det nødvendig å regulere seksualiteten av hensyn til barna, og dette har vært gjort gjennom ekteskapet. Det finnes absolutt ingen tvingende årsak til at to av samme kjønn behøver noen regulering av deres seksualitet, og at samfunnet skal gi denne formen for seksualitet samme status som heteroseksualiteten. 

For Rousseau var den naturlige familien med mor, far og barn et fengsel som måtte ødelegges. Selv plasserte han de barna han avlet i barnehjem, og de fikk visstnok ikke noe bra liv. Det er denne tankegangen Christiansen og den meningsdannende elite, sammen med den frafalne kirke, synes er god og full av "kjærlighet". 

Noe kan selvsagt være et moralsk onde uten at det kan forbys. Skilsmisser og brutte familier er et onde, og tusenvis av barn lider hver eneste dag i dette landet på grunn av brutte og vanskelige relasjoner. Det å sette barn til verden er å påta seg et stort ansvar for et annet menneske, og noe enhver bør tenke over før en gjør det. 

I Christiansens verden finnes det ikke forskjell på naturlig og unaturlig, alt er egentlig det samme. Det finnes da mengdevis med dokumentasjon på at å kjenne sitt biologiske opphav er viktig for mange mennesker. "Tore på sporet" er da vel dokumentasjon god nok på adopterte lider hvis de ikke kan finne ut av hvor de kommer fra. Den nye ekteskapsloven impliserer også muligheten til å skaffe seg barn. Disse barna er fratatt muligheten til å vokse opp med sine biologiske foreldre, som er det naturlige. 

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Hvordan en moralrelativist kan snakke om at noe er moralsk forsvarlig og noe annet moralsk uforsvarlig ligger nok langt over min forstand, eller kanskje langt under min forstand.

Dette er ikke så vanskelig. Jeg tror du må innse at som medlemmer av Homo Sapiens, er våre evner til moralsk resonnering noenlund likelig fordelt enten vi tror denne evnen er innpodet av Gud eller er utviket over millioner av år?

Nå er det nok sjeldent at våre moralsyn kun er et resultat av egen filosofering. Det meste stammer nok fra tilpasning, sosialisering og innlæring. Hva du kaller moralrelativisme er kun en bevissthet rundt dette fakta.

Du kan trygt diskutere hva som er "moralsk forsvarlig" med en ateist og gå ut fra at hans hjerne ikke fungerer så veldig forskjellig fra din, men argumenter som at du, via din gudetro, har sørlige forutsetninger til å kjenne fasiten, vil prelle av.

Om du ikke kan diskutere moral ut fra disse forutsetningene, har vi ordnet oss slik at vi aksepterer stemmesedlenes makt. Det sekulære samfunnet er et svar på hvordan vi skal løse disse motsetningene og vi skal være forsiktige med å gjøre vedtak via stemmesedlene som vil føre til at den andre part slutter å godta denne ordningen.

Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Det kan bli max. 5 "foreldre" for hvert barn. Hvordan forhindre overgrep?

Publisert nesten 5 år siden

Konsekvensens av Christansens positive holdning til enkjønnet samliv er at det er helt greit å ta fra barn retten både til en far og en mor. Ja, igrunnen er det helt greit å gjøre mennesker til en handelsvare, for surrogati og konstruksjon av barn følger med på lasset, det er allerede milliardindustri.

Det er "kalde fakta" som forteller at stebarn løper en risiko for å bli drept eller utsatt for overgrep i større grad enn barn som bor hos biologiske foreldre.

Mellom biologiske foreldre og barn er det "vanntette skott"(tabu) mot incest.

Dr.Phil i USA presenterte en rystende rapport om stor grad risken var for evergrep fra en av steforeldrene. 

Det kan altså bli max. 5 "foreldre" til hvert barn.

Hvordan forhindre at barnet blir et sexleketøy for noen av disse "foreldrene?

Dette er det fortiet i debatten.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Det finnes da mengdevis med dokumentasjon på at å kjenne sitt biologiske opphav er viktig for mange mennesker. "Tore på sporet" er da vel dokumentasjon god nok på adopterte lider hvis de ikke kan finne ut av hvor de kommer fra.

Tore på sporet? Virkelig?

Noen adopterte har vansker, noen ikke. Dersom en adopterer fra utlandet er det forventet vansker av den grunn av at vi ofte ser at barna har enten blitt påført usikkerhet som små, eller manglet nærhet og trygghet. Dette sitter igjen med et resultat av manglende opplevelse av identitet. De samme vansker ser man hos voksne med tilknyttningsvansker men som bor hos biologiske foreldre.

Du har ingen mulighet til å vite hva som er hva ut fra Tore på sporet.

Det finnes imidlertid forskning, dersom du virkelig er ute etter fakta og ikke forsøker å støtte en mening du allerede har.

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du kan trygt diskutere hva som er "moralsk forsvarlig" med en ateist og gå ut fra at hans hjerne ikke fungerer så veldig forskjellig fra din

Fra det jeg kan forstå så mener Haus at moral kommer fra Gud, og når man ikke tror på Gud så kan man ikke si at noe er rett eller galt. Dersom det er riktig forstått så stiller jeg igjen spørsmål om hvoran en kan være så lite kontakt med egen kropp og flytter almenmenneskelige spørsmål til teori/tro.

Kommentar #14

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Ikke det?

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har ingen mulighet til å vite hva som er hva ut fra Tore på sporet.

Programmet inneholdt vitnesbyrd om hvor viktig det er for noen å kjenne sitt biologiske opphav og den smerte noen kjenner på over ikke å kjenne dette opphavet, eller ha mulighet til å finne ut av det.

Det er merkelig at Christiansen som bygger sin moral på hva folk kjenner og opplever har en så elegant evne til å se bort fra dette når disse erfaringene ikke stemmer med hans holdninger. Strengt tatt er det nok med en som lider under ikke å kjenne biologisk identitet. Christiansen må vise til forskning som viser at ALLE som ikke kjenner sin biologiske identitet synes det er helt greit å ikke kjenne den. Hvor finnes det slik forskning? 

Omstendighetene kan være slik at det ikke er til å unngå at noen havner i en slik situasjon at de ikke kjenner sin biologiske identitet. Men det er ikke et argument for med vitende og vilje å sette barn til verden som ikke har mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav som ved anonym sæd- eller eggdonasjon.

Det er heller ikke noe argument om barn av biologiske foreldre har problemer med tilknytning til foreldrene. De kjenner jo sin biologiske identitet, og det er den det er snakk om her. 

Forøvrig ser jeg at moderator antakelig betrakter dette som avsporing fra trådstarters innlegg, og kommer ikke til å kommentere noe mer på denne tråden. 

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig ser jeg at moderator antakelig betrakter dette som avsporing fra trådstarters innlegg, og kommer ikke til å kommentere noe mer på denne tråden.

Du tar feil om hva moderator betraktet som avsporing! Men jeg skal respektere moderator og ikke gjengi din kommentar.

Kommentar #16

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Voksnes rettigheter er langt viktigere enn barns rettigheter.

Alle troende foreldre som lar sine barns rett til religionsfrihet komme foran sin egen religionsfrihet, er nok enig i dette også i praksis. Men alle som prakker sin tro på sine barn setter sine egne rettigheter foran sine barns rettigheter, og burde vel strengt tatt holde seg for gode til å antyde at de virkelig mener at barnas rettigheter alltid kommer først  ;) 

Meninger og hvordan folk utøver sine meninger i praksis er dessverre ofte to forskjellige ting når deres meninger rammer dem selv. 


 

Kommentar #17

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Det er en moderne fantasi at ekteskapet har med følelser og ikke med barn å gjøre.

Så alle damer over 50 som gifter seg lever i en fantasi med andre ord? 

Kanskje du burde være litt mindre nedlatende med tanke på at ekteskap er noe helt individuelt for oss alle sammen. Og at din definisjon og dine årsaker til at du velger å gifte deg er fasit i ditt liv, ingen andre sitt. For alle har sin sammensetning av både årsaker og hva de velger å definere sitt ekteskap som.

 

Kommentar #18

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Åsmund Brøvig. Gå til den siterte teksten.
Det blir ikke lett å være leder i denne tåkeheimen!

Det er vel strengt tatt umulig å direkte eller indirekte snakke nedsettende eller krenkende om homofile, og samtidig fremstå som en person som er imot mobbing eller krenking av mennesker og deres menneskeverd. 

Så ja, noe slikt burde ikke være lett. Det burde egentlig vært forbudt (noe det forsåvidt på mange vis er i følge denne loven: https://snl.no/diskriminerende_ytringer   ) 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere