Håkon Hovda

151

Herligehetsteologi vs korsets teologi

Der er et stadig økende antall som kaller seg etterfølgere av Jesus som nekter å akseptere korsets realitet i våre liv.

Publisert: 5. apr 2016

Martin Luther snakket i sin tid om hvordan der er to grupper teologer; herlighets-teologene  og korsets teologer. For herlighets-teologene er korset en kilde til hva vi kan få og oppnå i dette livet. Evangeliet for dem er helse, framgang, suksess, popularitet, Guds favør og selvrealisering (drømmene er fra Gud og Gud skal hjelpe deg å realisere disse).


Men for korsets teologer er korset uløselig knyttet til realitetene i dette livet; lidelser, prøvelser, sorg, tap - og hvordan Gud bruker disse for å fremme Sin vilje i våre liv. 

I første Korinterbrev kapittel 1 så gjenkjente Luther alt dette. Gud bruker Jesu lidelser og Hans død til å gi oss frelse og del i Jesu herlighet. Det som for mennesket ser ut som svakhet og tap, er faktisk Guds styrke og seier. Det som for oss, menneskelig sett, framstår som dårskap, er faktisk Guds visdom.

Og alt dette bruker Gud for å gjøre det som menneskelig oppfattes som styrke, visdom og suksess, til ingenting.

Menneskelig styrke blir avslørt som utilstrekkelig og ynkelig. Menneskelig visdom blir avkledd og viser seg å være den høyeste form for stolthet, arroganse og dumskap. Og menneskets jag etter suksess, viser seg å være jag etter vind og tomhet.

For den kristne er dette en stadig kamp. Vi må hele tiden slåss med vår fornuft og vår stolthet. På grunn av syndefallet er våre tanker innstilt på det menneskelige, eller det sjelelige som Paulus kaller det (se 1Kor 2.14). Det sjelelige, det menneskelig sinnet med dets fornuft, erfaringer, kunnskap og stolthet, kan ikke og ønsker ikke å lytte til Guds visdom. For Guds visdom taler om synd og omvendelse, om å dø til seg selv. Det taler om en ubeskrivelig herlighet, men porten inn er trang og veien som leder dit er smal og fylt av prøvelser og lidelser (se bl.a 2Tim 2). 

Om Guds frelse har i Jesus blitt tilveiebrakt gjennom tap, skam, lidelser og død, så vil også dette være de redskaper bruker for å at Hans herlighet skal bli synlige i vårt liv, og vi ligne mer på Jesus. Og der er egentlig ikke noe i mitt eget som ønsker dette. Jeg ønsker å vinne fram med det sjelelige. Gud, kan du ikke bare la ditt navn bli kjent gjennom å gjøre meg flink, populær og suksessfull? Det den samme kampen i mitt og ditt liv som det var for Peter og de andre disiplene til Jesus da de ikke kunne få seg til å forstå at Messias var kommet for å lide og dø, og ikke å overvinne og seire (resultatet av denne skuffelsen og dette dilemmaet var jo tragiske og drepende, og det samme er det for mange i dag som vender Jesus ryggen på grunn av skuffelsene i livet).

He bears a cross, not that you may escape it, but that you may endure it - Charles Spurgeon

Der er et stadig økende antall som kaller seg etterfølgere av Jesus som nekter å akseptere korsets realitet i våre liv. Man vil gjerne ha godene som følger med det å tilhøre Jesus, men man er ikke villig å ta inn over seg sannheten at veien dit går gjennom et kors. Man vil rett og slett ikke ta kostnadene med å bygge huset på berggrunn, men bygger det heller på sandgrunnen. Når så stormene kommer, noe mange kristne tror de skal være unntatt fra, og huset fallet, så blir man såret på Gud og bitterhetens rot får feste. Fordi man ikke lar Guds nåde og godhet være nok og være det som definerer vårt forhold til Gud (2Kor 12), så blir man avhengig av de ytre tegnene, så som penger, framgang, popularitet etc, på Guds godhet.

Men trøsten er å finne i det faktum at Han bar korset jeg ikke kunne bære. Han har, som Spurgeon sier det, båret den tyngste enden. Det er Jesu lidelser og død som har frelst meg. Og det er på grunn av dette vi også kan utholde lidelsene i dette livet. Siden han har lidd for meg, så har Han også medynk og omsorg for meg. Jeg lider ikke alene. Han lar meg ikke lide meg enn jeg kan tåle. For som dine dager er, skal din styrke være. (5Mos 33.25).

Dette innlegget er også publisert på Solus Christus under tittelen "Skammen og æren". Her finner du også mange andre innlegg om lignende og andre tema knyttet kirke, det kristne livet og teologi. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere