Bjarne Bjelland

92

Europas kamp mot terror må ha bistand av Israels kompetanse.

Europa står overfor sikkerhetspolitiske utfordringer som aldri før. Det er vanskelig å ta innover seg den nye situasjonen som vi nå opplever for oss alle. Den brutale virkeligheten vi har sett i verden i mange år kommer stadig nærmere.

Publisert: 30. mar 2016

Europa står overfor sikkerhetspolitiske utfordringer som aldri før. Det er vanskelig å ta innover seg den nye situasjonen som vi nå opplever for oss alle. Den brutale virkeligheten vi har sett i verden i mange år kommer stadig nærmere. Det bør også være naturlig og viktig at lederne i europeiske land snart setter navn på fienden, noe som ser ut til å sitte langt inne for flere når de uttaler seg til media.

Status siden november i Europa til nå er 130 mennesker drept og 386 skadd i flere synkroniserte terrorangrep i Paris og 35 mennesker drept og over 300 mennesker skadd i Brussel. I tillegg er mange mennesker drept i forskjellige angrep i flere byer i Europa de siste årene.  

 Nettverkene fra IS som står bak angrepene i Paris og Brussel er under etterforskning og en begynner å få oversikt over disse men fortsatt finnes det andre celler som er en trussel mot europeiske statsborgere Franske myndigheter vet at det finnes andre nettverk ifølge Frankrikes president François Hollande.

En annen kjent problemstilling i forhold til å få kontroll over ekstremistiske nettverk er de  parallellsamfunnene som har vokst oppi Europa. Sverige og flere andre europeiske land har i dag mange soner hvor ikke offentlige myndigheter kan gå inn uten beskyttelse. De siste dagers begivenheter har også satt søkelys på bydelen Molenbeck i Belgia som står frem som et skrekkens eksempel.

Europas myndigheter står overfor en krig mot terrorismen. Denne krigen kan ikke vinnes med et flott vokabular om demokratiske rettigheter og dialog og toleranse.

Israel har siden staten ble opprettet levd med angrep fra fundamentalistiske islamister  mot uskyldige mennesker. Det er ingen hemmelighet at Israel har mest kompetanse på sikkerhet, etterretning og bekjempelse av terror.Det er også på tide for europeiske land å få opp kompetansen på sikkerhet og etterretning. Israels forsvarsminister Moshe Yaalon har allerede uttalt at Israel er klar til å utvide sitt sikkerhetssamarbeid  for å hjelpe europeerne med å bekjempe terror.

Mye av den situasjonen som jødene har levd i disse årene nærmer seg Europas situasjon. Europeiske statsledere er i ferd med å møte seg selv i døren ved sin dobbelmoralske opptreden overfor Israels kamp for å bekjempe terroren. Sannheten er at både Europa og Israel bekjemper en felles fiende. Det politiske klovnespillet overfor Israel er en misforstått og feilaktig tolkning som det nå er på høy tid å avslutte.

"Etter terroren i Brussel intervjuet israelsk TV mange nåværende og tidligere sikkerhets- og etterretningsoffiserer som alle pekte på en rekke ting som kan og må gjøres annerledes i Europa for å hindre så mange angrep som mulig i fremtiden. Følgende er noen av punktene som ble nevnt.Et tilbakevendende råd var at Europa må begynne å navngi fienden; fundamentalistisk islam. Den politiske korrektheten ved ikke å koble islam med angrepene hindrer en effektiv kamp mot terror. Deretter må Europa finne en måte å kombinere sine tolerante og liberale demokratiske verdier med kraftigere tiltak for å identifisere og overvåke potensielle terrorister. Profilering må gjeninnføres for å skille ut folk, og personer som har kjempet for IS og deretter returnert til sine land i Europa må kunne fratas sine statsborgerskap. Videre må den åpne grensepolitikken, et resultat av Schengen-avtalen, avskaffes. Det kan ikke være slik at terrorister, med sine våpen og eksplosiver får lov til å reise fritt i Europa. Grensekontroll må gjenopprettes" (Israel newsletter)

Skal Europa han en sjanse for å bekjempe terroren fra islamiske nettverk må de søke hjelp der det er hjelp som kan sette europeiske myndigheter i stand til å bekjempe krigen mot terror, selv om motviljen til å gjøre dette er stor.

Israelske løsninger kan også være Europas løsninger.

 

.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Har man plikt til å melde fra om illegale migranter?

Publisert rundt 5 år siden

Videre må den åpne grensepolitikken, et resultat av Schengen-avtalen, avskaffes. Det kan ikke være slik at terrorister, med sine våpen og eksplosiver får lov til å reise fritt i Europa. Grensekontroll må gjenopprettes" (Israel newsletter)

Ja det er kommet hit til lands 15 000 uidentifiserte migranter som har gått under jorda. Hvilken fare de utgjør vil tiden vise.

Like etter krigen og under den kalde krigen, ble alle oppfordret til å være på vakt og å melde fra om mulige femtekolonnister.

Jeg lurer på hvordan holdingen er nå. Vil folk flest melde fra om slike illegale migranter eller vil de fleste være likegyldig til dette.

Har man plikt til å melde fra hvis en oppdager slike?

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Underlig påstand

Publisert rundt 5 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Israelske løsninger kan også være Europas løsninger.

Israel har vel bevist at de er helt ute av stand til å stanse terroren i sine egne områder som de har full militær kontroll over selv.

Kommentar #3

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

Underlig påstand..

Publisert rundt 5 år siden

Europa står overfor sikkerhetsmessige utfordringer som de gjør klokt i ved å søke bistand hvor kompetansen er høy.  Den type angrep som Europa har opplevd tror jeg ikke terrorister i Israel og palestinske omårder hadde klart å gjennomføre i dagens situasjon i Israel. Dagens terrorsituasjon i Israel med stadige knivoverfall er nok mye verre å forebygge. Regner med at Leif Gullberg også støtter at europeiske myndigheter søker bistand på kompetent hold denne situasjonen. Det er i Israel denne kompetansen finnes om vi liker det eller ikke.  

Kommentar #4

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Israel har vel bevist at de er helt ute av stand til å stanse terroren i sine egne områder som de har full militær kontroll over selv.

Og hva er så løsningen fra Leif Gullberg sin side på hvordan Israel bedre kunne ha stanset denne terroren? Kanskje Gullberg har noen tips å bistå etteretnings myndighetene i Israel med?

Vi venter spent.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Teite kommentarer"

Publisert rundt 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Og hva er så løsningen fra Leif Gullberg sin side på hvordan Israel bedre kunne ha stanset denne terroren? Kanskje Gullberg har noen tips å bistå etteretnings myndighetene i Israel med?

Vi venter spent.

Det er alltid litt kviefullt å respondere på det som bergenserne kaller "teite kommentarer".

Løsningen på den nye intifadaen i de okkuperte områdene er uansett den samme som den har vært de siste nesten 50-årene: Stans okkupasjonen. Joda, både du og Israel venter nok med spenning..

Kommentar #6

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Teite kommentarer vs. faktiske forhold

Publisert rundt 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Løsningen på den nye intifadaen i de okkuperte områdene er uansett den samme som den har vært de siste nesten 50-årene: Stans okkupasjonen. Joda, både du og Israel venter nok med spenning..

Da jeg skrev at vi venter i spenning, var det først og fremst for å se om Gullberg hadde noe seriøst å bidra med til de spørsmålene jeg stilte ham og som han selv fremprovoserte. Det fikk vi ikke, og man kunne vel heller ikke forvente det fra den kanten, dessverre.

At Israel har utfordringer i forhold til dagens sikkerhetssituasjon i Midtøsten er åpenbar. Men å oppgi flere områder til terroristene vil i denne situasjonen bare bety, mindre kontroll, større sikkerhetsmessige utfordringer og mere terror. Så lenge ikke palestinerne er villige til å inngå noen form for fredsforhandlinger med jødestaten er dette selvsagt helt uaktuelt. Det vet debattant Gullberg utmerket godt, og det kan derfor synes som at hans egentlige agenda er – i likhet med PA, Abbas og Hamas - å utslette jødestaten fra hele Midtøsten.

Vi så hva som skjedde i Gaza. Når Israel trakk seg ut her og dessuten overgav selvstyreområder inne i selve Israel til PA, de såkalte A-områdene og måtte gjøre disse jøderene, fikk Israel bare mere terror å hanskes med. To Gaza kriger fremprovosert av Hamas har på tross av Israels ettergivenhet og store vilje for å gi bort land for fred medført ufattelige lidelser på begge sider. Det ble ingen fred, men kun mere terror. Håper Gullberg på flere slike scenarier? Ønsker han flere parallellsamfunn i og omkring Israel der IDF ikke lenger har kontrollen og hvor ingen jøder lenger vil være å oppdrive?

Nei, selvsagt er ikke dette noen løsning. Vi må se på realitetene slik de er i dag. Allerede i dag har Israel – via Oslo avtalene - etablert såkalte parallellsamfunn i sine nærområder. De såkalte A-områdene er nevnt hvor pal-araberne har et visst indre selvstyre kan på mange måter sammenlignes med flere områder i europeiske land i dag hvor offentlige myndigheter ikke lenger kan gå inn uten beskyttelse (og hvor andre vestlige ikke lenger tør å bevege seg inn i). I Israel har pal-araberne allerede gjort disse områdene jøderene. (Slike områder er selvsagt også jøderene i Europa i dag.) Dette viser bare hvor langt jødestaten er villig til å strekke seg for å oppnå konkrete løsninger. Men likevel må IDF og etterretningstjenesten ha en viss kontroll over disse områdene. Ellers så hadde disse områdene også blitt arnesteder for terror og blitt tilført våpen, raketter og utskytningsramper for raketter mot Israel i vesentlig større omfang enn i dag, slik Gaza nå har blitt. Europa har mye å lære av Israel på hvordan man håndterer slike parallellsamfunn.

Israel har levd med trusselen om terror og utslettelse og følt på kroppen hvordan denne terroren fra islamistene rammer blindt og vilkårlig så lenge de kan huske. Likevel klarer jødestaten på en ufattelig måte – omgitt av fiender på alle kanter og som vil utslette alle jøder - å overleve som et flerkulturelt demokratisk samfunn. Derfor kan vi si med stor sikkerhet: Er det et sted Europa kan lære og hente kompetanse på dette området fra så er det nettopp i Israel.

Men da nytter det lite med «teite kommentarer» (a la Gullberg). Man må derimot kunne ta inn over seg de faktiske forholdene som råder både i Europa, og i Israel.

Å erkjenne at Israel er en alliert i kampen mot terror kan bli en krevende øvelse for flere europeiske politikere, men kanskje helt nødvendig for å hanskes med de problemene man i dag står midt oppe i.

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Uinteressant oppkok

Publisert rundt 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Da jeg skrev at vi venter i spenning, var det først og fremst for å se om Gullberg hadde noe seriøst å bidra med til de spørsmålene jeg stilte ham og som han selv fremprovoserte. Det fikk vi ikke, og man kunne vel heller ikke forvente det fra den kanten, dessverre.

De fleste som oppsøker VD er interessert i presumptivt fornuftige meningsutvekslinger - ikke hypoteser om hva Gullberg antagelig mener eller ikke mener.

Her er en smakebit av hva du tidligere har skrevet. Du gjør som boulevardpressen gjør - kommer med en påstand stilt i spørsmålsform:

"Det er nesten ikke til å fatte at Gullberg på denne måten kan legge skylda og ansvaret på jødene når de nå enda en gang i moderne tid blir truet med folkemord og utslettelse. Hva med Hitlers folkemord på jødene? Hva med Holocaust, herr Gullberg? Var det også jødenes feil? Handlet de da også feil? Det er så jeg får frysninger nedover ryggen når jeg leser slikt."

Bli voksen er mitt eneste råd.

Kommentar #8

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

@Gullberg

Publisert rundt 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
"Det er nesten ikke til å fatte at Gullberg på denne måten kan legge skylda og ansvaret på jødene når de nå enda en gang i moderne tid blir truet med folkemord og utslettelse. Hva med Hitlers folkemord på jødene? Hva med Holocaust, herr Gullberg? Var det også jødenes feil? Handlet de da også feil? Det er så jeg får frysninger nedover ryggen når jeg leser slikt."

Dette sitatet finner jeg ikke skrevet på Verdidebatt fra undertegnede.

Gullberg beskylder undertegnede for ikke å være voksen nok til å delta på verdidebatt. Da gjenstår det å se om Gullberg selv er voksen nok til å fortelle leserne og undertegnede hvor han har hentet dette sitatet fra.

For alt vi vet kan det være noe han selv har diktet opp, uten at han kan dokumentere kilden og opphavet til det.

Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Løsningen på den nye intifadaen i de okkuperte områdene er uansett den samme som den har vært de siste nesten 50-årene: Stans okkupasjonen.

Terroren i Israel begynte før det var noen okkupasjon, så hvorfor skulle terroren opphøre hvis okkupasjonen opphørte?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere