Torbjørn Røe Isaksen

21

Styrker arbeidet mot mobbing

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø hvor de trives og får mulighet til å lære. Derfor legger regjeringen frem en ny antimobbepolitikk.

Publisert: 4. apr 2016

Altfor mange barn opplever å bli mobbet på skolen, på skoleveien eller på internett, og tidligere tiltak for å bekjempe mobbing har ikke virket godt nok. Derfor jobber regjeringen nå med en ny antimobbepolitikk som har som mål å gi alle barnehagebarn og elever en trygg hverdag.

I et innlegg skriver byråd for oppvekst i Oslo Tone Tellevik Dahl at oppfølgingen av Djupedalutvalget, som i 2015 foreslo en lang rekke nye tiltak mot mobbing, har tatt for lang tid. Jeg har forståelse for utålmodigheten, men hun tar feil.

Da vi kom inn i regjeringskontorene, utvidet vi mandatet og forkortet fristen til Djupedalutvalget for å få fortgang i arbeidet, og i løpet av kort tid kommer vi til å legge frem flere konkrete tiltak mot mobbing. Vi vil blant annet foreslå at kommuner som ikke gjør nok for å stoppe mobbing kan få økonomiske sanksjoner, og vi skal gjøre det enklere for elever og foreldre å klage på hvordan skolen håndterer en mobbesak. Dette er tiltak som skal bidra til en helhetlig politikk som både forebygger mobbing og styrker rettighetene til de som mobbes.

I tillegg har vi allerede satt av om lag 40 mill. kroner i 2016 til arbeidet for et godt læringsmiljø. Disse pengene skal blant annet brukes for å hjelpe de skolene som sliter mest med mobbing og styrke kompetansen til lærere. Regjeringen har også styrket skolehelsetjenesten med til sammen 760 mill. kroner. Vi legger da til rette for at skolehelsetjenesten, psykologer og miljøarbeidere kobles tettere på i arbeidet mot mobbing. Nylig signerte også Regjeringen og tolv sentrale organisasjoner i skole og barnehage et nytt Partnerskap mot mobbing.

Jeg skal ta mitt ansvar som kunnskapsminister i kampen mot mobbing. Samtidig er vi avhengige av at skoleeiere som Tellevik Dahl er aktive og bruker de mulighetene de har for å forebygge og bekjempe mobbing på sine skoler. Vi har alle – enten vi er foreldre, skoleledere, lærere eller politikere – et ansvar for at alle barn skal få en mobbefri hverdag.

 

Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Mobbing - også et ideologisk problem

Publisert over 5 år siden

Et annet godt sted å starte arbeidet mot mobbing er hos akademia, spesifikt spesialpedagoger på Blindern som ønsker å få "redusert mobbingen" - jfr spesspedlitteratur. De vil ikke ha mål om å avskaffe den. Hvorfor? Fordi et mål om null mobbing tilsier at hardnakkede mobbere evt må fjernes fra skolen og i hodet til en spesialpedagog er dette helt uhyrlig med tanke på at det aldri er mobberens skyld, men systemet som har skapt mobberen - altså samfunnet - oss.

Ta disse menneskene i lære - spark dem fra jobben eller sett dem på skolebenken og forklar dem at intet virkemiddel skal holdes unna for å forsøke å nå målet om null mobbing. Fortell dem at vi alle må ta ansvar for våre handlinger, ikke bare de ressurssterke, men også de mer ressurssvake, som mobbere kan antas å være, ihvertfall sosialt sett.

Det er direkte kvalmende å måtte lære Blinderns variant av spesialpedagogikk - det består av mye kulturmarxistisk pisspreik og noen få interessante tanker om faktisk arbeid med elever med særskilte utfordringer.

Takk

Mvh Sindre Rudshaug

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere